NYESTE IAGTTAGELSER 2021


 

Observationer Rød tekst: Sjælden - Blå tekst: Ikke almindelig - Grøn tekst: Årets/efterårets førsteMaj 2021
06.05.2021
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 23, Gravand 4, Gråand 3, Krikand 2, Strandskade 4, Vibe 2, Rødben 2, Hvidklire 7, Storspove 3, Havterne 18, Fjordterne 1, Solsort 2, Gærdesanger 1, Musvit 1, Tornirisk 2 (MWH)

Sildeballe: Bomlærke 12 (MWH)

Tranemosen: Rød Glente 2 N, Rørhøg 1 (HHA)

Vesterløkker: Digesvale 1 (HHA)

Lushage - Lushavn: Ederfugl 7, Strandskade 2, Stor Flagspætte 1, Bysvale 6 (IS)


05.05.2021
Hverremosen: Knopsvane 2, Grågås 8, Gravand 1, Gråand 3, Pibeand 1, Krikand 22, Gråstrubet Lappedykker 2, Lille Lappedykker 1, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 1, Vibe 10 + 3 unger, Rødben 4, Tinksmed 2, Blishøne 8, Misteldrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY (MWH)

Alstrup: Stær 8, Gråspurv 8, Skovspurv 10 (MWH)

Have i Pillemark: Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Solsort 1, Musvit 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 (BS)

Østerby: Knopsvane 2 YF, Gråstrubet Lappedykker YF, Tinksmed 1, Sangdrossel 1 SY, Musvit 3, Gærdesmutte 1 (JH)

Østerløkken: Bysvale 10, Rødstjert 1 SY, Gransanger 2 (MWH)


04.05.2021
Langør: Gravand 2, Rødben 1, Hvidklire 5, Storspove 1, Havterne 2 (MWH)

Kanhave: Skeand 2 (MWH)

Kragemosen: Trane 2 R kl. 15 - trak derefter V (CF, LF)

Hverremosen: Bramgås 400+ OF, Trane 2 R kl. 14 (JL)

Nordby: Rørhøg 1 hun, Spurvehøg 1 (JL)

Tranebjerg: Trane 2 R kl. 13 (SKS)

Lushavn: Gråand 2, Stor Præstekrave 2, Stor Flagspætte 1, Rødstjert 1, Sangdrossel 1 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Tyrkerdue 1, Gransanger 1, Gråkrage 1, Stillits 1 (BS)


03.05.2021
Issehoved: Rød Glente 1 N, Musvåge 3 N, Spurvehøg 2 N, Sanglærke 1, Landsvale 8 N, Engpiber 10, Rødstjert 2, Rødhals 3, Sangdrossel 1, Misteldrossel 1, Gærdesanger 2, Gransanger 3, Løvsanger 1, Husskade 2, Ravn 1, Tornirisk 4 (MWH)

Langdalen: Rød Glente 1 N, Munk 1, Gærdesanger 1, Gulspurv 3 (JL)

Vandstedet: Tejst 15, Digesvale 45 (JL)

Hverremosen: Grågås 20, Bramgås 400+ OF, Gråand 6, Pibeand 1, Krikand 8, Vibe 5 m. 3 unger, Brushane 4 (JL)

Nordby: Blå Kærhøg 1, Musvåge 5, Tårnfalk 1, Misteldrossel 1, Gærdesanger 1, Stillits 2, Bomlærke 1 (JL)

Nordby v, Labyrinten: Landsvale 2, Bomlærke 1 (MWH)

Lushavn: Havørn 1, Tårnfalk 2 i kasse, Strandskade 1, Stor Præstekrave 1, Rødstjert 1, Broget Fluesnapper 1, Gulspurv 3 (IS) 

Brattingsborg Skov: Ringdue 20+, Stor Flagspætte 2, Rødhals 1, Sangdrossel 3, Gransanger 2, Skovskade 2, Dompap 1 (S)

Sildeballe: Trane 4 R (KM)

Permelille: Trane 1 N (AØ)

Have i Pillemark: Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Blåmejse 2, Gråkrage 1, Bogfinke 1 (BS)

Sælvigbugten: Skarv 2, Strandskade 2, Svartbag 2, Gulspurv 1 SY (BS)

Gammelholm: Gråstrubet Lappedykker 2, Vibe 1, Lille Kobbersneppe 5, Bysvale 10 (PØ)

Kanhave: Gråand 2, Skeand 2, Blishøne 2 (MWH)

Østerløkken: Bysvale 10, Rødstjert 1, Munk 1, Gransanger 2 (MWH)


02.05.2021
Barnekold: Knopsvane 4, Grågås 22, Bramgås 144, Gravand 15, Gråand 7, Spidsand 2, Pibeand 4, Krikand 4, Skarv 1, Fiskehejre 2, Havørn 1 AD,  Strandskade 12, Vibe 2, Hjejle 52, Stor Præstekrave 2, Rødben 4, Hvidklire 12, Lille Kobbersneppe 5, Storspove 21, Havterne 34, Fjordterne 2, Landsvale 3, Engpiber 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Musvit 1, Gråkrage 12, Råge 8 (JL, MWH)

Eskeholm: Bramgås 800+ (MWH)

Sildeballe: Bomlærke 2 (MWH)

Hverremosen: Bramgås 400, Rørhøg 2, Gærdesanger 2, Gulspurv 2, Bomlærke 1 (JL)

Kolby Kås: Mosehornugle 1 (SH)

Østerløkken: Rødstjert 2, Munk 1, Gransanger 2 (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Grågås 2 OF, Gråand 1 OF, Stormmåge 2 OF, Rinddue 1, Tyrkerdue 1, Solsort 2, Munk 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Vester Kanal, Brattingsborg: Musvåge 1, Rørhøg 1, Stor Flagspætte 1, Landsvale 7, Rødhals 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Stær 2, Tornirisk 2 (IS)

Lushavn: Småspove 1, Hættemåge 2 (IS)

Onsbjerg: Rødstjert 1, Sangdrossel 5 (HOK)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Fiskehejre 1, Grågås 6 med 21 gæslinger, Gråand 4, Musvåge 1, Spurvehøg 2, Rørhøg 2, Fasan 2, Ringdue 5, Stor Flagspætte 1, Bysvale 8, Landsvale 1, Hvid Vipstjert 1,
 Gærdesmutte 2, Sangdrossel 3, Solsort 4, Gransanger 3, Løvsanger 2, Munk 5, Broget Fluesnapper 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Stær 8 (CBr)

 

01.05.2021
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 2 OF, Bramgås 800, Gravand 8, Gråand 7, Spidsand 4, Pibeand 10, Krikand 4, Fiskehejre 2, Rørhøg 1, Strandskade 5, Vibe 2, Hjejle 192, Rødben 4, Hvidklire 5, Lille Kobbersneppe 8, Storspove 3, Brushane 2, Havterne 40, Ringdue 4, Tamdue 5 OF, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Munk 1, Gransanger 2, Musvit 1, Gråkrage 4, Sortkrage 1, Råge 10 (MWH)

Østerløkken: Rødstjert 1, Munk 2, Gransanger 2 (MWH)

Pillemark: Rødstjert 1 (HOK)

Onsbjerg: Rødstjert 1 (HOK)

Østenlands: Knopsvane 23, Grågås 29, Fiskehejre 3, Rørhøg 1, Strandskade 3, Vibe 1, Blishøne 2, Rødhals 2, Tornirisk 2 (IS) Knopsvane 2 YF (AVW)

Brattingsborg Skov: Rødhals 3, Sangdrossel 7, Gransanger 2, Gærdesmutte 1, Gulspurv 6 (IS), Ravn 1 på reden (AVW)

Have i Pillemark: Fasan 1, Grågås 2 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Sangdrossel 1, Solsort 2, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Skovspurv 5, Bogfinke 1, Stillits 1 (BS)


April 202130.04.2021
Brattingsborg Skov: Ringdue 4 SY + 22 R, Tyrkerdue 1 SY, Huldue 5 SY, Stor Flagspætte 3, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 3 SY + 8 R, Misteldrossel 2 SY, Solsort 4, Munk 4 SY, Gransanger 3, Gærdesmutte 3 SY, Bogfinke 5 SY, Dompap 1 (MWH)

Lushavn: Knopsvane 1, Gravand 2, Ederfugl 8, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 2, Landsvale 1, Hvid Vipstjert 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Munk 1, Dompap 1 (IS)

Lushavn: Havørn 1, Stor Flagspætte 1, Landsvale 2, Rødhals 2, Stær 4 (IS)

Høtoftevej, Ørby: Musvåge 1, Grågås 6 (IS)

Vester Kanal, Brattingsborg: Havørn 2 (AMJ)

Lushavn: Rørhøg 1, Stor Præstekrave 3 (AMJ)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Solsort 1, Gransanger 1, Musvit 2, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 (BS)

Kolby Kås: Landsvale 4, Broget Fluesnapper 1 (SB)

Sælvig: Grågås 6 med 21 gæslinger, Skeand 1, Blishøne 2 med 4 kyllinger, Rørhøg 2, Landsvale 1, Bysvale 4, Løvsanger 1, Gransanger 2 (CBr)


29.04.2021
Vandstedet: Tejst 8, Sanglærke 2 (MWH)

Sælvigbugten: Splitterne 10 (MWH)

Hverremosen: Kortnæbbet Gås 1, Grågås 32, Bramgås 450, Pibeand 2, Krikand 10, Vibe 7, Rødben 2 (JL)

Torup: Vendehals 1 (GEL)

Brattingsborg Skov: Havørn 1, Musvåge 1, Rødhals 1, Sangdrossel 5, Munk 2, Gransanger 1, Fuglekonge 3, Gærdesmutte 1, Ravn 2 (IS)

Lushavn: Gråand 4, Toppet Skallesluger 2, Tårnfalk 1, Strandskade 2, Småspove 1, Gransanger 1  (IS)


28.04.2021
Kyholm: Grågås 8 par med gæslinger, Bramgås 550, Mørkbuget Knortegås 10, Havørn 1 OF, Sanglærke 2 (PB, MWH)

Lillehavet, Langør: Mørkbuget Knortegås 12, Rødben 3, Hvidklire 1, Havterne 1, Hvid Vipstjert 1 (MWH)

Skovfogedhuset: Ringdue 4, Sangdrossel 2, Sjagger 15 OF, Solsort 2, Munk 2, Løvsanger 4, Gransanger 3, Musvit 4, Sortmejse 2, Bogfinke 4 (MWH)

Torup: Vendehals 1 (GEL)

Vandstedet: Ederfugl 20, Toppet Skallesluger 2, Tejst 25, Digesvale 55, Hvid Vipstjert 2 (JL)

Langdalen: Rørhøg 2 - han og hun, Sangdrossel 3, Sjagger 35, Munk 1 SY, Stær 20 (JL)

Alstrup: Havørn 1 AD (HOK)

Lushavn: Strandskade 1, Stor Præstekrave 2 (IS)

Vester Kanal: Havørn 1, Musvåge 1, Vibe 2, Hvid Vipstjert 3, Rødhals 1, Stær 2, Gulspurv 11 (IS)

Sælvigbugten: Splitterne 12 (MWH)


27.04.2021
Skovfogedhuset/Fårefolden: Bramgås 12 OF, Ringdue 4, Engpiber 14, Jernspurv 2, Rødhals 17, Vindrossel 1, Solsort 2, Munk 3, Løvsanger 2, Gransanger 3, Musvit 2, Blåmejse 1, Gærdesmutte 3, Bogfinke 12, Tornirisk 8 (MWH)

Lillehavet, Langør: Mørkbuget Knortegås 25, Stor Præstekrave 3, Hvidklire 3 (MWH) 

Have på Topmejsevej, Mårup Østerstrand: Hvid Vipstjert 2, Rødhals 2, Musvit 2, Broget Fluesnapper 1, Grønirisk 2, Tornirisk 2 - han + hun (AMJ)

Hjortholm: Havørn 1 AD, Musvåge 1 (PØ)

Alstrup: Rørhøg 1 (PØ)

Lushavn: Toppet Skallesluger 4, Havørn 2, Tårnfalk 1, Splitterne 2, Rødhals 1, Rødstjert 1, Skovskade 1, Stær 2 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 2 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Solsort 1, Gransanger 1, Musvit 2, Gærdesmutte 1, Skovspurv 2, Bogfinke 2, Grønirisk 1 (BS)

Østerløkken: Munk 1, Gransanger 2 (MWH)


26.04.2021
Sælvig: Grågås 2 med 12 gæslinger, Krikand 2, Gråand 4 (CBr)

Issehoved: Skarv 45, Rød Glente 1 N, Musvåge 4 N, Duehøg 1 N, Spurvehøg 2 N, Tårnfalk 5 N, Ringdue 35 N, Sanglærke 4, Landsvale 4 T, Digesvale 2 T, Engpiber 50 R/T, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 3, Rødstjert 1, Sangdrossel 2, Misteldrossel 1, Solsort 2, Gransanger 4, Musvit 2, Gærdesmutte 1, Husskade 2, Bogfinke 3, Grønirisk 2, Tornirisk 6, Gulspurv 2 (JL, MWH)

