Nyeste iagttagelser

Gærdesmutte, Skovfogedboligen, d. 18. april 2004 (foto MWH)


Samsøs fugle kan kontaktes på: samsoefugle@hotmail.com

Observationer Rød tekst: Sjælden  - Blå tekst: Usædvanlig - Grøn tekst: Årets første

December 2005

31.12.2005
Østerløkken (i have): Fasan 7, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 8, Sjagger 9, Musvit 5, Blåmejse 4, Skovspurve 20, Bogfinke 20, Kvækerfinke 9, Grønirisk 37 (MWH)

30.12.2005
Langemark: Ca. 600 spurvefugle fouragerede ved middagstid på en mark, i grøftekanten og på vejen - Bogfinke 200, Kvækerfinke 300, Gråsisken 10, Bomlærke 15, Gulspurv 150 (MWH)

Besser: Sangsvane 165 (MWH)

Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 170, Sortbuget Knortegås 1, Toppet Skallesluger 7, Strandskade 27, Hjejle 12, Alm. Ryle 8, Islandsk Rødben 5, Stor Regnspove 12, Stenvender 2, Engpiber 4, Sortstrubet Bynkefugl 1 han, Grønirisk 25 (MWH)

29.12.2005
Kolby: Rødhals 1, Solsort 15, Sjagger 15, Musvit 10, Blåmejse 10, Skovspurv 20, Bogfinke 5, Dompap 1 (HK)

Sælvig: Ringdue 11, Fasan 3, Rødhals 2, Solsort 5, Musvit 2, Blåmejse 3, Grønirisk 9, Stillits 1, Bogfinke 9, Kvækerfinke 7, Skovspurv 12, Gulspurv 2 (CBr)

Ballen: Gråand ca. 200, Troldand 10, Blishøne 9 (MWH)

Østerløkken: Spurvehøg 1, Rødhals 1, Solsort 4, Musvit 4, Blåmejse 3, Skovspurv 30, Bogfinke 25, Kvækerfinke 7, Grønirisk 10 (MWH)

28.12.2005
Barnekold: Skarv 3, Fiskehejre 1, Knopsvane 8, Grågås 1, Gravand 224, Gråand 175, Pibeand 125, Spidsand 6, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Vibe 4, Stor Regnspove 15, Sjagger 250, Solsort 2, Misteldrossel 2, Kvækerfinke 125, Bogfinke 3, Stillits 40, Gulspurv 9 (PW, MWH)

Besser: Sangsvane 103, Sjagger 300 (PW,MWH)

27.12.2005
Barnekold: Sangsvane 4, Grågås 370, Gravand 105, Gråand 60, Pibeand 85, Vibe 11, Islandsk Rødben 3, Musvåge 2, Ringdue 240, Sjagger 60, Gråkrage, Råge, Allike 180, Grønirisk 15, Stillits 25, Gulspurv 1 (PW)

Ørby: Fasan 3, Ringdue 11, Rødhals 1, Solsort 4, Musvit 6, Blåmejse 2, Bogfinke 1, Gulspurv 4 (EK)

Sælvig: Duehøg 1 (CBr)

Nørreskifte: Mørkbuget Knortegås 210, Sortbuget Knortegås 1, Sjagger 220 (MWH)

Besser: Sangsvane 190, Sjagger 40 (PW, MWH)

Besser Rev: Hjejle 8, Alm. Ryle 8, Tårnfalk 1, Sortstrubet Bynkefugl 1 han (kun 1 bynkefugl sås kortvarigt, inden den forsvandt i vegetationen, hård vind), Grønirisk 16, Gråsisken 22 (PW, MWH)

26.12.2005
Kolby: Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 10, Musvit 15, Blåmejse 15, Skovspurv 30, Bogfinke 4 han, Stillits 1 (HK)

Tanderup: Ringdue 1, Tyrkerdue 7, Rødhals 1, Solsort 5, Musvit 6, Blåmejse 2, Gråspurv 3, Skovspurv 30, Grønirisk 1 (AV)

Østerløkken: Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 3, Sjagger 240, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovspurv 35, Bogfinke 18, Kvækerfinke 7, Grønirisk 7 (MWH)

Ballen Havn: Skarv 3, Gråand 144, Krikand 1, Blishøne 4, Svartbag 2, Sølvmåge 4 (MWH)

25.12.2005
Besser Rev: Grønirisk 2, Tornirisk 2, Gråsisken 25 (AV)

Sælvig: Ringdue 500, Silkehale 11, Alliker 250 (CBr)

Kolby:
Rødhals 1, Musvit, Blåmejse, Gråspurv,Stillits 1 (Hasse Kirkegaard)


24.12.2005
Filipsdal: Grågås 50 - 60, Canadagås 7 (CEN)

Østerløkken: Sangsvane 4 S, Sjagger 300 R (MWH)

Nørreskifte: Grågås 1, Blisgås 3, Mørkbuget Knortegås 210, Sortbuget Knortegås 1 (MWH)

23.12.2005
Østerløkken: Ringdue 42, Kvækerfinke 20, Grønirisk 40 (MWH)

22.12.2005
Brattingsborg Skov: Fuglekonge 5, Blåmejse 10, Træløber 2, Skovskade 6, Dompap 3 (JJ)

Nørreskifte: Grågås 1, Mørkbuget Knortegås 175, Sortbuget Knortegås 1 (JJ)

21.12.2005
Kolby: Rødhals 1, Solsort 6, Musvit 4, Blåmejse 3, Allike 55, Gråspurv 2, Skovspurv 4, Bogfinke 1 han, Dompap 1 han (TR)

Langør: Hvinand 90, Toppet Skallesluger 8, Strandskade 2, Alm. Ryle 5, Stor Regnspove 9, Islandsk Rødben 19 (MWH)

20.12.2005
Tanderup: Tyrkerdue 4, Rødhals 2, Solsort 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Gråspurv 7, Skovspurv 30 (AV)

Østerløkken: Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Sjagger 75, Solsort 3, Musvit 5, Blåmejse 3, Skovspurv 30, Bogfinke 8, Kvækerfinke 6, Grønirisk 4 (MWH)

Besser: Sangsvane 134 (MWH)

Barnekold: Skarv 10, Sangsvane 19, Grågås 415, Gravand 154, Gråand 350, Pibeand 240, Spidsand 8, Hvinand 200, Musvåge 2, Blå Kærhøg 1 hun, Vibe 48, Stor Regnspove 24, Islandsk Rødben 3, Sølvmåge 12, Svartbag 1, Sjagger 4, Misteldrossel 1 (MWH)

Besser Rev: Strandskade 40, Islandsk Rødben 3, Sortstrubet Bynkefugl 2 (MWH)

Nørreskifte: Mørkbuget Knortegås 154, Sortbuget Knortegås 1 (MWH)

18.12.2005
Besser Rev: Stor Skallesluger 3 Sortstrubet Bynkefugl 2 (Dorthe, Astrid, SDy)

Vesborg Fyr: Søkonge 1 FU (Dorthe, Astrid, SDy)

Øster Hede: Mosehornugle 1 R (Dorthe, Astrid, SDy)

Kolby: Mørkbuget Knortegås 7 V, Musvåge 1, Tyrkerdue 1, Jernspurv 1, Sjagger 17, Musvit 2, Blåmejse 5, Gråspurv 6, Skovspurv 2, Dompap 1 han (TR)

Østerløkken: Sangsvane 14 S + 4 V (MWH)

17.12.2005
Besser Rev: Sortstrubet Bynkefugl 2 (MWH)

Bjørnedam: Sangsvane 25 (JJ)

Vesborg: Musvåge 4, Tårnfalk 1, Stor Flagspætte 1, Dompap 3 (JJ)

Nørreskifte: Mørkbuget Knortegås 120, Sortbuget Knortegås 1 (JJ)

16.12.2005
Nørreskifte: Sangsvane 5 V, Grågås 1, Mørkbuget Knortegås 136, Sortbuget Knortegås 1, Musvåge 2 (MWH)

Østerløkken: Musvåge 1, Sjagger 400 (MWH)

15.12.2005
Nørreskifte: Sangsvane 4 SV, Grågås 1, Mørkbuget Knortegås 110, Musvåge 2 (TR, MWH)

Barnekold: Gravand 153, Gråand 325, Pibeand 195, Spidsand 2, Musvåge 2, Vibe 42, Stillits 40 (TR, MWH)

Besser Rev: Musvåge 1, Tårnfalk 2, Sortstrubet Bynkefugl 2 (20. dag), Grønirisk 8 (TR, MWH)

14.12.2005
Besser: Sangsvane 125, Dværgfalk 1 R, Sjagger 100 (JJ, MWH)

Golfbanen: Sangsvane 61, Ederfugl 32, Hvinand 1, Gulspurv 2 (TR)

Besser Rev: Knopsvane 5 (2 AD + 3 JUV), Mørkbuget Knortegås 7 (2 AD + 5 JUV), Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Strandskade 67, Hjejle 150 SV, Stenvender 1, Sortstrubet Bynkefugl 2 (19. dag), Grønirisk 13, Snespurv 48 (JJ, MWH)

Brokold: Stor Regnspove 9, Islandsk Rødben 61, Bjergirisk 50 (JJ, MWH)

Østerfjord: Ederfugl 60, Hvinand 125, Toppet Skallesluger 8, Svartbag 3, Sølvmåge 25, Hættemåge 15  (JJ, MWH)

Kolderne: Skarv 6, Fiskehejre 2, Lysbuget Knortegås 2, Gråand 8, Pibeand 2, Hvinand 40, Toppet Skallesluger 8, Hjejle 450, Strandhjejle 2, Strandskade 47, Islandsk Ryle 8, Alm. Ryle 725, Sortgrå Ryle 4, Stenvender 8, Stor Regnspove 37, Lille Kobbersneppe 3, Islandsk Rødben 8, Sølvmåge 10, Svartbag 3 (JJ, MWH)

Albuen: Ederfugl 140, Sortand 45 (JJ, MWH)

13.12.2005
Brattingsborg Skov: Ringdue ca. 2000 (JJ)

Alstrup: Blå Kærhøg 1 hun, Sjagger 700 (MWH)

Langør: Islandsk Rødben 18 (MWH)

Øster Hedekrog: Gråstrubet Lappedykker 9, Ederfugl 15, Fløjlsand 32, Havlit 1, Toppet Skallesluger 30 (MWH)

Nørreskifte: Mørkbuget Knortegås 180, Sortbuget Knortegås 1 (JJ, MWH)

12.12.2005
Møgelmosen: Knopsvane 3 (2 AD + 1 JUV), Ederfugl 150, Sildemåge 1 1K, Ride 4, Musvit 6 (AV)

Ringebjerg: Musvåge 1, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2, Sjagger 300, Stær 2, Stillits 6 (AV)

Barnekold: Skarv 18, Fiskehejre 1, Sangsvane 4, Gravand 134, Gråand 290, Pibeand 350, Spidsand 8, Hvinand 62, Musvåge 3, Blå Kærhøg 1 hun, Vandrefalk 1, Vibe 16, Stor Regnspove 12, Islandsk Rødben 5, Svartbag 1 (JJ, MWH)

Besser: Sangsvane 70 (JJ, MWH)

Besser Rev/Draget: Skarv 50, Mørkbuget Knortegås 7 (2 AD + 5 JUV), Ederfugl 30, Hvinand 15, Tårnfalk 1, Stenvender 6, Svartbag 2, Sortstrubet Bynkefugl 2 (17. dag), Snespurv 3 (JJ, MWH)

Stavns: Sangsvane 18 (JJ, MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget Knortegås 10, Gravand 10, Krikand 4, Ederfugl 18, Hvinand 130, Toppet Skallesluger 35, Strandhjejle 7, Alm. Ryle 140, Stor Regnspove 337, Islandsk Rødben 28 Stenvender 3, Svartbag 4, Sølvmåge 25(JJ, MWH)

Langør: Gråand 52, Ederfugl 40, Hvinand 110, Havlit 1, Toppet Skallesluger 16, Blishøne 22 8JJ, MWH)

11.12.2005
Nordby Bugt: Søkonge 2 FU (CF)

Kolby: Sølvmåge 175, Gærdesmutte 1, Solsort 4, Musvit 6, Blåmejse 4, Allike 80, Skovspurv 16, Bogfinke 5 (TR)

Nørreskifte: Mørkbuget Knortegås 173, Sortbuget Knortegås 1, Musvåge 3, Spurvehøg 1, Ravn 1 (CBr, MWH)

Ballen: Silkehale 27 (CBr, MWH)

Brattingsborg Skov: Sangsvane 6 S, Musvåge 4, Fjeldvåge 1, Ringdue 8, Fuglekonge 8, Nordlig Halemejse 7, Musvit 1, Blåmejse 18, Træløber 1, Skovskade 1, Ravn 1, Grønirisk 175, Gråsisken 150, Dompap 1 (CBr, MWH)

10.12.2005
Brattingsborg Skov: Sjagger 450, Ravn 1, Bogfinke 25, Dompap 11 (JJ)

Kolby: Ringdue 135, Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Solsort 3, Sjagger 32, Musvit 5, Blåmejse 3, Allike 90, Skovspurv 14, Bogfinke 1, Grønirisk 2 (TR)

Nørreskifte: Mørkbuget Knortegås 175, Sortbuget Knortegås 1 (MWH)

09.12.2005
Besser: Sangsvane 37, Sjagger 51, Dompap 1 (PW, MWH)

Barnekold: Fiskehejre 1, Knopsvane 3, Sangsvane 10, Grågås 186, Mørkbuget Knortegås 25, Gravand 97, Gråand, Pibeand, Hjejle 164, Alm. Ryle 25, Stor Regnspove 79, Islandsk Rødben 38, Misteldrossel 2, Sjagger 2, Stillits 50 (PW, MWH)

Besser Rev, Draget: Sortstrubet Bynkefugl 2, Bjergirisk 45, Grønirisk 55, Snespurv 102 (JJ, PW, MWH)

Kolby: Tyrkerdue 2 (TR)

Vesterløkker: Ederfugl 56, Hvinand 2, Toppet Skallesluger 2, Gråkrage 6 (TR)

Alstrup: Ringdue 75 (TR)

Langemark: Musvåge 1 (TR)

Ballen: Silkehale 18 (JJ)

Mårup Skov: Silkehale 4, Fuglekonge 8, Blåmejse 12, Træløber 2, Dompap 2 (JJ)

08.12.2005
Vesborg: Musvåge 5, Rød Glente 1, Vibe 39, Hjejle 220, Grønirisk 3, Dompap 2, Gulspurv 2 (JL, MWH)

Ballen: Sjagger 50, Kvækerfinke 125 (JJ)

07.12.2005
Nørreskifte: Mørkbuget Knortegås 183, Sortbuget Knortegås 1 (MWH)

Brokold: Mørkbuget knortegås 8, Strandskade 50, Strandhjejle 1, Islandsk Ryle 9, Alm. Ryle 52, Stor Regnspove 18, Islandsk Rødben 56, Stenvender 8 (MWH)

Besser Rev, Draget: Islandsk Rødben 5, Stenvender 15, Engpiber 5, Gærdesmutte 1, Sortstrubet Bynkefugl 2, Gulspurv 2 (MWH)

06.12.2005
Brattingsborg Skov: Fuglekonge 16, Blåmejse 20, Træløber 3 (JJ)

05.12.2005
Nørreskifte: Mørkbuget Knortegås 183, Sortbuget Knortegås 1 (MWH)

Barnekold: Fiskehejre 1, Grågås 2, Mørkbuget Knortegås 14 (4 AD + 8 JUV), Gravand 121, Gråand 180, Pibeand 160, Spidsand 4, Musvåge 1, Stor Regnspove 74, Islandsk Rødben 5, Sjagger 50 (MWH)

04.12.2005
Nørreskifte: Mørkbuget Knortegås 175, Sortbuget Knortegås 1 (MWH)

Tranebjerg: Sjagger 200 (MWH)

Østerløkken: Spurvehøg 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 4, Sjagger 52, Musvit 5, Blåmejse 3, Skovspurv 35, Bogfinke 8, Kvækerfinke 4, Grønirisk 4 (MWH)

03.12.2005
Nørreskifte: Mørkbuget knortegås 195, Sortbuget Knortegås 1 (MWH)

Bolbro Sand: Strandskade 42, Hjejle 25, Strandhjejle 1, Islandsk Ryle 8, Alm. Ryle 500, Stor Regnspove 2, Islandsk Rødben 27, Stenvender 8, Sortstrubet Bynkefugl 2, Bjergirisk 75 (MWH)

02.12.2005
Nørreskifte(på hvedemark): Mørkbuget Knortegås 175, Sortbuget Knortegås 1 (MWH)

Tanderup: Solsort 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Stær 8, Gråspurv 4, Skovspurv 30, Bogfinke 2 (AV)

01.12.2005
Kolby: Tyrkerdue 4, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 5, Vindrossel 1, Sjagger 8, Musvit 8, Blåmejse 5, Allike 140, Gråspurv 2, Skovspurv 14, Bogfinke 9, Gulspurv 6 (TR)

Ballen: Silkehale 16 (JJ)

Draget, Besser Rev: Strandskade 26, Islandsk Rødben 10, Stor Regnspove 2, Stenvender 17, Skærpiber 2, Sortstrubet Bynkefugl 2, Grønirisk 25, Snespurv 1 (MWH)

Barnekold: Gravand 65, Islandsk Rødben 23, Stor Renspove 11 (MWH)

Vesterløkker/Ilse Made: Sjagger 33, Gråkrage 8, Gulspurv 9 (TR)

November 2005

30.11.2005
Besser Rev/Bolbro Sand: Hjejle 300, Strandhjejle 1, Alm. Ryle 52, Islandsk Rødben 4, Sortstrubet Bynkefugl 2, Skovspurv 12, Grønirisk 15, Rørspurv 1 (DM, MWH)

Tanderup: Tyrkerdue 1, Solsort 1, Musvit 6, Blåmejse 3, Gråspurv 4, Skovspurv 30, Bogfinke 2, Grønirisk 2 (AV)

Langemark: Hjejle 250 (DM, MWH)

Alstrup: Sjagger 500 (JJ, MWH)

Mårup: Ringdue 1200 (JJ, MWH)

Kragemosen: Gråand 6, Blåmejse 23, Gråkrage 8, Sortkrage 1, Husskade 1, Grønirisk 3, Gulspurv 4 (JJ, MWH)

Issehoved: Rødstrubet Lom 2, Sortstrubet Lom 1, Ederfugl 200, Sortand 25, Fløjlsand 8, Alk 3, Stenvender 1 (JJ, MWH)

29.11.2005
Draget, Besser Rev: Spurvehøg 1, Musvåge 1, Strandskade 9, Islandsk Rødben 4, Sortstrubet Bynkefugl 2, Skovspurv 16, Grønirisk 15, Bjergirisk 7 (MWH)

Brokold: Vandrefalk 1 (MWH)

Langør: Mørkbuget Knortegås 6 (2 AD + 4 JUV), Gråand 70, Toppet Skallesluger 8, Hvinand 45, Islandsk Rødben 11, Sjagger 75, Vindrossel 1, Kvækerfinke 10, Grønirisk 30 (MWH)

28.11.2005
Nordby: Silkehale 16 (CF)

Stavns Fjord/Østerfjord: Toppet Lappedykker 3, Grågås 2, Ederfugl 75, Hvinand 2000, Toppet Skallesluger 95 (JJ, MWH)

Besser Rev/Draget: Fjeldvåge 1 FU, Strandskade 3, Hjejle 25, Strandhjejle 2, Islandsk Rødben 5, Stenvender 4, Skærpiber 1, Engpiber 2, Sortstrubet Bynkefugl 2,  Skovspurv 7, Grønirisk 8, Rørspurv 1, Gulspurv 3 (CBr, JJ, MWH)

Brokold: Vandrefalk 1, Bjergirisk 175 (CBr, JJ, MWH)

Alstrup: Misteldrossel 1 (MWH)

Kolby: Rødhals 1, Sjagger 27, Musvit 3, Blåmejse 1, Gråkrage 6, Allike 13, Skovspurv 24, Bogfinke 1 (TR)

27.11.2005
Rosendal: Fjeldvåge 1, Gråsisken 6 (CF)

Toftebjerg: Tyrkerdue 31 R (JJ, MWH)

Øster Hedekrog: Gråstrubet Lappedykker 15, Ederfugl 50, Sortand 7, Fløjlsand 21, Havlit 3, Toppet Skallesluger 10, Alk 3 R, Lomvie 1 R (JJ, MWH)

Ballen: Silkehale 22, Rødhals 1 (JJ)

Kolby: Sølvmåge 56, Ringdue 4, Tyrkerdue 2, Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 5, Sjagger 9, Musvit 9, Blåmejse 5, Træløber 1, Gråkrage 6, Allike 190, Gråspurv 3, Skovspurv 10, Bogfinke 5, Grønirisk 6 (TR)

Tranebjerg: Silkehale 25 R (MWH)

Østerløkken: Ringdue 800 R (MWH)

Skovfogedhuset: Spurvehøg 1, Sjagger 48, Blåmejse 2, Grønirisk 3, Gulspurv 2 (JJ, MWH)

26.11.2005
Nørreskifte: Mørbuget Knortegås 125 (JJ)

Rosendal: Kernebider 2 S, Gråsisken 7 (CF)

Nordby: Rødhals 1, Musvit 3, Blåmejse 1, Skovspurv 10, Kvækerfinke 4, Grønirisk 1, Gråsisken 6, Gulspurv 2 (CF, JG)

Barnekold (kl. 11:15 - 12:30): Fiskehejre 1, Sangsvane 4, Grågås 224, Gravand , Pibeand 25, Hvinand 1, Musvåge 2, Vibe 60, Islandsk Rødben 10, Stor Regnspove 6, Stor Flagspætte 1, Sjagger 18 (DM)

Bolbro sand: Hjejle 32, Islandsk Ryle 9, Alm. Ryle 20, Islandsk Rødben 9, Stenvender 15 (JJ, MWH)

Brattingsborg Skov: Træløber 1, Grønsisken 25, Dompap 7, Gulspurv 10 (JJ)

Barnekold (kl. 13:50 - 14:30): Fiskehejre 2, Sangsvane 7, Grågås 245, Gravand 132, Gråand 310, Pibeand 325, Spidsand 4, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Vibe 53, Hjejle 1500, Stor Regnspove 32, Islandsk Rødben 2, Rødhals 1, Misteldrossel 1, Sjagger 60, Gråkrage 85, Sortkrage 1, Bjergirisk 150 (MWH)

25.11.2005
Tanderup: Spurvehøg 1, Tyrkerdue 1, Solsort 1, Musvit 2, Blåmejse 2, Gråspurv 6, Skovspurv 30, Bogfinke 3 (AV)

24.11.2005
Østerløkken: Solsort 5, Musvit 6, Blåmejse 2, Skovspurv 20, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Grønirisk 3 (MWH)

Tranebjerg: Silkehale 21 (MWH)

23.11.2005
Tranebjerg: Silkehale 48 (MWH)

Nørreskifte: Mørkbuget Knortegås118, deraf 13 1K, Musvåge 1 R, Ringdue 220 R (MWH)

Lushage: Musvåge 1, Fjeldvåge 1, Gærdesmutte 1, Solsort 7, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovskade 1, Grønirisk 1, Dompap 1 (MWH)

22.11.2005
Kolby: Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 6, Sjagger 17, Fuglekonge 1, Musvit 3, Blåmejse 2, Allike 12, Gråspurv 3, Skovspurv 6, Bogfinke 2, Grønirisk 4 (TR)

Ballen: Enkeltbekkasin 1 (JJ, MWH)

Nørreskifte: Mørkbuget Knortegås 161 (MWH)

21.11.2005
Barnekold: Fiskehejre 1, Knopsvane 3, Sangsvane 20, Pibesvane 1, Grågås 283, Gravand, Gråand, Pibeand, Spidsand 6, Hvinand 71/70, Musvåge 1, Vandrefalk 1 - landede på den sædvanlige hegnspæl, så 20 minutters fjerpleje, 1 minuts jagt: slog og fangede 1 hun hvinand. Efter 35 minutter var anden spist, hvorefter vandrefalken returnerede til hegnspælen. Strandskade 12, Vibe 19, Alm. ryle 15, Stor Regspove 19, Islandsk Rødben 18, Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 1 SY, Misteldrossel 1, Musvit 1, Stillits 52 (JJ, MWH)

Langør, Lillehavet: Mørkbuget Knortegås 6, Strandskade 28, Alm. Ryle 2, Islandsk Rødben 18 (MWH)

Trekanten: Fjeldvåge 1 R (MWH)

Kolby: Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Solsort 5, Sjagger 70, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovspurv 2 (TR)

20.11.2005
Barnekold: Fiskehejre 1, Sangsvane 5, Pibeand 250, Spidsand 2, Hvinand 50, Musvåge 2, Stor Regnspove 3, Islandsk Rødben 1, Sjagger 5, Stillits 5 + en uidentificeret gråbrun fugl af størrelse og udseende som grå fluesnapper, eftersøges mandag (DM)

Bisgård Mark: Sølvmåge 250, Ringdue 150, Allike 200, Råge 100, Stær 15 (CBr, MWH)

Sælvig: Silkehale 45 (CBr, MWH)

Tranebjerg: Sangsvane 42 (MWH)

Ballen: Grågås 13, Spurvehøg 1, Skovsneppe 1, Silkehale 57 (JJ)

Barnekold: Fiskehejre 1, Sangsvane 12 S + 19 R, Grågås 285, Mørkbuget Knortegås 3, Gravand 119, Gråand 75, Pibeand 225, Spidsand 7, Hvinand 250, Musvåge 5, Vibe 70, Hjejle 125, Alm. Ryle 55, Stor Regnspove 53, Islandsk Rødben 8, Stenvender 1, Sjagger 25, Musvit 1, Blåmejse 2, Kvækerfinke 6, Stillits 62 (CBr, PW, MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget Knortegå 15, Strandhjejle 1, Alm. Ryle 400, Stor Regnspove 35, Lille Kobbersneppe 1, Islandsk Rødben 20, Bjeririsk 120 (CBr, MWH)

19.11.2005
Issehoved (kl. 09:00 - 11:00): Rødstrubet Lom 9, Sule 2 V, Knopsvane 2 SØ, Sangsvane 6 SØ, Canadagås 2, Sortand 71, Fløjlsand 24, Hvinand 4, Toppet Skallesluger 40 R, Alk 12, Lomvie 3, Lomvie/Alk 48, Engpiber 8, Gulspurv 3 (CF, MWH)

Rosendal: Sjagger 250, Kvækerfinke 100, Grønsisken 20, Nordlig Gråsisken 6, Dompap 2 (CF, MWH)

Langemark: Hjejle 250 R (MWH)

Barnekold (kl. 15:30 - 16:30): Knopsvane 21, Sangsvane 44, Grågås 275, Gravand 59, Gråand 68, Pibeand 110, Spidsand 2, Hvinand 350, Blå Kærhøg 1 hun,  Vandrefalk 1, Vibe 75, Alm. Ryle 120, Stor Regnspove 12, Kvækerfinke 25 (PW, MWH)

Ballen: Kvækerfinke 12, Grønirisk 100, Stillits 18 (JJ)

18.11.2005
Lushage: Skovskade 2, Bogfinke 50, Dompap 3 (JJ)

Øster Hedekrog: Mallemuk 1, Gråand 25 R, Ederfugl 30, Sortand 14, Fløjlsand 16, Toppet skallesluger 4, Musvåge 1 N, Alk 1 R, Lomvie 3 S, Alkefugl 4 S (MWH)

Øster Hede: Sjagger 52 R (MWH)

Langør: Toppet Skallesluger 17, Islandsk Rødben 14 (MWH)

Bjørnedam: Sangsvane 17 (MWH)

17.11.2005
Issehoved: Rødstrubet Lom 8 V, Sangsvane 9 indtr + 14 V, Sule 5 V, Gråand 26 S, Sortand 56 indtr., Fløjlsand 12, Hvinand 8 V, Alk 6 N, Alk/Lomvie 17 V, Mellemkjove 1 - angreb flere gange en stormmåge, for til sidste at bide sig fast i mågens hoved/hals, de to fugle tumlede derefter ned på vandet, hvor kjoven i et lille minuts tid hakkede i stormmågen, indtil den fik vristet sig løs og fløj væk, Storkjove 1 V, Engpiber 1, Skærpiber 1, Grønlandsk Stenpikker 1, Fuglekonge 2, Grønirisk 8, Bjergirisk 12, Gulspurv 2, Snespurv 33 (JJ, MWH)

Kolby: Musvåge 1, Rødhals 2, Solsort 3, Musvit 2, Skovspurv 3, Gulspurv 2 (TR)

Rosendal, Kragemosen:
Fjeldvåge 1 S, Gråsisken 6 FU (CF)

