IAGTTAGELSER 2011

Samsøs Fugle kan kontaktes på samsoefugle@hotmail.com

Observationer Rød tekst: Sjælden  - Blå tekst: Usædvanlig - Grøn tekst: Årets/efterårets første
Engpiber, Tranebjerg Mose d. 21. marts 2011. Foto: Mogens Wedel-Heinen

December 2011


31.12.2011
Ballen Havn: Lille Lappedykker 2, Gråand 45 (MWH)

Brundby: Silkehale 33 (MWH)

Kolby: Sangsvane 12 OF, Tyrkerdue 11 (MWH)

Østerløkken: Sangsvane 4 N, Grågås 7 N, Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Skovskade 1 (MWH)

30.12.2011
Sælvig: Bramgås 10, Spurvehøg 1, Rødhals 1, Sjagger 40, Vindrossel 1, Munk 1 han, Musvit 10, Stillits 35 (CBr, MWH)

Kanhave: Rødhals 1, Stor Tornskade 1, Husskade 2 (CBr, MWH)

Skovfogedhus/Fårefolden: Sangsvane 4 OF, Stor Flagspæte 1, Gærdesmutte 1, Solsort 2, Sjagger 150, Vindrossel 10 (CBr, MWH)

Langør Havn: Rødstrubet Lom 1 (CBr, MWH)


29.12.2011
Torup: Munk 2 - han og hun (GEL)

Østerby: Stillits 28 (JH)

Alstrup: Bramgås 94, Sjagger 400+ (MWH)

Onsbjerg-Bisgård: Grågås 6,
Bramgås 50, Ringdue 250+, Spurvehøg 1, Solsort 2, Musvit 1, Husskade 1 (GK)

Barnekold: Grågås 60, Mørkbuget Knortegås 87,
Sortbuget Knortegås 1, Gravand 80, Gråand 122, Pibeand 78, Strandskade 10, Strandhjejle 4, Storspove 76, Sølvmåge 240, Hættemåge 120, Vindrossel 1 (MWH) 

28.12.2011
Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Ringdue 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 4, Vindrossel 4, Fuglekonge 2, Blåmejse 4, Musvit 48, Bogfinke 25, Kvækerfinke 125, Grønirisk 4, Dompap 1, Gulspurv 7 (MWH)

27.12.2011
Brattingsborg Skov: Sangsvane 13 OF, Musvåge 7, Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 4, Rødhals 2, Solsort 3, Blåmejse 20+, Musvit 30+, Træløber 2, Skovskade 2, Bogfinke 10, Kvækerfinke 3, Grønirisk 25+ (GK)

Grusgraven/Trekanten: Troldand 2, Blishøne 3, Skovskade 1 (MWH)

Langør: Gråstrubet Lappedykker 1, Hvinand 28, Toppet Skallesluger 14 (MWH)

26.12.2011
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 78, Gravand 21, Gråand 52, Pibeand 122, Strandskade 5, Vibe 36, Strandhjejle 4, Islandsk Ryle 2, Alm. Ryle 4, Islandsk Rødben 2, Storspove 20, Hættemåge 110 (MWH)

25.12.2011
Østerløkken (i have): Spurvehøg 1, Solsort 2, Blåmejse 3, Musvit 5, Skovspurv 10, Bogfinke 2, Grønirisk 4 (MWH)

24.12.2011
Kragemosen/Nordby Bugt: Fjeldvåge 1, Ride 15, Søkonge 1 (CF)

Østerløkken: Sangsvane 2, Fasan 3, Ringdue 9, Rødhals 1, Solsort 2, Blåmejse 3, Musvit 3, Skovskade 1, Skovspurv 4, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Grønirisk 3 (MWH)

23.12.2011
Ørby: Misteldrossel 2 (MWH)

Vesborg: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Sjagger 45, Musvit 3 (MWH)

22.12.2011
Ballen Havn: Lille Lappedykker 2 (MWH)

Brundby: Sjagger 75 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 2, Mørkbuget Knortegås 7, Gravand 29, Gråand 24, Pibeand 2, Strandskade 1, Vibe 38, Strandhjejle 3, Alm. Ryle 2, Islandsk Rødben 3, Storspove 27, Ringdue 60 (MWH)


21.12.2011
Issehoved: Snespurv 1 (CWH, MWH)

20.12.2011
Barnekold: Mørkbuget Knortegås 107, Sortbuget Knortegås 1, Gravand 52, Gråand 46, Pibeand 16, Hvinand 30, Strandskade 12, Vibe 18, Islandsk Rødben 2, Lille Kobbersneppe 3, Storspove 23 (MWH)

19.12.2011
Østerløkken: Canadagås 13 NV, Stor Flagspætte 1, Skovskade 1 (MWH)

Ballen Havn: Lille Lappedykker 1 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 2, Sangsvane 2, Grågås 79, Gravand 35, Strandskade 22,  Vibe 38, Strandhjejle 3, Alm. Ryle 10, Storspove 34 (MWH) 

Draget, Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 6, Alk 1 (MWH)  


18.12.2011
Sildeballe: Sangsvane 7 (EJH, MWH)

Draget, Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 24, Strandskade 14, Storspove 2 (EJH, MWH)

Barnekold: Knopsvane 1, Sangsvane 1, Pibesvane 2, Grågås 19, Mørkbuget Knortegås 5, Gravand 39, Gråand 110, Pibeand 13, Havørn 1 2-3 K, Strandskade 2, Vibe 34, Islandsk Rødben 4, Storspove 7, Råge 13 (EJH, MWH) 

Egholm - Sværm: Grågås 294, Mørkbuget Knortegås 15, Gravand 27, Strandskade 4, Islandsk Rødben 3, Storspove 21 (EJH, MWH)

Kanhave: Stor Tornskade 1 (EJH, MWH)

Langør: Hvinand 61, Toppet Skallesluger 37, Musvåge 2, Islandsk Rødben 6, Storspove 7 (EJH, MWH)

Yderste Holm: Sangsvane 20, Mørkbuget Knortegås 13, Gravand 2, Gråand 8, Ederfugl 10, Hvinand 24, Strandskade 4, Strandhjejle 1, Alm. Ryle 10, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 4, Svartbag 2 (EJH, MWH)

Onsbjerg: Silkehale 24
 (EJH, MWH)

Vesborg: Skarv 50, Knopsvane 2, Gråand 1, Musvåge 3, Fjeldvåge 2, Vibe 18, Fasan 14, Ringdue 100, Gærdesmutte 1, Blåmejse 5, Musvit 5, Grønirisk 30, Gulspurv 8 (GK)

Brundby: Musvåge 1, Silkehale 7, Sjagger 16 (GK)

17.12.2011
Bjørnedam: Grågås 260 (MWH)

Kolby: Sjagger 400 (MWH)

Vesborg: Musvåge 2, Fjeldvåge 2, Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Solsort 3, Blåmejse 2, Musvit 1, Grønirisk 25 (MWH)

16.12.2011
Østerfjord: Toppet Lappedykker 1, Sangsvane 4, Hvinand 320, Toppet Skallesluger 40 (MWH)

Draget, Besser Rev: Gråand 4, Pibeand 2, Spurvehøg 1, Strandskade 38, Hjejle 17, Strandhjejle 1, Alm. Ryle 5, Storspove 1, Skærpiber 1, Grønirisk 7, Bjergirisk 28 (MWH)

15.12.2011
Sværm: Mørkbuget Knortegås 110, Gravand 7 (MWH)

Øster Hedekrog: Gråstrubet Lappedykker 7, Ederfugl 15, Sortand 33, Fløjlsand 4, Havlit 1, Hvinand 3, Toppet Skallesluger 1, Alk 1 (MWH)

Kongehøjen: Vibe 9 (MWH)


14.12.2011
Draget, Besser Rev: Strandskade 24, Hættemåge 8, Skærpiber 1, Gærdesmutte 1, Grønirisk 7 (MWH)

Østerløkken: Husskade 2 (MWH)

13.12.2011
Ballen: Sjagger 200 (MWH)

12.12.2011
Sværm: Mørkbuget Knortegås 174, Sortbuget Knortegås 1 (PB, MWH)

Sælvigbugten: Strandskade 9, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 1 (MWH)

Barnekold: Gravand 55, Gråand 118, Pibeand 12, Strandskade 4, Vibe 16, Alm. Ryle 25, Islandsk Rødben 9, Lille kobbersneppe 4, Storspove 22 (MWH)

11.12.2011
Lillehavet, Langør: Knopsvane 11, Sangsvane 5, Strandskade 3 (MWH)

Langemark: Ringdue 800, Sjagger 160 (MWH)

10.12.2011
Draget, Besser Rev: Søkonge 1 (MWH)

09.12.2011
Sælvigbugten: Pibesvane 17 (MWH)

08.12.2011
Draget, Besser Rev: Sangsvane 11 SV, Grågås 4, Gravand 2, Gråand 70, Pibeand 60, Hvinand 14, Strandskade 62, Alm. Ryle 30, Islandsk Rødben 8, Storspove 3 (MWH)

Langør: Rødhals 1, Stillits 9 (MWH)

07.12.2011
Brattingsborg Skov: Spurvehøg 1, Ringdue 2, Stor Flagspætte 2, Solsort 2, Halemejse 12, Blåmejse 4, Musvit 30, Skovskade 1, Bogfinke 30, Kvækerfinke 20 (MWH) 

Lushage: Sjagger 200, Gulspurv 15 (MWH)

Sværm: Mørkbuget Knortegås 140 (PB)


06.12.2011
Vesborg: Ederfugl 550, Spurvehøg 1, Jernspurv 2, Solsort 3, Musvit 2, Grønirisk 11 (MWH)

Brattingsborg Gods: Hjejle 1300, Sjagger 250 (MWH)

Sværm: Mørkbuget Knortegås 140 (PB)


05.12.2011
Bjørnedam: Sangsvane 3 S, Grågås 270 (MWH)

Langør: Hvinand 40, Toppet Skallesluger 35 (MWH)

04.12.2011
Østerløkken: Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 1, Blåmejse 2, Musvit 5, Skovskade 2, Skovspurv 14, Bogfinke 4, Grønirisk 3 (MWH)

03.12.2011
Ballen Havn: Lille Lappedykker 3, Knopsvane 1, Gråand 130 (MWH)

Barnekold: Gravand 8, Storspove 35, Islandsk Rødben 12, Skovskade 1 (PW)


01.12.2011
Stubmark langs golfbanen, Besser: Bramgås 173 FU (MWH)

Besser: Silkehale 42  (MWH)


November 2011


30.11.2011
Østermarken, Nordby: Hjejle 800 (RJ)

Bjørnedam: Fiskehejre 1, Knopsvane 1, Grågås 350, deraf 1 hvid Grågås, Gråand 7, Krikand 10, Troldand 7, Taffeland 6, Stor Skallesluge 1 hun, Musvåge 1, Vibe 35 (GK)

Lillehavet, Langør: Fiskehejre 1, Strandskade 8, Islandsk Rødben 28, Storspove 13 (MWH)  


29.11.2011
Langemark: Silkehale 11 (LK)

Besser Rev: Strandskade 14, Storspove 3, Grønirisk 75 (MWH)

Kolderne: Skarv 24, Sangsvane 2, Mørkbuget Knortegås 3, Gråand 104, Pibeand 4, Ederfugl 15, Hvinand 36, Strandskade 66, Hjejle 180, Stenvender 1, Islandsk rødben 33, Storspove 36 (MWH)

28.11.2011
Issehoved: Ederfugl 7000, Sortand 3000, Fløjlsand 15, Hvinand 20, Bjergand 3, Toppet Skallesluger 15, Spurvehøg 1 N, Strandskade 2 R, Søkonge 2, Alk 4, Sjagger 40, Vindrossel 5, Grønirisk 45 (MWH)

Kragemosen: Silkehale 18, Sjagger 75 (MWH)

27.11.2011
Sælvig: Musvåge 1, Fasan 5, Vindrossel 17 (CBr)

Østermarken, Nordby: Hjejle 200 (RJ)


26.11.2011
Brattingsborg Gods: Vibe 30, Hjejle 50 (NS)

Ballen: Stor Tornskade 1 død (JJ)

Permelille: Tyrkerdue 4, Sjagger 75 (MWH)

25.11.2011
Østerløkken: Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Blåmejse 2, Musvit 5, Skovspurv 15,  Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Grønirisk 3 (MWH)

24.11.2011
Barnekold: Gravand 54, Gråand 148, Pibeand 30, Krikand 4, Hvinand 9, Strandhjejle 1, Hjejle 125, Alm. Ryle 35, Storspove 49, Islandsk Rødben 2, Svartbag 2, Hættemåge 80 (MWH)

23.11.2011
Øster Hedekrog: Gråstrubet lappedykker 8, Fløjlsand 1, Toppet Skallesluger 80, Ravn 1(MWH)

22.11.2011
Issehoved: Ederfugl, Sortand, Toppet Skallesluger 2, Spurvehøg 2 N, Alk 2, Grønirisk 30, Bjergirisk 4 (MWH)

Langemark: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 9, Rødhals 1, Solsort 2, Blåmejse 5, Musvit 7, Gråkrage 2, Allike 8, Gråspurv 7, Skovspurv 2, Bogfinke 6, Grønirisk 5 (AG)

21.11.2011
Hjortholm: Alk 1 (PB)

20.11.2011
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Ringdue 25, Stor Flagspætte 5, Gærdesmutte 2, Rødhals 2, Solsort 3, Fuglekonge 3, Blåmejse 4, Musvit 37, Skovskade 3, Bogfinke 20, Kvækerfinke 3, Grønsisken 60, Gulspurv 9 (CBr, MWH)

Lushavn: Grågås 80 V, Sædgås 5 V (CBr, MWH)


19.11.2011
Sælvig: Gærdesmutte 1, Stillits 2, Dompap 5 (CBr)

Barnekold: Gravand 17, Gråand 80, Pibeand 160, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Strandhjejle 1, Islandsk Ryle 3, Alm. Ryle 85, Islandsk Rødben 5, Storspove 18 (MWH)

Draget, Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 1, Strandskade 2, storspove 1, Rødhals 1, grønirisk 25 (MWH)

Langemark: Spurvehøg 1, Tyrkerdue 30, Jernspurv 1, Grønirisk (AG)
 


18.11.2011
Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Ringdue 5, Stor Flagspætte 2, Gærdesmutte 2, Sjagger 75, Misteldrossel 1, Musvit 17, Ravn 1, Allike 200 (MWH)

17.11.2011
Lillehavet, Langør: Strandskade 3, Islandsk Rødben 32, Storspove 9 (MWH)

16.11.2011
Tranebjerg: Træløber 1 (GK)

Sælvig: Husrødstjert 1 han (CBr)

Vesborg: Musvåge 2, Rødhals 1, Husskade 1, Stær 2, Kvækerfinke 8, Grønirisk 9 (MWH)

15.11.2011
Sælvigbugten: Strandskade 6, Lille Kobbersneppe 3 (MWH)

Skovfogedhuset: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Rødhals 1, Solsort 2, Sjagger 200, Fuglekonge 4, Blåmejse 2, Ravn 1 (MWH)

Kragemosen: Gråand 2, Krikand 130, Ringdue 9, Tamdue 3, Engpiber 2, Sjagger 110, Husskade 3, Grønirisk 75 (MWH) 


14.11.2011
Barnekold: Sangsvane 6, Grågås 52, Bramgås 140, Mørkbuget Knortegås 4, Gravand 44, Gråand 185, Pibeand 62, Krikand 2, Hvinand 27, Strandskade 1, Vibe 9, Islandsk Rødben 18, Storspove 70, Rødhals 1, Sjagger 130, Sortkrage 1, Grønirisk 2, Gulspurv 12 (MWH) 

13.11.2011
Vesborg: Ederfugl 300, Musvåge 1, Sanglærke 1, Rødhals 10 - flere syngende, Solsort 4, Blåmejse 1, Musvit 2, Ravn 1, Skovskade 2, Bogfinke 2, Grønirisk 28, Grønsisken 8, Stillits 4, Dompap 5, Gulspurv 2 (MWH)

Pilemosen: Grågås 200, Dobbeltbekkasin 3, Ringdue 20, Blishøne 3, Gærdesmutte 1, Musvit 4 (GK)

Vadstrup: Stor Flagspætte 1, Solsort 8, vindrossel 1, Musvit 10 (GK)

Vesborg - Vesborggård: Skarv 50, Knopsvane 1, Ederfugl 300, Gråand 8, Stor Skallesluger 2, Musvåge 4, Fasan 30, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Blåmejse 2, Gulspurv 10 (GK)

Kyholm: Gravand 2,
Tejst 3, Spættet Sæl 3 (BJ)

12.11.2011
Sælvigbugten: Engpiber 2, Stor Tornskade 1 (DMA, MWH)

Issehoved: Sangsvane 5, Ederfugl, Sortand 700, Fløjlsand 3, Bjergand 10, Hvinand 1, Dværgfalk 1 N, Ride 2 V, Engpiber 3, Rødhals 1, Sjagger 250, Bjergirisk 15 (DMA, MWH)

11.11.2011
Toftebjerg: Mosehornugle 1 med beskadiget vinge. Indfanget og afleveret til Samsø Falkecenter (HK)

Bjørnedam: Sangsvane 3 OF, Grågås 23, Gråand 10, Krikand 30, Taffeland 4, Troldand 8, Stor Skallesluger 1, Blishøne 1 (GK)

Besser Rev: Gråand 4, Pibeand 2, Hvinand 30, Toppet Skallesluger 15, Strandskade 18, Hjejle 20, Alm. Ryle 2, Stenvender 1, Storspove 3, Engpiber 3, Gærdesmutte 1, Bogfinke 2, Grønirisk 40 (MWH)

Kolderne: Skarv 56, Fiskehejre 1, Grågås 16, Mørkbuget Knortegås 18, Gråand 130, Pibeand 8, Ederfugl 30, Hvinand 34, Toppet Skallesluger 12, Strandskade 53, Hjejle 1200, Sortgrå Ryle 4, Alm. Ryle 8, Stenvender 4, Storspove 32 (MWH)  

10.11.2011
Skovfogedhuset: Rødhals 1, Musvit 4, Ravn 1, Dompap 1 (MWH)

Lushage: Slørugle 1 (KT)
Uglen sad på skråningen lige før Lushagefyret, men blev skræmt op og fløj ind i skoven. Det var det samme sted, hvor der den 3. november 2010 blev fundet en død Slørugle - også af KT.


09.11.2011
Draget, Besser Rev: Toppet Lappedykker 8, Hvinand 120, Toppet Skallesluger 20, Strandskade 1, Hjejle 4, Storspove 21, Engpiber 1, Grønirisk 150 (MWH)

08.11.2011
Barnekold: Gravand 26, Gråand 40, Pibeand 160, Strandskade 1, Hjejle 600, Islandsk Rødben 1, Storspove 8, Sjagger 75 (MWH)

07.11.2011
Vesborg: Musvåge 2, Fjeldvåge 1, Vibe 75, Skovsneppe 1, Rødhals 7 - 2 SY, Husrødstjert 2 - han + hun, Solsort 7, Halemejse 10, Blåmejse 1, Musvit 3, Bogfinke 2, Dompap 5, Gulspurv 3 (MWH)

06.11.2011
Issehoved: Vindrossel 7 (PAN)

Vesborg:
Fjeldvåge 3 (PAN)

Strandskoven: Spurvehøg 1, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Blåmejse 1, Musvit 4, Grønsisken 25, Bomlærke 1 (DMA)

Pillemark: Ringdue 10, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 4, Musvit 1, Skovspurv 1 (BS) 


05.11.2011
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Fasan 20, Råge 40, Bogfinke 4, Gulspurv 2 (AØK, GK)

04.11.2011
Rosendal, Kragemosen: Silkehale 7 (CF)

Sælvig: Spurvehøg 3, Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Sjagger 225, Vindrossel 14, Solsort 9, Kernebider 1(CBr)

Issehoved:
Bramgås 137 SV, Ederfugl 10.000+, Engpiber 8, Rødhals 1, Stenpikker 1, Grønirisk 250 (DMA, MWH)

03.11.2011
Ilse Made, Vesterløkker: Grågås 4, Vandrefalk 1, Hjejle 250 (DMA, MWH)

Vesborg: Musvåge 3, Fjeldvåge 1, Spurvehøg 1, Engpiber 8, Gærdesmutte 2, Rødhals 4, Solsort 5, Vindrossel 400, Sjagger 5, Musvit 2, Stær 130, Bogfinke 10, Kvækerfinke 1, Grønirisk 4, Grønsisken 75, Dompap 2, Gulspurv 4 (DMA, MWH)

Rosendal, Kragemosen: Silkehale 7 (CF) 


02.11.2011
Draget, Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 2, Gråand 6, Pibeand 2, Hvinand 40, Toppet Skallesluger 35, Strandskade 18, Hjejle 120, Strandhjejle 2, Sortgrå Ryle 1, Alm. Ryle 16, Storspove 2, Engpiber 8, Grønirisk 250 + 75 (2 flokke), Bjergirisk 13 (MWH)

01.11.2011
Barnekold: Gravand 24, Gråand 72, Pibeand 95, Strandskade 4, Strandhjejle 18, Hjejle 1200, Alm. Ryle 135, Islandsk Rødben 5, Storspove 19 (MWH)


Oktober 2011


31.10.2011
Langør/Lilleøre: Mørkbuget knortegås 158 (60 1K), Gravand 5, Gråand 64, Strandskade 4, Rødben 1, Hvidklire 1, Engpiber 3, Stenpikker 1, Grønirisk 4 (MWH)  

30.10.2011
Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Ringdue 3, Stor Flagspætte 3, Sjagger 15, Allike 40, Skovskade 2, Halemejse 1, Musvit 2, Bogfinke 4 (MWH)

Pillemark: Dompap 1 (BS)


29.10.201
Bosserne: Skarv 400, Strandskade 12, Sortgrå Ryle 33, Stenvender 65, Skærpiber 1, Stær 5, Bjergirisk 21 (MWH)

Vejrø:
Skovhornugle 1 (PB), Skærpiber 4, Stenpikker 1, Snespurv 3 (MWH)

28.10.2011
Besser Rev: Bramgås 27 NV, Gråand 12, Hvinand 175, Toppet Skallesluger 30, Strandskade 11, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 9, Dobbeltbekkasin 1, Havterne 1 FU, Engpiber 4, Skærpiber 5, Grønirisk 150, Bjergirisk 125, Snespurv 2 (HHA, MWH)

Kolderne: Gråand 16, Pibeand 4, Strandskade 4, Hjejle 4, Strandhjejle 3, Alm. Ryle 3, Islandsk Rødben 21, Storspove 23 (HHA, MWH)

27.10.2011
Permelille: Grågås 120, Rød Glente 1, Ravn 2 (FS)

Pillemark: Rødhals 1, Solsort 3, Sjagger 11 (BS)

Østerløkken: Fjeldvåge 1, Grågås 45, Rødhals 1, Sjagger 40 (MWH)

Issehoved: Rødstrubet Lom 2, Sule 2 FU, Knopsvane 1, Ederfugl , Sortand, Bjergand 8 R, 
Musvåge 1 N, Alk 6 R, Engpiber 5, Grønirisk 5 (MWH) 

26.10.2011
Bolbro Sand/Besser Rev: Hvinand 70, Sortgrå Ryle 3 (MWH)

Sildeballe: Stor Tornskade 1 (MWH)

Brokold: Hvinand 35, Strandskade 1, Strandhjejle 9, Storspove 24 (MWH) 


25.10.2011
Brattingsborg Gods: Grågås 800 (HHA)

Issehoved: Rødstrubet Lom 2 R, Sule 5 FU, Ederfugl, Sortand 700, Stor Skallesluger 2, Toppet Skallesluger 4, Storspove 1, Splitterne 1, Alk 7, Sanglærke 2 T, Engpiber 3 R, Stenpikker 1, Vindrossel 45 T, Stær 30 T, Bogfinke/Kvækerfinke 80 T, Grønirisk 3 R, Bjergirisk 8 R (MWH) 

24.10.2011
Draget, Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 18, Sortbuget Knortegås 1 (for 10. efterår i træk tilbage på Samsø), Strandskade 10, Hjejle 120, Strandhjejle 10, Alm. Ryle 90, Stenvender 2, Storspove 1, Grønirisk 30, Bjergirisk 15 (HHA, MWH)

Langør: Mørkbuget Knortegås 64 - deraf 14 JUV, Sjagger 80 (HHA, MWH)

Issehoved: Sule 6, Ederfugl
9000, Svartbag 10, Sølvmåge 120, Ride 1, Splitterne 4, Alk 8, Sanglærke 2, Engpiber 3, Bjergirisk 10 (HHA, MWH)

Vesborg: Musvåge 1, Sjagger 15 (BS)

Pillemark-Tranebjerg: Duehøg 1 (BS) 

23.10.2011
Vesborg: Knopsvane 9, Bramgås 116 V, Musvåge 1, Fjeldvåge 1, Blå Kærhøg 1 hun, Spurvehøg 8, Ringdue 340, Huldue 2, Sanglærke 2, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Vindrossel 65, Blåmejse 1, Musvit 1, Allike 400, Husskade 1, Stær 12, Bogfinke 35, Kvækerfinke 2, Grønsisken 7, Tornirisk 45, Stillits 2, Dompap 5, Gulspurv 14 (CBr, DMA, MWH)  

22.10.2011
Brattingsborg skov: Ringdue 150, Stor Flagspætte 1, Solsort 8, Sjagger 80, Misteldrossel 1, Musvit 15, Bogfinke 20, Kvækerfinke 2 (MWH)

Lushage: Ederfugl 270, Musvåge 1, Skærpiber 2, Hvid Vipstjert 1, Stenpikker 1, Grønirisk 24 (MWH) 

21.10.2011
Langør/Lilleøre: Mørkbuget Knortegås 15, Sandløber 1, Storspove 2, Alm. Kjove 1 lys, Alk 2 (SE)

Bjørnedam: Grågås 400, Gråand 8, Krikand 30, Taffeland 6, Troldand 4, Blishøne 4 (GK)

Store Vorbjerg: Lille Lappedykker 1 (GK)

Grusgraven, Trekanten: Gråstrubet Lappedykker 1, Gråand 2, Blishøne 3, Bjergvipstjert 1, Musvit 2, Bogfinke 1 (GK)