Nordby: Rørhøg 2, Tårnfalk 1 (JL)

Vesborg Fyr - Vester Kanal: Sangsvane 1, Ederfugl 10, Havørn 2  - 1 AD og 1 2/3K, Rørhøg 3, Vibe 1, Splitterne 2, Rødhals 2, Rødstjert 7, Fuglekonge 3, Tornirisk 2 (AMJ)

Have i Pillemark: Gråand 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Solsort 2, Gransanger 1, Musvit 1, Skovspurv 2, Bogfinke 2, Grønirisk 1 (BS)

Tranebjerg: Munk 1 (BJ)

Østenlands: Knopsvane 13, Grågås 4, Gravand 2, Rørhøg 1, Musvåge 2, Blishøne 2, Hvid Vipstjert 3, Rødhals 1, Broget Fluesnapper 1, Gulspurv 2 (IS)

Brundby Mark: Havørn 2 (JØM)25.04.2021
Kragemosen: Rørhøg 1 hun, Musvåge 2, Tårnfalk 1, Dværgfalk 1, Musvåge 2, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Vibe 2,  Sanglærke 4, Stenpikker 1, Ringdrossel 5, Gærdesanger 1, Gransanger 2, Tornirisk 8 (JL)

Hverremosen: Knopsvane 1, Grågås 72, Bramgås 5, Gravand 2, Krikand 10, Troldand 3, Gråstrubet Lappedykker 3, Vibe 10, Rødben 2  (JL) 

Have på Topmejsevej, Mårup Østerstrand: Stillits 10, Tornirisk 2 (AMJ)

Have i Pillemark: Grågås 2 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 1, Gransanger 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Skovspurv 4, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Hare 1, Pindsvin 1 (BS)

Brattingsborg Skov: Rødhals 1, Sangdrossel 1, Dompap 2 (IS)

Lushavn - Vesborg: Grågås 2, Toppet Skallesluger 1, Havørn 1 AD, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Strandskade 2, Hættemåge 2, Hvid Vipstjert 3 (IS)

Østerby: Tinksmed 1 (JH) 24.04.2021
Vesborggårdvej: Rørhøg 1, Hvid Vipstjert 3 (IS)

Vester Kanal/Lushavn: Fiskehejre 1, Havørn 3, Rørhøg 1, Musvåge 2, Hvid Vipstjert 2, Rødhals 1, Stær 4, Gulspurv 3 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 2 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Solsort 1, Gransanger 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Bogfinke 1 (BS)

Have i Ørby: Fasan 2, Ringdue 3, Jernspurv 2, Sangdrossel 2, Solsort 2, Musvit 2, Stær 2, Bogfinke 5, Grønirisk 7, Gulspurv 4 (EK)

Nordby: Rørhøg 1, Gærdesanger 4 (JL)


23.04.2021
Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Sangdrossel 9,
Musvit 5, Gærdesmutte 2, Skovskade 1, Gulspurv 3 (IS)

Lushavn: Knopsvane 2, Grågås 9, Ederfugl 11, Toppet Skallesluger 5, Strandskade 2, Småspove 1 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 1, Sangdrossel 1, Solsort 3, Gransanger 1, Musvit 2 - i redekasse, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Stær 2, Skovspurv 1, Bogfinke 2, Grønirisk 1 (BS)


22.04.2021
Østenlands: Knopsvane 16, Sangsvane 4, Gråand 2, Musvåge 1, Blishøne 2, Gransanger 3 (IS)


21.04.2021
Lushavn: Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Strandskade 1, Stor Flagspætte 1. Stenpikker 1, Gærdesmutte 1, Stær 20+, Stillits 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Skovskade 1 (IS)

Have i Pillemark: Grågås 1 OF, Gråand 1 OF, Stormmåge 1 OF, Tyrkerdue 1, Solsort 3, Gransanger 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Stær 20+ OF, Skovspurv 3, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Stillits 1 (BS)


20.04.2021
Sælvig: Fiskehejre 1, Rørhøg 5, Fasan 8, Sangdrossel 2, Stær 16,
Munk 1, Dompap 1, Stillits 2 (CBr)

Ørby: Grågås 2, Rørhøg 2 - han og hun, Skovspurv 5 (IS)

 
19.04.2021
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Fiskehejre 1, Grågås 14, Gråand 2, Musvåge 3, Fjeldvåge 1, Spurvehøg 1, Rørhøg 2, Tårnfalk 1, Fasan 6, Blishøne 6, Ringdue 6, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 1, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1, Solsort 3, Sangdrossel 1, Rødhals 1, Musvit 2, Blåmejse 2, Ravn 2, Gråkrage 5, Stær 12, Gransanger 2, Stillits 1 (CBr)
  
Vesborg Fyr: Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Munk 1, Gærdesmutte 1, Bogfinke 3, Tornirisk 1 (IS)

Vesborggård: Rørhøg 1, Musvåge 2 (IS)

Kolby: Rørhøg 1, Musvåge 2 (IS)


18.04.2021
Barnekold: Knopsvane 1, Grågås 10, Bramgås 200, Mørkbuget Knortegås 130, Gravand 16, Gråand 25, Spidsand 8, Pibeand 11, Krikand 50, Ederfugl 250, Toppet Skallesluger 2, Tårnfalk 2, Strandskade 4, Vibe 4, Hjejle 225, Rødben 4, Lille Kobbersneppe 5, Storspove 20, Havterne 8, Engpiber 2, Gransanger 2, Tornirisk 4 (PW, MWH)

Sildeballe: Sanglærke 1, Hvid Vipstjert 3, Bomlærke 1 (PW, MWH)

Fjordvejen: Rørhøg 2 - han og hun (IP)

Vester Kanal, Brattingsborg: Rørhøg 1, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Vibe 2, Svaleklire 1, Ringdue 13, Sanglærke 3, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 1, Stær 1, Bogfinke 9, Gulspurv 1 (IS)

Lushavn: Knopsvane 2, Småspove 3 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Ringdue 3, Tyrkerdue 1, Solsort 3, Gransanger 1, Musvit 2, Blåmejse 2, Gråkrage 2, Skovspurv 1, Bogfinke 2 (BS)

Alstrup : Spurvehøg 1, Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Havørn 1 (CBr)
 
Sælvig:
Gråstrubet Lappedykker 4, Grågås 17, Gråand 2, Blishøne 8, Fasan 5, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 2, Stær 12 (CBr)

 
17.04.2021
Hverremosen: Knopsvane 1, Grågås 30, Bramgås 92, Gravand 2, Gråand 4, Pibeand 4, Krikand 22, Fiskehejre 1, Lille Lappedykker 4, Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Strandskade 2, Vibe 12, Rødben 4, Blishøne 10, Hvid Vipstjert 2, Gransanger 1, Grønsisken 20 T, Bogfinke 100+ T, Gulspurv 2 (HHA, JL, PW, MWH)

Mårup: Hjejle 120 (PW, MWH)

Sælvigbugten: Splitterne 10 (PW, MWH)

Østenlands: Knopsvane 23, Sangsvane 2, Grågås 4, Gråand 2, Blishøne 2, Rørhøg 1, Musvåge 2, Stor Flagspætte 2, Musvit 3, Gulspurv 1 (IS)

Brattingsborg: Rød Glente 2 (IS)

Nordby: Rød Glente 1, Rørhøg 1, Musvåge 2 (JL)

Besser: Rød Glente 1 (PW)

Onsbjerg: Landsvale 2 (PW)

Sværm: Bramgås 500, Storspove 5 (IP)

Sælvig: Spurvehøg 1, Rørhøg 2, Musvåge 2 (CBr)

Brundby: Dværgfalk 1 (CBr)


16.04.2021
Vester Kanal - Lushavn: Ederfugl 31, Fløjlsand 1, Toppet Skallesluger 9, Rørhøg 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Strandskade 3, Splitterne 3, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 2, Rødhals 1, Misteldrossel 5, Sangdrossel 1, Solsort 2, Gransanger 1, Musvit 2, Skovskade 1, Stær 5, Bogfinke 2, Gulspurv 3 (MWH)

Brattingsborg Skov v. Ørnslund: Rød Glente 1, Sangdrossel 1 SY, Gærdesmutte 1, Ravn 1 (IS)

Lushage - Lushavn: Ederfugl 8, Toppet Skallesluger 2, Fiskehejre 1, Musvåge 2, Tårnfalk 1, Strandskade 2, Stor Flagspætte 2, Landsvale 1, Hvid Vipstjert 3 (IS)

Have i Pillemark: Grågås 2 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Solsort 4, Gransanger 1, Musvit 2, Gråkrage 1, Skovspurv 1, Bogfinke 4 (BS)


15.04.2021
Stenskov og Bolbro Sand: Tårnfalk 1, Strandskade 2, Rødben 2, Svaleklire 3, Splitterne 41, Sanglærke 1, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 1, Løvsanger 1, Bogfinke 1, Rørspurv 2 (MWH)

Brokold og Eskeholm: Grågås 12, Bramgås 2, Mørkbuget Knortegås 18, Gravand 20, Gråand 10, Spidsand 9, Pibeand 8, Krikand 4, Strandskade 8, Rødben 8, Lille Kobbersneppe 30, Storspove 74 (MWH

Hjortholm og Mejlesholm: Bramgås 2500+, Mørkbuget Knortegås 250+, Havørn 1 AD (PB, MWH)

Karlskold: Råge 48 (MWH)

Tanderup Mark: Hjejle 40+ (HOK)

Vester Kanal, Brattingsborg: Havørn 1, Fiskeørn 1, Rørhøg 2, Tårnfalk 1, Vibe 2, Hvid Vipstjert 3, Bogfinke 4, Gulspurv 1 (IS)

Have i Pillemark: Musvåge 1, Stormmåge 4 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 3, Sjagger 40+, Solsort 4, Gransanger 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 2, Skovspurv 5, Bogfinke 2, Stillits 1 (BS)

Have i Vesterløkker: Ringdue 6, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1, Solsort 5, Gransanger 1, Musvit 6, Blåmejse 3, Gærdesmutte 1. Gråkrage 2, Skovspurv 2, Bogfinke 13, Kvækerfinke 7, Grønirisk 15, Stillits 4, Dompap 4 (HHA)

Langdalen: Spurvehøg 1 N (HHA)


14.04.2021
Hverremosen: Knopsvane 2, Grågås 40+, Gravand 2, Gråand 4, Knarand 1, Pibeand 10, Krikand 14, Gråstrubet Lappedykker 2, Lille Lappedykker 1, Strandskade 2, Vibe 8, Rødben 4, Blishøne 12, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1 SY, Solsort 2, Gransanger 1, Allike 2, Stær 2, Grønirisk 2, Tornirisk 6 (MWH)

Østerløkken: Bramgås 40 N, Bomlærke 12 (MWH)

Vesterløkker: Munk 1, Grønsisken 2 (HHA)

Kolby: Rørhøg 1 han, Misteldrossel 1 (HHA)

Østerby: Havørn 1 kl. 11:45 (JH)


13.04.2021
Skovfogedhuset/Fårefolden: Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 1, Rødhals 4, Sangdrossel 3, Misteldrossel 1 SY, Solsort 3, Gransanger 4, Fuglekonge 4, Musvit 2, Blåmejse 2, Gærdesmutte 2, Bogfinke 3, Dompap 1 (MWH)

Vester Kanal, Brattingsborg: Havørn 1 AD, Rørhøg 2, Tårnfalk 1, Musvit 4, Gærdesmutte 1 (IS) 

Lushavn: Strandskade 2, Hvid Vipstjert 3 (IS)

Bøgebjerg, Østerby: Knopsvane 2, Gråand 2, Gråstrubet Lappedykker 2, Blishøne 3, Hvid Vipstjert 6 (JH)


12.04.2021
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Ringdue 12, Huldue 1, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 4, Rødhals 3, Sangdrossel 5, Misteldrossel 1 SY, Solsort 4, Gransanger 2, Fuglekonge 1, Musvit 4, Blåmejse 3, Gærdesmutte 3, Skovskade 1, Ravn 1, Bogfinke 8, Grønirisk 2 (HHA, MWH)

Østenlands: Knopsvane 23, Grågås 11, Gravand 2, Gråand 9, Strandskade 2, Blishøne 2, Landsvale 1, Hvid Vipstjert 5, Musvit 6, Gærdesmutte 1, Bogfinke 11, Gulspurv 3 (IS)

Hjortholm: Havørn 1 AD, Klyde 14 (PB)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 2, Fiskehejre 1, Knopsvane 1, Grågås 3, Gråand 2, Musvåge 1, Rørhøg 1, Spurvehøg 3, Blishøne 8. Fasan 5, Ringdue 12, Stor Flagspætte 2, Hvid Vipstjert 2, Sangdrossel 1, Solsort 2, Rødhals 1, Gransanger 1, Skovskade 3, Stær 8, Dompap 1, 
Gulspurv 1 (CBr)
  