16.11.2005
Issehoved: Rødstrubet Lom 1 V, Sule 3 SV, Skarv 9 SØ + 75 R, Sortand 200, Fløjlsand 13, Havlit 2, Hvinand 15 SV, Taffeland 32 SV, Toppet Skallesluger 6 Ø + 8 R, Spurvehøg 1 SV, Ride 12 SV, Lomvie 2 V, Alk 2 V, Alk/Lomvie 32 V, Tejst 2 V, Søkonge 5 V, Engpiber 1, Bjergirisk 2, Snespurv 2 (CF, JJ, MWH)

Østerløkken: Sangsvane 2 N, Bomlærke 92 R (MWH)

15.11.2005
Kragemosen: Silkehale 60 (CF), Engpiber 5, Sjagger 125, Blåmejse 2, Skægmejse 2 (MWH)

Issehoved: Ederfugl 400, Sortand 50, Fløjlsand 1, Toppet Skallesluger 4, Strandskade 2, Lomvie 1 SV, Alk 1 V, Alk/Lomvie 1 V, Tejst 2 V, Engpiber 8 R, Snespurv 1 (MWH)

Onsbjerg: Sjagger 300 (MWH)

14.11.2005
Tranebjerg:  Sjagger 200 (AV)

Ballen: Silkehale 34, Sjagger 20 (JJ)

Kolby: Spurvehøg 1, Ringdue 1, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 1, Solsort 1, Vindrossel 3, Musvit 3, Blåmejse 2, Allike 30, Skovspurv 6 (TR)

Barnekold: Grågås 271, Kortnæbbet Gås 1, Gravand 91, Gråand 220, Krikand 3, Pibeand 350, Spidsand 14, Hvinand 90, Toppet Skallesluger 20, Vandrefalk 1, Vibe 82, Alm. Ryle 9, Stor Regnspove 22, Islandsk Rødben 10, Stenvender 2, Grønirisk 4, Snespurv 12 SV (JJ, MWH)

13.11.2005
Ballen: Silkehale 18 (JJ)

Kolby: Spurvehøg 1, Fasan 1, Ringdue 11 S, Tyrkerdue 1, Silkehale 5, Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Solsort 4, Sjagger 130, Musvit 3, Blåmejse 3, Allike 105, Gråkrage 4, Skovspurv 8, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Gulspurv 2 (TR)

12.11.2005
Kolby: Sølvmåge 200, Ringdue 55 N, Rødhals 1, Solsort 4, Sjagger 285, Musvit 3, Allike 800, Gråspurv 2, Skovspurv 7 (TR)

11.11.2005
Kolby: Sølvmåge 150, Rødhals 1, Solsort 2, Sjagger 56, Musvit 2, Allike 100, Gråspurv 2, Skovspurv 7 (TR)

Golfbanen, Besser: Ederfugl 70, Gråand 1, , Spurvehøg 1, Blishøne 2, Silkehale 75 (TR)

Brundby: Kvækerfinke 5 R (MWH)

10.11.2005
Tranebjerg: Silkehale 115 (CBr)

Østerløkken: Silkehale 40 (MWH)

Tranebjerg: Silkehale 58 (MWH)

Langør: Mørkbuget Knortegås 132, Gråand 54, Pibeand 21, Toppet skallesluger 10, Strandskade 18, Stor Regnspove 8 (MWH)

Kolby: Musvåge 1, Musvit 2, Gråkrage 7, Allike 80, Skovspurv 4, Bogfinke 1 (TR)

Brundby: Tårnfalk 1 (TR)

09.11.2005
Besser Rev (JJ, MWH):
Draget: Strandskade 5, Hjejle 33, Stor Regnspove 12, Islandsk Rødben 15, Stenvender 18, Engpiber 2, Skærpiber 2, Grønirisk 3, Snespurv 24
Albuen: Stenvender 9, Grønirisk 250, Bjergirisk 1
Østerfjorden: Toppet Lappedykker 16, Hvinand 120, Toppet Skallesluger 36
Kolderne: Mørkbuget Knortegås 2, Grågås 1, Gråand 75, Pibeand 20, Toppet Skallesluger 15, Strandskade 147, Hjejle 1000, Strandhjejle 16, Alm. Ryle 65, Stor Regnspove 41, Lille Kobbersneppe 4, Islandsk Rødben 57, Stenvender 9
Kyholm: Sangsvane 34 V, Mørkbuget Knortegås 27
Lindholm: Mørkbuget Knortegås 12
Havnehage: Musvåge 1 S, Tejst 1 R, Skærpiber 2 R

Kolby:Ringdue 1, Vindrossel 1, Gråkrage 3 (TR)

Besser, Golfbanen: Ederfugl 700, Blishøne 4, Silkehale 85, Gulspurv 21 (TR)

Ballen: Silkehale 25 (MWH)

08.11.2005
Ballen: Silkehale 75 (JJ)

Kolby: Ringdue 1, Hvid Vipstjert 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 4, Allike 1500 - 2000 N, Skovspurv 3 (TR)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 4, Stor Flagspætte 1, Silkehale 28 R, Gærdesmutte 2, Solsort 6, Sjagger 125 OF, Musvit 3, Skovskade 1, Bogfinke 3, Grønirisk 4, Gulspurv 14 (MWH)

07.11.2005
Rosendal, Kragemosen: Silkehale 27 (CF)

Besser: Silkehale 50 (Carl Erik Fast)

Ballen: Silkehale 25 (MWH)

Barnekold: Skarv 50, Fiskehejre 2, Grågås 120, Gravand 64, Gråand 268, Pibeand 51, Spidsand 12, Musvåge 2, Fjeldvåge 1, Vibe 1, Hjejle 450, Strandhjejle 2, Alm. Ryle 62, Stor Regnspove 65, Islandsk Rødben 78, Rødhals 2 SY, Solsort 8, Sjagger 150, Musvit 8, Blåmejse 5, Stillits 5 (MWH)

06.11.2005
Sælvig: Fiskehejre 4, Sangsvane 1, Gråand 23, Grønbenet Rørhøne 2, Svartbag 1, Ringdue 50, Engpiber 2, Sangdrossel 1, Vindrossel 30, Solsort 7, Grønirisk 1, Grønsisken 9, Skovspurv 1, Musvit 2, Blåmejse 1, (CBr)

Ballen: Stillits 42, Bomlærke 38 (JJ)

Østerløkken: Tårnfalk 1, Ringdue 55, Tyrkerdue 6, Silkehale 30, Sjagger 9, Vindrossel 2 (MWH)

Kolby: Sølvmåge 200, Solsort 3, Musvit 1, Blåmejse 2, Allike 200, Skovspurv 2 (TR)

Langør: Mørkbuget Knortegås 156, Pibeand 21, Toppet Skallesluger 4, Strandskade 16, Stor Regnspove 1 (MWH)

Issehoved: Skarv 110, Ederfugl 500, Sortand 30, Toppet Skallesluger 14, Strandskade 2, Stor Regnspove 1, Stenvender 3, Engpiber 4, Skærpiber 1, Vindrossel 8 (MWH)

Rosendal, Kragemosen: Silkehale 175 (MWH)

05.11.2005
Issehoved: Tejst 1, Gråsejler 1 negativ, Silkehale 150 R + 12 indtr. (CF)

Nordby: Silkehale 55 R (CF)

Kolby: Musvåge 1, Sølvmåge 400, Blåmejse 1, Allike 150 (TR)

04.11.2005
Langør, Lillehavet: Mørkbuget Knortegås 46, Strandskade 13 (JJ, MWH)

Issehoved: Ederfugl, Sortand, Toppet Skallesluger 12, Gråsejler 1, (beskrivelse af fundet under "Her og nu"), Engpiber 17, Skærpiber 1, Stillits 3, Snespurv 12 (JJ, MWH)

Kragemosen: Silkehale 112, Stor Tornskade 1 (CF, JJ, MWH)

Nordby: Hjejle 280 OF, Sjagger 100 (CF)

03.11.2005
Rosendal, Kragemosen: Silkehale 30 er efterårets første. Spændende om der kommer invasion lige som sidste år (CF)

Langør,Lillehavet: Knopsvane 4, Mørkbuget Knortegås 60 (TR)

Nordby Hede: Fiskehejre 1, Blå Kærhøg 1 han, Tårnfalk 2 (TR)

Øster Hedekrog: Mørkbuget Knortegås 2 S, Toppet Skallesluger 6 (TR)

Nordby Bugt: Toppet Skallesluger 4, Stor Regnspove 12 T, Alk 1 (TR)

Issehoved: Ederfugl 300, Snespurv 30 (TR)

Kolby: Hvid Vipstjert 1, Rødhals 1 (TR)

Hårdmark: Tyrkerdue 6, Sjagger 8, Gråkrage 6, Stær 40 (TR)

Barnekold: Skarv 78, Knopsvane 5, Grågås 71, Mørkbuget Knortegås 10, Gravand 52, Gråand 280, Pibeand 240, Spidsand 2, Hvinand 750, Toppet Skallesluger 14, Musvåge 3, Fjeldvåge 1, Vandrefalk 1 (patruljerede mellem hegnspæl på Barnekold, Brokold og stor sten i fjorden - uden at skabe den helt store panik blandt ænderne), Vibe 1, Alm. Ryle 250, Stor Regnspove 19, Hættemåge 300 (JJ, MWH) 

02.11.2005
Brokold: Bjergirisk 50 - 60 (JJ)

Issehoved: Snespurv 28 R (JJ)

Ballen: Jernspurv 1, Rødhals 1 SY, Fuglekonge 2 (JJ)

Østerløkken: Rødhals 1 SY, Sjagger 2 R (MWH)

Vesborg: Grågås 9 V, Musvåge 7 R + 1 S, Spurvehøg 1 TF, Hjejle 19 SV, Ringdue 5, Tyrkerdue 3 R, Sanglærke 1 SV, Engpiber 18 SV, Gærdesmutte 1SY + 1, Rødhals 1 SY + 1, Solsort 5, Misteldrossel 1, Fuglekonge 2 FU, Musvit 7, Blåmejse 2, Gråkrage 75, Sortkrage 1, Råge 10, Allike 200 R + 62 TF, Bogfinke 60 SV + 10 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 4 FU, Grønsisken 1 R, Dompap 4 han + 1 hun R, Gulspurv 6 R (MWH)

Sværm: Fiskehejre 5 (TR)

Kanhave: Knopsvane 4, Tårnfalk 1 (TR)

Sælvigbugten: Toppet skallesluger 17, Islandsk Rødben 13 N, Spættet sæl 1 (TR)

01.11.2005
Kolby: Rødhals 1, Træløber 1 (TR)

Bolbro Sand: Stor Præstekrave 27 (TR)

Barnekold: Gravand 55, Gråand 175, Pibeand 125, Hvinand 410, Stor Regnspove 59, Islandsk Rødben 28 (MWH)

Langør, Lillehavet: Fiskehejre 1, Knopsvane 2 AD + 5 1K, Mørkbuget Knortegås 71, deraf 18 1K, Toppet skallesluger 5, Strandskade 24, Hjejle 38 S (MWH)

Oktober 2005

31.10.2005
Vesborg: Knopsvane 3, Mørkbuget Knortegås 5 V, Musvåge 2, Allike 70 (TR)

Fyrreramperne/Lushavn: Skarv 17, Musvåge 1 V (TR)

Østerløkken:  Rødhals 1 SY, Sjagger 9 R (MWH)

Lushage: Musvåge 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 1 SY, Solsort 8, Vindrossel 4, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 110, Råge 12 S, Skovskade 2, Bogfinke 3, Dompap 1, Gulspurv 38 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Solsort 9, Skovskade 2 (MWH)

30.10.2005
Brokold: Vandrefalk 1 (MWH)

Besser Rev (MWH)
Draget: Skarv 45, Mørkbuget Knortegås 10, Strandskade 14, Stenvender 12, Bjergirisk 24, Rørspurv 2, Snespurv 11

Østerfjord:
Toppet Lappedykker 14, Hvinand 175, Toppet Skallesluger 45

Albuen:
Pibeand 6, Engpiber 2

Hønsepold: Bjergirisk 75

Kolderne: Skarv 30, Fiskehejre 1, Mørkbuget Knortegås 2, Gråand 50, Pibeand 20, Spidsand 1, Krikand 5, Strandskade 86, Hjejle 1100, Strandhjejle 5, Islandsk Ryle 8, Alm Ryle 250, Stor Regnspove 31, Islandsk Rødben 92, Stenvender 29, Splitterne 2

Havnehage: Gråstrubet Lappedykker 1, Ederfugl 100, Fløjlsand 1, Spurvehøg 2 S, Tejst 1, Sanglærke 1,  Bjergpiber 1, Engpiber 3

Kyholm: Mørkbuget Knortegås 33 (MWH)

Lindholm: Mørkbuget Knortegås 9 (MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget Knortegås 95 (Søren Nielsen)

29.10.2005
Issehoved kl. 08:00 - 13:00: Rødstrubet lom 1 V, Sule 10 FU/SV, Skarv 75 R + 15 SV, Mørkbuget Knortegås 6 S, Ederfugl 600 R, Sortand 280 R, Fløjlsand 10 R, Hvinand 2 Ø, Havlit 1 S, Toppet Skallesluger 13 R, Hjejle 3 Ø + 1 R, Alk 24 SV, Søkonge 1 V + 2 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 10 R, Skærpiber 3 R, Solsort 5 R, Vindrossel 3 R, Stær 4, Grønsisken 11, Grønirisk 10, Stillits 2, Dompap 1, Snespurv 28 R, Spættet sæl 1 (CF, MWH)

Østerløkken: Sjagger 8 S (MWH)

Nordby Bugt: Gråstrubet Lappedykker 1, Ederfugl 12, Toppet Skallesluger 3, Alk 3 (CF)

28.10.2005
Lushage: Bramgås 12 R (Jakob, skytteelev)

Bolbro Sand: Hjejle 165, Strandhjejle 8, Islandsk Ryle 10, Alm. Ryle 375, Islandsk Rødben 4, Stenvender 4 (MWH)

Barnekold: Grågås 74, Bramgås 16 (MWH)

Langemark: Bomlærke 2 (MWH)

27.10.2005
Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 5, Hvinand 65, Alm. Ryle 90, Sanglærke 3 S, Rørspurv 3 S (CF)

Sælvigbugten: Sangsvane 4 (CF)

Kolby: Spurvehøg 3, Ringdue 15, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 1, Solsort 4, Vindrossel 85, Musvit 3, Blåmejse 3, Gråkrage 12, Bogfinke 4, Kvækerfinke 2, Grønirisk 3, Gulspurv 7 (TR)

Tranebjerg: Tyrkerdue 15 FU (MWH)

Torup: Blå Kærhøg 1 han (MWH)

Langør, Lillehavet: Fiskehejre 2, Knopsvane 2 AD + 2 JUV, Sangsvane 4 V, Mørkbuget Knortegås 55, Toppet Skallesluger 7, Strandskade 2, Stor Regnspove 3, Islandsk Rødben 1 (MWH)

Bolbro Sand: Mørkbuget Knortegås 5, Islandsk Ryle 3, Alm. Ryle 2, Stor Regnspove 1, Islandsk Rødben 4, Stenvender 2, Grønirisk 125 (MWH)

Barnekold: Vibe 39, Alm. Ryle 175, Stor Regnspove 9, Islandsk Rødben 56 (MWH)

26.10.2005
Hesselholm: Sangsvane 4 OF, Pibesvane 2 AD + 4 JUV FU ca. 1 time, derefter V (LeB)

25.10.2005
Ballen: Vindrossel 32 FU, Stillits 35 FU (JJ)

24.10.2005
Kolby: Spurvehøg 1 FU, Hvid vipstjert 1, Rødhals 1, Gærdesmutte 1, Musvit 2, Gråkrage 4, Allike 75, Stær 300, Gråspurv 7, Skovspurv 13, Bogfinke 1 (TR)

Nordby Bakker: Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU (CF)

Torup: Søkonge 1 (taget af kat, må have været lidt ude af kurs) via Niels Mikkelsen (CBr)

23.10.2005
Ballen: Stillits ca. 100 FU i solsikkemark (JJ)

Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 92, Gravand 74, Gråand 270, Spidsand 12, Pibeand 1700, Hvinand 350, Vibe 198, Rødben 2, Bjergirisk 50 (MWH)

22.10.2005
Barnekold: Fiskehejre 3, Knopsvane 11, Grågås 56, Gravand 41, Gråand 120, Pibeand 470, Spidsand 2, Krikand 4, Hvinand 58, Musvåge 3 V + 2 R, Vandrefalk 1, Vibe 275, Alm Ryle 45, Stor Regnspove 16, Islandsk Rødben 16, Bjergirisk 35 (PW)

Strandskoven: Landsvale 1 (DM)

Kragemosen: Blå Kærhøg 1 hun FU (CF)

Østerløkken: Tyrkerdue 10 (MWH)

21.10.2005
Bolbro Sand: Hjejle 150 R, Vibe 26 V, Alm. Ryle 40 R, Stenvender 5 FU (PW)

Barnekold: Fiskehejre 4, Grågås 38, Gravand 16, Gråand 275, Pibeand 700, Spidsand 4, Hvinand 175, Musvåge 4, Vibe 31, Islandsk Ryle 12, Islandsk Rødben 15 (PW, MWH)

Brokold: Vandrefalk 1 AD - sad på toppen af Brokold, som den ofte gjorde sidste vinter, sandsynligvis samme fugl (PW, MWH)

20.10.2005
Barnekold: Fiskehejre 1, Knopsvane 12, Grågås 75, Gråand 35, Pibeand 165, Hvinand 42, Hjejle 145, Stor regnspove 48, Hættemåge 220, Musvåge 1 stort eksemplar (PW)

Østerløkken: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Gransanger 1, Solsort 4, Sjagger 18, Musvit 5, Blåmejse 3, Råge 35, Allike 100, Skovspurv 20, Bogfinke 8, Kvækerfinke 2 (MWH)

Bolbro Sand: Mørkbuget Knortegås 2, Hjejle 150, Strandhjejle 3, Islandsk Ryle 17, Alm. Ryle 380, Stenvender 5, Rødben 5 (MWH)

Brattingsborg Gods: Sangsvane 3 R (Jakob, skytteelev)

19.10.2005
Barnekold: Fiskehejre 2, Knopsvane 8, Pibesvane 6, Grågås 49, Gravand 18, Gråand 195, Pibeand 510, Spidsand 8, Hvinand 110, Toppet Skallesluger 8, Duehøg 1 1K, Vibe 13, Hjejle 90, Strandhjejle 22, Stor Regnspove 62, Rødben 85, Hættemåge 260, Gråkrage 2, Sortkrage 1, Hybridkrage 1 (PW, MWH)

Østerfjord: Toppet Lappedykker 25, Hvinand 10, Toppet Skallesluger 175 (PW, MWH)

Bolbro Sand: Hjejle 120, Stenvender 1 (PW, MWH)

Lilleøre: Toppet Lappedykker 4, Mørkbuget Knortegås 20 (Stig Englund)

Kolby: Solsort 6, Vindrossel 26 R, Allike 35 R, Stær 50 R (TR)

Brattingsborg Gods: Duehøg 1 (Jakob, skytteelev)

18.10.2005
Barnekold: Fiskehejre 3, Knopsvane 14, Grågås 109, Bramgås 4, Gråand 28, Pibeand 410, Krikand 42, Spidsand 8, Hvinand 22, Spurvehøg 1, Musvåge 1, Stor Regnspove 52, Bjergirisk 15 (PW)

Bolbro Sand: Mørkbuget Knortegås 31, Hjejle 210, Alm. Ryle 18, Rødben 7, Svartbag 2 (PW)

Brattingsborg Skov: Ringdue 200, Stor Flagspætte 3, Gærdesmutte 2, Fuglekonge 1, Musvit 2, Sortmejse 1, Skovskade 3, Dompap 2 (MWH)

17.10.2005
Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 10, Stenvender 4, Snespurv 4 (Stig Englund, HHA)

Ægholm: Fiskehejre 15 (MWH)

Barnekold: Grågås 108, Hvinand 85, Stor Regnspove 32, Bjergirisk 20 (MWH)

16.10.2005
Yderste Holm: Mørkbuget Knortegås 97 (PB)

Kolby: Skarv 4 N, Grågås 40 R, Vibe 20 NØ, Ringdue 385 S, Tyrkerdue 1, Solsort 2, Vindrossel 6 R, Musvit 1, Gråkrage 3, Allike 9 S, Stær 70, Finker 58 S, Skovspurv 5 (TR)

Bolbro Sand: Hjejle 124, Strandhjejle 8, Islandsk Ryle 8, Alm. Ryle 22, Rødben 3 (MWH)

15.10.2005
Kragemosen: Lille Lappedykker 1, Stor Regnspove 21 N, Svaleklire 1 R (Stig Englund)

Filipsdal: Vandrefalk 1 (CEN)

Kolby: Musvåge 1 N, Vibe 15 S, Ringdue 1380 S, Musvit 3, Gråkrage 1 NØ, Allike 55 N, Gråspurv 4, Skovspurv 8, Bogfinke/Kvækerfinke 40 S, Bogfinke 6, Grønirisk 4 (TR)

Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 5, Ederfugl 1300, Strandhjejle 1, Stor Regnspove 35, Stenvender 7, Enkeltbekkasin 1, Bjergpiber 2, Bjergirisk 64 (HHA)

Vesterløkker: Duehøg 1 AD han (HHA)

Brattingsborg Skov: Nordlig Halemejse 9, Ravn 1, Skovskade 2 (MWH)

Issehoved: Rødstrubet Lom 2 Ø, Ederfugl 700 R, Sortand 500 R, Alk 1 V, Alk/Lomvie 5 V, Tejst 3 V (MWH)

14.102005
Tranebjerg/Højvang: Bogfinker/Kvækerfinker 800 - 1000 (MWH)

Barnekold: Skarv 85, Fiskehejre 3, Knopsvane 12, Grågås 498, Bramgås 2, Indisk Gås 1, Gråand 72, Krikand 42, Pibeand 825, Spidsand 15, Hvinand 7, Toppet Skallesluger 15, Hjejle 65, Husskade 3 (MWH)

Vesborg: Bramgås 31 V, Grågås 9 SV, Musvåge 7, Hjejle 600 R, Ringdue 75 S + 130 R, Jernspurv 1 R, Misteldrossel 1 NV, Sangdrossel 3 R, Musvit 3, Bogfinke 40 R, Kvækerfinke 26 R, Bogfinke/Kvækerfinke 152 V, Grønirisk 5 V, Grønsisken 4 R, Stillits 6 R, Gulspurv 3 R (MWH)

13.10.2005
Kolby: Spurvehøg 1 S, Ringdue 5880 S, Løvsanger 1, Solsort 4, Musvit 2, Allike 20 S, Gråkrage 6 S, Skovspurv 4, Bogfinke 1, Kvækerfinke/Bogfinke 60 S, Grønirisk 6 (TR)

Barnekold: Bramgås 28 V, Hvinand 5, Stor Regnspove 54 R, Rødben 18 FU (MWH)

Østerløkken: Musvåge 2, Fjeldvåge 2 (DM)

Kongehøjen: Ringdue 1000 R, Ravn 2 (MWH)

Kirkebugten, Langør: Mørkbuget Knortegås 36 (MWH)

12.10.2005
Vesborg kl. 07:35 - 09:30: Musvåge 3 R + 1 V, Spurvehøg 7 SV, Tårnfalk 1 S, Vibe 30 R, Hjejle 1000 R, Stor Regnspove 1 S, Ringdue 6800 V, Sanglærke 3 S, Gråkrage 12, Sortkrage 1, Allike 142 S, Stær 108 SV, Kvækerfinke/ Bogfinke 600 SV, Stillits 24 S  (TR, MWH)

Østerløkken: Bramgås 48 SV, Tyrkerdue 4, Stær 42 R (MWH)

Barnekold: Fiskehejre 2, Knopsvane 12, Grågås 375, Bramgås 1, Mørkbuget Knortegås 2, Indisk Gås 1, Gravand 5, Gråand 75, Pibeand 650, Krikand 12, Spidsand 8, Musvåge 1 V + 1 R, Hjejle 825, Strandhjejle 9, Islandsk Ryle 9, Alm. Ryle 250, Stor Regnspove 28, Rødben 2, Brushøne 1, Sanglærke 2 N, Bjergirisk 14 FU (JJ, MWH)

11.10.2005
Vesborg: Bramgås 776 V, Musvåge 2 R, Spurvehøg 3 SV, Blå Kærhøg 1 hun S, Dværgfalk 1 R, Hjejle 800 R, Ringdue 275 R, Sanglærke 12 R, Landsvale 1 S, Engpiber 15 SV, Hvid Vipstjert 4 SV, Sjagger 8 R, Blåmejse 70 R, Stor Tornskade 1 R, Gråkrage 11, Sortkrage 1, Råge 15 S, Allike 108 S, Stær 13 S, Bogfinke/ Kvækerfinke 700 V, Grønirisk 30 T, Stillits 28 S, Dompap 2, Gulspurv 4 (JJ, MWH)

Lushage: Mørkbuget Knortegås 19 S (MR)

Sælvigbugten: Bramgås 125 V, Ringdue 300 S (TR)

Brattingsborg Skov: Musvåge 3, Ringdue 250 R, Landsvale 3 S, Musvit 2, Skovskade 1, Stillits 3, Dompap 2, Gulspurv 2 (MWH)

10.10.2005
Kragemosen: Landsvale 3 T, Ravn 1 (CF)

Vesborg: Bramgås 115 V (TR)

Østerløkken: Bramgås 120 SV kl. 16:30 (MWH)

Langør: Ca. 250 finker fouragerede i solsikker S for Langør Kirke, ca.-tal: Bogfinke 25, Kvækerfinke 50, Grønirisk 100, Stillits 75 (MWH)

Yderste Holm: Hjejle 700 R (MWH)

Bolbro Sand: Hjejle 152 R, Islandsk Ryle 2 R, Alm. Ryle 20 R, Stenvender 10 R, Rødben 4 R (MWH)

Brokold: Bjergirisk 125 FU (MWH)

Trekanten: Lille Lappedykker 3, Gråand 14, Pibeand 1, Blishøne 4, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 1, Musvit 2, Blåmejse 4, Grønirisk 2, Grønsisken 30, Lille Korsnæb 4 (MWH)

09.10.2005
Sælvig: Bramgås 200 V, Musvåge 1, Dobbelt Bekkasin 1, Bjergvipstjert 1 (CBr)

Golfbanen, Besser: Musvåge 5 S (TR)

Østerløkken: Bramgås 95 V, Musvåge 5 SV (MWH)

Brattingsborg Gods: Mørkbuget Knortegås 20, Bramgås 50 (MR)

Alstrup: Isfugl 1 lavt over gadekærret (Frank Christensen, Alstrup)

Vesborg: Rørhøg 1 1K NV, Spurvehøg 2 TF, Ringdue 250 TF, Engpiber 40 T, Bjergvipstjert 2 TF, Sangdrossel 2 R, Misteldrossel 4 S, Blåmejse 12 R, Stær 425 V, Bogfinke 275 SV, Grønirisk 4 R, Dompap 2 (MWH)

08.10.2005
Kolby: Fiskehejre 1 T, Spurvehøg 2, Vibe 7 S, Ringdue 1, Landsvale 7 SV, Solsort 6, Sjagger 21, Musvit 3, Blåmejse 3, Gråkrage 12, Gråspurv 7, Skovspurv 12, Bogfinke 3, Kvækerfinke 1, Grønirisk 8 (TR)

Kragemosen: Fjeldvåge 1 S, Dobbeltbekkasin 1 R, Engpiber 5 R, Rørspurv 4 R (MWH)

Issehoved: Alm. Ryle 6, Sandløber 1, Stenvender 10, Splitterne 3, Skærpiber 1 (MWH)

07.10.2005
Nordby Bakker: Fjeldvåge 1 (CF)

Kragemosen: Stor Regnspove 18 (CF)

Besser Rev: Knopsvane 2 AD + 3 JUV, Mørkbuget Knortegås 43, Toppet Skallesluger 8, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 1 V, Strandskade 132, Hjejle 75, Strandhjejle 2, Stor Præstekrave 1, Islandsk Ryle 4, Alm. Ryle 43, Stenvender 7, Rødben 5, Hvidklire 2, Sanglærke 5, Engpiber 8, Skærpiber 4, Bogfinke 15, Grønirisk 7, Snespurv 1 (MWH)

06.10.2005
Kolby: Musvåge 2, Ringdue 15, Hvid Vipstjert 1Musvit 2, Blåmejse 2, Skovspurv 13, Gulspurv 2 (TR)

Østerløkken: Munk 2, Fuglekonge 1, Musvit 3, Blåmejse 1, Bogfinke 5 R, Kvækerfinke 4 R (MWH)

Vesborg Fyr - fugle omkring fyret, i dis og tåge: Hvid Vipstjert 1, Rødhals 1, Solsort 3, Sangdrossel 10, Vindrossel 1, Misteldrossel 2, Gærdesmutte 3, Munk 1, Musvit 8, Blåmejse 4, Bogfinke 25, Dompap 4, Gulspurv 3 (MWH)