Vesborg: Knopsvane 9, Grågås 7, Musvåge 2, Spurvehøg 2,
Dværgfalk 1, Vibe 350, Hjejle 400, Ringdue 15, Huldue 1, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 9 T, Landsvale 8 T, Engpiber 9, Gærdesmutte 1, Solsort 2, Vindrossel 19, Blåmejse 4, Musvit 2, Ravn 6, Skovskade 1, Stær 4, Bogfinke 25, Kvækerfinke 3, Grønirisk 2, Grønsisken 24, Tornirisk 2, Bjergirisk 150, Gulspurv 3  (MWH)  


20.10.2011
Issehoved: Sule 1, Skarv 32 S, Ederfugl, Sortand, Fløjlsand 1, Toppet Skallesluger 8, Spurvehøg 1 S, Vandrefalk 1 N, Strandskade 1, Strandhjejle 2, Alm. Ryle 4, Lomvie 1, Alk 3, Sanglærke 1, Engpiber 1, Ravn 2, Sortkrage 1, Bjergirisk 14, Dompap 8 (SE, MWH)

Kragemosen: Gråand 2, Krikand 50, Storspove 5, Tamdue 3 hvide, Gærdesmutte 1, Sjagger 8, Musvit 1, Grønirisk 25, Bjergirisk 20 (SE, MWH)

Langør: Mørkbuget Knortegås 27 - deraf 10 JUV, Hvidklire 2, Engpiber 3 (MWH)


19.10.2011
Vorbjerg: Musvåge 1, Agerhøne 1, Storspove 5 (GK, MWH)

Østerhede: Sjagger 60, Vindrossel 5 (MWH)

Langør: Mørkbuget Knortegås 66 - deraf 19 JUV

Kragemosen: Skægmejse 2 (SE)

18.10.2011
Onsbjerg: Rød Glente 1 (GK)

Mårup: Lille Lappedykker 1, Hjejle 450, Vibe 50, Landsvale 1, Stær 50 (SE)

Issehoved: Ederfugl 7500, Sortand 900 (SE)

Hverremosevej, Nordby: Hjejle
1400 (SE)

Langør: Mørkbuget Knortegås 110, Gråand 14, Sortand 2, Toppet Skallesluger 8, Strandskade 8, Lille Kobbersneppe 2, Storspove 7, Hvidklire 2, Lomvie 1 (MWH)


17.10.2011
Permelille: Grågås 7,  Bramgås 32 S, Musvåge 1, Ravn 5 (MWH)

Barnekold: Grågås 533, Gravand 23, Gråand 152, Pibeand 275, Krikand 5, Spidsand 2, Strandhjejle 3 (DMA, MWH)

Bolbro Sand: Mørkbuget Knortegås 19 - deraf 8 JUV, Strandhjejle 1, Hjejle 28 (DMA, MWH)

Østerløkken: Gærdesmutte 1, Gransanger 1 (MWH)

Tranebjerg-Pillemark: Grågås 180 (BS)


16.10.2011
Falkecenter, Permelille: Vandrefalk 1 hun slog flere gange efter Falkecentrets store Steppeørn under forevisningen for ca. 60 publikummer (FS)

Vesborg: Grågås 250,
Bramgås 9, Musvåge 1, Blå Kærhøg 1 hun, Vibe 350, Hjejle 500, Ringdue 25, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 1, Sjagger 32, Gransanger 2, Blåmejse 4, Musvit 2, Stor Tornskade 1, Allike 50, Råge 2, Skovskade 2, Stær 50, Bogfinke 40, Kvækerfinke 1, Grønirisk 5, Grønsisken 45, Stillits 8, Dompap 1, Gulspurv 8 (DMA, CBr, MWH)

15.10.2011
Langør: Blå Kærhøg 1 hun, Rørhøg 1, Musvåge 20 T, Fjeldvåge 2 T (DMA)

Permelille: Fiskehejre 1, Sangsvane 3 (GK)

Lushage: Skarv 28, Fiskehejre 1, Ederfugl 300, Agerhøne 25, Hvid Vipstjert 4, Grønirisk 30, Gulspurv 3 (GK)

Vesborg: Skarv 34 S, Fiskehejre 2, Grågås 37, Bramgås 12, Ederfugl 300, Blå Kærhøg 1 hun, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 R, Vibe 250, Hjejle 700, Ringdue 250, Sanglærke 7 R, Landsvale 4 T, Engpiber 4, Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Vindrossel 20, Sangdrossel 1, Misteldrossel 7, Gransanger 2, Blåmejse 10, Musvit 9, Ravn 1, Gråkrage 20, Skovskade 1, Stær 80, Skovspurv 2, Bogfinke 100, Kvækerfinke 2, Grønirisk 5, Grønsisken 80, Stillits 2, Dompap 3, Lille Korsnæb 4, Gulspurv 7 (DMA, EJH, MWH)  


14.10.2011
Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 8, Spurvehøg 1, Strandskade 7, Strandhjejle 2, Hjejle 15, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 21, Sortgrå Ryle 2, Alm. Ryle 51, Splitterne 1, Sanglærke 1, Engpiber 2, Skærpiber 2, Hvid Vipstjert 1, Blåmejse 5, Grønirisk 45, Bjergirisk 35 (EJH, MWH)

Brokold: Mørkbuget Knortegås 22, Toppet Skallesluger 21 (EJH, MWH)

Østerfjord: Toppet Lappedykker 13, Hvinand 110, Toppet Skallesluger 90 (EJH, MWH)

Kolderne: Skarv 90, Fiskehejre 2,
Sædgås 13 V, Mørkbuget Knortegås 7, Gråand 120, Pibeand 14, Krikand 2, Ederfugl 75, Hvinand 154, Toppet Skallesluger 54, Strandskade 33, Strandhjejle 26, Hjejler 800, Alm. Ryle 80, Rødben 21, Storspove 54, Splitterne 1 (EJH, MWH)

Langør: Mørkbuget Knortegås 24 (EJH, MWH)


13.10.2011
Vesborg: Knopsvane 8, Musvåge 28 V, Fjeldvåge 1 R/FU, Spurvehøg 1 T, Vibe 350 R, Ringdue 400 T, Jernspurv 1 R, Rødhals 1, Husrødstjert 1, Gransanger 3, Blåmejse 2, Musvit 9, Stor Tornskade 1, Stær 75 V, Bogfinke 8 R, Grønirisk 15 r (MWH)

12.10.2011
Vesborg: Musvåge 5 T, Spurvehøg 2 T, Vibe 31 T, Ringdue 250 R, Sanglærke 4 R, Landsvale 5 T, Engpiber 8 R, Rødhals 1, Sjagger 45 R, Gransanger 4 FU, Blåmejse 5 FU, Stær 21 T, Tornirisk 70 R (MWH)

Issehoved:
Sortstrubet Lom 1 V, Sule 36 FU/T, Grågås 13 NV, Toppet Skallesluger 3 Ø, Musvåge 9 NV, Strandhjejle 9 R, Alm. Ryle 42 R, Ride 4 SV, Stormmåge 3 SV, Lomvie 2 NV, Bjergirisk 35 R (Elsebeth Gludsted, Tåstrup, MWH) 

11.10.2011
Issehoved: Ederfugl 2500, Sortand 200, Pibeand 3 SV, Stor Skallesluger 4 hun SØ, Strandhjejle 1, Splitterne 1 SV, Sanglærke 1, Bjergirisk 45 (MWH) 

10.10.2011
Østerløkken: Spurvehøg 1, Gransanger 5 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 3, Grågås 1, Gravand 9, Gråand 96, Pibeand 16, Krikand 8, Hvinand 58, Toppet Skallesluger 27, Musvåge 1, Vibe 8 (MWH)

Eskeholm: Mørkbuget Knortegås 1, Pibeand 80, Alm. Ryle 30, Storspove 44 (MWH)

Bolbro Sand: Mørkbuget Knortegås 2, Hjejle 3, Strandhjejle 1, Alm. Ryle 22 (MWH)


09.10.2011
Vesborg: Knopsvane 4, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Dværgfalk 1, Vibe 180, Hjejle 350, Ringdue 30, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 9 R, Landsvale 8 FU/T, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1, Jernspurv 2 R, Rødhals 3, Solsort 4, Munk 3 FU, Gransanger 15, Fuglekonge 2 FU, Blåmejse 19 T/FU, Musvit 8, Stor Tornskade 2 R/TF, Gråkrage 10, Husskade 2, Skovskade 1, Stær 45 R/T, Gråspurv 2, Bogfinke 85 T, Kvækerfinke 2, Grønirisk 95 R/T, Grønsisken 40 T, Dompap 3, Gulspurv 8 R (MWH)

Østerby: Sjagger 7 (JH)

Alstrup: Musvåge 15 T (JH)

Østerløkken: Gransanger 2, Skovskade 2 (MWH)


08.10.2011
Vesborg: Fiskehejre 1, Knopsvane 6, Blå Kærhøg 1 hun, Musvåge 8, Spurvehøg 8, Tårnfalk 3, Dværgfalk 1 SV, Vibe 180, Hjejle 125, Ringdue 550, Huldue 2, Sanglærke 24 V, Engpiber 10 V, Hvid Vipstjert 3 T, Solsort 1, Vindrossel 140 T, Sjagger 70 T, Misteldrossel 2 T, Løvsanger 1, Gransanger 7, Blåmejse 3, Stor Tornskade 1, Gråkrage 20, Husskade 1, Bogfinke 525 SV, Kvækerfinke 2 T, Grønirisk 20 R, Grønsisken 15 T, Dompap 1 (CBr, MWH)

Østerløkken:
Fjeldvåge 1 FU (CBr, MWH)

Brattingsborg Gods: Grågås 680 (CBr, MWH)

Barnekold: Skarv 6, Knopsvane 10, Grågås 100, Gråand 50, Pibeand 10, Musvåge 2, Fasan 4, Ringdue 30 (GK)

Filipsdal: Musvit 2, Råge 12, Bogfinke 12, Kvækerfinke 2, Grønirisk 12, Stillits 30 (GK)

Besser Rev: Ederfugl 13, Sandløber 3, Grønirisk 12 (GK)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Vandrefalk 1, Bogfinke 50 (GK)

Permelille: Hjejle 700 R (MWH)

07.10.2011
Issehoved: Sule 2, Skarv 35 S, Tårnfalk 1, Alm. Kjove 1, Splitterne 21, Strandskade 1, Strandhjejle 2, Sanglærke 2, Engpiber 2, Marsvin 1 (MWH)

Østerløkken: Landsvale 6, Gransanger 1 (MWH)
 


06.10.2011
Gammelholm: Agerhøne 11 (MWH)

National optælling i Stavns Fjord af svømmeænder, taffeland og knortegås
Hjortholm: Skarv 20, Grågås 3, Mørkbuget Knortegås 36, Gråand 2, Pibeand 32, Toppet Skallesluger 2, Storspove 83 (PB, MWH)

Yderste Holm: Skarv 75, Fiskehejre 1,
Mørkbuget Knortegås 6, Pibeand 252, Krikand 8, Toppet Skallesluger 60, Strandhjejle 9, Alm. Ryle 70, Storspove 15 (PB, MWH)

Barnekold:  Skarv 42,
Gråand 28, Pibeand 174, Krikand 10, Skeand 1, Islandsk Ryle 3, Alm. Ryle 8 (MWH)

Besser:
Vandrefalk 1 FU (MWH)

Brattingsborg Gods: Grågås
ca. 2000 + de 2 hvide, Blisgås 7, Hjejle 75 (MWH)

Østerløkken: Gærdesmutte 1, Solsort 3, Gransanger 2, Blåmejse 2, Musvit 4, Skovspurv 8 (MWH)


05.10.2011
Vesborg: Hedehøg 1 JUV FU, Musvåge 4, spurvehøg 1, Hjejle 300, Vibe 25, Engpiber 20 R, Gransanger 4, Stor Tornskade 1, Husskade 1, Stær 30, Bogfinke 10 T (DMA, MWH) 

04.10.2011
Kragemosen: Krikand 24, Gransanger 1, Stor Tornskade 1, Grønirisk 200, Stillits 20, Gulspurv 20, Rørspurv 2 (MWH)

Mårup Østerstrand: Splitterne 5 N (MWH)

03.10.2011
Issehoved: Rødstrubet Lom 2 SV, Pibeand 30 SV, Ederfugl 5000 R + 540 SV, Toppet Skallesluger 10 SV, Strandskade 2, Strandhjejle 9, Sandløber 3, Storspove 5, Splitterne 6, Tejst 1 R, Sanglærke 2, Landsvale 9, Engpiber 12, Jernspurv 1, Rødhals 1, Gransanger 2, Husskade 2, Rørspurv 1 (DMA, MWH)  

02.10.2011
Vesborg: Grågås 22, Bramgås 5 V, Spurvehøg 1, Dværgfalk 1, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 4 V, Hvid Vipstjert 10, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Vindrossel 3, Gransanger 14, Blåmejse 10, Stær 80 SV, Bogfinke 220, Kvækerfinke 8, Grønsisken 95, Dompap 1, Bomlærke 1 (DMA, MWH)

Østerløkken: Blå Kærhøg 1 hun (MWH)

Øater Hedekrog: Spidsand 3 han (BJ)


01.10.2011
Vesborg: Knopsvane 1, Grågås 1, Musvåge 5, Spurvehøg 1, Vibe 400, Hjejle 400, Hvidklire 1, Ringdue 20, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 13 T, Landsvale 2 SV, Engpiber 20 R, Hvid Vipstjert 2 T, Gærdesmutte 2, Jernspurv 2, Sangdrossel 9, Misteldrossel 2, Gransanger 17, Halemejse 9 FU, Musvit 4, Gråkrage 15, Husskade 2, Skovskade 1, Stær 40 V, Bogfinke 60 T, Kvækerfinke 6 T, Grønsisken 18 T, Dompap 2 (CBr, MWH)

Lushage: Musvåge 2, Fasan 1, Engpiber 20, Hvid Vipstjert 4, Gråkrage 2, Grønirisk 15+, Gulspurv 15+ (GK)
 


September 2011


30.09.2011
Sælvig: Fiskehejre 1, Musvåge 19 T, Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 1, Sangdrossel 1, Solsort 3, Grå Fluesnapper 1, Musvit 7, Træløber 1, Skovskade 3, Stær 14, Kvækerfinke 2, Bogfinke 17, Grønsisken 7 (CBr)

Østerløkken: Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 1 SY (MWH)

Issehoved: Knopsvane 2, Spurvehøg 2, Strandhjejle 4, Alm. Ryle 1, Storspove 5,
Lille Regnspove 1, Splitterne 8, Sanglærke 3, Engpiber 8, Hvid Vipstjert 7, Munk 2, Gransanger 2, Tornirisk 9, Gulspurv 2 (MWH)

29.09.2011
Sælvig: Bjergvipstjert 1 (CBr)

Besser Rev: Knopsvane 2, Mørkbuget Knortegås 6 - 4 AD + 2 JUV, Gråand 2, Spidsand 4 S, Spurvehøg 1, Dværgfalk 1 SV, Strandskade 12, Hjejle 58 R, Strandhjejle 7 R, Sandløber 2 R, Alm. Ryle 150, Islandsk Rødben 1, Storspove 4, Splitterne 8 S, Sanglærke 1, Engpiber 30, Skærpiber 2, Hvid Vipstjert 1, Solsort 2, Gransanger 8, Løvsanger 1, Skovspurv 1, Grønirisk 140, Tornirisk 30, Stillits 3, Rørspurv 2 (MWH)

Østerfjord: Toppet Lappedykker 13, Ederfugl 70,
Hvinand 3, Toppet Skallesluger 42 (MWH)

Kolderne: Skarv 15 R, Fiskehejre 1, Rørhøg 1 JUV R, Strandskade 4, Strandhjejle 42, Rødben 16, Storspove 1, Splitterne 12 (MWH)

Østerløkken: Munk 1 han, Gransanger 2 (MWH) 

28.09.2011
Østerløkken: Gransanger 3, Blåmejse 4 (MWH)

Barnekold: Toppet Lappedykker 1, Skarv 62, Fiskehejre 2, Knopsvane 12, Grågås 16, Gravand 2, Gråand 76, Pibeand 750, Toppet Skallesluger 44, Vandrefalk 1, Storspove 216, Hætemåge 1200 (MWH) 

27.09.2011
Issehoved: Skarv 29 SV, Knopsvane 1 R, Ederfugl 1300, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 4, Sandløber 1, Alm. Ryle 42, Lille Kobbersneppe 2, Splitterne 20 FU/SV, Sanglærke 3, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 2, Tornirisk 40, Stillits 5, Gulspurv 7 (Peter E. Jensen, Vester Vedsted, MWH)

Østerløkken: Rødhals 2, Rødstjert 1, Gransanger 2 (MWH)

Langør: Stær 750 (MWH) 

26.09.2011
Vesborg: Musvåge 109 SV, Spurvehøg 3 SV, Tårnfalk 2 - 1 FU + 1 SV, Lærkefalk 1 R, Vibe 170, Hvidklire 1 T, Ringdue 35 T, Huldue 1 T, Landsvale 337 SV, Bysvale 1, Engpiber 40 SV, Løvsanger 1, Gransanger 6, Løvsanger 1, Stær 200 T, Skovskade 1 R, Bogfinke 110 SV (MWH)

25.09.2011
Mårup Havn: Vandrefalk 1 (Peter E. Jensen, Vester Vedsted)

Sælvig: Knopsvane 2 AD + 3 JUV, Musvåge 3, Grønbenet Rørhøne 1, Blishøne 2, Ringdue 90, Agerhøne 25 (udsatte), Fasan 2,  Råge 210, Gråkrage 7, Allike 25, Skovskade 3, Stor Flagspætte 2, Stær 85, Solsort 7, Sangdrossel 6, Bogfinke 19, Skovspurv 4, Grønirisk 3, Grønsisken 14, Musvit 12, Blåmejse 3, Hvid Vipstjert 3, Stillits 3, Jernspurv 2 (CBr)

Festivalpladsen:
Blå Kærhøg 1 han (PØ)

Alstrup: Gransanger 2, Broget Fluesnapper 2, Ravn 4 (PØ)

Vadstrup: Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 4, Bogfinke 3 (GK)

Pilemosen: Knopsvane 4 AD + 7 JUV, Grågås 30, Gråand 6, Musvåge 2, Rørhøg 2 - han + hun, Tårnfalk 2, Blishøne 40, Vibe 3, Ringdue 40, Engpiber 25, Stenpikker 2, Blåmejse 4, Musvit 8, Gråkrage 20, Råge 20 GK)

Issehoved: Mørkbuget Knortegås 3 SV,  Ederfugl 1300, Sortand 150, Toppet Skallesluger 1 SV,  Strandhjejle 16 R, Islandsk Ryle 1 R, Alm. Ryle 1 R, Lille Kobbersneppe 10 FU,
Alm. Kjove 2 SV, Stormmåge 5 V, Splitterne 18 SV, Sanglærke 3 R, Landsvale 1 S, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 7 R, Stenpikker 2 R, Havesanger 1, Munk 1, Gransanger 2, Bogfinke 15 R, Grønirisk 20 R, Grønsisken 12, Tornirisk 35, Rørspurv 1, Gulspurv 10 R (MWH)

Sælvigbugten: Strandskade 32 FU, Lille Kobbersneppe 9 FU (MWH)


24.09.2011
Permelille: Musvåge 50+ V (FS)

Vesborg: Skarv 7, Fiskehejre 1, Knopsvane 2 AD + 6 JUV, Grågås 1200 T + de 2 hvide gæs, Havørn 1 2K, Rørhøg 2 - 1JUV + 1 han, Blå Kærhøg 1 hun/JUV, Musvåge 16, Spurvehøg 9, Tårnfalk 5, Dværgfalk 1, Vibe 250, Hjejle 120, Alm. Ryle 3, Splitterne 7, Ringdue 10, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 2, Landsvale 2550 SV, Bysvale 2, Engpiber 65, Hvid Vipstjert 8, Gul Vipstjert 3, Gærdesmutte 2, Jernspurv 8, Rødstjert 1, Solsort 2, Sangdrossel 4, Misteldrossel 2, Løvsanger 1, Gransanger 13, Grå Fluesnapper 1, Blåmejse 2, Musvit 2, Gråkrage 20, Sortkrage 2, Allike 2, Skovskade 4, Stær 140, Bogfinke 60+, Kvækerfinke 3, Grønirisk 9, Grønsisken 26, Tornirisk 3, Dompap 3 (CBr, MWH)  

23.09.2011
Østerløkken: Rød Glente 1 S (MWH)

Vesborg: Knopsvane 2 AD + 6 JUV, Musvåge 5, Rørhøg 1 hun, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1 FU, Vibe 180 R, Hjejle 11 V, Hvidklire 4 V, Landsvale 17 V + 20 FU, Bysvale 30 FU, Engpiber 15 R, Hvid Vipstjert 2 R, Bynkefugl 1 R, Løvsanger 1 FU, Gransanger 9 FU, Blåmejse 2, Stær 175, Grønirisk 4 FU (MWH) 

22.09.2011
Issehoved: Pibeand 43 SV, Ederfugl 1000 R, Sortand 290, Musvåge 1 S, Tårnfalk 1 S. Strandhjejle 6 R, Alm. Ryle 1 R, Sabinemåge 1K V, Splitterne 71 SV, Sanglærke 3 R, Hedelærke 1 R, Landsvale 130 S, Bysvale 1 S, Digesvale 1 S, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stenpikker 2 R, Tornirisk 22 R (MWH)

Østerløkken: Spurvehøg 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Høgesanger 1K, Gransanger 1, Blåmejse 2, Musvit 5 (MWH)   


21.09.2011
Skottensbjerg: Grågås ca. 1000 + de 2 hvide (JK)

Barnekold: Fiskehejre 2, Knopsvane 12, Grågås 230, Gråand 37, Krikand 34, Pibeand 290, Spidsand 2, Islandsk Ryle 4, Alm. Ryle 160, Lille kobbersneppe 2, Storspove 5, Hvidklire 1, Hættemåge 750, Sølvmåge 270 (MWH)

Bolbro Sand v. Besser Rev: Strandskade 1, Hjejle 115, Strandhjejle 5, Islandsk Ryle 4, Sandløber 2, Rødben 1, Storspove 1, Splitterne 5, Landsvale 7 S, Engpiber 7, Hvid Vipstjert 1, Stenpikker 2, Grønirisk 14 (MWH)

Østerløkken: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Tornsanger 1, Musvit 4 (MWH)


20.09.2011
Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Ringdue 8, Rødhals 1, Solsort 2, Gransanger 1, Blåmejse 1, Musvit 2, Bogfinke 75 (MWH)

Lushavn: Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Stenpikker 1 (MWH)

Lushage: Hvid Vipstjert 2, Stær 75, Tornirisk 8, Gulspurv 2 (MWH)

19.09.2011
Kragemosen: Hvid Vipstjert 9, Stenpikker 1, Husskade 2 (MWH)

Issehoved: Ederfugl 125 S, Sortand 50 R, Hvepsevåge 1 S, Tårnfalk 1 FU, Alm. Kjove 1 S, Splitterne 10 S, Alk 1 S, Mursejler 1 S, Sanglærke 3 R, Landsvale 18 S, Digesvale 3 S, Engpiber 8 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stenpikker 2 R, Grønirisk 3 FU, Tornirisk 20 FU (MWH) 

18.09.2011
Østerløkken: Husskade 1 (CBr)

Sælvig: Musvåge 1,Tårnfalk 1, Råge 200 (CBr)

Vesborg: Fiskehejre 1, Knopsvane 2 AD + 4 JUV/normalfarvet + 2 JUV/hvide,
Duehøg 1 JUV, Spurvehøg 1, Splitterne 5 V, Bynkefugl 1, Bogfinke 300 R/FU (MWH)

17.09.2011
Landsdækkende, international grågåsetælling
Bjørnedam: Grågås 270, Canadagås 5 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 8, Grågås 780, Gravand 1, Gråand 8, Pibeand 210, Vibe 8, Hjejle 750, Alm. Ryle 120, Lille Kobbersneppe 9, Storspove 24 (MWH)

Mårup (markoversvømmelse, lige syd for solvarmeanlægget): Vibe 82, Hjejle 400, Alm. Ryle 13,
Dværgryle 3, Splitterne 5 (MWH)

Issehoved:
Mallemuk 3 - 1 S + 2 Ø, Sule 1 FU/S, Mørkbuget Knortegås 1 S, Sortand 80, Sandløber 4, Alm. Ryle 8, Lille Kobbersneppe 1 S, Alm. Kjove 5 FU/SØ, Splitterne 110 SØ, Sanglærke 2 R, Landsvale 5 S, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stenpikker 3 R, Tornirisk 10 R (MWH) 

16.09.2011
Sælvig: Lærkefalk 1, Bjergvipstjert 1 (CBr)

Kragemosen: Grågås 20, Rørhøg 2 S (CF)

Issehoved: Sortand 30, Fløjlsand 1, Ederfugl 500+, Vibe 20, Sandløber 3, Alm. Ryle 8, Lille Kobbersneppe 5, Alm. Kjove 1, Mellemkjove 1 JUV, Splitterne 100+ (CF)

Tranebjerg Mose: Musvåge 4, Rørhøg 1, Fasan 1, Blishøne 1, Vibe 3, Ringdue 12, Bysvale 20, Musvit 6, Gråkrage 3, Rørspurv 1 (GK)

Tranemosen: Gråand 1, Blishøne 10, Dobbeltbekkasin 2 (GK)

Besser Rev: Skarv 18 S, Dværgfalk 1 FU, Tårnfalk 1 S, Strandskade 18, Hjejle 3 S, Strandhjejle 5 R, Islandsk Ryle 2 FU + 1 død (fanget af Dværgfalk), Alm. Ryle 7, Stenvender 1, Storspove 2, Sanglærke 2, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 2, Stenpikker 1, Stær 75, Grønirisk 7 (MWH)

Kolderne: Fiskehejre 3, Knopsvane 2 AD + 3 JUV, Mørkbuget Knortegås 9, Gråand 8, Pibeand 8, Toppet Skallesluger 7, Strandskade 13, Sandløber 1, Alm. Ryle 55, Stenvender 1, Rødben 1, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 6, Splitterne52 (MWH)
 

15.09.2011
Østerløkken: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Rødhals 2, Solsort 3, Munk 2, Gransanger 1, Musvit 3, Skovskade 1 (MWH)

