Hvor kommer oplysningerne fra?

Alle der færdes på Samsø og ser fugle undervejs, kan hjælpe os med at gøre siden endnu bedre. Nederst på siden kan du se initialer anvendt undervejs i oversigten.

Har DU set nogle fugle, så klik her og skriv til os: samsoefugle@hotmail.com

December 2002

30.12.2002
Vesborg Fyr: Skærpiber 2 FU, Ravn 2 OF (JJ)

Nørreskifte: Sangsvane 10 - 2 fam.grupper/4 AD + 6 JUV, Sjagger 45 FU (CBr, MWH)

Østerløkken: Misteldrossel 1 R (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 4, Sjagger 25, Skovskade 2, Stær 8, Dompap 1, Kernebider 1, Kvækerfinke 400 min. v/Ørnslund (CBr, MWH)

Lushage: Sangsvane 4 Ø (CBr, MWH)

29.12.2002
Langemark: Gulspurv 145 R, Bomlærke 58 R (MWH)

Østerløkken: Misteldrossel 1 R (MWH)

Langør: Strandskade 9 FU, Alm.ryle 87 FU, Rødben 26 FU, Stor regnspove 2 FU, Stillits 8 R (MWH)

Onsbjerg: Misteldrossel 2 R (MWH)

Barnekold: Gravand 50, Pibeand 60, Krikand 15, Hvinand 30, Musvåge 1, Strandskade 3, Alm.ryle 30, Rødben 5, Stor regnspove 2, Sjagger 80, Bomlærke 20 (Pelle Werngreen)

Lundegærde: Sangsvane 75, Musvåge 1, Sjagger 300 - 400 (Pelle Werngreen)

28.12.2002
Langemark: Bomlærke 8 R (MWH)

Østerløkken: Bomlærke 5 R, Misteldrossel 2 R (MWH)

Besser: Sangsvane 120 V (medd. Leif Hansen), Misteldrossel 12 R - (se "Her og nu") (Pelle Werngreen), Stær 75 medd. Karl Erik Fast (MWH)

Barnekold: Musvåge 1 R, Spurvehøg 1, Sjagger 120 (Pelle Werngreen)

Lushage: Fjeldvåge 1, Skærpiber 2 (CBr)

26.12.2002
Langemark: Bomlærke 2 (MWH)

Tranebjerg: Misteldrossel 1 (MWH)

Onsbjerg: Misteldrossel 1 (MWH)

Bjørnedam: Sangsvane 8 = familiegruppe 2 ad + 6 juv (MWH)

24.12.2002
Østerløkken: Misteldrossel 1 (MWH)

23.12.2002
Østerløkken: Musvåge 1, Misteldrossel 1 (MWH)

Kongehøjen/Bjørnedam : Sangsvane 192, Grågås 184, Canadagås 11, Ravn 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Dompap 8 (JJ)

21.12.2002
Bjørnedam: Sangsvane 8, Grågås 198 (JJ)

Besser: Sjagger 200 R, Stillits 8 FU (JJ)

Barnekold: Fiskehejre 3 FU, Gravand 115 FU, Pibeand 217 FU, Gråand 60 R, Knarand 3 FU, Krikand 4 R, Spidsand 6 FU, Musvåge 1 R, Stor regnspove 9 FU, Rødben 4 FU, Ravn 1 FU (JJ)

Østerløkken: Misteldrossel 1 R, Gulspurv 8 R, Bomlærke 12 R (MWH)

Langemark: Bomlærke 116 R/FU (MWH)

20.12.2002
Langør: Hvinand 75 R, Dobbeltbekkasin 3 R (MWH)

Trekanten: Lille korsnæb 26 R (MWH)

Onsbjerg: Misteldrossel 2 R (MWH)

Ballen (i have/foderbræt): Fasan 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Solsort 4, Rødhals 1, Musvit 4, Blåmejse 4, Gærdesmutte 1, Skovspurv 28, Gråspurv 3, Bogfinke 11, Grønirisk 17 (JJ)

19.12.2002
Langør/Lillehavet: Mørkbuget knortegås 16 FU, Almindeligt rødben 6 FU, Islandsk rødben 3 FU (MWH)

18.12.2002
Langemark: Gulspurv 25 R/FU, Bomlærke 132 R/FU - på en mark med efterafgrøde af havre mellem "Sannholm" og "Bøgeshøjvej" med el-ledninger over, her sætter fuglene sig, når de forstyrres (JJ, MWH)

Onsbjerg: Misteldrossel 2 - se "Her og nu" (JJ, MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 100, Stor flagspætte 3, Musvit 25, Blåmejse 2, Sortmejse 2, Fuglekonge 2, Ravn 1, Skovskade 3, Bogfinke 30, Kvækerfinke 1, Grønsisken 4 (JJ; MWH)

Lushage: Skærpiber 1, Sangsvane 7 SØ (JJ, MWH)

17.12.2002
Onsbjerg: Misteldrossel 3 (MWH)

Mårup: Sjagger 175 R/FU (MWH)

Kragemosen: Sjagger 55 R, Husskade 4, Gulspurv 14 (MWH)

Langemark: Canadagås 17 Ø, Bomlærke 135 R/FU (MWH)

Besser: Sjagger 48 R, Bogfinke 65 R/FU (MWH)

Langør/Lillehavet: Mørkbuget knortegås 129 FU, Rødben 4 FU (MWH)

16.12.2002
Langør/Lillehavet: Mørkbuget knortegås 30 FU, Rødben 7 FU (MWH)

Brattingsborg Skov: Skovsneppe 1, Dompap 4, Lille korsnæb 8 (JJ)

15.12.2002
Onsbjerg: Misteldrossel 2 R (CBr, MWH)

Bjørnedam - Onsbjerg: Sangsvane 190 FU, Knopsvane 10 FU, Canadagås 27 FU, Grågås 105 FU, Kortnæbbet gås 5 FU (CBR, MWH)

Langemark - på marker S for mod Ballen eller Tranebjerg: Bomlærke 62 R (se "Her og nu") (CBr, MWH)

Brattingsborg Skov: Skovsneppe 1, Stor flagspætte 3, Sjagger 130, Musvit 8, Blåmejse 2, Skovskade 2, Ravn 1, Bogfinke 30, Kvækerfinke 25, Kvækerfinke/Bogfinke 100, Dompap 2, Lille korsnæb 27 (CBr, MWH)

Lushage: Skærpiber 1 R (CBr, MWH)

13.12.2002
Østerløkken: Allike 400 FU (MWH)

Ballen: Tyrkerdue 16 FU (MWH)

Brundby: Råge 250 FU (MWH)

Ørby: Sjagger 75 R (MWH)

Brattingsborg Skov: Ravn 1, Skovskade 2, Lille korsnæb 14 R (MWH)

Bjørnedammen - Onsbjerg: Sangsvane 145 FU, Canadagås 10 FU, Grågås 128 FU (MWH)

Langør/Lillehavet: Alm.ryle 11 FU, Rødben 23 FU (MWH)

Langemark: Bomlærke 238 R (MWH)

12.12.2002
Brattingsborg Skov: Stor flagspætte 1 FU, Musvit 6 FU, Blåmejse 5 FU, Halemejse (sydlig) 2 FU, Skovskade 2, Dompap 1, HVIDVINGET KORSNÆB 1k 2 (MWH)

11.12.2002
Ballen: Sjagger 48 R (JJ, MWH)

Alstrup: Sjagger 65 R (JJ, MWH)

Langør: Rødben 18 FU, Sjagger 150 R (JJ, MWH)

Kragemosen: Sjagger 16 R, Husskade 2, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 60 R, Dompap 2, Lille korsnæb 56 R, Gulspurv 24 (JJ, MWH)

Bjørnedam: Sangsvane 52 FU, Knopsvane 2 FU, Grågås 8 FU (JJ, MWH)

10.12.2002
Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Musvit 10, Blåmejse 20, Ravn 1, Husskade 2, Kvækerfinke 2, Dompap 10, Gråsisken 50 FU (JJ)

Besser Rev: Sangsvane 18 Ø, Grågås 8 NØ, Mørkbuget knortegås 1 R, Gråand 90, Pibeand 120, Krikand 4, Hvinand 800, Toppet skallesluger 75, Musvåge 1, Blå kærhøg 1 brun N, Strandskade 66 R, Strandhjejle 6 R, Hjejle 38 R + 12 S, Stenvender 1 FU, Almindelig ryle 16 FU, Stor regnspove 36 FU, Lille kobbersneppe 5 FU, Rødben 14 FU, Islandsk rødben 2 FU, Grønirisk 8 FU, Snespurv 45 FU (MWH)

09.12.2002
Bjørnedammen: Knopsvane 13 (FU på raps), Grågås 132 FU, Pibeand 8 R, Gråand 18 R, Skeand 2 (han+hun), Troldand 52 R/FU, Taffeland 3 hanner FU (MWH)

Langemark Sangsvane 2 SV, Bomlærke 17 R (MWH)

Besser: Sjagger 450 R, Vindrossel 1 R, Stær 10 (MWH)

Besser Rev/Østerfjorden: Pibeand 28 FU, Gråand 18 FU, Ederfugl 150, Hvinand 650 FU/R, Toppet skallesluger 65 FU, Hjejle 7 FU, Rødben 5 FU (MWH)

Langør/Skovfogedhuset: Dompap 6 R (JJ)

08.12.2002
Besser: Sjagger 500 R, Stær 150 R (MWH)

Østerby: Ringdue 150 R (MWH)

Langemark: Bomlærke 31 R (MWH)

Ballen: Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sjagger 200 R, Stær 80 R (JJ)

07.12.2002
Onsbjerg: Sjagger 15 R (MWH)

Langør/Lillehavet: Rødben 21 FU (MWH)

Alstrup: Sjagger 250 R, Vindrossel 1 R (MWH)

06.12.2002
Brundby/Højvang: Musvåge 1 R, Sjagger 300 FU (se "Her og nu" 3. afs.), Stær 50 FU, Bomlærke 4 (se "Her og nu" 1. afs.) (MWH)

Vesborg Fyr: Grågås 11 Ø/R, Musvåge 3 R, Skærpiber 5 FU (MWH)

05.12.2002
Brattingsborg Skov: Musvåge 3 R, Rødhals 1, Dompap 5 FU, "mejsetog": Musvit 12, Blåmejse 4, Træløber 2, Fuglekonge 2 (MWH)

Lushage: Ederfugl 60 FU, Alk 1 R, Lomvie 2 Ø - iagttaget, mens man gjorde de sidste forberedelser til at hejse det første havvindmølletårn på plads ude på Paludan Flak(MWH)

Brundby/Højvang: Sjagger 125, Misteldrossel 2, Stær 15, Bomlærke 5 (MWH)

04.12.2002
Østerby: Ringdue 60 R, Sjagger 250 R, Bogfinke/Kvækerfinke 75 R (MWH)

Langør: Rødben 19 (MWH)

Onsbjerg: Misteldrossel 2 R, Sjagger 1 R (MWH)

Kongehøjen: Hjejle 20 (MWH)

Østerløkken: Allike 300 FU, Råge 200 FU, Misteldrossel 1 R (MWH)


03.12.2002
Langør: Sangsvane 1 N, Mørkbuget knortegås 113 FU, Strandskade 16 R, Sjagger 110 R (MWH)

03.12.2002
Langør: Ørn(havørn)(CBr) via lx.

02.12.2002
Barnekold: Stor regnspove 41 FU (MWH)

Langemark: Kornværling/Bomlærke 107 R/FU - se "Her og nu" (MWH)

01.12.2002
Langør: Mørkbuget knortegås 5 FU, Hvinand 51 FU (CBR, MWH)

Onsbjerg: Misteldrossel 2 R (MWH)

Yderste Holm: Strandskade 15 FU, Rødben 6 FU, Stor regnspove 90 R (CBR, MWH)

Nordby Bakker: Bogfinke 110 FU, Kvækerfinke 5 R, Gulspurv 25 R (CBR, MWH)

Kragemosen: Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 45 R, Husskade 2, Stillits 2 FU, Dompap 10 FU, Grønirisk 28 R, Lille korsnæb 55 R, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 1 FU (CBr, MWH)

Issehoved: Husskade 2, Dompap 2, Lille korsnæb 24 R (CBr, MWH)

November 2002

30.11.2002
Vesborg Fyr: Sangsvane 4 S, Gråand 60 R, Dobbelt bekkasin 2 T, Musvit 6 FU, Blåmejse 4 FU, Bogfinke 8 FU, Grønirisk 10 FU, Grønsisken 25 T, Snespurv 2 S (CBr, LTR, SDy, MWH)

Fogedmarken: Spurvehøg 1,Sjagger 550 R, Stær 10 R, Kvækerfinke 1 R (LTR, SDy, MWH)

Tranemosen: Troldand 68 R, Taffeland 5 R, Hvinand 2 FU, Gråand 8 R (LTR, SDy, MWH)

Onsbjerg: Misteldrossel 3 R (LTR, SDy, MWH)

Sælvig Havn: Spurvehøg 1, Skærpiber 1 R (Ltr, SDY, MWH)

Østerhede: Skovsneppe 1 R, Sjagger 75 R (LTR, SDy, MWH)

Hesselholm: Stor regnspove 27 FU, Dobbeltbekkasin 5 R, Engpiber 7 R, Skærpiber 15 R (LTR, SDy, MWH)

29.11.2002
Alstrup: Sjagger 450 R, Stær 75 R (MWH)

Langør/Lillehavet: Mørkbuget knortegås 152 FU, Strandskade 12 FU, Stor regnspove 4 FU, Rødben 43 FU (MWH)

Østerløkken: Misteldrossel 2 R, KORNVÆRLING/BOMLÆRKE: 43 R (MWH)

28.11.2002
Ballen: Musvåge 1 FU, Stillits 5 FU (MWH)

27.11.2002
Besser Rev (P-plads - Hegnet): Strandskade 16 R, Islandsk rødben 2 R/FU, Stenvender 2 FU, Grønirisk 15 FU, SNESPURV 18 FU (MWH)

Østerfjorden: Toppet lappedykker 5 FU, Ederfugl 150, Hvinand 1100, Toppet skallesluger 65 (MWH)

Langør/Kirkebugten: Mørkbuget knortegås 121 (MWH)

26.11.2002
Alstrup: Musvåge 1 R, Misteldrossel 1 R (MWH)

Kragemosen: Gråand 8, Krikand 64, Solsort 5, Sjagger 120 R, Vindrossel 2 R, Misteldrossel 1 R, Skægmejse 2 FU, Råge 25 FU, Allike 150 FU, Grønirisk 31 R, Gulspurv 4 R (MWH)

Østerløkken: Sjagger 250 FU + 150 OF, Stær 45 fu, Husskade 1 (MWH)

Ballen: Tyrkerdue 31 (JJ)

25.11.2002
Barnekold: Gravand 68, Stor regnspove 38 FU, Rødben 15 FU, Sjagger 250 FU (se "Her og nu") (MWH)

Langør: Mørkbuget knortegås 152 FU, Strandskade 10 FU, Alm.ryle 16 FU, Stor regnspove 3 FU, Rødben 42 FU, Sjagger 35 R (MWH)

22.11.2002
Sælvigbugten: Toppet skallesluger 18 FU, Stor regnspove 7 R (MWH)

Langør/Lillehavet: Mørkbuget knortegås 22 (MWH)

Østerhede: Canadagås 6 N, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 48 R (MWH)

21.11.2002
Langør/Lillehavet: Mørkbuget knortegås 11 (BjM)

Langemark: Råge ca. 100, Allike ca. 200, Gråkrage 10 -alle fouragerende på mark og i vejkant, Husskade 2 (MWH)

Silleballe: Fjeldvåge 1 R, Sjagger 32 R (MWH)

Vesborg: SKÆRPIBER 8! FU (MWH)

Trekanten: ØRN sp (kl. 14:30) (BjM)

20.11.2002
Alstrup: Misteldrossel 2 (MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget knortegås 13, Strandskade 10, Alm.ryle 37, Rødben 12, Stor regnspove 95 (MWH)

Kragemosen: Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 85 R/FU, Vindrossel 2 R,Skægmejse 9 FU, Bogfinke 5, Kvækerfinke 12, Dompap 8 FU, Lille korsnæb 3 R, Grønirisk 20 ,Gulspurv 14 FU (MWH)

Østerløkken: Sangsvane 7 N (MWH)

19.11.2002
Alstrup: Sjagger 48 R (MWH)

Barnekold: Skarv 120, Fiskehejre 4, Knopsvane 26 FU, Gravand 56, Gråand 250 R, Pibeand 64 FU, Spidsand 8 FU, Hvinand 30, Stor regnspove 4 R, Rødben 2 (MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget knortegås 4 R, Strandskade 16 FU, Hjejle 38 OF, Stor regnspove 45 R, Lille kobbersneppe 5 R (MWH)

Eskeholm: Pibeand 400 (MWH)

Lilleøre: Fjeldvåge 1 R, Stillits 16 R, Grønsisken 3 R (MWH)

Bjørnedammen: Gråand 22, Pibeand 6, Skeand 1, Krikand 4, Taffeland 2, Troldand 42 (MWH)

18.11.2002
Ballen: Dobbeltbekkasin 5 (JJ)

14.11.2002
Østerløkken: Tårnfalk 1 OF, Sjagger 50 OF (MWH)

Silleballe: Sjagger 75 OF (MWH)

Besser Rev: Toppet lappedykker 3 R, Mørkbuget knortegås 2 FU, Ederfugl, Hvinand, Toppet skallesluger, Strandskade 61 R, Hjejle 220 R, Stenvender 6 FU, Almindelig ryle 65 R, Stor regnspove 76, Alm. rødben 2 R, ISLANDSK RØDBEN 1 R, Skærpiber 2 R, Engpiber 1 R, Bjergirisk 80 OF, Grønirisk 110 FU, Snespurv 1 R (MWH)

13.11.2002
Ballen: Tyrkerdue 7 (MWH)

Alstrup: Misteldrossel 1 R (MWH)

Langør/Lillehavet: Mørkbuget knortegås 194 (MWH)

Kragemosen: Musvåge 1, Sjagger 300 R, Skægmejse 3, Husskade 4, Lille korsnæb 16 R (MWH)

Issehoved: Stor regnspove 6 R, Skærpiber 1 R (MWH)

12.11.2002
Alstrup: Sjagger 250, Stær 150 (MWH)

Sælvig: Misteldrossel 2 R (MWH)

11.11.2002
Langmark: Hjejle 305 R (MWH)

Barnekold: Knopsvane 120, Sangsvane 7, Musvåge 2, Stor regnspove 17 FU, Alm.ryle 5 FU, Rødben 7 FU, Sjagger 400 R, Stær 25 R (MWH)

Lushage: Dompap 4 (JJ)

10.11.2002
Sælvig: Stær 120, Musvåge 1, St. flagspætte 1, Kvækerfinke 30, Dompap 2, Grønbenet rørhøne 1, Gråand 13, Fiskehejre 7 (CBr)

Langør/Lillehavet: Fiskehejre 4, Knopsvane 25, Mørkbuget knortegås 28, Gråand, Blishøne, Strandskade 17, Alm.ryle 1, Stor regnspove 6, Rødben 41, Gråkrage (JFJ)

Østerløkken: Musvåge 1, Lille gråsisken 1 (MWH)

Vesborg Fyr - Vester Kanal: Sangsvane 3 S, Ederfugl 150, Hvinand 3, Toppet skallesluger 6, Skærpiber 2 , Husskade 1, Grønirisk 8 (MWH)

Nordby: Gås sp. 55 T medd. af preben Nielsen og Birthe Wallin Rosholt, Kerteminde (MWH)

09.11.2002
Langør/Lillehavet (11:15): Mørkbuget knortegås 38, Strandskade 34, Alm.ryle 3, Rødben 47 (MWH)

Langør/Kirkebugten: Gråand 200 (MWH)

Langemark: Hjejle 275 R (MWH)

Issehoved: Toppet lappedykker 2, Ederfugl: 15-1600 medd. af Preben Nielsen og Birthe Wallin Rosholt, Kerteminde (MWH)