05.10.2005
Vesborg (kl. 07:10- 09:30): Ringdue 1.070 S + 500 R, Bjergvipstjert 3 SV, Misteldrossel 1, Sangdrossel 40, Vinddrossel 2, Blåmejse 38 N (kom fra Ø langs kysten) (MWH, SDy)

Bolbro Sand (Besser Rev): Mørkbuget Knortegås 27 ad + 4 juv, Pibeand 90, Hjejle 80, Islandsk Ryle 6, Almindelig Ryle 24, Rødben 11, Stor Regnspove 3, Stenvender 6 (MWH, SDy)

Draget til Hønsepold: Almindelig Kjove 1 1K fou, Splitterne 2, Edderfugle 3.200 fou på Kattegat, Engpiber 5, Skærpiber 4, Fuglekonge 4, Blåmejse 5 Tornirisk 10 (MWH, SDy)

Østerfjord: Toppet Lappedykker 25, Mørkbuget Knortegås 5 ad, Hvinand 2, Toppet Skallesluger 84 (MWH, SDy)

Kolderne: Skarv (Storskarv) 540, Gravand 1, Pibeand 168, Krikand 28, Spidsand 7, Gråand 20, Dværgfalk 1 rst, Strandskade 43, Strandhjejle 15, Almindelig Ryle 30, Islandsk Ryle 2, Stor Regnspove, Rødben 21, Splitterne 2 (MWH, SDy)

Hønsepold: Skærpiber 1, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Fuglekonge 1, Gærdesmutte 1, Rørspurv 1(MWH, SDy)

Hesselholm: Fiskehejre 21, Sortklire 1 (SDy)


04.10.2005
Vesborg (kl. 07:15 - 10:30): Mørkbuget Knortegås 2 N, Gråand 191 R, Pibeand 2 SØ, Krikand 1 R, Spurvehøg 1 V + 1 R, Hjejle 1 T, Stor Præstekrave 1 T, Splitterne 5 T, Tejst 1 T, Ringdue 300 R, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 3 TF, Landsvale 12 S, Skærpiber 1 V, Hvid Vipstjert 3 T, Rødhals 2 R, Sangdrossel 13 R, Vindrossel 15 R, Ringdrossel 1 R, Munk 2 R, Gransanger 5 R, Fuglekonge 4, Blåmejse 35 V, Musvit 3, Gråkrage 10, Råge 2, Allike 27 V, Skovskade 1, Husskade 2, Stær 225, Bogfinke, Kvækerfinke, Grønsisken 2 R, Stillits 6, Tornirisk 50 V, Dompap 6, Kernebider 1 V, Rørspurv 1 R (SDy, MWH)

Kolby: Ringdue 8, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 7, Løvsanger 4, Musvit 6, Blåmejse 4, Stær 60, Skovspurv 9 (TR)

Barnekold: Skarv 156, Fiskehejre 5, Knopsvane 8, Grågås 400, Gravand 3, Gråand 10, Pibeand 150, Spidsand 5, Toppet skallesluger 4, Musvåge 2 R, Vibe 8, Stor Regnspove 13, Rødben 5, Alm. Ryle 18 (MWH) 

Lushage: Toppet Lappedykker 6 R, Sule 1 2K S, Ederfugl 550 R, Musvåge 191 V, Rød Glente 1 V, Blå Kærhøg 1 V, Fiskeørn 1 S, Alm. Kjove 2 SV + 1 R, Sildemåge 1 R, Alk 2 R, Lomvie 4 R, Tejst 2 R , Marsvin 40, Spættet Sæl 2 (SDy)

Besser Rev: Ederfugl 3500 (SDy)

03.10.2005
Vesborg: Grågås 130 SV + 230 R, Ringdue 130 SV, Huldue 2 SV, Landsvale 68, Bjergvipstjert 1 T + 1 R, Skærpiber 1, Hedelærke 1 TF, Rødhals 4 R, Misteldrossel 5 TF, Sangdrossel 1 R, Munk 6, Gransanger 10, Fuglekonge 2, Blåmejse 25, Halemejse 6, Bogfinke 300, Kvækerfinke 50, Grønsisken 60 TF, Dompap 4, Gulspurv 16 R (CBr, MWH, SDy)

Sildeballe: Musvåge 180 indtrækkende fra Røsnæs 12:30-15:10 (SDy)

Hesselholm: Almindelig kjove 1K S, Lille kjove 1 1K S Dværgfalk 1 SV (SDy)

02.10.2005
Vesborg: Alm. Kjove 1 trk, Husrødstjert 1 R, Munk 2 R, Gærdesanger 2 R, Hvidbrynet Løvsanger 1 rastende - set og hørt, Samsøs 1!, Bogfinke 400 trk (SDy)

Nørreskifte: Musvåge 156 V, Vandrefalk 1 V, Alm. Kjove 2 - 3 trk, Skærpiber 3 R, Stenpikker 1 R (SDy)

Strandskoven: Musvåge 10 V (DM)

01.10.2005
Issehoved: Sule 1 Ø, Pibeand 120 V, Sortans 150 V, Fløjlsand 1 Ø, Stenvender 1 R, Alm. Kjove 5 trk, Mosehornugle 1 R, Hærfugl 1 R kl. 14:00 Rødstjert 1 R (SDy)

Vesborg: Bjergvipstjert 1R, Broget Fluesnapper 1 R (SDy)

Strandskoven: Musvåge 10 trk, Spurvehøg 1 (DM)

September 2005

30.09.2005
Issehoved: Sule 1K+3K V, Edderfugl 500 rst, Sortand 200 rst, Almindelig kjove 2 1K fou, Storkjove 1 V 07:45, Strandhjejle 11 1K, Stor præstekrave 1, Sandløber 4, Almindelig ryle 20, Rørspurv 6, Landsvale 3, Hvid vipstjert 3, Gærdesanger 1, Lille korsnæb 1 rød han, Kvækerfinke 2 S, Misteldrossel 3 rst (SDy)

Hesselholm:
Vandrefalk 1 ad hun rst, Bysvale 6, Landsvale 3, Gransanger 1 sy, Tornirisk 18 rst, Kvækerfinke 1 (SDy)

Vesborg: Huldue 34 rst, Landsvale 8 trk + 20 rst, Bjergvipstjert 1 SV, Grønsisken 26 trk, Kvækerfinke 1 (SDy)

29.09.2005
Sælvig: Almindelig kjove 1 1K S 11:55 (SDy)

Hesselholm:
Strandskade 2, Strandhjejle 9, Rødben 26Almindelig ryle 4, Lille kobbersneppe 2, Stor regnspove 6, Stillits 80, (SDy)

Store Vorbjerg: Rørhøg han fou (OD)

28.09.2005
Brokold: Klyde 5 (TR)

Torup: Bjergvipstjert 1 1K (Gerda og Erik W. Larsen)

Bjørnedammen: Landsvale 1(CBr)

27.09.2005
Bjørnedammen: Hjejle 19 (CBr)

26.09.2005
Lilleøre: Bogfinke 3, Grønirisk 13, Stillits 27 (TR)

Bolbro Sand: Hjejle 115 (TR)

25.09.2005
Hjortholm : Rørhøg 1 han, Stor Regnspove 4 (CBr)

Besser: Rørdrum 1

24.09.2005
Vesborg: Spurvehøg 2, Musvåge 1, Vibe 15, Hvid Vipstjert 5, Bogfinke 450,
Kvækerfinke 3, Jernspurv 10, Gulspurv 2, Tornirisk 110, Grønirisk 2, Gærdesmutte 1, Ringdue 5, Stær 175, Sjagger 13, Gråkrage 12, Skovskade 1, Allike 4 (CBr)

Tranebjerg: Grågås 125 (CBr)

23.09.2005
Østerløkken: Grågås 75 N, Spurvehøg 2 S, Sjagger 1 (MWH)

22.09.2005
Ballen: Hjejle 75, Stær 2000 (JJ)

Østerløkken: Sjagger 1, Bogfinke 10 R, Grønirisk 30 R, Tornirisk 200 
(MWH)

Kolby: Tårnfalk 1, Vibe 35 S, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 2, Rødhals 1, Rødstjert 2, Havesanger 1, Musvit 3, Blåmejse 2, Stær 50, Gråspurv 4, Skovspurv 9, Bogfinke 6 (TR)

Rosendal: Stor Regnspove 1, Stær 150, Stillits 14, Dompap 3, Grønsisken 20 (CF)

Kragemosen: Landsvale 15 (CF)

Sælvigbugten: Splitterne 9 (MWH)

Grønhoved, Langør: Splitterne 13 (MWH)

21.09.2005
Sælvig: Musvåge 2, Landsvale 125 T, Sjagger 1 (CBr)

Nordby Bakker: Havørn 2 N kl. 12:45 (Carsten Schnoor)

Hesselholm: Vandrefalk 1 gl. fugl R (LeB, MWH)

Ballen: Grågås 650, Sjagger 2 (JJ)

Besser Rev: Hjejle 36, Strandhjejle 1, Splitterne 12, Engpiber 30, Hvid Vipstjert 2, Grønirisk 45, Tornirisk 50 (MWH)

Østerfjord: Toppet Lappedykker 32, Pibeand 20, Ederfugl 135, Toppet Skallesluger 26  (MWH)

Kolderne: Pibeand 20, Toppet Skallesluger 32, Strandskade 5, Strandhjejle 18, Islandsk Ryle 4, Stenvender 4, Stor Regnspove 1, Lille Kobbersneppe 1, Rødben 170, Splitterne 72, Fjordterne 2 (MWH)

Lindholm: Strandskade 61 (MWH) 


20.09.2005
Rosendal: Havørn 1 - kl. 11:30 "Cirklende over gården langsomt mod nord. Den holdt godt øje med det hele, så den må siges at være fouragerende. Lidt gult på næbbet og kun lidt hvidt på halen", Stor Regnspove 1, Dompap 4, Grønsisken 20 (CF)

Hesselholm: Rød Glente 2 S kl. 14:40 (LeB)

Besser Rev, Draget: Hjejle 58, Stor Præstekrave 3, Alm. Ryle 7, Rødben 2, Splitterne 4, Engpiber 2, Grønirisk 75, Tornirisk 200 (MWH)

Barnekold: Vibe 75, Alm. Ryle 2, Rødben 2, Hvidklire 13, Brushane 2 (MWH)

19.09.2005
Kolby: Hvid Vipstjert 1, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 5, Blåmejse 3, Stær 200, Gråspurv 2, Skovspurv 7, Grønirisk 1 (MWH)

Sælvigbugten: Gråkrage 1, Sortkrage 1 (MWH)

Langør: Knopsvane 40, Vibe 3, Alm. Ryle 10, Rødben 33, Hvidklire 1, Splitterne 15, Tyrkerdue 2, Landsvale 6 - 2 AD + 4 JUV, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 2 (MWH)

Yderste Holm: Strandskade 2, Hjejle 24, Strandhjejle 8, Islandsk Ryle 3, Alm. Ryle 18, Stor Regnspove 145, Rødben 3 (MWH)

18.09.2005
Sælvig: Fiskehejre 1, Gråand 21, Spurvehøg 1, Hvidklire 2, Dobbeltbekkasin 1, Svartbag 1, Hættemåge 21, Sølvmåge 11, Splitterne 2,  Landsvale 18, Stær 150 (CBr)
 
Vesborg: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Vibe 295, Ringdue 12, Huldue 38 R, Landsvale 18 TF, Engpiber 25, Hvid Vipstjert 2, Bjergvipstjert 2 S, Stær 125 R, Bogfinke 5 R, Tornirisk 10 R, Grønirisk 2 R (CBr, MWH)

17.09.2005
Hesselholm: Vandrefalk 1 gl. fugl FU (LeB)

Østerløkken: Digesvale 17 FU i 5 min. over et stort poppeltræ, derefter S (MWH)

Ballen: Hvid Vipstjert 8 R, Rødstjert 2 R (MWH)

Nordby Bakker: Tårnfalk 1, Sanglærke 2 R, Stenpikker 2 R, Ravn 3 (MWH)

Issehoved: Islandsk Ryle 5, Alm. Ryle 7, Sandløber 3, Stenvender 4, Alm. Kjove 1, Splitterne 7 (MWH) 

Rosendal, Kragemosen: Grønsisken 18 R (CF)

16.09.2005
Rosendal, Kragemosen: Grønsisken 18 R (CF)

Brattingsborg Skov: Ringdue 4, Rødstjert 2, Gransanger 2, Musvit 2, Skovskade 1, Bogfinke 10, Dompap 3 (MWH)

Lushage: Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 38 R, Gul Vipstjert 3 R (MWH)

Lushavn: Musvåge 1 (den lyse), Stenpikker 3 (MWH)

Østerløkken: Spurvehøg 1 S, Srenpikker 1, Tornirisk 11 (MWH)

Vesborg: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Vibe 9, Landsvale 1 S, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 9 R/S, Bjergvipstjert 1 FU, Gul Vipstjert  2 FU, Rødstjert 3, Løvsanger 1, Gråkrage 10, Sortkrage 1, Stær 350, Grønirisk 25, Tornirisk 125, Gulspurv 3 (MWH)

Hesselholm: Rørhøg 1 han S, Lærkefalk 1 FU (LeB)

15.09.2005
Rosendal, Kragemosen:  Lille Regspove 10 (CF)

Besser Rev, Draget: Islandsk Ryle 7, Alm. Ryle 156, Engpiber 8, Hvid Vipstjert 5, Grønirisk 7, Rørspurv 3 (MWH)

Østerløkken: Grønsisken 45  (MWH)

Barnekold: Fiskehejre 3, Skarv 25, Knopsvane 92, Grågås 640 indtr. fra S til rast., Gravand 3, Pibeand 95, Gråand 60, Spidsand 2, Krikand 5, Musvåge 1, Strandhjejle 3, Vibe 4, Alm. Ryle 28, Stor Regnspove34, Rødben 7, Hvidklire 11, Brushane 1, Bysvale 2, Landsvale 5 (MWH)

14.09.2005
Sælvig: Stær 400, Fiskehejre 1 (CBr)

Bjørnedammen: Grågås 110 (CBr)

Barnekold: Strandhjejle 1, Vibe 11, Alm. Ryle 64, Stor regnspove 6, Rødben 1 (MWH)

Lillehavet, Langør: Knopsvane 15, Alm. Ryle 4, Rødben 5, Islandsk Rødben 2, Hvidklire 1 (MWH)

13.09.2005
Sælvigbugten: Alm Ryle 25, Rødben 2 (MWH)

Trekanten, Grusgraven: Lille Lappedykker 3, 2 AD + 1 JUV, Krikand 2, Landsvale 10 FU, Løvsanger 4, Gransanger 1, Skovskade 2, Bogfinke 3 (MWH)

Lillehavet, Langør: Rødben 20, Hvidklire 2 (MWH)

12.09.2005
Kolby: Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 1 hun, Solsort 1, Musvit 2, Skovspurv 5 (TR)

Østerløkken: Tornirisk ca. 500 R/FU (MWH)

Naturskolen: Knopsvane 10, Tårnfalk 1, Rødben 3, Hvidklire 2, Splitterne 2, Landsvale 30 R, Hvid Vipstjert 1, Engpiber 2, Stær 100, Tornirisk 18, Grønirisk 5 (MWH)

Ægholm: Strandskade 2, Alm. Ryle 12, Stor Regnspove 5, Rødben 40, Hvidklire 11 (MWH)

Barnekold: Skarv 28, Fiskehejre 1, Knopsvane 37, Grågås 4, Gråand 32, Krikand 12, Pibeand 210, Spidsand 8, Hjejle 14, Vibe 48, Islandsk Ryle 2, Alm. Ryle 16, Stor Regnspove 35, Rødben 1, Hættemåge 1700 (MWH)

11.09.2005
Vesborg (kl. 07:00 - 11:00): Grågås 2 Ø, Musvåge 6, Spurvehøg 3, Tårnfalk 3, Vibe 300 R, Splitterne 7 S, Ringdue 5, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Digesvale 25 Ø, Landsvale 30 Ø, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 120 R, Alm. Gul Vipstjert 275, Nordlig Gul Vipstjert 3, Gærdesmutte 1, Stenpikker 1 R, Rødstjert 2 R, Munk 1, Tornsanger 1, Løvsanger 2, Grå Fluesnapper 2, Gråkrage 8, Husskade 2, Skovskade 2, Stær 150 R, Bogfinke 3 R, Grønsisken 45 TF, Grønirisk 7 R, Dompap 2, Tornirisk 55 R, Gulspurv 2 R (CBr, JJ, MWH)

Kolby: Fiskehejre 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Landsvale 40, Hvid Vipstjert 1, Musvit 3, Blåmejse 1, Stær 120, Skovspurv 9, Grønirisk 5, Stillits 2 (TR)

10.09.2005
Hesselholm: Hvepsevåge 1 S (LeB)

Brattingsborg Skov: Ringdue 4 SY, Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Sortmejse 1, Dompap 2 (MWH)

Lushage: Mudderklire 2, Splitterne 2, Gøg 1, Landsvale 70 Ø, Bysvale 2 Ø, Hvid Vipstjert 5, Rødstjert 2, Havesanger 1, Munk 1, Løvsanger 14, Broget Fluesnapper 2, Grå Fluesnapper 2, Musvit 1, Blåmejse 4, Sortmejse 1, Bogfinke 2, Dompap 5 (MWH)

Lushavn: Ederfugl 150, Spurvehøg 1, Lærkefalk 1, Splitterne 2, Landsvale 50 FU, Hvid Vipstjert 5, Stenpikker 7, Bynkefugl 10, Stær 12 (MWH)

Østerløkken: Vibe 75, Stær 5000 (MWH)

09.09.2005
Besser Rev (MWH)
Draget: Strandskade 8, Strandhjejle 1 S, Islandsk Ryle 8 S, Alm. Ryle 39 FU, Sandløber 1 FU,  Stor Regnspove 2, Islandsk Rødben 2, Stenvender 16 FU, Splitterne 8, Bysvale 2 S, Engpiber 3 R, Skærpiber 2, Stenpikker 14 R, Løvsanger 2 R
Østerfjord: Toppet Lappedykker 11, Ederfugl 75, Hvinand 1, Toppet Skallesluger 10
Hønsepold: Rødben 3, Engpiber 8, Stenpikker 1
Kolderne: Skarv 45, Mørkbuget Knortegås 1, Pibeand 35, Spidsand 8, Strandskade 128, Strandhjejle 2, Hjejle 47, Stor Regnspove 102, Rødben 9, Splitterne 162
Havnehage: Toppet Skallesluger 32

Hesselholm: Rørhøg 2 S, Hvepsevåge 1 S (LeB)

08.09.2005
Naturskolen, Langør: Strandskade 5, Stor Præstekrave 2, Rødben 11, Hvidklire 2, Landsvale 2 S, Stenpikker 1 R, Hvid Vipstjert 1 R (MWH)

Østerløkken: Tornirisk 400 R (MWH)

07.09.2005
Østerby: Dobbeltbekkasin 1 (K. Berggreen)

Kragemosen: Rødrygget Tornskade 1 R (LeB)

Besser Rev, Draget: Stor Præstekrave 11, Hvidklire 1, Stenvender 13, Splitterne 18 (MWH)

Østerløkken: Hjejle 45 S, Tornirisk 200 R (MWH)

Langør: Stor Præstekrave 5, Krumnæbbet Ryle 5, Hvidklire 6, Rødben 13, Landsvale 25 R + 7 S (MWH)

06.09.2005
Besser Rev: Stor Præstekrave 12, Alm. Ryle 35, Islandsk Ryle 6, Stenvender 33 (JJ)

Grusgraven, Trekanten: Lille Lappedykker 2 AD + 2 JUV, Troldand 2, Musvåge 1 (MWH)

Kolby: Landsvale 16, Hvid Vipstjert 5, Musvit 4, Blåmejse 2, Stær 27, Bogfinke 9, Skovspurv 1, Grønirisk 12 (TR)

05.09.2005
Rosendal, Kragemosen: Misteldrossel 3, Ravn 1, Stillits 16 (CF)

Østerløkken: Tornirisk 250 R (MWH)

Sælvigbugten: Krumnæbbet Ryle 3, Islandsk Rødben 1 (MWH)

Naturskolen, Langør: Fiskehejre 1, Krikand 10, Rørhøg 1 han FU/S, Hvidklire 2, Landsvale 2 AD + 4 nyudfløjne unger (MWH)

04.09.2005
Vesborg (kl. 07:00 - 11:15 - En flot morgen og formiddag, solskin, let vind fra NØ og mange forskellige fugle. Ud over svalerne trak meget få fugle, næsten alle småfugle rastede og fouragerede): Skarv 25, Fiskehejre 2, Grågås 10, Musvåge 3 T, Hvepsevåge 4 NØ, Rørhøg 5 SV, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Agerhøne 1 kald., Hjele 1 V, Vibe 90, Stor Regnspove 1 V, Hvidklire 1 V, Svaleklire 2 R, Sølvmåge 5, Splitterne 3, Ringdue 10, Stor Flagspætte 1, Landsvale 400 S, Digesvale 75 S, Bysvale 50 S, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 5, Gul Vipstjert 2 S + 25 R, Gærdesmutte 1, Jernspurv 4, Rødhals 2, Bynkefugl 8, Rødstjert 13, Solsort 3, Munk 4, Havesanger 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 3, Løvsanger 5, Gransanger 1, Gulbug 1, Broget Fluesnapper 5, Grå Fluesnapper 4, Musvit 2, Sortmejse 1, Blåmejse 1, Rødrygget Tornskade 1, Ravn 1, Gråkrage 5, Skovskade 3, Allike 9 S, Stær 250, Skovspurv 50, Bogfinke 4, Grønirisk 5, Stillits 7, Dompap 2, Tornirisk 75 S + 13, Gulspurv 4 (CBr, MWH)

Brundby: Musvåge 6, Hvepsevåge 1, Spurvehøg 1, Dværgfalk 1 (DM)

Hesselholm: Rørhøg 1 han S (LeB)

03.09.2005
Barnekold: Fiskehejre 3, Knopsvane 123, Grågås 28, Gråand 4, Krikand 43, Pibeand 74, Spidsand 8, Troldand 6, Spurvehøg 1, Strandskade 1, Vibe 22, Stor Regnspove 207, Rødben 4, Hvidklire 3 (MWH)

02.09.2005
Rosendal, Kragemosen: Misteldrossel 3, Dompap 3, Stillits 10 (CF)

Kolby: Landsvale 60 - 70, Bysvale 10, Hvid Vipstjert 2, Gul Vipstjert 5, Tornsanger 1, Løvsanger 2, Solsort 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Stær 65, Skovspurv 2, Stillits 5 (TR)

Draget, Besser Rev: Pibeand 95 OF, Hjejle 47, Vibe 9, Stor Præstekrave 4, Alm. Ryle 20, Rødben 1, Hvidklire 2, Stenvender 6, Splitterne 87, Hvid Vipstjert 3, Engpiber 3, Stær 12, Grønirisk 5 (MWH)

01.09.2005
Kolby: Fiskehejre 1, Landsvale 15, Solsort 3, Musvit 1, Stær 23, Skovspurv 1 (TR)

Østerløkken: Rørhøg 1 han S, Hjejle 140 R, Stær 500 R, Tornirisk 35 R (MWH)

Sælvigbugten: Bramgås 4, Splitterne 4 (MWH)

Naturskolen, Langør: Islandsk Ryle 1, Rødben 40, Bynkefugl 1 (MWH)

Lushage: Musvåge 1 S, Rørhøg 1 han S, Tårnfalk 3 FU, Landsvale 10 S, Stenpikker 1 R (MWH) 

Brattingsborg Gods: Vibe 65 R (MWH)

August 2005

31.08.2005
Ballen: Hvid Vipstjert 22, Gul Vipstjert 4 (JJ)

Kolby: Landsvale 9, Hvid Vipstjert 1, Musvit 2, Blåmejse 2, Stær 150, Skovspurv 1 (TR)

Lillehavet, Langør: Krumnæbbet Ryle 2, Lille Regnspove 1 OF, Rødben 6, Hvidklire 1 Landsvale 5 S (MWH)

Kragemosen: Tårnfalk 1, Lille Regnspove 1, Gærdesanger 1, Stær 150, Stillits 16 (MWH)

30.08.2005
Naturskolen: Hvidklire 2, Vandrikse 1 (MWH)

Barnekold: Pibeand 8, Musvåge 2, Rørhøg 1, Vibe 220, Hvidklire 5 (MWH)

29.08.2005
Barnekold: Knopsvane 116, Grågås 140, Bramgås 1, Gråand 52, Pibeand 4, Spidsand 8, Spurvehøg 1, Vibe 84, Hjejle 50, Krumnæbbet Ryle 5, Alm. Ryle 72, Stor Regnspove 11, Lille kobbersneppe 1, Hvidklire 3, Rødben 5, Hættemåge 675 (MWH)

Kolby: Bysvale 2, Musvit 2, Stær 200, Skovspurv 2 (TR)

28.08.2005
Ballen: Hvid Vipstjert 27, Gul Vipstjert  8 (JJ)

Brattingsborg Skov: Huldue 2 SY, Dompap 1 (MWH)

Lushage: Rørhøg 5 T, Dværgfalk 1, Mudderklire 7 R, Splitterne 8 S, Skovpiber 2 R (MWH)

27.08.2005
Vesborg: Musvåge 3, Tårnfalk 2, Hvidklire 7 V, Bysvale 3 S, Landsvale 6 S, Digesvale 2 S, Skovpiber 3 S, Bynkefugl 1 R, Løvsanger 2 R, Grønirisk 22 R, Bogfinke 4 R, Tornirisk 200 R, Lille Korsnæb 5 V (CBr, MWH)

Bolbro Sand: Rødben 5 R, Splitterne 67 R (MWH)

Østerløkken: Hjejle 150 R, Lille Regnspove 1 OF (MWH)

26.08.2005
Draget, Besser Rev: Stor Præstekrave 1, Alm. Ryle 7, Sandløber 1, Islandsk Rødben 3, Stenvender 27, Mudderklire 2, Stenpikker 1, Bynkefugl 1, Hvid Vipstjert 3, Engpiber 5, Stær 100 (MWH)

Bolbro Sand: Stor Regnspove 1, Hvidklire 2, Islandsk Ryle 3, Splitterne 22 (Kurt Christensen)

Østerfjord: Toppet Lappedykker 4 (MWH)

Østerløkken: Rørhøg 1 han (MWH)

Barnekold: Knopsvane 18 + 2 AD m. 3 unger, Grågås 120, Gravand 4 JUV, Gråand110, Spidsand 8, Pibeand 16, Krikand 18, Rørhøg 1 han S, Vibe 105, Hjejle 2, Stor Regnspove 31, Lille Kobbersneppe 2, Rødben 8, Hvidklire 7, Sortklire 1, Islandsk Ryle 3, Dobbeltbekkasin 1 (MWH)

Skovfogedhuset: Gærdesanger 1, Løvsanger 3 (Kurt Christensen)

25.08.2005
Lillehavet, Langør: Krikand 3, Strandskade 3, Stor Præstekrave 2, Stor Regnspove 11, Rødben 3, Hvidklire 2 (MWH)

24.08.2005
Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Huldue 1 SY, Skovskade 1, Tornsanger 3 (MWH)

Lushage: Splitterne 2, Stenpikker 1 (MWH)

23.08.2005
Østerby: Vandrefalk 1 (K. Berggreen)

Sælvigbugten: Stor Præstekrave 7, Splitterne 11 (MWH)

22.082005
Sælvigbugten: Splitterne 15 R (MWH)

Naturskolen: Bysvale 200 R (MWH)

Grusgraven, Trekanten: Lille Lappedykker 5 - 2 AD + 3 unger (MWH)

21.08.2005
Sælvig: Stor Flagspætte 1, Skovskade 2, Stær 200 (CBr)
 
Besser Rev: Stenvender 20, Mudderklire 2, Svaleklire 2, Splitterne 49, Landsvale 75 N, Hvid Vipstjert 3, Engpiber 4, Stær 150 FU, Grønirisk 18, Tornirisk 13 (MWH)

Østerfjord: Toppet Lappedykker 11, Ederfugl 140 (MWH)

20.08.2005
Vesborg Fyr: Fiskehejre 1 S, Musvåge 2, Rørhøg 3 - 2 1K + 1 han, Spurvehøg 8. Vandrefalk 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Hjejle 3, Stor Regnspove 1 T, Hvidklire 2 T, Ringdue 5, Mursejler 65 S, Stor Flagspætte 1, Landsvale 22 S, Digesvale 22 S, Hvid Vipstjert 1, Sangdrossel 1, Munk 1, Ravn 3, Gråkrage 20, Hybridkrage 1, Stær 170 S, Bogfinke 12 R, Grønirisk 7 R, Stillits 7 R, Dompap 6, Tornirisk 57 T, Bomlærke 5 R (CBr, MWH)