Vesborg: Knopsvane 2 AD + 6 JUV,  Musvåge 2, Tårnfalk 1, Landsvale 3, Engpiber 5 V, Gransanger 2 R, Grønsisken 25 V (MWH)


14.09.2011
Mårup/markoversvømmelse: Vibe 110, Hjejle 550, Krumnæbbet Ryle 5, Alm. Ryle 8, Splitterne 17 (MWH)

Issehoved: Sortand 18 R, Stor Præstekrave 13, Alm. Ryle 2, Alm. Kjove 8, Splitterne 182 S, Sanglærke 2 R, Landsvale 7 S, Engpiber 2 R, Stenpikker 3 R, Tornirisk 20 FU, Rørspurv 2 (MWH)

Østerløkken: Rødhals 1 1k, Munk 4, Blåmejse 5 (MWH)


Sælvig: Grågås 450 (CBr)

13.09.2011
Langemark/markoversvømmelse: Sortklire 2, Hvidklire 7, Hvid Vipstjert 8, Gul Vipstjert 1 (MWH)

Lillehavet, Langør: Hvidklire 1, Storspove 9, Tårnfalk 1, Hvid Vipstjert 5 (MWH)

Barnekold: Fiskehejre 1, Knopsvane 32, Grågås 350, Gravand 4, Gråand 10, Pibeand 700, Krikand 150, Vandrefalk 1 1K, Vibe 26, Hvidklire 1 (MWH)

Besser Made: Vibe 16 (MWH)


12.09.2011
Mårup: Hjejle 450, Vibe 130, Krumnæbbet Ryle 2, Alm. Ryle 1, Sildemåge 2, Stormmåge 30+, Hættemåge 50+, Splitterne 47, Hvid Vipstjert 3 FU, Stær 150 R (MWH)

Issehoved: Skarv 40 S, Pibeand 70 S, Ederfugl 300+, Sortand 8 S, Toppet Skallesluger 4 SØ, Tårnfalk 1 FU, Alm. Kjove 4 FU/S, Stor Præstekrave 7 R, Strandhjejle 1 S,  Lille Kobbersneppe 1 S, Splitterne 60 FU/T, Landsvale 12 S, Hvid Vipstjert 7 R, Rødstjert 1, Stenpikker 8, Bynkefugl 2 (MWH)

Lillehavet, Langør: Storspove 8 (PØ)
 


11.09.2011
Østerløkken: Spurvehøg 1, Havesanger 1, Gærdesanger 2, Gransanger 1, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 2 (MWH)

Vesborg: Spurvehøg 1,
Fiskeørn 1 R, Hvid Vipstjert 4, Stenpikker 1, Bynkefugl 1, Løvsanger 1 (MWH)

Vesterløkker: Spurvehøg 3, Rødstjert 2, Havesanger 1 (APN)

Besser Rev:
Vandrefalk 1, Strandskade 3, Islandsk Ryle 220, Alm. Ryle 65, Storspove 19, Rødben 15 (APN)

Mårup: Stor Præstekrave, Hjejle 360, Vibe 70, Krumnæbbet Ryle 13, Alm. Ryle 10, Sildemåge 2, Splitterne 11, Stær 50 (APN)

10.09.2011
Vesborg: Rørhøg 2, Spurvehøg 1, Skovpiber 6, Rødstjert 2, Bynkefugl 5, Stenpikker 1, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 3, Ravn 2, Tornirisk 4 (APN)

Vesterløkker: Rørhøg 1 1k, Fiskeørn 1 V, Stor Flagspætte 2, Skovpiber 6, Rødhals 5, Sangdrossel 1, Sortmejse 1, Skovskade 4 (APN)

Pillemark: Mursejler 2 FU (APN)


Sælvig: Spurvehøg 1, Rørhøg 1, Musvåge 2 (CBr)

09.09.2011
Vesborg: Rørhøg 1 1k, Spurvehøg 2 V, Musvåge 2, Hjejle 65, Islandsk Ryle 3 T, Hvidklire 1 OF, Havterne 2 SV, Huldue 1 T, Skovpiber 24 T, Bynkefugl 2, Stenpikker 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 1 1k, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 FU (APN)

Pillemark: Spætmejse 1 - set og hørt kl. 09:55 ved Byvejen 16, Pillemark (APN)

Østerhede: Rødrygget Tornskade 1 1k, Skovskade 1 (APN)


Sælvig: Tårnfalk 3 (CBr)

08.09.2011
Stavns Fjord: Havørn 1, Natravn 1, Bynkefugl 1 (Henry Larsen, Randers)

Vesborg: Rørhøg 3, MUsvåge 8, Dværgfalk 1, Mursejler 4, Skovpiber 8 FU (APN)

Sælvig: Tårnfalk 1, Spurvehøg 1 (CBr)

07.09.2011
Tranebjerg/Østerløkken: Steppehøg 1 han FU kl. 15:55 (APN)

Vesborg: Dværgfalk 1 OF (APN)

06.09.2011
Vesborg: Rørhøg 3 FU (APN)

Besser Rev: Islandsk Ryle 44 FU (APN)

05.09.2011
Kolby: Steppehøg 1 1k FU kl. 09:55 (APN)

Besser Rev: Lærkefalk 1 OF (APN

Vesterløkker: Skovsneppe 1 (APN)

Vesborg: Broget Fluesnapper 2 FU (APN)

03.09.2011
Sælvig: Grønbenet Rørhøne 1, Blishøne 4, Fiskehejre 1, Spurvehøg 3, Hvepsevåge 1, Skovskade 5, Løvsanger 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 5, Munk 1, Broget Fluesnapper 1, Stillits 5, Hvid Vipstjert 1, Bysvale 250, Landsvale 8 (CBr)

02.09.2011
Kragemosen: Vandrefalk 1, Rørhøg 1 juv.(CBr)

Nordby Bakker: Stenpikker 1, Rødstjert 2 (CBr)

Sælvigbugten: Tårnfalk 1, Rørhøg 1 han(CBr)

Sælvig: Spurvehøg 1 (CBr)

Gammelholm: Grågås 1200+ (MWH)

Østerhede: Hvid Vipstjert 5, Gul Vipstjert 4, Rødstjert 2, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 2 (MWH)

Østerløkken: Rødstjert 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 1 (MWH)

Vorbjerg: Gråand 3, Taffeland 5, Rørhøg 1 han, Tårnfalk 1, Vibe 9, Storspove 2, Blishøne 2, Ringdue 12, Bysvale 50+ (GK)

Hellemosevej, Toftebjerg: Gråand 5, Tårnfalk 1, Blishøne 7, Grønbenet Rørhøne 2 JUV (GK)


01.09.2011
Brattingsborg Gods: Rørhøg 1 han S, Vibe 75 R, Hjejle 250 R (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 4 SY, Stor Flagspætte 2, Rødstjert 5, Bynkefugl 1, Løvsanger 1, Gransanger 5, Grå Fluesnapper 1, Skovskade 1, Dompap 4 (MWH)

Lushavn: Tårnfalk 2, Stor Flagspætte 1, Rødstjert 4, Munk 3, Tornsanger 2, Gærdesanger 2, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 1, Grå Fluesnapper 1, Rødrygget Tornskade 1 JUV, Ravn 1, Dompap 2, Gulspurv 1 (MWH)

Østerløkken: Rørhøg 1 han, Rødstjert 3, Gærdesanger 1, Broget Fluesnapper 1, Grå Fluesnapper 2, Løvsanger 4, Skovskade 1 (MWH)


 
 

August 2011


31.08.2011
Østerløkken: Rørhøg 1 han, Bysvale 200+ S, Gærdesmutte 1, Rødstjert 2, Munk 2, Gærdesanger 2, Løvsanger 2, Gransanger 3, Broget Fluesnapper 1, Skovskade 1 (MWH)

Østerhede: Rørhøg 1 han (MWH)

Stavns Made: Svaleklire 2, Hvidklire 1, Hvid Vipstjert 2 (MWH)

Pilemosen: Gråstrubet Lappedykker 1, Knopsvane 2 AD + 6 unger, Gråand 20, Rørhøg 2 han, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Fasan 6, Blishøne 40, Stær 300, Rørspurv 25 (GK)


30.08.2011
Barnekold: Knopsvane 18, Grågås 425 + 2 hvide, Gråand 30, Pibeand 250, Krikand 1300, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Vibe 120, Hjejle 32, Strandhjejle 1, Tinksmed 3, Rødben 8, Sortklire 1, Hvidklire 31, Lille Kobbersneppe 4, Hættemåge 540, Splitterne 1, Landsvale 100 T, Bysvale 150 T, Digesvale 30 T, Allike 28 T, Stær 800 R (HHA, MWH)

Draget, Besser Rev: Islandsk Ryle 3, Alm. Ryle 1, Stenvender 1, Hvid Vipstjert 3, Stenpikker 1 (HHA, MWH)

Vesborg: Fiskehejre 2, Knopsvane 2 AD + 4 grå og 2 hvide/"polske" unger, Rørhøg 3, Mudderklire 1, Splitterne 2, Mursejler 1, Landsvale 30 FU/T, Bysvale 10 T, Hvid Vipstjert 3, Tornirisk 120 R/FU (HHA, MWH) 


29.08.2011
Issehoved: Skarv 20 T, Ederfugl 200 R, Stor Præstekrave 5 R, Sandløber 16 R, Alm. Kjove 1- lys fase, Splitterne 70 S, Fjordterne 8 S, Tejst 1 R, Mursejler 3 S, Sanglærke 5 R, Landsvale 30 R/FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Rørspurv 4 R (MWH)

Vesterløkker: Rørhøg 1 han FU/T, Mudderklire 2, lille Korsnæb 8 (HHA)
 


28.08.2011
Vesborg: Fiskehejre 1, Spurvehøg 1, Landsvale 40 FU/T, Bysvale 10, Digesvale 4, Skovpiber 4, Hvid Vipstjert 4, Gul Vipstjert 6, Løvsanger 1, Gransanger 2, Blåmejse 1, Broget Fluesnapper 4, Tornirisk 40, Gulspurv 2 (MWH)

27.08.2011
Barnekold: Knopsvane 16, Grågås 16, Gråand 10, Pibeand 85, Krikand 230, Spidsand 18, Alm. Ryle 18, Svaleklire 1, Rødben 14, Sortklire 3, Hvidklire 4, Storspove 30, Dobbeltbekkasin 2 (MWH)

26.08.2011
Issehoved: Stor Præstekrave 1 JUV, Stenvender 1, Sandløber 7, Mudderklire 3, Lille Regnspove 4 S, Brushane 1 S, Alm. Kjove 3, Splitterne 40 FU/SØ, Lomvie 1 R, Sanglærke 8, Landsvale 20, Digesvale 1, Bysvale 1, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 3, Gul Vipstjert 1, Stenpikker 1, Tornirisk 15, Gulspurv 2 (MWH)

Stavns Made: Svaleklire 1, Hvidklire 5, Hvid Vipstjert 8 (MWH)


25.08.2011
Sælvig: Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Hvepsevåge 1, Blishøne 4, Grønbenet Rørhøne 1, Hjejle 17, Svaleklire 1, Mursejler 2, Bysvale 300, Grå Fluesnapper 1, Skovskade 2, Stillits 4 (CBr)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 8, Huldue 4 SY, Stor Flagspætte 3, Rødhals 1 JUV, Solsort 3, Sangdrossel 2, Munk 1, Gransanger 1, Skovskade 1, Bogfinke 30+ FU (MWH)

Lushavn: Ederfugl 110, Musvåge 1 TF, Tårnfalk 1 FU, Splitterne 7, Sanglærke 1, Landsvale 50+, Hvid Vipstjert 5, Løvsanger 2, Gransanger 2, Broget fluesnapper 1, Grå Fluesnapper 5,
Rødrygget Tornskade 1 JUV, Ravn 2, Skovskade 1, Grønirisk 25, Tornirisk 50 (MWH)

Lushage: Musvåge 1, Stor Præstekrave 2 - 1 AD + 1 JUV, Splitterne 2, Gærdesanger 1, Marsvin 2 - ca. 25 m fra kysten (MWH)


24.08.2011
Møgelmosen/Ringebjerg: Fiskehejre 2, Gråand 5, Ederfugl 20, Rørhøg 1 han, Stor Præstekrave 2, Blishøne 6, Dobbeltbekkasin 2, Hvid Vipstjert 4, Rørspurv 2 (GK)

Dyret, Onsbjerg: Rørhøg 1 FU - fangede en rotte (GK)

Hjortholm: Krikand 32, Rødben 5, Hvidklire 2, Storspove 9, Løvsanger 1 (MWH)

Stavns Made: Rørhøg 1 hun, Vibe 2, Svaleklire 4, Hvidklire 3, Brushane 1, Hvid Vipstjert 2 (MWH)

23.08.2011
Besser Rev: Krikand 4, Rørhøg 1 hun, Strandskade 16, Stor Præstekrave 8, Hjejle 12, Islandsk Ryle 77, Stenvender 7, Alm. Ryle 43, Mudderklire 3, Rødben 8, Sortklire 1, Hvidklire 3, Splitterne 8, Sanglærke 2, Landsvale 20+ T, Hvid Vipstjert 5 R, Rødstjert 1 han, Stenpikker 4, Bynkefugl 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 3, Løvsanger 5, Gransanger 1, Grå Fluesnapper 1, Stær 300, Tornirisk 12 (MWH)

Kolderne: Skarv 220, Fiskehejre 2, Grågås 11, Gråand 10, Ederfugl 70, Toppet Skallesluger 3, Strandskade 54, Vibe 8, Strandhjejle 4, Islandsk Ryle 7, Stenvender 2, Alm. Ryle 3, Rødben 20, Sortklire 2, Hvidklire 2, Lille Kobbersneppe 4, Storspove 29, Svartbag 3, Splitterne 130 (MWH)

Barnekold: Fiskehejre 2, Knopsvane 2, Grågås 110, Gråand 40, 
Spidsand 30, Krikand 64, Vibe 156, Tinksmed 1, Lille Kobbersneppe 2, Rødben 7, Hvidklire 12, Storspove 8 (MWH) 
 


22.08.2011
Issehoved: Pibeand 1 V, Sortand 12 V, Stor Præstekrave 5, Sandløber 7, Alm. Ryle 8, Hvidklire 2 R, Stenvender 6, Alm. Kjove 2 V Splitterne 60 SV, Landsvale 25 T, Bysvale 2 T, Digesvale 12 T, Hvid Vipstjert 9 R, Tornsanger 1, Gærdesanger 2, Skovspurv 30, Rørspurv 3 (MWH) 

21.08.2011
Sælvig: Spurvehøg 1, Husrødstjert 1 (CBr)

Hjortholm: Hjejle 200, Vibe 75 (MWH)

Stavns Made: Rørhøg 1 JUV, Svaleklire 1 (MWH)


20.08.2011
Vesborg: Fiskehejre 1, Rørhøg 7 - 6 ungfugle + 1 han, Tårnfalk 1, Vibe 2, Svaleklire 2, Mudderklire 2, Mursejler 1, Landsvale 60, Bysvale 10, Skovpiber 20, Hvid Vipstjert 12, Løvsanger 3, Gransanger 5, Blåmejse 1, Musvit 2, Grå Fluesnapper 2, Grønirisk 1, Tornirisk 7, Dompap 8, Gulspurv 7 (CBr, MWH)

19.08.2011
Vesborg: Mudderklire 5 R, Splitterne 2 V, Mursejler 38 V, Landsvale 10 V, Bysvale 30 V, Tornsanger 2 R, Løvsanger 1 R, Broget Fluesnapper 3 R, Grå Fluesnapper 2 R, Tornirisk 8 R (MWH)

Filipsdal: Hvid Grågås 2, Vibe 50+, Storspove 53 (KM) 


18.08.2011
Østerløkken: Rørhøg 3 - 1 ung/JUV + 2 hunner, Rødstjert 1 han, Grå Fluesnapper 1 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 16, Grågås 1200, Canadagås 19, Gråand 110, Krikand 30, Spidsand 10, Rørhøg 1 JUV, Strandskade 2, Vibe 88, Strandhjejle 12, Stor Præstekrave 3, Islandsk Ryle 2, Alm. Ryle 26, Tinksmed 4, Svaleklire 1, Rødben 7, Hvidklire 9, Storspove 8, Lille Kobbersneppe 2, Havesanger 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 2, Løvsanger 1, Blåmejse 1 (MWH) 


17.08.2011
Hjortholm: Skarv 30, Fiskehejre 2, Grågås 13, Gråand 18, Krikand 75, Rørhøg 1 hun,  Fasan 1, Vibe 90, Hjejle 700, Strandhjejle 2, Rødben 2, Hvidklire 5, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 7, Mudderklire 2, Ringdue 1, Mursejler 1 S, Landsvale 18 S, Digesvale 2 S, Hvid Vipstjert 2, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Musvit 1, Grå Fluesnapper 1, Stær 50, Gulspurv 3 (MWH)

Stavns Made: Tinksmed 1, Svaleklire 2 (MWH)

Bjørnedam: Skarv 1, Grågås 1, Gråand 80, Krikand 5, Taffeland 1, Rørhøg 1 JUV, Blishøne 1, Gransanger 1 (GK)  


16.08.2011
Stavns Made: Tinksmed 4, Svaleklire 3, Hvidklire 7, Brushane 1, Hvid Vipstjert 1 (MWH)

Kyholm: Grågås 22, Musvåge 2, Tejst 1, Strandskade  4, Mudderklire 5, Sanglærke 4, Digesvale 24, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 2, Tornsanger 3, Løvsanger 2, Gransanger 1, Stær 175 (MWH)  


15.08.2011
Pilemosen: Gråstrubet Lappedykker 1, Knopsvane 1, Gråand 17, Blishøne 30+, Rørhøg 2, Tårnfalk 1, Hvidklire 1, Stær 50, Stillits 3, Rørspurv 10 (GK)

Barnekold: Knopsvane 17, Grågås 800+ deraf 2 helt hvide grågæs, Pibeand 44, Vibe 77, Hjejle 25, Rødben 1, Hvidklire 13 (MWH)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 2, Løvsanger 5 og Gransanger 10 fouragerede sammen ved en stor stabel træstammer, Musvit 8 - en familiegruppe (MWH)

Lushavn: Rørhøg 2 JUV, Stor Præstekrave 3, Mudderklire 7, Gærdesanger 2, Rødrygget Tornskade 2 JUV, Tornirisk 7 (MWH)

14.08.2011
St. Vorbjerg/Stavns Made: Tinksmed 1, Svaleklire 6, Hvidklire 2, Brushane 2 (MWH)

Permelille - Sælvig:
Havørn 1 AD, Musvåge 3 (FS, MWH)

Hesselholm: Rørhøg 1 han S, Lille Regnspove 6, Svaleklire 2,
Mursejler 13.500 S - fra kl. 13:00 - 15:15 ca. 100/minut, Grå Fluesnapper 4, Rødrygget Tornskade 2 - 1 AD han + 1 JUV (SDy)

Østerløkken: Rørhøg 2 S, Spurvehøg 1 hun, Ringdue 75 R, Mursejler 5000 S - kl. 14:00 - 15:15, Bysvale 200 S, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 1, Stær 150 (MWH)   


13.08.2011
Issehoved: Stenpikker 1 (MWH)

Sværm og Egholm: Storspove 1, Splitterne 15 R (MWH)

12.08.2011
St. Vorbjerg/Stavns Made: Gravand 4, Hvidklire 2 (FR)

Ballen: Spurvehøg 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Vendehals 1, Landsvale 6, Bysvale 1,  Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1, Gulbug 1, Løvsanger 2, Gransanger 3, Grå Fluesnapper 5, Blåmejse 1, Musvit 2, Skovspurv 100+, Gråspurv 10, Grønirisk 2, Stillits 2, Gulspurv 2 (EJH, MWH)  

10.08.2011
St. Vorbjerg/Stavns Made: Vibe 2, Lille Kobbersneppe 12, Hvidklire 2, Rødben 1, Stær 7 (FR)

08.08.2011
Brattingsborg Skov: Fiskehejre 1, Ringdue 4, Stor Flagspætte 1, Gærdesmutte 2 SY + 3 JUV, Rødhals 3 JUV, Solsort 1, Tornsanger 2, Gransanger 5, Blåmejse 2 JUV, Musvit 1, Grønirisk 2, Lille Korsnæb 12, Dompap 2 (CBr, MWH)

Østerløkken: Gøg 1 JUV, Gærdesanger 2 (MWH)


07.08.2011
Østerhede: Musvåge 1, Gulbug 2, Gransanger 1, Skovskade 1 (MWH)

Kanhave: Tornsanger 2 (MWH)

Østerløkken: Rørhøg 1 han (MWH)

06.08.2011
Kragemosen: Gråstrubet Lappedykker 2, Rørhøg 2 JUV, Hvid Vipstjert 1 JUV, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Rørsanger 2, Skægmejse 1, Rørspurv 1 AD + 2 JUV, Gulspurv 1 (MWH)

Ballen: Hvid Vipstjert 1 JUV, Grå Fluesnapper 1 (EJH, MWH)

05.08.2011
Bolbro Sand: Strandskade 3, Hjejle 22, Vibe 1, Alm. Ryle 2, Stenvender 2, Rødben 1, Hvidklire 1, Storspove 13, Splitterne 2, Engpiber 3, Tornsanger 2, Stær 75, Rørspurv 2, Bomlærke 1 (MWH)

Barnekold: Fiskehejre 1, Knopsvane 12 Grågås 850, Gråand 10, Krikand 45, Rørhøg 1 hun, Strandskade 1, Stor Præstekrave 1, Vibe 8, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 5, Hvidklire 2, Brushane 2, Mudderklire 1 (MWH)

Ballen: Gråand 10, Tyrkerdue2, Landsvale 4, Bysvale 10, Engpiber 1, Solsort 2, Gransanger 1, Musvit 1, Grå Fluesnapper 2, Skovspurv 4, Bogfinke 2, Tornsirisk 1 (EJH)    


03.08.2011
Pilemosen: Gråstrubet Lappedykker 2, Fiskehejre 2, Knopsvane 2 AD + 7 unger, Grågås 30, Rørhøg 4, Blishøne 16, Rørspurv 4, Gulspurv 2 (GK)

Kragemosen: Rørhøg 1 han (CBr, MWH)

Østerløkken: Rørhøg 1 han, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 AD + 3 unger, Gulbug 2 - 1AD + 1 JUV, Musvit 1 AD + 3 JUV, Bogfinke 1 SY (MWH) 


02.08.2011
Barnekold: Skarv 25, Knopsvane 14, Grågås 1200, Gråand 60, Krikand 45, Toppet Skallesluger 4, Strandskade 16, Vibe 69, Hjejle 241, Rødben 1, Hvidklire 4, Temmincksryle 2, Hættemåge 300, Stær 150, Bomlærke 1 (DM, MWH)  

01.08.2011
Brattingsborg Skov: Musvåge 3, Ringdue 4, Huldue 2, Stor Flagspætte 1, Sangdrossel 2, Munk 2, Tornsanger 1, Gransanger 1, Sortmejse 1, Musvit 3, Bogfinke 10, Grønirisk 4, Stillits 1 (MWH)

Sælvigbugten: Strandskade 1, Stor Præstekrave 1, Lille Kobbersneppe 28, Stær 30 (MWH)


 

Juli 2011


31.07.2011
Sælvig: Rørhøg 2, Splitterne 4, Svaleklire 4, Mudderklire 9, Stor Flagspætte 1, Gulbug 1, Skovskade 3 (CBr)

Sælvigbugten: Splitterne 4 (MWH)

Østerløkken: Brevdue 2 FU, Munk 3 (MWH)

30.07.2011
Østerhede: Munk 1 SY, Løvsanger 3, Stær 75, Gråsisken 1, Gulspurv 2 (MWH)

29.07.2011
Østerløkken: Vagtel 2 SY (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 4, Huldue 1, Stor Flagspætte 1, Sangdrossel 1, Munk 1SY, Tornsanger 4, Gransanger 1, Skovskade 1, Bogfinke 4, Dompap 1 (MWH)

28.07.2011
Sælvigbugten: Blå Kærhøg 1 han (MWH)

Østerløkken: Rørhøg 2 han (MWH)


27.07.2011
Ballen: Vagtel 3 SY (JJ)

25.07.2011
Ballen: Vagtel 2 SY kl. 22:00 (JJ)

Barnekold: Fiskehejre 3, Knopsvane 16, Grågås 450, Gravand 2 AD + 10 ællinger, Gråand 12, Ederfugl 65, Toppet Skallesluger 3, Strandskade 36, Vibe 190, Hjejle 6, Strandhjejle 5, Alm. Ryle 24, Lille Kobbersneppe 4, Rødben 20, Hvidklire 4, Sortklire 1, Storspove 25, Lille Regnspove 2, Havterne 2, Tornsanger 1, Stær 200 (MWH)

Besser Made: Strandskade 14, Vibe 6, Hjejle 50, Lille Kobbersneppe 3, Storspove 12 (MWH)  


24.07.2011
Østerløkken: Rørhøg 1 han, Tornsanger 4 (MWH)

23.07.2011
Østerhede: Storspove 3, Lille regnspove 1, Tornsanger 8 - ungfugle, Gransanger 2, Grønirisk 4 (MWH)

22.07.2011
Østerløkken: Landsvale 20, Hvid Vipstjert 2 AD + 3 JUV, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 10 (MWH)

21.07.2011
Kragemosen: Rørhøg 3, Troldand 1, Digesvale 150 R, Rødrygget Tornskade 1 han, Sortkrage 1 (SE)

Østerhede: Lille Regnspove 3, Gærdesmutte 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsangere 3 1k FU, Gulspurv 2 (MWH)

20.07.2011
Besser Rev: Rørhøg 1 han, Grågås 4, Strandskade 3, Stor Præstekrave 3, Alm. Ryle 2, Mudderklire 4, Hvidklire 1, Storspove 2, Splitterne 23, Sanglærke 3, Landsvale 20 R, Engpiber 4, Stær 800+, Grønirisk 8, Tornirisk 15, Rørspurv 4 (PW, MWH)

Kolderne: Fiskehejre 3, Strandskade 14, Alm. Ryle 35, Hvidklire 1, Storspove 13, Havterne 26, Splitterne
160 (PW, MWH)

Kyholm:
Tejst 31 på vandet og 4 i redehuller på nordøstsiden (BJ)