Tranemosen: Gråand 9, Troldand 48, Tårnfalk 1,Blishøne 4 medd. af Preben Nielsen og Birthe Wallin Rosholt, Kerteminde (MWH)

08.11.2002
Besser Rev (08:30 - 09:30): Toppet lappedykker 6, Mørkbuget knortegås 109 rast derefter N, Pibeand 32, Hvinand 1200, Toppet skallesluger 150, Strandskade 14, Rødben 6, Alm.ryle 1, Skærpiber 1, Grønirisk 40 (MWH)

Langør/Skovfogedhuset: Dompap 2 (JJ)

Langør/Lillehavet (11:00): Mørkbuget knortegås 90 (BjM)

Brattingsborg Skov: Stor flagspætte 2, Fuglekonge 8-10, Skovskade 2, Grønsisken 5 (MWH)

Nordby: Hjejle 241 medd. af Preben Nielsen og Birthe Wallin Rosholt, Kerteminde (MWH)

Langør: Skarv 27, Fiskehejre 3, Knopsvane 11, Gråand 17, Troldand 2, Toppet lappedykker 3, Hjejle 1, Alm. ryle 26, Stor regnspove 1, Rødben 1, Stor tornskade 1 medd. af Preben Nielsen og Birthe Wallin Rosholt (MWH)

07.11.2002
Langør/Lillehavet: Mørkbuget knortegås 173, Strandskade 13, Alm.ryle 20, Rødben 26, Stor regnspove 6 (MWH)

Brattingsborg Skov: "Mejsetog" - (Musvit 8, Blåmejse 4, Fuglekonge 2, Lille gråsisken 1, Grønsisken 1) Skovsneppe 1, Ravn 1, Bogfinke 20, Kvækerfinke 8 (MWH)

06.11.2002
Langemark: Sangsvane 37 indtr. (JJ,MWH)

Langør/Lillehavet: Mørkbuget knortegås 27 FU, Strandskade 10, Rødben 20 (JJ, MWH)

Issehoved: Ederfugl 7000, Sortand 180, Sjagger 35 (JJ, MWH)

05.11.2002
Kongehøjen: Sangsvane 6, Grågås 88, Bramgås 1, Hjejle 26 (JJ,MWH)

Langemark: Hjejle 10 (JJ,MWH)

Besser Rev/Østerfjorden: Hvinand 700 (JJ,MWH)

Barnekold: Sangsvane 3, Spidsand 18, Krikand 3, Musvåge 1, Vibe 1, Alm.ryle 3, Stor regnspove 94, Rødben 31, Sjagger 10 R, Kvækerfinke 4 (JJ,MWH)

Besser: Sjagger 25 (JJ,MWH)

Mårup Skov: Skovskade 2, Dompap 2, Grønsisken 30 (JJ,MWH)

04.11.2002
Barnekold: Skarv 92, Knopsvane 135, Mørkbuget knortegås 4, Gravand 142, Gråand 210, Pibeand 240, Spidsand 6, Hvinand 40, Toppet skallesluger 8, Stor regnspove 58, Rødben 11 (MWH)

Eskeholm: Pibeand 190, Stor regnspove 6 (MWH)

Langør/Lillehavet: Mørkbuget knortegås 227 (MWH)

Langør/Grønhøj: Sangsvane 1, Hvinand 220, Toppet skallesluger 110, Stor regnspove 13 (MWH)

ØsterHede: "Mejsetog" på ca. 100 mejser: Halemejse (nordlig og sydlig) ca. 50, Musvit ca. 20, Blåmejse ca. 20, Sortmejse ca. 10, Grønsisken 40, Lille korsnæb 4 (JJ)

Ballen: Gråsisken 5, Stillits 1, Kvækerfinke 1 (JJ)

Grydenæs: Musvåge 1, Dobbeltbekkasin 3 (MWH)

03.11.2002
Ballen: Grågås 75 N (JJ)

02.11.2002
Langør/lillehavet: Mørkbuget knortegås 115, Strandskade 10, Rødben 20 (BjM)

01.11.2002
Vesborg Fyr -Brattingsborg Skov: Sangsvane 3 V, Musvåge 9 V, Spurvehøg 3 V, Dværgfalk 1 V, Skærpiber 4 R, Gråkrage 125 R, Råge 30 R, Allike 25 R, Grønirisk 25 Fou, 115 V (CBr, MWH)

Oktober 2002

31.10.2002
Brattingsborg Skov: Musvåge 6 V, Spurvehøg 3 V, Tårnfalk 1, Sjagger 75, Skovskade 4, Skærpiber 3 (ved stranden) (MWH)

Nørreskifte: HAVØRN 1 ad indtrk (12:05) medd. af Lars Clausen - se under "Her og nu" (MWH)

30.10.2002
Langør/Grønhøj: Sangsvane 1, Mørkbuget knortegås 123, Gråand 58, Hvinand 80, Toppet skallesluger 83, Rødben 3, Stær 300 (JJ, MWH)

Kragemosen: Musvåge 1, Gråand 56, Krikand 45, Skægmejse 2, Blåmejse 4, Bogfinke 8, Kvækerfinke 3, Stor korsnæb 2 (JJ, MWH)

Issehoved: Sule 2 V, Tårnfalk 1, ALM.KJOVE 1, Skærpiber 2, Bjergirisk 45 fou, Grønirisk 16 (JJ, MWH)

29.10.2002
Besser Rev/Draget: Hvinand 50, Stenvender 3, Rødben 7, Alm ryle 1 (MWH)

Langør/Lillehavet: Knopsvane 46, Mørkbuget knortegås 287!, Pibeand 3, Stor regnspove 3, Alm.ryle 25 overfl (MWH)

28.10.2002
Besser Rev (P-plads - Draget): Strandhjejle 3, Agerhøne 16, Grønirisk 75, Bjergirisk 15 (MWH)

Barnekold: Grågås 3, Bramgås 1, Gravand 1, Gråand 50, Pibeand 400, Spidsand 24, Hvinand 6 indtr, Vibe 32, Stor regnspove 6, Stær 50 (MWH)

26.10.2002
Stavns/flyvepladsen: Vibe 94, Hjejle 48 (MWH)

Langør/Lillehavet: Knopsvane 52, Mørkbuget knortegås 2, Strandskade 16 (MWH)

Langør/Kirkebugten: Gråand 32, Hvinand 54, Toppet skallesluger 28 (MWH)

25.10.2002
Ballen: Stær ca. 3000 (JJ)

23.10.2002
Vesborg (langs stranden til Vester kanal): Musvåge 3, Spurvehøg 3, Bjergvipstjert 1, Grønirisk 3, Bjergirisk 1, Gulspurv 2 (MWH)

21.10.2002
Issehoved: Engpiber 2, Allike 27 NV,Grønirisk 25, BJERGIRISK 125, SNESPURV 1 (MWH)

Langør/Lillehavet: Knopsvane 60, Mørkbuget knortegås 245, Strandskade 22, Stor regnspove 3, Rødben 65 (MWH)

Hundsholm: Fiskehejre 32 (MWH)

Kolby: Stær 500 (EK)

20.10.2002
Sælvig: Stor regnspove 5, Fiskehejre 7 (CBr)

Langør/Lillehavet: Mørkbuget knortegås 71 (MWH)

Hesselholm: Klyde 2 (EK)

Brattingsborg Skov: Bysvale 1 trkf, Sjagger 15-20 (EK)

19.10.2002
Sælvig: Sangsvane 8 (CBr)

Kanhave: Vibe 30 (EK)

18.10.2002
Barnekold: Knopsvane 70, Gravand 5, Pibeand 675, Gråand 55, Spidsand 15, Krikand 8, Stor regnspove 2, Gråkrage 45, Hybridkrage 1 (MWH)

Barnekold: Grågås 400 17:15, Stor regnspove 7 (PW)

Langemark: Hjejle 114 (MWH)

Ballen: Fiskehejre 6, Grågås 460 rast, derefter N 17:05, 60 overfl. S, Bramgås 26 rast, derefter N 17:05, Stillits 20 (JJ, MWH)

17.10.2002
Langør/Lillehavet: Mørkbuget knortegås 140 (16:20) (PW)

Besser: Spurvehøg 1 (PW)

Sildeballe: Dværgfalk 1, Sjagger 2 (17:20) (PW)

Ørby: Rødhals 1, Sjagger 25, Gærdesmutte 1 (KF)

Nordby Bakker: Grågås ca. 200 SV, Lille korsnæb 25 fou (IEE)

16.10.2002
Ørby: Solsort 3, Sjagger 50-65, Ravn 1 (KF)

14.10.2002
Tranebjerg/Kongehøjen: Stær ca. 500 medd. af Per Nielsen, Onsbjerg (MWH)

11.10.2002
Langemark: Spurvehøg 1, Hjejle 205 R, Sanglærke 12 R, Stær 150 (MWH)

Langør/Lillehavet: Mørkbuget knortegås 4, Strandhjejle 2 (MWH)

10.10.2002
Østerløkken: Rødhals 5, Gransanger 2 (MWH)

09.10.2002
Ballen: Gransanger 2, Stillits 2 (JJ)

08.10.2002
Barnekold: Knopsvane 28, Grågås 250, Gravand 3, Pibeand 230, Gråand 12, Spidsand 10, Stor regnspove 4 (MWH)

Ballen: Hjejle 30, Dobbeltbekkasin 2 (JJ)

07.10.2002
Langør/Naturskolen: Knopsvane 93, Stor regnspove 3, Landsvale 4 F, Husskade 2 (MWH)

Hesselholm: Krikand 71, Dværgfalk 1 14:20, LÆRKEFALK 1 11:40 må være årets absolut sidste (LeB)

06.10.2002
Vesborg (07:30 - 11:30): Rødstrubet lom 5 N, Sortstrubet lom 1 N, Fiskehejre 11 V, Grågås 7 S, Mørkbuget knortegås 3 S, Pibeand 5 S, Musvåge 48 trk, Blå kærhøg 1 brun V, Spurvehøg 2 S, Dværgfalk 1 S, Vibe 23 N + 4 S, Hjejle 70 trk, Splitterne 16 trk, Ringdue 1800 trk, Huldue 6 trk, Sanglærke 80 trk, Bjerglærke 1 S, Landsvale 1 trk, Bysvale 1 trk, Engpiber, Skærpiber 3 trk, Hvid vipstjert 1 trk, Bjergvipstjert 2 trk, Jernspurv 5 trk, Rødhals 2, Sangdrossel 30 trk, RINGDROSSEL 1, Misteldrossel 2 trkf, Munk 1 hun R, Stor tornskade 1 R, Råge 5, Stær 75 trk, Bogfinke 390 trk, Kvækerfinke 560 trk, Grønsisken 17 trk, Stillits 3 trk, Tornirisk 2 trk, Rørspurv 14 trk (SDy, CBr, MWH)

Hesselholm: Pibeand 110, Gråand 129, Krikand 30, Stor regnspove 41, Vibe 13, Rødben 6, Hvidklire 10, Brushane 1 1K, Landsvale 1 S, Gransanger 1 (SDy)

05.10.2002
Østerløkken: Bramgås 44, Stær 6-7000 R/FU - (i have): Rødhals 6, Sangdrossel 1, Munk 2 han, Gransanger 2, Fuglekonge 1, Musvit, Blåmejse, Bogfinke 4, Kvækerfinke 1 (MWH)

Trekanten: Skovskade 2 (SDy, MWH)

Kragemosen: Blå Kærhøg 1 brun FU (SDy, MWH)

Issehoved (8:30 - 12:30): Rødstrubet lom 1, smålom 1, Toppet lappedykker 1, Gråstrubet lappedykker 3, Sule 4 2K V, Knopsvane 2 SV, Mørkbuget knortegås 1 V, Pibeand 9 V, Troldand 4 V, Ederfugl 250, Sortand 40, Fløjlsand 4, Toppet skallesluger 12, Musvåge 1 indtr/S, Spurvehøg 1 indtr/S, VANDREFALK 1 1K 12:15 N(!), Fasan, Standskade 1, Stor præstekrave 1 R, Hjejle 1, Strandhjejle 22 R, Vibe 1, Alm. ryle 12 R, Sandløber 1 R, Dobbelt bekkasin 2, Skovsneppe 2, ALM. KJOVE 1 ad lys fase, Sildemåge 3, Splitterne 9, Alk/Lomvie 1, Tejst 1 1K NØ, Ringdue 7, Sanglærke 4, BJERGLÆRKE 1 R, Landsvale 13, S, Digesvale 1 S, Engpiber 35 R, Skærpiber 3, Gærdesmutte 1 sy, Jernspurv 2, Sangdrossel 2, RINGDROSSEL 1 R, Sjagger 1, Rødhals 1, Gransanger 4, Husskade 2, Ravn 1, Skovspurv 3, Bogfinke 4, Kvækerfinke 2, Grønirisk 10, Stillits 9, Dompap 1, Tornirisk 4, Lille korsnæb 2, Rørspurv 7, Gulspurv 45 (SDy, MWH)

Vesborg Fyr: Bramgås 21 V 14:50 (SDy)

Hesselholm: LÆRKEFALK S 1, Rødstrubet Piber 1 SV, Ringdrossel 1 (LeB)

03.10.2002
Kragemosen: Fiskehejre 3 V, Spurvehøg 1 SV, Skægmejse 11 (MWH)

Langør/Lillehavet: Fiskehejre 2, Knopsvane 64 (MWH)

02.10.2002
Besser Rev: Fiskehejre 4, Mørkbuget knortegås 85, Pibeand 6, Spidsand 4 indtrk, Krikand 6, Toppet skallesluger 14, Strandskade 58, Hjejle 325, Strandhjejle 19, Stenvender 5, Alm.ryle 45, Stor regnspove 82, Lille kobbersneppe 2, Rødben 12, Splitterne 13, Sanglærke 12, Landsvale 23 S, Engpiber 61, Skærpiber 3, Hvid vipstjert 3, Gærdesmutte 1, Stenpikker 1, Sangdrossel 1, Stær 75, Grønirisk 110, Stillits 22, Tornirisk 18, Rørspurv 12 (JJ, MWH)

Hesselholm: VANDREFALK 1 ad rst, Skovhornugle 1, RØDSTRUBET PIBER 1 trk, BROGET FLUESNAPPER 1 rst, Ravn 1 (LeB).

01.10.2002
Ballen: Grågås 75 rast/N, Bramgås 41 rast/N (MWH)

Besser Rev (P-plads - Draget): Mørkbuget knortegås 110, Hjejle 5, Strandhjejle 2, Alm.ryle 5, Stenpikker 1, Grønirisk 12, Rørspurv 1 (MWH)

September 2002

30.09.2002
Langør/Naturskolen: Strandhjejle 3, Ravn 1 (MWH)

Ægholm: Hjejle 2, Strandhjejle 5 (MWH)

29.09.2002
Vesborg 08:00 - 10:30: Grågås 5 V, Musvåge 3, Spurvehøg 1, Vibe 28 SV, Hjejle 15 V, Stor præstekrave 8, R, Alm.ryle 2 R, Tyrkerdue 1, Landsvale 160 V, Hvid vipstjert 25 V, Jernspurv 1, Sangdrossel 3, Rødhals 2, Gransanger 3, 1 syng, Ravn 2, Finker (overv. bogfinke) 415 trk, Kvækerfinke 2, Bogfinke 20 rst, Grønsisken 270, Grønirisk 18, Stillits 3, Gulspurv 9 rst (OFJ, MWH + 6/DOF-tur)

Lushage: Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 1, Grønirisk 200 (OFJ, MWH + 6/DOF-tur)

Ægholm: Strandskade 1,Strandhjejle 5, Alm.ryle 13, Dobbeltbekkasin 2, Stor regnspove 5, Rødben 22, Hvidklire 1 (OFJ, MWH + 6/DOF-tur)

Barnekold: Fiskehejre 7, Rørhøg 1 han SV (OFJ, MWH + 6/DOF-tur)

28.09.2002
Besser Rev-Brokold-Eskeholm: Grågås 120, Mørkbuget knortegås 127, Pibeand 210, Hjejle 41, Strandhjejle 5, Alm.ryle 27, Mudderklire 1, Rødben 4, Stor regnspove 17, Lille kobbersneppe 1, Engpiber 6, Rørspurv 2 (Ole Jensen/OFJ, MWH, CBr + 6/DOF-tur)

Barnekold: Grågås 350, BRAMGÅS 41, Pibeand 300, Spidsand 10, Gråand 90, Musvåge 1, VANDREFALK 1 13:30 S, Tårnfalk 4, Spurvehøg 1, Vibe 42, Rødben 26, Stær 200 (OFJ, MWH, CBr + 6/DOF-tur)

Issehoved: Sule 2, VANDREFALK 1 15:35 S, Splitterne 8 SV, Grønirisk 20 (OFJ, MWH, CBr + 6/DOF-tur)

Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 6, Toppet lappedykker 2 - på havet, Lille lappedykker 1 hørt, Vandrikse 1 hørt, Gråand 25, Krikand 6, Rørhøg 1 han, Tårnfalk 2, Stor regnspove 6 S (OFJ, MWH, CBr + 6/DOF-tur)

27.09.2002
Østerløkken: Grågås 300 N, Gransanger 1 syng ("tjif - tjaf") (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 7 i skrue over skoven, Gransanger 5, Bogfinke 120 fou i og under bøgetræerne + Kvækerfinke 10, Skovskade 3 (MWH)

Brattingsborg Strand: Splitterne 2 (MWH)

26.09.2002
Vesborg (08:30-11:00): BRAMGÅS 7 V, Vibe 175 SV, Stor præstekrave 19 rast, Strandhjejle 4 rast, Alm.ryle 3 rast, Landsvale (09:50-10:25): 540 SV, Digesvale 5 SV, SKÆRPIBER 2, Hvid vipstjert 44 rast, Rødhals 3, Munk 2, Løvsanger 2, Musvit 6, Blåmejse 4, Stær 14 SV, Bogfinke 10 rast, Kvækerfinke 2 rast, Tornirisk 250 rast (MWH)

Østerløkken: Grågås 32 SV (MWH)

25.09.2002
Onsbjerg: Tyrkerdue 15 (CBr)

Besser Rev: Fiskehejre 5, Knopsvane 24, Grågås 2, Mørkbuget knortegås 120, Ederfugl, Pibeand 26, Toppet skallesluger 56 R, 65 indtrk, Rørhøg 1 han fou, Agerhøne 7, Strandskade 16, Hjejle 7, Strandhjejle 17 R + 7 indtrk + 18 N, Stenvender 8, Alm.ryle 125, Dobbeltbekkasin 1, Rødben 24, Lille kobbersneppe 10, Stor regnspove 21 R + 75 indtrk, Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Splitterne 7, Sanglærke 7, Landsvale 8 trk, Engpiber 25, Hvid vipstjert 2, Grønirisk 5, Stillits 30, Tornirisk 65, Rørspurv 14 (MWH)

24.09.2002
Langør/Naturskolen: Strandskade 3, Islandsk ryle 8, Rødben 16, Sanglærke 6 rast, Engpiber 12 rast, Stær ca. 500 - lille "sort sol", angrebet 2 gange forgæves af en Spurvehøg hun, stæreflokken dannede begge gange en tæt flok, men stærene slap med skrækken, hvorefter de spredtes over Lilleøre, Tornirisk 150 rast (MWH)

Egholm: Vibe 9, Strandhjejle 6, Rødben 5, Hvidklire 2, Stor regnspove 14 (MWH)

23.09.2002
Barnekold: Knopsvane 262, Spidsand 52, Pibeand 60, Tårnfalk 2, vibe 1, Stor regnspove 1, Skovskade 1 (MWH)

Langør/Naturskolen: Knopsvane 12, Hvidklire 2, Landsvale 8, Hvid vipstjert 1, Engpiber 5, Skovskade 1 (MWH)

22.09.2002
Sælvig: Dobbeltbekkasin 2 (CBr)

21.09.2002
Mårup Østerstrand: Sortmejse 1, Skovskade 1, Tornirisk 130, Dompap 1, Lille korsnæb 5 (MWH)

Sælvig: Ravn 1 (CBr)