11.04.2021
Alstrup: Bramgås 200+ OF, Tyrkerdue 2, Sangdrossel 1 SY, Solsort 2, Gråspurv 8, Skovspurv 4 (MWH)

Lillehavet, Langør: Gravand 2, Gråand 4, Toppet Skallesluger 2, Fiskehejre 1, Strandskade 1, Storspove 5 (MWH)

Sælvigbugten: Strandskade 2 (MWH)

Hellemosen, Toftebjerg: Knopsvane 2, Gråand 4, Gråstrubet Lappedykker 2, Blishøne 4, Hættemåge 40+ (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1, Solsort 1, Gransanger 1, Musvit 1, Skovspurv 3, Bogfinke 2 (BS)


10.04.2021
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 3, Tårnfalk 2, Rørhøg 1, Sangdrossel 1 (CBr)

Issehoved: Grågås 2 OF, Ederfugl 17 T + 30 R, Toppet Skallesluger 9, Skarv 75, Musvåge 4, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Stor Præstekrave 3, Sandløber 5, Sildemåge 1, Svartbag 1, Splitterne 2, Ringdue 1000 N, Sanglærke 7, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 3, Rødhals 1, Gransanger 1, Musvit 2, Sortmejse 1, Blåmejse 1, Skovskade 1, Bogfinke 5, Tornirisk 12, Stillits 3, Dompap 1 (CBr, HHA, MWH)

Sælvig: Skeand 2, Gråstrubet Lappedykker 1 (MWH)

Vesborggårdvej: Rørhøg 2, Bogfinke 35+ (IS)

Høtoftevej, Ørby: Rørhøg 1 (IS)

Vester Kanal, Brattingsborg: Havørn 1 AD, Rødhals 2, Husskade 2 (IS)

Have i Pillemark:  Grågås 2 OF, Skarv 1 OF, Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1,  Stor Flagspætte 1, Sjagger 20, Solsort 1, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Blåmejse 1, Grønirisk 1 (BS)09.04.2021
Barnekold: Knopsvane 1, Grågås 15, Bramgås 900+, Mørkbuget Knortegås 16, Gravand 8, Gråand 50, Spidsand 10, Pibeand 24, Krikand 27, Strandskade 4, Klyde 4, Vibe 1, Rødben 4, Lille Kobbersneppe 3, Storspove 8, Sildemåge 1, Hættemåge 250+ (MWH)

Kolby Kås: Rød Glente 1, Rørhøg 1 han (GK)

Bøgebjerg, Østerby: Ringdrossel 1, Gransanger 3 (JH)

Have i Pillemark: Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Jernspurv 1, Solsort 3, Musvit 1, Blåmejse 1, Træløber 1,Skovspurv 3, Bogfinke 2 (BS)

Østerløkken: Rørhøg 1 han (MWH)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 2, Grågås 3, Gråand 3, Krikand 2,
Blishøne 8, Stor Flagspætte 1, Skovskade 2, Musvit 2, Blåmejse 2, Gransanger 3, Gærdesmutte 1 (CBr)

08.04.2021
Grusgraven: Gråand 4, Troldand 18, Skarv 3 OF, Blishøne 4, Gransanger 3, Musvit 1, Bogfinke 3, Dådyr 4 (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Gråand 1 OF, Stormmåge 2 OF Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Solsort 1, Gransanger 1 SY, Musvit 2, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Stær 2, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)

Østenlands: Knopsvane 19, Sangsvane 9, Gråand 4, Ederfugl 35+, Toppet Skallesluger 5, Musvåge 4, Blishøne 2, Splitterne 1, Gransanger 1 (IS)


07.04.2021
Vesborg: Gravand 4, Ederfugl 18, Strandskade 1, Stor Præstekrave 2, Ringdue 40 R + 2 SY, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2, Sangdrossel 3, Solsort 2, Gransanger 2 SY, Musvit 1, Blåmejse 2, Husskade 1, Bogfinke 4, Gulspurv 1 (MWH) 

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 (BS)


06.04.2021
Hverremosen: Knopsvane 2, Grågås 80+, Gravand 2, Gråand 2, Pibeand 22, Krikand 34, Skeand 3, Gråstrubet Lappedykker 2, Lille Lappedykker 2, Havørn 1 AD, Tårnfalk 1, Strandskade 2, Vibe 9, Sildemåge 2, Sølvmåge 15, Stormmåge 16, Hættemåge 11, Splitterne 13, Blishøne 7, Hvid Vipstjert 1, Gransanger 1, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Ravn 1, Allike 20 (MWH) 

Hjortholm: Havørn 1 2-3K (PB)

Have i Pillemark: Grågås 2 OF, Stormmåge 1 OF, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1, Blåmejse 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1, Grønirisk 2 (BS)

Nordby: Rørhøg 1 han (JL)


05.04.2021
Østerløkken: Hvid Vipstjert 28, Stær 40+ (MWH)

Skovfogedhuset: Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Gransanger 4, Musvit 2, Bogfinke 2 (MWH)

Have i Onsbjerg: Stor Flagspætte 1,Jernspurv 2, Rødhals 2, Solsort 6, Musvit 4, Blåmejse 3, Skovspurv 6, Grønirisk 6, Tornirisk 2, Kernebider 1 (GK)

Lushavn: Gråand 2, Havørn 1 AD, Strandskade 2, Rødben 3, Gærdesmutte 1, Bogfinke 20+, Gulspurv 3 (IS)


04.04.2021
Lushavn: Gråand 2, Krikand 2, Toppet Skallesluger 4, Fiskehejre 2, Rødben 1, Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Gærdesmutte 1 (IS)

Lushage: Engpiber 3 (IS)


03.04.2021
Hverremosen: Grågås 60, Gravand 2, Gråand 8, Skeand 4, Krikand 55, Pibeand 20, Lille Lappedykker 2, Strandskade 2, Vibe 15, Stor Præstekrave 2, Rødben 2, Gråsisken 2, Grønsisken 3 (LB, STE)

Barnekold: Grågås 2, Gravand 12, Gråand 44, Pibeand 4, Krikand 4, Strandskade 2, Vibe 11, Rødben 1, Hvid Vipstjert 1, Gransanger 1, Fuglekonge 2 (MWH)

Ørby, Høtoftevej: Grågås 5, Rørhøg 2, Sanglærke 3, Husskade 1, Skovspurv 5 (IS)

Kolby Kås: Sanglærke 7, Engpiber 3 (IS)

Hårdmark Mark: Dompap 1 (AM, HS)


02.04.2021
Issehoved: Grågås 6, Musvåge 3, Spurvehøg 1, Ringdue 17, Sanglærke 5, Engpiber 8, Hvid Vipstjert 14, Rødhals 2, Sangdrossel 1, Misteldrossel 5, Musvit 2, Blåmejse 1, Skovskade 1, Sortkrage 1, Gråkrage 10, Allike 9, Stær 8, Bogfinke 15, Grønirisk 1, Stillits 3, Dompap 4, Gulspurv 10 (CBr, MWH)

Kragemosen: Grågås 18, Gråand 8, Gråstrubet Lappedykker 2, Lille Lappedykker 1, Rørhøg 1 han, Musvåge 1 OF (LB, STE)

Nordby Bugt: Ederfugl 100+ Sortand 50, Fløjlsand 3, Gråstrubet Lappedykker 8 (LB, STE)

Have i Kolby: Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Hvid Vipstjert 2, Sangdrossel 1, Solsort 2, Munk 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovspurv 4, Bogfinke 8, Kvækerfinke 2,


01.04.2021
Brattingsborg Skov: Grågås 2 OF, Musvåge 1, Ringdue 2, Huldue 4, Stor Flagspætte 4, Jernspurv 2, Sangdrossel 1, Solsort 2, Musvit 4, Gærdesmutte 1, Skovskade 1, Ravn 1, Gulspurv 1 (CBr, MWH)

Lushavn: Strandskade 2, Stor Præstekrave 2 (CBr, MWH)

Brundby Mark: Bomlærke 1 (MWH)

Østerby: Havørn 2, Rørhøg 1 han (JH)

Møgelskår: Trane 1 NV kl. 17:00 (STE)

Østenlands: Knopsvane 2, Sangsvane 4, Grågås 5, Musvåge 5, Vibe 5, Stor Flagspætte 1, Gransanger 3, Bogfinke 25+ (IS)

Mårup Made: Grågås 12 R, Mørkbuget Knortegås 1 R (LB, STE)
Marts 202131.03.2021
Sælvig: Bramgås 200, Rørhøg 1(hun)(CBr)

Issehoved: Grågås 5, Bramgås 96 T, Musvåge 5 T, Spurvehøg 3, Tårnfalk 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Hjejle 1 OF, Sandløber 4, Ringdue 36, Huldue 1, Sanglærke 10, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 5, Jernspurv 1, Rødhals 4, Vindrossel 3, Misteldrossel 3, Gransanger 3,  Blåmejse 1, Gærdesmutte 3, Sortkrage 1, Allike 13, Stær 28, Bogfinke 8, Kvækerfinke 2, Grønirisk 4, Tornirisk 7, Stillits 3, Kernebider 1, Dompap 1, Gulspurv 5 (LB, STE, MWH)

Issehoved: Gulirisk 2 i træ ved vejen (DOF-basen, Anders Riiber Høj)

Nordby: Hvid Vipstjert 15 (MWH)

Sælvigbugten: Splitterne 6 (MWH)

Nordby: Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1, Sangdrossel 1, Solsort 3, Gransanger 1, Stær 3 (JL)

Hverremosen: Gravand 4, Pibeand 10, Skeand 1, Strandskade 5, Vibe 6, Jernspurv 3, Sangdrossel 2, Gransanger 1, Gulspurv 1 (JL)

Lushavn: Knopsvane 2, Toppet Skallesluger 4, Rødhals 1, Sjagger 8, Stær 19 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Grågås 1 OF, Bramgås 9 OF, Stormmåge 1 OF, Hættemåge 10 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Solsort 4, Musvit 3, Gærdesmutte 1, Skovspurv 4, Bogfinke 1 (BS)

Kåsen: Gråstrubet Lappedykker 2 (SH)

Nordby Hede: Havørn 1 N, Rørhøg 1 OF (LB)
30.03.2021
Issehoved: Grågås 7, Ederfugl 30+ Ø, Toppet Skallesluger 2, Musvåge 2 N, Spurvehøg 3, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Hjejle 1 OF, Sandløber 7, Ringdue 375 N, Huldue 1 N, Sanglærke 8, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 12, Jernspurv 2, Rødhals 8, Solsort 1, Gransanger 4, Allike 35, Stær 11, Bogfinke 12, Kvækerfinke 2, Grønirisk 5, Tornirisk 23, Dompap 1, Stillits 2 (JL, LB, STE, MWH)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 5, Rødhals 1, Gransanger 2 SY (MWH)

Tranebjerg: Krikand 8, Gråstrubet Lappedykker 4, Sangdrossel 10, Vindrossel 4, Gråspurv 10, Gulspurv 4 (Morten Munk Ebbesen/MME)


29.03.2021
Onsbjerg: Hvid Stork 1 (CBr, MWH, ML)

Onsbjerg: Rørhøg 1(han) (CBr)

Østerløkken: Spurvehøg 1, Ravn 2 (MWH)

Kongehøjen: Bomlærke 1 (MWH)

Lushavn: Grågås 3, Tårnfalk 1 (IS)

Have i Ørby: Fasan 2, Ringdue 4, Jernspurv 3, Rødhals 1, Solsort 5, Musvit 4, Stær 2, Gråspurv 5, Skovspurv 10, Bogfinke 9, Grønirisk 12, Stillits 2, Gulspurv 8 (EK)


28.03.2021
Tranebjerg: Hvid Stork 1 (CBr, GK, MWH)

Hellemosen, Toftebjerg: Gråstrubet Lappedykker 2 (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Rød Glente 1 OF, Stormmåge 8 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Stær 1, Bogfinke 4 (BS)

Bjørnedam: Knopsvane 9, Grågås 4, Gråand 4, Troldand 14, Blishøne 2 (BS)

Langør Kirke: Sølvhejre 1 (LB, STE)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Skovsneppe 2, Stor Flagspætte 1,
Rødhals 2, Gærdesmutte 1 (IS)


27.03.2021
Langør Kirke: Sølvhejre 1 (CBr, MWH)

Skovfogedhuset: Rødhals 1, Solsort 1 SY, Gransanger 3, Fuglekonge 10, Musvit 2, Blåmejse 2 (CBr, MWH)

Øster Hedekrog: Sortand 500-600, Fiskeørn 1 N kl. 13:15 (LB, STE)

