NYESTE IAGTTAGELSER 2018


Samsøs Fugle kan kontaktes på mowh@post.tele.dk

Observationer Rød tekst: Sjælden - Blå tekst: Ikke almindelig - Grøn tekst: Årets/efterårets førsteMaj 201825.05.2018
Sælvig: Tårnfalk 1, Spurvehøg 2, Rørhøg 2, Musvåge 1, Havørn 1(AD), Mursejler 2 (CBr)
 
24.05.2018
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 3, Huldue 4, Gøg 1, Hvid Vipstjert 2, Rødhals 2, Sangdrossel 3, Solsort 4, Havesanger 5, Munk 7, Tornsanger 4, Kærsanger 1, Gulbug 1, Skovsanger 1, Gransanger 2, Musvit 2, Gærdesmutte 2, Bogfinke 13, Grønirisk 2 (HHA, MWH)

Lushavn: Strandskade 2, Splitterne 2, Huldue 1, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 2, Skovpiber 1, Bynkefugl 2, Tornsanger 4, Gærdesanger 1, Kærsanger 1, Rødrygget Tornskade 2, Skovskade 1 (HHA, MWH) 

Vesborg: Ederfugl 25 AD 80+ ællinger, Fasanhøne m. 11 kyllinger, Landsvale 10, Tornsanger 4, Grønirisk 2 (IS) 

Pillemark (have):


23.05.2018
Lushavn: Havørn 1, Skovpiber 1 SY, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Rørspurv 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Tyrkerdue 1, Ringdue 8, Huldue 4, Stor Flagspætte 3, Rødstjert 1 SY, Rødhals 2 SY, Sangdrossel 3, Solsort 14,
Havesanger 2, Munk 13, Tornsanger 3, Skovsanger 3 SY, Løvsanger 2, Gransanger 3, Musvit 3, Ravn 1, Skovskade 2, Bogfinke 14, Grønirisk 1, Gulspurv 1 (MWH)

Pillemark (have): Grågås 1 OF, Ringdue 1 SY, Landsvale 6, Rødstjert 1, Solsort  2, Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Skovspurv 4, Bogfinke 1, Gulspurv 1 SY (BS)


22.05.2018
Issehoved: Mursejler 2 N, Sanglærke 1, Landsvale 4 YF, Digesvale 9, Hvid Vipstjert 2, Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger 4, Gulbug 2, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Musvit 1, Bogfinke 1, Gulspurv 2 (MWH)

Lushavn:  Havørn 1, Fiskehejre 1, Stenpikker 1 (IS)


21.05.2018
Vandstedet: Toppet Skallesluger 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Tejst 10 YF, Sanglærke 1, Digesvale 20+, Tornsanger 2, Tornirisk 1 (MWH)

Golfbanen: Gråand 4, Gråstrubet Lappedykker 3 par, Strandskade 1, Stormmåge 3, Sølvmåge 2, Blishøne 8 m. unger, Landsvale 2, Bysvale 4, Hvid Vipstjert 2, Solsort 2, Nattergal 1, Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger 3, Musvit 1, Husskade 2, Allike 8, Gråkrage 3, Stær 8, Bogfinke 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Huldue 2, Skovsanger 4 (HHA)

Kolby: Hvepsevåge 1 N kl. 10:20 (HHA)

Østenlands: Knopsvane 8, Grågås 8, Ederfugl 9 AD m. ællinger, Strandskade 4, Stor Præstekrave 2 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Landsvale 3, Rødstjert 2, Solsort 3, Gulbug 1 SY, Gråkrage 1, Skovspurv 3, Bogfinke 1, Gulspurv 1 SY (BS)

Østerløkken: Ringdue 4,Landsvale 2, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 4, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gærdesanger 2, Gulbug 1 SY, Løvsanger 1, Gransanger 2, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 3, Bogfinke 2 SY, Stillits 2 (MWH)


20.05.2018
Golfbanen: Gråstrubet Lappedykker 2 AD m. 3 unger, Blishøne 2 AD m. 5 unger, Nattergal 1 SY, Havesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY (MWH)

Lilleholm: Grågås 75+, Rødben 1 par (MWH)

Stavns Made: Vibe 2 par, Tornsanger 2 SY, Gulspurv 1 SY (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Gøg 1, Solsort 2, Sangdrossel 1, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Gærdesmutte 1 SY (MWH)

Kanhave: Tornsanger 3 SY, Gulbug 2 SY (MWH)

Pillemark (have): Bramgås 150 NØ, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 2, Solsort 1, Gulbug 1 SY, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1 SY (BS)

Onsbjerg: Havørn 1 N, Husrødstjert 1 hun (HOK)


19.05.2018
Havvejen S for Kanhave: Atlingand 2 (MWH)

Nordsamsø: Stenpikker 3, Bynkefugl 2 (MWH)

Issehoved: Stenvender 3 (Ole Pedersen)

Busdal: Bramgås 550 Ø, Landsvale 7, Digesvale 4, Hvid Vipstjert 1, Solsort 2, Tornsanger 4, Gulbug 1, Rødrygget Tornskade 1 han, Tornirisk 2, Bomlærke 2 (MWH)

Golfbanen: Nattergal 1 SY (MWH)


18.05.2018
Busdal: Rødrygget Tornskade 2 (RJ)

Kolby: Hvid Stork 1 (AT)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Sangdrossel 1 SY, Solsort 2, Munk 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Gulbug 1, Løvsanger 2, Gransanger 1, Gærdesmutte 1, Musvit 1, Sortmejse 1 (MWH)