19.07.2011
Barnekold: Skarv 18, Fiskehejre 1, Knopsvane 23, Grågås 650, Gravand 2 AD + 9 JUV, Gråand 25, Krikand 5, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 24, Strandhjejle 2, Hjejle 3, Vibe 125, Krumnæbbet Ryle 2, Alm. Ryle 2, Hvidklire 9, Rødben 1, Tinksmed 2, Lille Kobbersneppe 6, Storspove 85, Hættemåge 130, Havterne 4, Stær 150, Munk 1, Tornsanger 1, Gransanger 1, Gulspurv 1 (PW, MWH) 

18.07.2011
Brattingsborg Skov: Rørhøg 2 - han og hun, Ringdue 4, Stor Flagspætte 1, Gærdesmutte 3, Munk 8, Havesanger 1, Tornsanger 4, Løvsanger 1, Gransanger 3, Solsort 2, Sangdrossel 1, Bogfinke 4, Grønirisk 4, Dompap 2, Gulspurv 5 (MWH)

Bisgaard Mark:
Fiskeørn 1 S, Sanglærke, Landsvale, Bynkefugl 1 han, Bomlærke 1 (FR)

Besser Rev: Stenvender 2, Havterne 30 (Hønsepold), Mursejler 1, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 1 (JH) 


17.07.2011
Toftebjerg: Gråstrubet Lappedykker 1, Knopsvane 2, Gråand 5, Blishøne 15, Landsvale 20, Gråkrage 2, Stær 20, Gulspurv 1 (GK)

Sælvigbugten: Rørhøg 1 han (JH)

16.07.2011
Møgelskår: Rørhøg 1 hun, Tårnfalk 1, Tornanger 1, Gransanger 1, Tornirisk 2, Gulspurv 2 (MWH)

15.07.2011
Gammelholm - Stavns: Grågås 120, Rørhøg 1 han, Strandskade 1, Hvidklire 1, Rødben 1, Splitterne 4, Sanglærke 1, Engpiber 2, Munk 1, Tornsanger 4, Gransanger 1 (Højskolen, MWH)

Sælvigbugten: Alm. Ryle 2, Mudderklire 5, Splitterne 5 (MWH)

Bisgaard Mark: Fiskehejre 1, Rørhøg 1 hun, Strandskade flere, , Storspove 2, Bomlærke flere  (FR)


14.07.2011
Nordby Bakker/Issehoved: Skarv 40, Grågås 4, Stor Præstekrave 1, Sanglærke 4, Digesvale 20, Engpiber 3, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY (Højskolen, MWH)

13.07.2011
Tranebjerg: Vibe 5 N (MWH)

12.07.2011
Sælvig: Rørhøg 2, Musvåge 1, Svaleklire 2 (CBr)

Sannholm: Grågås 50 (BN)

Lilleøre: Storspove 1, Splitterne 1, Havterne 2, Sanglærke 2, Engpiber 2, Tornsanger 1 (Højskolen, MWH)

Østerhede: Rørhøg 4 han + 1 hun, Munk 1, Gransanger 1 (Højskolen, MWH)

Strandvejen, Ballen: Stor Flagspætte 1 (Tim Resbo)

Nordby: Ravn 6 (UM)

11.07.2011
Brattingsborg Skov: Ringdue 2, Huldue 1 SY, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 1, Solsort 2, Havesanger 2, Munk 4, Tornsanger 1, Gransanger 2, Bogfinke 8, Gulspurv 2 (Højskolen, MWH)

Brattingsborg Gods: Rørhøg 2 han + 1 hun (Højskolen, MWH)


10.07.2011
Østerløkken: Rørhøg 1 hun, Gærdesmutte 1, Solsort 1 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 (MWH)

09.07.2011
Brattingsborg Skov: Ringdue 4, Gøg 1, Stor Flagspætte 1, Gærdesmutte 2, Rødhals 1, Solsort 1, Sangdrossel 2, Havesanger 5, Munk 5, Tornsanger 3, Løvsanger 1, Gransanger 2, Bogfinke 4, Gulspurv 3 (EJH, MWH)

Lushavn: Sanglærke 4, Landsvale 2, Tornsanger 1, Tornirisk 4 (EJH, MWH)

Vesborg Fyr - Vesborggård:  Skarv 40, Fiskehejre 1, Knopsvane m. 4 unger, Ederfugl 70, Rørhøg 3, Spurvehøg 3, Blishøne 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 6, Rødben 6, Ringdue 50+, Sanglærke 4, Landsvale 40+, Bysvale 30+, Hvid Vipstjert 5, Havesanger 1, Gransanger 1, Musvit 2, Husskade 1, Grønirisk 13,  Gulspurv 6, Rørspurv 4 (GK)


07.07.2011
Sælvig: Rørhøg 2, Spurvehøg 1, Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Gulspurv 2, Skovspurv 8, Stillits 1, Rørsanger 2, Rørspurv 1, Jernspurv 1, Munk 2, Havesanger 1, Tornsanger 2, Bysvale 80, Landsvale 22(CBr)
 
06.07.2011
Østerbyvej: Rørhøg han, Nattergal 1 sy, Havesanger, Skovskade (JH) 

Mårup Østerstrand, Nord: Havesanger 2, Sortmejse 3 (JH)

Hellemosevej: Knopsvane 2, Gråand 16, Troldand 1, Blishøne 10, Agerhøne 1, Spurvehøg 1, Rødben 2, Stær 1000 (GK)

04.07.2011
Sælvig: Mudderklire 1 (CBr)

Hesselholm: Jernspurv, Munk 2 (L+OD)

03.07.2011
Sælvig: Musvåge 1, Rørhøg 2, Spurvehøg 2, Stor Flagspætte 2 (CBr)

02.07.2011
Pillemark: Vibe 4 (BS)

01.07.2011
Pillemark: Stor Flagspætte 2 (BS)

Juni 2011


28.06.2011
Onsbjerg: Isfugl 1 (SJ)

Sælvig: Svaleklire 1 (CBr)

27.06.2011
Toftebjerg: Gråstubet Lappedykker 1, Blishøne 10, Vibe 4, Sanglærke 6, Stær 1000 (GK)

Hellemosevej, Toftebjerg, hul tættest på: Gråstrubet lappedykker 1, Fiskehejre 2, Grågås 2, Gråand 2 m 10 ællinger, Spurvehøg 1, Blishøne 2, Brushane 2 (igen!), Mudderklire 4, Landsvale 10, Bysvale 20, Hvid Vipstjert 1 (GK)
 
26.06.2011
Kyholm (fra kajak): Gravand 8, Tejst 7 på nordøstsiden heraf 1 i hul, hele 36 på vestsiden! (BJ)

Sælvig: Gråand 4, Gravand 1 par med 6 ællinger, Storspove 14, Rørhøg 2, Spurvehøg 1, Stær 300, Solsort 2, Skovspurv 7, Grå Fluesnapper 1, Gulbug 2, Munk 3, Havesanger 1(CBr)

Agerup/Alstrup: Mursejler 18 i flok ca. 15:00 (PØ)

25.06.2011
Alstrup: Havørn 12:25 1 juv (2K?) ved Lundgærdes udmunding i Alstrupvej, over solbærmarken. I en højde af ca. 10-20 meter. Den fløj mod Besser Kirke og Tranebjerg tæt forfulgt af et stigende antal krager og måger (PØ)

Kanhave: Havørn 1 S 12:00 (CF)

24.06.2011
Hesselholm: Mørkbuget Knortegås 1 (2K?), Grå Fluesnapper nu med snart flyvefærdige ungerstrubet lappedykker 2 voksne med 3 unger (OD)

22.06.2011
Toftebjerg: Gråstrubet Lappedykker 1, Knopsvane 2, Gråand med 10 ællinger, Troldand 1, Blishøns med 8 voksne unger, Vibe 1, Brushane 2, Rødben 6, Tinksmed 1, Hvid Vipstjert 2, Stær 100 (GK)

Hesselholm: Mørkbuget knortegås 1 rst (OD)

19.06.2011
Vorbjerg: Gråstrubet lappedykker 2 voksne med 3 unger, Musvåge 2, Blishøne 1, Vibe 6, Gransanger 1, Musvit 10, Rødrygget tornskade 1, Bogfinke 2, Gulspurv 4 (AK+GK)

Sælvig: Rørhøg 2, Spurvehøg 1, Musvåge 1 (CBr)

18.06.2011
Sælvig: Gråand 1 med ællinger, Stor Flagspætte 2, Mursejler 1(CBr)

17.06.2011
Hesselholm: Grå fluesnapper 1 par (L+OD)

13.06.2011
Nordby: Rødrygget tornskade 1 han i haven (KP)

12.06.2011
Sælvig: Gråand 3, Blishøne 3 par med 12 unger, Fiskehejre 1, Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Musvåge 1, Gøg 2, Mursejler 3, Digesvale 1, Bysvale 34, Landsvale 14, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1, Solsort 2, Munk 3, Havesanger 1, Løvsanger 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 2, Gulbug 1, Musvit 2, Stær 12, Skovspurv 5, Gulspurv 1, Rørspurv 1 (CBr)

10.06.2011
Sælvig: Gravand 2, Gråand 1, Strandskade 2, Engpiber 2, Tornirisk 4, Munk 1, Gransanger 2, Rørspurv 1, Gulspurv 1, Gulspurv 1 (GK)

Samsølabyrinten: Rød glente 1 (KP)

09.06.2011
Sælvig: Svaleklire 1 (CBr)

08.06.2011
Østerløkken: Landsvale 2 YF, Hvid Vipstjert 2 YF, Rødstjert 2 YF, Solsort 4 YF, Munk 2 YF, Gærdesanger 2 YF, Tornsanger 2 YF, Gransanger 2 YF, Bogfinke 4 YF, Grønirisk 2 YF, Stillits 2 YF, Gulspurv 2 YF (MWH)

07.06.2011
Kyholm: Knopsvane 3, Gravand 4, Vibe 4, Havterne 30+, Klyde 10 + 1 JUV, Tejst 12 (BJ, JH)

Vejrø: Gravand  8,
Tejst (BJ, JH) 


06.05.2011
Kolby: Rørhøg 1 han, Rødstjert 1 han (MWH)

Vesborg: Munk 1, Gransanger 1, Grønirisk 2, Karmindompap 1 (MWH)

Tranebjerg Mose: Gråand 2, Rørhøg 1 han, Vibe 4, Blishøne 4, Strandskade 1, Stor Flagspætte 1, Bysvale 30+, Landsvale 10, Hvid Vipstjert 1, Gransanger 1, Bogfinke 3, Gulspurv 3 (GK)


05.06.2011
Sælvig: Gråand 3, Rørhøg 1, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Gøg 3, Munk 3, Tornsanger 2, Gærdesanger 2, Gulbug 1 (CBr)

Kåsen: Rødstjert 2 - ynglefugle (AD, CJD, MWH)

Langemark: Nattergal 1 SY (LK, BN)

Skovfogedhus/Fårefolden: Munk 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 4, Gransanger 1 (MWH) 


04.06.2011
Onsbjerg: Nattergal (CBr)

Sælvig: Atlingand 2 (CBr)

Vesborg: Nattergal 1, Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger 1, Gulbug 1, Gransanger 1, Grønirisk 2, Karmindompap 1 (HHA, MWH)

Kåsen: Ringdue 3, Tyrkerdue 1,
Huldue 2 YF, Rødstjert 1, Rødhals 1, Munk 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Lærkefalk 1, Huldue 1 SY, Gøg 1, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Sangdrossel 4, Havesanger 3, Munk 6, Tornsanger 6, Løvsanger 1, Gransanger 1 (HHA, MWH)

Mårup Østerstrand: Fløjlsand 2 (LB, SE)

Kyholm: Tejst 40 (BS) 


03.06.2011
Gammelholm: Havterne 2, Tornsanger 8 SY, Rågeunge moppet i fjorden af en Havterne (Højskolen, MWH)

Stavns: Ederfugl 2 AD hun + 9 ællinger, Rørhøg 1, Havesanger 1, Rørspurv 2 (Højskolen, MWH)

Kanhave: Løvsanger 1, Rødrygget Tornskade 1 han (Højskolen, MWH)

Toftebjerg: Rørhøg 1 han, Bomlærke 1 SY (MWH)

Kyholm: Knopsvane 2, Gravand 2, Ederfugl 15 AD hun, Vibe 2, Klyde 16, Havtertne 30+, Tejst 38 (BJ) 
 

02.06.2011
Kragemosen: Grågås 20 AD + ca. 40 gæslinger, Hvid Grågås 1, Rørhøg 2 par, Gøg 2, Rørsanger 5, Tornsanger 3, Rørspurv 1 (Højskolen, MWH)

Issehoved: Ederfugl 60, Hvepsevåge 2, Agerhøne 2, Strandskade 2, Stor Præstekrave 5, Sanglærke 3 SY, Engpiber 4, Tornsanger 3, Gærdesanger 1, Gulbug 2 (Højskolen, MWH)

Bjørnedam: Gråstrubet Lappedykker 2, Gråand 4 JUV, Rørhøg 1, Blishøne 3, Sanglærke 3, Rørsanger 2, Gransanger 1, Rørspurv 8, Gulspurv 1 (GK)

Stavns: Canadagås 22, Blishøne 2 AD + 4 JUV (IP)

Nordby: Nattergal 1 SY, Gulbug 2 SY (LB,SE) 


01.06.2011
Vesborg: Rørhøg 1 han, Strandskade 2, Stor Præstekrave 1, Landsvale 4, Jernspurv 2,  Nattergal 1, Solsort 1, Havesanger 1, Munk 2, Tornsanger 4, Gærdesanger 2, Musvit 2, Grønirisk 1, Tornirisk 4, Karmindompap 1, Gulspurv 2 AD + 1 JUV (MWH)  

Maj 2011

31.05.2011
Lilleøre: Nilgås 1, Ederfugl 8 AD + 10 ællinger, Havterne 2 YF + 1, Gøg 1, Landsvale 10 , Bysvale 4, Digesvale 1, Sanglærke 3 SY, Engpiber 2, Solsort 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Løvsanger 1,  Gulbug 2, Tornirisk 2, Gulspurv 1 (Højskolen, MWH)

Østerhede: Tornsanger 1, Løvsanger 3 (Højskolen, MWH)
 

Tranebjerg: Mursejler 5 (CBr)

Kongehøjen: Bomlærke 1 SY (CBr)

30.05.2011
Sælvig: Blishøne 2 par med unger, Gråand 2, Rørhøg 1 han, Gøg 3, Stær 44, Solsort 2, Bysvale 46, Landsvale 12, Munk 3, Tornsanger 2, Gærdesanger 2, Musvit 2, Skovspurv 5, Grønirisk 1, Gråsisken 4 (CBr)

Vesborg: Gøg 1, Nattergal 1, Munk 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 2, Gulbug 1, Gransanger 1, Gråspurv 2, Grønirisk 4,
Karmindompap 1, Rørspurv 1 (Højskolen, MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Gøg 1, Stor Flagsoætte 1, Hvid Vipstjer 3, Rødhals 1, Solsort 5, Sangdrossel 7, Havesanger 1, Munk 12, Løvsanger 1, Gransanger 3, Musvit 1, Skovskade 1, Bogfinke 9, Gulspurv 2 (Højskolen, MWH)

Højskolen: Rødstjert 1 SY, Munk 1 SY, Husskade 2 (MWH)

Tranebjerg: Sortkrage 1 (IP)

Onsbjerg-Sælvig: Musvåge 1, Gråand 4, Strandskade 1, Solsort 4, Sangdrossel 2, Løvsanger 1, Gransanger 1, Gulspurv 3 (GK) 


29.05.2011
Vesborg: Ederfugl 30 AD + 9 ællinger, Musvåge 1, Rørhøg 1 han, Landsvale 30, Bysvale 20, Hvid Vipstjert 2, Nattergal 1, Solsort 1, Havesanger 1, Munk 2, Tornsanger 3, Gærdesanger 1, Gransanger 2, Rødrygget Tornskade 1 han, Skovskade 5 TF, Bogfinke 2, Grønirisk 4, Karmindompap 2 - han+ hun (DM, MWH)

Kolby:
Lærkefalk 1, Havesanger 1 (MWH) 


28.05.2011
Nordby Bakker og Kragemosen: Rørhøg 3, Rød Glente 1, Tårnfalk 2, Gøg 1, Sjagger 1, Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger 3, Gulbug 3, Rørsanger 1, Gransanger 2, Rødrygget Tornskade 2 (DM, MWH)

Møgelskår: Sanglærke 3, Tornsanger 1, Rødrygget Tornskade 1 han, Bomlærke 1 (DM, MWH)

Brattingsborg Gods og Skov: Gravand 1, Gråand 1, Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Strandskade 2, Vibe 2, Gærdesmutte 3, Hvid Vipstjert 4, Solsort 4, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Musvit 1, Bogfinke 3, Gulspurv 6 (GK)   


27.05.2011
Tranebjerg: Mursejler 3 (CBr)

Issehoved:
Aftenfalk 1 R (EMM)

Sildeballe: Fiskeørn 1 N (EMM)

Mårup Østerstrand: Sortstrubet Lom 1 (EMM)

Vesborg: Ederfugl 2 AD + 4 ællinger, Bysvale 400, Hvid Vipstjert 4, Nattergal 1, Solsort 2, Havesanger 1, Munk 2, Tornsanger 3, Gærdesanger 2, Gulbug 2, Gransanger 1, Grønirisk 2, Dompap 2, Tornirisk 2,  Karmindompap 1 (DM, MWH)

26.05.2011
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Duehøg m. 2 unger, Ringdue 5, Hudue 3, Stor Flagspætte 2, Hvid Vipstjert 4, Rødhals 1, Rødstjert 2, Solsort 5, Sangdrossel 8, Havesanger 3, Munk 15, Tornsanger 3, Løvsanger 2, Gransanger 1, Musvit 3, Ravn 2, Bogfinke 9, Gulspurv 2 (MWH)

Tranebjerg:
Sortkrage 1 (MWH)

Tranebjerg Mose: Skeand 1 han, Vibe 2, Rødben 1, Stær 3 (MWH)  

25.05.2011
Østerløkken: Rørhøg 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødstjert 2, Solsort 2, Havesanger 1, Munk 2, Gærdesanger 2, Tornsanger 1, Gulbug 1, Gransanger 2, Musvit 2, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Stillits 2, Gulspurv 2 (MWH) 

24.05.2011
Vesborg: Rørhøg 1 han, Ringdue 4, Huldue 2, Gøg 1, Bysvale 50+ FU, Landsvale 40 R, Hvid Vipstjert 4, Nattergal 1 SY, Solsort 2, Havesanger 1, Munk 2, Tornsanger 4, Gærdesanger 2, Kærsanger 1, Gransanger 1, Ravn 1, Stillits 1 (MWH) 

23.05.2011
Vesborg: Nattergal 1 SY, Karmindompap 2 SY (JJ)

Issehoved: Musvåge 3 N, Hvepsevåge 4 N, Stenpikker 1 R, Nordlig Gul Vipstjert 40, Munk 1, Tornsanger 3, Gærdesanger 1, Gulbug 2, Rødrygget Tornskade 1 hun, Ravn 1 (EJH, MWH)

Tranemosen: Gråstrubet Lappedykker 4, Fiskehejre 1, Knopsvane 1, Gråand 3, Rørhøg 3, Blishøne 2, Sanglærke 1, Bysvale 40+ (GK) 


22.05.2011
Issehoved: Bramgås 4 NØ, Musvåge 1 N, Hvepsevåge 4 N, Spurvehøg 2, Rød Glente 1 2k R, Eleonorafalk 1 N kl. 13:25, Gøg 1, Mursejler 5, Nordlig Gul Vipstjert 7, Misteldrossel 1, Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Gulbug 2, Grå Fluesnapper 2 (DPK, SDy, MWH)

Sælvig:
Karmindompap 1 SY (CBr)

Pillemark: Stillits 2 (BS)


21.05.2011
Issehoved: Islom 1 NV, Grågås 5, Gravand 2, Toppet Skallesluger 2, Havørn 2k, Musvåge 1N, Hvepsevåge 10 N, Fjeldvåge 1 N, Rød Glente 1 2k N, Fiskeørn 1 N, Spurvehøg 2, Rørhøg 1 hun, Tårnfalk 1, Vibe 1, Gøg 2, Mursejler 4, Landsvale 4, Bysvale 1, Digesvale 6, Jernspurv 1, Hvid Vipstjert 1, Nordlig Gul Vipstjert 16, Nattergal 1, Solsort 1, Munk 2, Tornsanger 4, Gærdesanger 3, Nordlig Løvsanger 5, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 1 hun, Musvit 2, Pirol 1, Rødrygget Tornskade 1, Skovskade 1, Stær 1, Grønirisk 2, Gråsisken 1, Gulspurv 2 (DKP, SDy, CBr, MWH)

Ballen: Grå Fluesnapper 1 (EJH)

Sværm: Ederfugl 4 AD hunner + 22 ællinger, Rørhøg 1 han, Strandskade 3, Lille Kobbersneppe 14 (IP)

Ringebjerg: Knopsvane 2, Gråand 4, Strandskade 1, Stor Præstekrave 5 (GK)

Møgelmosen: Rørhøg 1 han, Vibe 4, Blishøne 4, Sanglærke 4, Rørspurv 2 (GK)

Stavns: Rød Glente 1 2k N (DKP, SDy)

Hesselholm: Fiskeørn 1 N, Trane 2 N (DPK, SDY)

Kyholm:
Tejst 15 (BS)     


20.05.2011
Sælvig: Fiskehejre 2, Grågås 6, Gråand 4, Blishøne 4(2 par med hver 5 unger), Spurvehøg 1, Rørhøg 3, Gøg 2, Landsvale 12, Bysvale 22, Solsort 2, Gulbug 2, Gærdesanger 2, Tornsanger 3, Havesanger 1, Munk 3, Gransanger 1, Stær 18, Gråsisken 4, Gulspurv 1 (CBr) 

Vesborg: Rørhøg 1 han, Solsort 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Tornsanger 4 SY, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Bogfinke 2 SY,  Grønirisk 4, Tornirisk 3 (EJH, MWH)


19.05.2011
Issehoved: Musvåge 2 N, Hvepsevåge 1 N, Rød Glente 3 N, Gøg 1, Mursejler 4 N, Sanglærke 3 SY, Landsvale 4 R + 4 T, Digesvale 4 T, Hvid Vipstjert 1 YF, Nordlig Gul Vipstjert 42 R, Stenpikker 3 R, Havesanger 2, Munk 1, Tornsanger 5, Gærdesanger 1, Gulbug 3, Løvsanger 1, Gransanger 1, Grønirisk 1, Gulspurv 2 (MWH)  

18.05.2011
Vesborg: Ederfugl 22 AD + 40 ællinger, Rørhøg 1 han, Sanglærke 4, Jernspurv 1, Stenpikker 1, Solsort 2, Havesanger 4, Munk 4, Tornsanger 3, Gærdesanger 2, Løvsanger 1, Gransanger 2, Musvit 2, Stær 3, Tornirisk 7, Dompap 1 han, Gulspurv 3, Rørspurv 1 (MWH)

17.05.2011
Issehoved: Musvåge 1 N, Tårnfalk 1 FU, Stenpikker 3, Munk 2, Havesanger 1, Tornsanger 3, Gærdesanger 1, Gulbug 1, Løvsanger 3, Gransanger 1, Skovskade 3 (EGJ, MWH)

Kragemosen: Rørhøg 2 par + 1 han (EGJ, MWH)

16.05.2011
Skovfogedhus/Fårefolden: Munk 2, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 3, Gransanger 2 (MWH)

Trekanten: Troldand 2, Toppet Skallesluger 3, Blishøne 2 AD + 7 unger, Hvid Vipstjert 1, Løvsanger 2, Gransanger 1 (MWH)

Kanhave: Gøg 1, Rødhals 1, Havesanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Musvit 1, Dompap 2 - han + hun (MWH)

15.05.2011
Brattingsborg Skov - Lushage - Lushavn (Offentlig tur kl. 04:00 - 08:00): Fiskehejre 1, Gravand 14, Gråand 4, Musvåge 2, Hvepsevåge 1, Rørhøg 2, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Vibe 4, Splitterne 1, Ringdue 13, Huldue 3, Gøg 3, Stor Flagspætte 4, Sanglærke 1, Landsvale 10, Bysvale 1, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 4, Stenpikker 1, Rødhals 3, Solsort 7, Sangdrossel 6, Havesanger 5, Munk 13, Tornsanger 6, Gærdesanger 3, Løvsanger 4, Gransanger 10, Blåmejse 3, Musvit 5, Ravn 2 AD + 2 JUV, Skovskade 1, Stær 12, Bogfinke 15, Grønirisk 1, Gulspurv 6 (DM, MWH)

Vesborg: Rørhøg 1 hun, Havesanger 2, Munk 3, Tornsanger 5, Gærdesanger 1, Gulbug 1 (MWH)   


14.05.2011
Pilemosen: Gråstrubet Lappedykker 2, Fiskehejre 3, Grågås 20, Gråand 8, Skeand 6, Musvåge 3, Rørhøg 4, Trane 1 OF, Vibe 10+, Rødben 5, Dobbeltbekkasin 1, Ringdue 10+, Gøg 1 SY, Sanglærke 2, Landsvale 30+, Rørspurv 10 (GK)

Issehoved: Ederfugl 90 R, Musvåge 1 N, Hvepsevåge 1 N, Spurvehøg 1 FU, Rørhøg 1 han FU, Agerhøne 2, Splitterne 1, Ringdue 4, Tyrkerdue 1, Sanglærke 2, Landsvale 4 YF + 8 R/N, Engpiber 8 T, Hvid Vipstjert 1 YF, Havesanger 1 SY,  Munk 3 SY, Tornsanger 3
 SY, Rørsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Løvsanger 1, Nordlig Løvsanger 2, Gransanger 1 SY, Broget Fluesnapper 2 FU, Bogfinke 2 par + 4 R, Gulspurv 2 par (MWH)

Kragemosen: Sjagger 2 R (MWH)
 


13.05.2011
Skovfogedhus/Fårefolden: Rødstjert 1, Munk 2, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 3, Gransanger 2, Dompap 1 (MWH)

Langør: Fiskehejre 2, Klyde 2 (MWH)

Barnekold: Mørkbuget Knortegås 350, Lille Kobbersneppe 32 (MWH)