Østenlands: Knopsvane 13, Sangsvane 30+, Grågås 21, Gråand 5, Pibeand 1, Troldand 6, Spurvehøg 1, Blishøne 4, Rødhals 1, Træløber 1 (IS)

Lushage: Ederfugl 40+, Toppet Skallesluger 19, Gransanger 3 (IS)

Have i Pillemark: Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Jernspurv 1, Rødhals 1, Sangdrossel 3, Solsort 2, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Skovspurv 5, Bogfinke 4, Grønirisk 1 (BS)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 2, Grågås 4, Gråand 3, Krikand 2, Hvid Vipstjert 1, Sanglærke 1, Vindrossel 24 (CBr)

 

26.03.2021
Langør Kirke: Sølvhejre 1 (PB, MWH)

Issehoved: Ederfugl 8, Sortand 14, Toppet Skallesluger 2, Skarv 8 NØ, Strandskade 2, Stor Præstekrave 4, Sandløber 6, Sanglærke 4, Rødhals 3, Engpiber 12 (MWH)

Nordby: Musvåge 1, Hvid Vipstjert 3 (MWH)

Nordby: Sanglærke 8. Hvid Vipstjert 1, Bogfinke 420 (JL)

Hverremosen: Bramgås 600 (JL)

Hjortholm: Havørn 2 (PB)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 4 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1, Vindrossel 1, Sjagger 15, Solsort 3, Musvit 1, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 4, Bogfinke 2, Grønirisk 1 (BS)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 17 (MWH)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 2, Bramgås 250, Grågås 4, Rødben 3, Splitterne 8, Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 1, Gransanger 1 (CBr)

25.03.2021
Brattingsborg Skov: Fasan 5, Grågås 2, Musvåge 1, Ringdue 4, Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 2, Sangdrossel 4 SY, Solsort 12, Musvit 4, Blåmejse 2, Nordlig Halemejse 2, Gærdesmutte 1, Bogfinke 4 SY, Dompap 1 (MWH)

Østerhede: Rød Glente 2 kl. 10:00 (PB)

Hverremosen: Bramgås 180, Pibeand 50, Krikand 25, Musvåge 73 N, Tårnfalk 1, Vibe 15 (JL)

Øster Hedekrog: Ederfugl 25, Toppet Skallesluger 30, Engpiber 1, Stillits 1, Spættet Sæl 2 (JL)

Lushage-Lushavn: Grågås 5, Ederfugl 19, Gærdesmutte 2, Gulspurv 5 (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Musvit 5 (IS)24.03.2021
Barnekold: Grågås 10, Bramgås 115, Gravand 12, Gråand 81, Pibeand 17, Krikand 13, Strandskade 2, Klyde 7, Vibe 8, Storspove 37, Hvid Vipstjert 2 (MWH)

Eskeholm: Bramgås 400 (MWH)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2 (MWH)

Rosenvej, Fogedmarken: Hvid Vipstjert 1 (AVW)

Have i Pillemark: Fasan 2, Stormmåge 3 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 2, Rødhals 1, Solsort 4, Musvit 2, Skovspurv 1, Bogfinke 2 (BS)

Bøgebjerg, Østerby: Knopsvane 2, Gråstrubet Lappedykker 1, Blishøne 5 (JH)

Alstrup: Ringdue 350+ (JH)


23.03.2021
Kragemosen: Knopsvane 2, Grågås 44, Gråand 4, Gråstrubet Lappedykker 4, Enkeltbekkasin 1, Ringdue 5, Sanglærke 4, Engpiber 4, Stær 12, Gulspurv 2 (MWH)

Østerløkken: Jernspurv 1, Sangdrossel 1 SY (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Solsort 3, Musvit 2, Blåmejse 1, Træløber 2, Gråkrage 1, Skovspurv 5 (BS)

Langør Kirke: Sølvhejre 1 (KT)


22.03.2021
Øster Hedekrog: Ederfugl 200+, Sortand 34, Fløjlsand 22, Toppet Skallesluger 18, Gråstrubet Lappedykker 8 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Stor Flagspætte 2, Solsort 4, Fuglekonge 3, Musvit 4, Sortmejse 2, Blåmejse 4, Gærdesmutte 3 (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Stormmåge 1 OF, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Musvit 2, Skovspurv 2, Bogfinke 1 (BS)

Lushavn: Knopsvane 2, Grågås 5, Ederfugl 1, Toppet Skallesluger 5, Havørn 2, 2-3K, Musvåge 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Gærdesmutte 1, Skovskade 1 (IS)


21.03.2021
Hverremosen: Grågås 34, Bramgås 225, Pibeand 95, Krikand 8, Gråstrubet Lappedykker 2, Strandskade 4, Vibe 12, Sølvmåge 40+, Stormmåge 80+, Hættemåge 40+, Sildemåge 1, Blishøne 4, Stær 25, Gulspurv 1 (JL, MWH)

Nordby: Allike 50+, Stær 35 (MWH)

Sælvigbugten: Strandskade 2 (MWH)

Toftebjerg, Hellemosevej: Troldand 2, Gråstrubet Lappedykker 1 (MWH)

Langør Kirke: Sølvhejre 1, Fiskehejre 1 (HOK)

Østenlands: Sangsvane 30+, Knopsvane 4, Gråand 2, Troldand 3, Musvåge 1, Blishøne 2, Gransanger 1, Sortmejse 1 (IS)

Have i Pillemark: Knopsvane 2 OF, Stormmåge 1 OF, Tyrkerdue 1, Solsort 1, Musvit 1, Gråkrage 2, Stær 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Gulspurv 1 (BS)

Lushage: Ederfugl 50+ (BS)

Mårup: Fuglekonge 2 (KT)

Kolby: Ringdue 3, Tyrkerdue 3, Solsort 3, Munk 1, Musvit 3, Gråkrage 30+, Skovspurv 8, Bogfinke 10, Kvækerfinke 2, Grønirisk 3, Stillits 1, Dompap 1 (NS)


20.03.2021
Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 2 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 1, Blåmejse 1, Træløber 1, Gråkrage 1, Skovspurv 10, Bogfinke 3, Gulspurv 1 SY (BS)

Østerløkken: Pibesvane 12 Ø (MWH)


19.03.2021
Kolby Kås: Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 3, Musvit 3, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Gråspurv 2, Skovspurv 4, Bogfinke 1, Gulspurv 1 (MWH)

Lushavn: Knopsvane 2, Hvinand 14, Toppet Skallesluger 2, Havørn 1 AD, Musvåge 1, Strandskade 2, Musvit 3, Allike 30+, Skovskade 2, Stær 2 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Gråand 2 OF, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1, Gråkrage 1, Stær 2, Skovspurv 2, Bogfinke 1 (BS)

Sælvig: Grågås 8, Bramgås 450 (CBr)

Langør Kirke: Sølvhejre 1 (KT)

Havvejen: Havørn 1 OF (KT)


18.03.2021
Barnekold: Knopsvane 1, Grågås 2, Bramgås 250, Mørkbuget Knortegås 58, Gravand 24, Gråand 45, Pibeand 12, Hvinand 15, Fiskehejre 1, Sølvhejre 1, Strandskade 7, Klyde 7, Storspove 28, Engpiber 7, Ravn 1, Bogfinke 40 (HHA, MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Grågås 4 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 3, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Vesterløkker: Sangdrossel 1 SY, Stillits 2, Dompap 4 (HHA)

Tranebjerg: Trane 6 OF kl. 09:45 (Anne Buhl Jørgensen)


17.03.2021
Issehoved: Ederfugl 200+, Sortand 400+, Musvåge 1 N, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Sandløber 5, Svartbag 1, Sildemåge 1, Sølvmåge 10, Ringdue 1, Sanglærke 5, Engpiber 1, Solsort 2, Stær 5, Gulspurv 1 (HHA, MWH)

Lushavn: Knopsvane 5, Ederfugl 30+, Toppet Skallesluger 7, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Strandskade 3, Stor Præstekrave 2, Stor Flagspætte 3, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 1, Gærdesmutte 1, Skovskade 1 (IS)


Have i Torup: Sølvmåge 2, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 2, Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 8, Musvit 4, Blåmejse 8, Gærdesmutte 1, Stær 2, Gråspurv 4, Skovspurv 40+ (GEL)


16.03.2021
Brattingsborg Skov: Fasan 4, Musvåge 3, Ringdue 4, Huldue 2, Stor Flagspætte 4, Rødhals 2, Sangdrossel 1, Solsort 7, Musvit 5, Blåmejse 5, Halemejse 1, Gærdesmutte 2, Bogfinke 6, Dompap 1 (HHA, MWH)

Lushavn: Skarv 2, Hvinand 1, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 2, Stor Præstekrave 1, Sølvmåge 1, Stormmåge 1 (HHA, MWH)

Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 2, Bramgås 84, Mørkbuget Knortegås 27, Gravand 18, Gråand 140, Spidsand 6, Pibeand 16, Krikand 2, Ederfugl 20+, Hvinand 12, Fiskehejre 2, Strandskade 4, Klyde 4, Vibe 7, Storspove 28, Musvit 3, Gulspurv 3 (MWH)

Eskeholm: Bramgås 1500+ (MWH)

Hjortholm: Vandrefalk 1 (PB)

Mejlesholm: Havørn 1 (PB)

Langør: Sølvhejre 1 (GK)

Store Vorbjerg: Gråstrubet Lappedykker 1, Musvåge 3 (GK)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 2, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 2, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovspurv 6, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Stillits 1 (BS)


Sælvig: Grågås 14, Gråand 4, Krikand 2, Blishøne 6, Skovsneppe 2, Ringdue 6, Sanglærke 2, Hvid Vipstjert 1, Fasan 4, Stor Flagspætte 2, Gærdesmutte 1, Solsort 6, Sangdrossel 1, Gråkrage 10, Stær 8, Gulspurv 12, Dompap 3, Fuglekonge 1 (CBr) 


15.03.2021
  
Sælvig: Vindrossel 1, Kernebider 1 (CBr) 

Alstrup: Grågås 61, Kortnæbbet Gås 1, Havørn 1 AD kl. 10:45, Sildemåge 1 (MWH)

Hjortholm: Havørn 3 kl. 08:30 (PB)

Grusgraven: Gråand 2, Troldand 7, Blishøne 2, Musvit 1, Ravn 1 (MWH)

Kolby: Fasan 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Solsort 2, Munk 1, Musvit 5, Blåmejse 5, Gærdesmutte 1, Skovspurv 15, Bogfinke 20, Kvækerfinke 2, Grønirisk 1, Dompap 1 (NS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Grågås 15 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Solsort 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 2 OF, Skovspurv 2 (BS)

Vesterløkker: Sangdrossel 1 SY (HHA)


14.03.2021
Hverremosen: Grågås 28, Bramgås 85 OF, Gråand 2, Pibeand 104, Krikand 48, Spurvehøg 1, Sølvmåge 8, Svartbag 2, Hættemåge 2, Strandskade 2, Vibe 2, Alm. Ryle 40 OF, Blishøne 2, Vandrikse 1, Blåmejse 2, Råge 1, Grønirisk 2 (MWH)

Vester Hedekrog: Rød Glente 2 N, Musvåge 1 N (MWH)

Hesselholm Made: Sølvhejre 1 (HOK)

Brattingsborg: Sangsvane 2, Havørn 1 AD, Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 1, Allike 40+ (IS)

Østkysten/Nørreskifte: Strandskade 2, Sanglærke 2, Gulspurv 1 SY (BS)

Landlystvej: Sangsvane 35 (BS)

Ørby: Sjagger 4, Musvit 3 (BS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Gråand 2 OF, Ringdue 3, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 2, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 2 (BS)


13.03.2021
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 1, Fiskehejre 1, Knopsvane 1, Grågås 4, Gråand 4, Toppet Skallesluger 1, Fasan 3, Blishøne 4, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 1, Ringdue 7, Skovskade 1, Gråkrage 6, Stær 6, Vindrossel 2, Gulspurv 4 (CBr)

Barnekold: Grågås 58, Bramgås 75, Gravand 24, Gråand 140, Spidsand 4, Pibeand 14, Hvinand 20, Vandrefalk 1, Strandskade 5, Vibe 120, Hjejle 8, Ringdue 30, Stær 17 (MWH)

Østerløkken: Sangdrossel 1 SY (MWH)

Langør Kirke: Sølvhejre 1 (KP, MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Vindrossel 1, Solsort 4, Musvit 1, Råge 14, Bogfinke 1 (BS)

12.03.2021
Issehoved: Ederfugl 50+, Sortand 8, Hvinand 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 5, Sandløber 5, Sølvmåge 20+, Stormmåge 2, Sanglærke 5, Skærpiber 2, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 3, Husskade 2, Ravn 2 (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Solsort 5, Musvit 1, Blåmejse 1, Træløber 2, Skovspurv 3, Bogfinke 2, Grønirisk 1 (BS)

Kysten syd for Brattingsborg Skov: Grågås 7, Gråand 2, Ederfugl 25+, Fiskehejre 1, Strandskade 7, Svartbag 5, Skærpiber 1 (IS)