Pillemark (have): Musvåge 1 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 Sy, Gøg 1 SY, Landsvale 2, Solsort 1, Gulbug 1 SY, Løvsanger 1 , Gransanger 1 SY, Musvit 1, Blåmejse 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gråkrage 1 (BS)

Tranebjerg Mose: Vibe 2, Rødben 2, Bysvale 4 (MWH)

Tranebjerg (Museet): Rødstjert 1 SY (MWH)

Lushavn:  Skovskade 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 2 (IS)


17.05.2018
Tranemosen: Nattergal 1 sy(CBr)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Ringdue 5, Huldue 5, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 3. Rødhals 1, Sangdrossel 2, Solsort 7, Havesanger 3, Munk 10, Tornsanger 2, Gransanger 1, Blåmejse 2, Gærdesmutte 2, Grå Fluesnapper 2, Bogfinke 8, Grønirisk 2 (MWH) 

Lushavn: Knopsvane 2, Strandskade 1, Hvid Vipstjert 1, Tornsanger 2 (MWH)

Toftebjerg: Ravn 2 (ML)

Stenskov: Mørkbuget Knortegås 2, Grågås 7, Gravand 14, Ederfugl  30 AD + mange ællinger, Fiskehejre 2, Rødben 3, Engpiber 2 (JL)

Hjortholm: Grågås 6 (JL)

Vandstedet: Stor Præstekrave 2, men ingen Tejst? (JL)

Kåsen: Snog 1 død (SH)


16.05.2018
Issehoved: Rørhøg 1, Hvepsevåge 1 T, Spurvehøg 1,Tårnfalk 1, Dværgfalk 1 N, Gøg 1, Sanglærke 2, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 2, Solsort 2, Havesanger 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 4, Gulbug 1, Gransanger 1, Husskade  1, Gråkrage 22, Råge 25, Gulspurv 2 (EJH, CBr, MWH)

Østenlands: Knopsvane 10, Grågås 2 AD + gæslinger, Gråand 6, Troldand 2, Vibe 1, Gulspurv 1 (IS)

Pillemark (have): Grågås 4 OF, Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Landsvale 3, Solsort 2, Gransanger 1, Gærdesmutte 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1,  Gulspurv 1 (BS)


15.05.2018
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Fiskehejre 1, Grågås 55 (3 par med unger),Gråand 5, Gravand 2, Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Blishøne 6 (3 par med unger), Strandskade 1, Splitterne 2, Ringdue 8, Tyrkerdue 1, Gøg 2, Landsvale 6, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Solsort 7, Gransanger 2, Løvsanger 1, Gærdesanger 2, Havesanger 1, Munk 2, Gulbug 1, Rødstjert 1, Grå Fluesnapper 1, Musvit 1, Blåmejse 2, Ravn 1, Gråkrage 4, Allike 2, Råge 1, Skovskade 1, Stær 21, Skovspurv 4, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Dompap 1, Tornirisk 1, Gulspurv 1, Stillits 1 (CBr)

Vesborg: Bramgås 85 Ø, Ringdue 2, Sangdrossel 1, Solsort 2, Tornsanger 7, Kærsanger 1, Gulbug 1, Tornirisk 4, Gulspurv 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Havørn 1, Musvåge 2, Hvepsevåge 4, Skovpiber 2, Tornsanger 1 (IS)

Lushage: Tornsanger 1 (IS)

Lushavn: Engpiber 1, Tornsanger 1, Rørspurv 1 (IS)

Havet rundt Kyholm-Lindholm: Ederfugl 100, Svartbag 50, Marsvin 2, Spættet Sæl 1 (BS)


  

14.05.2018
Kragemosen: Stor Skallesluger 2, Musvåge 1, Rørhøg 1 hun, Tårnfalk 1, Hvid Vipstjert 5, Nordlig Gul Vipstjert 20, Stenpikker 6, Tornsanger 1, Munk 1, Gulbug 1, Tornirisk 10, Stillits 6 Gulspurv 2, Rørspurv 2 (JL)

Nordby: Jernspurv 2, Munk 1, Tornsanger 1, Gulbug 1 (JL)

Issehoved: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Sanglærke 2, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 2, Engpiber 1, Bynkefugl 3, Solsort 2, Havesanger 2, Munk 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 5, Gulbug 2, Gransanger 1, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Tornirisk 2, Gulspurv 3 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Landsvale 2, Sangdrossel 1, Solsort 3, Gulbug 2, Gransanger 1, Musvit 1, Gråkrage 2, Skovspurv 3, Bogfinke 1, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 (BS)


13.05.2018
Brattingsborg Skov og Lushavn, offentlig tur kl. 04:00 - kl. 08:45: Musvåge 1, Ringdue 8, Huldue 3, Gøg 1, Stor Flagspætte 4,  Rødhals 2, Sangdrossel 12, Solsort 7, Havesanger 2, Munk 15, Tornsanger 5, Gærdesanger 2, Løvsanger 1, Gransanger 7, Musvit 3, Sortmejse 2, Blåmejse 1, Gærdesmutte 3, Pirol 1 SY, Ravn 2, Bogfinke 14, Grønirisk 2, Tornirisk 2, Gulspurv 3 (MWH)

Lushavn: Strandskade 2, Stor Præstekrave 1, Splitterne 2, Landsvale 2, Stenpikker 1, Hvid Vipstjert 1, Tornirisk 2 (MWH)

