Her og nu

Gærdesanger, Barnekold (06.05.2021)Bysvale, Lushage/Lushavn (06.05.2021)

Ib Skou

Bomlærke, Sildeballe (06.05.2021)

Gransanger, Østerløkken (05.05.2021)

Tinksmed, Hverremosen (05.05.2021)

Stær, Alstrup (05.05.2021)

Rødstjert, Lushavn (04.05.2021)

Ib Skou


Skeænder, Kanhave (04.05.2021)

Hvidklire, Langør (04.05.2021)

Rød glente, Issehoved d. 3. maj (04.05.2021)

Broget Fluesnapper, Lushavn (03.05.2021)

Ib Skou

Skovskade, Brattingsborg Skov (03.05.2021)

Ib Skou

Gærdesanger, Issehoved (03.05.2021)

Rødstjert, Østerløkken (02.05.2021)

Aurora, Østerløkken (02.05.2021)

Gærdesanger, Barnekold (02.05.2021)

Stær, Sælvig (02.05.2021)

Carsten Bruun

Løvsanger, Vester Kanal (02.05.2021)

Ib Skou

Landsvale, Vester Kanal (02.05.2021)

Ib Skou

Havørn m. bytte, Barnekold (02.05.2021)

Sangdrossel, Brattingsborg Skov (01.05.2021)

Ib Skou

Munk, Østerløkken (01.05.2021)

Gransanger, Barnekold (01.05.2021)

Brushane, Barnekold (01.05.2021)

Tornirisk, Østenlands (01.05.2021)

Ib Skou

Hvid Vipstjert, Lushavn (30.04.2021)

Strandskade, Lushavn (30.04.2021)

Aurora, Østerløkken (30.04.2021)

Skovrandøje, Brattingsborg Skov (30.04.2021)

Fuglekonge, Brattingsborg Skov (29.04.2021)

Ib Skou

Vendehals, Torup (29.04.2021)

Gerda og Erik Larsen

Småspove, Lushavn (29.04.2021)

Splitterner, Sælvigbugten (29.04.2021)

Mørkbugede knortegæs, Lillehavet d. 28. april (29.04.2021)

Musvåge, Vester Kanal (28.04.2021)

Ib Skou

Løvsanger, Skovfogedhuset (28.04.2021)

Hvidklire, Lillehavet (28.04.2021)

Splitterner, Sælvigbugten (28.04.2021)

Rødhals, Fårefolden (27.04.2021)

Lille Ildfugl, Skovfogedhuset (27.04.2021)

Engpiber, Fårefolden (27.04.2021)

Løvsanger, Skovfogedhuset (27.04.2021)

Gransanger, Issehoved (26.04.2021)

Rødstjert, Issehoved (26.04.2021)

Grågæs m. gæslinger, Sælvig (26.04.2021)

Carsten Bruun

Havørn, Lushavn (25.04.2021)

Ib Skou

Rørhøg, Vester Kanal (24.04.2021)

Ib Skou

Sangdrossel, Brattingsborg Skov (23.04.2021)

Ib Skou

Gransanger, Østenlands (22.04.2021)

Ib Skou

Stenpikker, Lushavn (21.04.2021)

Ib Skou

Skovskade, Brattingsborg Skov (21.04.2021)

Ib Skou

Rørhøg, Ørby (20.04.2021)

Ib Skou

Det Hvide C, Sælvig (19.04.2021)

Carsten Bruun

Hvid Vipstjert, Lushavn d. 18. april (19.04.2021)

Ib Skou

Gærdesmutte, Vesborg Fyr (19.04.2021)

Ib Skou

Vibe, Vester Kanal (18.04.2021)

Ib Skou

Hjejler, Barnekold (18.04.2021)Småspove, Lushavn (18.04.2021)

Ib Skou

Rød Glente, Brattingsborg (17.04.2021)

Ib Skou

Ib Skou

Splitterner, Sælvigbugten (17.04.2021)Strandskader, Lushavn (16.04.2021)

Fløjlsand, Lushavn (16.04.2021)

Fiskeørn, Lushavn (15.04.2021)

Ib Skou

Lille Kobbersneppe, Brokold (15.04.2021)Svaleklire, Stenskov (15.04.2021)

Rørspurv, Bolbro Sand (15.04.2021)

Rødben, Hverremosen (14.04.2021)

Knarand, Hverremosen (14.04.2021)

Gransanger, Fårefolden (13.04.2021)