Bjørnedam: Gråstrubet Lappedykker 2, Fiskehejre 2, Knopsvane 1, Grågås 40, Gråand 6 AD + 6 ællinger, Troldand 11, Blishøne 8, Landsvale 20+, Hvid Vipstjert 2, Musvit 2 (GK)


12.05.2011
Brattingsborg Skov: Havørn 1 2-3 K, Musvåge 1, Hvepsevåge 5 N, Rørhøg 1 han, Ringdue 9, Huldue 4 SY, Gøg 1, Stor Flagspætte 1, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 1 SY, Solsoet 1 SY, Sangdrossel 3 SY, Munk 12 SY, Havesanger 2 SY, Tornsanger 5 SY, Gærdesanger 4 SY, Løvsanger 3 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 3 SY, Ravn 1, Bogfinke 15 SY (MWH)

Lushavn: Gravand 2, Landsvale 8 R/N, Hvid Vipstjert 1, Bynkefugl 1, Stenpikker 5, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Sortmejse 1, Gulspurv 1 (MWH)

Lushage: Mudderklire 1, Hvid Vipstjert 1, Stenpikker 5, Munk 1 SY, Tornsanger 2, Gærdesanger 1 SY (MWH)

Pillemark: Rørhøg 1 (BS)


11.05.2011
Vesborg: Rørhøg 1 hun FU, Stor Præstekrave 3, Vibe 2, Splitterne 2, Gøg 1, Landsvale 6 YF, Hvid Vipstjert 3, Jernspurv 1 SY, Husrødstjert 1 hun, Bynkefugl 2, Solsort 1 SY, Munk 2 SY, Havesanger 1 SY, Tornsanger 4, Gærdesanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Gransanger 2 SY, Pirol 1 SY, Bogfinke 2 SY (MWH)

Permelille: Havørn 1 AD S kl. 19:00 (FS)

Kolby Kås: Stork 2 FU
(LX, MWH) 

10.05.2011
Issehoved: Bramgås 130 N, Musvåge 2 N, Spurvehøg 2 N, Rørhøg 2 hun N, Rød Glente 3 N, Dværgfalk 1 N, Rødben 1 T, Ringdue 4, Gøg 1, Mursejler 1 N, Sanglærke 4 SY, Landsvale 4, Skovpiber 4, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Nordlig Gul Vipstjert 125, Rødstjert 2, Stenpikker 7, Bynkefugl 4, Munk 4, Havesanger 2, Tornsanger 7, Gærdesanger 4, Gulbug 1 SY, Løvsanger 3, Gransanger 1, Bogfinke 29, Grønirisk 1, Tornirisk 2, Hortulan 1 N, Gulspurv 4 (DD, MWH)

Kragemosen: Rørhøg 2, Nordlig Gul Vipstjert 50+, Stenpikker 4, Bynkefugl 3 (MWH)

Mårup - Kragemosen: Hedehøg 1  
(CF, DD, MWH)

Nordby: Hvepsevåge 2 N,
Sort Glente 1 N (DD, MWH)

Møgelskår: Stenpikker 9, Bynkefugl 3, Tornsanger 1, Gærdesanger 1 (DD, MWH)
 


09.05.2011
Issehoved: Agerhøne 2, Landsvale 4, Munk 1, Havesanger 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 2, Løvsanger 1, Gransanger 1 (MWH)

Kragemosen: Rørhøg 2, Digesvale 35, Hvid Vipstjert 1, Bynkefugl 1, Stenpikker 1, Tornirisk 2 (MWH)

Pillemark: Hvid Vipstjert 2, Munk 1, Gransanger 1, Gulspurv 1 (BS)

Langør: Ederfugl 4 AD +
14 ællinger (PB)

08.05.2011
Sælvig: Grågås 2, Gråand 3, Rørhøg 4 - 3 hun + 1 han, Blishøne 4, Landsvale 15, Bysvale 18, Hvid Vipstjert 2, Tornsanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Musvit 2,  Grønirisk 2, Stillits 1(CBr)

International tælling af knortegæs d. 8. maj 2011
Hjortholm: Grågås 6 par med i alt 17 gæslinger, Mørkbuget Knortegås 50, Sortbuget Knortegås 1, Gravand 20, Toppet Skallesluger 2 par, Strandskade 4, Lille Kobbersneppe 2, Havterne 4, Stenpikker 2, Munk 2, Tornsanger 2, Gærdesanger 1 (PB, MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget Knortegås 120 (PB, MWH)

Gammelholm: Lille Kobbersneppe 32 FU (PB, MWH) 

07.05.2011
Issehoved: Spurvehøg 7, Rørhøg 1 han, Dværgfalk 1 N, Viube 2, Ringdue 8, Vendehals 1,  Landsvale 13, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 1, Gul Vipstjert 3 N, Bynkefugl 1, Stenpikker 1, Rødstjert 1, Sjagger 64 N, Misteldrossel 1 R, Tornsanger 2, Gærdesanger 4, Munk 3, Løvsanger 4, Gransanger 1, Musvit3, Allike 9 N, Husskade 1, Skovskade 13 N, Stær 9 N, Bogfinke 20, Grønirisk 2, Gråsisken 6 Hortulan 1 R, Gulspurv 4 (CBr, MWH)

Langør - Lilleøre: Hvepsevåge 2 Ø, Trane 1 N, Hvidklire 7, Nordlig Stor Præstekrave 3 R, Sanglærke 3 SY, Engpiber 1, Nordlig Gul Vipstjert 18, Stenpikker 1 (MWH)

Skovfogedhus/Fårefolden: Gøg 1, Rødstjert 1, Munk 1, Havesanger 1, Løvsanger 5, Gransanger 1 (CBr, MWH) 

06.05.2011
Golfbanen: Gøg 1 (HM)

Issehoved: Musvåge 4 N, Spurvehøg 1 FU, Rørhøg 3 hun N + 1 han FU, Ringdue 15 N, Landsvale 60 N, Bysvale 1 N, Digesvale 4 N, Engpiber 55 R, Skovpiber 4 R, Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 2 R, Stenpikker 8 R, Sangdrossel 20 R, Ringdrossel 4 R, Tornsanger 4, Munk 2, Gærdesanger 4, Løvsanger 2, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 1 han R, Musvit 1 SY, Skovskade 3 N, Bogfinke 75 R/T, Kvækerfinke 1 R, Stillits 2, Tornirisk 4, Gulspurv 4 (PW, MWH)

Kragemosen: Rørhøg 3, Rødstjert 1, Stenpikker 3, Bynkefugl 3, Hvid Vipstjert 2 (PW, MWH)

Nordby/Labyrinten: Rød Glente 1, Gøg 1, Gul Vipstjert 1 (PW, MWH)

Kyholm: Tejst 15 (BS)

Langemark: Gøg 1 (BN)  

Tranebjerg Mose: Knopsvane 2, Grågås 4, Skeand 1, Vibe 2, Rødben 3, Mudderklire 5 (IP)

Vesborg - Vesborggård: Fiskehejre 1, Knopsvane 4, Gravand 6, Gråand 6, Skeand 2, Sortand 1, Blishøne 3, Strandskade 4, Vibe 30 +, Rødben 2, Hvidklre 2, Mudderklire 6, Landsvale 30  +, Bysvale 30 +Hvid Vipstjert 8, Rødstjert 4, Stær 10 +, Grønirisk 1, Rørspurv 1, Gulspurv 4, Rørspurv 21 (GK) 

05.05.2011
Barnekold: Grågås 7, Gravand 17, Gråand 4, Ederfugl 12, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 4, Klyde 2, Hjejle 640, Vibe 5, Lille Kobbersneppe 58, Rødben 7, Hvidklire 4, Mudderklire 1, Havterne 21, Hvid Vipstjert 1, Tornsanger 2, Munk 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 1 (MWH) 

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 54, Klyde 3 (MWH)

Alstrup: Havørn 1 (FC),  Grågås 220 (MWH)

Langemark: Bomlærke 15 R (BN)

Lilleøre: Mørkbuget Knortegås 5 (PB), Musvåge 11 NV, Rørhøg 1 hun NV, Hvidklire 2, Landsvale 8 N,
 
 Gærdesanger 1 (MWH)


04.05.2011
Yderste Holm: Mørkbuget Knortegås 83 (PB)

Pillemark: Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 1, Rødstjert 2, Stær 1, Grønirisk 1 (BS)

Sandholm: Rørhøg 3 - 2 han + 1 hun (AG, HOK, MWH)

Vesborg: Knopsvane 2, Rørhøg 1 han, Spurvehøg 1, Stor Præstekrave 1, Rødben 1, Landsvale 3 N, Bysvale 1 N, Gærdesmutte 1, Munk 3, Tornsanger 2, Gærdesanger 4, Gransanger 2, Løvsanger 2, Halemejse 1, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Tornirisk 2 (MWH)


03.05.2011
Sælvigbugten: Rørhøg 1 hun, Strandskade 6, Storspove 4, Splitterne 1,Tornsanger 1, Gærdesanger 2, Gransanger 1 (MWH)

Østerløkken: Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødstjert 1 han, Munk 1, Gransanger 1, Skovskade 3 R (MWH)

02.05.2011
Langør: Hvidklire 1, Bynkefugl 1 (MWH)

Egholm: Gravand 18, Hvidklire 19, Havterne 14 (MWH)

Besser Made: Hjejle 800, Jernspurv 1, Munk 2 han + 1 hun, Tornsanger 2, Løvsanger 1, Grønirisk 2, Gulspurv 1, Rørspurv 2 (MWH)

Barnekold: Grågås 2, Mørkbuget Knortegås 22, Gravand 12, Gråand 5, Strandskade 4, Hjejle 250, Vibe 1, Rødben 7, Sortklire 3, Hvidklire 12, Lille Kobbersneppe 3, Storspove 2, Havterne 18, Landsvale 1 N (MWH) 


01.05.2011
Sælvig: Havørn 1 AD Ø kl. 16:10 (CBr)

Brattingsborg Skov: Ringdue 4, Huldue 3 SY, Stor Flagspætte 6 FU/SY, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Rødstjert 1, Solsort 1, Sangdrossel 3 SY, Munk 10 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 2 SY, Skovsanger 1 SY, Løvsanger 11 SY, Gransanger 5 SY, Halemejse 2, Blåmejse 1, Musvit 5, Ravn 2, Stær 4, Bogfinke 25+ SY, Grønirisk 2, Stillits 2, Tornirisk 2, Dompap 2, Gulspurv 12 (MWH)

Lushavn: Knopsvane 17, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2 (MWH)

Pillemark: Rødstjert 1, Munk 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Stillits 1 
(BS)
 
Egholm: Klyde 6 (IP)April 2011


30.04.2011
Sælvig: Atlingand 2 (par), Rørhøg 2 (par), Spurvehøg 2, Musvåge 2 (CBr)

Onsbjerg:
Hvid Stork 2 - kl.14:45 Ø og kl.17:00 S (GK)

Sandholm: Hvid Stork 2 - kl.15:05 S  (PJ, MWH)

Pilemosen: Gråstrubet Lappedykker 1, Skarv 1, Knopsvane 1, Grågås 50 +, Gråand 8, Krikand 4, Skeand 6, Rørhøg 4, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Blishøne 6, Grønbenet Rørhøne 2, Hvid Vipstjert 2, Rørspurv 2 (GK)

Kragemosen: Grågås 15 par med ialt 87 gæslinger, Rørhøg 4, Vibe 2 par, Bysvale 3, Engpiber 2 (DM, MWH)

Lillehavet: Klyde 2 FU (DM, MWH)

Egholm: KLyde 9 (IP)

Sælvigbugten: Splitterne 12 (DM, MWH)

Issehoved: Musvåge 1 N, Spurvehøg 3 N, Rørhøg 1 hun N + 1 han FU, Dværgfalk 1 N,  Agerhøne 2, Tyrkerdue 1 R, Landsvale 7, Digesvale 4, Bysvale 1, Skovpiber 14 N, Hvid Vipstjeret 2, Misteldrossel 1,
 
Munk 2 han + 1 hun, Gærdesanger 3, Løvsanger 4, Gransanger 2, Skovskade 5 N, Grønsisken 5 (DM, MWH) 

29.04.2011
Bjørnedam: Gråstrubet Lappedykker 2, Grågås 4, Gråand 6, Troldand 32, Rørhøg 2, Blishøne 2, Vibe 2, Sanglærke 2, Landsvale 1, Hvid Vipstjert 2, Stenpikker 1, Musvit 2, Gulspurv 1, Rørspurv 1 (GK)

Egholm: Klyde 2, Hvidklire 13, Ravn 1 (IP)

28.04.2011
Egholm: Gravand 24, Klyde 2, Rødben 1, Hvidklire 7, Ravn 1 (IP)

27.04.2011
Egholm: Klyde 2 (IP)

26.04.2011
Nordby: Hvid Stork 3 Syd kl. 12:45 (LJ, KEP)
 

Pillemark: Hvid Stork 3 Syd kl. 15:05 (HOK)

Pillemark: Landsvale 3, Gærdesmutte 1, Stær 3 (BS)

25.04.2011
Østerby: Plettet Rørvagtel 1 sy (CBr via HK)

Østerløkken: Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 2 - han og hun, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY (MWH)

Skovfogedhus/Fårefolden: Stor Flagspætte 1, Munk 3 SY, Løvsanger 5 SY, Gransanger 3 SY (EJH, MWH)

Kyholm: Tejst 20 (BS)

Pillemark: Hvid Vipstjert 1, Stær 3, Grønirisk 1, Stillits 1 (BS)

Pillemark: Hvid Stork 1 kl. 15:00 (SH)

Barnekold: Fiskehejre 1, Grågås 8, Gravand 24, Strandskade 4, Klyde 8, Vibe 2, Hjejle 400, Lille Kobbersneppe 90, Storspove 1, Rødben 13, Hvidklire 8, Havterne 22, Rødstjert 2, Løvsanger 1 (EJH, MWH)

Langør: Hvidklire 1, Rødstjert 1 (EJH, MWH)

Stavns: Grågås 2 AD + 3 gæslinger 
(IP)  

24.04.2011
Issehoved: Musvåge 5, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Sanglærke 10 (AØK, GK)

Agerup: Trane 7 kl. 17:15 (AØK, GK)

23.04.2011
Issehoved (kl. 06: 30 - 10:30): Spurvehøg 3 N, Fiskeørn 1 N, Lille Regnspove 11 N, Splitterne 10, Landsvale 7, Digesvale 2, Bysvale 1, Skovpiber 37, Hvid Vipstjert 2, Gul Vipstjert 2, Silkehale 10 N, Misteldrossel 2, Sjagger 12, Munk 2, Gærdesanger 2, Løvsanger 1, Gransanger 2, Broget Fluesnapper 1 han, Allike 6 N, Skovskade 5 N, Stær 7 N, Kvækerfinke/Bogfinke 180 T,  Kernebider 1 R, Rørspurv 16 N (DPK, SDY, DM, HHA, SE, MWH)

Pilemosen: Gråstrubet Lappedykker 6, Fiskehejre 3, Knopsvane 1, Grågås 70, Gråand 6, Skeand 8, Krikand 5, Rørhøg 3, Blishøne 10, Vibe 6, Dobbeltbekkasin 6, Bysvale 10+ (GK)


Kragemosen: Gråstrubet Lappedykker 4, Grågås 40, Musvåge 1, Rørhøg 4, Vibe 2, Svaleklire 1 T, Landsvale 9, Digesvale 6, Sjagger 10 R, Gærdesanger 1 Sy, Skægmejse 1, Rørspurv 2 (HHA, SE, DM, MWH)
  

22.04.2011
Issehoved (kl. 06:10 - 13:30): Musvåge 27 N, Fjeldvåge 1 N, Spurvehøg 15 N, Duehøg 1 N, Rørhøg 1 N + 1 FU, Blå Kærhøg 2 hun N, Rød Glente 1 N, Tårnfalk 2 YF + 1 N, Dværgfalk 2 N, Vibe 4, Hjejle 14 T, Lille Præstekrave 1 N, Lille Regnspove 11 N, Rødben 1, Svaleklire 2 N, Sildemåge 1 S, Splitterne 4, Landsvale 8 N, Engpiber 80 R/T, Skovpiber 20, Jernspurv 3, Rødhals 2, Husrødstjert 1 hun R,  Rødstjert 2, Bynkefugl 1 R, Misteldrossel 6 T, Ringdrossel 3 R/T, Sjagger 140 T, Munk 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 8 SY, Gransanger 4 FU, Musvit 2, Broget Fluesnapper 1 han FU, Ravn 2, Skovskade 12 R/T, Tornirisk 10, Kernebider 1 N, Stillits 2 (DM, CBr, CF, DPK, HHa, PAN, SDy, SE, MWH)

Alstrup Made: Trane 5 R (Svend Mikkelsen)

Kragemosen: Nilgås 2, Rørhøg 2 han + 1 hun, Vibe 4, Småspove 5 R, Gul Vipstjert 1 R, Rørsanger 1, Rørspurv 12 han (HHA, SE)

Hesselholm: Bynkefugl 1, Tornsanger 1 (DPK, SDy)

Mårup: Hjejle 235 R (LB , SE)       

21.04.2011
Issehoved (kl. 06:10 - 16:30): Havørn 1, Musvåge 117, Spurvehøg 54, Rørhøg 4, Fjeldvåge 5, Rød Glente 7, Fiskeørn 4,  Dværgfalk 3, Tårnfalk 4, Trane 2 kl. 14:10 + 16:30, Vibe 2, Hjejle 18, Storspove 4, Rødben 1,  Svaleklire 2, Splitterne 8, Vendehals 1, Hedelærke 1, Landsvale 4, Digesvale 2, Engpiber 20, Skovpiber 30, Gul Vipstjert 1, Rødhals 6, Rødstjert 4, Stenpikker 1, Sangdrossel 150, Sjagger 81, Vindrossel 2,  Misteldrossel 1, Ringdrossel 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 8, Gransanger 3, Broget Fluesnapper 1, Stær 15, Tornirisk 12, Kernebider 2 (DPK, SDy, DM, CBr, PAN, LB, SE, GK, AØK, MWH)    

Hesselholm (kl. 13:00 - 17:30):
 Rørhøg 6, Musvåge 104, Fjeldvåge 5, Sort Glente 1, Rød Glente 7, Fiskeørn 5,  Dværgfalk 4, Tårnfalk 8, Spurvehøg 62, Mosehornugle 1, Gul Vipstjert 1 (DPK, SDy)

Mårup - Nordby: Musvåge 19, Spurvehøg 2,
Rød Glente 1, Fiskeørn 2, Vandrefalk 1, Trane 1 kl. 14:05 (PAN, SE, MWH)

Onsbjerg: Trane 1 kl. 15:30 (AØK, GK)

Kragemosen: Gråstrubet Lappedykke 1, Knopsvane 2, Grågås 12, Rørhøg 4, Spurvehøg 1,  Gransanger 1, Rørspurv 1 (AØK, GK) 

20.04.2011
Issehoved (kl. 05:55 - 12:30): Spurvehøg 4 N, Rørhøg 1 hun FU, Dværgfalk 1 N, Splitterne 2, Ringdue 41 N, Tyrkerdue 1 R, Landsvale 15 N, Digesvale 4 N, Engpiber 160 R/T, Gærdesmutte 1 FU, Ringdrossel 25 R/T, Sangdrossel 34 R, Sjagger 57 N, Løvsanger 8 FU, Gransanger 7 FU, Broget Fluesnapper 1 han R,  Skovskade 3, Råge 2 N, Allike 6 N, Stær 8 N, Bogfinke 30 N, Kvækerfinke 17 N, Grønsisken 2, Stillits 5, Tornirisk 23 (DM, PAN, SE, LB, MWH)

Vesborg: Fiskeørn 1 NØ (LB, SE)

Hesselholm: Musvåge 15 N,
Rød Glente 3 N, Spurvehøg 20 N, Rørhøg 2 hun N, Fiskeørn 10 N, Dværgfalk 3 N, Tårnfalk 5 N, Gul Vipstjert 5 N DPK, SDy)   


19.04.2011
Issehoved: Ederfugl 17 N, Musvåge 11, Spurvehøg 11, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 2, Splitterne 3, Ringdue 18 N, Landsvale 1, Digesvale 1, Engpiber 450 R/T, Rødhals 3 R, Ringdrossel 3 T, Sangdrossel 2 R, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2, Skovskade 2 R, Allike 11 N, Bogfinke 34 N, Kvækerfinke 50 N, Grønsisken 11, Stillits 1, Tornirisk 20, Gulspurv 4 (DM, PAN, MWH)

Skovfogedhuset: Munk 1 SY, Løvsanger 2 SY (DM)

Østerløkken: Gærdesmutte 2 redebyggende, Jernspurv 1 han, Rødstjert 1 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 2 par (MWH)

Møgelmosen: Fiskehejre 1, Musvåge 1, Grågås 9, Gråand 3, Strandskade 4, Vibe 4,  Rødben 4, Blishøne 6, Sanglærke 4, Stær 6 (JH, BJ)

Sælvig Havn: Havterne 2, Hvid Vipstjert 2 (BJ, JH)   
 

Sælvig: Grågås 3, Gråand 3, Rørhøg 1 han m. redematr., Tyrkerdue 1, Landsvale 1 (CBr) 

18.04.2011
Issehoved: Musvåge 15 N, Spurvehøg 6 N, Rød Glente 1 N, Ringdue 15, Mosehornugle 1 R, Bysvale 1, Landsvale 2, Grønsisken 5 (SE, LB, DM)

Øster Hedekrog: Rød Glente 1 NV, Havterne 1, Stenpikker 1 (LB, SE)

Østerløkken: Gærdesmutte 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY (MWH)

Onsbjerg: Rødstjert 1 SY (CBr)

Kongehøjen :  Bomlærke 1 SY (CBr)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 52 (MWH)

Eskeholm: Mørkbuget Knortegås 30 (MWH)

Barnekold: Musvåge 2, Grågås 2, Gravand 12, Krikand 2, Strandskade 12, Klyde 15, Hjejle 485, Vibe 2 YF + 4 R, Rødben 16, Storspove 5, Havterne 15, Løvsanger 3, Rørspurv 1, Bomlærke 1 (DM, MWH) 

17.04.2011
Langør: Fiskeørn 1 NV (PAN)

Sælvig: Musvåge 2, Rørhøg 1 han, Spurvehøg 3, Stær 41 (CBr)

Issehoved (kl. 08:05 - 11:55):
Gravand 2, Musvåge 45 N, Spurvehøg 10 N, Rørhøg 2 FU + 1 hun N, Tårnfalk 2, Vibe 3 T, Hvidklire 1 N, Brushøne 4 N,
Ringdue 15 N, Sanglærke 2 SY, Landsvale 1, Hvid Vipstjert 2 YF + 1 T, Rødhals 1, Sangdrossel 4, Sjagger 101 N, Ringdrossel 17 R/T, Gransanger 4, Sortkrage 1, Stær 4, Bogfinke 60, Kvækerfinke 10, Grønirisk 1, Tornirisk 4, Gråsisken 1, Stillits 2  (LB, DM, SE, MWH)

Strandskoven: Rødstjert 1 (MWH)

Onsbjerg: Rødstjert 1 SY (CBr)

Kragemosen: Gråstrubet Lappedykker 4, Musvåge 4 N,
Fjeldvåge 1 N, Rørhøg 1 han N + 3 han FU + 2 hun FU, Vandrikse 1, Skægmejse 2 han + hun, Rørspurv 3 SY (SE, DM, MWH) 

Møllevejen: Rørhøg 1 hun FU, Stenpikker 3 (DM, MWH)

Ringebjerg-Møgelmosen: Fiskehejre 1, Knopsvane 2, Grågås 7, Gråand 4, Ederfugl 12, Spurvehøg 1, Blishøne 6, Strandskade 8, Stor Præstekrave 4, Vibe 4, Rødben 7, Dobbeltbekkasin 1, Sanglærke 10+ (GK)

Pillemark: Gransanger 1, Skovskade 1, Stær 1, Gulspurv 1 (BS)


16.04.2011
Hverremosen: Vibe 8, Hjejle 20, Stor Præstekrave  1, Tinksmed 1 (LB, SE)

Issehoved (kl. 07:30 - 12:30): Fiskehejre 2 T, Gravand 5, Musvåge 13 T, Fjeldvåge 1 T, Rød Glente 1 FU, Spurvehøg 18 N, Rørhøg 1 hun N + 2 FU, Fiskeørn 1 N, Tårnfalk 1, Dværgfalk 4 N, Stor Præstekrave 2, Hjejle 17 N, Vibe 1, Splitterne 6 T, Ringdue 4 T, Sanglærke, Engpiber 175 R/T, Hvid Vipstjert 2 YF + 1 T, Jernspurv 2, Rødhals 3, Sangdrossel 3, Sjagger 2, Gransanger 16, Stor Tornskade 1, Ravn 1 FU, Stær 4, Bogfinke 250, Kvækerfinke 10, Grønirisk 25, Grønsisken 290 N, Stillits 4, Gråsisken 5, Dompap 6 T,  Gulspurv 4  (DM, CBr, MWH)

Pillemark: Hvid Vipstjert 2, Munk 1, Stær 4, Grønirisk 1, Stillits 2 (BS)

Mårup: Hjejle 200 (DM, CBr, MWH)

Toftebjerg: Gråstrubet Lappedykker 2, Troldand 2,
Dværgfalk 1 N (DM, CBr, MWH) 


15.04.2011
Issehoved (kl. 08:00 - 14:00): Skarv 60, Knopsvane 3 S + 1 N, Bramgås 180 N, Ederfugl 145 R + 54 N, Musvåge 59 N, Fjeldvåge 3 N, Rød Glente 3 N, Blå Kærhøg 1 han N, Spurvehøg 21 N, Rørhøg 7 hun N, Fiskeørn 4 N, Tårnfalk 3 N, Strandskade 2, Stor Præstekrave 4, Splitterne 4 T, Ringdue 20 N, Sanglærke 4  T + 5 SY, Landsvale 7 T, Engpiber 35 R/T, Hvid Vipstjert 2 YF + 1 R, Jernspurv 3 T, Rødhals 3 R, Sangdrossel 15 R, Gransanger 13 FU, Blåmejse 1, Musvit 2, Allike 18 N, Stær 28 N, Bogfinke 50 T, Kvækerfinke 10 T, Grønirisk 4 , Grønsisken 8, Gråsisken 1, Stillits 1, Tornirisk 2 (DM, MWH)