Vesborg: Musvåge 6, Vibe 125 trk, Hjejle 25 trk, Sanglærke 5, Landsvale 130 trk + 125 rst, Bysvale 80 fou/trk, Hvid vipstjert 17 rst, , Gærdesmutte 3, Jernspurv 4, Rødhals 15 rst, Løvsanger 1, Gransanger 5 - 1 syng, Grå fluesnapper 1, Musvit 2, Blåmejse 2, Stær 55, Bogfinke 18, Kvækerfinke 20, Bogfinke/Kvækerfinke 240, Grønirisk 87, Grønsisken 125 trk, Rørspurv 1, Gulspurv 5 (CBr, MWH)

20.09.2002
Østerløkken: Rødhals 3 rast, Munk 2, hun + han (m. "subsang", som er uudviklet sang især af unge hanner), Gransanger 2 - 1 syng, Stær 8 - 10, flere syngende (MWH)

19.09.2002
Østerløkken: Gransanger 1 syng (MWH)

Besser Rev (P-plads - Draget): MØRKBUGET KNORTEGÅS 16 i Østerfjorden, Strandskade 7, Hjejle 38, Alm.ryle 43, Lille kobbersneppe 1, Stillits 12 (MWH)

18.09.2002
Langør/Naturskolen: Dobbeltbekkasin 1, Splitterne 2 (MWH)

Østerløkken: Sangdrossel 2 rast (MWH)

17.09.2002
Ægholm: Vibe 8, Alm.ryle 5, Hvidklire 3, Rødben 20 (MWH)

Ballen: Grågås 200 R (MWH)

16.09.2002
Sildeballe: Tornirisk 350 R (MWH)

Sælvig: Dobbeltbekkasin 3 (CBr)

Besser Rev (P-plads - Draget): Spurvehøg 1, Splitterne 36, Agerhøne 7, Strandskade 2, Stor præstekrave 12, Hjejle 11, Islandsk ryle 1, SANDLØBER 2, Stenvender 1, Alm.ryle 120, DVÆRGRYLE 2, Rødben 3, Hvid vipstjert 5, Engpiber 7, Tornsanger 3, Grønirisk 18, Rørspurv 12 (MWH)

Ægholm: Hvidklire 3, Rødben 2, Stor regnspove 5 (MWH)

Langør/Naturskolen: Stor præstekrave 2, Strandhjejle 2, Engpiber 12 (MWH)

15.09.2002
Golfbanen: Lille korsnæb 4 (MWH)

Sælvig: Musvåge 1, Tårnfalk 1 (CBr)

Tranebjerg: Grågås 200 overfl. (CBr)

14.09.2002
Vesborg: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Gul vipstjert 2 S, Munk 1 han, Tornsanger 2, Ravn 3, Kvækerfinke/bogfinke 15, Stillits 12, (CBr, MWH)

13.09.2002
Kongehøjen: Grågås 341, Gråand 17, Fiskehejre 1 (CBr)

Vesborg: Skarv 65, Fiskehejre 5, Musvåge 2, Agerhøne 2 (han+hun), Ringdue 10, Flagspætte 1, Landsvale 5, Hvid vipstjert 13 S + 3 R, Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Stenpikker 1, Bynkefugl 2, Rødstjert 2, Rødhals 3, Gransanger 5 - 1 syng, Løvsanger 1, Tornsanger 3, Gærdesanger 2, Grå fluesnapper 1, Blåmejse 2, Allike 2, Stær 100, Gråkrage 8, Tornirisk 4, Grønirisk 30, Bogfinke 10, Kvækerfinke 4, Stillits 42, Gulspurv 9 (CBr, MWH)

Ballen: Vibe 42 SV (JJ, MWH)

Barnekold: Spidsand 52, Pibeand 48, Duehøg 1, Vibe 10, Rødben 2, Hvidklire 3 (MWH)

12.09.2002
Langør/Naturskolen: Fiskehejre 6, Rødben 9, Hvidklire 1 (MWH)

Ægholm: Fiskehejre 2, Knopsvane 12, Pibeand 3, Hvidklire 6 (MWH)

Brundby: Tyrkerdue 1 - gjorde kur til NØDDEKRIGE 1 i ca 20 min, så fløj N. sin vej. medd. af Margrethe og Jens Bay, Brundby(MWH)

11.09.2002
Østerløkken: Stær 3000 rastende (MWH)

Onsbjerg: Grågås 300 (CBr)

Langør/Naturskolen: Stenpikker 1 rast (MWH)

10.09.2002
Langør/Naturskolen: Rødben 7, Hvidklire 1, Gul vipstjert 1, Hvid vipstjert 4, Landsvale 150, Stenpikker 1, Bynkefugl 1, Stillits 2, Tornirisk 12 (MWH)

09.09.2002
Barnekold: Musvåge 1, Grågås 210, Gråand 50, Krikand 30, Pibeand 250, Spidsand 17, Vibe 55, Hjejle 350, STOR KOBBERSNEPPE 1, Lille kobbersneppe 2, Stor regnspove 5, Brushane 3, Hvidklire 1, Rødben 9 (MWH)

08.09.2002
VesterHedekrog: Splitterne 7 fou (MWH)

05.09.2002
Vesborg: Hjejle 34 S, Stenpikker 3, Bynkefugl 2, Rødstjert 3, Hvid vipstjert 76, Landsvale 5 S, Tornsanger 4, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Gulspurv 4 (MWH)

04.09.2002
Egholm: Rørhøg 1 han S 16:52, Hjejle 3, Rødben 5, Hvidklire 2 (MWH)

Vesborg: HAVØRN 1 2-3K (HM)

03.09.2002
Barnekold: Skarv 42, Fiskehejre 7, Knopsvane 85, Grågås 28 + 6 S, Pibeand 10, Krikand 22, Vibe 150, Hjejle 270, Islandsk ryle 3, Dobbeltbekkasin 5, Lille kobbersneppe 3, Stor regnspove 80, Brushane 2, Rødben 5, Hvidklire 4, Hættemåge 600, Stær 50 (MWH)

Langør/Grønhoved: Rødben 9 (MWH)

02.09.2002
Vesborg: Grågås 52 SV, Hjejle 20 V, Gul vipstjert 75, Hvid vipstjert 10, Tornsanger 2, Rødhals 1, Rødstjert 2 han, Bynkefugl 6, Stenpikker 5, Grå fluesnapper 1, Bogfinke 10, Gulspurv 12 - alle småfuglene rastende/fouragerende (MWH)

Østerløkken: Rødstjert 2 (MWH)

Langør/Lillehavet: Strandskade 19, Stor regnspove 3, Tinksmed 2 (MWH)

01.09.2002
Barnekold: Pibeand 16, Krikand 7, Vibe 85, Hjejle 12, Strandskade 3, Islandsk ryle 5, Brushane 1, Stor regnspove 42, Lille kobbersneppe 8, Rødben 10, Hvidklire 7,<

August 2002

30.08.2002
Besser Rev: Toppet skallesluger 12, Hjejle 110 R, Stor præstekrave 1, Stenvender 1, Al.ryle 40, Landsvale 10 N, Tornirisk 24 (MWH)

29.08.2002
Vesborg: Tårnfalk 2, Vibe 100, Hjejle 50, Stor flagspætte 3 trkf, VENDEHALS 1,Skovpiber 35, Gul vipstjert 70 -overv. thunbergii, Bjergvipstjert 1, Bynkefugl 6, Stenpikker 9, Rødstjert 19 - han 6, hun 13, Havesanger 7, Munk 6, Tornsanger 24, Gærdesanger 12, Gransanger 45, Løvsanger 20, Broget fluesnapper 4, Grå fluesnapper 6, Stillits 5, Lille korsnæb 30, HVIDVINGET KORSNÆB 1 1k trkf, fou (SDy, MWH)

Vesborg-Brattingsborg: TREDÆKKER 1 (HM)

Egholm/Kanhave: Krikand 58, Splitterne 7, Vibe 34, Rødben, 14, Hvidklire 12, Islandsk ryle 19, Alm.ryle 3 (SDy)

Issehoved: Sortand 3 (FHN)

Langør: Lille regnspove 1 (FHN)

28.08.2002
Vesborg: Vibe 110, Hjejle 65, Dobbeltbekkasin 3, Skovpiber 32, Gul vipstjert 160, Stenpikker 11, Bynkefugl 4, Rødstjert 1 hun, Gulbug 3, Havesanger 2, Skovsanger 2, Tornsanger 12, Gransanger 20, Løvsanger 35, Munk 4, Broget fluesnapper 1, Grå fluesnapper 5, Rødrygget tornskade 4, Tornirisk 40, Lille korsnæb 60, HVIDVINGET KORSNÆB 1, Dompap 1 (CBr, MWH, SDy)

Vesterløkken: Bynkefugl 2 (SDy)

Hesselholm: Vandrefalk 1 1k SV 13:25-13:30, Rørhøg 1 1k fou (SDy)

Brattingsborg Skov/Lushage: Rørhøg 1 2k han, Musvåge 3, Tårnfalk 1, Stenpikker 13, Grå fluesnapper 1, Munk 1, Ravn 1, Lille korsnæb 30, HVIDVINGET KORSNÆB 1 Dompap 2 (MWH, SDy)

Yderste Holm: Strandskade 85, Rødben 15, Hvidklire 22, Stor regnspove 130 (SDy)

Langør/Lillehavet: Rødben 9, Hvidklire 5 (MWH)

Besser Rev: Islandsk ryle 2, Lille regnspove 1 (FHN)

27.08.2002
Kongehøjen: Vibe 15 (CBr)

Hellemosen/Toftebjerg: Lille lappedykker 1 par + 3 juv (SDy)

Vesborg: Skovpiber 20 rst, Gul vipstjert 550 rst, Rødstjert 2 rst, Stenpikker 1 han, Løvsanger 30 rst, Broget fluesnapper 20 rst, Grå fluesnapper 5 rst, Tornirisk 40, Lille korsnæb 5 trkf, Rødrygget tornskade 2 (SDy)

Issehoved: Broget fluesnapper 1 rst (SDy)

Kragemosen: Rørhøg 1 gl han, Rødrygget tornskade 1, Bynkefugl 1 (SDy)

Langør/Lillehavet: Strandskade 25, Lille kobbersneppe 3, Hvidklire 9, Rødben 5 (MWH)

Lushage: Mudderklire 30, Stenvender 2 (FHN)

26.08.2002
Langør/Lillehavet: Strandskade 7, Stor regnspove 1, Rødben 1, Hvidklire 2 (MWH)

ØsterHede: Stenpikker 2, Rødrygget tornskade 1 (SDy)

25.08.2002
Brattingsborg Skov/Lushage: Stenvender 7, Mudderklire 43, Bysvale 17 S, Lille korsnæb 7 (CBr, MWH)

Barnekold: Vibe 56, Hjejle 1, Brushane 2, Rødben 17, Hvidklire 7, Stor regnspove 28, Tinksmed 1, Alm.ryle 4, Islandsk ryle 2, Stær 100 (MWH)

Besser: Mursejler 1, Stær 900 (MWH)

Mårup Østerstrand: Gråstrubet lappedykker 7 rst (FHN)

Issehoved: Gråstrubet lappedykker 38 rst (FHN)

24.08.2002
Østerløkken: Tornsanger 1 (MWH)

Asmindør Hage: Grå fluesnapper 1, Tornsanger 1, Tornirisk 2 (MWH)

Kragemosen: Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 1 fou, Landsvale 8, Bysvale 4, Tornirisk 2 (MWH)

23.08.2002
Besser Rev: Hjejle 14 rast, Stor præstekrave 3, Rødben 11, Tinksmed 1, Mudderklire 2, Alm.ryle 14 - samlet flok, fouragerende + Alm.ryle 40 S, Svartbag 5, Sildemåge 1, Splitterne 48 (MWH)

22.08.2002
Ballen: VENDEHALS 1 (JJ)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Huldue 1, Skovskade 2, Løvsanger 1, Lille korsnæb 90 (MWH)

Lushage: Stenvender 8 rst, Mudderklire 40 rst (MWH)

21.08.2002
Kongehøjen: Vibe 2 (CBr)

Langør/Lillehavet: Hvidklire 3 (MWH)

Egholm: Hjejle 13, Strandhjejle 1, Vibe 16, Hvidklire 5, Rødben 1, Alm.ryle 2, Tinksmed 2, Lille kobbersneppe 1, Stor regnspove 1 (MWH)

20.08.2002
Barnekold: Hjejle 500, Vibe 54, Stor regnspove 18, Rødben 7, Hvidklire 2, stær 300 (MWH)

Kragemosen: Tårnfalk 3 hun/juv, Vandrikse 2, Bynkefugl 1, Skægmejse 2, Landsvale 10, Tornirisk 2, Rørspurv 1 (MWH)

19.08.2002
Egholm/Sværm: Fiskehejre 5, Vibe 3, Hjejle 6, Hvidklire 4, Islandsk ryle 3, Splitterne 12,
(Rådyr 1 på Sværm!) (MWH)


18.08.2002
Sælvig: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Rørhøg 1, Grønbenet rørhøne 2 med 4 pull., Stillits 3 (CBr)

Hesselholm: Husrødstjert 1 hun, Grå fluesnapper 1 (LeB)


16.08.2002
Besser Rev: Skarv 250, Fiskehejre 6, Knopsvane 225, Toppet skallesluger 35, Agerhøne 7, Strandskade 20, Hjejle 2 SV, Stor præstekrave 8, Stenvender 13, Alm.ryle 3, Krumnæbbet ryle 2, Stor regnspove 23, Rødben 3 (1 ad + 2 juv) + 17, Hvidklire 5, Svaleklire 1, Mudderklire 6, Splitterne 21, Sanglærke 6, Engpiber 40, Hvid vipstjert 9, Stenpikker 1, Landsvale 15 S, Bysvale 12 fou, Digesvale 7 fou, Stær 100, Grønirisk 80, Tornirisk 30, Rørspurv 2 (JJ,MWH)


15.08.2002
Kragemosen: Stenpikker 1, Bynkefugl 8, Husrødstjert 1, Rødrygget tornskade 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Gulbug 3 (MWH)


14.08.2002
Vesborg: Grå fluesnapper 1, Dompap 2 (MWH)

Lushage: Mudderklire 26 (MWH)

Barnekold: Svaleklire 2, Brushane 3, Tornirisk 50-60 (MWH)


13.08.2002
Langør/Kirkebugten: Stor regnspove 1, Lille kobbersneppe 1, Hvidklire 2 (MWH)

Langør/Lillehavet: Stor regnspove 11, Hvidklire 7, Havterne 2, Stær 120 (MWH)

Barnekold: Strandskade 2, Vibe 160 rst, Hjejle 850 rst, Stor regnspove 115 rst, Lille kobbersneppe 5 rst, Hvidklire 2, Rødben 1, Tornirisk 10, Stær 200 (MWH)


12.08.2002
Østerløkken: Rørhøg 1 han (MWH)

Barnekold: Vibe 28, Stor regnspove 24, Rødben 2, Hvidklire 1, Brushane 3, Stær 100+ (MWH)

Langør/Naturskolen: Hvid vipstjert 5 (2 ad + 3 juv) (MWH)


11.08.2002
Kyholm: Stor regnspove 1 overfl, Rødben 2, Mudderklire 2, Engpiber 4, Digesvale 8 - 10 (bl.a. ved redehuller i N-skrænt), Sanglærke 3, Stær 300+, Tornirisk 5 (MWH)

Hesselholm: Rørhøg 08:15 1 han jag (samme som 10.08) + 09:40 1 ad hun kreds, Hjejle 3 sommerdragt SV, Hvidklire 14, Tinksmed 2, Svaleklire 3, Mursejler 9, Gul vipstjert 1 rst i området (SDy)

Øster Hede: Lille regnspove 1 rst + 14:05 8 indtrk fra NØ, Rødrygget tornskade 1 adult hun (SDy)

Langdalen: Rødstjert 2, Grå fluesnapper 5 familieflok fou (SDy)

Nordby: Rødstjert 3 (SDy)

Kolby Kås: Bysvale 220 fou (SDy)


10.08.2002
Hesselholm: Rørhøg han rst, Hjejle 12 SØ, Svaleklire 07:20 2, Tinksmed 3, Sildemåge 2, Splitterne 4, Mursejler 8, Gulbug 3, Munk 1, Tornirisk 17, Gråsisken 2 overflyvende (SDy)

Skovfogedboligen v. Øster Hede: Løvsanger 1 syng, Dompap 2, Lille korsnæb 5 (SDy)

Øster Hede: Lille regnspove 14:50 11 Ø (SDy)

Nordby rst. på mark: Hjejle 45, Vibe 130, Tinksmed 1, Stær 20, Tornirisk 6, Kornværling syng (SDy)


09.082002
Østerløkken: Stor regnspove 2 SV, Munk 1 juv (MWH)

Hesselholm: Strandskade 2, Hjejle 4, Sortklire 1 sdr rst, Rødben 1, Hvidklire 12, Stær 450, Grå fluesnapper 1 (SDy)


08.08.2002
Langør/Naturskolen: Svaler - hovedsaligt nyudfløjne unger 100 + -landsvaler: 3/4 - resten bysvaler og digesvaler (MWH)


07.08.2002
Kragemosen: Rørhøg 3 (2 ad + 1 juv). Svaleklire 4, Mursejler 1, Landsvale 10, Bysvale 5, Digesvale 3, Gransanger 1, Tornirisk 5, Lille korsnæb 1, Rørspurv 3 (JJ, MWH)


06.08.2002
Østerløkken: Rørhøg 1 hun (MWH)

Vesborg: Tårnfalk 3 (CBr)

Kongehøjen: Rørhøg 3 (CBr)


05.08.2002
Brattingsborg Skov: Gråsisken 1 (MWH)


04.08.2002
Brattingsborg Skov: Nordlig halemejse 8 - (fam.gr.), Dompap 1 + 4 (fam.gr.), Gulspurv 10 (CBr, MWH)

Brattingsborg strand: Musvåge 2, Ederfugl 80, Sortand 28, Svaleklire, 1 Mudderklire 34 (23 + 11), Alm.ryle 5, Stor regnspove 1, Splitterne 5, Landsvale 30+ fou lavt over stranden (CBR, MWH)

Østerløkken: Rørhøg 1 hun (MWH)


03.08.2002
Barnekold: Strandskade 14, Vibe 225, Hjejle 300+, Stor regnspove 140, Hvidklire 4, Rødben 4, Alm.ryle 76, Islandsk ryle 6, Stær 150 (MWH)


01.08.2002
Klitgårdens Camping, Nordby: Karmindompap 1 syng, Mogens Erlandsen via atalanta dk. (MWH)

Juli 2002

31.07.2002
Besser Rev (off. tur): Dobbeltbekkasin 1, Svaleklire 1, Mudderklire 2, Splitterne 42 (MWH)

Hesselholm: Tinksmed 1 (LeB)


30.07.2002
Besser Rev (lige N for Draget): Strandskade 2, Stor præstekrave 2 ad + 2 juv medd. af Helle Buchardt (MWH)

Hesselholm: Islandsk ryle 1 (LeB)


29.07.2002
Kragemosen: Rørhøg 3, Stær 500 -til overnatning (MWH)

Besser Rev: Knopsvane 180, Grågås 18, Ederfugl 400, Toppet skallesluger 31, Strandskade 90, Stor præstekrave 8, Vibe 1, Strandhjejle 1, Mudderklire 8, Rødben 2 par varslende + 8, Hvidklire 7, Lille kobbersneppe 8, Stor regnspove 40, Alm.ryle 10, Islandsk ryle 3, Stenvender 7, Splitterne 50, Engpiber 22 , deraf 2 syng, Sanglærke 3, Hvid vipstjert 4, Landsvale 14, Digesvale 2, Stær 150, Grønirisk 2, Tornirisk 2 (MWH)

Egholm: Vibe 6, Svaleklire 3, Lille kobbersneppe 4 (JJ)

Hesselholm: SJAGGER 1 er usædvanligt for årstiden (LeB)


28.07.2002
Barnekold: Strandskade 6, Vibe 110, Hjejle 50, Strandhjejle 2, Stor regnspove 4, Rødben 12, Hvidklire 7, Alm.ryle 35, Engpiber 1, Tornsanger 1 syng, Stær 50 (MWH)