Rørhøg, Vester Kanal (13.04.2021)

Ib Skou

Fuglekonge, Brattingsborg Skov (12.04.2021)

Gråstrubet Lappedykker, Hellemosen (11.04.2021)

Gråspurve, Alstrup (11.04.2021)Blåmejse, Issehoved (10.04.2021)

Dompap, Issehoved (10.04.2021)

Husskader, Vester Kanal (10.04.2021)

Ib Skou

Skeand, Sælvig (10.04.2021)

Rørhøg, Østerløkken (09.04.2021)

Rødben, Barnekold (09.04.2021)

Grønåret Kålsommerfugl, Barnekold (09.04.2021)

Bogfinke, Grusgraven (08.04.2021)

Troldænder, Grusgraven (08.04.2021)

Gransanger, Østenlands (08.04.2021)

Ib Skou

Jernspurv, Vesborg (07.04.2021)

Nældens Takvinge, Vesborg (07.04.2021)

Skarvkolonien i Stavns Fjord (25.11.2020)Årets rapport med resultaterne fra årets optælling af ynglende skarver er nu udkommet fra DCE, Institut for Bioscience, Århus Universitet.
Der blev optalt 31.964 reder i alt i Danmark.
Danmarks største skarvkoloni var igen i år Stavns Fjord med 2.540 reder.
*2017: 1.995 reder
*2018: 2.422 reder
*2019: 2.488 reder
*2020: 2.540 reder

Grå Fluesnapper, Grusgraven (02.09.2020)

Sule, Issehoved (31.08.2020)


På trods af fiskesnøre omkring næbbet sås sulen fouragere ved at styrtdykke flere gange.

Aftenfalk, Østerhede (28.04.2019)

Snegås, Østerløkken (14.11.2018)


Snegås blandt grågæs og bramgæs.

Storkjove, Issehoved (03.10.2018)


Første iagttagelse af Storkjove på Samsø siden d. 14. oktober 1999.

Lille Skrigeørn, Brattingsborg Skov (20.04.2018)


Første iagttagelse af Lille Skrigeørn på Samsø.

Skrigeørnen rastede i et træ midt i skoven lidt før kl. 14, da Ib Skou opdagede fuglen.
Derefter lettede ørnen, og da fuglen var fri af træerne, lykkedes det Ib at få et par billeder.


Vandrefalk, Besser Made d. 26. januar (02.09.2017)Vandrefalken, som i januar 2017 blev observeret i færd med at fortære en hættemåge, er nu identificeret.

Zoologisk Museums Ringmærkningsafdeling har modtaget en rapport fra Finland. Rapporten blev videresendt til Samsøs Fugle.
Vandrefalken er ringmærket med en rød metalring H5 som unge d. 4/7 2010 i Lappi i den nordlige del af Finland.Nattergal, Tranemosen (10.05.2016)

Nilgås, Kolby Kås (18.04.2016)Steppehøg JUV, Vesborg (16.09.2015)Lille Fluesnapper, Østerløkken (15.09.2015)

Sortgrå Ryle, Svalbard d. 26. juli 2006 (12.12.2014)


Den 26. juli 2006 var Angela Plumb, England på tur i Colesbukta i nærheden af Longyearbyen på øen Spitzbergen på Svalbard.

Blandt de fugle, hun fotograferede, var en Sortgrå Ryle med hvide ringe på venstre ben og gule ringe på højre ben.

Senere forsøgte hun forgæves at finde oplysninger om rylen.

Først d. 11.12.2014 kom hun i forbindelse med en norske fugleforsker. Han henviste til Lars Hansen, Nyborg, som havde ringmærket den sortgrå ryle på Besser Rev d. 26. november 2003.


I februar 2004 blev rylen endnu engang observeret på Besser Rev.

Den Sortgrå Ryle med 2 hvide ringe på venstre ben blev 3 år senere genfanget under et ringmærkningsprojekt d. 26. januar 2006 på Bosserne.

Et halvt år efter, d. 26. juli 2006, bliver rylen så fotograferet af Angela Plumb på sin yngleplads på Spitzbergen.

Både i februar 2007 og i januar 2009 blev rylen observeret rastende i sit vinterkvarter på Bosserne.
Læg mærke til forskellen i yngledragt og vinterdragt hos Sortgrå Ryle.

dansk: Sortgrå Ryle, norsk: Fjæreplytt, engelsk: Purple Sandpiber.

