Spætmejse, Brattingsborg Skov d. 24. marts 2009 Foto Mogens Wedel-Heinen

Spætmejse på Samsø.

 

På en tur i Brattingsborg Skov tirsdag d. 24. marts 2009, en solrig, men kølig dag med sporadisk fuglesang i skoven, er der pludselig en fugl, der giver en anderledes lyd fra sig -  klare og gjaldende fløjtetoner.

Lyden virker bekendt fra en jysk, fynsk eller sjællandsk skov, men ikke fra Brattingsborg Skov på Samsø!

 

Og så er fuglen der, - en Spætmejse, som aldrig tidligere er observeret på Samsø. Fuglen fouragerede på et egetræ, og pludselig klatrede den nedad stammen med hovedet først. Det er spætmejsen den eneste danske fugl, der gør.

 

5 minutter fouragerede spætmejsen på egetræets grene og stamme, inden den fløj ind i skoven.

 

Samsøs første spætmejse!

 

Hvorfor findes arten ikke her på Samsø?

I forskellige fuglebøger, fx Tommy Dybbros ”Politikens Store Fuglebog” og ”Fuglene i Danmark” red. af Hans Meltofte og Jon Fjeldså læses, at Spætmejsen er en standfugl og èn af de mest stedfaste danske fugle.

Arten bevæger sig nødigt uden for de skove, den lever i, og den flyver praktisk taget aldrig ud over åbne strækninger. Derfor mangler den på de fleste øer, som fx Amager og Samsø.

 

Men fund af Spætmejse på Læsø og Tunø for flere år siden viser dog, at arten af og til kommer uden for den hjemlige skov og over åbent land og vand.

På Fyns Hoved er der trods grundige trækobservationer igennem flere årtier siden 1970 kun 5 gang set udtrækkende spætmejser.

 

Spætmejsen er en løvskovsfugl, som især er knyttet til gamle løvskove og til dels blandingsskove.

 Spætmejsen er ingen mejse, men tilhører en egen gruppe.

Spætmejsen er en lille, kompakt bygget fugl, der klatrer på spættemaner på træstammerne, tit med hovedet nedad, som den eneste danske fugl.

Fuglen kendes på dem blågrå overside, en sort stribe gennem øjet og lysere underside. Næbbet er kraftigt, benene er korte og kraftige, og halen er kort.

 

Føden består væsentligst af frø, bær, nødder, bog og agern.

 

Så er det bare at håbe, at der er kommet lidt flere spætmejser til Samsø end den ene, for vi har jo ganske velegnede levesteder for arten her på øen.

 

Så nu hvor vi går foråret og sommeren i møde, og hvor søndagsturen måske går til Brattingsborg Skov, skal der lyde en opfordring om at være ekstra opmærksom på denne, nye og spændende fugleart på Samsø.