Kragemosen: Rørhøg 2 (DM, MWH), Trane 1 N mod Issehoved, derefter S kl. 16:30 (CF)
 
Skovfogedhuset: Musvåge 10, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Gransanger 10, Musvit 2, Skovskade 1, Bogfinke 2, Grønsiske 5, Stillits 1 (DM, MWH)

Sælvigbugten: Splitterne 10 (DM, MWH)

Alstrup: Musvåge 20 T (PØ)

Permelille: Rørhøg 1 par,
Rød Glente 2 T (FS) 
 
 


14.04.2011
Bjørnedam: Skarv 1, Fiskehejre 1, Grågås 20, Gråand 5, Troldand 7, Strandskade 2, Blishøne 2, Sanglærke 4, Stenpikker 2, Rørspurv 1  (GK)

Vadstrup: Musvåge 1, Gransanger 2 (GK)

Pilemosen: Gråstrubet Lappedykker 2, Knopsvane 1, Grågås 70, Gråand 4, Krikand 10, Skeand 2, Rørhøg 2, Blishøne 12, Vibe 2, Dobbeltbekkasin 2, Gransanger 1, Rørspurv 4 (GK)

Skovfogedhus: Rødhals 2, Gransanger 8, Musvit 2 (EJH, MWH)

Issehoved: Musvåge 14 NV, Fjeldvåge 1 NV,
Spurvehøg 8 NV, Strandskade 2, Stor Præstekrave 12, Splitterne 2 T, Tyrkerdue 1, Sanglærke 4 - 5 par, Digesvale 1, Engpiber 4 - 5 par, Hvid Vipstjert 2 YF + 1 R, Rødhals 4, Gransanger 11, Blåmejse 1, Musvit 2, Råge 14 NV, Stær 7 T, Bogfinke 25 T, Grønirisk 3, Tornirisk 3, Stillits 1, Gulspurv 4 (EJH, MWH)  

13.04.2011
Pilemosen: Gråstrubet Lappedykker 2, Knopsvane 2, Grågås 46, Gråand 2, Skeand 9, Krikand 25, Rørhøg 1 han, Blishøne 10, Vibe 1, Sanglærke 1, Gransanger 1 (MWH)

Torup: Gråstrubet Lappedykker 2 (MWH)

Barnekold: Mørkbuget Knortegås 238, Gravand 12, Pibeand 2, Krikand 7, Ederfugl 28, Strandskade 9, Klyde 4, Rødben 11, Storspove 8, Hættemåge 48, Stormmåge 25, Sølvmåge 4, Sildemåge 1, Svartbag 5, Havterne 1, Gransanger 1 (MWH)

12.04.2011
Ballen: Bomlærke 1 SY (MWH)

Brundby: Bomlærke 1 SY (MWH)

11.04.2011
Toftebjerg: Knopsvane 2 par, Gråand 3, Skeand 1 par, Vibe 1 par, Blishøne 8, Bomlærke 2 - 1 SY (MWH)

Kragemosen: Rørhøg 4, Vandrikse 2 SY, Ravn 2 (CF, MWH)

Issehoved: Skarv 40 Knopsvane 1, Grågås 3, Ederfugl 100, Toppet Skallesluger 3, Musvåge 4 NV, Spurvehøg 3 T, Rørhøg 1 hun NV, Fiskeørn 1 NV, Tårnfalk 1 NV, Stor Præstekrave 14, Splitterne 2 T, Sanglærke 4 SY, Engpiber 4 SY + 25 R, Hvid Vipstjert 2 YF + 2 R, Rødhals 17 R, Sangdrossel 1, Misteldrossel 1 R, Gransanger 2, Musvit 2 N, Allike 19 T, Stær 7 T, Bogfinke 20 T, Kvækerfinke 1 T, Grønirisk 2, Tornirisk 2, Gulspurv 2 (MWH)

10.04.2011
Sælvig: Musvåge 3, Rørhøg 1han (CBr)

Langemark: Musvåge 4, Rød Glente 2 (BN)

Sælvigbugten: Splitterne 2 (MWH)

Trekanten: Rød Glente 1 N (MWH)

Kanhave: Rød Glente 1, Musvåge 2 (GK)

Kragemosen: Rørhøg 2 (GK)

Tranebjerg: Rørhøg 1 han (MWH)

Barnekold: Gravand 36, Gråand 12, Pibeand 5, Krikand 4, Strandskade 12, Vibe 1, Rødben 8, Storspove 63,
Havterne 1 (MWH)

09.04.2011
Issehoved: Mørkbuget Knortegås 3, Fiskeørn 1 NV, Spurvehøg 4 T, Strandskade 2, Hjejle 47 N, Stor Præstekrave 2, Storspove 1, Ringdue 65 NV, Tyrkerdue 3 Nv, Huldue 1 NV, Sanglærke 4 SY, Hvid Vipstjert 12 T + 2 YF, Jernspurv 5, Rødhals 2, Sangdrossel 4 R, Misteldrossel 19 T, Sjagger 110 T, Gransanger 8 R, Sortmejse 1, Blåmejse 1, Musvit 5, Stor Tornskade 1Råge 3, Allike 2, Stær 4, Gråspurv 1 hun, Bogfinke 45 T, Grønirisk 6, Gulspurv 8 (CBr, MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Rødhøne 1 (JJ), Rødhals 2, Gransanger 8, Musvit 2, Bogfinke 4, Stillits 3, Grønsisken 30 (CBr, MWH)

Brundby: Rødhøne 1 kl. 14:00 (JK)

Tranemosen: Gråstrubet Lappedykker 2, Knopsvane 2, Grågås 20, Troldand 28, Musvåge 4, Blishøne 4, Strandskade 2 (GK)


Langemark: Vindrossel 18, Gulspurv 16  (AG)
08.04.2011
Langemark: Sangdrossel 1, Ringdrossel 2 (AG, MWH)

07.04.2011
Bjørnedam: Skarv 3, Fiskehejre 2, Grågås 40, Gråand 12, Taffeland 1, Troldand 9, Rørhøg 1, Blishøne 3 (GK)

Tanderup: Gransanger 1, Stær 2 (BS)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 4 (MWH)

Sælvigbugten: Rørhøg 1 han (MWH)

Toftebjerg: Gråstrubet Lappedykker 3, Knopsvane 2, Grågås 2, Troldand 3, Blishøne 4, Grønbenet Rørhøne 2, Vibe 2, Svaleklire 2, Stær 75 (MWH)

Issehoved: Rørhøg 1 hun NV, Fiskeørn 1 NV, Tårnfalk 2, Strandskade 2, Stor Præstekrave 12, Ringdue 28 TF, Sanglærke 4 Par, Engpiber 4 par, Hvid Vipstjert 1 R + 2 T, Jernspurv 2, Rødhals 3, Gransanger 2, Ravn 1, Allike 4, Bogfinke 30, Grønirisk 2, Gulspurv 2 (MWH) 

06.04.2011
Østerby: Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 3, Stillits 5 (JH)

Toftebjerg: Gråand 4, Krikand 2, Troldand 3, Blishøne 8, Grønbenet Rørhøne 1, Strandskade 2, Vibe 2, Svaleklire 1 (MWH)

Trekanten: Rødhals 1 SY, Gransanger 2, Grønsisken 75 (MWH)

Østerløkken: Rørhøg 1 han, Sildemåge 2, Gransanger 1, Kvækerfinke 5 (MWH)

Pillemark: Hvid Vipstjert 2, Stær 4 (BS)


05.04.2011
Brattingsborg Gods: Hvid Vipstjert 12, Sjagger 500, Stær 1000, Tornirisk 30 (MWH)

Ørby: Agerhøne 2 (EK)

Tranebjerg Mose: Rørhøg 1 han (Lex)

Pillemark: Hvid Vipstjert 1, Gransanger 1, Stær 2 (BS)

Brattingsborg Skov: Grågås 2, Musvåge 3, Rørhøg 2, Spurvehøg 2, Ringdue 4, Huldue 2, Stor Flagspætte 3, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 - 1 SY, Sangdrossel 4 - 2 SY, Gransanger 4 SY, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 1, Musvit 2, Skovskade 2, Bogfinke 4 SY, Dompap 5, Gulspurv 2 (MWH)  


04.04.2011
Kragemosen: Gråstrubet Lappedykker 4, Fiskehejre 1, Grågås 24, Gråand 4, Krikand 6, Musvåge 5 N, Rørhøg 2 Fiskeørn 1 N, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1, Gransanger 2. Grønirisk 2, Tornirisk 4, Rørspurv 5 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Stor Flagspætte 2, Jernspurv 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Sangdrossel 2 SY, Solsort 2, Gransanger 5, Blåmejse 1, Musvit 3, Bogfinke 15, Stillits 14 (MWH)

Kanhave: Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Gransanger 4 SY (MWH)


03.04.2011
Bolbro Sand: Krikand 10, Spurvehøg 1, Strandskade 2, Rødben 8, Sortklire 1, Splitterne 8, Sanglærke 2, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 4, Allike 125 N, Rørspurv 1, Bomlærke 2 (PW, MWH)

Pilemosen: Gråstrubet Lappedykker 3, Fiskehejre 1, Knopsvane 2, Grågås 80, Gråand 20, Knarand 2, Krikand 15, Skeand 1, Troldand 3, Musvåge 3, Rørhøg 2, Vibe 2,  Dobbeltbekkasin 5 (GK)

Barnekold: Fiskehejre 1, Knopsvane 2, Grågås 14, Gravand 14, Gråand 26, Krikand 20, Spidsand 1, Pibeand 4, Dværgfalk 1, Strandskade 4, Klyde 15, Vibe 4, Hjejle 2,  Rødben 5, Storspove 160, Stær 30 (PW, MWH) 

Østerløkken: Rød Glente 1 (MWH) 


02.04.2011
Ballebjerg: Fiskeørn 1 S, Sangdrossel 1 SY (TR)

Pillemark: Havørn 1 2-3K, Rød Glente 1, Rørhøg 2 han, Vibe 6 (FS)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 52, Sortbuget Knortegås 1 (PW, MWH)

Barnekold: Grågås 4, Gravand 14, Gråand 22, Krikand 38, Skeand 2, Stor Skallesluger 1, Rørhøg 2 hun, Strandskade 4, Klyde 12, Vibe 32, Stor Præstekrave 3, Rødben 33, Storspove 38, Gråsisken 40 (PW, MWH)

Rosendal, Kragemosen: Hussrødstjert 1 hun (CF)

Møllevejen, Nordby Bakker:
 Misteldrossel 19 R (CBR, MWH)

Issehoved: Gravand 2, Rørhøg 1 han, Spurvehøg 1, Vibe 1, Skovsneppe 1, Ringdue 21, Sanglærke 3 , Engpiber 2, Hvid Vipstjert 4, Gærdesmutte 1, Jernspurv 3, Rødhals 7, Solsort 4, Sangdrossel 10, Vindrossel 1, Misteldrossel 27, Sjagger 25, Gransanger 8, Musvit 2, Allike 4, Stær 235, Bogfinke 290, Kvækerfinke 1, Grønirisk 2, Grønsisken 10, Dompap 4 (CBR, MWH)

Kolby: Musvåge 1, Ringdue 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 3, Skovspurv 6, Bogfunke 3, Grønirisk 5, Gulspurv 2 (TR)

Langemark: Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Solsort 3, Blåmejse 1, Musvit 1, Allike 7, Stær 6, Gråspurv 4, Skovspurv 2, Bogfinke 4, Grønirisk 3, Gulspurv 45 (AG)    


01.04.2011
Nørreskifte: Rød Glente 1, Rørhøg 1 han (BVP)

Kragemosen: Rød Glente 2, Rørhøg 2 - han og hun, Agerhøne 2 (CF)

Toftebjerg: Gråstrubet Lappedykker 2, Grågås 2, Gråand 3, Troldand 7, Blishøne 5, Grønbenet Rørhøne 1 (MWH)

Kanhave: Rødhals 6, Gransanger 2, Bogfinke 40, Dompap 1 (MWH)

Naturskolen, Langør: Hvid Vipstjert 2,
Stenpikker 1, Gransanger 2, Blåmejse 1, Stær 1, Tornirisk 6, Stillits 1 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Spurvehøg 1, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1, Rødhals 9, Solsort 3, Sangdrossel 5, Misteldrossel 2, Gransanger 5, Fuglekonge 3, Musvit 4, Ravn 3, Bogfinke 15, Gulspurv 2 (MWH) Marts 2011


31.03.2011
Barnekold: Mørkbuget Knortegås 19, Gravand 26, Gråand 12, Spidsand 2, Pibeand 5, Strandskade 8, Klyde 10, Stor Præstekrave 5, Vibe 2, Alm. Ryle 26, Rødben 15, Storspove 8, Hættemåge 260, Stormmåge 45, Sølvmåge 12, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 16, Sortrygget Hvid Vipstjert 1, Rødhals 1, Solsort 3, Sangdrossel 5, Gransanger 1, Musvit 4, Bogfinke 15, Gulspurv 20 (MWH)

Bolbro Sand: Strandskade 2, Splitterne 4, Engpiber 1 (MWH)

Brokold: Rødben 3, Storspove 3, Hættemåge 250, Stormmåge 30 (MWH)

Kragemosen: Stær 500 - til overnatning (CF)

Golfbanen: Rørhøg 1 han (TWH)

Tanderup: Ringdue 3, Tyrkerdue 2, Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 2, Blåmejse 2, Musvit 4, Allike 4, Gråspurv 20, Skovspurv 30, Kvækerfinke 1, Grønirisk 4, Grønsisken 1, Dompap 1 hun (AV)

Langemark: Gråand 2, Ringdue 8, Tyrkerdue 4, Hvid Vipstjert 4, Solsort 5, Blåmejse 2, Musvit 4, Allike 20, Stær 7, Gråspurv 6, Skovspurv 3, Bogfinke 5, Grønirisk 4, Gulspurv 10 (AG)

Østerløkken: Jernspurv 1, Blåmejse 1, Musvit 3, Skovspurv 25, Bogfinke 10, Kvækerfinke 1, Grønirisk 4, Grønsisken 12, Dompap 1 han (MWH)  
 


30.03.2011
Mårup: Grønirisk 7 - 8 (KWP)

Tranebjerg Mose: Vibe 2 par, Hvid Vipstjert 1 (MWH)

Kanhave: Vibe 1 par, Stor Præstekrave 1, Husskade 2 (MWH)

Østerhede:
Rød Glente 1 N, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 2, Sangdrossel 2, Musvit 4, Bogfinke 3, Grønsisken 15 (MWH)

Langør: Landsvale 3 (CJ)

Issehoved: Skarv 65, Ederfugl 200 R + 36 N, Sortand 300, Toppet Skallesluger 14, Musvåge 2 N, Strandskade 2, Stor Præstekrave 7, Splitterne 1, Sanglærke 5 SY + 2 N, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 1 R + 1 N, Solsort 4, Sangdrossel 4, Allike 19 N, Skovskade 1 R, Stær 82 N, Bogfinke 2 SY + 10 T, Grønirisk 2, Gulspurv 4 (MWH)

Langemark: Gråand 2, Ringdue 8, Tyrkerdue 6, Hvid Vipstjert 1, Blåmejse 3, Musvit 4, Solsort 8, Allike 12, Gråkrage 2, Stær 21, Gråspurv 6, Skovspurv 4, Bogfinke 7, Grønirisk 6, Gulspurv 3 (AG)   


29.03.2011
Sælvig: Rørhøg 1 han (MWH)

Langør: Fiskehejre 1, Gravand 8, Skeand 2, Rød Glente 1 (MWH)

Sælvigbugten: Strandskade 12, Stor Præstekrave 7 (MWH)

Langemark: Ringdue 6, Tyrkrdue 4, Hvid Vipstjert 1, Solsort 8, Blåmejse 4, Musvit 4, Gråkrage 1, Allike 8, Stær 7, Gråspurv 7, Skovspurv 4, Bogfinke 7, Grønirisk 4, Gulspurv 2 (AG)  

Sælvig: Krikand 2, Grågås 2 (CBr)

Kongehøjen: Bomlærke 1 sy(CBr)

28.03.2011
Havvejen: Rød Glente 1 (PB)

Sælvig: Grågås 2, Rørhøg 1,  Bjergvipstjert 1 (CBr)

Langør:  Grågås 6, Nilgås 2, Landsvale 2 (CJ)

27.03.2011
Tranebjerg: Grågås 8, Vibe 4, Gransanger 1 SY (IP)

Bøgebjerg, Østerby: Gråstrubet Lappedykker 1, Troldand 2, Skovsneppe 2, Blishøne 4 (GK)

Lundegærde: Gråand 4, Musvåge 1, Blishøne 2 (GK)

Torup: Gråstrubet Lappedykker 2 (GK)
 

Sælvig: Rørhøg 1, Stor Tornskade 1 (CBr)

26.03.2011
Sælvig: Skarv 7, Fiskehejre 1, Grågås 4, Gravand 2, Gråand 3, Sortand 5, Musvåge, Spurvehøg 1, Rørhøg 1, Blishøne 4, Fasan 5, Ringdue 36, Sanglærke 4, Hvid Vipstjert 3, Bjergvipstjert 1, Solsort 3, Misteldrossel 1, Blåmejse 2, Musvit 7, Træløber 1, Stor Tornskade 1,  Skovskade 2, Gråkrage 5, Allike 14, Råge 1, Stær 25, Skovspurv 5, Bogfinke 58, Grønirisk 2, Dompap 5, Rørspurv 2, Gulspurv 2 (CBr)

25.03.2011
Pillemark: Rørhøg 2 - han og hun (FS)

Bolbro Sand: Splitterne 1, Engpiber 4 (MWH)

Brokold: Sangsvane 1, Mørkbuget Knortegås 16, Lysbuget Knortegås 1, Gravand 29, Hvinand 20, Strandskade 4, Hjejle 85, Alm. Ryle 60, Lille Kobbersneppe 2, Storspove 27, Hættemåge 320 (MWH)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 111, Gravand 38, Ederfugl 150, Hvinand 7, Stor Skallesluger 2, Toppet Skallesluger 2, Hættemåge 230, Svartbag 2 (MWH)


Barnekold: Sangsvane 8, Grågås 38, Mørkbuget Knortegås 21, Gravand 64, Gråand 50, Pibeand 13, Krikand 32, Musvåge 2 N, Strandskade 19, Klyde 16, Vibe 1, Rødben 2, Storspove 24, Hættemåge 280, Stormmåge 14, Engpiber 2, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2, Musvit 1 SY, Stær 30 N, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 15 R (MWH)

Besser Made: Vibe 30, Stær 15 (MWH)

Langemark: Gråand 1, Spurvehøg 1, Ringdue 4, Tyrkerdue 6, Solsort 10, Blåmejse 2, Musvit 4, Gråkrage 2, Allike 18, Stær 7, Gråspurv 6, Skovspurv 4, Bogfinke 8, Grønirisk 5, Gulspurv 4 (AG)  


  

24.03.2011
Sælvigbugten: Rørhøg 1 han (CF)

Pillemark: Rørhøg 2 - han og hun (FS) 

Rosendal, Kragemosen: Agerhøne 1 par (CF)

Nordby Bakker: Solsort 10, Misteldrossel 10, Stær 250 (MWH)

Issehoved: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Vibe 11 NV, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 2, Solsort 14, Fuglekonge 1, Stor Tornskade 1, Husskade 1, Stær 45, Bogfinke 25 T, Grønirisk 3 (MWH)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 4 (MWH)

Langemark: Ringdue 6, Tyrkerdue 7, Solsort 4, Blåmejse 2, Musvit 2, Allike 15, Stær 3, Gråspurv 4, Skovspurv 4, Bogfinke 4, Grønirisk 4, Gulspurv 5 (AG)

Bjørnedam: Fiskehejre 1, Gråand 6, Taffeland 8, Troldand 2, Stor Skallesluger 2 (GK)

Pilemosen: Gråstrubet Lappedykker 3, Knopsvane 2, Grågås 150, Gråand 25, Krikand 40, Troldand 3, Taffeland ?, Stor Skallesluger 2, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Blishøne 20, Vibe 35, Dobbeltbekkasin 1 (GK) 
 

23.03.2011
Ballen: Bjergvipstjert 1 (JJ)

Sælvig: Vindrossel 6, Hvid Vipstjert 1 (CBr)

Kolby: Sangdrossel 1 SY (TR)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Ringdue 4 SY + 4, Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 6, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1, Solsort 18 FU, Sangdrossel 5 SY, Sjagger 4, Blåmejse 2, Musvit 5 SY, Ravn 1, Gråkrage 8, Skovskade 8, Bogfinke 12 SY + 5, Grønirisk 3, Dompap 3, Gulspurv 4 (MWH)

Lushage: Musvåge 2, Stor Præstekrave 1, Vibe 1, Splitterne 1, Sanglærke 1, Engpiber 8, Gulspurv 40 (MWH)


Tranebjerg: Hvid Vipstjert 2 (CBr)

Østerløkken: Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 6 (MWH)

Langemark: Musvåge 1, Ringdue 4, Tyrkerdue 8, Solsort 4, Blåmejse 1, Musvit 1, Allike 10, Stær 3, Gråspurv5, Skovspurv 2, Bogfinke 7, Grønirisk 5, Gulspurv 6 (AG)

Tunø Havn: Tejst 1 (TR)

22.03.2011
Issehoved kl. 08:10 - 11:25: Skarv 88, Sangsvane 6 N, Grågås 2 V, Ederfugl 74 NØ, Sortand 125 R, Musvåge 8 NV, Blå Kærhøg 1 hun, Fasan 6, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Vibe 2 N, Svartbag 2, Ringdue 815, Sanglærke 8 R + 3 SY, Hedelærke 3 T, Engpiber 2, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1, Solsort 3, Blåmejse 20 R/T, Musvit 12 R/T, Husskade 1, Allike 320 N, Råge 5 N, Gråkrage 8, Stær 44 N, Skovspurv 1, Bogfinke 65 T, Grønsisken 3 T, Grønirisk 3 R, Stillits 1, Dompap 2 R, Tornirisk 2, Rørspurv 5, Gulspurv 3 (MWH)

Kragemosen: Gråstrubet Lappedykker 4, Grågås 30, Gråand 4, Musvåge 1, Sanglærke 3 NV + 2 R + 2 SY, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 3, Stær 35, Rørspurv 1 (MWH)

Skovfogedhuset: Stor Flagspætte 2, Blåmejse 2, Musvit 2, Grønsisken 50 - 100 SY, FU (MWH)

Onsbjerg Vestermark: Hedelærke 40 R (KT) 


21.03.2011
Pillemark: Solsort 3, Blåmejse 1, Musvit 2, Stær 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 (BS)

Golfbanen: Skovsneppe 2 (JC)

Tranebjerg Mose: Grågås 12, Musvåge 1, Vibe 1, Engpiber 1 (MWH)

Østerløkken: Musvåge 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 8, Blåmejse 1, Musvit 3, Skovspurv 20, Bogfinke 15, Kvækerfinke 2, Grønirisk 8 (MWH)

20.03.2011
Sælvig: Skovsneppe 2, Hvid Vipstjert 1 (CBr)

Pillemark: Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Blåmejse 3, Musvit 2, Bogfinke 2 (BS)

Bjørnedam: Toppet Lappedykker 2, Grågås 4, Gråand 6, Taffeland 6, Troldand 2, Blishøne 4 (GK)

Øster Hedekrog: Gråstrubet Lappedykker 4, Sangsvane 3 N, Ederfugl 40, Sortand 50, Fløjlsand 38, Toppet Skallesluger 12, Splitterne 3 (MWH)

Toftebjerg: Tamdue 50 (MWH)

Fogedmarken: Hvid Vipstjert 1, Sjagger 1 (BJ)

Østerløkken: Musvåge 1, Vibe 1 SY, Hvid Vipstjert 1, Dompap 1 (MWH)

19.03.2011
Issehoved Kl. 07:45 - 12:30: Skarv 75, Fiskehejre 2 N, Sangsvane 28 NV, Grågås 28 NØ, Ederfugl 395 NØ, Sortand 250 R, Fløjlsand 10, Toppet Skallesluger 5, Musvåge 7 NV, Strandskade 2, Stor Præstekrave 10, Svartbag 5, Ringdue 250 NV, Huldue 6 NV, Sanglærke 2 N + 10 R/SY, Hedelærke 1 R, Engpiber 8 R, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 2 T, Sortmejse 1 R, Blåmejse 7 R, Musvit 18 R, Ravn 1, Gråkrage 20, Sortkrage 2 V, Råge 6 N, Allike 12 T, Stær 45, Bogfinke 13 T, Grønirisk 4, Stillits 1, Dompap 5 T, Rørspurv 8 T, Gulspurv 4 (CBr, HHA, MWH)

Pilemosen: Gråstrubet Lappedykker 1, Knopsvane 3, Grågås 150, Gråand 30, Krikand 4, Spidsand 6, Musvåge 1, Blishøne 12, Vibe 16, Dobbeltbekkasin 1, Blåmejse 2, Musvit 6 (GK)

Sælvigbugten:  Rød Glente 1 (MWH)

Østerløkken: Dompap 3 (MWH)

Pillemark: Solsort 1, Sjagger 30, Musvit 3, Skovspurv 3, Bogfinke 2 (BS)


18.03.2011
Barnekold: Fiskehejre 1, Sangsvane 4, Grågås 2, Gravand 50, Gråand 90, Pibeand 15,  Strandskade 10, Klyde 8, Vibe 57, Hjejle 8, Storspove 4, Ravn 2 (HHA, MWH)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 82 (MWH)

Brokold: Stor Præstekrave 10, Alm. Ryle 15 (MWH)

Ringebjerg: Ederfugl 800, Sortand 1200, Toppet Skallesluger 500 (HHA)

Sælvig:
Skovsneppe 1 (CBr)

Sandholm: Sangsvane 85 (MWH)

Pillemark: Solsort 2, Blåmejse 1, Musvit 1, Stær 1, Skovspurv 1 (BS)

17.03.2011
Kragemosen: Rød Glente 2 (CF)

Golfbanen: Rød Glente 1, Musvåge 3 (TWH)

Ørby: Husskade 2 (MWH)

Lushage: Ringdue 140 Ø, Stor Præstekrave 8, Hvid Vipstjert 4 (MWH)

Eskeholm: Mørkbuget Knortegås 9, Klyde 7 (MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget Knortegås 200, Strandskade 18, Lille Kobbersneppe 75,
Sildemåge 4, Svartbag 14 (MWH)

16.03.2011
Brokold: Stor Præstekrave 6, Storspove 42 (MWH)

Sildeballe: Vibe 30, Ringdue 150, Stær 9 (MWH)

Besser Rev: Skarv 70, Gravand 2, Gråand 54, Pibeand 5, Ederfugl 74, Sortand 5, Fløjlsand 1, Strandskade 3, Hjejle 11, Vibe 2, Svartbag 7, Sølvmåge 20, Sanglærke 3, Engpiber 7, Skærpiber 1 (MWH)

Kolderne: Skarv 110, Sangsvane 1, Mørkbuget Knortegås 15, Gravand 8, Gråand 130, Pibeand 4, Strandskade 45, Stor Præstekrave 11, Hjejle 4, Stenvender 7, Alm. Ryle 52, Lille Kobbersneppe 105, Storspove 36, Rødben 12, Svartbag 22 (MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget Knortegås 240 (MWH)

Pillemark: Solsort 2, Musvit 2, Stær 3, Skovspurv 1 (BS)


15.03.2011
Østerby: Sangsvane 360, Grågås 800 (MWH)

Lilleholm: Trane 1 (Jørgen Kleis J.)