Skovfogedhuset: Havørn 1 OF (KP)


11.03.2021
Have, Østerløkken: Fasan 3, Grågås 2 OF, Spurvehøg 2, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 4, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Skovspurv 9, Bogfinke 4, Kvækerfinke 3, Grønirisk 18, Dompap 2 (MWH)

Have, Nordby: Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Jernspurv 2, Solsort 2, Musvit2, Blåmejse 2, Skovspurv 6, Bogfinke 8, Kvækerfinke 4, Grønirisk 8 (JL)

Have, Vesterløkker: Jernspurv 1, Bogfinke 14, Grønirisk 26, Stillits 3, Dompap 2 par (HHA)

Have, Østerby: Stillits 28 (JH)

Alstrup Made: Grågås 44, Blisgås 1, Musvåge 1 (MWH)

Langør: Ederfugl 400+, Lille Lappedykker 1 (MWH)


10.03.2021
Draget, Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 6, Strandskade 12, Storspove 1, Skærpiber 1, Engpiber 1 (HHA, MWH)

Stenskov: Knopsvane 2, Grågås 2 OF, Bramgås 75, Pibeand 24, Ederfugl 4, Skarv 14 OF, Strandskade 4, Storspove 2 (HHA, MWH)

Brundby: Rød Glente 1 (SH)


09.03.2021
Alstrup: Sanglærke 3, Husskade 2 (MWH)

Sælvigbugten: Knopsvane 5, Hvinand 20+, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Musvit 2, Skovskade 1, Bogfinke 2, Dompap 1 (MWH)

Vester Kanal, Brattingsborg: Skovsneppe 1, Sanglærke 3 (IS)

Lushavn: Knopsvane 2 JUV (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 6 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Solsort 2, Musvit 2, Allike 50+, Skovspurv 20, Bogfinke 3, Dompap 1 (BS)

Draget, Besser Rev: Rødben 4 (AVW)


08.03.2021
Brokold: Grågås 5, Mørkbuget Knortegås 40, Gravand 2, Gråand 12, Strandskade 3, Stor Præstekrave 6, Alm. Ryle 250, Sanglærke 1 (JL, MWH)

Eskeholm: Sangsvane 4, Bramgås 70, Gravand 32, Gråand 40, Spidsand 7, Pibeand 4, Hvinand 20, Strandskade 10, Lille Kobbersneppe 5, Storspove 183 (JL, MWH)

Stenskov: Strandskade 2, Sanglærke 2, Engpiber 1 (JL, MWH)

Østerløkken: Blisgås 40 OF, Musvit 5, Dompap 2 (MWH)

Kolby Kås - Vesborg: Knopsvane 2, Ederfugl 14, Toppet Skallesluger 9, Strandskade 3, Sortstrubet Bynkefugl 1 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 5 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 1, Blåmejse 1, Skovspurv 5, Bogfinke 2, Grønirisk 1 (BS)

Have i Kolby: Ringdue 2, Tyrkerdue 3, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 4, Munk 1, Musvit 4, Blåmejse 6, Skovspurv 11, Bogfinke 15, Kvækerfinke 3, Grønirisk 4 (NS)

 

07.03.2021
Østerløkken: Sangsvane 7 OF, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 5, Blåmejse 2, Bogfinke 3, Grønirisk 5, Dompap 2 (MWH)

Skovfogedhuset: Solsort 2, Musvit 1, Sortmejse 2, Bogfinke 3 (MWH)

Nordby: Troldand 4, Spurvehøg 1, Sanglærke 32, Stillits 15 (JL)


06.03.2021
Yderste Holm: Knopsvane 2, Grågås 4, Mørkbuget Knortegås 4, Bramgås 80 OF, Gravand 3, Gråand 8, Pibeand 10, Ederfugl 300+, Hvinand 30, Skarv 250+, Strandskade 41, Hjejle 5, Rødben 2, Lille Kobbersneppe 24, Storspove 4, Svartbag 4, Bjergirisk 40 (MWH)

Kolderne: Skarv 800+ (MWH)

Lillehavet: Storspove 4, Hættemåge 80 (MWH)

Øster Hedekrog: Trane 2 OF (GK)

Hverremosen: Grågås 70, Blisgås 4, Bramgås 90, Pibeand 220, Strandskade 2, Vibe 17, Sanglærke 1, Ravn 1, Grønirisk 1 (JL)

Langør kirke: Sølvhejre 1 (KP)


05.03.2021
Barnekold: Knopsvane 1, Grågås 57, Bramgås 450 OF, Mørkbuget Knortegås 10, Gravand 57, Gråand 115, Pibeand 28, Ederfugl 175, Hvinand 40, Stor Skallesluger 4, Sølvhejre 1, Strandskade 7, Vibe 46, Hjejle 27, Storspove 32, Engpiber 2 (MWH)

Langør kirke: Sølvhejre 1 kl. 17:30 (HOK)

Have i Pillemark: Fasan 2, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Solsort 1, Musvit 3, Blåmejse 1, Skovspurv 2, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Gulspurv 1 (BS)

Rosenvej, Fogedmarken: Trane 1 N (AVW)


04.03.2021
Stenskov: Grågås 71, Bramgås 43, Mørkbuget Knortegås 2, Lysbuget Knortegås 2, Sanglærke 1 Engpiber 2 (MWH)

Brokold og Eskeholm: Knopsvane 4, Gravand 154, Gråand 310, Pibeand 5, Hvinand 8, Ederfugl 20, Strandskade 3, Alm. Ryle 6, Storspove 231, Svartbag 2, Sanglærke 1 (MWH)


03.03.2021
Vesborg: Knopsvane 2, Sangsvane 2, Gråand 2, Ederfugl 50+, Sortand 10, Hvinand 4, Skarv 2, Strandskade 2, Sølvmåge 7, Stor Flagspætte 1, Skærpiber 1, Musvit 1 (MWH)

Have i Pillemark: Ringdue 1, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 1 SY, Gråkrage 1, Allike 2 SY, Skovspurv 2, Bogfinke 2 (BS)

Have i Kolby: Ringdue 3, Tyrkerdue 3, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 5, Blåmejse 5, Gærdesmutte 1, Gråkrage 10, Skovspurv 9, Bogfinke 25, Kvækerfinke 3, Grønirisk 4, Stillits 1, Gulspurv 1 (NS)


02.03.2021
Østerløkken: Grågås 42, Blisgås 32, Bramgås 150 (MWH)

Sælvigbugten: Knopsvane 2, Hvinand 8, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Hvid Vipstjert 5 (MWH)

Kirkebugten, Langør: Storspove 1 (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 1, Solsort 4, Træløber 1, Skovspurv 4, Bogfinke 4, Grønirisk 1, Gulspurv 2 (BS)


01.03.2021

Kragemosen: Grågås 35 R, Bramgås 75 N, Sanglærke 5, Stær 12 (JL, MWH)

Issehoved: Strandskade 1, Stor Præstekrave 9, Sandløber 3, Sanglærke 10, Bjergirisk 15 (JL, MWH)

Sælvigbugten: Strandskade 2, Stor Præstekrave 1 (MWH)

Østerløkken: Sangsvane 10, Grågås 14, Blisgås 90, Bramgås 120 N (MWH)

Ballen Færgehavn: Skarv 90, Fiskehejre 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Skærpiber 4 (MWH)

Have i Pillemark: Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Solsort 1, Musvit 1, Gråkrage 1, Allike 30 OF, Skovspurv 3, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Februar 202128.02.2021
Østerløkken: Sangsvane 14, Grågås 40, Blisgås 220 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 2, Blisgås 2, Bramgås 45, Gravand 29, Gråand 155, Pibeand 19, Ederfugl 175, Hvinand 20, Stor Skallesluger 2, Toppet Skallesluger 5, Sølvhejre 1, Musvåge 3, Strandskade 5, Vibe 8, Hjejle 22, Storspove 35, Sanglærke 2, Musvit 3, Blåmejse 4, Ravn 2, Bogfinke 5 (PW, MWH)

Have i Torup: Gærdesmutte 1, Grønirisk 2, Dompap 1 han (GEL)

Ballebjerg: Kernebider 4 (JL)

Ballen Færgehavn: Snespurv 1 (JEn)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Musvit 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Kolby: Sanglærke 2, Gulspurv 1 SY (BS)

Lushavn: Strandskade 2 (BS)

Vesborg: Ederfugl 50, Sortand 10, Toppet Skallesluger 1, Stor Præstekrave 1 (BS)

Sælvig: Grågås 75, Gråand 2, Fiskehejre 2, Blishøne 2, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 5, Stær 6 (CBr)


27.02.2021
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 1 (CBr)

Hverremosen: Knopsvane 1, Grågås 150, Blisgås 4, Bramgås 160, Gråand 40, Pibeand 35, Krikand 24, Havørn 1 2-3K, Spurvehøg 1, Strandskade 6, Vibe 57, Sanglærke 1, Engpiber 3, Musvit 1, Skovspurv 1, Gulspurv 2 (JL, PW, MWH)

Mårup: Grågås 100, Blisgås 3, Bramgås 900, Sanglærke 2 (PW, MWH)

Kanhave: Sangsvane 50, Grågås 16, Gråand , Pibeand 2, Strandskade 2, Sanglærke 2 (PW, MWH)

Østerløkken: Blisgås 14 OF (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1, Ringdue 3, Tyrkerdue 3, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 (BS)


26.02.2021
Østerløkken: Sangsvane 2, Grågås 44, Blisgås 361, Bramgås 5 (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Solsort 2, Musvit 2, Allike 50 OF, Skovspurv 2, Bogfinke 2, Gulspurv 1, Dådyr 1 (BS)

Torup: Stor Flagspætte 4 (GEL)


25.02.2021
Øster Hedekrog: Knopsvane 1, Ederfugl 17, Sortand 8, Fløjlsand 17, Hvinand 4, Toppet Skallesluger 10, Gråstrubet Lappedykker 4, Stor Præstekrave 5, Sanglærke 3 N, Engpiber 3 R (MWH)

Kanhave: Knopsvane 4, Sangsvane 48, Grågås 2, Skarv 2 (MWH)

Flyvepladsen/Alstrup Made: Sangsvane 13, Grågås 60+, Blisgås 35, Hvinand 7, Fiskehejre 1, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Sanglærke 5 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 2, Bogfinke 1 SY (BS)


24.02.2021
Barnekold: Grågås 28, Bramgås 800 OF, Gravand 34, Gråand 400+, Spidsand 5, Pibeand 32, Krikand 14, Ederfugl 12, Hvinand 40, Havørn 1, Musvåge 1, Vandrefalk 1, Strandskade 5, Storspove 43, Hættemåge 55, Gråkrage 23 (MWH)

Nordmarken, Nordby: Grågås 120, Blisgås 12, Bramgæs 1150, Vibe 15, Sølvmåge 12, Råge 3 (JL)

Lushavn - Vesborg: Havørn 1 AD, Spurvehøg 1, Skærpiber 1 (IS)

Lushavn: Strandskade 2, Skovskade 3 (IS)

Vesborggårdvej: Rød Glente 1, Vibe 5 (IS)23.02.2021
Alstrupvej: Rød Glente 1, Musvåge 2, Grågås 4 (PØ, MWH)

Hverremosen: Knopsvane 3, Stillits 4, Gulspurv 4, Rørspurv 1 (JL, MWH)

Hverremosevej: Sangsvane 9, Grågås 130, Blisgås 22, Bramgås 80, Sanglærke 1 (JL)

Barnekold: Sølvhejre 1 (CEN)

Sælvigbugten: Strandskade 4, Stor Præstekrave 1 (MWH)

Langør: Fiskehejre 1, Storspove 2 (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 Sy, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 1, Musvit 1, Gråkrage 1, Allike 50+ OF, Bogfinke 1 (BS)

Østerløkken: Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 4, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Skovspurv 10, Bogfinke 3, Kvækerfinke 7, Grønirisk 2, Stillits 1, Dompap 1 (MWH)22.02.2021
Lilleøre: Grågås 7 OF, Blisgås 2 OF, Bramgås 39 SV + 88 Ø, Pibeand 5 OF, Ederfugl 90, Hvinand 8, Toppet Skallesluger 13, Strandskade 4, Stor Præstekrave 2, Storspove 3, Sanglærke 12, Engpiber 5, Bjergirisk 11 (MWH)

Nordby: Sangsvane 11, Grågås 62, Vibe 52, Hjejle 4, Sølvmåge 3, Sanglærke 2 (JL)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 2 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1, Blåmejse 2, Allike 1, Skovspurv 5, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1, Dompap 1 (BS)

Have i Kolby: Fasan 1, Sølvmåge 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Solsort 3, Munk 1, Musvit 4, Blåmejse 4, Skovspurv 12, Bogfinke 20, Kvækerfinke 5, Grønirisk 6, Stillits 3, Dompap 2 (NS)