Kragemosen (Rosendal): Vandrefalk 2K N, Karmindompap 1 SY (CF)

Kolby Kås: Havørn 1 (GK)

Skovfogedhuset: Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY (APN)

Brattingsborg: Fiskehejre 4 OF, Havørn 1OF, Fiskeørn 1 N, Rørhøg 4, Hvepsevåge 2 N, Spurvehøg 3, Gulbug 1 (Peter H. Jacobsen, Nibe)

Brattingsborg Skov: Fasan 33 R, Havørn 1 OF, Fiskeørn 1 N, Lille Skrigeørn 1, Musvåge 5 (Peter H. Jakobsen, Nibe )


12.05.2018
Busdal: Toppet Skallesluger 2, Landsvale 5, Solsort 1 SY, Tornsanger 4 SY, Gærdesanger 2, Gulbug 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Tornirisk 8 (IP)

Hjortholm: Havørn 1 (HOK)

Brattingsborg: Lille Skrigeørn 1, Havørn 4 (2 AD, 1 2k og 1 3k) Hvepsevåge 1 OF, Lærkefalk 1 N (APN)

Tranebjerg: Mursejler 2 (APN)


Sælvig: Tårnfalk 1,
Mursejler 1 (CBr)

11.05.2018
Golfbanen: Hvid Stork 2 kredsende, Grøn Frø 25 kvækkende (APN)

Brattingsborg Skov: Lille Skrigeørn 1 OF (APN)

Ballen Færgehavn: Digesvale 28 FOU (APN)

Kragemosen: Grågås 26, Rørhøg 3, Ringdue 2, Landsvale 10, Digesvale 3, Tornsanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gransanger 1 SY (IP)

Lushage: Havørn 1, Stenvender 1, Landsvale 2, Bynkefugl 1, Tornsanger 2, Munk 1 (IS)

10.05.2018
Trekanten: Sort Glente 1 N (APN)

Issehoved: Hvepsevåge 1 NØ, Bynkefugl 2 R (APN)

Kragemosen: Dværgfalk 1 N, Nordlig Gul Vipstjert 10 FOU, Rørsanger 2 SY (APN)

Golfbanen: Nattergal 1 SY (APN)

Tranemosen: Nattergal 1 SY (APN)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Skarv 2, Fiskehejre 1, Grågås 55, Gravand 2, Gråand 3, Musvåge 1, Spurvehøg 2, Rørhøg 1, Fasan 2, Blishøne 8, Strandskade 3, Sølvmåge 3, Ringdue 6, Gøg 2, Stor Flagspætte 1, Landsvale 6, Bysvale 3, Hvid Vipstjert 2, Solsort 6,  Grå Fluesnapper 1, Musvit 2, Ravn 2, Gråkrage 4, Råge 1, Allike 2, Stær 12, Skovspurv 4, Gulspurv 2, Bogfinke 3, Grønirisk 1, Gråsisken 1, Munk 3, Havesanger 2, Gransanger 3, Gærdesanger 2, Gulbug 2 (CBr)


09.05.2018
Vester Kanal, Brattingsborg: Tårnfalk 1, Sanglærke 3, Tornsanger 1. Bomlærke 2 (IS)

Issehoved: Hvepsevåge 1 NØ, Gøg 1, Skovpiber 45 R, Bynkefugl 1, Sortstrubet Bynkefugl 2, Stenpikker 3, Havesanger 2 SY, Skovsanger 1 SY, Gulbug 1 SY (APN)08.05.2018
Nørreskifte: Mursejler 1 (APN)
   
07.05.2018
Skovfogedhuset/Fårefolden: Knopsvane 4 OF, Grågås 1 OF, Gravand 2 OF, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Vibe 1 OF, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Gøg 2, Sanglærke 2, Landsvale 1, Bysvale 2, Jernspurv 1, Rødhals 1, Rødstjert 2, Sangdrossel 1, Solsort 2, Havesanger 2, Munk 2, Tornsanger 3, Gærdesanger 3, Skovsanger 1, Løvsanger 3, Gransanger 2, Gærdesmutte 2, Musvit 2, Sortmejse 3, Blåmejse 3, Råge 2, Gråkrage 2, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Grønsisken 1, Tornirisk 2, Gråsisken 5, Stillits 2, Gulspurv 2 (CBr, DMA, MWH)

Lushavn: Gravand 2, Strandskade 3, Stor Præstekrave 1, Småspove 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Gærdesmutte 1 (IS)

Ørby: Rørhøg 2 (IS)

Pillemark (have): Grågås 11 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 4, Solsort 2, Gærdesanger 3, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Gråkrage 1, Skovspurv 3, Bogfinke 1, Stillits 2, Gulspurv 2 (BS) 


06.05.2018
Møgelskår: Rørhøg 1 han, Sanglærke 1 SY, Tornsanger 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 1 SY, Gråkrage 6, Tornirisk 2, Gulspurv 2 SY, Bomlærke 2 SY (IP)

Brattingsborg Skov: Musvåge 5, Spurvehøg 2, Trane 4 N, Ringdue 5, Tyrkerdue 1, Huldue 4, Stor Flagspætte 4, Hvid Vipstjert 4, Jernspurv 1, Rødhals 5, Sangdrossel 1, Solsort 9, Munk 12, Gærdesanger 2, Løvsanger 1, Gransanger 5, Musvit 2, Gærdesmutte 4, Gråkrage 3, Ravn 1, Bogfinke 13, Grønirisk 1, Dompap 1 (DMA, MWH)

