Velkommen til

Samsøs FugleNyheder om fugle på Samsø

Nyeste iagttagelser viser løbende hvilke fugle, der lige er observeret.
Beskrivelser af gode fuglelokaliteter 
viser, hvor på Samsø, der aktuelt er godt at iagttage fugle, samt præsenterer gode træklokaliteter og spændende lokaliteter
for fugle året igennem.
Her og nu 
viser aktuelle billeder af fugle og natur.

"
HER og NU"    
Sidste opdatering:
06.05.2021

"NYESTE IAGTTAGELSER
Sidste opdatering: 06.05.2021

"DAGSOMMERFUGLE"
Sidste opdatering: 06.05.2021

Fuglestemmetur i Brattingsborg Skov 
Kristi Himmelfartsdag d. 13. maj 2021.


Har du nogle fugleiagttagelser, så send os en mail med dine observationer til:  mowh@post.tele.dk 

God fornøjelse,

Carsten, Svend og Mogens