Mosehornugle, Kragemosen (30.10.2014)

Biulv, Kanhave (12.07.2014)


Biulvene flyver stadig med honningbier til redekamrene.

Karmindompap, Kanhave (24.05.2014)

Sortstrubet Bynkefugl han, Østerhede (16.04.2014)Gråsejler 1k, Issehoved (03.11.2013)


Gråsejler på Issehoved. En meget overraskende observation, selv om arten for et par dage siden blev set omkring Gilleleje.

På vej langs stranden til spidsen af Issehoved, bliver jeg pludselig opmærksom på en sejler godt 100m ude over havet. Vejret er gråt og overskyet, så ingen detaljer ses. Derefter forsvinder fuglen ud af syne.

Da jeg 10 minutter senere går sandtangen igennem for evt. bjergirisk, snespurv eller bjerglærke, dukker sejleren op kl. 10:55 lidt uden for kysten i 10 -15 meters højde. Jeg kan nu se, at det er en brunlig sejler. Kan det være en Gråsejler?

I et lille minut fouragerer fuglen over Issehoved, og jeg har travlt med at fange fuglen med kameraet for at kunne dokumentere fundet. Her havde det været rart med en medobservatør.

På det sidste billede, jeg får af sejleren, er den på vej mod syd over strandoverdrevet på Issehoved og er formodentligt fløjet videre langs skrænterne mod vest eller øst.

Da vejret efterfølgende klarede op med fint solskin, håbede jeg selvfølgelig på, at fuglen ville dukke op igen. Hvilket den desværre ikke gjorde. (MWH)


Gråsejler yngler i Middelhavslandene, gerne tæt ved havet.

Gråsejleren er en trækfugl, der overvintrer syd for Sahara. Så denne unge gråsejler er kommet noget på afveje. Et såkaldt omvendt træk.
Vandstær, Grusgraven (01.11.2013)


For at få et bedre indtryk af vandstærens gøren og laden, havde jeg i dag medbragt teleskopet, da fuglen ved alle tidligere observationer fouragerede på modsatte søbred.

I dag var fuglen ikke at finde de sædvanlige steder. Så efter godt en time pakkede jeg sammen.

Men på vej tilbage rundt om søen, sidder vandstæren pludselig ca. 10 m fra mig uden at lade sig påvirke af min tilstedeværelse. (MWH)Rustænder på langfart
(21.10.2013)


En rustand på Samsø har givet anledning til en debat, om den mon var trukket den gale vej, eller om den var sluppet fri af fangenskab.

Således indleder biolog Kent Olsen, ph.d. -studerende, Naturhistorisk Museum, Aarhus sin artikel i tidskriftet Videnskab.dk d. 19. oktober 2013.

Rustanden, en 2K han, opholdt sig på Barnekold 5 dage i august fra d. 10/8 - 14/8.

Kent Olsen skriver videre: En Rustand på Samsø har foranlediget en snak om, hvorvidt det var en trækfugl på afveje, eller en and der var undsluppet fangenskab.

Nogle gange er svaret indlysende, for de tamme rustænder optræder på unaturlige steder som gadekær og byparker, men andre gange ses de i deres naturlige omgivelser og opfører sig vildt - ligesom fuglen på Samsø i august.


Rustænder kan tilbaglægge kæmpe distancer.

Kent Olsen skriver videre: Arten har et par småbestande i Afrika, men er især knyttet til steppe og halvørken i et bælte fra Sydøsteuropa over Centralasien til Sydøstasien.
Når rustænder især ses i juli og august i vores hjørne af Europa, hænger det sammen med, at deres få naturlige vådområder kan tørre ud sidst på sommeren - og så må de af sted på langfart!


Trækgæsterne kan komme helt ovre fra det centrale Asien, hvilket forklarer de mange fund i Finland og det nordlige Sverige i år.
At rustænderne kan klare disancen, understøttes af fundet af en ringmærket fugl i Polen. Den stammede fra Kirgisistan - og havde dermed tilbagelagt 4.000 kilometer.

Kent Olsen har givet sin tilladelse til, at artiklen i Videnskab.dk bringes på "Samsøs Fugle"


Nordlig Løvsanger, Besser Made  (17.04.2013)

Sydlig Løvsanger, Besser Made (27.04.2013)

Dværgfalk m. vipstjert, Møllevejen (20.04.2013)

Bjerglærke, Issehoved (07.12.2012)