Velkommen til

Samsøs Fugle



Nyheder om fugle på Samsø



Nyeste iagttagelser viser løbende hvilke fugle, der lige er observeret.

Beskrivelser af gode fuglelokaliteter viser, hvor på Samsø, der aktuelt er godt at iagttage fugle, samt præsenterer gode træklokaliteter og spændende lokaliteter for fugle året igennem.

Her og nu 
viser aktuelle billeder af fugle og natur.


"HER og NU"    
Sidste opdatering: 16.01.2018

"NYESTE IAGTTAGELSER
Sidste opdatering: 16.01.2018

"DAGSOMMERFUGLE"
Sidste opdatering: 07.11.2017


Har du nogle fugleiagttagelser, så send os en mail med dine observationer til:  mowh@post.tele.dk 



God fornøjelse,

Carsten, Svend og Mogens