Kyholm: Tejst 8-10 set (LeB)


27.07.2002
Østerløkken: Gulbug 4 -5 (fam. gr.), Stillits 1, Kornværling 1 syng (MWH)

Hesselholm: Tinksmed 1 (LeB)


26.07.2002
Østerløkken: Rørhøg 1 han, Gransanger 4-5 (fam.gr.), Gråsisken overflyv (MWH)

Vesborg: Splitterne 3 (MWH)

Hesselholm: Strandhjejle 1 (LeB)


25.07.2002
Besser Rev (P-plads - Draget): Islandsk ryle 3, Alm.ryle 1, Rødben 25 (AJ)

Egholm: Gravand 3 juv, Stor kobbersneppe 1 (AJ)

Øster Hede: Lille regnspove 45 (MWH)

Langør/Naturskolen - (Off. tur):Knopsvane 1 ad + 3 juv, Ederfugl, Toppet skallesluger 3, Vibe 14, Hvidklire 1, Tårnfalk 1, Svartbag, Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge, Splitterne 1, Landsvale 7, Digesvale 3, Engpiber 12, Hvid vipstjert 1, Tornirisk 5, Stær 15


24.07.2002
Besser Rev (off. tur): Ederfugl 50 (hunner m. store ællinger), Strandskade 6, Stor præstekrave 38, Stenvender 12, Mudderklire 1, Svaleklire 1, Alm.ryle (i yngledragt) 11, Rødben 5, Splitterne 3, Havterne 8, Landsvale 5, Digesvale 2, Sanglærke 4, Hvid vipstjert 7, Engpiber 12, Stær 75, Tornirisk 5, Grønirisk 6, Gulspurv 3, Rørspurv 1 syng (MWH)

Kragemosen: Tejst 1 juv, Rørhøg 2 (Andy Jakobsen, Kastrup/MWH)


23.07.2002
Egholm/0bs. fra Kanhavekanalen: Strandskade 2, Stor regnspove 11, Hvidklire 12, Lille kobbersneppe 3 (yngledragt/flot kobberfarvet) (MWH)


22.07.2002
Ballen/Østerløkken: Munk 1 syng, Kornværling 2 syng (MWH)

Kragemosen: Rørhøg 3 - 2 hun + 1 han, Stær ca. 300 til overnatning (MWH)

21.07.2002
Issehoved: Splitterne 2, Hvid vipstjert 3, Engpiber 6, Sanglærke 8, Tornsanger 2 (MWH)

Nordby: Gråsisken 1 overfl (MWH)

Hesselholm: , Tinksmed 2 (LeB)


20.07.2002
Ballen/Østerløkken: Munk 1 syng, Havesanger 1 syng, Gulbug 1, Gransanger 1 syng, Gråsisken 1 (MWH)

Hesselholm: Lille regnspove 316 er højeste dagstotal i sommeren ud af over 2.700 24.06-cirka 10.08.2002 (LeB)


19.07.2002
Ballen/Østerløkken: Munk 2, 1 hun fou, 1 han syng, Gulbug 1 fod. unger, Kornværling 1 syng (MWH)

Besser: Grågås 225 (Knud Berggren via MWH)

Hesselholm: , Tinksmed 2 (LeB)


15.07.2002
Issehoved: Karmindompap 1 syng (JJ)

Hesselholm: Mudderklire 1 (LeB)


14.07.2002
Trekanten: Skovsneppe sidste dag hvor den ses i skumringsflugt langs den nordøstlige skovkant (LeB)


13.07.2002
Ballen: Den sidste spurvehøgunge forlod reden (MWH)


12.07.2002
Ballen: 2 flyvefærdige spurvehøgunger tilbage i reden (MWH)

Hesselholm: Mudderklire 1 (LeB)


11.07.2002
Hesselholm: Brushane 6, Tinksmed 1 (LeB)


10.07.2002
Kolby Kaas v/DLG: Husrødstjert sy. 1 (Stig Englund via CBr)
Bjørnedammen: Grågås >200 (S. Englund via CBr)


09.07.2002
Kongehøjen: Svaleklire 3, Grågås>50 (CBr)


08.07.2002
Ringebjerg: FISKEØRN 1 trk skarpt forfulgt af en flok strandskader. Rørhøge ses regelmæssigt i området (Jens Færch-Hansen). Kan det være den samme fiskeørn som CBr så i går? Og er den mon stadig på øen eller er den trukket videre vestpå?


07.07.2002
Sælvig: FISKEØRN 1, Tårnfalk 2, Spurvehøg 1, Rørhøg 2, Musvåge 2 (CBr)


06.07.2002
Brattingsborg Skov 1, Gærdesanger 2, Blåmejse 3, Gærdesmutte 3, Gransanger 2, Grønirisk 1, Musvit 1, Gråkrager 8, Ringdue 5, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Gulspurv 5, Tornsanger 2, Munk 5, Stær 475, Musvåge 2 (CBr)

Samsø: HAVØRN imm. 1 (CBR)


04.07.2002
Samsø: Ørn uspec. medd. af R.T.H. (CBr)
Lilleøre: Mursejler 12 trækkende syd(MWH)


03.07.2002
Samsø: Ørn uspec. 1 (sandsynligvis Havørn) 08:10 - 08:20 - medd. af RTH (MWH)

Kanhave: Løvsanger 2 syng, Gråsisken 2 (MWH)

Trekanten/Grusgraven: Gråsisken 1 (MWH)

Østerløkken: Kornværling 2 syng (MWH)


02.07.2002
Bjørnedammen: Grågås 162 (CBr)

Sælvig: Rørhøg 1, Svaleklire 1 (CBr)

Lillehavet/Langør: Havterne 10, Stor præstekrave 2 (MWH)

Området Ørby-Svinefarmen: Ravn 1 med manglende svingfjer ses regelmæssigt (Lars Clausen via Steen Stjerne Pedersen)


01.07.2002
Lillehavet/Langør: Dværgterne 2 (MWH)

Ægholm (Set fra Kanhavekanalen): Fiskehejre 4, Gravand 12, Vibe 1, Hvidklire 2, Rødben 4, Stor regnspove 12, Tinksmed 1, Alm.ryle 1 (MWH)

Hesseholm: Hvinand 1 måske en af de 2 fra 26/6? (LeB)

Juni 2002

30.06.2002
Mose v. Østerby: Grågås 83, Gråand 10, Krikand 8, Rørhøg 1 han, Stor præstekrave 1, Vibe 2, Brushane 1 hun, Rødben 1, Hvidklire 9 (CBR, MWH)

Issehoved: Dværgterne 1, SORTRYGGET HVID VIPSTJERT 1, Karmindompap 1 syng medd. Martin Nielsen, København (MWH)

Hesselholm: Brushane 1 (LeB)


29.06.2002
Ballen: Spurvehøgungerne er stadig OK - begge forældrefugle ses omkr. reden (MWH)


28.06.2002
Issehoved: Stor præstekrave 1 par (MWH)

Kragemosen: Rørhøg 2 (MWH)

27.06.2002
Nordby Bakker/SV for Rosendal: Karmindompap 2 syng (IEE)

Langør/Lillehavet: Tårnfalk 1, Strandskade 4, Stor regnspove 3, Rødben 2 (MWH)

Naturskolen-Grønhøj-Lilleøre (off. tur): Fiskehejre, Knopsvane, Ederfugl, Gråand , Blishøne, Svartbag, Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge, Havterne, Splitterne, Strandskade, Landsvale, Digesvale, Sanglærke, Engpiber, Rørsanger, Husskade, Stær (MWH)

Ballen: Spurvehøgrede m. 5 unger stadig intakt (JJ)

26.06.2002
Ballen: Spurvehøgeungerne lever endnu (JJ,MWH)

Nordby Bakker/SV for Rosendal: Karmindompap 2 syng (IEE)

Kanhave: Løvsanger 1 syng, Gransanger 1 syng, Gærdesanger 1 syng, Ravn 2, Gråsisken 2 (MWH)

Hellemosen: Fiskehejre 4, Knopsvane 2 + 5 pull, Stær 400 (RSHP)

Tranebjerg: Mursejler 7 (MWH)

Hesselholm: HVINAND 1 (sommerobservationer er usædvanlige), Sortklire 1 (LeB)


25.06.2002
Ballen: Grantræ med en spurvehøgrede fældet. 5 - ca. 14 dage gamle - unger overlevede. Grantoppen med reden og ungerne blev derefter anbragt opad et andet grantræ og bundet fast. Hunnen accepterede arrangementet senere på dagen og fodrede ungerne. (JJ, MWH)


24.06.2002
Nordby Bakker/SV for Rosendal: Karmindompap 2 syng (IEE)

Hesselholm: 1 (første på returtrækket) (Leb)


23.06.2002
Nordby Bakker/SV for Rosendal: Rødstjert 2, Karmindompap 3 syng (IEE)


22.06.2002
Nordby Bakker/SV for Rosendal: Karmindompap 2 syng (IEE)


21.06.2002
Kragemosen: Rørhøg 2 par (alle 4 i luften samtidigt) (MWH)

Nordby Bakker/SV for Rosendal: Karmindompap 2 syng (IEE)

Hesselholm: Brushane 2 hunner (LeB)


20.06.2002
Mose v. Østerby: Fiskehejre 2, Krikand 7, Vibe 7, Tinksmed 3, Svaleklire 1, Rødben 5 + 2 juv, Gøg 2, Hvid vipstjert 5, Stær 17, Rørspurv 3 hanner syng + 1 hun (BSN, MWH)

Tranebjerg: Trane 3 overflyvende kl 07:54 N via Ole Kæmpe (MWH)

Issehoved: Rørhøg 1 han (N-han fra Kragemosen), Karmindompap 2 syng (IEE)

Nordby Bakker/SV for Rosendal: Karmindompap 2 syng (IEE)

Hesselholm: Strandhjejle 1 (LeB)


19.06.2002
Nordby Bakker/Tornbjerg: Karmindompap 1 syng (MWH)

Nordby Bakker/Issehoved: Karmindompap 1 syng (MWH)

Nordby Bakker/SV f. Rosendal: Karmindompap 1 syng (IEE)

Kragemosen: Rørhøg 1 han, Nattergal 1 syng (MWH)

Langør/Lillehavet: Hvidklire 1 (MWH)

Hesseholm: Hvidklire 1 er første på returtrækket (LeB)


18.06.2002
Mårup Skov: Ravn 2 m. 3 nyudfløjne unger via Stefan Rasmussen (MWH)


17.06.2002
Langør/Naturskolen: Rørsanger 1 syng (MWH)


16.06.2002
Langdalen (ml. Frydendal og Lystoft): Rødrygget tornskade 1 hun, Karmindompap 1 syng (SDy)

Brattingsborg Skov: Rødstjert 1 syng, Kærsanger 1 syng (MWH)

Nordby: Rødstjert 1 syng (SDy)


15.06.2002
Brattingsborg skov: Havesanger 4, Tornsanger 3, Munk 6, Løvsanger 6, Gransanger 5, Rørsanger 2-3, Fuglekonge 1 sy, Træløber 3, Gråsisken 2, Dompap 2 (CBr, SDy, MWH)

Barnekold: Klyde 18, Strandskade 1, Vibe 8, Lille kobbersneppe 1, Stor regnspove 4, Rødben 8 (SDy, MWH)


14.06.2002
Issehoved: Rørhøg 1 han fou (N-hannen fra Kragemosen, den med hakket i højre vinge), Fasanhøne m. 10 - 12 kyllinger, Jernspurv 1 syng, Gulbug 4 syng, Tornsanger 4 syng, Kærsanger 1 syng + fou, Munk 1 syng, Bogfinke 2 syng, Grønirisk 2, Karmindompap 3 syng + 1 hun (2 syng hanner V og SV for P5, 1 ved P4), Gulspurv 3 syng (MWH)

Kragemosen: Rørhøg 2 par, Skægmejse 2, Rørsanger 3 - 5 syng, Rørspurv 5 syng (MWH)


13.06.2002
Langør/Lillehavet: Klyde 1, Dværgterne 1 (MWH)


12.06.2002
Ballen: Kærsanger 2 syng (JJ)


11.06.2002
Langør/Lillehavet: Klyde 3, Rødben 2, Dværgterne 2 (MWH)


10.06.2002
Besser: Sangdrossel 1 syng, Rødstjert 1, Gærdesmutte 2 syng, Gransanger 1 syng, LUNDSANGER 1 set (08:15 - 08:25) syng (15:05 - 15.10), Munk 2 syng, Gulbug 2 syng, Grå fluesnapper 3, Bogfinke 7 syng, Stillits 1 (MWH)


09.06.2002
Brattingsborg Skov (sydlige del): Musvåge 3, Ringdue 10, Huldue 4, Stor flagspætte 1, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 1, Musvit 3, Gransanger 3, Løvsanger 4, Munk 5, Havesanger 1, Tornsanger 5, Bogfinke 5, Skovskade 1, Gulspurv 2 (CBr, MWH)

Brattingsborg Strand: Ederfugl 21 hunner + 53 ællinger i 4 grupper, Stor præstekrave 2, Strandskade 4 par, Hvid vipstjert 5, Engpiber 3, Gulspurv 5 (CBr, MWH)

Asmindør Hage: Kærsanger 1 (TWH, MWH)

Kragemosen (v. Rosendal): Karmindompap 1 syng (TWH, MWH)

Ballen - Besser: Rørhøg 1, Musvåge 1, Rødstjert 3, Grå fluesnapper 6, Gulbug 5, Gråsisken 3, Kornværling 2 (Thomas Hellesen via MWH)

Hesselholm: Hvidklire 1 er sidste på optrækket (LeB)


08.06.2002
Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 2, Lille lappedykker 1 syng, Rørhøg 2 (nordparret), Nattergal 1 syng, Karmindompap 1 syng (MWH)

Issehoved: Karmindompap 4 (3 syng hanner + 1 hun)

Nordby bakker: Karmindompap 2 syng (IEE)
Pt. ser det ud til at der er 5 -7 Karmindompap-par i den nordlige del af Nordby bakker (Kragemosen - Trappertbakken - Issehoved) (MWH)

Kyholm: Tejst 23 (TWH)

Mårup Havn: Kærsanger 1 syng (MWH)

Besser: LUNDSANGER 1 syng (Thomas Hellesen, Kbh. via ibaah) (MWH)


07.06.2002
Hesselholm: Kærsanger 1 syng (LeB, MWH)


06.06.2002
Langør/Naturskolen: Husskade 2 m. 3 unger (MWH)

Hesselholm: Lille regnspove 1 (sidste på optrækket), Stenpikker 1 hun er sidste ud af ialt 123 på lokaliteten i løbet af foråret, Rødrygget tornskade 1 hun (LeB)


05.06.2002
Issehoved: Mursejler 5 - (3 trk N, 2 fou) Rørsanger 1 syng, Karmindompap 5 (4 syngende, røde hanner + 1 hun) (JJ,MWH)

Kragemosen: Taffeland 1 hun m. 8 pull, Rørhøg 2 par (Nordparret: hannen afleverede bytte til hunnen i luften), Nattergal 2 syng, Skægmejse 2, Karmindompap 1 syng v. Mosletgård (her sad den også 31/5) (JJ,MWH)


04.06.2002
Østerløkken: Rørhøg 1 han (MWH)

Langør/Naturskolen: Rørhøg 1 han (BjM)

Barnekold: Skarv, Knopsvane 28, Gravand 6, Ederfugl 10 hunner + 1 hun m. 3 ællinger, 1 hun m. 2 ællinger, 1 hun m. 4 ællinger, Gråand 6, Skeand 1 han, Strandskade 4 par, Klyde 3, Vibe 2 par, Stor regnspove 14, Lille kobbersneppe 17, Rødben 4, Hættemåge, Stormmåge, Havterne, Sanglærke 2, Bysvale 4, Landsvale 2, Stær 6, Tornirisk 1 han (MWH)

Asmindør Hage: Ederfugl 2 hunner m. 5 ællinger, Nattergal 1 syng, Munk 1 syng, Tornsanger 5-7 syng, Gærdesanger 3 syng, Gulbug 4 syng, Kærsanger 1 syng, Karmindompap 1 2k syng (MWH)

Onsbjerg Vestermark: Rørhøg 1 hun (medd. af Jens Færch-Jensen) (MWH)


03.06.2002
Tranebjerg v. Kongehøjen: Rørhøg 1 han (MWH)

Langør/Naturskolen (i det ene af havens pæretræer): Husskade 2 + 1 stor unge uden for reden (MWH)

Issehoved: Gransanger 1 syng, Munk 1 syng, Gulbug 2 syng, Kærsanger 1 syng, Karmindompap 1 syng v. P4, Karmindompap 1 syng V for P5 (MWH)

Kragemosen (engen V for mosen, obs. fra P3): Rørhøg 1 han, Rødrygget tornskade 2 (han + hun), Tornirisk 2 par, Gråsisken 1 overfl., Rørspurv 2 syng (MWH)

Kragemosen: Rørhøg 3 - (2 hunner, den ene m. redemateriale + 1 han m. den skæve venstrevinge), Skægmejse 1 han - fodrende, Rørspurv mange (medd. af Jens Færch-Jensen) MWH

Hesselholm: Bynkefugl 2, K

Maj 2002

31.05.2002
Kragemosen: Rørhøg 3 (Nord-parret + Syd-han), Nattergal 1 syng, Skægmejse 2 (han+hun fodrende), Karmindompap 1 syng  (TWH, MWH)

Issehoved: Rødrygget tornskade 1 hun, Karmindompap 3 syng  (TWH, MWH)

Føldals Bakke, Nordby Bakker:  Rødrygget tornskade 1 par, Karmindompap 1 syng  (KGH)


30.05.2002
Lilleøre: Dværgterne 2  (MWH)

Hesselholm: Hvepsevåge 1 trk  (LeB)

Mårup strand m. skovkant: Rødstjert 2, Sangdrossel 1, Løvsanger mange, Gråsisken 2  (KGH)

Føldals Bakke: Rødrygget tornskade 1 par, Karmindompap 1 syng  (KGH)


29.05.2002
Alstrup: Nattergal 1 syng  (JJ,MWH)

Mårup: Kærsanger 1 syng (JJ,MWH)

Issehoved: Sorthovedet gul vipstjert (rst alene i et fyrretræ, meget sort hoved, ingen lys streg under øjet: thunbergii el. feldegg??), Mursejler 3, Kærsanger 1 syng, Rødrygget tornskade 1 han, Karmindompap 4 syng  (JJ,MWH)

Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 2 m. 2 pull, Rørhøg 4 (2 par), Gøg 5 (3 hanner + 2 hunner), Bynkefugl 1 hun, Nattergal 1 syng, Skægmejse 2 (1 par, fodrede v. reden ca. hver 3. min, fløj een gang væk m. ekskrementklump), Løvsanger 1 syng, Rørsanger 5 - 7 syng, Rørspurv 3 - 5  (IEE, JJ, MWH)

Kyholm, Lindholm: Tejst 10  (BjM)

Kyholm: Klyde 4 -6  (BjM)

Ballen: Splitterne 2  (KGH)

Føldals Bakke: Rødrygget tornskade 1 par, Karmindompap 1 syng  (KGH)

Barnekold: Ravn 1 overfl   (KGH)

Hesselholm: Rødrygget tornskade 1 han


28.05.2002
Lilleøre: Dværgterne 2  (MWH)

Sælvig: Karmindompap sy. 1, Blishøne 2 + 8 pull, Ravn 1 (CBR)

Ballen: Kærsanger 2 (JJ)

Hesselholm: AFTENFALK 10:30 - 11:00 1 2k hun rst, Sortterne 16:35 1 Ø, Bynkefugl 2 (LeB)

Langdalen:  Duehøg 1han, Rødrygget tornskade 1, Karmindompap 1  (KGH)


27.05.2002
Skovfogedhuset/Langør: Misteldrossel 1 syng  (MWH)

Langør/Lillehavet: Fiskehejre 1, Knopsvane 2, Gravand 2, Strandskade 2, Rødben 1, Klyde 1, Hættemåge 3, Stormmåge 1, Sølvmåge 6, Havterne 2  (MWH)