Permelille: Rød Glente 1, Spurvehøg 1 hun (FS)

Vester Hedekrog: Gråstrubet Lappedykker 1, Ederfugl 300, Sortand
2000, Fløjlsand 30 (MWH)

Trekanten: Musvåge 2, Sortmejse 2, Stillits 4 (MWH)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 90, Klyde 11 (PB)

Barnekold: Grågås 2, Gravand 42, Gråand 116, Pibeand 20, Spidsand 4, Krikand 4, Hvinand 20, Strandskade 16,
Klyde 1, Hjejle 1, Vibe 87, Storspove 14 (MWH)

Sandholm: Ringdue 400, Sanglærke 250 (MWH)


14.03.2011
Pillemark: Grågås 156, Canadagås 2, Duehøg 1 hun (FS)

Sælvigbugten: Strandskade 4, Vibe 4, Stor Præstekrave 2 (OB, MWH)

Sælvig Havn: Hvid Vipstjert 1 (MWH)

Issehoved: Strandskade 2, Stor Præstekrave 10, Hvid Vipstjert 1 (OB, MWH)

Østerløkken: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 4, Blåmejse 2, Musvit 4, Skovspurv 12, Bogfinke 4, Grønirisk 3, Dompap 2 (MWH)

Ørby: Stær 1, Stillits 1 (EK)

Pillemark: Grågås 2, Solsort 3, Blåmejse 9, Musvit 5, Skovspurv 5 (BS)


13.03.2011
Sælvig: Grågås 4, Gråand 2, Musvåge 1, Blishøne 2, Hvid Vipstjert 2, Sangdrossel 1 sy, Musvit 6, Stær 22 (CBr)

Kolderne: Mørkbuget Knortegås 120 (MWH)

Eskeholm: Gravand 12, Gråand 64, Pibeand 4, Spidsand 2, Stor Skallesluger 1, Strandskade 8, Hjejle 48, Alm. Ryle 12, Storspove 68, Hættemåge 80, Stormmåge 20 (MWH)

Brokold: Grågås 2, Gravand 10, Strandskade 4, Stor Præstekrave 1, Alm. Ryle 1, Storspove 17, Hættemåge 40, stormmåge 4, Engpiber 1 SY (MWH)

Bolbro Sand: Vibe 1, Sanglærke 2 SY, Engpiber 2 SY, Hvid Vipstjert 1, Rørspurv 1, Bomlærke 2 (MWH)

Østerby: Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Blåmejse 4, Musvit 2, Skovspurv 8, Bogfinke 3, Grønirisk 4, Stillits 19 (JH)

Tranebjerg Mose: Knopsvane 2, Gråand 12, Vibe 1 (MWH)


12.03.2011
Lushage: Skarv 50, Knopsvane 10, Ederfugl 60, Sortand 4, Stor Præstekrave 4 (GK)

Ørneåsen, Nordby Bakker: Rød Glente 3 N Kl. 14:30 (BL, HS, JVL, LC)

Issehoved (kl. 08:00 - 12:30): Toppet Lappedykker 1, Skarv 130, Fiskehejre 1 N,  Sangsvane 41 N, Grågås 19 R + 8N, Ederfugl 800, Sortand 30, Fløjlsand 2, Hvinand 26, Musvåge 5 N,
Rød Glente 1 R + 1 N, Spurvehøg 4, Strandskade 2, Stor Præstekrave 6, Vibe 27 N, Storspove 1 TF, Ringdue 85 N, Huldue 6 N, Sanglærke 65 T, Hedelærke 3 T, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 3 R, Misteldrossel 4 R, Musvit 10 R, Husskade 1 TF, Gråkrage 25, Sortkrage 1, Allike 150 N, Stær 62 N, Bogfinke 135 T, Grønirisk 4, Grønsisken 10, Dompap 19 T, Snespurv 3 R, Rørspurv 8 T, Gulspurv 2 SY (CBr, MWH) 

11.03.2011
Hjortholm: Gravand 32, Storspove 90 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 1. Sangsvane 4, Grågås 84, Gravand 88, Gråand 112, Pibeand 20, Krikand 44, Spidsand 1, Musvåge 3, Strandskade 52, Lille Kobbersneppe 5, Storspove 8, Ringdue 12, Sanglærke 2 (MWH)

Pillemark: Solsort 2, Sjagger 9, Blåmejse 2, Musvit 2, Stær 1 (BS)

Kanhave: Vibe 2 (OKL)

Langør: Vibe 1 (CJ)


10.03.2011
Pilemosen: Knopsvane 2, Grågås 18, Gråand 16, Krikand 4, Musvåge 1, Blishøne 8, Ringdue 50 (GK)

Onsbjerg: Rødhals 2, Solsort 4, Blåmejse 2, Musvit 3, Gråspurv 3, Skovspurv 6, Grønirisk 10, Stillits 18 (GK)

Langemark: Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Solsort 2, Blåmejse 2, Musvit 6, Allike 6, Bogfinke 2 (AG)

09.03.2011
Barnekold: Sangsvane 8, Gravand 46, Gråand 206, Spidsand 9, Skeand 2, Pibeand 42, Krikand 18, Strandskade 12, Stor Præstekrave 11, Vibe 1, Alm. Ryle 80, Lille Kobbersneppe 2, Storspove 42, Hættemåge 95, Stormmåge 30, Sanglærke 20, Engpiber 10, Gulspurv 25 (MWH)

Mårup: Sangsvane 4, Grågås 196, Grågåsehybrid 1 - se "Her og nu"(MWH)

Ballen Havn: Mørkbuget Knortegås 8 S (MWH)

Langemark: Musvåge 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Solsort 2, Blåmejse 2, Musvit 2, Allike 12, Bogfinke 5, Grønirisk 3 (AG)


08.03.2011
Issehoved: Skarv 75 R + 4 N, Sangsvane 4 N, Grågås 17, Ederfugl 500, Sortand 35, Fløjlsand 2, Toppet Skallesluger 1, Musvåge 1 R, Spurvehøg 1 FU, Fasan 2, Ringdue 1, Huldue 2 N, Strandskade 2, Stor Præstekrave 3, Sanglærke 9 N + 5 R, Silkehale 2 R/N, Gråkrage 15, Stær 4 N, Bogfinke 1, Rørspurv 2 TF (MWH)

Kragemosen: Grågås 24, Sanglærke 45 (MWH)

Langemark: Musvåge 1, Ringdue 4, Tyrkerdue 6, Solsort 1, Musvit 3, Allike 13 (AG)

Pillemark: Blåmejse 1, Musvit 5, Stær 2, Skovspurv 2, Grønirisk 2 (BS)

Skovfogedhuset, Langør: Stor Flagspætte 2, Grønsisken 5, Stillits 3 (MWH) 


07.03.2011
Torup: Havørn 1 2-3K - fløj mod Tranebjerg kl. 17:45 (FS)

Pillemark: Stor Flagspætte 1, Solsort 5, Blåmejse 2, Musvit 5, Grønirisk 3 (BS)

Ballen Havn: Lille Lappedykker 5, Troldand 8, Blishøne 18 (MWH)

Østerløkken: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Kvækerfinke 7 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 3, Ringdue 10, Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 4, Misteldrossel 1, Blåmejse 1, Musvit 8, Korttået Træløber 2, Skovskade 1, Bogfinke 8, Dompap 3, Gulspurv 15 (MWH)

Lushage: Ederfugl 800, Sortand 700, Vibe 1, Stor Præstekrave 1, Sanglærke 1 N, Skærpiber 2 R (MWH)

Langemark: Musvåge 1, Ringdue 4, Tyrkerdue 2, Solsort 1, Allike 12, Stær 2, Gråspurv 5, Skovspurv 7, Bogfinke 5 (AG)

Golfbanen: Fjeldvåge 1, Vibe 2, Sanglærke 1 (TWH)


06.03.2011
Torup: Rød Glente 1 N (GEL)

Sandholm: Blå Kærhøg 1 hun (AG)

Pillemark: Solsort 7, Blåmejse 1, Musvit 3, Kvækerfinke 1 (BS)

Lushavn: Knopsvane 3, Ederfugl 300 (BS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 2 (BS)

Sælvig: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Sanglærke 4, Stær 11 (CBr)
 
Issehoved:
Ederfugl 400, Sortand 110, Fløjlsand 14, Hvinand 24, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 2, Stor Præstekrave 4, Sanglærke 4 R/SY + 2 N, Engpiber 1 R (MWH)

Fogedmarken: Toppet Skallesluger 7, Blishøne 30 (BJ)

Langemark: Musvåge 1, Ringdue 6, Tyrkerdue 8, Solsort 4, Blåmejse 2, Musvit 2, Gråkrage 1, Allike 4, Stær 3, Skovspurv 2, Bogfinke 5, Grønirisk 2 (AG)

05.03.2011
Strandskoven: Rød Glente 1 N kl. 15:05 (Ole Hauge)

Vesborg: Musvåge 3, Ringdue 20, Sanglærke 12 R/N -1 SY, Sjagger 11, Musvit 2, Ravn 1, Husskade 2, Gulspurv 2 SY (MWH)

Langemark: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Sølvmåge 1, Ringdue 6, Tyrkerdue 6, Solsort 3, Musvit 1, Allike 4, Stær 2, Bogfinke 6 (AG)

Golfbanen: Stær 11 (JC)


04.03.2011
Grydenæs: Havørn 1 AD (Anders Sørensen, Brattingsborg)

Barnekold: Grågås 75, Gravand 115, Gråand 160, Pibeand 16, Spidsand 2, Hvinand 10, Stor Skallesluger 8, Strandskade 18, Storspove 26, Hættemåge 140, Stormmåge 35, Sølvmåge 15, Svartbag 2, Gulspurv 15 (MWH)

Sandholm: Grågås 1200,
Blisgås 4, Canadagås 360 (MWH)

Golfbanen: Vibe 1, Sanglærke 1 (TWH)

Langemark: Musvåge 1, Sølvmåge 3, Ringdue 5, Tyrkerdue 4, Solsort 3, Musvit 1,  Allike 20, Gråspurv 2, Skovspurv 4, Grønirisk 6 (AG)

Møgelmosen-Ringebjerg: Grågås 100, Ederfugl 10, Sølvmåge 19 (BS)


03.03.2011
Hjortholm - Eskeholm: Havørn 2 kl. 11:00 Poul Østergård, Alstrup skriver: "I dag kl. ca. 11 havde vi den store fornøjelse at se 2 havørne siddende i de nøgne elme på Hjortholm. Først lettede den ene og fløj i retning af Eskeholm, hvor vi ikke kunne se, hvor den landede. Kort efter lettede den anden og fløj i samme retning og satte sig synligt i Eskeholms højeste træ. Derefter lettede begge ørne og "tumlede sig i leg i luften" i ca. 10 - 20 sek., hvorefter de begge fløj uden for vores synsfelt". 

Østerløkken: Ringdue 500, Bogfinke 18 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2 (LS, MWH)

Sælvigbugten: Knopsvane 10, Gravand 2, Gråand 34, Toppet Skallesluger 4, Strandskade 5, Stor Præstekrave 2, Alm. Ryle 1 (MWH)

Langemark: Musvåge 1,Fasan 2, Sølvmåge 5, Ringdue 10, Solsort 8, Blåmejse 5, Musvit 6, Gråkrage 2, allike 20, Stær 2, Gråspurv 5, Skovspurv 8, Bogfinke 5, Grønirisk 6 (AG)

02.03.2011
Mejlesholm: Havørn 2 kl. 11:30 (Per Kleis)

Eskeholm: Havørn 2 kl. 12:20 (Søren Nielsen)

Langør: Hvinand 2, Toppet Skallesluger 1,
Havørn 1 kl. 16:45 (TR)

Kanhave: Grågås 300 (TR)

Sælvigbugten: Ederfugl 200, Sortand 500 (TR)

Kongehøjen: Sangsvane 75 (TR)

Langemark: Musvåge 2, Fasan 2, Sølvmåge 1, Ringdue 8, Tyrkerdue 10, Solsort 6, Blåmejse 3, Musvit 4, Allike 12, Gråspurv 4, Skovspurv 4, Bogfinke 7, Grønirisk 9, Gulspurv 2 (AG)

Besser Rev: Gravand 2, Gråand 140, Taffeland 24, Hvinand 280, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 16, Stor Præstekrave 5, Sortgrå Ryle 6, Stenvender 1, Alm. Ryle 22, Storspove 2, Islandsk Rødben 1, Solsort 1, Bjergirisk 12 (MWH)

Brokold: Gravand 64 (MWH)

Kolderne: Skarv 2, Grågås 2, Gravand 14, Gråand 300, Pibeand 18, Hvinand 190, Strandskade 148, Hjejle 2, Sortgrå Ryle 12, Stenvender 2, Alm. Ryle 30, Islandsk Rødben 14, Lille Kobbersneppe 3, Storspove 170, Svartbag 1 (MWH) 


01.03.2011
Sandholm: Sangsvane 52, Grågås 900, Blisgås 4, Canadagås 270, Hjejle 300, Bomlærke 80, Gulspurv 15 (MWH)

Barnekold: Gravand 58, Gråand 160, Pibeand 8, Havørn 1 2k, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Strandskade 1, Rødben 3, Storspove 7 (MWH)

Langemark: Fasan 1, Ringdue 17, Tyrkerdue 6, Solsort 3, Blåmejse 2, Musvit 1, Allike 12, Gråspurv 2, Skovspurv 2, Bogfinke 3 (AG)

Torup: Stor Flagspætte 2
, Træløber 2 (GEL)

Lushavn: Ederfugl 20, Blishøne 33 (BS)
 Februar 2011


28.02.2011
Grydenæs: Havørn 1 2K (Skytten, Bratt.)

Issehoved: Ederfugl 50, Sortand 200, Fløjlsand 100, Hvinand 10, Stor Skallesluger 10, Musvåge 1 (BS)


Langemark: Musvåge 1, Fasan 2, Ringdue 5, Tyrkedue 8, Solsort 7, Blåmejse 4, Musvit 4, Allike 10, Gråkrage 1, Gråspurv 2, Skovspurv 14, Bogfinke 17, Grønirisk 7 (AG)

Lushage: Ederfugl 200, Musvåge 2, Ravn 2 (MWH)

Ballen: Gråand 250, Ederfugl 300, Fløjlsand 1 (MWH)

Brundby: Bomlærke 2 (MWH) 


27.02.2011
Mårup Skov: Stor Flagspætte 1, Sortmejse 6, Ravn 1, Skovskade 1, Grønsisken 40 (CBr, MWH)

Sælvigbugten: Knopsvane 8, Sangsvane 60, Gravand 2, Gråand 250, Strandskade 2, Stor Præstekrave 1, Vibe 1, Rødben 5, Storspove 2 (CBr, MWH)

Langemark: Musvåge 1, Sølvmåge 1, Ringdue 6, Tyrkerdue 4, Solsort 5, Blåmejse 2, Musvit 4, Gråkrage 1, Allike 20, Gråspurv 2, Skovspurv 2 (AG)

Ilse Made, Vesterløkker: Ederfugl 50, Sortand 200, Sanglærke 2 (BS)


26.02.2011
Mårup Østerstrand: Havørn 1 AD kl. 07:30 (Lis Koldt, Mårup)

Barnekold: Havørn 1 2K kl. 15:30 (Kurt Madsen)

Alstrup: Blå Kærhøg 1 han, Gråsisken 100 (PØ)

Nørreskifte: Stormmåge 170, Ringdue 58, Huldue 2 (MWH)

Sælvig: Hvinand 22, Vibe 1 (GK)

Besser Rev: Skarv 2, Gråand 8, Ederfugl 12, Hvinand 6, Toppet Skallesluger 1, Stenvender 2 (GK)

Sildeballe: Grågås 100, Musvåge 1 (GK)

Langemark: Musvåge 1, Sølvmåge 5, Ringdue 4, Tyrkerdue 4, Solsort 7, Blåmejse 4, Musvit 3, Allike 7, Gråspurv 2, Skovspurv 2, Bogfinke 6, Grønirisk 2 (AG)


25.02.2011
Egholm: Havørn 1 2-3 K (TR)

Øster Hedekrog: Gråstrubet Lappedykker 2, Skarv 10, Sangsvane 12, Gråand 20, Ederfugl 18, Sortand 23, Fløjlsand 37, Hvinand 4, Toppet Skallesluger 4, Strandskade 3, Svartbag 2, Spættet Sæl 5 (MWH)

Ballen Havn: Lille Lappedykker 2, Troldand 30 (MWH)

Sælvigbugten: Sangsvane 5, Grågås 30, Toppet Skallesluger 4, Strandskade 10, Islandsk Rødben 2 (MWH)

Langemark: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Sølvmåge 2, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Solsort 2, Blåmejse 2, Musvit 2, Allike 15, Gråspurv 2, Skovspurv 2, Grønirisk 4 (AG)


24.02.2011
Langemark: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Fasan 4, Sølvmåge 2, Ringdue 7, Tyrkerdue 24, Solsort 9, Blåmejse 4, Musvit 4, Gråspurv 4, Skovspurv 5, Bogfinke 12, Kvækerfinke 4, Grønirisk 10, Gulspurv 2 (AG)

Tranebjerg: Dompap 9 (JB)

Grusgraven, Trekanten: Sortmejse 5, Blåmejse 1, Musvit 3, Stillits 5 (MWH)

23.02.2011
Østerfjord: Hvinand 120 (MWH)

Sildeballe: Ringdue 800 (MWH)

Gammelholm: Sangsvane 4, Grågås 5, Gravand 2, Gråand 4, Hvinand 22, Stor Skallesluger 6 (MWH)

Langør: Gravand 3, Gråand 8, Ederfugl 50, Hvinand 64, Toppet Skallesluger 1, Blishøne 7, Stor Præstekrave 1 (MWH)

Sælvigbugten, Bjælkerenden: Sangsvane 34, Knopsvane 2, Grågås 120, Canadagås 2, Strandskade 5, Alm. Ryle 15, Islandsk Rødben 2 (MWH)

Sandholm: Sangsvane 7, Grågås 80, Ringdue 500 (AG)

Langemark: Musvåge 1, Fasan 2, Svartbag 1, Ringdue 4, Tyrkerdue 6, Solsort 4, Blåmejse 2, Musvit 2, Allike 5, Gråspurv 2, Skovspurv 2, Bogfinke 6, Grønirisk 4, Gulspurv 2 (AG)
 


22.02.2011
Ørby (i have): Musvåge 1, Spurvehøg 1, Fasan 3, Ringdue 12, Tyrkerdue 8, Gærdesmutte 2, Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 4, Blåmejs e3, Musvit 9, Skovspurv 19, Bogfinke 6, Grønirisk 11, Gulspurv 10 (EK)

Langemark (i have): Musvåge 1, Fasan 4, Ringdue 4, Tyrkerdue 8, Solsort 8, Blåmejse 3, Musvit 4, Allike 7, Gråspurv 2, Skovspurv 3, Bogfinke 8, Grønirisk 10 (AG)

Østerløkken (i have): Fasan 7, Rødhals 1, Solsort 2, Blåmejse 1, Musvit 4, Skovspurv 12, Bogfinke 8, Kvækerfinke 5, Grønirisk 14, Gulspurv 1 (MWH)

Ballen Havn: Lille Lappedykker 5, Troldand 15 (MWH)

Ringebjerg: Bjergand 500, Troldand 25, Ederfugl 500, Sortand 5000, Fløjlsand 750, Hvinand 10 (MWH) 

21.02.2011
Sælvigbugten: Sangsvane 195 (MWH)

Kragemosen: Musvåge 1, Ringdue 250, Solsort 2, Musvit 1, Gråkrage 20, Sortkrage 1, GråkragexSortkrage/Hybridkrage 1, Allike 230 (MWH)

Langemark: Musvåge 1, Fasan 2, Ringdue 4, Tyrkerdue 7, Solsort 7, Blåmejse 4, Musvit 6, Allike 12, Gråspurv 6, Skovspurv 7, Bogfinke 13, Grønirisk 12, Stillits 1 (AG)


20.02.2011
Sælvigbugten: Sangsvane 17, Knopsvane 8, Gravand 2, Gråand 200, Hvinand 32, Strandskade 4 (JSWH, MWH)

Sælvig: Grågås 700, Musvåge 1, Musvit 2 (DM)

Langør: Lille Lappedykker 1, Hvinand 45, Toppet Skallesluger 2, Musvåge 2, Svartbag 1 (DM)

Kongehøjen: Sangsvane 120, Grågås 300 (DM)

Kolby: Sangsvane 95 (JSWH, MWH)

Brattingsborg Gods: Sangsvane 110, Canadagås 145 (JSWH, MWH)

Langemark: Sangsvane 7, Grågås 100 (DM)


19.02.2011
Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 3, Solsort 5, Musvit 3, Bogfinke 2, Grønsisken 40 (CBr, MWH)

Brattingsborg Gods: Sangsvane 124, Musvåge 2 (CBr, MWH)

Brundby: Sjagger 38 (CBr, MWH)

Alstrup: Solsort 15, Sjagger 40 (MWH)

Sandholm: Grågås 234, Canadagås 228 (MWH)

18.02.2011
Langemark (i have): Musvåge 1, Spurvehøg 1, Ringdue 4, Tyrkerdue 5, Solsort 7, Blåmejse 2, Musvit 4, Allike 3, Gråspurv 2, Skovspurv 2, Bogfinke 5, Grønirisk 2, Gulspurv 2 (AG)

Sandholm: Sangsvane 12, Grågås 280, Canadagås 250, Bomlærke 200 (MWH)

Østerløkken: Halemejse 9 (MWH)

Bisgård: Misteldrossel 2 (MWH)

Kongehøjen og Bjørnedam: Sangsvane 445, Grågås 510, Canadagås 13, Musvåge 5 (MWH)

17.02.2011
Sandholm: Sangsvane 7, Grågås 54, Canadagås 242, Spurvehøg 1 (MWH)

Ballen Havn: Lille Lappedykker 1, Skarv 12, Gråand 170, Troldand 7, Toppet Skallesluger 1, Storfalk 1 (SE) jagtede uden held en gråand, fortsatte mod syd (SE, MWH)

Langemark (i have): Musvåge 1, Fasan 1, Sølvmåge 2, Ringdue 6, Tyrkerdue 6, Tamdue 7, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 12, Blåmejse 8, Musvit 6, Allike 12, Gråspurv 4, Skovspurv 6, Bogfinke 10, Grønirisk 9, Stillits 2, Gulspurv 12 (AG)

Sælvigbugten: Knopsvane 9, Gråand 12, Fjeldvåge 1, Strandskade 3, Gråkrage 20,
Sortkrage 1 (MWH)

Trekanten: Misteldrossel 1 (MWH)

16.02.2011
Langør: Lille Lappedykker 10, Gravand 4, Stor Skallesluger 1 han, Strandskade 2, Storspove 1 (SE)

Ringebjerg: Gråand 80, Bjergand 375, Ederfugl 500, Sortand 3000, Fløjlsand 450, Hvinand 10, Toppet Skallesluger 4 (MWH)

Tranemosen: Gråand 4, Troldand 8, Hvinand 2, Blishøne 2, Ringdue 250 (MWH)

Langemark (have): Musvåge 1, Spurvehøg 1, Sølvmåge 1, Ringdue 8, Tyrkerdue 8, Rødhals 1, solsort 9, Blåmejse 7, Musvit 6, Allike 4, Gråspurv 4, Skovspurv 6, Grønirisk 6, Gulspurv 6 (AG)

Tranebjerg (have): Spurvehøg 1, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, solsort 3, Blåmejse 3, Musvit 5, Skovspurv 10, Bogfinke 25, Grønirisk 15, Stillits 3 (AT)

Østerløkken: Musvåge 1, Ringdue 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 11, Sjagger 7, Blåmejse 2, Musvit 4, Skovspurv 20, Bogfinke 23, Kvækerfinke 4, Grønirisk 4, Gulspurv 2 (MWH)

Sildeballe:
Havørn 1 2-3K (KC)

Eskeholm: Musvåge 4, Sanglærke 1, Ravn 2 (PB)

Kongehøjen: Fiskehejre 1, Sangsvane 140, Grågås 330, Canadagås 8 (KC)

Sælvigbugten: Gravand 2, Taffeland 1, Toppet Skallesluger 4, Strandskade 5, Sortkrage 1 (KC)
 
Besser Rev: Pibeand 7 (KC)

15.02.2011
Havet syd for Samsø: Rødstrubet Lom, Lom 1 sp (ubestemt art), Alk 2 (KC)

Langemark (i have): Musvåge 1, Fasan 2, Ringdue 6, Tyrkerdue 9, Solsort 8, Blåmejse 3, Musvit 5, Allike 8, Gråspurv 2, Skovspurv 4, Bogfinke 12, Grønirisk 3 (AG)

Østerløkken (i have): Fasan 3, Ringdue 1, Gærdesmutte 1, Halemejse 8, Blåmejse 2, Musvit 6, Skovspurv 28, Bogfinke 10, Kvækerfinke 4, Grønirisk 10 (MWH)


14.02.2011
Mårup: Grågås 115, Canadagås 65 (SE)

Nordby: Grågås 65 (SE)

Mårup Bakker: Fjeldvåge 1 (SE)