Langemark: Vibe 5 (HOK)

Alstrup: Tårnfalk 1 (MWH)


21.02.2021
Brokold og Eskeholm: Knopsvane 2, Sangsvane 2, Bramgås 675, Mørkbuget Knortegås 1, Gravand 38, Gråand 65, Spidsand 7, Pibeand 40, Hvinand 50, Stor Skallesluger 5, Vandrefalk 1, Strandskade 9, Stor Præstekrave 5, Hjejle 4, Alm. Ryle 85, Storspove 115, Sanglærke 2, Sjagger 4, Ravn 1, Bjergirisk 75 (JL, MWH)

Besser Made: Sangsvane 4, Grågås 20, Bramgås 10, Vibe 1, Rødhals 1, Sjagger 1, Råge 100+ (BS)

Vadstrup: Rød Glente 2 (GK)

Nørreskifte: Havørn 1 (HOK)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 2 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 4, Musvit 2, Blåmejse 2, Skovspurv 2, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1, Dompap 1 (BS)


20.02.2021
Østerløkken: Bramgås 300 OF, Kvækerfinke 12 (MWH)

Brokold og Eskeholm: Blisgås 4 OF, Gravand 24, Gråand 74, Spidsand 5, Pibeand 28, Hvinand 70, Stor Skallesluger 9, Skarv 8 OF, Vandrefalk 1, Spurvehøg 1, Stor Præstekrave 2, Strandhjejle 3, Vibe 3, Alm. Ryle 125, Storspove 63, Svartbag 2, Sølvmåge 17, Hættemåge 75, Sanglærke 2, Gråkrage 47, Bjergirisk 115 (MWH)

Hverremosen: Grågås 200, Bramgås 320, Gråand 32, Pibeand 70, Vibe 16, Alm. Ryle  8, Solsort 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 8, Stær 12 (JL)

Brattingsborg: Sangsvane 50+, Bramgås 200+, Havørn 1 AD, Musvåge 2, Sanglærke 1, Husskade 1, Ravn 1, Allike 30+, Gulspurv 25 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Grågås 5 OF, Stormmåge 3 OF, Ringdue 1 SY, Musvit 2, Gulspurv 1 (BS)


19.02.2021
Kragemosen: Grågås 2, Bramgås 70, Ederfugl 4, Musvåge 3, Spurvehøg 1, Ringdue 12, Sanglærke 4, Sjagger 2, Solsort 1, Blåmejse 1, Husskade 5, Gråkrage 8, Stær 30 (JL, MWH)

Sælvigbugten: Strandskade 4, Stor Præstekrave 1, Islandsk Rødben 1 (MWH)

Østerløkken: Bramgås 250 OF, Blå Kærhøg 1 hun (MWH)

Golfbanen: Musvåge 1, Skovsneppe 1 (MWH)

Brattingsborg: Musvåge 2, Sjagger 7, Stær 29 (IS)

Lushage: Ederfugl 50+ (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 2 OF, Ringdue 4, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 4, Musvit 4, Råge 9, Skovspurv 9, Bogfinke 2, Gulspurv 2 (BS)

Lushavn: Sanglærke 2 (KVS, AVW)


18.02.2021
Østerløkken: Fasan 8, Spurvehøg 1, Sølvmåge 10, Ringdue 3, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Gråkrage 4, Skovspurv 4, Bogfinke 2, Kvækerfinke 2, Grønirisk 5 (MWH)

Kolby: Spurvehøg 1, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 7, Blåmejse 5, Gråkrage 25, Skovspurv 10, Bogfinke 35, Kvækerfinke 4, Grønirisk 14 (NS)


17.02.2021
Barnekold: Grågås 15, Bramgås 1200, Gravand 32, Gråand 230, Pibeand 120, Spidsand 2, Hvinand 120, Musvåge 1, Storspove 17, Ravn 1 (MWH)

Kolby Kås Havn: Ederfugl 4, Toppet Lappedykker 1 (IS)

Vesborg: Gråand 17, Ederfugl 7, Hvinand 5 (IS)

Lushavn: Havørn 1 AD (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Tyrkerdue 1 SY, Solsort 2, Musvit 2, Skovspurv 4, Bogfinke 2 (BS)


16.02.2021
Sælvigbugten: Sangsvane 450, Knopsvane 5 (MWH)

Mårup Skov: Skovsneppe 1, Ringdue 2, Solsort 2, Fuglekonge 4, Musvit 3, Gærdesmutte 2, Ravn 1 (MWH)

Have i Pillemark: Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte, Sjagger 3, Solsort 3, Musvit 2, Blåmejse 1, Råge 1, Skovspurv 4, Bogfinke 4, Grønirisk 1, Dompap 3 (BS)

Have i Torup: Spurvehøg 1 han, Ringdue 2, Stor Flagspætte - han og hun, Rødhals 1, Sjagger 1, Solsort 10, Musvit 3, Blåmejse 8, Gråspurv 4, Skovspurv 40+, Bogfinke 4, Gulspurv 2 - han og hun (GEL)

Lushavn: Havørn 1 AD, Husskade 1, Skovskade 1 (IS) 15.02.2021
Øster Hedekrog: Bramgås 1 OF, Ederfugl 75, Sortand 18, Fløjlsand 35, Hvinand 190, Toppet Skallesluger 16, Rødstrubet Lom 1, Strandhjejle 1, Alm. Ryle 1, Svartbag 1, Sølvmåge 12, Hættemåge 10, Fuglekonge 1, Gråkrage 14 (MWH)

Sælvigbugten: Alm. Ryle 4, Islandsk Rødben 1 (MWH)

Golfbanen: Bramgås 500+ (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 2, Rødhals 1, Solsort 4, Musvit 1, Skovspurv 2, Bogfinke 2, Dompap 1 (BS)

Have i Torup: Svartbag 1, Ringdue 2, Stor Flagspætte 2 (hun og han), Rødhals 2, Solsort 10, Sjagger 1, Musvit 4, Blåmejse 4, Gærdesmutte 1, Gråspurv 4, Skovspurv 40+, Bogfinke 3 (GEL)

Have i Kolby: Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Munk 1, Musvit 7, Blåmejse 4, Skovspurv 10, Bogfinke 20, Kvækerfinke 2, Grønirisk 4 (NS) 


14.02.2021
Langør: Mørkbuget Knortegås 6, Ederfugl 200+, Hvinand 90, Troldand 12, Stor Skallesluger 2 (MWH)

Grusgraven: Musvåge 2, Lille Lappedykker 3, Blåmejse 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Skovsneppe 3, Stor Flagspætte 2, Musvit 2, Blåmejse 5, Gærdesmutte 1, Ravn 1, Skovskade 1 (IS)

Østenlands: Sangsvane 150+ (IS)

Have i Pillemark: Ringdue 3 SY, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 2 SY, Gråkrage 1, Skovspurv 4, Bogfinke 4, Grønirisk 1 (BS)

Kåsen Havn: Lille Lappedykker 2 (SH)

Sælvig: Grågås 500, Krikand 6, Gråand 2, Fiskehejre 2, Musvåge 3, Vandrikse 1, Skovsneppe 12, Gærdesmutte 2 (CBr)

13.02.2021
Sælvigbugten: Sangsvane 18 S, Strandskade 2, Alm. Ryle 24, Islandsk Rødben 4, Storspove 1 (MWH)

Alstrup: Tårnfalk 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Skovsneppe 2, Stor Flagspætte 1, Gærdesmutte 1 (IS)

Lushavn - Vesborg: Sangsvane 50+, Troldand 9, Hvinand 5, Havørn 2, Skovsneppe 1, Blishøne 7, Skovskade 2 (IS)

Grusgraven: Skovsneppe 3 (AVW)

Kolby Kås havn: Lille Lappedykker 1 (SH)

Have i Pillemark: Ringdue 5, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 1 (BS)

Lilleøre: Alm. Ryle 65 (KJP)


12.05.2021
Sælvigbugten: Knopsvane 4, Gråand 50+, Pibeand 50+, Strandskade 1, Alm. Ryle 47, Islandsk Rødben 4, Storspove 1 (MWH)

Langør: Knopsvane 7, Gråand 155, Ederfugl 300+, Bjergand 2, Fløjlsand 1, Hvinand 225, Stor Skallesluger 3, Toppet Skallesluger 5, Lille Lappedykker 7, Islandsk Rødben 1, Storspove 1 (MWH)

Jettehøj, Lushavn: Grågås 50, Blisgås 4, Bramgås 200+, Ederfugl 30+, Hvinand 2, Skarv 40+, Fiskehejre 1 (IS)

Have i Kolby: Fasan 1, Ringdue 3, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 3, Munk 1, Musvit 5, Blåmejse 5, Gråkrage 50, Skovspurv 13, Bogfinke 30, Kvækerfinke 2, Grønirisk 2 (NS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Skovspurv 8 (BS)


11.02.2021
Sælvigbugten: Strandskade 1, Alm. Ryle 5, Storspove 1 (MWH)

Langemark: Sangsvane 130 (MWH)

Kanhave: Sangsvane 80 (MWH)

Langør: Krikand 1, Islandsk Rødben 1, Isfugl 1 (MWH)

Have i Pillemark: Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Solsort 2, Musvit 3 SY, Gråkrage 2, Skovspurv 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Dompap 2 (BS)

Østenlands: Sangsvane 22, Grågås 200+, Gråand 4, Troldand 3, Skovsneppe 1, Stor Flagspætte 1 (IS)

Sælvig: Fiskehejre 4, Gråand 3, Krikand 4, Spurvehøg 1, Musvåge 1, Havørn 1, Skovsneppe 9, Enkeltbekkasin 1, Dobbeltbekkasin 2, Fasan 4, Skovskade 1, Sjagger 1, Solsort 5, Bogfinke 9, Kvækerfinke 3, Kernebider 2, Dompap 3 (CBr)

Bisgård: Grågås 250, Bramgås 3000, Sangsvane 85 (CBr)

10.02.2021
Langør: Knopsvane 1, Gråand 50+, Pibeand 40+, Ederfugl 150+, Hvinand 40+, Islandsk Rødben 1 (MWH)

Have i Kolby: Skovsneppe 1, Ringdue 3, Rødhals 1, Munk 1, Musvit 6, Blåmejse 6, Gråkrage 6, Skovspurv 4, Bogfinke 25, Kvækerfinke 2, Grønirisk 6 (NS)

Have, Vestermarksvej: Ringdue 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Sjagger 1, Solsort 4, Musvit 2, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovskade 1, Skovspurv 9, Bogfinke 7, Kvækerfinke 2, Grønirisk 2, Stillits 1 (SEP)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 2, Blåmejse 1, Træløber 1, Skovspurv 5, Bogfinke 4, Dompap 3 (BS)

Vester Kanal, Brattingsborg: Grågås 21, Gråand 2, Gærdesmutte 1 (IS)

Lushavn: Sangsvane 40+, Krikand 20+, Hvinand 2 (IS)


09.02.2021
Sælvig: Grågås 7, Gråand 3, Krikand 5, Enkeltbekkasin 2, Dobbeltbekkasin 5, Skovsneppe 12, Skovskade 1, Solsort 7, Rødhals 2, Blåmejse 2, Musvit 4, Bogfinke 8, Kvækerfinke 3, Grønirisk 2, Dompap 1 (CBr)

Kåsen: Ederfugl 7, Troldand 8, Skarv 5, Svartbag 2, Musvåge 2 (MWH)

Vestermarksvej: Misteldrossel 1 (SEP)

Østerløkken: Ringdue 4, Stor Flagspætte 1, Rødhals 2, Solsort 2, Musvit 4, Gærdesmutte 1, Skovspurv 12, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2, Grønirisk 1, Gulspurv 1 (MWH)

Nordby: Solsort 6, Musvit 4, Blåmejse 3, Skovspurv 8, Bogfinke 8, Grønirisk 10, Stillits 3, Kernebider 1 (JL)


08.02.2021
Sælvigbugten: Musvåge 2, Gråand 25, Pibeand 50, Strandskade 1, Alm. Ryle 7, Storspove 1 (MWH)

Langør: Islandsk Rødben 1 (MWH)

Have i Kolby: Skovsneppe 1, Ringdue 3, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 2, Munk 1, Musvit 4, Blåmejse 4, Gråkrage 2, Skovspurv 2, Bogfinke 30, Kvækerfinke 1, Grønirisk 2 (NS)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Solsort 1, Gråkrage 2, Råge 8, Skovspurv 10, Bogfinke 2 (BS)

Sælvig: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Dompap 3 (CBr)

07.02.2021
Sælvig: Bramgås 250, Skovsneppe 3, Dobbeltbekkasin 5, Sjagger 7 (CBr)

Alstrup:
Musvåge 1, Sjagger 4, Solsort 13, Husskade 1 (MWH)

Toftebjerg: Tårnfalk 1, Klippedue/Tamdue 4 (MWH)