Nordby Bakker (V for Kragemosen): Rødstjert 1 han, Rødrygget tornskade 1 han, Dompap 1 par, Karmindompap 2 syng  (IEE)

27.05.2002 - (02.06.2002)
Ørby: Fiskehejre, Ringdue, Tyrkerdue, Gøg, Sanglærke, Landsvale, Solsort, Rødhals, Musvit, Gulbug, Allike, Grønirisk, Kornværling (KF)

Brokold/Besser Rev: Klyde 1, Agerhøne 2  (KGH) 

26.05.2002
Issehoved ("Fuglenes Dag" Kl. 04:30 - 08:00): Skarv 15, Grågås 2 + 3-5 par m. gæslinger, Rørhøg 3, Tårnfalk 1, Strandskade 2, Fasan 1, Blishøne 2, Svartbag 1, Sildemåge 1, Sølvmåge 1, Ringdue 13, Tyrkerdue 2, Gøg 3, Mursejler 1, Sanglærke 3, Landsvale 3, Digesvale 1, Hvid vipstjert 2, Engpiber 2 syng, Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Solsort 3, Nattergal 1, Gulbug 5, Munk 5, Tornsanger 8, Gærdesanger 3, Kærsanger 3, Havesanger 1, Gransanger 1, Rødrygget tornskade 1 hun, Gråkrage 4, Stær 1, Bogfinke 8, Kvækerfinke 1, Gråsisken 2, Grønirisk 1, Karmindompap 4 syng, Lille korsnæb 1, Tornirisk 4, Gulspurv 3 (CBr, JJ, MWH, Søren Peter Pinnerup)

Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 2, Rørhøg 2 hanner + 1 hun, Rødrygget tornskade 1 han, Karmindompap 1 han syng. Søren Peter Pinnerup

Nord for Thomasminde: Tejst 2. Søren Peter Pinnerup

Stolbakke: Rødrygget tornskade 1 par. Søren Peter Pinnerup

Barnekold: Duehøg 1 par, Strandhjejle 2, Lille kobbersneppe 2. Søren Peter Pinnerup

Alstrup: Rødstjert 1  (KGH)

25.05.2002
Tornbjerg, Nordby Bakker: Kærsanger 1  (KGH)

Føldalsbakke, Nordby bakker: Rødrygget tornskade 1 par, Karmindompap 1 syng   (KGH)

Kragemosen: Kærsanger 1 sy  (KGH)

Hesselholm: Sortklire 1, Bynkefugl 3 (LeB)


24.05.2002
Brattingsborg Skov (v. Lushage): Munk 2 syng, Tornsanger 1 syng, Gærdesanger 1 syng, Løvsanger 3 syng, Gransanger 1 syng, Dompap 1 (MWH)

Hesselholm: Hvepsevåge 2, Lærkefalk 15:35 1 fou, Karmindompap 1 syng (LeB)

Føldalsbakke: Blå kærhøg 1 han, Rødrygget tornskade 1  (KGH)


23.05.2002
Naturskolen: Gul vipstjert 3  (MWH)

Kragemosen: Rørhøg 2 ("Sydparret"), Bynkefugl 2 (JJ, MWH)

Issehoved: Huldue 1, Gøg 1, Hvid vipstjert 1 par, Gulbug 5 syng, Munk 2 syng, Tornsanger 5-7 syng, Løvsanger 2 syng, Gransanger 2 syng, Gærdesanger 1 syng, Kærsanger 2 syng, Skovskade 1, Karmindompap 3 syng, Tornirisk 1 par  (JJ, MWH)

Hesselholm: Hvepsevåge 1, Lille kobbersneppe 1, Bynkefugl 3 (LeB)


22.05.2002
Langør/Naturskolen: Ederfugl 8 hunner m. ca. 30 ællinger, Lille kobbersneppe 1, Rødben 3, Gøg 3, Gul vipstjert 36 (21 + 15), Gærdesanger 1 syng  (MWH)

Hesselholm: Hvepsevåge 1 (LeB)


21.05.2002
Langør/Skovfogedhuset: Misteldrossel 1 syng  (MWH)

Langør/Naturskolen: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Gul vipstjert 1 (MWH)

Hesselholm: Hvepsevåge 3 trk N (11:15), GULIRISK 2 - han og hun (18:15), Bynkefugl 5, SIVSANGER 1 (efterhånden sjældent iagttaget på Samsø) (LeB)

20.05.2002
Issehoved: Karmindompap 2 syng (IEE)

Nordby Bakker (V for Kragemosen): Karmindompap 1 syng  (IEE)

Kragemosen (den nordlige del): Gråstrubet lappedykker 1 par m. 2 pull, Grågås 1 par m. 5 pull, Taffeland 1 han, Gråand 1 par, Hvepsevåge 3 trk N (08:30), Rørhøg 2 par (par I i nordlige del, hannen har et hak i højre vinge, par II i den sydlige ende, hannen har en skæv venstrevinge), Gøg 2, landsvaler, bysvaler og digesvaler fouragerende, Hvid vipstjert 2, Gul vipstjert 15, Stenpikker 9, Bynkefugl 1, Nattergal 1 syng, Rødstjert 2, Løvsanger 3 syng, Tornsanger 4 syng, Rørsanger 2 syng, Broget fluesnapper 1 han, Skægmejse 2, Stillits 2, Rørspurv 4-6 par, Gulspurv 1 par  (TWH, MWH) 

Hesselholm: Hvepsevåge 1, Bynkefugl 1, Lille korsnæb 10 (LeB)


19.05.2002
Issehoved: Bynkefugl 2, Gulbug 2 syng, Tornsanger 3 par, KARMINDOMPAP 3 syng  (CBr, MWH)

Kragemosen: Rørhøg 1 han, Nattergal 1 syng  (CBr, MWH)

Nordby Bakker (V for Kragemosen): Karmindompap 1 syng  (IEE)

Ballen: Gøg 1, Kærsanger 1 syng  (JJ)

Hesselholm: Hvepsevåge 1 (LeB)

18.05.2002
Issehoved: KARMINDOMPAP 2 syng (IEE)

Kragemosen: Gul vipstjert 9  (IEE)

Ballen: Gul vipstjert 12, Stenpikker 2, Bynkefugl 1  (JJ)

Hesselholm: Nordlig gul vipstjert 24, Bynkefugl 1, Stenpikker 9 (max ud af 123 i på stedet i foråret), Rødrygget tornskade 1 han (LeB)


17.05.2002
Hesselholm: Blå kærhøg 11:10 1 han trk NØ, Hvepsevåge 1, Islandsk ryle 1, Bynkefugl 1 (LeB)


15.05.2002
Kragemosen: Gul vipstjert 1, Bynkefugl 3, Rødrygget tornskade 1 hun  (MWH)

Sælvig: Nattergal 1 syng  (CBr)

Langør: Dværgterne 1  (MWH)

14.05.2002
Kragemosen: Rørhøg 1 han, Gul vipstjert 50 (flest thunbergii), Stenpikker 19, Bynkefugl 6, Rødrygget tornskade 1 han  (MWH)

Issehoved: Gøg 1, Gulbug 2 syng, Gærdesanger 1 syng, Gransanger 2 syng  (MWH)

Langør/Naturskolen: Stor præstekrave 5, Gul vipstjert 72 (flava 7, thunbergii 65) (MWH)

Østerløkken: Bramgås 125 NØ, Gulbug 1 syng (MWH)

Tranebjerg/Kongehøjen: Bramgås 400 N (CBr)

13.05.2002
Langør/Naturskolen: Mørkbuget knortegås 1, Lysbuget knortegås 2, Stor præstekrave 2, Hvidklire 1, Rødben 2, Gøg 1, Stenpikker 2, Bynkefugl 3  (MWH)

Østerløkken: Munk 1 syng, Broget fluesnapper 1 rst, Gråsisken 1, Stillits 2 (MWH)

Hesselholm: Hvepsevåge 9 trk (10:50 - 12:10), Bynkefugl 1 (LeB)

12.05.2002
Brattingsborg Skov (Fuglestemmetur 04:00 - 07:30): Ringdue 4 + 26 overtrk, Fasan, Stor flagspætte 2, Gråkrage, Ravn 4, Allike 1, Gærdesmutte 4, Solsort, Sangdrossel 6,  Musvit 3, Sortmejse 2, Blåmejse 1, Halemejse (nordlig) 2 - (yngleadfærd), Gransanger 4, Løvsanger 5, Gærdesanger 2, Munk 3, SKOVSANGER 2, Tornsanger 1, Stær 2, Bogfinke 6, Gulspurv 3  (CBr, MWH)

Golfbanen: Lille lappedykker 1, Blishøne 2 par med unger, Grågås 2 m. gæslinger, Gråand 2, Strandskade 2, Ringdue 2, Gøg 1, Sanglærke 4 syng, Engpiber 1 syng, Hvid vipstjert 2, Landsvale, Bysvale, Solsort 4, Bynkefugl 3 rst, Gråkrage, Stær 5 fou, Munk 1 syng, Tornsanger 2, Rørsanger 1 syng, Gransanger 2 syng, Bogfinke 2 syng, Tornirisk 2 par, Grønirisk 2, Gulspurv 3 syng  (MWH)

Hesselholm: Tornsanger 1 (LeB)

11.05.2002
Mårup: Sangdrossel 1 syng, Dompap 2 - han og hun samler redemateriale  (CBr, MWH)

Issehoved: Tårnfalk 1 fou, Strandskade 4, Hvidklire 1 trk, Ringdue 26 trk, Huldue 1 trk, Tyrkerdue 4 trk, Sanglærke 1, Landsvale 8 trk,  Engpiber 1 syng, Hvid vipstjert 2, Gul vipstjert 17, Gærdesmutte 1, Jernspurv 1 syng,  Bynkefugl 6 rst, Rødstjert 1 hun,  Misteldrossel 1, Sangdrossel 1, Solsort 2, GULBUG 2 syng, SKOVSANGER 1 syng, Tornsanger 10, Løvsanger 5 syng, Gransanger 3 syng, Gærdesanger 2 syng, Munk 1 syng, Broget fluesnapper 3 1 han + 2 hunner, Stor flagspætte 1, RØDRYGGET TORNSKADE 1 HAN, Husskade 2, Skovskade 1, Gråkrage 5, Sortkrage 1 trk, Allike 8,  Tornirisk 3 par + 10 rst, Gråsisken 30, Kvækerfinke 1, Bogfinke 3 syng + 26 trk, Grønirisk 3, Stillits 1, Gulspurv 3  (CBr, MWH)

Kragemosen: Grågås 5 par m. gæslinger, Taffeland 2 hanner, Rørhøg 1 han (m. hak i højre vinge), Gul vipstjert 46 - flest Nordisk gul vipstjert, Bynkefugl 7 rst, RØDRYGGET TORNSKADE 1 han, NATTERGAL 1 syng, Tornsanger 2  (CBr, MWH)

Østerløkken: Misteldrossel 1 syng  (MWH)

Langør/Naturskolen: Blishøne 1 m. 2 unger, Grønbenet rørhøne, Stenpikker 1, Bynkefugl 1  (CBr, MWH)

Hesselholm: TRANE 16:25 4 NØ, Blå kærhøg 1 brun, DVÆRGMÅGE 1 2K N, Bynkefugl 2 (LeB)


10.05.2002
Østerløkken: HAVESANGER 1 syng, KÆRSANGER 1 syng (MWH)

Langør/Skovfogedhuset: Broget fluesnapper 2 han + hun  (CBr)

Hesselholm: Hvepsevåge 1 N, Blå kærhøg (brun) 1 N, Bynkefugl 2 (LeB)

Stavns Fjord/Hjortholm (kl. 11:00): TRANE 5 indtrk fra V - fløj ned bag Borgbanken - rast?   (MWH)

Yderste Holm: TRANE 5 trkf (11:06), trak derefter retur m. SV  (JSA)
(kl 14:08 blev 5 traner set trække N v. Gjerrild, Djursland)
             

Alstrup: Rørhøg 2 han + hun  (MWH)

Stavns Fjord/Hundsholm: Ederfugl 1 hun m. 5 ællinger (de første i år) (MWH)

09.05.2002
Kragemosen: Rørhøg 2 han + hun, Stenpikker 3 rst  (MWH)

Hesselholm: TRANE 15:25 2 NØ, KORTNÆBBET GÅS 12 NØ, Fjeldvåge 1 N  (LeB)

Issehoved (12:30 - 14:00): Fjeldvåge 4 trk, Stor præstekrave 4, Gul vipstjert 15-20 rst (flest nordisk gul vips.), Landsvale 30 + trk N, Bysvale 10 + trk N, Stenpikker 6 rst, Tornsanger 2 syng  (MWH)

Sælvig: BIÆDER 1 rst 16:30 - 17:30 (CBr, MWH)

Mårup Vesterstrand: TRANE 7 indtrk fra V ind over Mårup Skov kl. 14:00 medd. af Ole Kæmpe, Kolby (MWH)

Hesselholm: TRANE 2 trk  (LeB)

Barnekold: Gøg 1 hørt  medd. af Frands Mortensen  (MWH)

Yderste Holm: Blisgås 1 rst, Grågrås 50 rst, Dværgfalk 1 N, Rødstjert 1 rst - medd af Jacob Sterup, Gislev, Fyn  (JSA)  MWH)

Kolderne: Stenvender 5 rst, Dværgterne 1 overfl  (JSA)

Hjortholm: Bynkefugl 1, Stenpikker 2  (JSA)

08.05.2002
Sælvig: Tårnfalk 2 v. redekasse  (CBr)

Hesselholm: Gøg 1, Bynkefugl 1 (LeB)

Langør/Naturskolen: Gråand 1 m. 5 ællinger, Hvidklire 11, Lille kobbersneppe 2, Grønbenet rørhøne 2, Landsvale 10, Digesvale 1, Nordisk gul vipstjert 5, Bynkefugl 2, T0RNSANGER 3  (MWH)

07.05.2002
Østerløkken: Misteldrossel 1 syng, Stillits 2  (MWH)

Tranebjerg: Gøg 1 (3 kuk) medd. af Käte Printz   (MWH)

Langør/Naturskolen: Landsvale 8, Digesvale 1, Hvid vipstjert 2, Gul vipstjert 7 (NORDISK GUL VIPSTJERT/thunbergii 5 + gul vipstjert/flava 2), Broget fluesnapper 1 han, Bynkefugl 3, Løvsanger 1 syng, Gærdesanger 1 syng, Tornirisk 2, Stillits 2  (MWH)

Kragemosen: Rørhøg 3 (2 hanner + 1 hun), Bynkefugl 6 - 8 (LeB)

Stavns Fjord: MIDDELHAVSSØLVMÅGE 1 ad rst Thomas Eske Holm(ibaah)via birdwatch.dk    (MWH)

06.05.2002
Ballen: Rødstjert 1 han  (JJ)

Østerløkken: Rødstjert 1 (MWH)

Langør/Lillehavet: Mørkbuget knortegås 1, Lysbuget knortegås 2, Lille kobbersneppe 16  (MWH)

Brattingsborg Skov: Misteldrossel 2 rst, Munk 8 syng, Gærdesanger 2 syng, Løvsanger 5 syng, Gransanger 4 syng  (MWH)

Hesselholm: Sortklire 1 (LeB)


05.05.2002
Langør/Lillehavet: Lille kobbersneppe 49., Hvidklire 5, Rødben 4 (MWH)

Langør/Kirkebugten: Lille kobbersneppe 8  (MWH)

Hesselholm: Sortklire 1, Rødstrubet piber 1 rst (LeB)

04.05.2002
Hesselholm: Kortnæbbet gås 4 SØ,  Sortklire 1 (LeB)


03.05.2002
Østerløkken (i have): Sjagger 1 rst, Broget fluesnapper 1 han, Gærdesanger 1 syng, Munk 2 (han + hun), Løvsanger 1 syng (MWH)

Sælvig: GØG 1, BYSVALE 1, Landsvale 12  (CBr)

Langør/Kirkebugten: Lille kobbersneppe 24, Stor regnspove 2, Hvidklire 1  (MWH)

Langør/Lillehavet: Stor præstekrave 2, Lille kobbersneppe 18, Hvidklire 8, Rødben 4   (MWH)

Langør/Naturskolen: Gul vipstjert 1  (MWH)

Hesselholm: Sortklire 1 (LeB)


02.05.2002
Langør/Lillehavet: Klyde 2, Lille kobbersneppe 23  (MWH)

Skovfogedhuset: Broget fluesnapper 1 han, Gransanger 1 syng, Løvsanger 4 syng, Gærdesanger 1 syng  (MWH)

Kanhave (200 m S for på ådsel i strandkanten): Ravn 2  (MWH)

Hesselholm: KORTNÆBBET GÅS 4 Ø, Bynkefugl 1, Skovpiber 1 (LeB)


01.05.2002
Hesselholm: RØD GLENTE 11:20 1 N, Blå kærhøg (brun) 1 N, Rørhøg 1 hun S, Skovpiber 1 (LeB)

Langør/Naturskolen: Gravand 2 par, Stor præstekrave 1 par, Strandskade 2 par, Hvidklire 9, Rødben 5, Havterne 3, Dværgterne 1, Gul vipstjert 5, Gærdesanger 1 syng, Løvsanger 1 syng  (MWH)

April 2002

30.04.2002
Ørby: Ravn 2 medd. af Henning Schneider    (MWH)

Hesselholm: Skeand 1 par  (LeB)

Langør/Naturskolen: Klyde 2, Stor præstekrave 2, Hvidklire 5, Lille kobbersneppe 14, Rødben 3, Havterne 8, DVÆRGTERNE 2, Sanglærke 2 syng,  Landsvale 6, Engpiber 3 par ( redebyg. + syng), Hvid vipstjert 2, Gul vipstjert (flava) 7, Gærdesanger 1 syng, Tornirisk 14 rst   (MWH)

29.04.2002
Brundby: Stillits 4 (på foderbræt) medd. af Jens og Margrethe Bay (MWH)

Østerløkken: Gransanger 1, Munk 1 hun   (MWH)

Naturskolen/Langør: GUL VIPSTJERT 5, Løvsanger 2 syng  (MWH)

Hesselholm: Hvidklire 48  (LeB)

28.04.2002
Mose v. Østerby: Rørhøg  1 par, Gravand 2, Atlingand 2 par, Skeand et par, Vibe 8, Rødben 4, Dobbeltbekkasin 3, Svaleklire 1, Engpiber 1 syng,  Sjagger 60 overfl., Rørspurv 4  (MWH)

Skovfogedhuset/Langør: Træløber 1 fou + syng, Jernspurv 1 syng, Løvsanger 2 syng, Gransanger 1 syng, Skovskade 1 (MWH)

Mårup: Rødstjert 1 han, Vindrossel 1 rst, Sangdrossel 5 rst  (MWH)

Kragemosen: Rørhøg 1 han ("Kragemose-hannen" m. hak i højre vinge) fløj med bytte - landede v. redepladsen i rørerne (MWH)

Møgelmosen: Atlingand 1 han (BSN)

27.02.2002
Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Fjeldvåge 1, Munk 3 syng, Ravn 2 v/rede, Dompap 2  (MWH)

Ballen: Bynkefugl 1 (JJ)

26.04.2002
Labyrinten: Jernspurv 1 syng, Gærdesanger 2 syng, Løvsanger 3, Tornirisk 5  (MWH)

Issehoved: Broget fluesnapper 1 rst, Munk 1 rst, Løvsanger 3 rst  (MWH)

Ballen: Landsvale 15 fou  (MWH)

25.04.2002
Issehoved: Spurvehøg 1 trk, Landsvale 3, Digesvale 2 trk, Ringdrossel 1 hun rst, GRÅ FLUESNAPPER 1 rst   (SDy, CBR, MWH)

Kragemosen: RØDSTJERT 1 han (CBR)

Naturskolen/Langør: Landsvale 3, Hvid vipstjert 2,(Grønhoved): Mørkbuget knortegås 2, Lysbuget knortegås 2, (Lillehavet): Mørkbuget knortegås 6, Lille kobbersneppe 11,  (MWH)

Barnekold: Hjejle 250, Vibe 6, Klyde 5, Stor regnspove 2, Hvidklire 6, Rødben 8, BROGET FLUESNAPPER 1 han  (MWH)