Lushavn: Spurvehøg 1, Småspove 1, Huldue 3, Gøg 2, Stenpikker 2, Gærdesanger 1, Stillits 2, Gulspurv 1 (DMA, MWH)

Pillemark (have): Grågås 2 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 2, Landsavle 3, Solsort 2, Munk 2, Gulbug 1 SY, Gråkrage 1, Bogfinke 1, Skovspurv 3, Grønirisk 2 (BS)

Østerløkken: Rødstjert 1 SY (MWH)


05.05.2018
Kragemosen: Grågås 5 par m. gæslinger, Rød Glente 1 N, Rørhøg 2 YF, Musvåge 3 N, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 1 (EJH, MWH)

Issehoved: Ederfugl 5 T, Skarv 40 R, Strandskade 2, Sanglærke 2, Landsvale 4 N, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Solsort 2, Munk 2, Gærdesanger 2, Gransanger 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Tornirisk 2, Stillits 2 (EJH, MWH)

Havvejen, S for Kanalen: Gravand 2, Skeand 2, Vibe 2 (IP)

Lillehavet: Gråand 6, Hvidklire 4, Landsvale 2, Musvit 1, Blåmejse 1 (IP)

Skodshøj: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Rødstjert 1, Tornsanger 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY (IP)


04.05.2018
Pillemark (have): Grågås 2 OF, Gravand 3 OF, Gråand 2 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Gøg 1 SY, Landsvale 3, Rødstjert 1, Solsort 2, Gærdesanger 1, Musvit 1 SY, Gråkrage 1 OF, Skovspurv 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Stillits 2, Gulspurv1 SY (BS)

Lushavn: Knopsvane 2, Musvåge 1, Småspove 1, Gulspurv 6 (IS)

Tranebjerg Mose: Vibe 2, Bysvale 4 (EJH, MWH)

Langør: Hvidklire 5 (EJH, MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Musvåge 2, Gøg 1, Sangdrossel 3, Solsort 4, Munk 1, Gærdesanger 2, Løvsanger 4, Gransanger 1, Musvit 2, Gærdesmutte 1, Skovskade 2, Bogfinke 5 (EJH, MWH)

Østerløkken: Munk 2, Gærdesanger 1, Gransanger 2, Broget Fluesnapper 2 (MWH)


03.05.2018
Sælvig: Gøg 1 (CBr)

Barnekold: Knopsvane 4, Grågås 18, Gravand 26, Gråand 4, Fiskehejre 1, Tårnfalk 1, Strandskade 5. Vibe 3, Alm. Ryle 9, Hvidklire 3, Rødben 2, Lille Kobbersneppe 13, Storspove 1, Havterne 33 (EJH, MWH)

Sildeballe: Bomlærke 1 SY (EJH, MWH)

Golfbanen: Gråstrubet Lappedykker 3 par (MWH)

Fjordvejen: Havørn 1 NV kl. 10:50, Gøg 1 (IP)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Gøg 1, Munk 1 (IP)

Kolby Kås - Vesborg: Grågås 5, Rød Glente 1, Sanglærke 4, Landsvale 25+, Gærdesanger 1 (IS)

Ørby: Rød Glente 1 (IS)

Kolby: Gravand 1 (IS)


02.05.2018
Issehoved: Musvåge 3 N, Sanglærke 2, Landsvale 18 T, Hvid Vipstjert 2, Rødstjert 2, Misteldrossel 1 SY, Solsort 3, Munk 3, Gærdesanger 2, Løvsanger 5, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 2, Husskade 1, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 2, Gulspurv 3 (EJH, MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Gærdesanger 2, Løvsanger 2, Gransanger 1, Gærdesmutte 1 (IP)

Skodshøj: Gravand 2, Landsvale 3, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Gøg 1, Rødstjert 1, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 2, Tornirisk 2 (IP)

Grusgraven: Musvåge 1, Blishøne 5, Knopsvane 2, Sildemåge 3, Gærdesanger 1, Løvsanger 5, Gransanger 2, Bogfinke 2 (IP)

Fjordvejen: Trane 6 S kl. 18:45 (IP)

Lushavn: Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Småspove 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Sangdrossel 2, Skovskade 1 (IS)

Pillemark (have): Grågås 3 OF, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Solsort 2, Gærdesanger 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1 OF, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Stillits 2, Gulspurv 2 (BS)
 
 01.05.2018
Sælvig: Grågås 2 (med 5 gæslinger), Landsvale 12, Bysvale 3 (CBr)

Kyholm: Grågås 10 par+, Bramgås 400, Skeand 3, Krikand 2, Tejst 4, Ederfugl - mange rugende hunner, Tejst 4, Strandskade 2, Rødben 2, Sølvmåge 50 par+, Stormmåge 12, Engpiber 2 SY (MWH)

Fjordvejen: Gravand 2 (MWH)

Østenlands: Knopsvane 2, Rørhøg 3, Blishøne 3 (IS)

Brattingsborg Skov: Spurvehøg 1 OF, Stor Flagspætte 2, Munk 1 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 1, Løvsanger 1,
Musvit 1, Skovspurv 1, Bogfinke 2 (BS)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2, Rødstjert 1 hun, Munk 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 2 (MWH)

Kragemosen: Sølvhejre 1 N (JL)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 110 (PB)

Mårup Østerstrand: Stor Præstekrave 2 YF (SM)