Brattingsborg Gods: Mursejler 6 - 700 S (MR)

Brattingsborg Skov: Hvepsevåge 1, Huldue 1, Ravn 1 (Kirsten og Erik)

19.08.2005
Besser Rev: Stor Præstekrave 5, Hjejle 5, Alm. Ryle 1, Sandløber 4, Stenvender 26, Splitterne 9, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 6, Tornirisk 15 (MWH)

Kolderne: Strandskade 132, Stor Præstekrave 5, Hjejle 85, Strandhjejle 1, Alm. Ryle 17, Krumnæbbet Ryle 9, Islandsk Ryle 1, Stor Regnspove 8, Lille Kobbersneppe 4, Rødben 11, Hvidklire 2, Stenvender 24, Splitterne 264 (MWH)

18.08.2005
Brattingsborg Skov: Ringdue 10 SY, Huldue 3 SY, Stor Flagspætte 1, Gærdesmutte 3, Musvit 2, Sortmejse 1, Tornsanger 7, Skovskade 2, Dompap 5 (MWH)

Lushage: Stenvender 1, Rødben 1, Hvidklire 1, Mudderklire 4, Bynkefugl 4, Rødrygget Tornskade 3, Tornirisk 28 (MWH)

Østerløkken: Tornirisk 42 R (MWH)

Barnekold: Fiskehejre 1, Knopsvane 93, Grågås 144, Krikand 23, Spidsand 3, Hvinand 1 hun, Vandrefalk 1 FU, Vibe 132, Hjejle 52, Stor Regnspove 18, Lille Kobbersneppe 4, Rødben 3, Hvidklire 2, Sortklire 1, Svaleklire 1, Sildemåge 1 (MWH)

17.08.2005
Hesselholm: Sangsvane 1 R, Hvepsevåge 1 SV, Lille Regnspove 7 (LeB)

Sælvig: Svaleklire 1 (CBr)

Naturskolen, Langør: Hjejle 2 S, Hvidklire 2 FU, Rødben 1 FU, Bysvale 125 R (MWH)

16.08.2005
Grusgraven, Trekanten: Gærdesmutte 1, Løvsanger 1, Skovskade 1, Lille Korsnæb 12  (MWH)

Lilleøre: Tårnfalk 1 (MWH)

Hesselholm: Rørhøg 1 1K, Aftenfalk 1 R, Lille Regnspove 7, Sortklire 1 R, Svaleklire 1 (LeB)

15.08.2005
Hesselholm: Rørhøg 1 1K S, Duehøg 1 R, Tinksmed 1 R (LeB)

Kyholm: Stenvender 2, Rødben 1, Mudderklire 3, Sølvmåge 45, deraf 17 1K (MWH)

Brattingsborg Skov: Dompap 6 (JJ)

14.08.2005
Sælvig: Fiskehejre 1, Gråand 2, Blishøne 3, Grønbenet Rørhøne 2, Tårnfalk 1, Gøg 1, Løvsanger 3, Gransanger 1, Skovspurv 2 (CBr)

Besser Rev, Draget: Toppet Skallesluger 1 AD + 3 ællinger, Strandskade 12, Stor Præstekrave 8, Alm. Ryle 5, Krumnæbbet Ryle 3, Rødben 2, Islandsk Rødben 1, Hvidklire 1, Mudderklire 2, Splitterne 24,  Stenvender 23, Landsvale 3 S, Digesvale 6 S, Engpiber 8, Hvid Vipstjert 15, Stenpikker 1 1K, Stær 15, Grønirisk 75, Tornirisk 25, Rørspurv 2 (MWH)

Østerfjord: Toppet Lappedykker 13, Ederfugl 90 (MWH)

Barnekold: Fiskehejre 2, Knopsvane 85, Grågås 150, Gravand 2 AD + 6 ællinger, Vibe 36, Hjejle 45, Stor Regnspove 4, Rødben 1, Hvidklire 1 (MWH)

13.08.2005
Nordby Bakker: Stenpikker 2 (CF)

Brattingsborg Skov: Ravn 2, Skovskade 1  (CBr, MWH)

Lushage: Hvidklire 5, Mudderklire 22, Splitterne (CBr, MWH)

Hesselholm: Lærkefalk 1 R (LeB)

12.08.2005
Besser Rev: Ederfugl 12, Strandskade 14, Stor Præstekrave 5, Krumnæbbet Ryle 3, Alm. Ryle 7, Stenvender 45, Islandsk Rødben 3, Stor Regnspove 1, Mudderklire 14, Splitterne 8, Hvid Vipstjert 3, Sanglærke 5, Engpiber 10, Grønirisk 10, Tornirisk 100 (MWH)

Østerløkken: Munk 5 - 2 AD + 3 JUV (MWH)

11.08.2005
Brundby: Blå Kærhøg 1 han (Bjørn Rasmussen)

Issehoved: Stor Præstekrave 10, Alm. Ryle 2, Sandløber 2 (MWH)

10.08.2005
Besser: Blå Kærhøg 1 han (Bjørn Rasmussen)

Østerby: Rørhøg 1 hun (MWH)

Sælvig Havn: Hvid Vipstjert 17 - 4 AD + 13 JUV (MWH)

09.08.2005
Østerhede: Lille Regnspove 17 (MWH)

Østerløkken: Gærdesanger 2 (MWH)

08.08.2005
Kragemosen: Rørhøg 3, Stær 600 (CBr)

Hesselholm: Hvepsevåge 5 S (LeB)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Rørhøg 2, Huldue 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Løvsanger 1 SY (MWH)

Lushage: Stor Præstekrave 1, Lille Regnspove 1, Hvidklire 1, Mudderklire 8, Tornirisk 22  (MWH)

Vesborg: Hvidklire 1, Mudderklire 12 (MWH)

07.08.2005
Kyholm (Off. tur): Vandrefalk 1, Lille Regnspove 1, Mudderklire 1, Digesvale 10, Sanglærke 2, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 3, Stær 150, Tornirisk 2 (MWH)

Lillehavet, Langør: Strandskade 14, Islandsk Rødben 3, Hvidklire 1 (MWH)

Østerby: Atlingand 2 AD m. 4 ællinger (PB)

06.08.2005
Barnekold: Knopsvane 79, Grågås 138, Gravand 1 AD + 5 ællinger, 2 AD + 12 ællinger, Gråand 25, Krikand 12, Rørhøg 1 hun, Vandrefalk 1 ung fugl, Strandskade 22, Vibe 153, Hjejle 284, Islandsk Ryle 3, Krumnæbbet Ryle 2, Alm. Ryle 12, Stor Regnspove 6, Lille Kobbersneppe 1, Rødben 40, Hvidklire 10, Tinksmed 3, Svartbag 1, Hættemåge 350, Gulspurv 1 SY (PW, MWH)

05.08.2005
Barnekold: Knopsvane 99, Grågås 68, Gravand 1 AD + 5 JUV, Gråand 20, Krikand 21, Spidsand 3, Hvepsevåge 1, Rørhøg 1 han, Strandskade 20, Vibe 78, Hjejle 135, Strandhjejle 4, Stor Præstekrave 1, Alm. Ryle 12, Krumnæbbet Ryle 8, Stor Regnspove 29, Lille kobbersneppe 4, Rødben 12, Hvidklire 4, Sortklire 1, Tinksmed 3, Svaleklire 2, Hættemåge 170, Bysvale 50 FU, Stillits 1, Tornirisk 9, Gulspurv 1 SY (PW, MWH)

Østerløkken: Ravn 1 (MWH)

Besser: Rørhøg 2 (PW)

04.08.2005
Barnekold: Fiskehejre 2, Knopsvane 87, Grågås 260, Gravand 5, Gråand 20, Krikand 45, Musvåge 1, Rørhøg 1 hun, Strandskade 45, Vibe 165, Hjejle 125, Stor regnspove 20, Rødben 12, Hvidklire 6, Sortklire 1, Mudderklire 1, Tinksmed 2, Sandløber 1, Stær 150, Gulspurv 2 SY (PW)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Skovpiber 1 (CBr, MWH)

03.08.2005
Barnekold: Fiskehejre 1, Knopsvane 85, Grågås 190, Gravand 3, Gråand 16, Krikand 22, Rørhøg 1, Strandskade 42, Vibe 107, Hjejle 35, Stor Regnspove 8, Rødben 11, Hvidklire 3, Tinksmed 4, Hættemåge 330, Rørspurv 1 han, Gulspurv 2 SY (PW)

Besser Rev (Off. tur): Grågås 150 NØ, Musvåge 1, Rørhøg 1 hun, Strandskade 24, Vibe 1, Hjejle 2, Stor Præstekrave 58, Islandsk Ryle 3, Alm. Ryle 6, Stenvender 14, Lille Regnspove 1, Rødben 1, Mudderklire 9, Havterne 1, Splitterne 20, Landsvale 5, Sanglærke 1, Engpiber 15, Hvid Vipstjert 8, Stær 600, Grønirisk 5, Tornirisk 9 (DM, MWH) 

02.08.2005
Ballen: Kærsanger 4 (2 par) (JJ)

Østerløkken: Havesanger 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Huldue 1 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 1 (MWH)

Lushage: Stor Præstekrave 1, Mudderklire 2 (MWH)

01.08.2005
Barnekold: Knopsvane 102, Grågås 460, Gråand 30, Krikand 37, Strandskade 15, Vibe 192, Hjejle 34, Alm. ryle 5, Stor Regnspove 3, Lille kobbersneppe 2, Rødben 3, Hvidklire 4 (MWH)

Juli 2005

31.07.2005
Brattingsborg Skov: Skovpiber 2, Sortmejse 2, Dompap 2 (JJ)

Østerløkken: Gærdesmutte 1 SY, Munk 1 SY, Stillits 2 (MWH)

30.07.2005
Brokold: Strandskade 15, Stor Præstekrave 2, Strandhjejle 2, Islandsk Ryle 1, Alm. Ryle 12, Stenvender 8, Sandløber 2, Stor regnspove 11, Rødben 3, Havterne 2, Splitterne 4 (MWH)

29.07.2005
Østerløkken: Rørhøg 1 hun FU, Ringdue 75 R, Munk 1 SY, Stær 125 R (MWH)

28.07.2005
Nordby Bakker: Stær 600 FU (CF)

Rosendal, Kragemosen: Misteldrossel 1 (CF)

Østerløkken: Munk 1 SY, Grå Fluesnapper 2, Tornirisk 1 han (MWH)

Naturskolen, Langør: Stor Præstekrave 1, Rødben 3, Hvidklire 2, Sanglærke 2, Engpiber 7, Stillits 14, Tornirisk 5 (MWH)

Egholm: Vibe 5, Lille kobbersneppe 1, Hvidklire 3, Rødben 11, Splitterne 13 (MWH)

Draget, Besser Rev: Stor Præstekrave 3, Stenvender 5, Mudderklire 4, Splitterne 21 (MWH)

27.07.2005
Besser Rev (off. tur): Fiskehejre 1, Knopsvane 2 AD + 3 unger, Toppet Skallesluger 1 AD + 3 ællinger, Strandskade 82, Stor Præstekrave 3, Alm. Ryle 37, Sandløber 4, Stenvender 21, Stor Regnspove 2, Lille Regnspove 3 S, Hvidklire 1, Rødben 1, Splitterne 8, Mursejler 1, Landsvale 5, Digesvale 2, Sanglærke 2 SY + 3, Engpiber 1 SY + 5 (DM, MWH)

Rosendal, Kragemosen: Svaleklire 1 v. fiskedammen, Stor Flagspætte 1, Lille Korsnæb 30 (CF)

26.07.2005
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Huldue 2 SY, Ringdue 10, Gærdesmutte 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Solsort 4, Munk 3 SY, Havesanger 3 SY, Tornsanger 2 SY, Løvsanger 3, Bogfinke 3, Dompap 2, Gulspurv 5 (MWH)

Lushage: Alm. Ryle 5, Mudderklire 7 (CBr)

25.07.2005
Ballen: Vibe 30, Hjejle 12, Svaleklire 1 (JJ)

Kirkebugten, Langør: Hvidklire 1 (MWH)

Østerløkken: Rørhøg 1 hun FU (MWH)

Østerhede: Lille Regnspove 145, Tornirisk 2 - redebyggende (MWH)

Kragemosen: Rørhøg 2 (MWH)

24.07.2005
Barnekold: Knopsvane 8, Grågås 8, Gravand 2 AD + 12 ællinger, 1 AD + 5 ællinger, Gråand 10, Krikand 5, Strandskade 2, Stor Præstekrave 1, Vibe 115, Hjejle 42, Islandsk Ryle 2, Alm. Ryle 14, Stor regnspove 14, Lille Kobbersneppe 2, Rødben 1, Hvidklire Hættemåge 300 (MWH)

23.07.2005
Pillemark: Stær 250 (MWH)

22.07.2005
Østerløkken: Grågås 85 OF mod Nord (hver aften ved 22-tiden kommer en flok på mellem 50 og 100 grågæs flyvende mod nord - Stavns Fjord?), Munk 1 SY (MWH)

Sælvig: Ravn 3 (CBr)

21.07.2005
Kanhave: Alm. Ryle 5 (MWH)

Naturskolen - Lilleøre (off. tur): Rødben 2, Sanglærke 2 SY, Landsvale 8, Digesvale 28, Engpiber 2 SY + 2 AD m. 2 unger, Rørsanger 1 SY, Tornirisk 45 R/FU (MWH)

Østerløkken: Bomlærke 1 SY (MWH)

20.07.2005
Besser Rev (off. tur): Knopsvane 2 AD + 3 JUV, Ederfugl 200, Toppet Skallesluger 1 AD hun m. 4 2-3 dage gl. ællinger, Agerhøne 2, Strandskade 45, Stor Præstekrave 24, Islandsk Ryle 27, Alm. Ryle 150, Sandløber 1, Stenvender 25, Stor regnspove 2, Rødben 4, Splitterne 11, Sanglærke 8, Engpiber 25, Hvid Vipstjert 4, Tornirisk 7, Rørspurv 1 (DM, MWH)

19.07.2005
Østerløkken: Munk 1 SY, Gulbug 1 SY (MWH)

Besser Rev, Draget: Islandsk ryle 1, Alm. Ryle 125, Stenvender 4, Splitterne 2, Hvid vipstjert 5, Stær 25 (MWH)

18.07.2005
Sælvig: Rørhøg 1, Vibe 6, Hvidklire 2 (CBr)

Østerhede: Lille Regnspove 75+ (MWH)

Kanhave: Stor Præstekrave 1, Vibe 1, Mudderklire 1 (MWH)

Naturskolen: Splitterne 8 OF, Hvid Vipstjert 2 / 1 AD + 1 JUV, Tornirisk 2 (MWH)

Grusgraven, Trekanten: Mudderklire 2, Gransanger 1 SY, Skovskade 1, Gråsisken 2, Lille Korsnæb 2  (MWH)

Kragemosen + Nordby Bakker (Off. tur): Gråand 6, Rørhøg 4/ 2 AD + 2 JUV, Mursejler 14, Digesvale 50, Hvid Vipstjert 2, Engpiber 3, Sanglærke 4 SY, Tornsanger 1 SY, Stær 100, Stillits 5 (DM, MWH)

17.07.2005
Sælvig Havn: Landsvale 2 (Samsine), Skærpiber 2/1 AD + 1 JUV, Hvid vipstjert 1 (MWH)

Østerløkken: Gransanger 1 SY, Stillits 4 /2 AD + 2 JUV (MWH)

Sælvig: Spurvehøg 1, Ravn 1(CBr)

16.07.2005
Østerløkken: Musvåge 1, Gærdesmutte 1 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 1 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 1 SY (MWH)

15.07.2005
Sælvig: Svaleklire 1(CBr)

Barnekold: Strandskade 198 R, Vibe 34 R, Hjejle 9, Rødben 15, Hvidklire 4, Stor Regnspove 74, Hættemåge 3 - 400, Stær 100 (MWH)

14.07.2005
Rosendal: Lille korsnæb 20 - 30, dagligt fra 01.07 - 14.07 (CF)
 

10.07.2005 
Sælvig: Spurvehøg 2, Hvidklire 1(CBr)


09.07.2005
Sælvig: Spurvehøg 1, Rørhøne 1, Blishøne 8, Gærdesmutte 1, Gransanger 3, Munk 1, Havesanger 1, Tornsanger 3, Gulbug 3, Stillits 2, Hvid vipstjert 1, Skovspurv 2, Solsort 2, Ringdue 3,  Landsvale 16, Bysvale 19, Mursejler 3(CBr)

07.07.2005
Sælvig: Rørhøg 1, Gøg 2(CBr)

05.07.2005
Nordby Bakker: Lille Korsnæb 15 kom flyvende. 3 satte sig i et grantræ: han 1, hun 1 og ungfugl 1 (IEE)

03.07.2005
Sælvig :
 
Rørhøg 1, Blishøne 8, Fiskehejre 3, Munk 3, Gråsisken 1, Bysvale 23, Landsvale 11(CBr)

02.07.2005
Rosendal: Svaleklire 1 v. bassinkant (CF)

01.07.2005
Thomasminde, Langdalen: Husrødstjert 1 ungfugl (CF)

Juni 2005

30.06.2005
Kanhave/Markoversvømmelse: Stor Præstekrave 1, Brushane 1 (MWH)

Østerløkken: Jernspurv 1 SY, Munk 1 SY, Gærdesanger 1 FU, Gulbug 1 SY, Stillits 1 SY (MWH)

29.06.2005
Vesterløkken: Jernspurv 1 sy, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Gråsisken 8, Dompap 2 (Hans Harrestrup Andersen, MWH)

Ballen: Mursejler 4 FU (JJ)

28.06.2005
Armhoved: Havesanger 1 SY (MWH)

Lillehavet: Stor præstekrave 2, Havterne 10 (MWH)

Kanhave (markoversvømmelse): Stor præstekrave 1, Brushane 3 (MWH)

Østerløkken: Gærdesanger 1, Tornsamger 2, Gransanger 2 AD + 2 JUV, Gulbug 2 SY, Stillits 3 SY (MWH)

Tranebjerg: Grågås 45 (Søren B. Jensen)

Ballen: Mursejler 4 FU (JJ)

27.06.2005
Vesterløkken: Rørhøg 1 han (HHA)

Brattingsborg Skov: Huldue 1 SY (HHA)

Lushavn: Nattergal 2, Stillits 2 (HHA)

Ballen: Mursejler 3 FU (JJ)

Armhoved, Langør: Tornsanger 3, Gærdesanger 1, Gulbug 1, Tornirisk 3 (MWH)

Onsbjerg: Rørhøg 1 han (MWH)

Kragemosen: Rørhøg 1 han, Mursejler 4 S, Stær 300 til overnatning (MWH)

26.06.2005
Møgelmosen: Strandskade 9, Hvid vipstjert 2, Bomlærke 2 (AV)

Ballen: Mursejler 4 FU (JJ)

Kragemosen: LLille lappedykker 1 SY, Gråstrubet lappedykker 1 SY, Musvåge 1 N, Rørhøg 1 hun, Vandrikse 1 SY, Stormmåge 25 FU, Mursejler 300 N, Sanglærke 2 SY, Landsvale 4, Bysvale 5, Digesvale 8, Engpiber 2, Hvid vipstjert 2, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornirisk 6, Rørspurv 3 SY, Gulspurv 1 SY (MWH)

25.06.2005
Østerløkken: Rørhøg 1 han FU, Gøg 1 SY, Jernspurv 1 SY, Munk 1 SY, Gulbug 1 SY, Stillits 1 SY  (MWH)

Barnekold: Knopsvane 22, Grågås 38, Gravand 11 + 2 AD med 12 ællinger, Gråand 5, Krikand 9, Pibeand 2 han, Ederfugl 25, Strandskade 39, Vibe 11, Lille kobbersneppe 7, Stor regnspove 114, Rødben 9, Sortklire 4, Hvidklire 2, Brushane 8 han, Hættemåge 250, Stormmåge 25, Fjordterne 1, Havterne 36, Gøg 1, Tornsanger 3, Gransanger 1, Gulbug 1, Stær 300 (JJ, MWH)

24.06.2005
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 20, Huldue 2 SY, Stor flagspætte 2, Gærdesmutte 3 SY + 1 AD m. 2 JUV, Rødhals 1 SY, Solsort 7, Sangdrossel 4 SY, Munk 6 SY, Havesanger 3 SY, Gærdesanger 1 , Tornsanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Gransanger 4 SY, Musvit 1, Gråkrage 20, Skovskade 2, Skovspurv 2, Bogfinke 13 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 4 (MWH) 

Lushage: Ederfugl 400, Splitterne 4, Gærdesmutte 1, Munk 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Gulbug 1 SY, Tornirisk 8 FU, Gulspurv 2, Rørspurv 1 (MWH)

Lushavn: Ederfugl 65 + 1 AD hun m. 4  2-3 dage gl. ællinger, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY, Tornsanger 3 SY (MWH)

Kolby: Landsvale 8, Solsort 4 - 2 han + 2 hun, Blåmejse 5, Stær 26, Skovspurv 9, Bogfinke 1 han, Grønirisk 1 han (TR)

Ballen: Mursejler 2 FU (JJ)

23.06.2005
Grusgraven, Trekanten: Lille lappedykker 1 SY, Stor skallesluger 2 han, Rødhals 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 4 SY (MWH)

Skovfogedhuset, Fårefolden: Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 FU, Tornsanger 2 SY, Løvsanger 2 SY (MWH)

Naturskolen: Stor præstekrave 1 (MWH)

22.06.2005
Vesborg: Rørhøg 2 - han + hun FU, Vibe 2 AD + 1 PULL, Rødben 1, Svaleklire 1, Mursejler 1, Digesvale 10, Tornirisk 2 (MWH)

Østerløkken: Gærdesmutte 1, Munk 2 SY, Tornsanger 1 SY, Stillits 2 (MWH)

Kolby: Musvåge 1, Hvid vipstjert 1, Solsort 1 par, Blåmejse 1, Gråspurv - 3 han + 7 hun, Skovspurv 12, Bogfinke 3 - 2 han + 1 hun (TR)

21.06.2005
Trekanten: Misteldrossel 1, Løvsanger 1 (JG)

Brattingsborg Gods: Fiskehejre 2, Rørhøg 2 par, Mursejler 2 FU, Sangdrossel 2 SY (CBr, MWH)

Vesborg: Fiskehejre 2, Vibe 2, Svaleklire 1 R, Rødben 1 varslende, Ringdue 1, Huldue 4, Mursejler 23 FU, Sangdrossel 2 SY (CBr, MWH)

20.06.2005
Kragemosen: Engpiber 1, Tornirisk 1 par, Gulspurv 1 (JG)

Nordby: Gulbug 1, Stær 100 (JG)

Sælvig: Musvåge 2, Tårnfalk 1, Svaleklire 1, Gransanger 3, Løvsanger 1(CBr)

Nordby: Rørhøg 1 han ("Skævvinge" fra Kragemosen) (CF)

Barnekold: Klyde 7, Vibe 13, Alm. ryle 3, Stor regnspove 58, Lille kobbersneppe 5, Rødben 6, Tornsanger 3, Gransanger 1, Gulbug 1 (MWH)

Naturskolen: Rørhøg 1 hun FU, Engpiber 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Rørspurv 1 SY (MWH)

19.06.2005
Tranebjerg: Rørhøg 1 han (MWH)

Nordsamsø: Gulbug 3 (JG)

Issehoved: Stær 2-300 (JG)

Kragemosen: Sanglærke 1, Gærdesmutte 1, Tornsanger 3 - 4, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Munk 1,Tornirisk 3 par, Gulspurv 1, Bomlærke 1 (JG, MWH))

Møgelskår: Sanglærke 2, Solsort 1, Gærdesanger 1, Tornirisk 4, Gulspurv 2 (MWH)

Nordby Kirke: Bomlærke 2 (MWH)

18.06.2005
Grusgraven, Trekanten: Toppet skallesluger 2 han, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Gransanger 1 (MWH)

Ballen: Kærsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gulbug 2 SY, Tornirisk 2, Rørspurv 1 par, Bomlærke 3 SY (JJ)

17.06.2005
Torupdal/Tranebjerg Mose: Trane 1 R/FU - se foto i "Her og nu" (JJ, Lx, MWH)

Kolderne: Grågås 6, Mørkbuget knortegås 2, Strandskade 85 (PB, MWH)

Gammelholm: Klyde 2 (MWH)

Barnekold: Fiskehejre 1, Knopsvane 24, Gravand 22 + 1 par m. 5 Pull, Gråand 18, Spidsand 2 /han + hun, Ederfugl 62 + 4 Pull, Strandskade 10, Klyde 26, deraf 6 rugende ?, Vibe 8/2 YP + 4 R, Alm ryle 2 (Engryle?), Lille kobbersneppe 1, Stor regnspove 20, Rødben 12/ 2 YP + 8 R, Sortklire 7 R, Hættemåge 150, Stormmåge 50, Sølvmåge 15, Stær 75, Kærsanger 1, Tornsanger 1 (MWH)

Sælvigbugten: Rørhøg 1 (JG)

Østerløkken: Rørhøg 1 han FU (MWH)

16.06.2005
Torupdal/Tranebjerg Mose: Fiskehejre 1, Trane 1 R kl. 20:30 - fløj derefter N, Stor flagspætte 1, Mursejler 2N, Sangdrossel 1 SY (CBr, Lx, MWH)

Østerløkken: Rørhøg 1 han FU (MWH)

Brattingsborg Skov: Hvepsevåge 1, Huldue 2 SY, Stor flagspætte 2 + 4 AD ved 2 reder, Gærdesmutte 4 SY, Rødhals 3, Solsort 5, Sangdrossel 4, Rørsanger 1, Havesanger 3, Munk 6, Tornsanger 2, Gransanger 2, Løvsanger 3 (MWH)

15.06.2005
Vesborg: Nattergal 5 SY (Holger og Annette)

Tranebjerg: Trane 1 kl. 11.15 S, Mursejler 6 (CBr)

Brattingsborg Skov: Trane 1 N kl.12:05 (MR)

Østerløkken: Rørhøg 1, Ravn 2 (MWH)

Issehoved: Gøg 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 7, Løvsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Gulbug 5 SY, Husskade 4, Stær 200 FU (JJ, MWH)

Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 1, Rørhøg 4, Yngleparret + 2 hunner, Taffeland 1 hun, Gøg 1, Landsvale 8, Bysvale 4, Digesvale 4, Sanglærke 1 SY, Engpiber 2, Rørsanger 4 SY, Tornsanger 2, Gulbug 1, Skægmejse 2, Tornirisk 4 (JJ, MWH)

Stranden v. Kragemosen: Toppet skallesluger 7 hanner (IEE)
 
14.06.2005
Kolby: Spurvehøg 1, Solsort 2 par, Sangdrossel 1 par, Gråspurv 2 par, Skovspurv 6 par, Bogfinke 2 par, Gulspurv 1 par (TR)

Skovfogedhuset, Fårefolden: Solsort 3, Sangdrossel 1 SY + 1 FU, Munk 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Gulbug 1, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY + 1 FU, Træløber 1 SY, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 (MWH)

Armhoved: Misteldrossel 1 FU, Kærsanger 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 2 SY (MWH)

Vandhul v. Naturskolen: Rørsanger 1 SY, Tornirisk 2, Rørspurv 2 (MWH)

Østerløkken: Rørhøg 1 hun FU, Stillits 1 FU (MWH)

13.06.2005
Yderste Holm + Kolderne: Skarv 3700 reder (Skov og Naturstyrelsen)

Mejlesholm: Mørkbuget knortegås 2 (PB)

Kolby: Skovskade 1 (TR)

Naturskolen: Landsvale 5 par, Hvid vipstjert 2 YF, Gærdesanger 1 SY, Skovspurv 2 YF (MWH)

Sælvigbugten: Stor præstekrave 2 YF, Mursejler 3 N, Engpiber 4, 2 AD + 2 JUV (MWH)

Grusgraven, Treklanten: Fløjlsand 1 han, Blishøne 4 AD + 2 PULL, Løvsanger 3 SY, Ravn 3, Bogfinke 2 SY (MWH)

12.06.2005
Barnekold: Fiskehejre 1, Knopsvane 22, Gravand 15 + 1 par m. 7 ællinger, Gråand 12, Toppet skallesluger 1 han, Musvåge 1, Rørhøg 1 han, Spurvehøg 1, Strandskade 13, Klyde 19, deraf 3 mulige ynglepar, mange klyder på vingerne for at jage en krage væk!, Vibe 16 R/FU samt 1 par m. 2 unger, Lille kobbersneppe 7 FU, Stor regnspove 6 FU, Rødben 7 FU, Sortklire 3, Havterne 21, Gøg 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Stær 300 R/FU, Tornirisk 2, Gulspurv 2 SY (PW, MWH)