Østerløkken: Storspove 5, Sjagger 11 (MWH)

Lushavn: Hvinand 2, Gærdesmutte 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1, Ravn 2 (IS)

Have i Kolby: Ringdue 3, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Sjagger 2, Munk 1, Musvit 7, Blåmejse 5, Skovspurv 6, Bogfinke 30, Kvækerfinke 3, Grønirisk 8, Stillits 12 (NS)

Have i Pillemark: Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Solsort 1, Musvit 2, Skovspurv 5, Bogfinke 2 (BS)

Vesterløkker: Spurvehøg 1, Grønsisken 1 (HHA)


06.02.2021
Have i Østerløkken: Fasan 7, Ringdue 2, Rødhals 2, Solsort 2, Musvit 5, Blåmejse 4, Gærdesmutte 1, Gråkrage 2, Skovspurv 7, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2, Grønirisk 1 (MWH)

Grusgraven: Gråand 1, Musvåge 1, Solsort 2, Musvit 1 (HHA, MWH)

Langør Havn: Lille Lappedykker 4 (BJM)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 2, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 1, Skovspurv 9, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Dompap 1 (BS)

Have i Kolby: Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Munk 1, Blåmejse 1, Gråkrage 2, Skovspurv 10, Bogfinke 25, Kvækerfinke 1, Grønirisk 13, Stillits 1 (NS)

Vesborg: Havørn 2 AD, Gærdesmutte 1 (IS)

Sælvig: Dobbeltbekkasin 5, Musvåge 1, Spurvehøg 1 (CBr)


05.02.2021
Langør: Grågås 80, Gråand 17, Pibeand 38, Ederfugl 120, Hvinand 40, Lille Lappedykker 1, Storspove 7, Stillits 14 (MWH)

Østerløkken: Ringdue 2, Rødhals 2, Solsort 2, Musvit 4, Blåmejse 4, Gærdesmutte 1, Skovspurv 7, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2, Grønirisk 1 (MWH)

Alstrup: Solsort 12 (MWH) 

Vesterløkker: Kvækerfinke 2 (HHA)

Have i Pillemark: Tyrkerdue 3, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 2, Skovspurv 11, Bogfinke 2, Grønirisk 1 (BS)04.02.2021
Brattingsborg Skov: Fasan 4, Ringdue 50+, Stor Flagspætte 3, Rødhals 2, Solsort 12, Musvit 4, Blåmejse 1, Gærdesmutte 4, Træløber 1, Ravn 1 (HHA, MWH)

Lushavn: Sortand 7, Hvinand 2 (HHA, MWH)

Ørby: Sjagger 40+ (MWH)

Langemark: Grågås 250, Bramgås 440 (MWH)

Østenlands: Sangsvane 7, Toppet Skallesluger 2, Stor Flagspætte 1 (IS)

Kanhave: Sangsvane 15, Dværgfalk 1 (JL)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1 SY, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1, Skovspurv 4, Bogfinke 3 (BS)

Have i Kolby: Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Solsort 2, Munk 1, Musvit 5, Blåmejse 4, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 8, Bogfinke 25, Kvækerfinke 2, Grønirisk 8, Stillits 6 (NS)


03.02.2021
Grusgraven: Sangsvane 2 OF, Gråand 3, Dobbeltbekkasin 1, Blishøne 5, Solsort 2, Gærdesmutte 1 (MWH)

Nørreskifte: Havørn 1 AD (HOK)

Vesterløkker: Jernspurv 1, Sydlig Halemejse 1, Dompap 2 (HHA)

Mårup Skov: Halemejse 1 (HHA)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 2, Skovspurv 9, Bogfinke 3, Dompap 1 (BS)


02.02.2021
Bisgård: Grågås 120, Bramgås 3000+ (MWH)

Bisgård Mark: Sangsvane 200+ (MWH)

Sandholm: Sangsvane 55 (MWH)

Kanhave: Sangsvane 225 (MWH)

Langør Kirke: Bramgås 300, Fiskehejre 1 (MWH)

Langør: Hvinand 24, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 17, Alm. Ryle 2, Islandsk Rødben 1 (MWH)

Have i Nordby: Kernebider 2 (JL)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Tyrkerdue 1 SY, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 1 SY, Skovspurv 12, Bogfinke 2, Grønirisk 1 (BS)

Have i Kolby: Fasan 1, Ringdue 2, Solsort 2, Munk 1, Musvit 6, Blåmejse 3, Skovspurv 10, Bogfinke 25, Grønirisk 6, Stillits 6 (NS)

Vester Kanal, Brattingsborg: Sangsvane 7, Havørn 2, Tårnfalk 1, Skovsneppe 1, Rødhals 1 (IS)

Brundby: Spurvehøg 1 (IS)


01.02.2021
Sælvig: Fiskehejre 5, Dobbeltbekkasin 2, Skovsneppe 2 (CBr)

Barnekold: Knopsvane 6, Sangsvane 2, Grågås 84 OF, Bramgås 3000+ OF, Gravand 63, Gråand 375, Spidsand 2, Pibeand 10, Hvinand 50, Stor Skallesluger 14, Fiskehejre 1, Tårnfalk 1, Strandskade 2, Storspove 18, Sjagger 1, Solsort 1, Ravn 2, Allike 200+, Stillits 21 (MWH)

Besser: Husskade 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Fiskehejre 1, Musvåge 1, Skovsneppe 1, Skovskade 1 (IS)
Januar 2021


31.01.2021
Issehoved: Ederfugl 200+, Sortand 80, Fløjlsand 15, Toppet Skallesluger 3, Lille Skallesluger 2, Rødstrubet Lom 1, Alk 2, Tejst 1, Skarv 20, Engpiber 3, Rødhals 1, Misteldrossel 1, Vindrossel 1, Sjagger 31, Stær 25 (HHA, MWH) 

Barnekold: Knopsvane 3, Grågås 40, Gravand 33, Gråand 130, Hvinand 25, Stor Skallesluger 15, Vandrefalk 1, Svartbag 4, Ravn 3, Spættet Sæl 1 (JL)

Alstrup: Bramgås 700 OF (JL)

Have i Nordby: Tyrkerdue 2, Musvit 6. Blåmejse 4, Råge 2, Skovspurv 6, Bogfinke 10, Kvækerfinke 8, Grønirisk 12, Gråsisken 1 (JL)

Have i Pillemark: Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Rødhals 1, Solsort 1, Munk 1, Musvit 1 SY, Gråkrage 4, Skovspurv 10, Bogfinke 1, Grønirisk 5 (BS)

Pillemark: Spurvehøg 1 (HHA)

Vesterløkker: Ravn 1 (HHA)

Nordby: Tyrkerdue 1 (MWH)

Brattingsborg: Sangsvane 15, Grågås 30+, Musvåge 3, Dværgfalk 1, Rødhals 1, Fuglekonge 1, Skovskade 1, Ravn 2 (IS)


30.01.2021
Øster Hedekrog: Ederfugl 4, Sortand 10, Fløjlsand 9, Toppet Skallesluger 3, Gråstrubet Lappedykker 1, Sandløber 5 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 5, Solsort 7, Fuglekonge 1, Musvit 3, Blåmejse 1 (MWH)

Have i Pillemark: Grågås 4 OF, Bramgås 40 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 2, Gråkrage 2, Skovspurv 3, Dompap 2 (BS)

Have i Kolby: Fasan 1, Ringdue 2, Solsort 2, Munk 1, Musvit 4, Blåmejse 3, Skovspurv 6, Bogfinke 14, Kvækerfinke 1, Grønirisk 6, Stillits 2 (NS)

Vester Kanal, Brattingsborg: Krikand 7, Gærdesmutte 1 (IS)

Kolby: Sangsvane 35, Grågås 300+ OF, Blisgås 2 OF (IS)


29.01.2021
Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Ringdue 80, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 5, Musvit 4, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Ravn 2, Allike 40 (HHA, MWH)

Lushavn: Ederfugl 8, Hvinand 2, Skarv 2, Fiskehejre 1 (HHA, MWH)

Brattingsborg: Dværgfalk 1 (IS)

Have i Pillemark: Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 2, Blåmejse 1, Skovspurv 30+, Bogfinke 2, Grønirisk 4 (BS)

Onsbjerg: Bramgås 5000+, Isfugl 1 (HOK)

Ørby: Skovsneppe 1 (HOK)

Nordby: Skovsneppe 1 (JL)

Rosenvej, Fogedmarken: Skovsneppe 1 (AVW)


28.01.2021
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Stor Flagspætte 2, Rødhals 2, Sjagger 2, Solsort 3, Musvit 3, Skovskade 1 (MWH)

Lushavn: Hvinand 4, Toppet Skallesluger 8, Skarv 5 (MWH)

Ørby: Sjagger 30+ (MWH)

Kolby: Ringdue 3, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 3, Munk 1, Musvit 6, Blåmejse 3, Gråspurv 12, Bogfinke 20, Grønirisk 7, Stillits 8 (NS)

Lushavn: Hvinand 7, Toppet skallesluger 9, Musvåge 1, Stor Flagspætte 3 (IS)


27.01.2021
Bisgård/Onsbjerg: Grågås 70, Bramgås 5000+ (MWH)

Søndre Svinekilde, Nordby Bakker: Vandrefalk 1 (PB)

Lushavn: Sangsvane 10, Rød Glente 1, Musvåge 3, Skovskade 1 (IS)

Langør: Stor Skallesluger 2 (BJM)

Kanhave: Sangsvane 10, Grågås 7 (BJM)


26.01.2021
Vesborg: Gråand 4 OF, Ederfugl 20, Sortand 2, Hvinand 3, Toppet Skallesluger 2, Fasan 4, Storspove 2 OF, Stor Flagspætte 1, Solsort 1, Gråkrage 7, Bogfinke 2, Grønsisken 20+ (MWH)

Vesborg: Ederfugl 8, Fløjlsand 1, Hvinand 14, Toppet Skallesluger 1, Husskade 1, Grønsisken 25+ (IS)

Kolby Kås: Grågås 60+, Ederfugl 1, Musvåge 1, Svartbag 2 (IS)

Ørby: Stor Flagspætte 1, Husskade 1 (IS)


25.01.2021
Bisgård: Bramgås 5000+ (MWH)

Langør: Toppet Skallesluger 17, Strandskade 1, Sjagger 14 (MWH)

Østerløkken: Spurvehøg 1, Ringdue 10, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovskade 1, Husskade 1, Skovspurv 10, Bogfinke 3, Kvækerfinke 5, Grønirisk 4 (MWH)

Brattingsborg: Sangsvane 1, Grågås 13, Bramgås 9, Hvinand 4, Havørn 2 AD, Rødhals 1, Gærdesmutte 1, Skovskade 3, Allike 50+ (IS) 


24.01.2021
Onsbjerg: Husrødstjert 1 (SJ/CBr)

Barnekold:
Knopsvane 15, Grågås 71, Blisgås 13 OF, Mørkbuget Knortegås 1, Gravand 17, Gråand 493, Pibeand 58, Hvinand 110, Stor skallesluger 3, Musvåge 2, Strandskade 4, Storspove 65 (MWH)

Brattingsborg: Knopsvane 1 OF, Fiskehejre 1, Musvåge 3, Skovsneppe 1, Rødhals 2, Fuglekonge 2 (IS)

Høtoftevej, Ørby: Sangsvane 6, Bramgås 13, Tårnfalk 1 (IS)


23.01.2021
Kragemosen: Grågås 80 R + 13 OF, Krikand 15, Ringdue 1, Stor Flagspætte 1, Engpiber 2, Rødhals 1, Solsort 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Havørn 1, Halemejse 7, Ravn 1 (AVW, KS)

Brattingsborg Skov: Fiskehejre 1, Musvåge 1, Vandrefalk 1, Stor Flagspætte 1, Skovskade 2 (IS)

Lushavn: Ederfugl 9, Hvinand 2 (IS)

Kolby: Grågås 40+ (IS)

Permelille: Bramgås 20+ (IS)

Østerløkken: Musvåge 1, Husskade 1 (MWH)

Sælvig: Fiskehejre 5, Isfugl 1,Stær 1, Solsort 8, Dompap 8 (CBr)


22.01.2021
Øster Hedekrog: Ederfugl 14, Sortand 12, Fløjlsand 19, Toppet Skallesluger 2, Skarv 2, Sandløber 2, Svartbag 2 (MWH)

Langør: Gråand 22, Hvinand 1, Lille Lappedykker 1, Storspove 1 (MWH)

Have i Kolby: Ringdue 2, Solsort 2, Musvit 6, Blåmejse 3, Gråkrage 1, Skovspurv 5, Bogfinke 1. Grønirisk 9 (NS)


21.01.2021
Barnekold: Grågås 2, Gravand 24, Gråand 485, Pibeand 24, Strandskade 3, Storspove 105, Bogfinke/Kvækerfinke 50+, Stillits 24 (MWH)