April 2018
30.04.2018
Nordby: Havesange 1 SY, Munk 1 SY (JL)

Sælvig: Bysvale 3, Broget Fluesnapper 1(han) (CBr)

Stavns Made: Gråand 5, Knarand 2, Krikand 12, Strandskade 1, Landsvale 70+, Digesvale 4, Bysvale 2 (MWH)

Pillemark (have): Grågås 2, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Solsort 3, Musvit 1, Gråkrage 1, Bogfinke 2, Gulspurv 1 SY (BS)

Østerløkken: Rødstjert 1 han, Solsort 4, Munk 2, Gærdesanger 2, Gransanger 2, Musvit 4, Gærdesmutte 1 (MWH)


29.04.2018
Sælvig: Tinksmed 1, Bomlærke 2, Rørspurv 1, Gransanger 3, Løvsanger 2, Munk 3, Rødstjert 3 (CBr)
 

Hellemosevej: Gråstrubet Lappedykker 2, Tinksmed 1 (MWH)

Sælvigbugten: Rørhøg 1 han, Strandskade 2, Småspove 4 (MWH)

Kanhave: Fiskehejre 2 OF, Tårnfalk 1, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1, Rødstjert 1 han, Solsort 2, Ringdrossel 2, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Gærdesmutte 1, Dompap 1, Gulspurv 2 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 1, Ringdue 2, Landsvale 2, Jernspurv 1, Solsort 3, Munk 1, Løvsanger 1, Musvit 1, Skovspurv 2, Bogfinke 2, Grønirisk 2 Gulspurv 1 (BS)

Østenlands: Knopsvane 8, Grågås 8, Hvid Vipstjert 1 (IS)

Lushage: Toppet Skallesluger 2, Musvåge 2, Tårnfalk 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 3, Gransanger 1, Træløber 1 (IS)

Fjordvejen: Landsvale 20 (IP)

Sværm: Gravand 7, Hvidklire 8, Storspove 1 (IP) 

Skovfogedhuset/Fårefolden: Tårnfalk 1, Munk 1 han, Gærdesanger 2, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 1 han, Gærdesmutte 1, Blåmejse 2 (IP)28.04.2018
Barnekold: Fiskehejre 2, Gravand 20, Gråand 8, Pibeand 2, Strandskade 5, Klyde 2, Hjejle 175, Strandhjejle 1, Rødben 2, Hvidklire 4, Storspove 4, Småspove 1 OF, Havterne 13 (MWH)

Besser Made: Munk 1, Gransanger 1, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Bomlærke 1 (MWH)

Kolby: Ringdue 2, Tyrkerdue 4, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 1, Sjagger 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Broget Fluesnapper 1 han, Gråkrage 1, Skovspurv 15, Bogfinke 4, Stillits 2 (NS)  

Østerløkken: Munk 2, Gærdesanger 1, Gransanger 2, Broget Fluesnapper 1 hun (MWH)

Ballen: Munk 2 (EJH, MWH)


27.04.2018
Issehoved kl. 08:00 - kl. 11:45: Grågås 1, Bramgås 35 SV, Gravand 3, Skarv 23 R, Musvåge 5 N, Spurvehøg 2, Tårnfalk 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Småspove 10 Ø, Ringdue 5, Tyrkerdue 1, Sanglærke 1, Landsvale 11 N, Digesvale 4, Hvid Vipstjert 2, Rødstjert 1 han, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Misteldrossel 1, Ringdrossel 2, Solsort 3, Munk 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 4, Gransanger 3, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Broget Fluesnapper 1 han, Råge 1, Sortkrage 1, Stær 4, Bogfinke 4, Grønirisk 2, Tornirisk 2, Gulspurv 2 (CBr, MWH)

Nordby: Musvåge 2, Ringdrossel 2, Sjagger 20, Stær 10 (JL)  

Lushavn: Rørhøg 2, Strandskade 2, Stor Præstekrave 1, Småspove 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Skovsneppe 1, Stor Flagspætte 5, Gransanger 1, Musvit 7, Blåmejse 8, Broget Fluesnapper 1 hun, Gulspurv 4 (IS)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Musvåge 3 N, Tårnfalk 1, Gærdesanger 2, Løvsanger 3, Gransanger 1, Musvit 2, Bogfinke 1 (IP)

Fjordvejen: Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Landsvale 4 (IP)

Grusgraven: Gærdesanger 1, Løvsanger 3, Gransanger 1, Skovskade 2, Bogfinke 2 (IP)26.04.2018
Kragemosen: Rørhøg 2 - han og hun med redemateriale, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Gråstrubet Lappedykker 1, Bynkefugl 1, Skægmejse 6, Rørspurv 2 (JL)

Hårmark Mark: Rød Glente 1 (AM, HS)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 1, Solsort 2, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Blåmejse 1, Skovspurv 2, Grønirisk 2 (BS)

Vesborg: Knopsvane 3, Rørhøg 2 - han og hun, Tårnfalk 1, Fiskehejre 2, Vibe 2, Blishøne 4, Ringdue 4, Hvid Vipstjert 1, Solsort 1, Musvit 2,Stær 1, Bogfinke 4 (MWH)


25.04.2018
Grusgraven: Knopsvane 2, Gråand 8, Blishøne 4, Musvåge 1 OF, Misteldrossel 1 SY, Solsort 2, Gærdesanger 2 SY, Løvsanger 3 SY, Bogfinke 2 (MWH)