Ballen: Kærsanger 2 SY (JJ)

Ørby: Fasan 3, Ringdue 3 par, Stor flagspætte 1 han, Solsort 5, Musvit 2, Bogfinke 3, Gulspurv 3 (EK)

Brattingsborg Skov: Huldue 1 SY, Stor flagspætte 2 AD fodrer unger v. rede + 1 AD, Skovpiber 1 SY, Rødhals 1 SY, Munk 4, Havesanger 3, Tornsanger 2 (MWH)

11.06.2005
Barnekold: Fiskehejre 3, Knopsvane 12, Gravand 12, Krikand 2, Gråand 12, Strandskade 11, Klyde 24 R/FU, Vibe 4, Stor regnspove 30 R, Rødben 4, Gøg 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Tornirisk 2, Gulspurv 1 (PW)

Fredensdal (mosen): Gøg 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Rørspurv 4 (PW)

10.06.2005
Filipsdal: Klyde 1 - 2 par (CEN)

Tanderup: Sangdrossel 1 SY (AV)

09.06.2005
Issehoved: Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Landsvale 1 NV, Solsort 3, Kærsanger 1, Munk 1, Tornsanger 10, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Gulbug 5, Bogfinke 4, Tornirisk 1, Gulspurv 3 (MWH)

Kragemosen: Lille lappedykker 1 SY, Gråstrubet lappedykker 2 AD + 2 PULL, Gøg 1 SY, Landsvale 5 FU, Digesvale 5 FU, Hvid vipstjert 2 AD + 2 JUV, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 4 SY, Gærdesnager 1 SY, Tornsanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornirisk 3, Karmindompap 1 2K - sang i ca. 10 min (kl 10:30 - 10:40), fløj derefter mod Issehoved, Rørspurv 1 SY (MWH)

Tanderup: Gærdesanger 1 SY (AV)

Møgelmosen: Havterne 2 (AV)

Østerløkken: Mursejler 1, FU, Bysvale 24 FU (MWH)

08.06.2005
Sælvig Bugten, v. campingpladsen: Gulirisk 1 (Peter Lefranz)

Nordby: Gulbug 1 SY (JG)

Nordby Kirke: Gulbug 1 SY (JG)

Mårup Østerstrand: Solsort 1, Gransanger 1, Gulbug 1, Gulspurv 1 (JG)

Kanhave: Stor præstekrave 2 (JG)

Trekanten, Grusgraven (nordlige del): Gråstrubet lappedykker 1, Fløjlsand 1 han (MWH)

Brattingsborg Skov: Huldue 1 SY, Stor flagspætte han og hun fodrer unger, som nu er så store, at de kigger ud af reden, Skovpiber 1 SY (MWH)

07.06.2005
Golfbanen, Besser: Rørhøg 2 (Torben Rysgaard)

Kragemosen: Rørhøg 1 han, Gærdesmutte 1 SY, Gulbug 1, Gulspurv 1 (JG)

Nordby: Hvid vipstjert 1 fødesamlende, Solsort flere, mindst 1 hun samlede føde, Bogfinke mindst 1, Stillits 1 SY, Gulbug 1 (JG)

Kanhave Kanalen: Gærdesmutte 1, Munk 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Bogfinke 2, Gulspurv 1 (MWH)

Asmindør Hage: Digesvale 20 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Kærsanger 3 SY/R, Tornsanger 4 SY, Munk 1SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Bogfinke 3 SY, Tornirisk 2, Gulspurv 2 SY (MWH)

06.06.2005
Armhoved, Langør: Sanglærke 1 SY, Engpiber 1, Tornsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gulbug 1 SY (MWH)

Grusgraven, Trekanten: Lille lappedykker 1 SY, Fløjlsand 1 han, Gråand 3 han, Blishøne 2, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY (MWH)

Skovfogedhuset, Fårefolden: Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Sortmejse 1 SY (MWH)

Østerløkken: Hvid vipstjert 1 han, Munk 1 SY, Gulbug 2 SY, Stillits 1 SY, Bomlærke 1 SY (MWH)

05.06.2005
Hjortholm: Grågås 2 par med 2 + 5 gæslinger, Mørkbuget knortegås 4, Skeand 2 han, Atlingand 1 par, Troldand 1 par (PB)

Sælvig Havn: Skærpiber 1 (SDy)

Yderste Holm: Bramgås 4 R (SDy)

Brattingsborg Skov: Grågås 2, Musvåge (den lyse) 1, Rørhøg 1 hun, Tårnfalk 1, Vibe 1 OF, Fasan 5, Ringdue 12, Huldue 1, Gøg 1, Mursejler 1, Stor flagspætte 1 + 2 AD ungefodrende ved rede i bøg, Sanglærke 1 SY, Landsvale 12 FU, Bysvale 16 FU, Skovpiber 1 SY, Hvid vipstjert 2, Gærdesmutte 5 SY, Rødhals 4 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 8, Sangdrossel 8 SY, Munk 8 SY, Havesanger 4 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 2 SY, Nordlig Halemejse 2 AD + 5 JUV, Musvit 2 SY, Sortmejse 2, Træløber 1, Stær 3, Bogfinke 17 SY, Dompap 2, Gulspurv 4 (CBr, MWH)

04.06.2005
Sælvig Havn: Skærpiber 1 (SDy)

Barnekold: Klyde 34 (CF)

03.06.2005
Brattingsborg Skov: Rørhøg 1 han, Ringdue 8, Huldue 2, Gøg 1, Stor flagspætte 3, Skovpiber 2 SY, Hvid vipstjert 2, Gærdesmutte 3, Rødstjert 1 SY, Rødhals 4 SY, Solsort 4, Sangdrossel 6, Munk 10 SY, Løvsanger 2, Gransanger 3, Rørsanger 1, Kærsanger 3, Musvit 2, Blåmejse 1, Bogfinke 15, Dompap 1, Gulspurv 3  (MWH)

Lushage: Ederfugl 3 AD + 42 PULL´+ 12 AD+ 15 PULL, Munk 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Tornirisk 1 han (MWH)

Lushavn: Rørhøg 1 han, Gøg 1, Tornsanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 1,Gulspurv 3 (MWH)

Tranemosen: Rørhøg 1 hun (MWH)


02.06.2005
Naturskolen, Langør: Sanglærke 2 SY, Hvid vipstjert 1 han FU, Engpiber 1, Tornsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Rørspurv 1 SY (MWH)

01.06.2005
Kragemosen: Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Kærsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Musvit 1, Gulspurv 1 (JG)

Østerløkken: Bomlærke 1 SY (MWH)

Naturskolen, Langør: Ederfugl 2 AD + 40 PULL, Gravand 2, Splitterne 3, Havterne 4, Landsvale 10, Bysvale 8, Digesvale 2, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 22 SY, Tornirisk 2 (MWH)

Ballen: Kærsanger 1 (JJ)

Maj 2005

31.05.2005
Lillehavet, Langør: Stor præstekrave 2, Rødben 2 (MWH)

30.05.2005
Armhoved, Langør: Hvid vipstjert 2, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Gusspurv 2 (MWH)

Langør: Lille gråsisken 5 hanner (CJ)

Barnekold: Gravand 6, Gråand 2, Strandskade 2, Klyde 28 R/FU, muligvis 1 - 2 YF, Vibe 3, Rødben 2, Stor regnspove 33 R, Lille kobbersneppe 16 R, Grønbenet rørhøne 1, Blishøne 2, Gøg 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1, Tornsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Gråkrage 1, Allike 2, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 (DM, MWH)

Kolby Kås: Savisanger 1 SY (MWH)

29.05.2005
Issehoved, Fuglenes Dag : Rørhøg 1 hun, Hvepsevåge 2 NV kl. 07:50, Ringdue 3 N, Gøg 1 SY, Mursejler 27 N, Stor flagspætte 1, Sanglærke 5 SY, Landsvale 4 YF, Bysvale 2 T, Digesvale 1 T, Engpiber 3, Skovpiber 1 R, Hvid vipstjert 2, Jernspurv 1 SY, Tornsanger 10, Gærdesanger 1, Munk 4, Havesanger 1, Rørsanger 1, Gulbug 7, Løvsanger 3, Gransanger Str4, Skovskade 1, Stær 1, Bogfinke 4 SY + 12 TF, Tornirisk 6 YF, Gulspurv 3 (DM, MWH)

Kragemosen: Rørhøg 1 han, Nattergal 2 SY (DM, MWH)

Rosendal: Havesanger 1, Gulbug 2 (CF)

Kolby Kås: Savisanger 1 SY (MWH)

Alstrup enge: Klyde 2 par (PB)

Hjortholm: Grågås 3 par m. gæslinger 2 + 2 + 3, Skeand 2 hanner, Hættemåge 4 par, Klyde 2 par (PB)

28.05.2005
Kragemosen: Karmindompap 1 SY (IEE, CF)

Sælvig: Musvåge 1, Lærkefalk 1, Tårnfalk 1,Landsvale 29, Bysvale 50, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Gulbug 1, Stær 34  (CBr)

Naturskolen: Ederfugl 5 AD hun + 68 ællinger, Tårnfalk 1, Vibe 2, Hvidklire 1 (MWH)

27.05.2005
Rosendal, Kragemosen: Gulbug 2, Karmindompap 1 SY (CF)

Kolby Kås: Savisanger 1 SY (MWH)

Lushage: Ederfugl 2 AD hun + 21 PULL, Splitterne 2 FU, Tornsanger 2 SY, Dompap 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 3, Rørhøg 1 Han, Ringdue 8 SY, Huldue 3 SY (måske 4) + 1 set, Gøg 1 SY, Stor flagspætte 2, Landsvale 2, Gærdesmutte 2 SY, Rødstjert 3, 2 SY + 1 hun, Rødhals 1, Solsort 4 SY, Sangdrossel 10, 8 SY + 2, Misteldrossel 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 9 SY, Tornsanger 1 SY, Løvsanger 8 SY, Gransanger 5 SY, Rørsanger 2 SY, Kærsanger 1 SY, Sortmejse 1, Skovskade 2, Gråkrage 8, Bogfinke mange, Dompap 1, Gulspurv 4 (MWH)

26.05.2005
Kolby Kås: Rørsanger 5 SY, Savisanger 1 SY, Kærsanger 1 SY (CBr, JJ, MWH)

Vesborg: Nattergal 2 SY (CBr, JJ, MWH)

Torup: Gråstrubet lappedykker 2 YF (CBr, MWH)

Tranebjerg: Rørhøg 1 han (MWH)

Pilemosen: Gråstrubet lappedykker 2 par, 1 par m. 2 unger, Gråand 5, Skeand 1 han, Atlingand 2 han + hun, Knarand 1 han, Rørhøg 1 han, Blishøne 35, Gøg 1, Vibe 2, Hvid vipstjert 2, Bynkefugl 2 han + hun, Rørsanger 3 SY, Rørspurv 2 SY (CBr, MWH)

25.05.2005
Kolby Kås: Savisanger 1 SY (CBr, MWH)

Vesborg: Nattergal 1 SY (CBr, MWH)

Tranemosen: Nattergal 1 SY (CBr, MWH)

Sælvig: Hvepsevåge 3 N kl 18:00 (CBr)

Golfbanen, Besser: Rørhøg 1 han (Torben Rysgård)

Tranebjerg: Rørhøg 1 han, Mursejler 4 N (MWH)

Issehoved: Tornsanger 5 SY, Gulbug 4 SY, Grå fluesnapper 1, Karmindompap 0 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Ringdue 2 par, Gøg 1 SY, Solsort 3, Sangdrossel 1, Munk 3, Havesanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 4, Gransanger 2, Gulbug 1, Sortmejse 1, Bogfinke 4 (MWH)

24.05.2005
Kolby Kås: Savisanger 1 SY kl. 22:00 - efter midnat (Søren Hermansen)

Naturskolen: Lille kobbersneppe 11 (MWH)

23.05.2005
Yderste Holm: Mørkbuget knortegås 240 FU, Stormmåge ca. 20 par (PB)

Østerløkken: Gøg 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gulbug 1 SY, Stillits 2 FU (MWH)

Vesborg: Gøg 1 SY, Nattergal 3 SY, Sangdrossel 3 SY (Annette M., Holger S., MWH)

Lillehavet, Langør: Strandskade 1 par, Stor præstekrave 1 par, Lille kobbersneppe 6 R, Rødben 1 par, Engpiber 3 par (MWH)

Grønhoved: Ederfugl 4 AD hunner + 6 PULL (MWH)

Lilleøre: Ederfugl 7 AD hunner + 15 PULL (MWH)

Alstrup: Gøg 1 SY, Rødstjert 1 SY (MWH)

Bolbro Sand: Ederfugl 25 AD hunner + 14 PULL, Lille kobbersneppe 7 FU, Rødben 2 YF, Sortklire 1 R, Splitterne 2 FU + 2 R (MWH)

Brokold: Troldand 4, Stor præstekrave 13 FU Stenvender 6 FU, Islandsk ryle 1 FU, Lille kobbersneppe 27 FU, Stor regnspove 4 FU, Rødben (MWH) 

Barnekold: Strandskade 2, Klyde 17, Hjejle 1, Vibe 2, Stor regnspove 10, Lille kobbersneppe 36, Rødben 2 (MWH)

Mejlesholm: Mørkbuget knortegås 42 (MWH)

22.05.2005
Nordby: Rødstjert 1 SY - på toppen af Majstangen under "Sommer-i-by", Gulbug 1 SY (JG)

Tanderup: Spurvehøg 1, Ringdue 3 AD + 1 JUV, Tyrkerdue 2, Gøg 1 SY, Sanglærke 3, Landsvale 6, Gærdesmutte 1, Solsort 3 AD + 3 JUV, Sangdrossel 1, Gransanger 1, Gulbug 1, Allike 2, Stær 2, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråspurv 8, Skovspurv 15, Bogfinke 3, Grønirisk 2, Gulspurv 1 (AV)

Vandstedet: Tejst 2, Stor præstekrave 2 (Claus Søe)

Issehoved: Rørhøg 1 hun FU (Claus Søe)

Vesborg: Nattergal 1 SY (DM)

Naturskolen + Lilleøre: Ederfugl 6 + 72 PULL, Spurvehøg 1, Rødben 1, Sanglærke 1, Engpiber 1, Nordlig gul vipstjert 1, Gransanger 2 (DM)

Strandskoven: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Mursejler 1, Gærdesmutte 1, Munk 2, Tornsanger 1, Gulbug 1, Grønirisk 3, Stillits 1 (DM)

Naturskolen+Lilleøre: Grågås 15 Ø, Gul vipstjert 2 S, Nattergal 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornirisk 6 FU (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Gøg 1 SY, Munk 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 2, Løvsanger 3, Gransanger 1, Grå fluesnapper 1, Musvit 1, Sortmejse 1 (MWH)

21.05.2005
Besser Rev: Alm. ryle 12 R (Claus Søe)

Kyholm: Tejst 14, Rødrygget tornskade 2, Tornsanger 1 (Claus Søe)

Vesborg: Nattergal 2 SY (JJ)

Sannholm: Nattergal 1 SY (CBr)

Issehoved: Tårnfalk 1 hun FU, Mursejler 8 T, Landsvale 20 N + 2 ynglepar, Sanglærke 2 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 4, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Gulbug 4 SY,  Karmindompap 2 -1 SY (MWH)

Kragemosen: Rørhøg 2 YF, Engpiber 2, Nattergal 1 SY, Gulbug 1 SY, Rørsanger 7 SY, Rørspurv 3 (MWH)

Langdalen: Hvepsevåge 1 N kl. 17:00, Gøg 1 SY, Mursejler 12 N, Gul vipstjert 10, Stenpikker 9 R, Bynkefugl 2 R, Munk 1 SY, Havesanger 2 SY, Tornsanger 9 SY, Løvsanger 10  SY, Gransanger 5 SY, Kærsanger 1 SY, Rødrygget tornskade 2, Bomlærke 2 (CF, IEE, MWH) 

Nordby: Rødstjert 2 han, Gulbug 1 SY (CF)

Skrænten ved Vandstedet: Tejst 2 ved rede, Digesvale 40 + (MWH)

Labyrinten/mark nord for: Bomlærke 2 SY (KEP)

Onsbjerg: Nattergal 1 SY (Karin Ladeby)

20.05.2005
Østerløkken: Gøg 1 SY, Bysvale 20 FU, Landsvale 2 FU, Munk 1 SY, Havesanger 1 SY, Gulbug 1 SY (MWH)

Ballen: Mursejler 3 S, Gulbug 1 SY (JJ)

Eskeholm: Lille kobbersneppe 250 FU (MWH)

Brokold: Klyde 2, Hættemåge 50, Sølvmåge 10 (MWH)

Barnekold: Grågås 150, Klyde 2, Vibe 4, Rødben 2, Alm. ryle 5, Islandsk ryle 3, Lille kobbersneppe 110 (MWH)

19.05.2005
Rosendal, Kragemosen: Gulbug 2 SY, Broget fluesnapper 1 han (CF)

Toftebjerg: Rørhøg 1 par i mose SØ for byen (Tomas Hoch)

18.05.2005
Kragemosen: Gul vipstjert 80+ (CF)

17.05.2005
Strandskoven: Havesanger 1 SY (DM)

Sælvig: Nordlig gul vipstjert 8, Hvid vipstjert 2, Stillits 2, Digesvale 5, Landsvale 24, Bysvale 20, Mursejler 1(CBr)

Langdalen: Nordlig gul vipstjert 120, Bynkefugl 2 (JJ)

Naturskolen: Ederfugl 6 AD hun + 17 PULL, Lille kobbersneppe 2, Rødben 2, Splitterne 2, Havterne 12 (MWH)

Trekanten: Spurvehøg 1 DU, Dobbeltbekkasin 1 SY, Rødhals 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 3 SY, Gransanger 1 SY (MWH)

Østerløkken: Rørhøg 1 han, Havesanger 1 SY, Broget fluesnapper 1 hun, Bogfinke 1 han + 1 hun på rede, Grønirisk 2, Stillits 1 (MWH)

16.05.2005
Barnekold: Grågås 320, Mørkbuget knortegås 37, Gravand 8, Rørhøg 1 han FU, Klyde 2, Strandskade 8, Vibe 3, Strandhjejle 1, Stor regnspove 10, Lille kobbersneppe 22, Rødben 6 R + 2 YP (PW, MWH)

Issehoved: Mursejler 1 (HHA)

Kragemosen: Lille lappedykker 1, Rørhøg 1 han, Skægmejse 1 (HHA)

Lilleøre: Nordlig gul vipstjert 4 (Mette-Marie og Connie Jensen)

15.05.2005
Brattingsborg Skov (Off. tur kl. 04:00-07:45): Musvåge 1 (den lyse), Ringdue 4 SY, Huldue 1 SY, Gøg 1 SY, Stor flagspætte 2, Gærdesmutte 4 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 SY, Rødstjert 1 SY, Munk 8 SY, Havesanger 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Gransanger 3 SY, Solsort 7 SY, Sangdrossel 8 SY, Musvit 3, Blåmejse 2, Ravn 4 /2 AD + 2 JUV, Bogfinke 5 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 3 SY (ca. 40 delt.+ CBr, HHA, JJ, MWH)

Lushavn/Badehusene: Splitterne 4 FU (MWH + 40)

Kanhave: Nattergal 1 SY (Grethe Strømkjær, Glambæk)

Langør: Lille kobbersneppe 1, Gul vipstjert 1, Rødrygget tornskade 1 han  (Michael Quaade Holm)

Vesterløkker: Gulbug 1 SY (HHA)

Barnekold: Fiskehejre 1, Grågås 270, Mørkbuget knortegås 120, Gravand 13, Gråand 3, Ederfugl 2, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Strandskade 5, Klyde 2 (1 par), Stor præstekrave 2 (parring), Hjele 105, Vibe 5 + 1 par, Stor regnspove 4, Lille kobbersneppe 13, Hvidklire 1, Rødben 2, Gøg 1 SY, Stenpikker 1, Tornsanger 1 SY,
Rødrygget tornskade 1 han (PW)

Langemark: Rørhøg 1 han, Vendehals 1 R, Stillits 3 (PW)

Issehoved: Musvåge 1 N, Mursejler 18 R/FU, Vendehals 1 R, Landsvale 11 N, Nordlig gul vipstjert 12, Gul vipstjert 2, Stenpikker 3 R, Munk 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Gulbug 2, Løvsanger 3, Skovskade 2 R (MWH)

Østerløkken: Stenpikker 1 R, Munk 1 SY, Havesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY (MWH)

Ballen: Rørhøg 2 FU, Bomlærke 5 SY (JJ)

14.05.2005
Barnekold: Fiskehejre 1, Grågås 95, Gravand 14, Strandskade 6, Klyde 2(1 par), Stor præstekrave 3, Hjejle 66, Vibe 2 (1 par), Stor regnspove 44, Lille kobbersneppe 26. Hvidklire 1, Rødben 2, Gøg 1 SY, Gransanger 1 SY (PW)

Vesterløkke: Havesanger 1 SY (HHA)

Vesterløkker/Fredensdal: Nattergal 2 SY (Anna Rosengren)

Torup: Spurvehøg 1 (HHA)

Tranemosen: Musvåge 2 (HHA)

Østerløkken: Munk 1 SY, Havesanger 1 SY, Løvsanger 1 FU (MWH)

13.05.2005
Kragemosen: Lille lappedykker, Gråstrubet lappedykker, Rørhøg 2, Gul vipstjert 100+ (enkelt flok på 70 samtidig med små hoveder i græsset over det hele, så sikkert flere hundrede individer), Stenpikker 14 samlet i  flok, Bynkefugl 1, Gøg 1, Munk 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Rørsanger +, Løvsanger 4, Gransanger 1 (CF)

Strandskoven, Ballen: Mursejler 1 N (DM)

Ballen: Fiskeørn 1 T, Stenpikker 18 (JJ, MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Røehøg 1 han, Ringdue 5 SY, Huldue 2 SY, Stor flagspætte 2, Gærdesmutte 2, Rødhals 3 SY, Sangdrossel 6, Solsort 4, Munk 8, Havesanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Løvsanger 4 SY, Gransanger 4 SY, Rørsanger 1 SY, Broget fluesnapper 1 han, Musvit 5, Blåmejse 2, Sortmejse 1, Ravn 1 fodr. unger i reden, Skovskade  3, Bogfinke 10, Grønirisk 1, Dompap 2, Gulspurv 4 (JJ, MWH)

Lushage: Mudderklire 2 (JJ, MWH)

12.05.2005
Naturskolen: Fiskehejre 4, Grågås 65 OF, Gravand 10, Spurvehøg 1 hun FU, Strandskade 4, Lille kobbersneppe 23 R, Hvidklire 1, Rødben 2, Havterne 20, Gøg 1 SY, Landsvale 4 par, Bysvale 1, Engpiber 2 par, Hvid vipstjert 1 par, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 1 SY, Gulspurv 1 SY (MWH)

Langør: Hvid vipstjert 20 (CJ)

Hjortholm: Mørkbuget knortegås 150, Lille kobbersneppe 30  (MWH)

Eskeholm: Lille kobbersneppe 110 (MWH)

Barnekold: Grågås 320, Gravand 18, Strandskade 2 par, Klyde 1 par, Vibe 1 par, Hjejle 500 R, Alm. ryle 200, Stor regnspove 7, Lille kobbersneppe 48 (MWH)

11.05.2005
Issehoved: Landsvale 10 N, Hvid vipstjert 2, Rødstjert 1 han R, Munk 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Gulbug 1 SY Bogfinke 4, Grønirisk 2, Gulspurv 4 (MWH)

Sælvig: Blishøne 2 med pull, Stenpikker 1(CBr)

Naturskolen: Ederfugl 3 hunner + 10 ællinger, Blishøne 2 AD + 7 PULL, Nordlig gul vipstjert 45, Alm. gul vipstjert 8 (MWH)

Kragemosen: Rørhøg 1 han, Rødstjert 1 han, Gråsisken 2 (MWH)

10.05.2005
Grønhoved, Langør: Ederfugl 1hun + 3 ællinger, Lille kobbersneppe 1, Landsvale 8 (BjM, MWH)

Ægholm: Lille kobbersneppe 16, Hvidklire 5 (MWH)

Østerløkken: Munk 1 SY, Gransanger 2 FU, Rørsanger 1 SY (MWH)

09.05.2005
Tanderup: Ringdue 3 voksne + 2 unger i reden, Tyrkerdue 3, Sanglærke1, Landsvale 2, Solsort 3, Munk 2 han + hun, Løvsanger 2, Gransanger1,Musvit 3, Blåmejse 2,  Allike 6, Stær 2, Gråspurv 10, Skovspurv 15, Bogfinke 4, Grønirisk 3, Gulspurv 2 (AV)

Langemark: Vibe 7 i leg, Sanglærke 3, Bomlærke 1 SY (AV)

Lillehavet: Lille kobbersneppe 4 (MWH)

08.05.2005
Tanderup: Ringdue 2 (ynglepar m. unger i reden), Solsort 1 par med unger, Sangdrossel 2 (AV)

Kragemosen: Rørhøg 2 (yngleparret), Grågås 4, Knarand 1 han, Landsvale 22 T, Bysvale 9 T, Digesvale 1 T, Hvid vipstjert 2, Bynkefugl 3, Rødstjert 1 SY, Munk 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Skægmejse 1, Tornirisk 6, Rørspurv 4 (CBr, MWH)

Issehoved: Musvåge 1 N, Rørhøg 1 hun FU, Spurvehøg 2 FU, Dværgfalk 2 N, Splitterne 2, Hedelærke 2 R, Landsvale 3 N, Skovpiber 2 R, Jernspurv 2, 1 N + 1 SY, Munk 4, 3 han + 1 hun, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 3 SY, Gransanger 2 SY, Bogfinke 20  hun R, Kvækerfinke 1 N, Tornirisk 2,
Gulspurv 4 (CBr, MWH)

Langdalen, Nordby Bakker: Bynkefugl 1 han R, Rødstjert 1 SY (CBr, MWH)

07.05.2005
Nordby: Dværgfalk 1 (CF)

Rosendal: Munk 1, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gulbug 1 SY (CF)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1 (den lyse) FU, Huldue 1 SY, Rødstjert 3 han R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY (MWH)

Sælvig: Fiskeørn 1 kl. 7.30(CBr)

Barnekold: Grågås 182 R, Gravand 2, Troldand 8, Klyde 2, Hjejle 350, Vibe 2, Alm. ryle 425, Stor regnspove 4, Lille regnspove 1, Lille kobbersneppe 17, Rødben 9 (MWH)

06.05.2005
Alsterup: Gærdesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Stillits 2 (MWH)

Sværm: Hvidklire 73, Sortklire 2, Havterne 10 (MWH)

05.05.2005
Sælvig: Tornsanger 1(CBr)

Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 2, Lille lappedykker 1 SY, Taffeland 1 hun, Rørhøg 2 han + hun, Digesvale 4, Bysvale 5, Landsvale 4, Tornsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY (MWH)

Issehoved: Spurvehøg 1 N, Tårnfalk 2 FU, Munk 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornirisk 2 (MWH)

Rosendal: Bysvale 2 (CF)

04.05.2005
Nordsamsø: Gærdesanger 3 SY (CF)

Naturskolen, Langør: Mørkbuget knortegås 3, Gravand 2 par, Rørhøg 2 - han og hun fløj med redemateriale, Stor præstekrave 2, Mudderklire 1, Rødben 2, Hvidklire 21, Sortklire 5, Havterne 6, Landsvale 8, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Stillits 2 (MWH) 

03.05.2005
Rosendal: Sangdrossel 1 SY, Løvsanger 1 SY (CF)

Nordby Bakker: Stenpikker 1 R (CF)

Sælvig: Mudderklire 2, Stenpikker 4 R, Misteldrossel 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY (CBr)

Østerløkken: Rørhøg 2 - han og hun, Munk 1 hun (MWH)

Langør, Kirkebugten: Lille kobbersneppe 1, Rødben 2, Hvidklire 19, Sortklire 4 (MWH)

Lilleøre: Musvåge 2, Stenpikker 7, Gærdesanger 3, Løvsanger 1, Gransanger 1 (MWH)

02.05.2005
Sælvig: Landsvale 150 (CBr)

Ballen: Hjejle 31 R, Stenpikker 1 R,  Sjagger 6 R, Bomlærke 4 SY (JJ)

Ørby: Fasan 1 han, Ringdue 3, Tyrkerdue 4, Jernspurv 1, Solsort 5, Musvit 6, Blåmejse 7, Træløber 1, Stær 8, Gråspurv 1, Skovspurv 5, Bogfinke 3, Grønirisk 1, Stillits 4, Dompap 1, Gulspurv 4 (EK)

Tanderup: Landsvale 3, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Munk 1 hun FU, Gråsisken 1 (AV)

Hesselholm: Hvepsevåge 1 NØ kl. 11:25, Gøg 1 kukkende, Stenpikker 20 R (LeB)