Besser Made: Grågås 80+, Rødhalset Gås 1, Bramgås 3500+ (MWH)


20.01.2021
Østerløkken: Ringdue 2, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 4, Gærdesmutte 1, Skovspurv 8, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2, Grønirisk 7 (MWH)

Ørby: Spurvehøg 1 (IS)

Lushavn: Skærpiber 1, Rødhals 1, Sjagger 20+, Musvit 4, Allike 50+ (IS)


19.01.2021
Langemark: Grågås 87, Bramgås 3700 (MWH)

Sildeballe: Knopsvane 2, Sangsvane 395, Canadagås 3 (MWH)

Østerløkken: Husskade 1, Grønsisken 14 (MWH)


18.01.2021
Langemark: Grågås 45, Rødhalset Gås 1, Bramgås 3000+ (MWH)

Bolbro Sand/Stenskov: Tårnfalk 1, Bjergirisk 60 (JH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Fuglekonge 2, Skovskade 1 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Grågås 10 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1, Skovspurv 5, Bogfinke 1 (BS)

Have i Østerløkken: Ringdue 24, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 3, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Skovspurv 4, Bogfinke 2, Kvækerfinke 5, Grønirisk 4 (MWH)


17.01.2021
"2021 midvinter vandfugletælling" NOVANA
Barnekold: Knopsvane 7, Sangsvane 2, Grågås 200, Bramgås 3500+, Mørkbuget Knortegås 7, Gravand 39, Gråand 680, Pibeand 75, Krikand 40, Hvinand 150, Stor Skallesluger 16, Havørn 2 AD, Storspove 33 (MWH)

Langemark: Grågås 315, Blisgås 27, Kortnæbbet Gås 1, Bramgås 1800, Musvåge 1 (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Bramgås 25 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2 SY, Solsort 1, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 1 (BS)

Møgelmosen: Grågås 200+ (BS)

Tranemosen: Troldand 30 (BS)

Pilemosen: Havørn 1 OF kl. 13:00 (GK)

Sælvig: Spurvehøg 1, Stær 55 (CBr)

16.01.2021
"2021 midvinter vandfugletælling" NOVANA.
Langør, Lilleøre og Yderste Holm: Knopsvane 4, Sangsvane 20, Grågås 8 OF, Bramgås 400 OF, Mørkbuget Knortegås 2, Gråand 140, Ederfugl 100+, Hvinand 130, Stor Skallesluger 4, Toppet Skallesluger 10, Skarv 8, Fiskehejre 3, Vandrefalk 1, Strandskade 140, Strandhjejle 2, Hjejle 15, Islandsk Ryle 4, Alm Ryle 200+, Islandsk Rødben 1, Storspove 210 (MWH)

Have i Østerby: Rødhals 1, Solsort 10, Musvit 4, Blåmejse 3, Skovspurv 12, Bogfinke 7, Kvækerfinke 1, Stillits 12, Dompap 1 (JH)

Have, Onsbjerg Mark: Halemejse 2 (Karin Kjær)

Have i Kolby: Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Sjagger 20, Musvit 8, Blåmejse 2, Skovspurv 8, Bogfinke 6 (NS)

Kolby: Bramgås 600+ (IS)

Brattingsborg, Vester Kanal: Musvåge 3, Skovsneppe 1, Gærdesmutte 1 (IS)

Sælvig: Grågås 160, Bramgås 300, Fiskehejre 6, Skovsneppe 3, Tårnfalk 1, Musvit 3, Kvækerfinke 2, Bogfinke 12, Grønirisk 3, Grønsisken 24, Gærdesmutte 2 (CBr)

15.01.2021
"2021 midvinter vandfugletælling" Novana, DCE, Århus Universitet
Hjortholm og Yderste Holm: Sangsvane 9, Grågås 2, Mørkbuget Knortegås 23, Bramgås 110, Gravand 2, Gråand 175, Pibeand 225, Ederfugl 12, Hvinand 250, Stor Skallesluger 5, Toppet Skallesluger 5, Strandskade 49, Alm. Ryle 25, Islandsk Rødben 1, Storspove 210, Isfugl 1, Vindrossel 2, Solsort 2, Stillits 10 (PB, MWH) 

Bisgård: Grågås 500+, Bramgås 2500+ (MWH)

Østerløkken: Bramgås 350 OF (MWH)

Have i Kolby: Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Sjagger 4, Solsort 4, Musvit 6, Blåmejse 3, Gråkrage 4, Skovspurv 8, Bogfinke 14, Grønirisk 1, Stillits 8 (NS)

Filipsdal: Stær 2 (KM)

Vestermarksvej: Munk 1 (EP)


14.01.2021
Østerløkken: Fasan 4, Ringdue 75, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovspurv 5, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Grønirisk 3, Gråsisken 3, Bomlærke 52 (MWH)

Lushavn: Sangsvane 30+, Musvåge 1, Toppet Skallesluger 1, Skovskade 1 (IS)

Sælvig: Fiskehejre 3, Musvåge 1, Skovsneppe 1, Fasan 4, Rødhals 1, Dompap 2 (CBr)

13.01.2021
Langør Kirke: Sølvhejre 1 (PB, MWH)

Lushavn og Vester Kanal: Havørn 1 AD, Musvåge 1, Gærdesmutte 1, Gulspurv 10+ (IS)

Have i Pillemark: Grågås 3 OF, Solsort 1, Musvit 2, Skovspurv 25, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Dompap 1 (BS)


12.01.2021
Nordby: Sangsvane 88, Grågås 72, Blisgås 10, Hjejle 30 (JL)

Have i Pillemark: Grågås 1 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 1, Musvit 2, Gråkrage 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)

Hårdmark: Munk 1 (EP)


11.01.2021
Sildeballe: Sangsvane 388, Grågås 18 OF, Lille Canadagås? 2, Bramgås 240 OF, Mørkbuget Knortegås 89 (MWH)

Langør: Taffeland 7, Lille Lappedykker 4, Storspove 4, Gråkrage 12, Stillits 32 (JD, SF)

Møgelskår: Sjagger 13, Stillits 7 (JD, SF)


10.01.2021
Brokold: Grågås 12 OF, Mørkbuget Knortegås 153, Gravand 26, Gråand 52, Pibeand 18, Strandskade 24, Storspove 84 (MWH)

Øster Hedekrog: Rødstrubet Lom 1 (LK, GK)


09.01.2021
Issehoved: Grågås 80 R + 2 OF, Blisgås 1, Ederfugl 150, Sortand 800, Fløjlsand 2, Toppet Skallesluger 5 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Fuglekonge 2, Gærdesmutte 3, Ravn 2, Skovskade 1, Bogfinke 10+, Dompap 2, Gulspurv 10+ (IS)

Kolby: Solsort 4, Musvit 6, Blåmejse 4, Skovspurv 4, Bogfinke 6, Stillits 8 (NS)

Vesborg: Fuglekonge 12 (NS)

Besser Rev: Grønirisk 6 (JD, SF)

Barnekold: Strandskade 12, Alm. Ryle 30, Storspove 3 (JD, SF)

Langør: Hvinand 50, Strandskade 10, Storspove 3 (JD, SF)

Hårdmark: Munk 1 (EP)


08.01.2021
Sildeballe: Knopsvane 1, Sangsvane 344, Bramgås 300+ (MWH)

Barnekold: Grågås 2, Mørkbuget Knortegås 90, Gravand 12, Gråand 220, Pibeand 14, Ederfugl 42, Hvinand 247, Stor Skallesluger 2, Vandrefalk 1, Storspove 30, Bjergirisk 20 (MWH) 

Besser Rev: Tårnfalk 2, Grønirisk 60, Stillits 30 (JD, SF)

Have i Pillemark: Grågås 30+ OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1, Skovspurv 7, Bogfinke 1 (BS)

Østerløkken: Musvåge 1, Ringdue 4, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovspurv 5, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2, Grønirisk 8, Bomlærke 27 (MWH)


07.01.2021
Langør: Ederfugl 90, Hvinand 40, Stor Skallesluger 5, Toppet Skallesluger 8, Storspove 12 (MWH)

Alstrup: Musvåge 2, Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Solsort 4, Musvit 5, Blåmejse 2, Husskade 1, Allike 4, Skovspurv 12, Bogfinke 5, Grønirisk 2 (MWH)

Kolby: Solsort 4, Musvit 14, Blåmejse 4, Skovspurv 2, Grønirisk 2 (NS)

Østerløkken: Bramgås 3000+ OF (MWH)


06.01.2021
Sildeballe: Sangsvane 450 (MWH)

Langør: Pibeand 8, Storspove 1, Solsort 2, Stillits 4 (MWH)

Østerby: Solsort 4, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovspurv 14, Bogfinke 6, Grønirisk 5, Stillits 32 (JH) 


05.01.2021
Sildeballe: Sangsvane 150 (MWH)

Stenskov: Engpiber 2 (MWH)

Brokold: Mørkbuget Knortegås 67, Gravand 38, Gråand 142, Pibeand 37, Hvinand 40, Strandskade 5, Alm. Ryle 275, Storspove 72, Svartbag 2, Sølvmåge 12, Hættemåge 120, Engpiber 1 (MWH)

Østerløkken: Husskade 1 (MWH)

Hårdmark: Munk 1 (EP)

Have i Pillemark: Grågås 19 OF, Stormmåge 3 OF, Ringdue 2, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 2, Træløber 1, Gråkrage 1, Skovspurv 10, Bogfinke 2 (BS)

Lushavn: Ederfugl 29, Hvinand 3, Toppet Skallesluger 2, Musvåge 1, Gærdesmutte 1 (IS)


04.01.2021
Brattingsborg Skov: Sangsvane 2 OF, Fasan 3, Spurvehøg 1, Ringdue 175, Stor Flagspætte 1, Solsort 4, Fuglekonge 2, Musvit 1, Skovskade 1, Dompap 1 (MWH)

Ørby: Tyrkerdue 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Knopsvane 1 OF, Musvåge 1, Fuglekonge 3, Halemejse 7, Musvit 3, Gærdesmutte 2 (IS)

Kolby: Fasan 1, Spurvehøg 1, Ringdue 2, Solsort 2, Musvit 10, Blåmejse 3, Skovspurv 4, Bogfinke 2, Stillits 4 (NS)

Sælvig: Tårnfalk 1, Musvåge 2, Fasan 11, Stor Flagspætte 1, Ravn 1, Stillits 3 (CBr)

03.01.2021
Permelille: Grågås 288, Blisgås 11, Bramgås 281, Sjagger 60 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Sjagger 15, Solsort 5, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Ravn 2, Bogfinke 2, Dompap 1 (MWH)

Sælvig: Grågås 25, Fiskehejre 3, Fasan 3, Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Isfugl 1, Ringdue 7, Skovskade 2, Gråkrage 9, Allike 17, Ravn 2, Solsort 5, Rødhals 1, Musvit 4, Blåmejse 3, Bogfinke 5, Kvækerfinke 2, Skovspurv 5, Grønirisk 3, Dompap 2 (CBr)
  


02.01.2021
Østerløkken: Blisgås 15 OF (MWH)

Sildeballe: Sangsvane 174, Grågås 95 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 5, Sangsvane 17 OF, Grågås 7, Blisgås 4 OF, Bramgås 3000+ OF, Mørkbuget Knortegås 83, Gravand 24, Gråand 310, Pibeand 95, Ederfugl 20, Hvinand 40, Fiskehejre 1, Skarv 1, Havørn 1, Vandrefalk 1, Strandskade 28, Storspove 90, Svartbag 1, Sølvmåge 35, Hættemåge 25, Gråkrage 12, Allike 100+, Råge 70+, Stillits 8 (MWH)

Hårdmark: Munk 1 (EP)

Brattingsborg Skov: Havørn 3, Fuglekonge 1, Gulspurv 10 (AMJ)

Brattingsborg: Grågås 21, Havørn 2, Allike 6, Bogfinke 10+, Gulspurv 15+ (IS) 

Lushavn - Vesborg: Sangsvane 13, Knopsvane 6, Hvinand 25+, Musvåge 1, Ravn 1, Skovskade 1 (IS)

Sælvig: Fiskehejre 3, Kernebider 1 (CBr)

01.01.2021
Sælvig: Bramgås 500, Vandrikse 1, Skovsneppe 1 (CBr)
 
Permelille: Grågås 800+, Kortnæbbet Gås 2, Blisgås 42, Bramgås 2500 (MWH)

Vesborg: Ederfugl 70+, Sortand 2, Hvinand 24, Skarv 2, Havørn 1, Musvåge 1, Sjagger 40, Solsort 2, Gærdesmutte 2, Ravn 1, Grønirisk 7, Gulspurv 5 (MWH)

Lushavn: Hvinand 42, Musvåge 2 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1, Blåmejse 2, Dompap 2 (IS)

Have i Pillemark: Solsort 3, Musvit 1, Skovspurv 4, Bogfinke 1, Dompap 2 (BS)