Sælvigbugten: Strandskade 2, Splitterne 34, Fjordterne 2 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Rørhøg 1, Ringdue 3, Jernspurv 1, Solsort 2, Gransanger 1 SY, Musvit 2, Blåmejse 2, Stær 1Stær 1, Skovspurv 2, Grønirisk 1 (BS)

Brattingsborg Skov: Rødhals 2, Munk 1 hun, Gransanger 2 (IS)

Lushage: Fiskehejre 1, Ravn 2 (IS)

Lushavn: Musvåge 3, Engpiber 1 (IS)

Tranebjerg: Rød Glente 1 OF (MFS)


24.04.2018
Barnekold: Bramgås 108, Gravand 22, Gråand 10, Pibeand 4, Strandskade 3, Hjejle 235, Alm. ryle 7, Rødben 3, Hvidklire 5, Storspove 2, Havterne 54 (MWH)

Eskeholm: Bramgås 1300+ (MWH), Dværgterne 2 (PB)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1 SY, Solsort 3, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Blåmejse 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)

Lushavn: Knopsvane 1, Musvåge 2, Tårnfalk 1, Strandskade 1 (IS)

Sværm: Gravand 7, Musvåge 1, Hvidklire 1, Storspove 2, Splitterne 1 (IP)

Fjordvejen: Landsvale 3, Rødstjert 1 (IP) 
23.04.2018
Stavns Made: Vibe 1, Småspove 1 OF, Sanglærke 3, Landsvale 1, Hvid Vipstjert 2, Solsort 2, Gærdesanger 1, Ravn 2 OF, Rørspurv 1 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Solsort 2, Rødhals 1 SY, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Gransanger 2, Musvit 2, Bogfinke 2 (MWH)

Brattingsborg Skov og Østenlands: Knopsvane 4, Grågås 3, Lille Lappedykker 1, Rød Glente 5, Rørhøg 2 hun, Munk 1, Blåmejse 1, Skovskade 1, Gulspurv 3 (IS)

Pillemark (have): Grågås 3 OF, Rørhøg 1 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Jernspurv 1, Sangdrossel 1, Solsort 5, Munk 2, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1, Skovspurv 2, Grønirisk 1, Stillits 1, Gulspurv 1 SY (BS)

Egholm: Grågås 12, Bramgås 35, Hvidklire 5, Storspove 2, Sildemåge 1, Splitterne 1 (IP)

Fjordvejen: Skeand 2 (HOK), Landsvale 1 (IP)

Hårdmark: Landsvale 4 (HOK)

Østerløkken (have): Musvåge 1 OF, Ringdue 2,Solsort 2, Munk 2, Gærdesanger 2, Gransanger 2, Musvit 2, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Husskade 2, Gråkrage 2, Bogfinke 3, Grønirisk 1 (MWH)22.04.2018
Kragemosen: Rørhøg 2, Hvid Vipstjert 2, Rødstjert 1, Gærdesanger 1, Skægmejse 5 (MWH)

Vandstedet: Tejst 12 (MWH)

Lystoftevej, Langdalen: Munk 2, Gærdesanger 3, Sortmejse 1 (MWH)

Stavns Fjord: Trane 2 N kl. 15:30 (KT)

Pillemark (have): Grågås 3 OF, Fasan 1, Stormmåge 2 OF, Ringdue 2, Solsort 2, Løvsanger 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 2 OF, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Stillits 2Gulspurv 1 (BS)


21.04.2018
Fjordvejen: Skeand 2, Svaleklire 1 (IP)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Rødhals 2 SY, Gærdesanger 1, Løvsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Gærdesmutte 2 SY (IP)

Skodshøj: Splitterne 4, Hvid Vipstjert 1, Ravn 1, Tornirisk 3 (IP)

Sælvig: Rørhøg 3, Landsvale 3, Digesvale 2, Husskade 1 (CBr)

Pillemark (have): Rørhøg 1 OF, Vibe 1 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 3, Stor Flagspætte 1, Landsvale 2, Jernspurv 1, Solsort 3, Munk 1, Gærdesanger 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Stær 1, Skovspurv 4, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)  


Brattingsborg Skov: Grågås 2 OF, Rørhøg 1 han, Musvåge 1, Skovsneppe 1, Ringdue 4, Huldue 3 SY, Stor Flagspætte 7, Hvid Vipstjert 2, Rødhals 4, Sangdrossel 7 SY,  Solsort 7, Munk 11 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 3, Blåmejse 1, Gærdesmutte 3, Bogfinke 12 SY, Grønirisk 1, Gulspurv 2 (MWH)

Brattingsborg: Havørn 1, Rød Glente 1, Musvåge 4, Landsvale 1, Blåmejse 7, Gulspurv 2 (IS)

Lushavn: Knopsvane 15, Strandskade 2 (IS)

Fogedmarken, Rosenvej: Landsvale 4 (AVW)20.04.2018
Brattingsborg Skov: Lille Skrigeørn 1 R kl. 13:50, Stor Flagspætte 2, Gærdesmutte 1, Gulspurv 3 (IS)

Østenlands: Knopsvane 3, Grågås 4, Gråand 4, Lille Lappedykker 1, Blishøne 1, Gransanger 1 (IS)