Vesborg: Rørhøg 1 han FU, Vibe 5 R, Landsvale 37 indtrækkende, Hvid vipstjert 2, Tornirisk 6 FU (MWH)

Østerløkken: Stillits 2, Bomlærke 5 R (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Tårnfalk 1 FU, Fasan 3, Ringdue 8, Gærdesmutte 5 SY, Rødhals 2 SY, Rødstjert 1 han,  Solsort 3 SY, Sangdrossel 7 SY, Munk 4 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 3 SY, Broget fluesnapper1, Musvit 8 SY, Blåmejse 2 SY, Sortmejse 1 SY, Ravn 1 YF, Gråkrage 20, Bogfinke 15 SY, Grønirisk 1 SY, Dompap 6, Gulspurv 8 (MWH)

Lushavn: Lille regnspove 2 R, Landsvale 4 T (MWH)

01.05.2005
Tanderup: Ringdue 2 YF, Tyrkerdue 3, Sanglærke 1, Landsvale 2, Jernspurv 1 SY, Solsort 4/1 par har rede med unger, Munk 1 SY, Gransanger 1 FU, Musvit 3, Blåmejse 2, Allike 6, Stær 2, Gråspurv ca. 10, Skovspurv ca. 15, Bogfinke 4, Grønirisk 2, Stillits 2, Gulspurv 2 (AV)

Brattingsborg Skov: Gråand, Musvåge 1, Rørhøg 1 han, Fasan, Ringdue, Stor flagspætte, Landsvale, Gærdesmutte, Rødhals 1, Sangdrossel, Solsort, Vindrossel 1, Gransanger 5, Løvsanger 1, Fuglekonge, Broget fluesnapper 1, Musvit, Blåmejse, Gråkrage, Stær, Grønirisk, Gulspurv  (DM)

Issehoved: Tårnfalk 1 hun R, Hvid vipstjert 2, Bynkefugl 1 han, Munk 2, Gærdesanger 2, Gransanger 2, Løvsanger 3, Tornirisk 4 (JJ, MWH)

Kragemosen: Lille lappedykker 2 SY, Gråstrstrubet lappedykker 2 SY, Grågås 11, Rørhøg 1 han ("Skævvinge"), Vandrikse 1 SY, Landsvale 13 FU/T, Bysvale 1 FU/T, Engpiber 40 R + 2 YP, Skovpiber 5 R, Hvid vipstjert 2 han, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Skægmejse 7 (3 par + 1 han), Tornirisk 65 R, Rørspurv 8 - 10 par (JJ, MWH)

Naturskolen: Rørhøg 1 han FU, Lille kobbersneppe 3, Rødben 2, Hvidklire 29, Landsvale 30, Bysvale 8 (JJ, MWH)

April 2005

30.04.2005
Brattingsborg Skov: Musvåge 2 T, Rørhøg 2 han T, Fasan 5, Ringdue 5 SY, Stor flagspætte 4 SY, Hvid vipstjert 1 han, Gærdesmutte 2, Solsort 8 SY, Vindrossel 12 R, Rødstjert 2 han R, Munk 3 SY, Gærdesanger 3 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 4 SY, Musvit 3, Blåmejse 2, Sortmejse 3, Ravn 2 YF v. rede, Stær 12, Bogfinke 10 - 12 SY, Tornirisk 1, Dompap 1 hun (MWH)
Brokold: Lille kobbersneppe 24, Havterne 10 - 15 (MWH)

Bolbro Sand: Lille kobbersneppe 25 R, Rødben 2, Splitterne 1, Havterne 3, Engpiber 4/2 par (MWH)

Barnekold: Fiskehejre 2, Mørkbuget knortegås 2, Strandskade 4/2 par, Vibe 4/2 par, Hjejle 480 R, Alm. ryle 225, Stor regnspove 1, Lille kobbersneppe 12, Rødben 7. Hvidklire 3, Sortklire 1, Havterne 52, Gransanger 1, Løvsanger 1 (MWH)

Hesselholm: Bynkefugl 1 (LeB)

Østerløkken (i have): Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 2, Hvid vipstjert 1 han, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 SY, Munk 1 han, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Broget fluesnapper 1 hun, Musvit 2 SY, Blåmejse 1 SY, Stær 5 SY, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY (MWH)

Langør: Landsvale 12 - 14 par (CJ)

29.04.2005
Sælvig: Landsvale 7 par, Broget fluesnapper 1 han (CBr)

Strandskoven: Bysvale 2 i rede (DM)

Østerløkken: Landsvale 1, Munk 1 han, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2/1 SY (MWH)

Tranebjerg: Gærdesanger 1 SY/FU (MWH)

28.04.2005
Nordby: Sangdrossel 2, Gransanger 1, Tornirisk 1 (JG)

Samsø Labyrinten: Stor regnspove 21 N, Spurvehøg 1 jagende Sanglærke 1 (KEP)

Hesselholm: Stenpikker 1 (LeB)

26.04.2005

Hesselholm: Stenpikker 1 (LeB)

25.04.2005
Samsø Labyrinten: Gærdesanger 1 SY (CF)

Rosendal: Landsvale 1, Gærdesanger 1 SY (CF)

Nordby: Rødstjert 1 (CF)

Strandskoven: Bysvale 1 (DM)

24.04.2005
Issehoved: Sule 1 ad NV, Spurvehøg 5 N, Musvåge 3 N, Fjeldvåge 1 N, Dværgfalk 1 N, Skovpiber 18 N, Ringdrossel 9-15 R, Sangdrossel 25 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 han, Løvsanger 1 SY, Silkehale 1 TF, Allike 14 N, Sortkrage 2, Lille korsnæb 2 N, Kvækerfinke 3 N (CBr, CF, SDy)

Ballen: Ringdrossel 2 (JJ)

Nordby: Landsvale 2, Rødstjert 1 SY (CF, SDy)

Vester Hedekrog: Toppet lappedykker 1, Gråstrubet lappedykker 9, Rørhøg 2K han N, Pibeand 16, Krikand 12, Hvinand 4, Edderfugl 19, Sortand 2, Fløjlsand 330, Toppet skallesluger 2,  Landsvale 1 N, Løvsanger SY, Ravn OF, Gråsisken 3 SY (SDy)

Hesselholm: Atlingand han, Trane 2 N + 1 NØ, Rørhøg 3 N, Lille kobbersneppe 110, Landsvale 10 T, Ringdrossel 6 (SDy)

23.04.2005
Issehoved: Huldue 2 TF, Skovpiber 5 N, Misteldrossel 1, Kvækerfinke 2 TF (SDy)

Hesselholm: Rørhøg 1 brun FU, Fiskeørn 2 N, Dværgfalk 1 R, Landsvale 16 T, Gærdesanger SY, Munk SY, Gransanger 6 (LeB, SDy)

Øster Hedekrog: Gråstrubet lappedykker 14, Krikand han, Edderfugl 49, Fløjlsand 77, Toppet skallesluger 18 (SDy)

22.04.2005
Issehoved: Sortstrubet lom 1 NV, Blå kærhøg 2 brune N, Spurvehøg 22 N, Musvåge 20 N, Dværgfalk 2 N, Trane 1 NV, Stor regnspove 31 Ø, Tyrkerdue 1 TF, Stor flagspætte 1 TF, Engpiber 110 N, Skovpiber 8 N, Sangdrossel 20 FU+TF, Vindrossel 22 TF, Kvækerfinke 63 N, Tornirisk 12 N,  Bomlærke 1 TF (CBr, CF, SDy)

Langør: Landsvale 4 (CJ, ML)

Samsø Labyrinten: Rødstjert han (CF)

Ærøsminde: Mosehornugle 1 R ( CEN)

Nordby: Gærdesanger SY (DPK, SDy)

Skovfogedboligen: Løvsanger SY, Spurvehøg 10 T, Musvåge 22 T, Fjeldvåge 1 T (SDy)

Sælvig: Munk SY (SDy)

Rævebakkerne: Stenpikker han FU (DPK, SDy)

Hesselholm: Munk SY
(LeB)

21.04.2005
Hesselholm: Munk SY (LeB)

Tanderup: Landsvale 2, Gråsisken 6 (AV)

20.04.2005
Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 2 SY, Lille lappedykker 2 SY, Gråand 4, Krikand 2, Taffeland 3, Musvåge 1 N, Rød glente 1 T, Rørhøg 2  - redebyggende, Svaleklire 3, Sanglærke 1 SY, Engpiber 4, Hvid vipstjert 2, Rødhals 1, Ringdrossel 1 hun, Gransanger 1,  Skægmejse 3, Tornirisk 4 (AM, JJ, MWH, CF)

Kragemosen: Svaleklire 3 (CF)

Brøndkær: Musvåge 5 T, Rød glente 2 T, Spurvehøg 1 (TF, CF)

Filipsdal: Tårnfalkepar i opsat redekasse, Stormmågepar i gl. kragerede (CEN)

19.04.2005
Trekanten/Skovfogedhuset: Musvåge 10 N, Rørhøg 2 han, Gransanger 1 SY, Sortmejse 1 SY, Træløber 1 SY (MWH)

Langør Kirke: Vibe 2, Landsvale 4 (CJ, ML)

Langør, Naturskolen: Hvidklire 1, Landsvale 2 N, Hvid vipstjert 2, Stillits 2, Sortkrage 1 (MWH)

Tranebjerg: Blå kærhøg 1 han FU (PB)

Onsbjerg: Rørhøg 2, han + hun (MWH)

Tanderup: Landsvale 2 (AV)

Sælvigbugten: Splitterne  4 (MWH)

18.04.2005
Filipsdal: Rød glente 1 (CEN)

Nordby: Silkehale 6 (CF)

Mose v. Hellemosevej: Lille lappedykker 1 SY, Gråstrubet lappedykker 1 SY, Knopsvane 2, Blishøne 4, Grønbenet rørhøne 3 (MWH)

Langør, Grønhøj: Landsvale 4 T (MWH)

Skovfogedhuset: Misteldrossel 2 FU (MWH)

Langør, Kirkebugten: Strandskade 2, Stor præstekrave 3, Stor regnspove 11, Rødben 4, Hvidklire 4 (MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget knortegås 18, Lille kobbersneppe 24 (MWH)

Sværm: Stor regnspove 12, Rødben 2, Hvidklire 19 (MWH)

Østerløkken: Bomlærke 53 R (MWH)

17.04.2005
Issehoved: Musvåge 12 N, Blå kærhøg 2 N, Fiskeørn 1 N, Bogfinke/Kvækerfinke 250 N (i periode på 10 min.), Grønsisken 45 N (JJ)

Kragemosen: Taffeland 4, Rørhøg 1 par, Blå kærhøg 1 han N, Fiskeørn 1 N  (CF, JJ)

Nordby Bakker: Vandrefalk 1 (TF)

Østerløkken: Bomlærke 43 R (MWH)

16.04.2005
Issehoved: Gråand 3, Skarv 51, Sølvmåge 1, Svartbag 2, Spurvehøg hun 1, Dværgfalk 1, Blå kærhøg hun 1, Fiskeørn 1, Tornirisk 19, Bogfinke 45, Kvækerfinke 32, Solsort 3, Misteldrossel 4, Huldue 1, Ringdue 54, Tyrkerdue 3, Strandskade 3, Hvid vipstjert 3, Stær 8, Jernspurv 15, Musvit 1, Allike 25, Gråkrage 11, Sortkrage 1, Gærdesmutte 1, Gulspurv 4, Rørspurv 1, Gransanger 1, Sanglærke 2, Engpiber 31, Stillits 5, Rødhals 1 (CBr)

Kragemosen: Gråand 3, Grågås 5, Rørhøg han 1, Duehøg 1 hun N, Musvåge 1, Engpiber 1, Rødhals 1, Gransanger 1, Tornirisk 50 (CBr, CF)

15.04.2005
Kongehøjen: Rørhøg han 1(CBr)

Sælvig: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Musvåge 2, Rørhøg 1(CBr)

14.04.2005
Sælvigbugten: Splitterne 12 R (MWH)

Vesborg: Rød glente 1 R (MR)

Langør: Landsvale 3 (Connie Jensen)

Langør, Lillehavet: Mørkbuget knortegås 3, Stor præstekrave 1, Alm. ryle 2, Rødben 8 (MWH)

Barnekold: Gravand 18, Strandskade 29, Klyde 7, Hjejle 390, Vibe 2, Alm. ryle 150, Stor regnspove 3, Rødben 9, Havterne 28 (MWH)

Ballen: Sydflagermus 1 dødfunden (Inge Mortensen)

13.04.2005
Tranebjerg: Blå kærhøg 1 han (DM)

Sælvigbugten: Splitterne 12 (MWH)

Kragemosen: Lille lappedykker 2 SY, Gråstrubet lappedykker 2 SY, Grågås 8, Musvåge 2 N, Rørhøg 2/Kragemoseparret, Sanglærke 1 SY, Engpiber 4/2 par, Hvid vipstjert 2, Jernspurv 3/2 SY, Rødhals 1, Gransanger 2/1 SY, Skægmejse 13, Rørspurv 8 - 10 par (MWH)

Naturskolen + Grønhøj: Landsvale 2 R/FU (MWH)

12.04.2005
Tanderup: Ringdue 2 YF, Tyrkerdue 1, Sanglærke 1 SY, Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 4, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Gransanger 1, Musvit 6, Blåmejse 2, Allike 5 OF, Stær 2, Gråspurv 10, Skovspurv 15, Bogfinke 6, Tornirisk 2 han, Stillits 3, Gulspurv 2, Bomlærke 3 (AV)

Issehoved (kl. 06:40 - 09:10): Knopsvane 2 R, Bramgås 6 V, Musvåge 1 R, Rørhøg 1 hun NV, Spurvehøg 3 T, Ringdue 740 N, Sanglærke 3 SY, Engpiber 40 R, Hvid vipstjert 2 YF, Jernspurv 4, TF, Rødhals 1 R, Solsort 4, Vindrossel 4 R, Misteldrossel 6 TF, Munk 1 SY, Gransanger 2, Musvit 2 SY, Gråkrage 3 N, Sortkrage 1, Allike 7 N, Råge 4 N, Stær 34 T, Bogfinke 60 R/TF, Kvækerfinke 5 R/TF, Tornirisk 4, Grønsisken 14 T, Dompap 2 "trompet", Gulspurv 4 (MWH)

Mose v. Hellemosevej: Gråstrubet lappedykker 1, Knopsvane 1 par, Gråand 1 par, Atlingand 1 par, Blishøen 4, Grønbenet rørhøne 3  (MWH)

11.04.2005
Tranebjerg Mose: Rørhøg 1 hun (MWH)

Alstrup Made: Misteldrossel 2 (MWH)

Naturskolen, Langør: Krikand 10, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 Fu, Spurvehøg 1 T, Stor regnspove 7 FU, Rødben 9 FU, Misteldrossel 1 R, Gransanger 1 SY, Rørspurv 1 SY (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Musvåge 1 R, Ringdue 2, Sanglærke 1 SY, Hvid vipstjert 1, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2, Solsort 2, Sangdrossel 3 R, Gransanger 2 SY, Musvit 2/1 SY, Blåmejse 2, Sortmejse 1 SY, Bogfinke 3 SY, Grønsisken 1 han FU, Grønirisk 1 SY, Stillits 5 FU, Dompap 1 han, Gråsisken 8 FU/flere SY, Rørspurv 5 R/FU, Gulspurv 21 R/FU (MWH)

10.04.2005
Østerløkken: Rørhøg 1 hun, Jernspurv 1 han, Rødhals 2, Stær 12 (MWH)

Bolbro Sand: Stor præstekrave 1, Lille kobbersneppe 4, Rødben 1, Splitterne 4 (MWH)

Brokold: Mørkbuget knortegås 49, Sortbuget knortegås 1, Stor regnspove 8, Rødben 5 (MWH)

09.04.2005
Brundby: Tårnfalk 4, Dværgfalk 1 (DM)

Issehoved: Ringdue 29 N, Gransanger 3, Fuglekonge 1, Sortkrage 1, Stær 7 T, Dompap 1 (CBr, MWH)

Kragemosen: Rørhøg 4 - 2 han + 2 hun, Sortkrage 1 (CBr, MWH)

Barnekold: Spidsand 8, Strandskade 39, Klyde 2, Vibe 4, Hjejle 220, Rødben 16, Stor regnspove 10, Dobbeltbekkasin 1, Havterne 4 (JJ, MWH)

Sværm: Stor regnspove 10, Lille kobbersneppe 18 (JJ)

08.04.2005
Brundby: Rørhøg 2 - 1han og 1hun, Blå kærhøg 1 han, Dværgfalk 2 kl. 7:00 og kl. 8:15, Ringdrossel 5 (DM)

Hesselholm: Fjeldvåge 1 FU (LeB)

Hjortholm: Grågås 8, Gråand 2 par, Krikand 44, Pibeand 3 par, Spidsand 2 par, Atlingand 1 par, Skeand 4 par, Strandskade 4 par, Klyde 9, Vibe 1 par, Rødben 21, Stor regnspove 9, Hættemåge 130 i mosen, Sortkrage 1 (PB)

Yderste Holm: Mørkbuget knortegås 180, Lysbuget knortegås 1 (PB)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2 T + 2 YF, Rødhals 1 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 3 SY, Misteldrossel 1 SY, Vindrossel 1 SY, Sjagger 300 R, Gransanger 1 FU, Ravn 3, Skovskade 2, Bogfinke 30 R + 2 SY, Dompap 2, Gulspurv 4 (MWH)

Brattingsborg Gods: Kongeørn 1 kredsende over bakkerne mellem skoven og Vesborg kl. 16:10, satte sig kort i et egetræ inden den kl.16:20 trak S ud over Kattegat mod Fyn, Rørhøg 1 han, Sortkrage 1 (MR, MWH)

07.04.2005
Hjortholm: Mørkbuget knortegås 90 (PB)

Torup: Gråstrubet lappedykker 2 (LeB)

Hellemosevej/lille mose: Gråstrubet lappedykker 1, Atlingand 2 (LeB)

Tranemosen: Rørhøg 1 hun (LeB)

Tanderup: Skarv 1 OF, Grågås 2 OF, Musvåge 1 med store hvide felter på overvingerne: "Børringevåge", Ringdue 2, Tyrkerdue 3, Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 5, Sangdrossel 1 FU, Gransanger 1, Musvit 6, Blåmejse 3, Allike 2, Gråspurv 10, Skovspurv 15, Grønirisk 4, Stillits 3, Tornirisk 1 hanGulspurv 1, Bomlærke 15 (AV)

Møgelmosen: Knopsvane 2, Grågås 7, Gråand 4, Krikand 24, Blishøne 34, Strandskade  2 par, Vibe 8, Rødben 2, Dobbeltbekkansin 2, Sanglærke 3 SY, HVid vipstjert 2, Gulspurv 7 (MWH)
 

Sælvig Havn: Splitterne 2 N, Hvid vipstjert 2 R, Skærpiber 1 R (MWH)

06.04.2005
Hesselholm: Havørn 1 2-3K R kl. 13:15 - 13:35, derefter V, Kongeørn 1 - kom glidende på strakte vinger fra N, forbi Hesselholm, derefter videre mod S uden et eneste vingeslag, Fjeldvåge 1 FU  (LeB)

Tranemosen: Skarv 3, Knopsvane 2, Grågås 30, Troldand 16, Blishøne 4, Sangdrossel 1 SY (MWH)

Pillemark: Sjagger 10 R, Vindrossel 90 R +SY (MWH)

Rosendal: Gransanger 1 SY (CF)

Lilleøre: Musvåge 2, Huldue 1 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Vindrossel 4 R, Gransanger 1 FU, Musvit 1 SY, Sortmejse 1 SY, Træløber 1 SY, Blåmejse 1 FU (MWH)

05.04.2005
Hjortholm: Gravand 90, Krikand 50, Skeand 5 par, Atlingand 1 par, Spidsand 8 par (Peter Boll/PB)

Hesselholm: Rød glente 1 Ø, Dværgfalk 1 T (LeB)

Nordsamsø/Kragemosen: Rørhøg 4 (CF)

Tanderup: Vindrossel 2, Grønirisk 7 (AV)

Pillemark: Vindrossel 25 (AV)

Bolbro Sand: Lille kobbersneppe 11 (MWH)

Barnekold: Gravand 72, Spidsand 2, Pibeand 20, Strandskade 10, Klyde 17, Vibe 3, Hjejle 135, Alm. ryle 110, Rødben 44, Stor regnspove 14 (MWH)

Tranebjerg/Trb. Mose: Rørhøg 1 han (MWH)

04.04.2005
Hesselholm: Rød glente 2 Ø (LeB)

Kragemosen: Musvåge 10 N, Rørhøg 3/1 han + 2 hun (CF)

Ørby (i have): Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 2, Blåmejse 3, Stær 2, Skovspurv 6, Bogfinke 6, Grønirisk 4, Stillits 2, Gulspurv 4 (EK)

Tanderup: Tyrkerdue 2 YF/ynglefugle, Gransanger 1, Fuglekonge 1 (AV)

Sælvigbugten: Vibe 2 (MWH)

Naturskolen: Tårnfalk 2, Stor præstekrave 2, Ringdue 175 R, Engpiber 4, Hvid vipstjert 2 FU, Stær 3, Tornirisk 4 (MWH)

Yderste Holm: Strandskade 52 FU, Lille kobbersneppe 140 R/FU (MWH)

Alstrup Made: Stor præstekrave 1, Vibe 1 (MWH)

Trekanten/Grusgraven: Krikand 6 R, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Blishøne 4, Rødhals 5, Gransanger 2/1 SY, Fuglekonge 1, Tornirisk 4 (MWH)

Kanhavekanalen: Hvid vipstjert 2, Misteldrossel 2  FU/senere SY, Vindrossel 9 R, Stær 2, Bogfinke 4, Tornirisk 4 (MWH)

03.04.2005
Filipsdal: Trane 1 S (Carl Erik Nøhr)

Sælvigbugten: Fløjlsand 7, Sildemåge 1, Agerhøne 2 (CF)

Issehoved (kl. 06:40 - 10:05): Spurvehøg 1 R + 1N, Stor præstekrave 3 R, Ringdue 450 N, Huldue 1 N, Sanglærke 3 SY, Engpiber 18 N + 3 SY, Hvid vipstjert 6 R, Jernspurv 8 N, Rødhals 20 R, Misteldrossel 1 N, Sjagger 10 N, Solsort 2,  Sangdrossel 9 R + 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 3, Sortkrage 1, Husskade 1, Stær 12 N, Bogfinke 16 N, Kvækerfinke 13 N, Grønsisken 14 TF, Gråsisken 4 R, Stillits 2 FU, Dompap 2/ 1 alm. + 1 "trompet", Tornirisk 4, Gulspurv 4 (Lars BP, Lily L, MWH)

Kragemosen og Telegrafbakken: Musvåge 8 R, Rød glente 1, Spurvehøg 4/2 N, Rørhøg 3/1 han + 2 hun, Huldue 1, Hvid vipstjert 5 R, Rødhals 5 R, Sjagger 20 R, Misteldrossel 2 R, Gransanger 1 FU, Fuglekonge 1 FU (Lars BP, Lily L, MWH)

02.04.2005
Issehoved kl. 06:40 - 10:30 : Grågås 2, Ederfugl 100´er trækkende N, Musvåge 19 N, Rød glente 1, Rørhøg 2, Blå kærhøg 1 han FU, Spurvehøg 2 N, Vibe 1, Sildemåge 2, Ringdue 792 N, Huldue 2 N, Tyrkerdue 2, Sanglærke 3, Engpiber 7 N, Hvid vipstjert 3, Gærdesmutte 1, Jernspurv 25 N, Rødhals 18 R, Misteldrossel 6 N, Sjagger 3 N, Sangdrosel 14 R, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 11 R, Musvit 4, Blåmejse 3, Gråkrage 10, Sortkrage 1, Husskade 3, Råge 3 N, Allike 5 N, Stær 63 N, Bogfinke 15 N, Kvækerfinke 15 N, Dompap 7 (3 alm. + 4 trompet/sibiriske), Tornirisk 4, Gulspurv 5 (CBr, Lars B.P., Lily L., Tove WH, MWH) 

Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 2, Lille lappedykker 1 SY, Fiskehejre 1, Grågås 8 par, Krikand 2, Taffeland 1 han, Troldand 2, Rød glente 1, Rørhøg 2 (han + hun) han med redemateriale, Musvåge 1 R, Sanglærk 1 Sy + 1 N, Hvid vipstjert 2, Rødhals 10, Fuglekonge 2, Skægmejse 2 hørt, Gulspurv 2, Rørspurv 8 (Lars.B.P., Lily L., Tove WH, MWH)

Filipsdal: Havørn 1 R - kl. 9:50 (Carl Erik Nøhr)

Østerby: Rød glente 1 kl. 11:00 (Knud Berggren)

Østerløkken: Ravn 2, Stillits 2 (Lars BP, MWH)

Tanderup: Musvåge 1, Ringdue 4, Tyrkerdue 2, Jernspurv 2,  Solsort 4, Sangdrossel 1 SY/FU, Musvit 2, Blåmejse 2, Fuglekonge 2, Allike 2, Stær 3, Gråspurv 10, Skovspurv 20, Bogfinke 4, Grønirisk 2, Stillits 1 FU, Gulspurv 2, Bomlærke 5 (AV)

Ørby: Jernspurv 2, Rødhals 1, Gråspurv 5, Skovspurv 10, Stillits 4, Gulspurv 10 (Erling Kaiser)

01.04.2005
Strandskoven: Trane 2 kl. 18:30 (DM)

Nordby: Trane 8 Ø kl. 15:00 (Erik Poulsen/KEP)

Kragemosen: Taffeland 1, Rørhøg 1 han, "Skævvinge" med den skæve venstre vinge, for 3. år i Kragemosen, Stor tornskade 1 (CF)

Agerup: Rød glente 1 (Carl Erik Nøhr)

Tanderup: Sangdrossel 1 FU, Fuglekonge 1 FU (AV)

Sælvigbugten: Splitterne 14 (MWH)

Stavns: Trane 5 kl. 15:45 - kredsende over Stavns, Sælvigbugten og flyvepladsen (Peter Boll)

Alstrup Made: Sjagger 110 R (MWH)

Besser: Skarv 85 N (MWH)

Lillehavet/Naturskolen: Sangsvane 6 NØ, Stor præstekrave 10, Alm. ryle 12, Hvid vipstjert 2  - han og hun - Naturskolens "faste" ynglepar, Rødhals 2, Tornirisk 2 SY (MWH)

Marts 2005

31.03.2005
Brede Blok: Trane 42 N kl.15:23 (Lars Clausen)

Hjortholm: Mørkbuget knortegås 56, Trane 42 N kl. 15:30,  Klyde 12 (Peter Boll)

Østerløkken: Fiskeørn 2 N kl. 19:00 + kl. 19:40, Trane 34 N kl. 18:50 (MWH)

Tanderup: Trane 19 N kl. 16:10 (AV)

Møgelmosen: Skarv 3 OF, Knopsvane 2, Grågås 4, Gråand 2, Strandskade 11, Vibe 7, Blishøne 30, Sanglærke 1, Hvid vipstjert 4, Gråkrage 7, Stær 50 (AV)

Nordby: Husrødstjert 1 (CF)

Sælvigbugten: Fløjlsand 40, Sortand 20, Toppet skallesluger 10, Splitterne 19 (CF)

Besser Rev (JJ, MWH)
Draget: Mørkbuget knortegås 24, Pibeand 30, Toppet skallesluger 16, Spurvehøg 1, Strandskade 9, Stor præstekrave 10, Stor regnspove 1, Stenvender 1, Engpiber 8 N, Hvid vipstjert 2, Stær 3 N, Bjergirisk 6 R
Østerfjord: Ederfugl 150, Hvinand 110
Albuen: Agerhøne 1, Sanglærke 8, Engpiber10 R + 3 SY
Kolderne: Skarv, Knopsvane 2, Sangsvane 19, de 12 trak senere N, Grågås 8, Mørkbuget knortegås 52, Gravand 4, Pibeand 24, Ederfugl, Stor skallesluger 2, Strandskade 133, Hjejle 140, Stor præstekrave 3, Alm. ryle 200, Stenvender 96, Stor regnspove 14, Lille kobbersneppe 12, Rødben 8, Svartbag 18, Splitterne 2
Havnehage: Fiskehejre 12 N, Spurvehøg 1 N, Stor præstekrave 8, Tejst 7, Sanglærke 7 SY, Engpiber 5, Hvid vipstjert 1, Engpiber 5, Rørspurv 4
Kyholm: Mørkbuget knortegås 46, Vibe 1

30.03.2005
Nordsamsø: Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 3, Bogfinke 20, Grønirisk 12, Dompap 3, Kernebider 4, Gulspurv 12 (Esther og Arne Mikkelsen)

Brundby: Sanglærke 19, Sjagger 150, Bomlærke 1 SY (MWH)

Tanderup: Jernspurv 2, Sangdrossel 1 SY (AV)

29.03.2005
Ballen: Ringdue 500, Ravn 3, Bomlærke 33 (JJ)

Nordsamsø: Bjergirisk 6 (CF)

Tanderup (i have): Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Silkehale 2, Jernspurv 1, Rødhals 2 han, Solsort 5, Vindrossel 2, Musvit 2, Blåmejse 2, Allike 70 OF, Stær 2, Gråspurv 12, Skovspurv 15, Bogfinke 4, Grønirisk 4 - 2 han + 2 hun, Stillits 1, Bomlærke 16, Gulspurv 2 - 1 han + 1 hun (AV)

Sælvigbugten: Splitterne 18 R (MWH)

Hjortholm: Mørkbuget knortegås 71, Klyde 7 (Peter Boll)

Yderste Holm: Stor regnspove 180 (Peter Boll, MWH)

Langør: HVinand 10, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Strandskade 2 par, Stor præstekrave 13, Alm. ryle 5, Engpiber 24 R, Hvid vipstjert 3 R, Misteldrossel 3 R (MWH)

Lilleøre: Tejst 2, Fløjlsand 38 (Peter Boll, MWH)

28.03.2005
Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 1, Grågås 5, Gråand 4, Musvåge 3, Sanglærke 2, Hvid vipstjert 8, Skægmejse 2, Rørspurv 8, Gulspurv 3 (PW)

Østerløkken: Sangsvane 9 NV, Musvåge 45 N (kl. 08:45 - 09:35), Misteldrossel 2 N, Stær 33 N (MWH)

Ballen: Jernspurv 3, Stillits 8, Grønsisken 4 (JJ)

Strandskoven: Sjagger 4, Stillits 5 (DM)

Sildeballe: Rød glente 1, Spurvehøg 1 (DM)

Barnekold: Gravand 12, Strandskade 11, Klyde 2, Hjejle 250, Vibe 2, Stor præstekrave 2, Rødben 132, Alm. ryle 150, Stor regnspove 5, Dompap 3  (DM, PW,MWH)

Hjortholm: Mørkbuget knortegås 30, Klyde 4 (MWH)

Brokold: Vandrefalk 1, Stor regnspove 36, Lille kobbersneppe 87 (MWH)

Sildeballe: Sangsvane 79 (PW)

27.03.2005
Issehoved (kl. 07:00 - 10:00): Skarv 150 R, Rødstrubet lom 1 V, Grågås 3 T, Ederfugl, Fløjlsand 7, Sortand 160, Hvinand 6, Toppet skallesluger 3, Sølvmåge, Svartbag 5, Sildemåge 2 R, Splitterne 2, Ringdue 42 N, Huldue 2 N, Sanglærke 2 SY + 2 N, Engpiber 7 N, Hvid vipstjert 2, Bjergvipstjert 1 N, Jernspurv 5 N, Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 R, Sjagger 2 N, Vindrossel 1 N, Gransanger 1 R, Musvit 2, Råge 4 N, Allike 27 N, Husskade 1, Stær 33 N, Bogfinke 123 N, Kvækerfinke 3 N, Grønirisk 6, Grønsisken 15 N, Stillits 2, Dompap 3, Kernebider 1 TF, Tornirisk 2 R + 3 N, Gulspurv 2 (SDy, CBr, MWH)

Østerløkken: Sjagger 250 R (MWH)

Lushage: Sortand 12 R, Musvåge 66 udtrækkende mod syd (kl. 13:00 -14:00) + 3 R, Spurvehøg 1 R, Duehøg 1 hun S, Huldue 1 S, Stor flagspætte  
2 (Hans Harrestrup A.)