Langemark (i have): Musvåge 2, Ringdue 6, Tyrkerdue 12, Solsort 6, Blåmejse 4, Musvit 6, Allike 11, Gråspurv 2, Skovspurv 2 (AG)


13.02.2011
Fogedmarken (i have): Ringdue 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 2, Blåmejse 2, Musvit 6, Husskade 2, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2, Grønirisk 3 (BJ)

Tranebjerg (i have): Spurvehøg 1, Skovspurv 15, Bogfinke 12, Grønirisk 15, Stillits 16 (AT)

Langemark (i have): Musvåge 2, Fasan 1, Sølvmåge 2, Ringdue 6, Tyrkerdue 9, Rødhals 1, Solsort 8, Blåmejse 4, Musvit 6, Gråspurv 2, Skovspurv 6, Bogfinke 13, Grønirisk 6 (AG)

Østerby (i have): Stillits 40 - 45 (JH)

Østerløkken (i have): Spurvehøg 1, Fasan 3, Rødhals 1, Solsort 1, Halemejse 10,  Blåmejse 1, Musvit 4, Skovspurv 15, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Grønirisk 10 (MWH)

12.02.2011
Barnekold: Sangsvane 46, Grågås 700, Canadagås 2, Gravand 48, Gråand 40, Pibeand 13, Hvinand 35, Stor Skallesluger 3, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 16, Storspove 38 (CBr, MWH)

Langemark (i have): Musvåge 1, Fasan 1, Sølvmåge 1, Ringdue 9, Tyrkerdue 14, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 9, Blåmejse 4, Musvit 6, Allike 12, Gråspurv 2, Skovspurv 4, Bogfinke 8 (AG)

Langør: Lille Lappedykker 4, Gravand 3, Toppet Skallesluger 2, Musvåge 2, Strandskade 1, Storspove 2 (DM)

Møgelmosen/Ringebjerg: Knopsvane 2, Ederfugl 500, Blishøne 8 (BJ, JH) 


11.02.2011
Langemark (i have): Musvåge 1, Spurvehøg 1, Sølvmåge 2, Ringdue 10, Tyrkerdue 14, Rødhals 1, Solsort 5, Blåmejse 4, Musvit 8, Allike 18, Gråspurv 3, Skovspurv 5 (AG)

Sandholm: Sangsvane 17, Grågås 260, Bramgås 3, Canadagås 120 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 8, Mørkbuget Knortegås 13,
Sortbuget Knortegås 1, Gravand 84, Gråand 60, Strandskade 12 (MWH)

10.02.2011
Østerløkken (i have): Spurvehøg 1, Ringdue 1 - blev slået og ædt af spurvehøgen, Solsort 1, Halemejse 10, Blåmejse 1, Musvit 3, Skovspurv 14, Bogfinke 3, Kvækerfinke 1, Grønirisk 4 (MWH)

Tranebjerg (i have): Tyrkerdue 3, Blåmejse 4, Musvit 1, Skovspurv 20, Bogfinke 10, Grønirisk 20, Stillits 8 (MWH)

09.02.2011
Fogedmarken (i have): Ringdue 3, Rødhals 1, Solsort 1, Blåmejse 1, Musvit 5, Skovspurv 2, Bogfinke 6, Kvækerfinke 3, Grønirisk 15 (BJ)

Besser Rev: Grågås 12, Mørkbuget Knortegås 11, Gråand 24, Pibeand 20, Troldand 2, Taffeland 29, Ederfugl 170, Hvinand 450, Toppet Skallesluger 2, Sanglærke 1, Bjergirisk 12, Snespurv 2 (MWH)

Kolderne: Skarv 14, Gravand 4, Gråand 90, Pibeand 10, Ederfugl 40, Hvinand 30, Strandskade 39, Sortgrå Ryle 5, Stenvender 29, Alm. Ryle 95, Rødben 4, Lille Kobbersneppe 3, Storspove 25, Svartbag 3 (MWH)

Lindholm: Toppet Lappedykker 3, Skarv 75, Grågås 7, Mørkbuget Knortegås 2, Ederfugl 2500, Sortand 60, Fløjlsand 4, Hvinand 30,
Tejst 9 (MWH)

Østerløkken: Halemejse 7 (MWH)    

08.02.2011
Sandholm: Sangsvane 45, Grågås 90, Canadagås 132 (MWH)

Sildeballe: Sangsvane 210 (MWH)

Sildeballe: Solsort 1, Blåmejse 4, Musvit 6, Gråspurv 2, Skovspurv 4, Bogfinke 20, Kvækerfinke 1, Grønirisk 22, Stillits 13 (AH)

Draget, Besser Rev: Strandskade 8, Sanglærke 2 N, Snespurv 30 N (MWH)

Eskeholm: Sangsvane 1, Grågås 2, Gravand 49, Gråand 380, Pibeand 65, Musvåge 1, Strandskade 3 (MWH)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 10 (PB) 


07.02.2011
Sandholm: Sangsvane 26, Grågås 139, Canadagås 17, Bramgås 2 (MWH)

Øster Hedekrog: Gråstrubet Lappedykker 1, Grågås 9 S + 40 N, Ederfugl 60, Sortand 34, Fløjlsand 26, Hvinand 12, Toppet Skallesluger 24, Strandskade 1 (MWH)

Østerby: Musvit 3, Grønirisk 4, Stillits
24 (JH)

06.02.2011
Sandholm: Sangsvane 20, Grågås 80, Canadagås 49 (MWH)

Sildeballe: Sangsvane 167, Grågås 30 (MWH)

Lilleøre: Skarv 30, Taffeland 2, Ederfugl 60, Hvinand 1, Musvåge 2, Strandskade 3, Storspove 3, Gulspurv 2 (GK)

Langør: Knopsvane 1, Gråand 30, Ederfugl 50, Hvinand 12, Blishøne 12, Strandskade 5 (GK)

Stavns: Sangsvane 25, Grågås 200 (GK)

Vesborg: Knopsvane 8, Sangsvane 390, Sædgås 3, Kortnæbbet Gås 4, Grågås 670, Canadagås 84, Bramgås 2, Musvåge 2, Sanglærke 1, Gråkrage 70, Husskade 1 (MWH)

05.02.2011
Sandholm: Sangsvane 49, Grågås 50, Canadagås 84 (MWH)

Besser Made: Sangsvane 8, Grågås 34 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 8, Grågås 75, Canadagås 2, Gravand 15, Gråand 260, Pibeand 15, Krikand 2, Hvinand 40, Stor Skallesluger 2, Strandskade 12, Storspove 19 (MWH)

Vesborg: Sangsvane 330, Grågås 650, Sædgås 13, Canadagås 350, Musvåge 1 (MWH) 


03.02.2011
Nordby Bakker: Musvåge 1, Ravn 1, Allike 400, Husskade 2, Grønirisk 30, Stillits 2 (MWH)

Møgelskår: Havørn 1 2k - rastede på en bakkeskråning, fløj derfa ud over havet kl. 11:50 (PB)

Østerløkken: Blåmejse 5, Halemejse 9 (MWH)


02.02.2011
Lushage: Skarv 20, Ederfugl 400, Toppet Skallesluger 1, Musvåge 2, Duehøg 1, Svartbag 4, Skærpiber 1, Sjagger 15, Skovskade 1, Gulspurv 48 (MWH)

01.02.2011
Østerby: Stillits 21 (JH)Januar 2011


31.01.2011
Ringebjerg - Møgelmosen: Ederfugl 700, Sortand 800, Fløjlsand 140, Hvinand 120 (MWH)

Langør: Gråand 270, Strandskade 12, Storspove 1 (MWH)

Besser: Gråsisken (MWH)

30.01.2011
Onsbjerg Vestermark: Musvåge 2, Musvit 2, Gråkrage 100, Gulspurv 2 (GK)

Ringebjerg: Knopsvane 4, Taffeland 4, Hvinand 4, Toppet Skallesluger 12 (GK)

Pilemosen: Grågås 8, Gråand 2, Krikand 22, Musvåge 2, Musvit 1 (GK)

Issehoved: Toppet Lappedykker 2, Bjergand 4, Ederfugl 800, Sortand 200, Hvinand 30, Toppet Skallesluger 20 (JSWH, MWH)

Østerløkken: Sangsvane 24 FU, Canadagås ca. 50 S, Halemejse 11 FU (MWH)


29.01.2011
Ballen Havn: Troldand 80, Taffeland 1 (JSWH, MWH)

Langemark: Fjeldvåge 1, Allike 1200, Gulspurv 40 (JSWH, MWH)

Draget, Besser Rev: Bjergirisk 14 (JSWH, MWH)


28.01.2011
Gammelholm: Knopvane 13, Troldand 12, Hvinand 180, Stor Skallesluger 11 (MWH)

Langør: Lille Lappedykker 2, Ederfugl 70, Hvinand 120, Strandskade 5, Storspove 1 (MWH)

27.01.2011
Besser Rev: Knopsvane 5, Mørkbuget Knortegås 7, Gråand 18, Hvinand 10, Sortgrå Ryle 5, Stenvender 1, Bjergirisk 30 (MWH)

Østerfjord: Hvinand 250 (MWH)

Kolderne: Skarv 24, Knopsvane 2, Sangsvane 68, Grågås 20, Mørkbuget Knortegås 20, Gravand 2, Gråand 1100, Pibeand 80, Ederfugl 150, Hvinand 120, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 96, Hjejle 6, Sortgrå Ryle 8, Alm. Ryle 52, Stenvender 7, Islandsk Rødben 16, Lille Kobbersneppe 2, Storspove 68, Svartbag 3 (MWH)

Lindholm: Ederfugl 400, Sortand 250, Tejst 1 (MWH)

Langemark: Silkehale 30 (TWH)

Golfbanen: Sjagger 50 (TWH)

Østerløkken: Canadagås ca. 400 flyvende syd kl. 08:30 (MWH)
 
  


26.01.2011
Barnekold: Knopsvane 13, Mørkbuget Knortegås 1, Gråand 32, Ederfugl 60, Hvinand 90, Stor Skallesluger 5, Musvåge 4, Strandskade 2, Gulspurv 9 (MWH)

Eskeholm: Mørkbuget Knortegås 52, Gravand 4, Gråand 120, Pibeand 2, Storspove 3 (MWH)

Østerby: Musvåge 8 (JH)

Østerløkken (i have): Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Halemejse 10, Blåmejs 1, Musvit 5, Skovspurv 15, Bogfinke 7, Kvækerfinke 1, Grønirisk 2, Gulspurv 2  (MWH)

Nordby: Bomlærke 11 (BD)

25.01.2011
Sandholm: Sangsvane 20, Grågås 7, Canadagås 6 (MWH)

Sildeballe: Sangsvane 94, Canadagås 24 (MWH)

Besser: Sangsvane 170 (MWH)

Draget, Besser Rev: Knopsvane 4, Mørrkbuget Knortegås 18, Gravand 1, Gråand 15, Pibeand 4, Hvinand 20, Strandskade 1, Sortgrå Ryle 1, Stenvender 20, Storspove 5, Grønirisk 40 (MWH)

Østerløkken: Halemejse 11 (MWH)

Nordby: Bomlærke 60 (BD)


24.01.2011
Brundby: Tårnfalk 1, Stillits 5 (MWH)

Langemark: Silkehale 46 (MWH)

Øster Hedekrog: Gråstrubet Lappedykker 4, Sortand 40, Fløjlsand 70, Toppet Skallesluger 24 (MWH)


23.01.2011
Østerhede: Fuglekonge 1, Sortmejse  4 (BL)

Kolby Kås: Skarv 8, Knopsvane 7, Gråand 50, Hvinand 8, Toppet Skallesluger 3, Blishøne 40, Musvåge 1 (GK)

Vesborg: Knopsvane 12, Mørkbuget Knortegås 19, Grågås 2, Taffeland 3, Fløjlsand 1, Toppet Skallesluger 1, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Skærpiber 5 (GK)

Vesborg: Skarv 190, Knopsvane 20, Sangsvane 10, Grågås 35, Musvåge 3, Spurvehøg 1, Ringdue 120, Husskade 1, Gulspurv 8 (CBr, MWH)

Brattingsborg Gods: Knopsvane 2, Sangsvane 370, Grågås 8, Canadagås 148 (CBr, MWH)

Issehoved: Fløjlsand 3, Snespurv 1 (MWH)   


22.01.2011
Vesborg: Skarv 11, Havørn 1, Musvåge 1, Sangsvane 5, Knopsvane 11, Grågås 22, Mørkbuget Knortegås 7, Taffeland 12, Ederfugl 8, Hvinand 8, Dobbeltbekkasin 1 (GK)

Kolby: Grønirisk 75 (MWH)

Brattingsborg Gods: Sangsvane 358, Grågås 260, Canadagås 594, Bramgås 1 (MWH)

Ballen Havn: Troldand 100, Taffeland 4 (MWH)

Toftebjerg: Sangsvane 64 (DM, MWH)

Gammelholm: Gråand 34, Hvinand 24, Stor Skallesluger 1, Strandskade 2, Storspove 3 (DM, MWH)

Langør: Gråand 80, Musvåge 1, Storspove 2, Stormmåge 8, Gråkrage 54, Bjergirisk 10 (DM, MWH) 


21.01.2011
Østerby: Stillits 11 (JH)

Østerløkken: Halemejse 12 (MWH)

Vesborg: Skarv 5, Fiskehejre 1, Knopsvane 24, Sangsvane 15, Sædgås 18, Grågås 900, Canadagås 1, Bramgås 2, Lysbuget Knortegås 1, Mørkbuget Knortegås 14, Gråand 110, Pibeand 2, Taffeland 8, Troldand 250, Hvinand 15, Musvåge 4, Vibe 1, Solsort 4 (MWH)

20.01.2011
Sandholm: Sangsvane 6, Canadagås 26, Stormmåge 150, Ringdue 300 (MWH)

Golfbanen: Musvåge 1, Stor Flagspætte 2, Blåmejse 2, Stillits 2, Stor Gråsisken 90, Skovskade 4 (MWH)

Østerløkken: Halemejse 10 (MWH)

Issehoved: Hvinand 48, Sandløber 2, Sortgrå Ryle 1, Stenvender 3 (MWH) 


19.01.2011
Brattingsborg Skov: Duehøg 1, Stor Flagspætte 1 (MWH)

Vesborg: Sangsvane 510, Blisgås 2, Sædgås 49, Kortnæbbet Gås 240, Grågås 850, Bramgås 2, Musvåge 2, Vibe 11 (MWH)

Langemark: Blå Kærhøg 1 han (AG) 


18.01.2011
Kolby Kås: Havørn 1 kl. 14:00 (SH)

Vesborg: Knopsvane 24, Sangsvane
640, Sædgås 7, Kortnæbbet Gås 290, Grågås 970, Canadagås 150, Bramgås 2, Pibeand 2, Vibe 38, Stormmåge 48, Sjagger 50, Stær 1 (JJ, MWH)

Ballen Havn: Troldand 14, Taffeland 1, Blishøne 17, Sortgrå Ryle 4 - 1 farveringmærket (MWH)

Sandholm: Sangsvane 2, Canadagåds 5 (MWH)

Sildeballe: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 6, Blåmejse 3, Musvit 4, Gråspurv 2, Skovspurv 6, Bogfinke 16, Kvækerfinke 7, Grønirisk 18, Stillits 9 (AH)

17.01.2011
Besser Rev: Skarv 3, Knopsvane 5, Sangsvane 3, Grågås 2, Gråand 66, Krikand 2, Ederfugl 50, Hvinand 140, Havørn 1 2K, Spurvehøg 1, Strandskade 28, Sortgrå Ryle 3, Alm. Ryle 1, Islandsk Rødben 3, Storspove 8, Svartbag 2, Sølvmåge 5, Stormmåge 6, Hættemåge 1, Sanglærke 2, Sjagger 1, Grønirisk 4, Bjergirisk 43 S + 75 FU (MWH) 

Sildeballe: Spurvehøg 1 (AH)

15. - 16. januar 2011
Danmarks Miljøundersøgelsers international tælling. Omfatter landsdækkende optællinger af gulnæbbede svaner og gæs - og optælling af vandfugle i udvalgte områder.

16.01.2011
Stavns: Sangsvane 51, Grågås 590 (MWH)

Langør: Toppet Lappedykker 1, Gråstrubet Lappedykker 1, Canadagås 1, Mørkbuget Knortegås 6, Sortbuget Knortegås 1, Troldand 22, Ederfugl 20, Hvinand 10, Toppet Skallesluger 2, Lille Skallesluger 7, Blishøne 2, Strandskade 5, Storspove 2, Gråkrage 25 (GK, MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget Knortegås 7, Gråand 44, Ederfugl 30, Hvinand 50, Strandskade 3, Islandsk Rødben 2, Storspove 1, Svartbag 3, Sølvmåge 3, Stormmåge 1 (MWH)

Øster Hedekrog:
Gråstrubet Lappedykker 2, Ederfugl 250, Sortand 90, Fløjlsand 160, Hvinand 4, Toppet Skallesluger 13, Sølvmåge 5 (MWH)

Østerløkken: Silkehale 25 (MWH)
  


15.01.2011

Brattingsborg Gods: Sangsvane 179, Grågås 44, Canadagås 57, Musvåge 3 (TR, MWH)

Toftebjerg: Sangsvane 17 (MWH)

Besser: Sangsvane 238, Grågås 24, Canadagås 98 (MWH)

Gammelholm: Knopsvane 5, Grågås 35, Mørkbuget Knortegås 2, Gråand 37, Hvinand 350 (MWH)

Ballen Havn: Lille Lappedykker 1, Gråand 34, Troldand 97, Taffeland 5 (TR, MWH)


Langemark: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Husskade 1 (MWH)

Alstrup: Musvåge 1, Sjagger 90, Husskade 1, Gulspurv 30 (MWH)

Sælvigbugten: Vandrefalk 1 - sad på et hustag (MWH)

Onsbjerg: Solsort 6, Gråspurv 6, Skovspurv 10, Bogfinke 12, Kvækerfinke 1, Grønirisk 14, Stillits 8, Dompap 2 (GK)

Kolby Kås Havn: Troldand 103 (TR)

Kolby: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 6, Blåmejse 2, Musvit 5, Bogfinke 3, Kvækerfinke 1, Grønirisk 7 (TR)

13.01.2011
Ballen Havn: Gråand 125, Troldand 210, Taffeland 7 (MWH)

Østerby: Rødhals 1, Solsort 3, Skovspurv 5, Bogfinke 4, Grønirisk 10, Stillits 7, Stor Gråsisken 1, Gulspurv 4 (JH)

Østerløkken: Rødhals 1, Solsort 2, Blåmejse 1, Musvit 4, Skovspurv 15, Bogfinke 4, Kvækerfinke 1, Grønirisk 3, Gulspurv 3 (MWH)

Møgelskår:
Agerhøne 16 (BR)

12.01.2011
Langør: Lille Lappedykker, Hvinand 30, Musvåge 1, Blishøne 2, Ravn 1, Grønirisk 20 (EJH, MWH)

Lilleøre: Mørkbuget Knortegås 1, Gråand 150, Ederfugl 70, Troldand 23, Hvinand 180, Lille Skallesluger 7, Toppet Skallesluger 9, Strandskade 6, Storspove 4, Islandsk Rødben 1, Svartbag 4 (EJH, MWH)

Øster Hedekrog: Ederfugl 350, Sortand 180, Fløjlsand 150, Hvinand 45, Toppet Skallesluger 4 (EJH, MWH)

Issehoved: Ederfugl 2000, Sortand 3000, Sandløber 4,
Sortgrå Ryle 2, Stenvender 4, Alm. Ryle 7, Islandsk Rødben 1 (EJH, MWH)

Kragemosen: Ringdue 250,
Silkehale 10, Gærdesmutte 1, Musvit 5 (EJH, MWH)

Kanhave: Tårnfalk 1, Silkehale 8 (EJH, MWH)

11.01.2011
Langør: Musvåge 1, Fjeldvåge 1 (EJH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 3, Solsort 1, Allike 70 (MWH)

Brattingsborg Gods: Sangsvane 45 (MWH)

10.01.2011
Besser Rev: Skarv 5 S, Knopsvane 5, Mørkbuget Knortegås 1, Hvinand 37, Toppet Skallesluger 2, Musvåge 1, Strandskade 17, Alm. Ryle 4, Stenvender 2, Storspove 3, Solsort 1, Gråkrage 3, Grønirisk 5, Bjergirisk (3 flokke) 75 (MWH)

Kolderne: Canadagås 1, Gråand 180, Pibeand 25, Ederfugl 150, Hvinand 42, Bjergand 1, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 5, Sortgrå Ryle 3, Alm. Ryle 17, Storspove 18, Lille Kobbersneppe 2, Stenvender 2, Skærpiber 1, Bjergirisk 10 (MWH)

Havnehagen:
Bjergand 250 (MWH)

Lindholm: Ederfugl 400, Sortand 150, Fløjlsand 10, Tejst 1 (MWH)

Østerløkken: Halemejse 13 (MWH)  


09.01.2011
Ballen: Lille Lappedykker 3, Troldand 160, Sortgrå Ryle 1 (MWH)

Besser: Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 6, Sjagger 1, Blåmejse 2, Musvit 3, Skovskade 1, Gråspurv 2, Skovspurv 8, Bogfinke 5, Kvækerfinke 8, Grønirisk 6, Gulspurv 4 (PW)

Alstrup: Spurvehøg 1, Sjagger 1 (PW)

Nordby Bakker: Blå Kærhøg 1 hun (PW)

Østerløkken: Sangsvane 4, Canadagås 19 (MWH)

08.01.2011
Østerløkken: Rødhals 1, Solsort 2, Halemejse 9, Skovspurv 4, Bogfinke 11, Kvækerfinke 3, Grønirisk 4, Gulspurv 3 (MWH)

Vesborg: Ederfugl 70, Blishøne 140, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Sjagger 2, Blåmejse 1, Gulspurv 7 (MWH)

Østerby: Stillits 13 (JH)


07.01.2011
Besser: Musvåge 1, Tyrkerdue 2, Solsort 10 (PW, MWH)

Alstrup: Grågås 75, Musvåge 1, Sjagger 1, Husskade 1 (PW, MWH)

Toftebjerg: Sangsvane 85, Grågås 60, Canadagås 14, Musvåge 1 (PW, MWH) 

Lilleøre: Lille Lappedykker 4, Canadagås 2, Hvinand 450, Lille Skallesluger 7, Storspove 1 (PW, MWH)

Issehoved: Strandskade 2, Sandløber 11, Alm. Ryle 14, Stenvender 1, Islandsk Rødben 2 (PW, MWH)

Østerløkken: Halemejse 13 (MWH)

Sildeballe: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 7, Blåmejse 4, Musvit 5, Gråspurv 2, Skovspurv 5, Bogfinke 17, Grønirisk 14, Stillits 7 (AH)

Golfbanen: Blå Kærhøg 1 hun (TWH) 

06.01.2011
Brattingsborg Gods: Sangsvane 45, Canadagås 317 (MWH)

Ballen: Lille Lappedykker 1, Skarv 10,
Knopsvane 44, Gråand 120, Troldand 75, Hvinand 4, Toppet Skallesluger 1, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Blishøne 94, Gråkrage 4, Allike 8 (MWH)

Tranebjerg: Dompap 4 (J. Bundgaard) 


05.01.2011
Sildeballe: Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Solsort 7, Misteldrossel 1, Sjagger 9, Blåmejse 4, Musvit 5, Gråspurv 3, Skovspurv 5, Bogfinke 17, Kvækerfinke 7, Grønirisk 12, Stillits 9 (AH)

Hjortholm: Stor Skallesluger 2 (PB)

Issehoved: Mørkbuget Knortegås 1, Canadagås 1, Gråand 28, Bjergand 150, Troldand 120, Ederfugl 3000, Sortand 4000, Hvinand 50, Strandskade 2, Sandløber 7, Sortgrå Ryle 1, Alm. Ryle 12, Islandsk Rødben 1, Råge 3, Gråkrage 70, Sortkrage 1 (MWH)

Østerby: Rødhals 1,
 Solsort 3, Blåmejse 2, Musvit 2, Bogfinke 6, Kvækerfinke 1, Grønirisk 5, Stillits 9 (JH)

04.01.2011
Tanderup: Spurvehøg 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Silkehale 1, Rødhals 1, Solsort 3, Blåmejse 6, Musvit 5, Gråspurv 20, Skovspurv 30, Bogfinke 4, Dompap 1 han (AV)
 

Fogedmarken: Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1 (BJ)

Ballen: Fiskehejre 1, Knopsvane 3, Hvinand 45, Troldand 142, Blishøne 64 (MWH)

Øster Hedekrog: Ederfugl 150, Sortand 9000, Fløjlsand 170, Hvinand 40, Islandsk Rødben 1 (MWH)

Langør: Lille Lappedykker 4, Strandskade 2, Storspove 2 (MWH)

Sælvigbugten: Islandsk Rødben 1 (MWH)


03.01.2011
Vesborg: Sangsvane 150, Grågås 300, Canadagås 5 (TR)

Østerløkken: Spurvehøg 1, Rødhals 1, Skovskade 1, Husskade 1, Dompap 1 hun (MWH)

Besser: Sangsvane 90 (MWH)

Draget, Besser Rev: Knopsvane 1, Gråand 40, Ederfugl 75, Fløjlsand 5, Hvinand 28, Stor Skallesluger 1 han, Strandskade 1, Alm. Ryle 1, Svartbag 3, Gråkrage 15 (MWH)

Lindholm: Sortand 2500  (MWH)

Ballen Havn: Lille Lappedykker 9 (MWH)

02.01.2011
Ballen Havn: Lille Lappedykker 1, Skarv 5, Gråand 140, Troldand 70, Ederfugl 60, Fløjlsand 1, Hvinand 5, Sølvmåge 90, Sortgrå Ryle 1 (MWH)

Toftebjerg: Knopsvane 1, Sangsvane 81, Spurvehøg 1, Tamdue 45 (MWH)

Lilleøre: Lille Lappedykker 13, Gråand 75, Hvinand 620, Lille Skallesluger 4, Stor Skallesluger 1, Toppet Skallesluger 2, Alm. Ryle 4, Islandsk Rødben 2 (MWH)

Sælvigbugten, Bjelkerenden: Lille Kobbersneppe 1 (JJØM) 


01.01.2011
Sælvigbugten: Knopsvane 2 (TR)