Langør: Spurvehøg 1, Hvid Vipstjert 2, Engpiber 4, Bynkefugl 1, Tornirisk 4 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Tårnfalk 1, Stor Flagspætte 1, Landsvale 1, Engpiber 4, Rødhals 1, Sangdrossel 3, Solsort 3, Gærdesanger 1, Løvsanger 2 SY, Gransanger 5, Musvit 4, Sortmejse 3, Blåmejse 1, Gærdesmutte 3, Skovskade 1, Bogfinke 3, Tornirisk 4, Gulspurv 2 (MWH)

Brokold: Mørkbuget Knortegås 4, Strandskade 5, Hjejle 250, Alm. Ryle50. Storspove 5 (MWH)

Eskeholm: Bramgås 1300+ (MWH) 

Bolbro Sand: Rødben 3, Splitterne 12, Engpiber 3 (MWH)

Østerløkken: Munk 1 SY (MWH)

Kolby Kås: Hvid Stork 1 R (CJ) 

Sælvigbugten: Splitterne 9 (MWH)

Pillemark (have): Grågås 2 OF, Fasan 1, Rørhøg 1 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Hvid Vipstjert 2, Solsort 3, Gransanger 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 (BS)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Tårnfalk 1, Rødhals 1, Munk 1, Løvsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1, Gærdesmutte 2 SY (IP)

Skodshøj: Spurvehøg 1, Splitterne 1 (IP)

Fjordvejen: Skeand 2, Rørhøg 1 hun, Musvåge 1, Stillits 2 (IP)19.04.2018
Sælvig: Svaleklire 2, Landsvale 1, Gærdesanger 2, Munk 3 (CBr)

Kragemosen: Grågås 40+, Gråand 3, Gråstrubet Lappedykker 2 i mosen og 2 på havet, Lille Lappedykker 1 SY, Rørhøg 3, Musvåge 2, Tårnfalk 1, Sanglærke 2, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 3, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 2, Skægmejse 4, Rørspurv 5, Gulspurv 1 (MWH)  


Lushavn: Toppet Skallesluger 7, Trane 1 N, Spurvehøg 1 (IS) 

Lushage: Grågås 4 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 4, Gærdesmutte 3 (IS)

Stavns Fjord: Gravand 2, Ederfugl 80, Fiskehejre 1, Strandskade 2, Fasan 2, Spættet Sæl 10 (BS)

Pillemark (have): Rørhøg 1, Musvit 2, Blåmejse 2, Skovspurv 2 (BS)

Fjordvejen: Gærdesanger 1, Løvsanger 1 SY, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Gulspurv 1 (IP)

Sværm: Gravand 13, Rørhøg 1, Strandskade 1, Hvidklire 1, Storspove 18 (IP)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Spurvehøg 1, Rødhals 2, Løvsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Gærdesmutte 1 (IP)

Skodshøj: Mørkbuget Knortegås 5, Ederfugl 3 (IP)

Hesselholm: Grågås 18, Ederfugl 50, Strandskade 4, Splitterne 4, Engpiber 4 SY, Stenpikker 4, Gærdesanger 2 SY, Gransanger 1 SY (IP)

Grusgraven: Troldand 5, Gransanger 1, Blåmejse 1, Skovskade 1, Bogfinke 2 (IP)

Brattingsborg Skov: Skovsneppe 2 (KT)


18.04.2018
Tranebjerg: Hvid Stork 3 N kl. 10:44 (FC)

Issehoved kl. 09:00 - kl. 12:30: Bramgås 16 SV, Gråand 5, Ederfugl 5 NØ, Skarv 8 T, Hvid Stork 3 NV kl. 11:35, Fiskeørn 1 NV kl. 10:45, Rød Glente 5 R/T, Musvåge 41 N, Spurvehøg 11 T, Tårnfalk 1 N + 1 R, Dværgfalk 1 N kl. 11:57, Strandskade 1, Ringdue 7 T, Sanglærke 2, Landsvale 3, Digesvale 1, Engpiber 18, Hvid Vipstjert 2, Bjergvipstjert 1 N, Jernspurv 1, Rødhals 4 R, Solsort 1, Munk 2 R, Gærdesanger 2 R, Gransanger 4 R, Musvit 2, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Råge 3 N, Allike 5 N, Gråkrage 10, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Tornirisk 2, Gråsisken 3, Stillits 2, Gulspurv 3 (CBr, MWH)

Issehoved: Trane 8 N (CF)

Pillemark (have): Stormmåge 2 OF, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 1, Solsort 1, Gærdesanger 1, Musvit 1, Gråkrage 1, Stær 2, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)  

Lushavn: Knopsvane 15, Grågås 2, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Gærdesmutte 2 IS) 

Yderste Holm: Havørn 1, Vandrefalk 1 (PB)

Hjortholm:  Mørkbuget Knortegås  130 (PB)


17.04.2018
Østerløkken: Rød Glente 1 N, Musvåge 4 N, Hvid Vipstjert 2, Gransanger 2, Stillits 2 (MWH)

Filipsdal: Vandrefalk 1 m. bytte (CEN)

Hesselholm Made: Fiskehejre 1, Sølvhejre 1, Havørn 1 2K+ R, Musvåge 1, Tårnfalk 1 (PB, MWH)

Lillehavet, Langør: Havørn 1 AD OF, Hvidklire 2, Engpiber 8 (MWH)

Kragemosen: Hvid Stork 1 N kl. 15:30, Rød Glente 1 V, Rørhøg 4, Musvåge 12 V, Tårnfalk 1, Engpiber 1 (JL)

Brattingsborg Skov: Vindrossel 1 SY, Gransanger 1 (IS)