Sælvigbugten: Splitterne 8 (Hans Harrestrup A.)

Barnekold: Fiskehejre 1, Gravand 16, Gråand 10, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Strandskade 41, Klyde 1, Hjejle 160, Vibe 6, Stor regnspove 140 R, derefter træk. NV, Lille kobbersneppe 24, Rødben 52, Sildemåge 1, Gulspurv 2 (PW)

Sildeballe: Sangsvane 195 (PW)

Besser: Musvåge 5 T, Gulspurv 4 (PW)

Hesselholm: Rød Glente 1 N, Musvåge 90 N, Fiskeørn 1 N, Dværgfalk 1 N (LeB, SDy)


26.03.2005
Besser Rev- Endebjerg (Offentlig tur kl. 10:00 - 13:00 - tåget de første par timer, 64 deltagere): Sangsvane 1 S, Mørkbuget knortegås 2, Gravand 20, Gråand 8, Pibeand 4, Hvinand 12, Strandskade 4 par, Stor regnspove 90, Rødben 2, Splitterne 2, Sanglærke 4 SY, Engpiber 3 SY + 2 R, Hvid vipstjert 7, Gransanger 1, Bjergirisk 6, Rørspurv 2, Bomlærke 1 SY, Gulspurv 1 + 1 død Gravand, sandsynligvis slået af Vandrefalk, da kun brystkødet var spist, samt en død ræv, muligvis med skab!(MWH)

Tanderup (i have): Ringdue 2, Tyrkerdue 3, Solsort 4, Sangdrossel 1, Fuglekonge 1, Musvit 2, Blåmejse 4, Stær 2, Gråspurv 12, Skovspurv 15, Bogfinke 4, Grønirisk 3 (2 han + 1 hun)Stillits 3, Dompap 1 han, Gulspurv 2 (AV)

Barnekold: Grågås 14, Strandskade 65, Stor præstekrave 3, Vibe 10, Alm. ryle 31, Stor regnspove 110, Rødben 23 (PW)

Sildeballe: Sangsvane 145, Grågås 25 (PW)

Hesselholm: Splitterne 2, Hedelærke 1 N, Gransanger 1 R (SDy)

Yderste Holm: Pibesvane 5 R (SDy)

Issehoved: Gransanger 1, Fuglekonge 8, Tornirisk 2 (CBr, SDy)

25.03.2005
Barnekold: Vibe 24 (DM)

Issehoved: Hvid vipstjert 6, Gransanger 2 (SDy)

Hesselholm: Pibesavne 33 Ø, Husrødstjert 1 han R, Gransanger 1 (SDy)

Østerløkken: Jernspurv 1, Rødhals 2, Ravn 3 OF, Grønsisken 4 (MWH)

Permelille: Rørhøg 1 hun (Hans Harrestrup A.)

24.03.2005
Hesselholm: Gransanger 2 (SDy)

Bolbro Sand: Grågås 2, Mørkbuget knortegås 10, Gravand 5, Strandskade 4, Lille kobbersneppe 32, Sanglærke 4, Engpiber 3, Hvid vipstjert 3, Stær 45, Bjergirisk 19, Rørspurv 5 (MWH)

Østerløkken (i have): Ringdue 3, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 5, Musvit 3, Blåmejse 2, Stær 7, Skovspurv 8, Bogfinke 7, Tornirisk 5, Grønirisk 17, Grønsisken 5, Gulspurv 1 (MWH)

23.03.2005
Barnekold: Gravand 18, Strandskade 14, Vibe 8, Stor regnspove 24, Splitterne 2, Gulspurv (PW)

Sildeballe: Sangsvane 179, Grågås 16, Vibe 2 (PW)

Issehoved: Hjejle 8 N, Skovsneppe 1 R, Sanglærke 5 , Rødhals 14 R, Solsort 12 R, Sangdrossel 2 R, Stær 30 T, Dompap 1, Gulspurv 8 (CBr, MWH)

Kragemosen: Knopsvane 2, Grågås 6, Gråand 4, Dobbeltbekkasin 2, Splitterne 1, Ringdue 75 R, Huldue 3 R, Sanglærke 5, Hvid vipstjert 1, Rødhals 3 R, Stær 8 N, Rørspurv 1 (CBr, MWH)

Kragemosen: Sangsvane 6 N, Dobbeltbekkasin 3, Hvid vipstjert 3, Stær 400 til overnatning i rørene (CF)

Nordby: Sangsvane 7 N (CF)

Nordsamsø, Labyrinten: Solsort 13 R, Sangdrossel 2 R + 2 SY, Grønirisk 3. Bomlærke 9, Gulspurv 4 (CBr, MWH)

Strandskoven: Hvid vipstjert 1, Fuglekonge 1 (DM)

Grusgraven, Trekanten: Lille lappedykker 1 SY, Hvinand 3, Troldand 2, Blishøne 3, Stær 15 N, Kvækerfinke 1 (CBr, MWH)

22.03.2005
Langør/Naturskolen: Sangsvane 75 N, Stor præstekrave 2 R, Stillits 2 (BjM, MWH)

Sildeballe: Sangsvane 207, Musvåge 1, Vibe 80 (PW, Hans Harrestrup Andersen)

Barnekold: Grågås 16, Gravand 16, Pibeand 20, Strandskade 12, Vibe 6,  Stor regnspove 14, Rødben 20, Sangdrossel 1, Ravn 1, Gulspurv 3 (Hans Harrestrup Andersen, PW)

Besser: Hvid vipstjert 2 (Hans Harrestrup A.)

Alstrup Made: Vibe 18 R (MWH)

Tanderup: Sangdrossel 1 SY, Stær 5 (AV)

Bolbro Sand: Mørkbuget knortegås 10, Stor præstekrave 3, Alm. ryle 3, Rødben 2, Hvid vipstjert 1 (Hans Harrestrup A., MWH)

Sælvigbugten: Splitterne 6 (MWH)

Hjortholm: Krikand 80, Spidsand 6, Klyde 21 (Peter Boll)

Besser Made: Fjeldvåge 1 (Hans Harrestrup A.)

Langemark: Strandskade 4, Hjejle 20 OF, Sanglærke 2, Hvid vipstjert 1, Gulspurv 1 (Hans Harrestrup Andersen, PW)

Vesterløkken: Hvid vipstjert 1, Misteldrossel 1 SY (Hans Harrestrup A.)

Nordsamsø (i have): Jernspurv 1, Rødhals 1, Skovspurv 25, Bogfinke 15, Kvækerfinke 1, Grønirisk 15, Kærnebider 1, Gulspurv 10 (Arne og Esther Mikkelsen)

Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 2, Spidsand 3, Hvid vipstjert 2 (Hans Harrestrup A.)

Østerløkken: Skarv 9 N, Sangsvane 10 N, Sangdrossel 1 FU (MWH)

Sælvig Havn: Hvid vipstjert 2 (CBr)

21.03.2005
Sælvigbugten: Splitterne 1 (MWH)

Nordby: Munk 1 hun (CF)

Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 2, Knopsvane 2, Grågås 8 par, Spidsand 6 R, Engpiber 1 (MWH)

Østerløkken: Jernspurv 1 han, Solsort 9, Sjagger 17 (MWH)

Issehoved (08:50 - 10:20): Sangsvane 3 NV, Grågås 4 NV, Spurvehøg 2 N, Stor præstekrave 2 R, Ringdue 15 N, Sanglærke 11 N, Engpiber 2 N, Hvid vipstjert 3 R, Musvit 5, Gråkrage 18 N, Råge 1 N, Skovskade 1 R, Allike 2 N, Stær 9 N, Bogfinke 5 N, Kvækerfinke 1 N, Grønirisk 4 R, Gulspurv 2 (MWH)

20.03.2005
Kragemosen: Hvid vipstjert 1 (CF)

Barnekold: Klyde 2, Hjejle 34, Vibe 7 (MWH)

Hjortholm: Klyde 4 (MWH)

Eskeholm: Grågås 50, Spidsand 6 / 3 par (MWH)

Bolbro Sand: Mørkbuget knortegås 15, Sortbuget knortegås 1, Pibeand 24, Stor præstekrave 3, Splitterne 3 (MWH)

19.03.2005
Issehoved (kl. 07:00 - 11:15): Musvåge 1 T, Vibe N, Stor præstekrave 1 R, Ringdue 155 N, Huldue 12 N, Sanglærke 47 N + 7 SY, Hvid vipstjert 1 N, Bjergvipstjert 1 N, Engpiber 1 N, Solsort 2, Sjagger 33 N, Misteldrossel 10 N, Allike 18 N, Stær 148 N, Bogfinke 440 N (kun hanner), Kvækerfinke 1 N, Grønsisken 17 N, Gulspurv 3 (CBr, CF, Klaus Dichmann/KD, MWH)

Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 1 par SY, Grågås 7 - 9 par, Gråand 4, Krikand 34, Skægmejse 2, Blåmejse 1, Hybridkrage 1, Gråkrage 3, Rørspurv 1 (KD, MWH)

Bolbro Sand: Mørkbuget knortegås 32, Pibeand 10, Strandskade 4, Stor præstekrave 18 (KD, MWH)

Brokold: Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 - på sin sædvanlige udkigspost: på toppen, ind imellem flyveopvisning og skinangreb på musvågen, som var næsten ligeglad, Krikand 4, Strandskade 2, Stor præstekrave 2, Alm. ryle 125 (KD, MWH)

Sildeballe: Sangsvane 192, Grågås 18 (KD, MWH)

Tanderup: Stor flagspætte 1, Ringdue 3, Tyrkerdue 2, Stær 2, Stillits 1, Grønirisk 3, Grønsisken 1, Gulspurv 2, Bomlærke 5 (AV)

Brattingsborg Skov: Dompap 6 (JJ)

Langemark: Råge 800 (MWH)

18.03.2005
Tanderup: Vibe 2, Sølvmåge 9, Ringdue 1, Tyrkerdue 3, Solsort 6, Musvit 4, Blåmejse 4, Gråkrage 1, Allike 50, Stær 2, Gråspurv 10, Skovspurv 15, Bogfinke 5, Stillits 1, Grønirisk 5, Gulspurv 7, Bomlærke 2 (AV)

Strandskoven: Stær 2 (DM)

Alstrup Made: Vibe 82 R (MWH)

Lillehavet: Rødben 15 (MWH)

Ægholm: Gravand 34, Pibeand 2, Hvinand 18, Alm. ryle 100, Stor regnspove 35, Lille kobbersneppe 6, Rødben 28 (MWH)

Gammelholm: Mørkbuget knortegås 8, Strandskade 6 (3 par),  Klyde 16, Stor regnspove 26, Rødben 13 (MWH)

Stavns: Sangsvane 24 (MWH)

17.03.2005
Tanderup: Stær 5 SY (AV)

Østerløkken: Ravn 1 (MWH)

Naturskolen/Langør: Fiskehejre 2, Grågås 1 OF, Gravand 4, Gråand 30, Pibeand 10, Hvinand 16, Musvåge 3 NV, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 4 (2 par), Stor præstekrave 2 R, Vibe 4 NV, Stor regnspove 8, Lille kobbersneppe 1, Rødben 21, Hættemåge 58, Stormmåge 12, Ringdue 60 R, Sanglærke 7 T, Stær 35 NV, Bogfinke 4 R  (MWH)

16.03.2005
Kongehøjen og Bjørnedammen: Taffeland 8, Troldand 26, Sanglærke 100 (CBr, MWH)

Alstrup Made: Vibe 18 (MWH)

Lillehavet, Langør: Gravand 4, Strandskade 2, Stor regnspove 4, Rødben 5 (MWH)

Brokold: Mørkbuget knortegås 15, Strandskade 2, Stor præstekrave 11, Alm. ryle 6, Stor regnspove 2, Rødben 1 (MWH)

Barnekold: Stor præstekrave 3 FU, Stor regnspove 46 FU, Rødben 3 FU (MWH)

15.03.2005
Tanderup: Ringdue 2, Jernspurv 1, Solsort 7, Musvit 4, Blåmejse 3, Allike 120 OF, Gråspurv ½0, Skovspurv 15, Bogfinke 4, Gulspurv 34 (AV)

Ballen: Stillits 27, Grønsisken 5 (JJ)

Østerløkken: Misteldrossel 1 SY (MWH)

Isssehoved: Strandskade 4 (2 par), Stor præstekrave 2 (1 par), Sanglærke 5, Misteldrossel 1 (MWH)

14.03.2005
Nørreskifte: Stormmåge 250, Sølvmåge 35, Hættemåge 50, Allike 65, Sanglærke 2 (MWH)

Trekanten: Skovsneppe 1, Tyrkerdue 1, Sjagger 4, Misteldrossel 5, Stær 7, Grønirisk 5 (MWH)

Fårefolden: Gulspurv 23 (MWH)

Østerløkken: Bomlærke 5 (MWH)

13.03.2005
Besser Made: Rød glente 1  FU kl. 12:30  (Søren Hermansen)

Kragemosen: Blå kærhøg 1 han FU,  (CF)

Nordby: Vibe 4, Vindrossel 3, Grønsisken 4, Gulspurv 12 (CF)

Langemark: Musvåge 1, Blå kærhøg 1 (DM)

Draget, Besser Rev: Sortand 2, Hvinand 4 (DM)

Barnekold: Grågås 15, Spidsand 1, Spurvehøg 1, Rødben 10, Stor flagspætte 1, Stillits 9 (DM)

Østerløkken (i have): Spurvehøg 1, Ringdue 45 R, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 9, Sjagger 5, Musvit 6, Blåmejse 2, Stær 3, Skovspurv 25, Bogfinke 15, Grønirisk 5, Grønsisken 3, Gulspurv 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 3, Ringdue 10, Huldue 3/2 SY, Stor flagspætte 7, Rødhals 4, Solsort 5, Sjagger 2, Musvit 4, Sortmejse 1, Gulspurv 3 (CBr, MWH)

Nørreskifte: Sangsvane 9, Misteldrossel 1, Bomlærke 14 (CBr, MWH)

Brattingsborg Gods: Grågås 1, Vibe 4 N + 1 territorieflugt (CBr, MWH)

Ballen Havn: Troldand 72 (CBr, MWH)

12.03.2005
Langemark: Sangsvane 15, Grågås 5, Stormmåge 31, Allike 50 (MWH)

Besser Made: Grågås 4, Gravand 67, Gråand 22, Stor regnspove 1, Gråkrage 75 (MWH)

Barnekold: Fiskehejre 1, Mørkbuget knortegås 32, Gravand 87, Pibeand 114, Gråand 90, Spidsand 6, Hvinand 60, Stor regnspove 31, Islandsk rødben 2, Stillits 10 (MWH)

11.03.2005
Tranebjerg: Havørn 1 kl. 12.55 trækkende S (CBr)

Nørreskifte: Bogfinke 35, Gulspurv 15 (MWH)

Toftebjerg: Gråkrage 115, Allike 14 (MWH)

Alstrup Made: Grågås 245, Blisgås 2, Vibe 1 (MWH)

Langør: Spurvehøg 1, Islandsk rødben 7 (MWH)

Langemark: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Ringdue 300 R, Bomlærke 3 (MWH)

10.03.2005
Sælvigbugten: Sanglærke 7 (MWH)

Lillehavet, Langør: Gravand 2, Gråand 38, Krikand 6, Alm. ryle 1, Stor regnspove 2, Rødben 5, Hættemåge 26, Stormmåge 18 (MWH)

Trekanten: Musvåge 2 NV, Misteldrossel 2, Stær 24, Stillits 26, Grønsisken 2 (MWH)

09.03.2005
Ballen Havn: Lille lappedykker 2, Bjergand 1, Stor skallesluger 2 (MWH)

Tranebjerg: Sangsvane 245 (MWH)

Alstrup Made: Grågås 265 (MWH)

Kragemosen: Skægmejse 12, Rørspurv 1 (MWH)

Lilleøre: Solsort 5, Sjagger 5, Stær 22 (MWH)

08.03.2005
Besser Rev (MWH)
- Draget: Fiskehejre 1, Grågås 2, Gravand 4, Gråand 38, Pibeand 7, Krikand 3, Strandskade 4, Alm. ryle 16, Stenvender 10, Islandsk rødben 1, Sanglærke 2, Gråkrage 17, Skærpiber 1

-Østerfjord: Sangsvane 12, Grågås 5, Mørkbuget knortegås 93, Sortbuget knortegås 1, Hvinand 200, Ederfugl 30, Stor skallesluger 2, Toppet skallesluger 4

- Albuen: Sanglærke 7 R + 2 SY

- Hønsepol: Strandskade 2, Stor præstekrave 1, Islandsk rødben 1, Sanglærke 1 SY, Engpiber 8, Rørspurv 2

- Kolderne: Skarv 48 i kolonien, Grågås 5, Mørkbuget knortegås 7, Gråand 40, Pibeand 20, Toppet skallesluger 4, Strandskade 138, 1 næsten helt hvid, Hjejle 4, Stor præstekrave 1, Alm. ryle 500, Sortgrå ryle 1, Stenvender 13, Stor regnspove 34, Islandsk rødben 4, Rødben 24, Lille kobbersneppe 16, Svartbag 10

- Havnehage: Tejst 6

Kyholm: Grågås 40, Pibeand 28, Toppet skallesluger 34 (MWH)

Besser Rev - Lindholm - Kyholm: Ederfugl ca. 4000, Fløjlsand 18, Sortand 8 (MWH)

07.03.2005
Onsbjerg: Misteldrossel 1 (MWH)

Langør: Taffeland 8, Troldand 5, Lille skallesluger 2 han (MWH)

Lilleøre: Dobbeltbekkasin 1, Sanglærke 1 SY, Solsort 7, Sjagger 4 (MWH)

Kogsør Hage: Ederfugl 1600 (MWH)

Stavns Made: Sjagger 54 (MWH)

06.03.2005
Skottensbjerg: Misteldrossel 1 (Connie Jensen)

Brattingsborg Skov: Træløber 1, Ravn 1 redebyggende, Skovskade 11 (JJ)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 4 SY, Stor flagspætte 2, Gærdesmutte 2, Solsort 15, Sjagger 2, Musvit 13, Blåmejse 1, Korttået træløber 1, Ravn 3, Bogfinke 2, Kvækerfinke 2 (MWH)

Toftebjerg: Sangsvane ca. 250 (MWH)

Kragemosen: Grågås 2 (par), Sanglærke 1, Skægmejse 21 fouragerende på tragrørenes frøstande, Musvit 1, SY, Gråkrage 7, Hybridkrage (GråkragexSortkrage)1, Grønirisk 3, Gulspurv 1 (MWH)

05.03.2005
Mårup Skov: Træløber 1, Sortmejse 4, Grønsisken 20 (JJ)

Sælvig: Fiskehejre 1, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Dobbeltbekkasin 5, Skovsneppe 2, Sjagger 3, Solsort 7, Bogfinke 5, Skovspurv 7,Dompap 2, Gulspurv 9 (CBr)
 
Ballen havn: Lille lappedykker 1, Skarv 22, Gråand 28, Troldand 70, Hvinand 1, Ederfugl 3, Stor skallesluger 3 - (2 han + 1 hun), Blishøne 5, Svartbag 5, Sølvmåge 87, Stormmåge 10, Hættemåge 12 (MWH)

Vester Hedekrog: Ederfugl 80, Fløjlsand 74, Hvinand 4, Toppet skallesluger 22 (MWH)

Langør: Lille skallesluger 4 (MWH)

Tanderup: Spurvehøg 1, Solsort 7-10, Gråspurv 2-3..... "på terrassen var der 7 solsorte og 2 - 3 gråspurve i gang med at æde. En af solsortene sad på plankeværket ind til naboen, og som et lyn fra en klar himmel slog spurvehøgen ned! De tumlede begge på vores side plankeværket og kæmpede lidt, men så bredte høgen sine vinger og hale ud så byttet var dækket, medens den ventede på , at solsorten skulle dø. Der blæste lidt dun rundt, og de andre fugle var flygtet i panik. En af de andre solsorte var tumlet imod ruden, men fik sig hurtigt fjernet. Efter et par minutter vendte høgen hovedet og så sig omkring, og så lettede den med sit bytte. Den fløj lavt over træværket, gennem naboens have, over Snorgyden og ind i det tilstødende parklignende område, hvor den slog sig ned med sit bytte.
Efter 10-15 minutter vendte fuglene tilbage til terrassen, men solsortene lidt mere opmærksomme end ellers!
Der ser ikke ud til at være sket nogen skade på solsortebestanden, for da vi senere på dagen smed nogle store gamle æbler ud i haven (bag hegnet) og hurtigt kunne der tælles 10 solsorte, så der er noget at tage af.
(AV)

04.03.2005
Tanderup: Jernspurv 1, Solsort 7, Allike 100, Gulspurv 1, Bomlærke 220 (AV)

Besser Rev/Draget: Stenvender 2 (JJ)

Ballen Havn: Lille lappedykker 1, Troldand 45, Stor skallesluger 2 (MWH)

Langør: Sangdrossel 1 (MWH)

Langør Havn - Lilleøre: Sangsvane 15, Gravand 36, Taffeland 8, Troldand 8, Ederfugl 125, Hvinand 250, Toppet skallesluger 12, Lille skallesluger 4/2 han + 2 hun, Blishøne 92, Strandskade 13, Islandsk rødben 19, Hættemåge 110, Sølvmåge 25, Stormmåge 4  (MWH)

Nordsamsø: Ringdue 13, Sanglærke 170, Silkehale 4, Bogfinke 40, Kvækerfinke 5, Grønirisk 28 (MWH)

Kragemosen: Skægmejse 1, Rørspurv 1 (CF, MWH)

03.03.2005
Besser Rev/Draget: Skarv 120, Gråand 40, Pibeand 4, Strandskade 2, Islandsk rødben 2, Dobbeltbekkasin 1, Blåmejse 1 (MWH)

Alstrup: Sjagger 700, Vindrossel 2, Solsort 8, Stær 1 (MWH)

Toftebjerg: Bogfinke 75, Nordlig gråsisken 2 (MWH)

Stavns: Sanglærke 70 (MWH)

Langør Havn: Lille lappedykker 5, Troldand 4, Taffeland 5 (MWH)

Tranebjerg: Knopsvane 18, Sangsvane 220 (MWH)

Nordby: Spurvehøg 1, Solsort 8, Bogfinke 10, Kvækerfinke 3, Grønirisk 5 (PW)

Kragemosen: Skægmejse 1, Bogfinke 15, Gulspurv 3 (PW)

02.03.2005
Tanderup: Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Solsort 9, Musvit 5, Blåmejse 4, Gråspurv 6, Skovspurv ca. 25, Bogfinke 8, Gulspurv 1, Bomlærke 33 (AV)

Langør: Vibe 1 OF (Finn Asmussen)

Langør/Lillehavet: Strandskade 4, Alm. ryle 6, Stor regnspove 3, Islandsk rødben 19 (MWH)

Stavns: Sanglærke 44 (MWH)

Toftebjerg: Knopsvane 4, Sangsvane 111 (MWH)

01.03.2005
Tranebjerg: Tyrkerdue 21 (MWH)

Naturskolen - eng mod Lilleøre: Engpiber 1, Solsort 11,
Sangdrossel 1, Sjagger 84, Stær 52, Bogfinke 2/1 SY, Grønirisk 3/1 SY, Gulspurv 1 SY (MWH)

Langør Havn: Lille lappedykker 2, Taffeland 4, Troldand 4 (MWH)

Februar 2005

28.02.2005
Langør: Toppet lappedykker 1, Mørkbuget knortegås 2, Taffeland 6, Troldand 5, Ederfugl 120, Havlit 3, Hvinand 200, Toppet skallesluger 17, Stor skallesluger 4, Blishøne 92, Strandskade 8, Alm. ryle 150 (MWH)

Store Vorbjerg: Grågås 200, Sjagger 50 (Peter Boll)

Tanderup: Rødhals 1, Solsort 6, Musvit 5, Blåmejse 4, Gråspurv 6, Skovspurv ca. 20, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Gulspurv 51 (AV)

Nordby Bugt v/Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 3, Ederfugl 250, Fløjlsand 18, Hvinand 22, Toppet skallesluger 42, Musvåge 1, Sjagger 11 (MWH)

Østerløkken: Bogfinke 1 SY - 1. hørt i 2005 (MWH)

27.02.2005
Bjørnedammen: Sangsvane 110 (MWH)

Toftebjerg: Knopsvane 21, Sangsvane 95 (CBr, MWH)

Alstrup: Spurvehøg 2, Sjagger 250, Stær 2 (CBr, MWH)

Langør: Solsort 5, Sjagger 15, Stær 45 (Connie Jensen, CBr, MWH)

Yderste Holm: Strandskade 110 (MWH)

Sælvig: Grønsisken 15, Gulspurv 7 (CBr, MWH)

Ballen Havn: Afvig. Sortand 1, Troldand 6 (MWH)

Ørby: Sjagger 150 (MWH)

26.02.2005
Barnekold: Grågås 30, Gravand 122, Gråand 14, Pibeand 4, Musvåge 1, Strandskade 5, Solsort 2, Gråkrage 78, Gulspurv 3 (MWH)

Langemark: Vandrefalk 1 - havde slået en allike, fløj først med byttet mod Ballen, men vendte om og fløj så mod Stavns Fjord (Leif Hansen)

Ballen: Ederfugl 2 m. olie, Sortand 1 død - også olieramt (Erik Larsen)