Hesselholm: MOSEHORNUGLE 1 overflyvende (19:45)  (LeB)

Mose v. Østerby: BYNKEFUGL 3  (BSN)

24.04.2002
Issehoved: Rørhøg 1 hun trk (09:00)  (SDy, MWH)

Kragemosen: Grågås 4 par med gæslinger (kuldstørrelser: 9 - 6 - 5 - 3), Rørhøg 4 2 han, 2 hun  (SDy, MWH)

Øster Hede: Dværgfalk 1 rst  (SDy)

Hesselholm: Hvidklire 11  (LeB, SDy)

Sælvig: Landsvale 3 (CBr)

23.04.2002
Lilleøre: Mørkbuget knortegås 4, Tårnfalk 2(han hvilende/jagende, hun rugende, kigger af og til over kanten af kassen), Havterne 5, Vibe 2 par, Stor præstekrave 2, Hvidklire 2, Rødben 4, Engpiber 15 rst, Stenpikker 1, Ringdrossel 1, Landsvale 2  (SDy, MWH)

Issehoved: Rød glente 1 (08:50) trkf, Digesvale 3, Landsvale 1, Kvækerfinke 50   (SDy)

Trekanten: Fiskeørn 1 (10:15) fiskende  (SDy)

Tranemosen: Svaleklire 1 i sdr. rst  (SDy)

Hellemosen: Landsvale 4, Digesvale 1, Tornirisk 60  (SDy)

Toftebjerg: Rørhøg 1 ad han jagende  (SDy)

Østerby: Ravn 1  (SDy)

Lushage: Dværgfalk 1 (14:45) N, Rød glente 1 (samme som Issehoved kl. 08:50), ALM.KJOVE (lys fase)1 (14:35), BYSVALE 1 indtrk, Landsvale 6  (SDy)

Onsbjerg: Stenpikker 2 (han og hun), Landsvale 1  (BSN)

Hesselholm: Hvidklire 12, Stenpikker 1 han, Landsvale 2 (LeB)

Østerløkken: Misteldrossel 1 syng  (MWH)

 

22.04.2002
Issehoved: Rørhøg 1 hun N, Spurvehøg 23 trk, Dværgfalk 1 trk, Svaleklire 2 trk, Engpiber 400, Landsvale 7, Rødhals 30, Stenpikker 1 hun, Sjagger 350 trk, Ringdrossel 4, Løvsanger 10, Gransanger 2, GÆRDESANGER 2, Rørspurv 11  (SDy, CBr, MWH)

Langør/Skovfogedhuset: Løvsanger 3, Gransanger 5  (MWH)

Hesselholm: Bramgæs trk (02:30), Fiskeørn 1 R (16:05) på pæl med fisk, Tinksmed 1 (21:30), Svaleklire 1, Digesvale 6, Landsvale 3, Ringdrossel 2, Stenpikker 1 hun rst, Løvsanger 3  (LeB, SDy)

Trekanten fra Skovfogedboligen - skovstien til grusgraven: Skovsneppe 1 terrtorialflugt (21:05 - 21:20)  (LeB, SDy)

Mårup: Sjagger 400   (SDy)

Øster Hede: Sjagger 250  (SDy)

Kragemosen: Rørhøg 2 han, Ringdrossel 1 hun, Rødhals 15  (SDy)

Langør/Naturskolen: Landsvale 2, Stor korsnæb (MWH, SDy)

Lilleøre: Stor tornskade (SDy)

Langør/Kirkebugten: Fiskehejre 8, Hvidklire 2, Havterne 1  (MWH)

Østerløkken: Løvsanger 1, MUNK 1 syng  (MWH)

Hellemosen: Knopsvane 1 (redebyggende)  (RSHP)

21.04.2002
Issehoved: Bramgås 17 trk, Dværgfalk 1 trk, Rørhøg 3, Hvidklire 3 trk, Svaleklire 1 trk,  Huldue 1 syng,  LANDSVALE 1 trk, DIGESVALE 8, Skovpiber 5 trk, Jernspurv 5, Sangdrossel 20, Ringdrossel 2 rst, Sjagger 170 trk, Rødhals 70 rst, LØVSANGER 2 syng, Skægmejse 1 trf, Kærnebider 1 trk, Bjergirisk 2 trk, Rørspurv 11 trk  (SDy, BSN, MWH)

Møgelmosen: DIGESVALE 1, LANDSVALE 2, Stenpikker 2  (SDy, BSN)

Langør/Skovfogedhuset: LØVSANGER 1 (SDy, BSN)

Hesselholm: Vandrefalk 1 (19:00) S, Dværgfalk 1 (18:20), Stor præstekrave 4 trk, Svaleklire 1 trk  (LeB, SDy)

20.04.2002
Issehoved: Rørhøg 3 trk, Fiskeørn 1 N (08:15) + 1 N (14:30)Musvåge 18, Spurvehøg 19, Skovpiber 2 trk, Sjagger 120 trk, Vindrossel 20 trk, Misteldrossel 3 -1 syng, Bjergirisk 5 trk, Stor korsnæb 2 trk, Kvækerfinke 3000 trk (BSN, SDy, MWH)

Kragemosen: Lille lappedykker 1 syng, Gråstrubet lappedykker 1 syng, Rørhøg 1 han fou, Grågås 3 - 4 par m. gæslinger  (SDy)

Hesselholm: Blå kærhøg 1 hun N (10:23)  (BSN, MWH)
Fiskeørn 2 (13:40 og 18:05), Dværgfalk 3, Tårnfalk 1 N, Ederfugl 40 NØ, Stor regnspove 11 NØ, Svaleklire 2  (LeB, SDy)

Kanhave: Fiskeørn 1 trk (11:15), Toppet lappedykker 1 (SDy)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Sjagger 100 rst, Gransanger 6 sy

Østerløkken: LANDSVALE 1  (MWH)

19.04.2002
Issehoved: STEPPEHØG adult han T N 07:45-55, rørhøg 3 trk +  2 rst, Fiskeørn 8 trk, dværgfalk 3 trk, svaleklire 2 trk, stor regnspove 32 trk, lille kobbersneppe 40 trk, SORTHOVEDET MÅGE trk NØ 09:15, splitterne 6 trk, havterne 3 trk, SKOVPIBER 4 trk (første), kvækerfinke 1.350 (CBr, MWH, SDy).

Hesselholm: Svaleklire 1, LILLE REGNSPOVE 1 trk, hvidklire 2 rst (LeB, SDy).

Onsbjerg: Rørhøg 1 han, Musvåge 1 T, Dværgfalk 1, (BSN)

Østerløkken: Rørhøg 1 han, Bogfinke og Kvækerfinke 60-70 i blandet flok R (SDy, MWH)

Øster Hede: Dværgfalk 1 NV (18:00) (SDy)

18.04.2002
Alstrup - syd (begge sider af Alstrupvej): Lydtæppe af hundredevis syngende og pludrende vindrosler  (MWH)

Langør/Naturskolen: Sjagger 200 T, Vindrossel 9 R, Kvækerfinke 15 R (MWH)

Hesselholm: Sortstrubet lom 2 T, Sangsvane 1 ad R, Fiskeørn 1 NØ (kl. 18:00), Duehøg 1 hun jagende, Dværgfalk 1 han T, Klyde 2 HVIDKLIRE 2 T, Svaleklire 14 T (HERAF 12 T I ÉN FLOK), Stor regnspove 12, Havterne 3 -5, Skærpiber 1 T  (SDy)

Ballen: Rørhøg 1 han, Stenpikker 1  (JJ)

17.04.2002
Mårup: Sjagger 47, Vindrossel 18, Misteldrossel 1, Sangdrossel 1 - alle R/F Sangdrossel 2 SY   (SDy, MWH)

Langør/Kirkebugten: Lille kobbersneppe 4 (MWH)

Langør/Naturskolen: Mørkbuget knortegås 1, Lysbuget knortegås 2, Tårnfalk 2 v. kassen, Blishøne 2 par, Grønbenet rørhøne 1, Klyde 2, Stor præstekrave 2,  Alm.ryle 115, Stor regnspove 7, Rødben 19, Lille kobbersneppe 25, Sangdrossel 1 SY, Rørspurv 1 SY  (SDy, MWH)

Vester Hedekrog: Gråstrubet lappedykker 13, Sortand 100, Fløjlsand 180, Toppet skallesluger 41, HAVTERNE 1  (SDy)

Yderste Holm: HAVTERNE 3  (SDy)

Brattingsborg/Jettehøj: Musvåge 4, Misteldrossel 2 R, Vindrossel 1 R, Bogfinke 50 R  (SDy, MWH)

Ballen/Festivalpladsen: Vindrossel 500 R (SDy)

Nørreskifte: Gravand 2 par  (RSHP)

16.04.2002:
Toftebjerg: Stenpikker 1 R  (SDy)

Hellemosen: Fiskehejre 2, Knopsvane 2, Blishøne 2  (RSHP)

15.04.2002:
Issehoved: Misteldrossel 1 T, Engpiber 50 R  (BSN, SDy, MWH)

Kragemosen: Rørhøg 1 par (han m. hak i højre vinge) (BSN, SDy)

Mose v. Østerby: Atlingand 1 par, Spidsand 1 han  (BSN, SDy)

Møgelmosen: Dobbelbekkasin 4 (BSN, SDy)

Hesselholm: Duehøg 1 R  (LeB)

Sælvig: Mosehornugle 1 R - (fundet af Palle Jensen, Østerby), Ravn 2  (LeB, SDy, CBR, MWH)

Yderste Holm, Stavns Fjord: Mørkbuget knortegås 15, Lille kobbersneppe 40, Alm.ryle 200  (SDy)

14.04.2002
Issehoved: Mosehornugle 1  (SDy)

Vester Hedekrog (totaloptælling): Nordisk lappedykker 2, Gråstrubet lappedykker 32, Skarv 40, Knopsvane 5, Ederfugl 630, Bjergand 4 T, Sortand 590, Fløjlsand 130, Havlit 2, Toppet skallesluger 41, Strandskade 16, Stor præstekrave 4, Hættemåge 10, Sølvmåge 25, Splitterne 16 N (SDy)

Østerløkken: Stær 200 R, Kornværling 3 - 2 SY  (MWH)

Nørreskifte: Dompap 2  (RSHP)

13.04.2002
Issehoved: Knopsvane 2, Grågås 2, Gravand 2, Ringdue 2 par + 9 TF, Sanglærke 3 SY, Engpiber 5 par, Hvid vipstjert 2, STENPIKKER 1 R, Rødhals 4, Sjagger 117 T, Misteldrossel 3 T, Vindrossel 19 T, Sangdrossel 1 SY, Jernspurv 4, Gransanger 1 SY, Kvækerfinke 3, Finker 55 TF, Dompap 1 hun, Tornirisk 16, Husskade 2, Stær 22 T, Gulspurv 4 (CBR,MWH)

Kragemosen: Rørhøg 1 hun  (CBR,MWH)

Præsteskoven, Besser: Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY, Musvit 2, Stillits 2 F  (MWH)

Alstrup: FISKEØRN 1 N (11:30), Musvåge 1, Rørhøg 1 han, Tårnfalk 1, Vindrossel 40 - 50  (MWH)

Barnekolod: Klyde 2  (MWH)

Hesselholm: FISKEØRN 2 N (16:00-17:30)   (LeB)

Ballen (i have): Gråsisken 2, Skovskade 1  (JJ)

12.04.2002
Filipsdal: TRANE 2 R på en kornmark - medd. af Carl Erik Nøhr, som opdagede dem v. 7-tiden. Jeg kørte derud og iagttog dem til 08:45, hvor de lettede og fløj mod N ud over Stavns Fjord.  (MWH)

Ballen: Svaleklire 1  (JJ)

11.04.2002
Østerløkken: Sjagger 225 (150 + 75) T, Kvækerfinke 5 (der har været kvækerfinker i min have/v. foderbræt siden først i nov. - 25, da der var flest)  (MWH)

Langør/Lillehavet: Fiskehejre 1, Gravand 4, Gråand 1, Krikand 4, Strandskade 4, Stor præstekrave 2, Stor regnspove 1, Rødben 9, Hybridkrage (krydsning mellem Gråkrage og Sortkrage) 1 (MWH)

Brattingsborg: LØVSANGER 1 (CL)

10.04.2002
Issehoved: Græsset er brændt af! - led i Statsskovvæsenets plejeplan af bakkerne, i stedet for afgræsning - medd. af Søren Peter Kjeldahl (JJ,MWH)

Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 2, Rørhøg 3(2 hunner + 1 han) - hannen og den ene hun "gik ned" i mosen i omr. ved den gamle redeplads, Skægmejse 3, Tornirisk 36 R  (JJ,MWH)

Sælvig: Svaleklire 1 (CBR)

Langør/Naturskolen: Tårnfalk 2 - hunnen i og ved kassen, hannen brugte en del tid og energi på at fordrive krager fra tæerne omkr. redekassen, Gransanger 1 F   (MWH)

Besser: FISKEØRN 1 - medd. af Søren Nielsen, Stenskov  (MWH)

09.04.2002
Barnekold: Rørhøg 1 han, Hjejle 350, Vibe 4 par, Alm.ryle 100, Stor regnspove 32, Rødben 2   (MWH)

Gammelholm: Vibe 7 R   (MWH)

Langør/Naturskolen: Tårnfalk 2 (han på gren nær redekassen, hun i kassen), Gransanger 1 F, Gulspurv 7 R    (MWH)

Kongehøjen: Rørhøg 1 han  (MWH)

Grydenæs: FISKEØRN 1 kl. 15:30 - medd. af Mette Slivsgaard, Kolby  (MWH)

08.04.2002
Ægholm: Stor præstekrave 18, Stor regnspove 26, Rødben 6  (MWH)

Sælvigbugten/Sælvigbugtens Camping: Splitterne 4  (MWH)

07.04.2002
Mose v. Torup: Gråstrubet lappedykker 2 (MWH)

Mose v. Østerby: Lille lappedykker 2, Fiskehejre 3, Gravand 2 par, Gråand 3 par, Krikand 15-20 par, Atlingand 2 han, Musvåge 3 T, Blishøne 30-40, Grønbenet rørhøne 2, Vandrikse 1, Strandskade 1 par, Vibe 5-6 par, Rødben 2 par, Dobbeltbekkasin 4, Engpiber 1, Hvid vipstjert 1, Stær 50 F, Ravn 1, Rørspurv 1-2 par  (MWH)

Østerløkken: Hvid vipstjert 14 R/F, Kornværling 12 R/F  (MWH)

Vesborg - Brattingsborg Skov: Gravand 2 par, Ederfugl, Hvinand 24, Toppet skallesluger 12, Musvåge 4, Spurvehøg 1 T, Strandskade 2 par, Stor præstekrave 2 par, Rødben 2, Ringdue 150 R, Hvid vipstjert 3, Engpiber 12 R, Sangdrossel 2 SY, Sjagger 200 R, Gransanger 1, Allike 2, Stær 25 R, Ravn 1, Tornirisk 2, (MWH)

Ballebjerg: HAVØRN 1 - ung fugl,kl.15:00 - moppet af Musvåge 5 medd. af Ole Kæmpe, Kolby  (MWH)

06.04.2002
Issehoved(kl.07:00 - 08:30): Vibe 1 T, Ringdue 23 T, Huldue 1 TF, Tyrkerdue 1 T,Hvid vipstjert 2 + 1 N, Sanglærke 3, Engpiber 1 SY, Jernspurv 3 T, Solsort 1, Rødhals 1,Musvit 2, Grønirisk 2, Tornirisk 2, Bogfinke 3, Dompap 1 hun, Husskade 2, Stær 10 T, Gulspurv 2  (CBR, MWH)

Kragemosen: Grågås 9, Gråand 3, Krikand 3, Taffeland 1, Spurvehøg 2, Vandrikse 1, Jernspurv 2, Gransanger 1 SY, Skægmejse 7, Grønirisk 6 R, Tornirisk 12 R, Rørspurv 4  (CBR, MWH)

Langør/Naturskolen: Tårnfalk 2 - han med bytte til hun 2 gange inden for 15 min. i fyrretræerne omkring kassen (se 20.03.2002), Ringdrossel 1 han R/F, Vindrossel 1 R/F, Sangdrossel 2(1 F - 1 SY), Hvid vipstjert 3, Rørspurv 2  (CBR, MWH)

05.04.2002
Østerløkken: Kornværling 2 - (1 SY)   (MWH)

04.04.2002
Hesselholm: Ringdrossel 1 R, Misteldrossel 1 R  (LeB)

Langør/Naturskolen: Tårnfalk 1 hun (ved og i kassen), Hvid vipstjert 2 (så kom hunnen efter mindst 3 dages kalden), Husrødstjert 1 hun R/F, Stillits 3 R  (MWH)

03.04.2002
Issehoved: Ringdue 36 TF, Huldue 1 TF, Sjagger 60 R/F, Rødhals 20 - 30 R, Engpiber 2, Tornirisk 18 R, Stær 20, Husskade 2 Stillits 4 R, (JJ)

Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 4 (2 par), Grågås 21, Gråand 6, Taffeland 3 (2 hanner + 1 hun), Skeand 2 (1 par), FISKEØRN 1 N kl. 08:25, Spurvehøg 1, Ringdue 10, Hvid vipstjert 4, Sjagger 18 F, Rødhals 2, Skægmejse 5, Gærdesmutte 2, Grønirisk 2, Bjergirisk 3 R/F på stranden, Ravn 1Stær 120, Rørspurv 8 - 2 SY  (JJ, MWH)

Langør/Naturskolen: Tårnfalk 2 - han + hun, Sangdrossel 1 SY, Vindrossel 7 R/F, Rødhals 5 R, Husrødstjert 1 hun (Nat.Sk. + P-plads overfor), Kærnebider 1 F, Rørspurv 1 SY  (MWH)

Sælvigbugten v. Bjelkerenden: Splitterne 4  (MWH)

Barnekold: Klyde 5, Hjejle 175, Stor regnspove 84, Lille kobbersneppe 3, Rødben 2  (MWH)

Mårup Skov: Misteldrossel 1 SY  (LeB)

Hesselholm: Ringdrossel 1 R  (LeB)

02.04.2002
Langør
Lillehavet: Stor præstekrave 3, Rødben 6 F
Skodshøj: Tårnfalk 1 hun på el. ved kassen (09:00 - 14:00), Sangdrossel 1 SY (09:00 - 14:00).
Den oversvømmede eng: Blishøne 2 - har bygget rede og parret sig.
Naturskolen: Husskade 2 - bygger rede i et af Naturskolens pæretræer, Husrødstjert 1 hun fouragerer omkr. bygningerne, Stærene har fundet kassen, 20 - 25 fou. på engen, Skovspurv 4 (2 par) er flyttet ind  i henholdsvis en mejsekasse og under taget,
Hvid vipstjert 1 kalder det meste af tiden fra tagryggen   (MWH)

01.04.2002
Issehoved: Toppet lappedykker 1 sdr fou, Pibesvane 2 ad T Ø, Kærnebider 2 TF, Vindrossel 15 TF, Misteldrossel 3 TF, Sjagger 14 TF (SDy)

Øster Hede: DVÆRGFALK (første) 1 jag NV 10:05 (SDy)

Øster Hedekrog: Gråstrubet lappedykker 32, Toppet lappedykker 1 sdr, Havlit 5, Fløjlsand 150, Sortand 15, Edderfugl 50 (SDy)

Vester Hedekrog v. Skydebanen: Gråstrubet lappedykker 17, Edderfugl 2.250, Fløjlsand 470, Sortand 250 (SDy)

Marts 2002

31.03.2002
Issehoved: Vindrossel 9 TF, Sjagger 2 T, Engpiber 2 SY, Jernspurv 2 TF, Gransanger 1, Tornirisk 5, Kvækerfinke 5 TF, Grønsisken 35 TF, Stær 50 TF  (SDy, CBR, MWH)

Langør/Lillehavet: Stor præstekrave 3 F, Lille kobbersneppe 4 F, Rødben 6 F, Stor regnspove 2 F, Alm.ryle 9 F  (CBR, MWH)