Østerløkken: Ringdue 30, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 3, Sjagger 125, Musvit 6, Blåmejse 2, Skovspurv 30, Bogfinke 12, Kvækerfinke 1, Gulspurv 1 (MWH)

Ballen: Stillits 17, Grønsisken (JJ)

25.02.2005
Nordby: Sanglærke 200 (CF)

Alstrup: Sjagger ca. 1500, Stær 30 (MWH)

Toftebjerg: Knopsvane 40, Sangsvane 430 (MWH)

Ægholm: Fiskehejre 1, Gravand 42, Strandskade 4, Islandsk rødben 1 (MWH)

Langør Havn: Lille lappedykker 2 (MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget knortegås 2, Strandskade 82, Stor regnspove 9, Lille kobbersneppe 4 (MWH)


24.02.2005
Nordby: Sanglærke 200, Jernspurv 1, Vindrossel 2, Stær 2, Grønsisken 8 (7 han + 1 hun), Gulspurv 12 (CF)

Østerløkken: Bomlærke 29 (MWH)

Tranebjerg: Silkehale ca. 50 (Johan Holm), Stær 7 (MWH)

Alstrup: Sjagger ca. 1500 (MWH)

Toftebjerg: Knopsvane 32, Sangsvane 126, Stillits 19 (MWH)

23.02.2005
Ballen Havn: Skarv 2, Lille lappedykker 2, Knopsvane 2, Ederfugl 3, Gråand 75, Stor skallesluger 2, Blishøne 9, Svartbag 8, Sølvmåge 12, Hættemåge 48, Strandskade 2, Skærpiber 1 (MWH)

Kirkebugten, Langør: Gravand 28 (MWH)

Nordby (i have): Solsort 3, Sjagger 1, Bogfinke 34, Grønirisk 5, Grønsisken 3  (MWH)

22.02.2005
Tanderup: Solsort 4, Musvit 7, Blåmejse 6, Allike 13, Gråspurv 8, Skovspurv 20, Bogfinke 6, Bomlærke 80, Gulspurv 44 (AV)

Langør - Lilleøre: Mørkbuget knortegås 4, Gravand 2, Gråand 60, Pibeand 2, Ederfugl 50, Hvinand 18, Sortand 1, Toppet skallesluger 14, Strandskade 1, Stor regnspove 1, Rødben 11 (MWH)

21.02.2005
Lillehavet, Langør: Gråand 34, Rødben 29 (MWH)

Langør Havn: Lille lappedykker 4, Lille skallesluger 1 (MWH)

Grusgraven, Trekanten: Solsort 2, Sjagger 1, Blåmejse 28, Musvit 4, Sortmejse 1 (MWH)

Bisgård Mark: Knopsvane 42, Sangsvane 105 (MWH)

20.02.2005
Issehoved: Gråstrubet lappedykker 1 død, Gravand 6, Ederfugl 600, Sortand 60, Hvinand 5, Spurvehøg 1, Strandskade 3, Engpiber 3 (CF)

Kongehøjen: Sanglærke 200 (CBr)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Ringdue 20, Huldue 1 SY, Stor flagspætte 4, Sanglærke 7 (over solbærrene), Solsort 11, Gærdesmutte 1, Musvit 15, Blåmejse 6, Ravn 1, Gråkrage 25, Skovskade 3, Bogfinke 2, Grønsisken 50, Dådyr 16  (CBr, MWH)

Ballen Havn: Lille lappedykker 2, afvigende Sortand 1, Stor skallesluger 2 (CBr, MWH)

Nordby (i have): Tyrkerdue 2, Jernspurv 1, Sjagger 20, Vindrossel 2, Solsort 2, Musvit 3, Blåmejse 4, Stær 4, Skovspurv 4, Gråspurv 1, Bogfinke 6, Grønirisk 2, Gulspurv 2 (CF)

19.02.2005
Kragemosen: Ravn 1 (CF)

Nordby Bakker: Blå kærhøg 1 han (CF)

Nordby: Stær 2 (CF)

Tranebjerg: Silkehale 21 (CBr)

Østerløkken: Ringdue 75 + 3 SY, Misteldrossel 1 SY, Musvit 2 SY, Bomlærke 2 (MWH)

Ballen Havn: Lille lappedykker 2, Stor skallesluger 2, Skærpiber 3 (MWH)

Besser Rev/Draget: Islandsk rødben 2, Engpiber 2, Skærpiber 3 (MWH)

Barnekold: Gravand 122, Strandskade 12, Alm. ryle 45, Stor regnspove 18, Rødben 4 (MWH)

18.02.2005
Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 3, Grågås 6, Hvinand 9, Fløjlsand 6, Ederfugl 20 (CF)

Torup (i have): Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 5, Sjagger 15 OF, Skovspurv 25, Musvit 3, Blåmejse 4, Bogfinke 2, Gulspurv 2 (Gerda og Erik Larsen, MWH)

Langør: Gravand 24, Pibeand 32, Gråand 60, Strandskade 2, Stor regnspove 4, Rødben 10 (MWH)

Alstrup: Sjagger 150 (MWH)

17.02.2005
Tanderup: Stor flagspætte 1 han FU på fyrrekogle (AV)

Nørreskifte: Sanglærke 225 FU, Sjagger 175, Stær 125, Bogfinke 25, Gulspurv 46, Bomlærke 14 (MWH)

Bisgård Mark: Sangsvane 105 (MWH)

Sælvigbugten: Sangsvane 122 (MWH)

Langør: Ederfugl 50, Hvinand 75, Havlit 1 han, Toppet skallesluger 20, Sjagger 35 (MWH)

Barnekold: Fiskehejre 1, Sangsvane 25, Gravand 73, Musvåge 1, Stor regnspove 28, Rødben 10 (PW)

16.02.2005
Ballen Havn: Stor skallesluger 1 par (MWH)

Langemark: Musvåge 1, Sanglærke 94 (MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget knortegås 3, Stor skallesluger 2,Strandskade 38, Islandsk rødben 2 (MWH)

15.02.2005
Tanderup: Tamdue 10 OF, Ringdue 1 OF, Tyrkerdue 2, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 3, Sjagger 1, Gråspurv 4, Skovspurv ca. 20, Bogfinke 6, Tornirisk 1, Bomlærke 14 (AV)

Østerløkken: Spurvehøg 1 FU, Musvit 5, Blåmejse 4, Bogfinke 15, Kvækerfinke 2 (MWH)

Langemark: Sanglærke 210 FU på snedækkede marker (MWH)

Langør: Strandskade 2, Islandsk rødben 2 (MWH)

Kanhave: Blå kærhøg 1 han (Peter Boll)

14.02.2005
Østerløkken: Bogfinke 17, kvækerfinke 1, Grønsisken 35 FU på rødel (MWH)

Ballen Havn: Lille lappedykker 2, Stor skallesluger 4/2 par (MWH)

Alstrup: Sjagger 250 (MWH)

Langør: Musvåge 1, Lille skallesluger 1, Sanglærke 1 (MWH)

13.02.2005
Ballen: Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 6, Sjagger 300, Musvit 4, Blåmejse 6, Skovspurv 11, Bogfinke 12, Kvækerfinke 4, Grønsisken 4, Stillits 3, Grønirisk 4, Gulspurv 4 (JJ)

Ballen Havn: Skarv 9, Lille lappedykker 2, afvigende Sortand 1, Gråand 51, Troldand 6, Blishøne 9, Sølvmåge 16, Stor skallesluger 2 (CBr)

Ballen Havn: Skarv 16, Lille lappedykker 2, Gråand 75, Ederfugl 2, Troldand 6, Blishøne 12, Sølvmåge 110, Svartbag 4, Strandskade 2 (MWH)

Østerløkken: Rødhals 1, Solsort 6, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovspurv 60, Bogfinke 28, Grønirisk 3 (MWH)

Sælvig: Rødhals 1, Solsort 7, Sjagger 2, Musvit 2, Bogfinke 15, Kvækerfinke 2, Grønirisk 3, Gulspurv 13 (CBr)

12.02.2005
Nordby Bakker: Sanglærke 45 Fu på snedækket mark (CF)

Sælvig: Fiskehejre 1, Gråand 2, Rødhals 1, Solsort 9, Musvit 2, Blåmejse 1, Bogfinke 21, Kvækerfinke 1, Grønirisk 4, Gulspurv 11 (CBr)

Ballen Havn: Lille lappedykker 3, Amerikansk sortand 0, Stor skallesluger 2 (JJ, MWH)

11.02.2005
Ballen Havn: Lille lappedykker 2, Gråand 62,  afvigende Sortand 1, Stor skallesluger 2, Blishøne 16 (MWH)

Østerløkken: Sanglærke 1 N (MWH)

Langemark: Ringdue 300 R, Bomlærke 2 (MWH)

Barnekold: Mørkbuget knortegås 1, Gravand 167, Gråand ca. 100, Pibeand ca. 125, Strandskade 128, Vibe 14, Stor regnspove 17, Rødben 11 (MWH)

Besser Made: Grågås 25, Gravand 8, Vibe 2, Stær 12 (MWH)

Besser Rev: Sanglærke 6 (MWH)

Nordby Bakker: Sanglærke 15 FU (CF)

07.02.2005
Tanderup: Ringdue 1, Sjagger 35, Solsort 6, Musvit 6, Blåmejse 4, Gråspurv 4, Skovspurv ca. 30, Gulspurv ca. 60 (AV)

06.02.2005
Onsbjerg: Skovskade 1 (Claus Andersen)

Kragemosen: Skarv 30, Krikand 2, Gråand 2, Hvinand 7, Fløjlsand 7, Sortand 50, Ederfugl 30, Toppet skallesluger 5, Musvåge 1, Svartbag 2, Sølvmåge 12, Husskade 1, Grønirisk 6, Solsort 2, Sjagger 300 fra S til overnatning i sivene, Stær 2 FU m. sjaggere (CF)

05.02.2005
Tanderup: Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Solsort 6, Sjagger 1, Musvit 6, Skovspurv ca. 20, Gråspurv 4, Bogfinke 6, Tornirisk 1, Grønirisk 2, Gulspurv - talt 35, men anslået 60 (AV)

04.02.2005
Nordby: Vindrossel 25 (CF)

Kragemosen: Silkehale 19 (CF)

Sælvig: Gråand 9, Fasan 5, Stillits 1,Skovspurv 9, Bogfinke 13, Kvækerfinke 1, Grønirisk 3, Gulspurv 12 (CBr)

02.02.2005
Tanderup: Gulspurv 33 (AV)

01.02.2005
Sælvig: Tårnfalk 1, han v/redekasse (CBr)

Tanderup: Stillits 2 (AV)

Januar 2005

30.01.2005
Sælvig: Gråand 29, Fiskehejre 3, Musvåge 1, Sjagger 305, Grønirisk 3, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 1, Bogfinke 11, Kvækerfinke 1, Gråkrage 5.(CBr)

Onsbjerg: Misteldrossel 3 (MWH)

Sælvigbugten: Husskade 2 (MWH)

Torup: Sangsvane 275 (MWH)

Bjørnedam: Grågås 150 (MWH)

29.01.2005
Østerløkken: Tårnfalk 1, Vindrossel 1 (MWH)

Ballen Havn: Lille lappedykker 3, Gråand 8, Troldand 42, Stor skallesluger 2 (han + hun), Blishøne 13 (JJ, MWH)

28.01.2005
Hjortholm: Mørkbuget knortegås 72, Strandskade 20, Stor regnspove 32, Islandsk rødben 18 (MWH)

Brokold: Vandrefalk 1 (MWH)

Eskeholm: Grågås ca. 500 (MWH)

Kolderne: Mørkbuget knortegås 12, Lysbuget knortegås 6, Stor skallesluger 2 (han + hun), Strandskade 18, Alm. ryle 40, Stor regnspove 25, Islandsk rødben 4 (MWH)

27.01.2005
Østerløkken: Fasan 5, Rødhals 1, Solsort 8, Sjagger 8, Musvit 3, Blåmejse 1, Skovspurv 25, Bogfinke 12, Kvækerfinke 3, Grønirisk 3 (MWH)

Alstrup: Musvåge 2, Silkehale 12, Solsort 13, Sjagger ca. 700, Vindrossel 27 (JJ, MWH)

Hjortholm: Mørkbuget knortegås 34 (JJ, MWH)

Eskeholm: Grågås ca. 300 (JJ, MWH)

Barnekold: Grågås 10, Gravand 119, Gråand, Pibeand, Hvinand 85, Stor skallesluger 1 han, Strandskade 12, Stor regnspove 82, Islandsk rødben 5 (JJ, MWH)

Nørreskifte: Spurvehøg 1 FU på tamdue (Rita og Steen Petersen)

26.01.2005
Ballen: Allike 120 OF, Stillits 18  (JJ, MWH)

Tanderup: Gulspurv 65 (AV)

Langemark: Bomlærke 14 (JJ, MWH)

Alstrup: Silkehale 65, Sjagger ca. 600, Vindrossel 20, Husskade 1(JJ, MWH)

Kragemosen: Dobbeltbekkasin 1, Skægmejse 7, Blåmejse 1,Gråkrage 3, Hybridkrage 1, Husskade 2, Engpiber 1 (JJ, MWH)

Bjørnedam + omliggende marker: Sangsvane 365, Dværggås 1, Grågås 325 (JJ, MWH) 

25.01.2005
Østerløkken: Sjagger 125 (MWH)

Langør/Kirkebugten: Rødben 8 (MWH)

Langør/Lillehavet: Gravand 10, Gråand 80, Strandskade 3, Stor regnspove 4, Rødben 7 (MWH)

Sælvigbugten: Sangsvane 68 (MWH)

Bjørnedammen + marker: Sangsvane 187, Knopsvane 11, Grågås 238 (MWH)

24.01.2005
Onsbjerg: Silkehale 16 (CBr)

Tanderup: Ringdue 3, Tamdue 6 OF, Sjagger 13, Solsort 4, Musvit 5, Blåmejse 3, Allike 15 OF, Gråspurv 3, Skovspurv ca. 25, Bogfinke 3, Gulspurv 8 (AV)

Langemark: Stormmåge 120 (JJ, MWH)

Alstrup: Sjagger 75 (JJ, MWH)

Kragemosen: Sjagger 65 (JJ, MWH)

Nordby: Tyrkerdue 5 (JJ, MWH)

23.01,2005
Østerløkken: Sjagger 32, Bogfinke 18, Bomlærke 1 (MWH)

Tranebjerg: Tyrkerdue 24 (MWH)

22.01.2005
Hundsholm: Havørn 1 (kl. 15:00) (Carsten H. Petersen, Langør)

Ringebjerg:
Sølvmåge 1600 (SDy)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Stor flagspætte 3, Nordlig halemejse 9, Musvit 16, Blåmejse 8, Træløber 3, Ravn 2, Bogfinke 20, Dompap 3 (JJ)

Ballen: Hjejle 48 (JJ)

Tanderup Mark:  Allike ca. 400, Stillits 3 OF, Gulspurv 18 R (AV)

Tanderup: Gulspurv 17 (AV)

Sælvig: Ride 2 2k (se Her og nu), Sjagger 200 (CBr, SDy, MWH)

Sildeballe: Sangsvane 274, Musvåge 3, Rødben 2 (CBr, SDy, MWH)

Barnekold: Sangsvane 15, Knopsvane 4, Gravand 160, Spidsand 8, Musvåge 3, Strandskade 22, Rødben 6, Gråkrage 125, Allike 100 (BjM, CBr, DM, SDy, MWH)

Besser Made: Grågås 420, Dværggås 1 2k, Bramgås 1 (BjM, CBr, DM, SDy, MWH)

Hjortholm: Mørkbuget knortegås 28, Vandrefalk 1 FU, Stor regnspove 52, Hybridkrage 1 (BjM, CBr, DM, SDy, MWH)

Besser Rev/Draget: Gråstrubet lappedykker 1, Sortand 2, Alm. ryle 40, Dobbeltbekkasin 1, Engpiber 3 (CBr, SDy, MWH)

21.01.2005
Besser: Dompap 1 (CBr, MWH)

Østerby: Sjagger 15 (CBr, MWH)

Sildeballe: Sangsvane 312, Grågås 147 (CBr, MWH)

Besser Made: Sangsvane 7, Grågås 524, Gravand 20, Stor regnspove 54 (CBr, MWH)

Barnekold: Gravand 128, Spidsand 8, Pibeand, Gråand (CBr, MWH)

20.01.2005
Ballen Havn: Gråand 79, "Parkand" 1, Hvinand 1, Blishøne 5 (JJ, MWH)

Langør, Lillehavet: Gråand 110, Islandsk rødben 33 (JJ, MWH)

Egholm: Havørn 1 2-3k - (kl. 15:20 kom havørnen ind over Lilleøre/Armhoved, Langør kirke, fortsatte over Kirkebugten, hvor alle gravænderne og gråænderne tog flugten, videre over Hesselholm mod Egholm, hvorfra ørnen fortsatte i strid kuling ind over Trekanten, hvorefter vi tabte den af syne), Gravand 84, Alm. ryle ca. 100, Stor regnspove 23, Lille kobbersneppe 1, Rødben 35, Hættemåge 140 (JJ, MWH) 

19.01.2005
Tanderup: Ringdue 4, Musvit 5, Blåmejse 3, Allike 5, Gråspurv 1, Skovspurv ca. 20, Gulspurv 11 (AV)

Sildeballe: Sangsvane 258, Grågås 445, Lysbuget knortegås 1 (JJ, MWH)

Besser Made: Sangsvane 15, Grågås 420, Dværggås 1 2k, Bramgås 2, Vibe 3 (JJ, MWH)

Barnekold: Strandskade 9, Stor regnspove 105, Rødben 7 (JJ, MWH)

18.01.2005
Tanderup: Rødhals 1, Sjagger 3, Jernspurv 1, Musvit 6, Blåmejse 3, Gråspurv 2, Skovspurv ca. 20, Gulspurv 3 (AV)

Toftebjerg: Sangsvane 4 (3ad + 1 juv) (AV)

Alstrup: Sjagger ca. 250, Dompap 6 (AV)

Ballen/Østerløkken: Silkehale 1, Ravn 4, Allike 5 (JJ, MWH)

Sildeballe: Sangsvane 275, Grågås 525, Dværggås 1 2k, Grønsisken 75 (MWH)

Langemark: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Gulspurv 20 (MWH)

Pillemark: Gråspurv 40 (JJ, MWH)

17.01.2005
Østerløkken: Misteldrossel 1, Sjagger 150 (MWH)

Langør, Lillehavet: Mørkbuget knortegås 12, Gravand 8, Gråand 36, Pibeand 10, Troldand 1, Hvinand 28, Islandsk rødben 24, Stor regnspove 3 (MWH)

16.01.2005
Sælvig: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Grønsisken 2, Grønirisk 9, Vindrossel 1(CBr)

Østerløkken:
Sjagger 42 OF, Misteldrossel 1 SY (MWH)

Bolbro Sand: Mørkbuget knortegås 9, Pibeand 60, Hvinand 30, Hjejle 8, Alm. ryle 53, Islandsk rødben 14, Enkeltbekkasin 1, Engpiber 2, Bjergpiber 1 (MWH)

Brokold: Vandrefalk 1 (MWH)

15.01.2005
Sildeballe (kl.09:30): Sangsvane 209 (CBr, MWH)

Sildeballe (kl.16:00): Sangsvane 228, Grågås 474, Bramgås 2, Lysbuget knortegås 1, Mørkbuget knortegås 1 (MWH)

Eskeholm: Sangsvane 7 S, Grågås ca. 550, Dværggås 1 2k, Bramgås 1, Lysbuget knortegås 1, Mørkbuget knortegås 48, Gravand 185, Gråand 325, Strandskade 14, Stor regnspove 64, Islandsk rødben 4 (CBr, MWH)

Bolbro Sand: Mørkbuget knortegås 21, Bjergirisk 5 (CBr, MWH)

Sælvig: Gråstrubet lappedykker 1, Ride 1 2k, Tejst 14 (OGJ)

Vesborg: Knopsvane 7, Sangsvane 2 Ø, Stor flagspætte 3, Skærpiber 2 (JJ)

Bolbro Sand: Mørkbuget knortegås 20, Alm. ryle ca. 100 (Flemming Skovgaard)

Tanderup: Sangsvane 5 S, Tyrkerdue 2, Solsort 3, Musvit 5, Blåmejse 4, Gråspurv 2, Skovspurv ca. 25, Tornirisk 1, Bogfinke 1, Gulspurv 20 (AV)

Tanderup Mark: Grågås 9 OF, Bogfinke 1, Gulspurv 7 (AV)

Møgelmosen: Knopsvane 5 (2 ad + 3 juv), Blishøne 1, Gråkrage 54 (AV)

Ringebjergvej + havet ud for: Måger ca. 2500 (AV)

14.01.2005
Østerløkken: Ringdue 62, Rødhals 1, Musvit 5, Skovspurv 20, Grønirisk 10, Bogfinke 7, Bomlærke 1 (MWH)

Langemark: Stormmåge 75, Hættemåge 7, Sølvmåge 5, Allike 37, Råge 140 (JJ, MWH)

Sildeballe: Sangsvane 320, Grågås 0 ! (JJ, MWH)

Besser Rev/Draget: Knopsvane 3, Mørkbuget knortegås 103, indtrækkende fra SØ, Gravand 2, Islandsk rødben 2, Engpiber 7 (JJ, MWH)

Barnekold: Knopsvane 4, Grågås 16, Gravand, Pibeand, Gråand, Strandskade 13, Islandsk rødben 34(JJ, MWH)

Ballen: Ringdue ca. 250 S, Spurvehøg 1, Sjagger 2, Vindrossel 8, Stær 1 v. kasse, Stillits 27 N (JJ)

13.01.2005
Møgelmosen: Vibe 1 (Jens Kock)

Sildeballe: Sangsvane 176 (DM)

Ballen: Tyrkerdue 10, Silkehale ca. 60, Gråkrage 7 (AV)

Ballen: Blå kærhøg 1 2k hun (JJ)

Besser: Fiskehejre 1 (AV)

Alstrup: Sjagger 10, Stillits 7 (AV)

Østerløkken: Sjagger 28 (MWH)

Sildeballe: Sangsvane 348, Grågås 168, Dværggås 1 2k (MWH)

Barnekold: Grågås 615, Bramgås 1 (MWH)

Besser Made: Grågås 77 - ialt i området: 860 grågæs , Gravand 20, Stor regnspove 68, Islandsk rødben 8, Ringdue 130 (MWH)

Tranebjerg: Dompap (russiske) 7 (CBr)

12.01.2005
Skovfogedhuset/Fårefolden: Fiskehejre 4, Musvåge 1, Ringdue 8, Skovskade 1, Bogfinke 5, Grønirisk 1, Gulspurv 52 (JJ, MWH)

Øster Hedekrog: Gråstrubet lappedykker 3, Ederfugl 40, Fløjlsand 17, Hvinand 7, Toppet skallesluger 8, Hjejle 52 OF (JJ, MWH)

11.01.2005
Møgelmosen: Knopsvane 5 (2 AD + 3 JUV), måger ca. 1000, Allike og Gråkrage ca. 400, Sjagger 27, Gulspurv 3 (AV)

Sildeballe: Sangsvane 320, Grågås 778, Bramgås 1, Dværggås 1 JUV/2K(se "Her og nu" 11.01.2005), Tårnfalk 1 FU (JJ, MWH)

Barnekold: Sangsvane 13, Grågås 776 (indfløjet fra Sildeballe kl. 15:50), Gravand 76, Spidsand 10, Pibeand, Gråand, Hvinand 16, Musvåge 1, Strandskade 21, Rødben 2 (JJ, MWH)

Langemark: Sjagger 4, Kvækerfinke 5, Bomlærke 1 (JJ, MWH)

Pillemark: Gråspurv 25 (JJ, MWH)

10.01.2005
Sildeballe: Sangsvane ca. 300, Grågås ca. 700, Musvåge 1 (MWH)

Alstrup: Spurvehøg 1, Silkehale ca. 75 (MWH)

Ægholm: Gravand 28, Musvåge 1, Stor regnspove 33, Islandsk rødben 17, Svartbag 14 (MWH)

Alstrup Made: Vibe 108, Stor regnspove 3, Rødben 5 (MWH)

09.01.2005
Bolbro Sand: Knopsvane 3, Sangsvane 4, Gravand 2, Gråand 4, Pibeand 10, Alm. ryle 40, Islandsk rødben 1 (CBr, MWH)

Sildeballe: Sangsvane 305, Grågås 490, Dværggås 1 juv/2k, Musvåge 1, Vindrossel 15 (CBr, MWH)

Barnekold: Sangsvane 8, Grågås ca. 500 (grågæssene fra Sildeballe forlod markerne og fløj dels ud og smed sig på vandet lige uden for Barnekold, dels på engen på Besser Made), Gravand 14, Gråand 170, Pibeand 150, Spidsand 16, Strandskade 28, Islandsk rødben 7, Stillits 14 (CBr, MWH)

Besser Made: Brågås 15, Gravand 78, Vibe 1, Stor regnspove 24 (CBr, MWH)

08.01.2005
Sildeballe: Sangsvane 92, Grågås 145, Dværggås 1 juv/2k (MWH)

07.01.2005
Brattingsborg Skov: Sjagger 80, Dompap 8 (JJ)

Ballen: Jernspurv 1, Ravn 2, Stillits 2 (JJ)

Kanhave: Vindrossel 2 (MWH)

Kirkebugten: Islandsk rødben 22 (MWH)

Langør Havn: Lille lappedykker 1, Hvinand 2, Toppet skallesluger 1, Lille skallesluger 1 hun, Blishøne 15 (MWH)

Alstrup Made: Hjejle 90 OF, Vibe 123 R, Stor regnspove 42, Rødben 6, Alm. ryle 5 (MWH)

06.01.2005
Lillehavet, Langør: Strandskade 4, Stor regnspove 7, Islandsk rødben 31 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 8, Silkehale 5, Solsort 4, Sjagger 64, Vindrossel 1, Musvit 12, Blåmejse 2, Gråkrage 120, Skovskade 2, Bogfinke 2, Kvækerfinke 30, Gulspurv 1 (MWH)

05.01.2005
Sælvig: Silkehaler 65 (CBr)

Tranebjerg: Dompap 3 (CBr)

Langemark: Bomlærke 38 (MWH)

Sildeballe: Sangsvane 320, Grågås 184, Kortnæbbet gås 1 (MWH)

Barnekold: Grågås 175, Gravand 94, Gråand 320, Pibeand 240, Spidsand 16, Hvinand 60, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Strandskade 11, Islandsk rødben 33, Stor regnspove 107 (MWH)

04.01.2005
Sildeballe: Sangsvane ca. 200, Musvåge 1 (AV)

Draget, Besser Rev: Strandskade 2 (AV)

03.01.2005
Ballen: Sjagger  ca. 100 (JJ)

Østerløkken: Sjagger 68 (MWH)

Langemark: Råge 25, Allike ca. 600, Stillits 15 (MWH)

Alstrup: Silkehale 30, Vindrossel 50, Sjagger 800  - i blandet flok, overflyvende, rastende i træer og på tråde og fouragerende på tjørn, ca.-tal (MWH)

Stavns Made: Vibe 132 R, Sjagger 100 (MWH)

02.01.2005
Sælvig: Silkehale 32 (CBr)

01.01.2005
Nordby: Silkehale 24 (CF)

Lilleøre: Havlit 2, Hvinand 60, Toppet skallesluger 40 (CF)

Langør: Islandsk rødben 63, Stor regnspove 3 (MWH)

Toftebjerg: Sangsvane 6 S, Silkehale 30, Bomlærke 25, Gulspurv 5 (MWH)

Stavns Made: Vibe 55, Stor regnspove 47 (MWH)


Sælvig: Musvåge 1, Silkehaler 32 (CBr)

Anvendte initialer

Oversættelse af initialer:
AM: Arne Mikkelsen, Kragemosen, Nordsamsø
AV: Annette Vieler, Tanderup
CBr: Carsten Bruun, Sælvig
CEN: Carl Erik Nøhr, Filipsdal
CF: Christian Fabricius, Nordby
CJ, ML: Connie Jensen & Mogens Larsen, Langør
DM: David Manstrup, Strandskoven
EK: Erling Kaiser, Ørby
HK: Hasse Kirkegaard, Samsø Højskole, Kolby
IEE: Inger & Erik Eriksen, Nordby Bakker
JG: Johannes Glenthøj, Nordby
JJ : Jens Jensen, Ballen
KEP: Karen og Erik Poulsen, Labyrinten, Nordby
LeB: Leif Brauer, Skodsborg
MR: Michael Rasmussen, Brattingsborg
MWH: Mogens Wedel-Heinen, Østerløkken
PB: Peter Boll, Østerby (Naturplejer, Århus Amt)
PW: Pelle Werngreen, Århus og Besser
SDy: Svend Dybkjær, København
TR: Torben Rysgaard, Kolby