Besser Rev: Splitterne 2, Rørspurv 8  (PW)

Brokold: Mørkbuget knortegås 100, Gravand 20, Hjejle 50, Stor regnspove 10, Rødben, Hvid vipstjert, Engpiber, Sanglærke  (PW)

Østerby: DVÆRGFALK 1 (sands. hun) jagende kl. 13:05  (PW)

Ballen: Hjejle min.1000 R/Trk N  (JJ)

30.03.2002
Besser Rev(P-plads) - Brokold - Eskeholm - Barnekold (Endebjerg). Offentlig tur fra kl. 10:00 - 13:00: Skarv, Fiskehejre 1, Knopsvane 8, Grågås 5, Mørkbuget knortegås 150+, Gravand 35, Gråand 5, Krikand, Spidsand 2, Pibeand 50, Hvinand 25, Edderfugl, Musvåge 3 T + 1 R Agerhøne 2, Strandskade 22 (11 par), Klyde 2, Hjejle 130, Vibe 2, Alm.ryle 15, Stor regnspove 110, Lille kobbersneppe 1, Rødben 10, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Ringdue, Sanglærke 30, Engpiber 10, Skærpiber 1, Hvid vipstjert 3, Bjergvipstjert 1 T (9:25), Solsort, Skægmejse 2 TF (13:25), Gråkrage , Stær 40, Bogfinke, Kvækerfinke, Rørspurv 5, Gulspurv 1  (SDy, MWH)

Østerløkken: Jernspurv 2 F, Misteldrossel 2 R  (MWH)

29.03.2002
Barnekold: Grågås 2, Gravand 20, Vibe 20, Hjejle 200, Klyde 2, Strandskade 50, Rødben 10, Hvid vipstjert 10, Gransanger 1, Rørspurv 1, Gulspurv 1  (PW)

Langør/Naturskolen: Tårnfalk 1 han på redekassen, Sangdrossel 2 - 1 SY  (MWH)

Kanhave: Gransanger 1 SY   (MWH)

Ballen: Silkehale 3  (JJ)

Issehoved: Tejst 5 R/F, Edderfugl 490 Ø - 5200 R, Ringdue 380 T, Huldue 1 T, Silkehale 1 TF, Kærnebider 1 TF (SDy)

Kragemosen: Rørhøg 1 ad hun  (SDy)

Vester Hedekrog: Gråstrubet lappedykker 8, Edderfugl 1700, Fløjlsand 570, Sortand 140, Krikand 7, Pibeand 6, Knarand 2  (SDy)

28.03.2002
Issehoved (kl.06:00 - 08:30): Ederfugl 390 Ø, Tårnfalk 2 (1 hun R, 1 han TF); Hvid vipstjert 2, Engpiber 5, Sanglærke 5 TF, Jernspurv 2 R, Misteldrossel 2 T, Vindrossel 1 R, Gransanger 1 R, Stær 50 TF, Hybridkrage 1, Kvækerfinke 2 R, Grønsisken 3, Stillits 1, Grønirisk 8 TF, Skovspurv 3 TF, Tornirisk 2, Rørspurv 2 R, Snespurv 1 TF  (SDy, CBR, MWH)

Langør/Skovfogedhuset: Gransanger 2 SY  (SDy)

Langør/Naturskolen (mod Lilleøre): Husrødstjert 1 hun  (MWH)

Hesselholm: Musvåge 73 T, Duehøg 2 T, Stenvender 1, Lille kobbersneppe 24, Bjergvipstjert 1 T  (SDy)

Yderste Holm: Mørkbuget knortegås 49, Pibeand 90  (SDy)

Stavns Fjord: Sølvmåge 5600  (SDy)

Ballebjerg: Musvåge 3, Misteldrossel 2, Tornirisk 2   (KA)

27.03.2002
Besser Rev/Hønsepol: Splitterne 2  (KA)

Kågsør Hage /Langør: Havlit 6 R, Fløjlsand 2 R  (KA)

Ørby: Træløber 1, Gransanger 1  (KF)

Brokold, Eskeholm og Barnekold: Grågås 6, Mørkbuget knortegås 188, Gravand 38, Pibeand 38, Spidsand 2, Hvinand 8, Edderfugl - mange par lå nu langs kysten af Hjortholm, Tårnfalk 2 (1 par), Agerhøne 4, strandskade 12 (6 par) + 26 R, Klyde 6 - v. Eskeholm, Hjejle 300, Stor præstekrave 2, Rødben 6 (3 par), Stor regnspove 250, Sildemåge 5, Hvid vipstjert 2, Stær 200, Bogfinke 32 R/F, Gulspurv 25 R/F, Rørspurv 4  (JJ, MWH)

Østerhede: Grønsisken 2, Stillits 1, Kvækerfinke 1  (KA)

Nørreskifte: Stær 30-40    (RSHP)

26.03.2002
Kragemosen: Lille lappedykker 1, Gråstrubet lappedykker 2, Grågås 4, Skægmejse 2 (medd. af Stig Englund, Kbh.)  (MWH)

Kildekær: Trane 1 - kredsende (medd. af Frank Christensen)  (MWH)

Ørby: Ringdue 2, Tyrkerdue 2,  Rødhals 1, Solsort 2, Misteldrossel 1, Gærdesmutte 1, Musvit 3-4, Munk 1, Grønirisk 2, Gråspurv 4-5  (KF)

25.03.2002
Lushage: Musvåge 1 N, Hvid vipstjert 2 R, Ravn 2  (MWH)

Ørby: Musvåge 1 (KF)

24.03.2002
Rævebakkerne: Stær 400  (MWH)

Kragemosen: Taffeland 4 (2 par)  (JJ)

Langør/Naturskolen: Tårnfalk 1 han på redekassen, Stor præstekrave 6, Stor regnspove 2, Rødben 5, Hvid vipstjert 2, Stær 200  (MWH)

23.03.2002
Issehoved: Vandrefalk 1 sub ad TF (9:07), Stor flagspætte 1 TF, Sanglærke 4 T, Engpiber 5 T, Hvid vipstjert 2 R/T, Jernspurv 1 T, Sjagger 25 T, Husskade 2, Stær 25 T, Finker 70 T, Grønsisken 10 T, Gråsisken 2 T, Stillits 20 T, Tornirisk 2 T, Stor korsnæb 1 T,  (SDy, LTR, CBR, MWH)

Langemark: Sjagger 100 R  (MWH)

Brattingsborg Skov: Ravn 2  (KA)

Pilemosen: RØRHØG (første) 1 2K fou N (SDy, LTR)

22.03.2002
S for Tranemosen/V for Pillemark: Bogfinke 10, Gråsisken 8, HVIDSISKEN 1, Gulspurv 3, Rørspurv 5  (MWH)

21.03.2002
Issehoved: Grågås 9 N, Musvåge 26 N, Spurvehøg 3 N, Ringdue 70 TF, Misteldrossel 2 R, Gransanger 1 R, Finker 221 N, Gråsisken 1, Grønsisken 1, Stillits 1 N  (SDy, LTR)

Tranemosen: Lille lappedykker 1  (SDy, LTR)

Langør/Naturskolen: Tårnfalk 1 han på kassen, Klyde 2 (1 par?), Lille kobbersneppe 1  (MWH)

20.03.2002
Ballen: Hvid vipstjert 11, Gransanger 2, Ravn 1 (JJ)

Onsbjerg: Munk 2 - han og hun (IEE)

Issehoved: Alk 1 V, Sule 1 ad V, Musvåge 8 N, Bjergvipstjert 1 N, Hvid vipstjert 10 N, Tornirisk 10 N  (SDy, LTR)

Østerløkken: Musvåge 2 N, Misteldrossel 1 Sy  (MWH)

Langør/Naturskolen: Tårnfalk 1 han v. kassen i et fyrretræ på Skodshøj - kassen kan ses fra grusvejen til Lilleøre - bedst fra pælen med 2-tallet, Hvid vipstjert 2 F, Stær 12 fou, Gulspurv 24 R  (MWH)

19.03.2002
S for Tranemosen/Pillemark: HVID STORK 1  kl. 7:20 - 8:00 (meddelt af Solvej Vestergaard) RØD GLENTE 1, Hvid vipstjert 1, Tornirisk 3 Trk, Gråsisken ca. 50 F, HVIDSISKEN 6 F  (SDy, LTR, JJ, MWH)

Bisgård: Sangdrossel 1 Sy.  (MWH)

Østerløkken: Sangdrossel 4 - 2 Sy, Vindrossel 1 R  (MWH)

Langør/Naturskolen: Hvid vipstjert 1  (MWH)

Nørreskifte: Stær 6  (RSHP)

Pilemosen: Gråstrubet lappedykker 4, Vandrikse 1, RØD GLENTE 1 fou V (formentlig samme som Tranemosen), Spidsand 50, Pibeand 30, Krikand 55, Gråand 15 (SDy, LTR)

18.03.2002
Østerløkken: Kornværling 4 (2 par) (MWH)

Langør/Naturskolen: Stor præstekrave 22 R, Hvid vipstjert 7 R/F, Engpiber 6 - 3 syng., Sanglærke 4 syng., Sangdrossel 1 syng., Rørspurv 5 R/F  (MWH)

Brattingsborg Skov: GRANSANGER (første) 1 (SDy, LTR)

17.03.2002
Ballen: Silkehale 3, Ravn 1  (JJ)

Issehoved: Tejst 4,Gråstrubet lappedykker 1, Sortand 100, Havlit 1, Stor præstekrave 2, Hvid vipstjert 2 R, Jernspurv 1 T, Sangdrossel 1, Misteldrossel 1  (SDy, LTR, MWH)

Besser Rev: Grågås 4, Mørkbuget knortegås 30, Krikand 9, Pibeand 72, Hvinand, Gravand, Stor skallesluger 3, Toppet skallesluger, Strandskade 69, Stor præstekrave 18, Alm.ryle 220, Sortgrå ryle 1, Stor regnspove 12, Rødben 16, Lille kobbersneppe 2, Stenvender ca. 60, Dobbelt bekkasin 3, Svartbag 35, Ringdue 1 R, Engpiber 15-20, Skærpiber 5, Sanglærke 10-15, Sangdrossel 1 R, Rødhals 1, Stær 26  (SDy, LTR, MWH)

Nørreskifte: Solsort 9 (RSHP)

16.03.2002
Stavns Fjord (Broklod - Eskeholm): Knopsvane 22, Grågås 16, Mørkbuget knortegås 45, Gravand 100, Spidsand 12, Pibeand 78, Strandskade 26, Stor præstekrave 21, Vibe 4, Hjejle 26, Stor regnspove 90, Rødben 2, Alm.ryle ca. 150, KLYDE 15, Hættemåge ca. 2000  (SDy, LTR, CBR, MWH)

Skovfogedhuset/Langør (NV for P-plads): Musvit 2, Blåmejse 4, Sortmejse 4, Træløber 2, Bogfinke 10, Kvækerfinke 2, Grønsisken ca. 50, Gråsisken 2, Stillits 6, Ravn 2, STOR KORSNÆB 2 F på fyrrekogler   (SDy, LTR, CBR, MWH)

Lillehavet/Langør: Stor præstekrave 19  (MWH)

Toftebjerg: Sildemåge 2  (SDy, LTR)

Torup: Sangsvane 48, Knopsvane 21  (SDy, LTR)

Nørreskifte: Musvit 6, Blåmejse 2, Grønirisk 25, Skovspurv 10, Gråkrage 2, Bogfinke 4   (RSHP)

15.03.2002
Mose v. Østerby: ATLINGAND (første og tidligt) 1 han  (BSN)

Ballen: Engpiber 8 R, Hvid vipstjert 1 R  (MWH)

Skovfogedhuset, Langør (i fyrretræerne v. P-plads): Sortmejse 5, Stillits 40 - 50, Grønsisken 90 - 100  (JJ)

Nørreskifte: Råge 6  (RSHP)

14.03.2002
Langør/Naturskolen: Stor præstekrave 2, Lille kobbersneppe 2, Engpiber 2 R/F  (MWH)

Bjørnedammen: Troldand 24, Taffeland 6(3 par), Gråand 4, Blishøne 4 (MWH)

Kyholm: Tejst 4, Grågås 34, Mørkbuget knortegås 28 overtrækkende + 4 F, Agerhøne 8, Strandskade 5, Stor præstekrave 4, Stor regnspove 18, Rødben 1, Gærdesmutte 3, Sanglærke 6-8, Engpiber 5, Stær 48, Gulspurv 23 R  (MWH)

Ballen: Vibe 5, Rørspurv 16 R  (JJ)

13.03.2002
Østerløkken: Kornværling 8, Grønsisken 4  (MWH)

Langør/Naturskolen: Stor præstekrave 2, Alm. ryle 78, Stor regnspove 3, Rødben 2, Sanglærke 2, Engpiber 5 F, Hvid vipstjert 1 F, Gulspurv 16  (MWH)

Ballen: Grønsisken 5, Rørspurv 16 R   (JJ)

12.03.2002

Nørreskifte: Sanglærke 1 Sy  (RSHP)

Barnekold: Gravand 48, Pibeand 8, Hvinand 100+, Fjeldvåge 1, Strandskade 52, Vibe 5, Stor regnspove 90, Hættemåge ca. 400, Stormmåge 20, Stær 45  (MWH)

Brokold: Grågås 4, Mørkbuget knortegås 240, Gravand 8, Gråand 6, Skeand 1, Pibeand 10, Strandskade 6, Rødben 2  (MWH)

Besser Rev: Grågås 4, Mørkbuget knortegås 29,  Gravand 10, Gråand 18, Pibeand 22, Hvinand ca. 75, Toppet skallesluger 14, Strandskade 91, Stor præstekrave 11, Stor regnspove 1, Rødben 3, Stenvender 1, Svartbag 18, Sanglærke 15 - adskillige syngende, Skærpiber 6, Engpiber 12 - de fleste syngende, Rørspurv 5 (MWH)

Nørreskifte: Spurvehøg 1  (RSHP)

11.03.2002:
Gammelholm: Stor skallesluger 2 (1 par) (medd. af Søren Nielsen) (MWH)

Langør/Naturskolen: Engpiber 2, Rørspurv 4, Gulspurv 10, alle rastende/fouragerende på oversvømmet eng Ø for Naturskolen langs vejen til Lilleøre  (MWH)

Højvang: Grågås 13 (RSHP)

10.03.2002
Brattingsborg Skov/Ørnslund: HVID VIPSTJERT (første) 1  (JJ)

09.03.2002
Møgelmosen: Knopsvane 2, Grågås 4,Gråand 6, Blishøne 31, Strandskade 36, Vibe 6, Stor præstekrave 3, Rådyr 5  (IEE)

Nørreskifte: Ringdue 2  (RSHP)

08.03.2002
Østerløkken: Misteldrossel 1 syngende v.solopgang, Jernspurv 1,  Bogfinke 12, Kvækerfinke 5, Grønsisken 5 (MWH)

Kragemosen: Grågås 16, Gråand 2, Krikand 2, Musvåge 1, Fjeldvåge 1, Ringdue 7 N, Sanglærke 7 - 3 syng., Skægmejse 3, Allike 18 N, Gråkrage 5, Stær 2 N, Rørspurv 3, Gulspurv 6 - 2 syng.  (MWH)

Issehoved: Stor præstekrave 3, Strandskade 2, Ringdue 22 N, Huldue 1 N, Sanglærke 7 - 5 syng., Skærpiber 1, Sjagger 20 R, Stær ca. 75 R/F   (MWH)

Nørreskifte: Allike ca. 20 (RSHP)

07.03.2002
Østerløkken: Sjagger 35 R, Stær 3 R + 2 v.redekasse, Kvækerfinke 11 F, Grønsisken 2 F, Kornværling 4 - 1 syngende  (MWH)

06.03.2002
Østerløkken: Misteldrossel 1 syngende, Husskade 1  (MWH)

Naturskolen/Lillehavet: Stor præstekrave 8, Al.ryle 320, Stor regnspove 2, Rødben 6  (MWH)

Nørreskifte: Solsort 4, Rødhals 2, Blåmejse 4, Musvit 4, Grønirisk 15, Skovspurv 20  (RSHP)

05.03.2002
Ørby: Fjeldvåge 1  (MWH)

Naturskolen / Langør - Lilleøre 9:00 - 11:30 (lavvande ca. kl. 10:25): Skarv 1, Fiskehejre 3 i redetræerne på Hundsholm, Sangsvane 21 trak N, Mørkbuget knortegås 10 fou, Gravand 28, Gråand 42, Hvinand 56, Ederfugl 76 (37 hanner) i bugten v. Lillehavet, Havlit 3, Fløjlsand 16, Toppet skallesluger 20, Musvåge 1, Blishøne 60 v. Hesselholm + 1 par over for Naturskolen, Strandskade 4, Stor præstekrave 2, Stor regnspove 11, Rødben 24, Svartbag 4, Sølvmåge 10, Stormmåge 5, Hættemåge 69 (8 m. hætte), Tyrkerdue 2, Sanglærke 6 (3 syngende), Solsort 6, Misteldrossel 1 fou., Gærdesmutte 1 syng., Musvit 1, Gråkrage 5, Husskade 1, Stær 2 v. redekassen, Skovspurv 4, Grønirisk 4, Gulspurv 12  (BJM, MWH)
04.03.2002
Østerløkken: Misteldrossel 3 (2 syngende), Grønirisk 25, Musvit 4, Blåmejse 2, Kvækerfinke 9, Bogfinke 10 (1 syngende) (MWH)

Barnekold: Grågås 74, Stor regnspove 18 Fou., Strandskade 34 Fou., Ringdue ca. 500 R - trak derefter NØ   (MWH)

Eskeholm: Mørkbuget knortegås 58  (MWH)

Langør/Naturskolen: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Strandskade 2, Stor præstekrave 2, Alm.ryle 1, Stor regnspove 2, Rødben 10, Ringdue ca. 75 overflyvende NØ  (MWH)

Bjørnedammen: Knopsvane 25, Sangsvane 205, Gråand 2, Spidsand 4(2 par) Troldand 6, Musvåge 1, Blishøne 2  (MWH)

Onsbjerg: Vibe 25 overflyvende  (BSN)

03.03.2002
Brattingsborg Skov: Gråand 2, Fjeldvåge 1, Musvåge 2, Ringdue 42, Fasan 1, Stor flagspætte 2, Solsort 2, Sjagger 3, Musvit 5, Gråkrage 5, Ravn 2 - fløj m. redemateriale, Skovskade 2, Bogfinke 1, Dompap 4 (2 par), Gulspurv 22 + 3 syng) (CBR, MWH)

Brattingsborg strand: Skarv 40, Strandskade 2, Svartbag 2, Skærpiber 1, Snespurv 1  (CBR, MWH)

Ballen: Musvåge 1 - tilskadekommet (kun een vinge), indfanget og aflivet af dyrlæge Niels Henrik Rough  (CBR, MWH)

Nørreskifte: Stillits 15, Kvækerfinke 5  (RSHP)

02.03.2002
Ballen: Stillits 8  (JJ, MWH)

Mose v. Østerby: Fiskehejre 1, Knopsvane 1, Grågås 135, Gråand 38, Pibeand 2, Blishøne 116, Grønbenet rørhøne 1, Ravn 2, Rådyr 12 (MWH)

Nørreskifte: Spurvehøg 1, Solsort 4, Rødhals 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Gråkrage 3, Grønirisk 15, Skovspurv 14, Dompap 4, Bogfinke 4 (RSHP)

01.03.2002
Ballen: Vibe 10  (JJ)

Kragemosen: Musvåge 1, Krikand 8, Gråand 2, Sjagger 48, Skægmejse 5, Stær 3, Gulspurv 1 han syngende  (MWH)

Januar 2002

31.01.2002
Bjørnedammen: Spidsand 22 sammen med troldænder, hvinænder gråænder og taffelænder MWH

Østerløkken: Kornværling 25 MWH

30.01.2002
Besser Rev: Skarv 12, Fiskehejre 1, Knopsvane 2, Grågås 22, Mørkbuget knortegås 17, Gravand 2, Gråand 178, Pibeand 127, Spidsand 8, Hvinand 18, Ederfugl 75+, Toppet skallesluger 4, Tårnfalk 2, Strandskade 55, Vibe 12 (indtræk.), Lille kobbersneppe 8, Stor regnspove 9, Rødben 16, Svartbag 5, Sølvmåge, Hættemåge, Tejst 10, Sanglærke 7, Engpiber 6, Skærpiber 1, Gråkrage 32, Bjergirisk 47, Snespurv 2 MWH

Ballen: Stær 2 (1.par på plads i kassen) JJ

29.01.2002
Bjørnedammen: Sangsvane 30, Knopsvane 15 MWH

Østerløkken: Sjagger 14, Kvækerfinke 26, Bogfinke 8, Grønirisk 35, Kornværling 15 MWH

28.01.2002
Brundby: Dompap 6 (medd. af William Andersen) MWH
Barnekold: Sangsvane 252, Knopsvane 114, Grågås 216, Sædgås 4, Gravand 70, Gråand 200+, Pibeand 300+, Krikand 8, Spidsand 2, Hvinand 10, Musvåge 3, Vibe 18, Strandskade 8 MWH

27.01.2002
Langør: Mørkbuget knortegås 16, Gravand 2 MWH

Bjørnedammen: Gråand 16, Pibeand 10, Spidsand 4, Skeand 2, Troldand 6 MWH

26.01.2002
Østerløkken: Tårnfalk 1, Ringdue 150+, Kornværling 3 MWH

Bjørnedammen: Sangsvane 62, Knopsvane 5, Canadagås 2

24.01.2002
Østerløkken: Sjagger 250+, Kornværling 31 MWH

23.01.2002
Langør: Mørkbuget knortegås 88, Gravand 8, Gråand 76, Stor regnspove 1, Rødben 1, Sanglærke 4 (trk. V) MWH

22.01.2002
Ballen (mark syd for): Vibe 1 (medd. af Rita Stjerne H. Pedersen) MWH

Tranemosen: Gråand 44, Taffeland 2, Hvinand 12, Troldand 72 MWH

Møgelmosen: Mørkbuget knortegås 9 MWH

Besser: Stillits 45 MWH

Besser Rev: Skærpiber 4 MWH

Østerløkken: Blåmejse 4, Kvækerfinke 21, Bogfinke 8, Grønirisk ca. 80 MWH

21.01.2002
Langør: Knopsvane 10, Mørkbuget knortegå 47, Gravand 4, Gråand 26 MWH

20.01.2002
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Vandrefalk 1 (ung fugl/1-2K), Ringdue 6, Stor flagspætte 2, Solsort 5, Musvit 5, Blåmejse 2, Gråkrage 4, Bogfinke 2, Dompap 3 CBR, MWH

18.01.2002
Kolby: Dompap 3 MWH

Ballen: Stillits 12 RSHP

Vesborg- Brattingsborg Skov: Ederfugl 130+, Hvinand 6, Toppet skallesluger 4, Musvåge 2, Fjeldvåge 1, Ringdue 150+, Stor flagspætte 1, Solsort 3, Skærpiber 5, Grønirisk 7 MWH

Østerløkken (i have): Kvækerfinke 11 MWH

17.01.2002
Naturskolen/Langør: Musvåge 1, Stor regnspove 4, Bogfinke 180, Kvækerfinke 12, Gulspurv 8 MWH

Issehoved: Skærpiber 1, Grønirisk 4 MWH

Kragemosen: Sjagger 17 MWH

Østerløkken(i have): Solsort 10, Rødhals 1, Jernspurv 1, Bogfinke 8, Kvækerfinke 5 + musvitter, blåmejser, skovspurve og grønirisker MWH

16.01.2002
Møgelmosen(kornmark S for Møgelmosen, neden for den sydligste af møllerne - ca. 500m N for P-plads v. IlseMade Kilde): Mørkbuget knortegås 10, Lysbuget knortegås 2, Gulspurv 12 MWH

14.01.2002
Langør/Lillehavet: Mørkbuget knortegås 46, Strandskade 10, Stor regnspove 6, Rødben 2 MWH

Yderste Holm: Strandskade 96, Stor regnspove 10 MWH

Tranebjerg: Dompap 9 JH

13.01.2002
Besser Rev(P-plads - Albuen): Mørkbuget knortegås 4, Gravand 2, Gråand 10, Pibeand 14, Hvinand 60+, Toppet skallesluger 12, Strandskade 15, Strandhjejle 1, Stor regnspove 1, Rødben 4, Stenvender 3 MWH

Barnekold: Knopsvane 88, Sangsvane 9, Gravand 14, Gråand 32, Pibeand 252, Spidsand 26, Hvinand 60+ MWH

Møgelmosen: Stær 19 JH

12.01.2002
Langør/Lillehavet: Knopsvane 2 juv, Mørkbuget knortegås 147, SORTBUGET KNORTEGÅS 1, Pibeand 9, Strandskade 13 CBR, MWH

Langør: Tyrkerdue 2, Husskade 3 CBR, MWH


10.01.2002
Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Fasan 3, Ringdue 14, Stor flagspætte 1, Solsort 9, Fuglekonge 4, Musvit 6, Blåmejse 8, Sortmejse 2, Grønsisken 85, Bogfinke 7, Dompap 2 JJ, MWH

Tanderup: Sjagger 130 JJ,MWH

Møgelmosen(kornmark S for): Mørkbuget knortegås 9, Lysbuget knortegås 3, Musvåge 1, Gulspurv 4 JJ,MWH

08.01.2002
Kanhave: Dompap 1 MWH

Langør/Lillehavet: Pibeand 4, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Strandskade 8, Alm.ryle 7, Rødben 17 MWH

Brattingsborg: Havørn 1 set i beg. af januar 2002 (medd. Bratt. Gods) CBR, MWH

07.01.2002
Langør v. oversvømmet eng lige Ø for Naturskolen): Musvåge 1, Grønirisk 9, Gulspurv 7 MWH

Langør/Lillehavet: Fiskehejre 1, Knopsvane 3, Gråand 40, Stor regnspove 1, Alm.ryle 34, Rødben 3 MWH

Østerløkken(i have): Solsort 5, Musvit 3, Blåmejse 2, Grønirisk 10, Skovspurv 8, Bogfinke 7, Kvækerfinke 3 MWH

06.01.2002
Bjørnedammen: Grågås 118 MWH

Møgelmosen (mark S for): Mørkbuget knortegås 16, Lysbuget knortegås 3 (medd. af Johan Holm) MWH

Besser Rev(bugten NV for P-pladsen): Pibeand 12, Gråand 18, Strandskade 2, Alm.ryle 10, Rødben 7 MWH

05.01.2002
Torup: Munk 1 han (medd.af Erik W. Larsen) MWH

Langør: SORTSTRUBET BYNKEFUGL 1 ung han for 3. dag 12:15 - 12:50, Alm.ryle 1, Vindrossel 3, Sjaggerb 1, Rødhals 1, Kvækerfinke 1, Gulspurv 4 MWH

Langør/Lillehavet v. Draget:Gravand2, Gråand 86, Strandskade 8, Stor regnspove 7, Rødben 2, Lille kobbersneppe 1, Alm.ryle 29
Langørbiugten S for Lillehavet: Hvinand 400+ MWH

04.01.2002
Langør(isdækket oversvømmelse Ø for Naturskolen langs stien til Lilleøre): Rødben 2, Alm.ryle1, Sjagger 13, SORTSTRUBET BYNKEFUGL 1 ung han R(10:45 - 11:05), Rødhals 1, Grønirisk 6, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Gulspurv 4 MWH

Besser Rev (bugten NV for P-plads):Rødben 5, Alm.ryle38,Stenvender 1 JJ

03.01.2002
Kragemosen: Ringdue 104, Sjagger 66, Vindrossel 2, Solsort 4, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 7, Gulspurv 1 MWH

Issehoved: Skarv 93, Ederfugl 400+, Sortand 5, Hvinand 1, Toppet skallesluger 10, Tårnfalk 1, Rødben 1, Stormmåge 4, Sølvmåge, Tejst 1, Skærpiber 3, Snespurv 1 MWH

Nordby(v. Møllevejen): en spurveflok på skønsmæssigt 250 fugle - Bogfinke 140, Kvækerfinke 20, Gulspurv 70, Kornværling 20 MWH

Langør(Kirkebugten): Rødben 1, Alm.ryle 5
Langør(Lillehavet): Gråand 72, Gravand 1, Rødben 1Alm.ryle 2
Langør(v. isdækket oversvømmelse Ø for Naturskolen): Rødben 3, Sjagger 14, Solsort 5, Vindrossel 3, SORTSTRUBET BYNKEFUGL 1 R, Musvit 2, Husskade 2, Bogfinke 1, Grønirisk 6, Rørspurv 1 MWH

Tranebjerg: Stær 7 (medd. af Johan Holm) MWH

02.01.2002
Langør/Lillehavet: Strandskade 5, Rødben 1 MWH

Bjørnedammen: Sangsvane 5, Canadagås 137, Grågås 3, Kortnæbbet gås 4 MWH

Torup: Munk 2 (han+hun) medd. af Erik W.Larsen MWHFebruar 2002

28.02.2002
Barnekold: Grågås 38, Gravand 102, Pibeand 38, Gråand 8, Hvinand 58, Vibe 39, Strandskade 42 R, Stor regnspove 9, Ringdue ca. 200 R
Gammelholm: Stor regnspove 74 MWH

Fladdammen v.Langemark: Lille lappedykker 2, Troldand 16 MWH

Brattingsborg Skov: Ravn 1 i reden, Grønirisk 125 MWH

27.02.2002
Barnekold: Knopsvane 10, Grågås 20, Mørkbuget knortegås 58, Gravand 108, Pibeand 92, Spidsand 2, Musvåge 1, Strandskade 122 R, Stor regnspove 1, Rødben 2, Stær 6 MWH

Langør/Naturskolen: Musvåge 1, Husskade 2, Sanglærke 2 (1 syng.), Gulspurv 11 MWH

26.02.2002
Langør/Lillehavet: Gravand 12, Gråand 8, Toppet skallesluger 2, Strandskade 2, Stor regnspove 3, Rødben 3, Hættemåge 24 (1 m. hætte) MWH

Sværm, Ægholm, Hesselholm(set fra Kanhavekanalen): Gravand 72, Stor regnspove 26 MWH

25.02.2002
Langør/Lillehavet: Stor præstekrave 5, Stor regnspove 1 MWH
Langør/Lilleøre-Kyholm: Mørkbuget knortegås 43, Havlit 3, Toppet skallesluger 38 BJM, MWH

24.02.2002
Bjørnedammen: Sangsvane 244(øst f. vejen), Knopsvane 41(vest f. vejen), Grågås 2, Troldand 4, Blishøne 4 MWH

Langør/Naturskolen (off. tur 10:00 - 12:00 + egne obs 13 - 14 Grønhøj, Lillehavet, farvandet ud for Kolsør Hage): Fiskehejre 1, Grågås 1, Gravand 8, Gråand 42, Ederfugl ca. 30, Hvinand 8. Fløjlsand 10, Havlit 2, Toppet skallesluger 4, Blishøne 8, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Ringdue 55 V, Strandskade 6, Stor præstekrave 8, Alm.ryle 1, Sanglærke 6 - (4 syngende), Rødhals 1, Solsort 5, Bogfinke 15, Grønirisk 4, Skovspurv 2, Husskade 2, Gulspurv 25 MWH

23.02.2002
Ballen: Silkehale 19 JJ

22.02.2002
Kolby: Gråsisken 14 MWH

Østerløkken: Musvåge 1 MWH

Ballen: Silkehale 19 JJ

21.02.2002
Ballen: Silkehale 19, Stillits 5 JJ

Mårup Skov: Ravn 2 (medd. af Anders Jespersen/Tranebjerg) MWH

Østerløkken (i have): Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 7, Sjagger 2, Musvit 5, Blåmejse 4, Stær 1, Gråspurv 2, Skovspurv 25, Bogfinke 18, Kvækerfinke 9, Grønirisk 35 MWH

Brattingsborg Skov: Musvåge 3, Blåmejse 8 (i een flok fouragerende i et birketræ), Gråkrage 15, Husskade 2 MWH

Brattingsborg strand: Skarv 27, Gravand 1, Ederfugl ca. 200, Hvinand 10, Toppet skallesluger 2, Strandskade 2, Skærpiber 3, Snespurv 1 MWH

19.02.2002
Langør/Naturskolen: Musvåge 1, Husskade 1, Solsort 5, Bogfinke 10, Gulspurv 17 MWH

Bjørnedammen: Troldand 10, Taffeland 3 MWH

Sælvig: Skeand 1, gråand 9, blishøne 3 CBR

18.02.2002
Østerløkken: Kornværling 3 MWH

Hundsholm: Fiskehejre 3 (stående på rederne) MWH

Langør/Naturskolen: Mørkbuget knortegås 2, Gravand 12, Gråand 20, Hvinand 4, Toppet skallesluger 2, Spurvehøg 1, Blishøne 2, Strandskade 4, Stor regnspove 1, Rødben 3, Alm.ryle 37, Sølvmåge 72, Stormmåge 14, Hættemåge 65 (3 m. hætte), Sanglærke 1 (syng.), Musvit 1, Husskade 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gulspurv 14 MWH

17.02.2002
Kragemosen: Gråstrubet lappedykker 2, Grågås 2, Tårnfalk 1, Blishøne 2, Vandrikse 2,Ringdue 75 R, Sanglærke 4, Engpiber 1, Gærdesmutte 1, Solsort 3, Sjagger 32 R, Skægmejse 1, Musvit 1, Gråkrage 5, Husskade 2, Bogfinke 4 MWH

Issehoved: Strandskade 6, Stor præstekrave 1 R, Sanglærke 9 (4 syngende) MWH

Nørreskifte/Ballen: Strandskade 2 (1 par) RSHP

16.02.2002
Langør(Lillehavet):Knopsvane 1, Gravand 7, Gråand 6, Toppet skallesluger 6, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Strandskade 2, Stor præstekrave 1, Stor regnspove 1, Rødben 28, Alm.ryle 210, Stær 1 CBR, MWH

Barnekold: Musvåge 1, Fjeldvåge 1, Vibe 35, Stor regnspove 7, Alm.ryle 50+, desuden: knopsvaner, grågæs, gravænder, pibeænder, gråænder, hvinænder, strandskader, svartbag, sølvmåger og hættemåger (se tællingerne d. 14/2) CBR, MWH

Besser: Musvåge 1 CBR,MWH

Kongehøjen: Sangsvane 43, Knopsvane 11
Bjørnedammen: Grågås 29 CBR,MWH

Alperne: Sangsvane 159 CBR, MWH

Brattingsborg Skov og strand: Skarv 12, Musvåge 2, Ringdue 35, Stor flagspætte 1, Sjagger 31, Skærpiber 4, Grønsisken ca. 200, Gulspurv 2 CBR, MWH

15.02.2002
Langør(Lillehavet): Gravand 8, Gråand 12, Strandskade 2, Stor præstekrave 4 (1. obs. i år), Alm. ryle 106, Stor regnspove 3, Rødben 10 MWH

Østerløkken(i have): Kvækerfinke 15 MWH

14.02.2002
Barnekold: Skarv 110, Knopsvane 42, Sangsvane 9, Grågås 382, Mørkbuget knortegås 56, Gravand 82, Spidsand 4, Pibeand 175, Gråand, Hvinand 152, Musvåge 1, VANDREFALK 1 ad.(11:15 - 11:35, hvorefter fuglen lettede og fløj m. N over Hjortholm), Ringdue 75, Vibe 31, Strandskade 24 R, Stor regnspove 22, Rødben 4, Ravn 1, Sanglærke 4 JJ, MWH

Kongehøjen: Musvåge 2 JJ, MWH

Tranemosen: Gråand 4, Taffeland 10, Hvinand 8, Troldand 68, Blishøne 8, Sjagger 134 R, Kornværling 8 R JJ, MWH

Møgelmosen: Gråand 4, Dobbelt bekkasin 3, Blishøne 22, Gråkrage 96, Stær 54, Engpiber 2 JJ, MWH

13.02.2002
Brattingsborg: Duehøg 1 gl hun HM

Barnekold: Blå kærhøg 1 (medd. af Pelle Werngreen) MWH

10.02.2002
Nørreskifte: Kornværling 23 MWH

Brattingsborg Skov: Musvåge 5, Fasan 1, Ringdue 5, Sanglærke 7, Solsort 1, Musvit 17, Gråkrage 16, Skovskade 3, Gulspurv 11 CBR

Kongehøjen/Bjørnedammen: Sangsvane 104 CBR

Onsbjerg: Dompap 5 (3 hanner + 2 hunner) IEE

09.02.2002
Sælvig: Gråsisken 13, Stillits 7 CBR

08.02.2002
Østerløkken: Grønsisken 45 (Fou i koglerne på en rød-el), Kornværling 17, Kvækerfinke 15 (v. foderbræt) MWH

Kolby: Dompap 5 MWH

07.02.2002
Brattingsborg Skov: Ravn 1 MWH

Onsbjerg: Munk 1 hun IEE

06.02.2002
Barnekold: Grågås 8, Gravand 70, Gråand, Pibeand, Hvinand, Vibe 41 R, Strandskade 47 R, Stor regnspove 10 R, Rødben 8 R, Grønsisken 45 trk.V JJ, MWH

Alstrup (på markerne langs off. sti til Gammelholm): Sangsvane 236, Grågås 46, Gravand 12, Sanglærke 15 R + 1 syngende JJ, MWH

Kragemosen: Krikand 18, Gråand 8, Fløjlsand 12 Fou ca. 20 m fra kysten, Solsort 1, Gærdesmutte 1 JJ, MWH

Issehoved: Ederfugl 1000+, Strandskade 4, Sanglærke 4 syng.+ 2 udtrk. NV, Skærpiber 1, Engpiber 2 JJ,MWH

Bjørnedammen: Sangsvane 107, Gråand 24, Spidsand 2, Troldand 6, Hvinand 4, Taffeland 8, Sanglærke 24 R JJ,MWH

05.02.2002
Langør/Lillehavet: Mørkbuget knortegås 38, Gravand 12, Gråand 46, Hvinand 8, Ederfugl 130+(lige uden for Draget), Toppet skallesluger 2, Strandskade 4, Stor regnspove 3, Rødben 2 MWH
Langør/Kirkebugten: Gravand 22, Gråand 24, Hvinand 20, Stor regnspove 4 MWH

Brundby: Kornværling 15 CBR

04.02.2002
Møgelmosen(syd for): Mørkbuget knortegås 9 MWH

Tranemosen: Gråand 10, Troldand 92, Hvinand 6, Blishøne 12 MWH

02.02.2002
Barnekold: Blå kærhøg 1 han (medd. af Pelle Werngreen) MWH

01.02.2002
Ballen v.Ålebæksrenden: Ringdue ca. 2000 JJ

Indsendere af iagttagelser

I afsnittene ovenfor har vi benyttet initialer på følgende:
AJ: Andy Jakobsen, Kastrup
A&PNI: Anni & Peter Nielsen, Hinnerup
BjM: Bjarne Manstrup, Langør/Ballen
BSN: Birgitte Skjold Nielsen
CBr: Carsten Bruun, Sælvig
EK: Erik Krøjgaard, Løsning
HM : Henrik Mortensen, Brattingsborg
HRS: Henning R. Sørensen, Sevel, Ringkøbing Amt web
HTR: Henrik Thorhauge Rask
IEE: Inger & Erik Eriksen, Nordby Bakker
JJ : Jens Jensen, Ballen
JFJ: Jens Færch-Jensen, Onsbjerg Vestermark
JSA: Jacob Sterup, Gislev, Fyn
KA : Kim Andersen, København
KF : Kai Fransen, Ørby
KGH: Kirsten Geertz-Hansen, Farum
LeB: Leif Brauer, Skodsborg
LTR: Lars Thorhauge Rask
MWH: Mogens Wedel-Heinen, Østerløkken
OGJ: Ole Gylling Jørgensen, Malling
PW : Pelle Werngreen, Århus
RSHP: Rita Stjerne Holm Pedersen, Nørreskifte/Ballen
SDy: Svend Dybkjær, København