Pillemark (have): Grågås 2 OF, Ringdue 2 SY, Solsort 3, Musvit 1, Bogfinke 1 (BS)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Musvåge 4 N, Rødhals 5, Sangdrossel 3, Solsort 1, Gransanger 7, Musvit 1, Blåmejse 3, Skovskade 1 (MWH)

Kanhave: Skeand 2 (MWH)


16.04.2018
Sælvig:  Vindrossel 5, Landsvale 1 (CBr)

Kolby Kås: Hvid Stork 1 R/trk. N  kl. 14:50 (CJ)

Rosenvej, Fogedmarken: Trane 2 - 3 N kl. 09:00 (AVW)

Toftebjerg: Trane 12 N kl. 14:45 (ML)

Filipsdal: Ringdrossel 1 (KM, BS)

Barnekold: Gravand 7, Gråand 12, Pibeand 8, Skeand 4, Strandskade 7, Hjejle 300, Rødben 8. Engpiber 2 SY, Rødhals 1, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY (MWH)


15.04.2018
Kragemosen: Grågås 15 YP + 40, Canadagås 1, Bramgås 1, Gråand 5, Gråstrubet Lappedykker 4, Lille Lappedykker 1, Blishøne 2, Sort Glente 1, Rørhøg 4 - 2 han + 2 hun., Musvåge 1, Rødben 1, Sanglærke 2, Engpiber 12, Hvid Vipstjert 3, Solsort 2, Musvit 1, Bogfinke 1, Gulspurv 1, Rørspurv 2 (MWH)

Vandstedet: Tejst 8 (CF)

Lushavn: Knopsvane 11, Ederfugl 40+, Strandskade 2, Stor Præstekrave 3 (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Rødhals 2, Sangdrossel 1, Gærdesmutte 2, Skovskade 2, Gulspurv 3 (IS)

Kyholm: Grågås 2 m. 3 gæslinger Bramgås 700, Mørkbuget Knortegås 65


14.04.2018
Kragemosen: Atlingand 1 han (CF)

Issehoved: Stenpikker 1 (CF)

Østerløkken: Ravn 3 OF (MWH)

Ballen: Stillits 7 (HN)


13.04.2018
Sælvigbugten: Splitterne 4 (MWH)

Østerhede: Sanglærke 8, Engpiber 5, Tornirisk 4 (MWH)

Pillemark (have): Gråand 1 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 4, Rødhals 1, Solsort 3, Gråkrage 1, Stær 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Dompap 1 han (BS)

Vesborg: Knopsvane 6, Fiskehejre 2, Blåmejse 2, Grønirisk 1 (IS)

Alstrup: Sangdrossel 1 (JØM)

Østerløkken: Småspove 1 OF (MWH)12.04.2018
Barnekold: Knopsvane 7, Grågås 2, Gravand 46, Gråand 20, Pibeand 44, Krikand 12, Strandskade 12, Vibe 1, Hjejle 10, Alm. Ryle 15, Rødben 7, Storspove 3, Svartbag 1, Sildemåge 1, Stormmåge 50+, Hættemåge 500+, Ravn 2 (MWH)

Østenlands: Havørn 1 2-3 K, Musvåge 1, Jernspurv 1 (IS)

Egholm: Gravand 10, Ederfugl 10, Strandskade 1, Stor Præstekrave 21, Rødben 1, Storspove 1 (IP)

Issehoved: Stenpikker 1 (CF)


11.04.2018
Vesborg: Knopsvane 2, Musvåge 2, Vibe 5, Splitterne 2, Ringdue 125, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 1, Rødhals 2, Sangdrossel 2, Solsort 1, Gransanger 1, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Skovskade 2, Bogfinke 20, Kvækerfinke 5, Gulspurv 2 (EJH, MWH)

Pillemark (have):  Fasan 2,  Ringdue 1, Tyrkerdue 1 SY, Stormmåge 4, Stor Flagspætte 1, Solsort 3, Musvit 1, Skovspurv 1, Gulspurv 3 (BS)10.04.2018
Yderste Holm: Bramgås 18 OF, Mørkbuget Knortegås 4, Strandskade 4, Hjejle 150, Alm. Ryle 10, Lille Kobbersneppe 15 (EJH, MWH)

Grusgraven: Troldand 3, Musvåge 1, spurvehøg 1, Rødhals 1, Gransanger 3, Musvit 1, Sortmejse 2, Bogfinke 50+, Kvækerfinke 5, Grønsisken 4 (EJH, MWH)

Lushavn: Musvåge 4, Stormmåge 1000+, Rødhals 2 (IS)

Pillemark (have): Fasan 1, Ringdue 1, Tyrkerdue 1 SY, Solsort 1, Musvit 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Gulspurv 1 SY (BS)


09.04.2018
Sælvig: Landsvale 1 (CBr)

Pillemark (have): Fasan 1, Ringdue 1, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 2 OF, Skovspurv 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Langemark: Kernebider 1 (LK)

Nordby: Rød Glente 3, Musvåge 1 (CW)

Østenlands: Lille Lappedykker 1, Blishøne 5, Strandskade 2, Gransanger 1,Tornirisk 1 (IS)

Ørby: Rørhøg 1 hun (IS)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 3, Gransanger 1, Bomlærke 2 (MWH)

Nordby Bugt: Ederfugl 40, Sortand 25, Skarv 10, Strandskade 2, Hættemåge 2, Spættet Sæl 4 (BS)


08.04.2018
Ørby: Rød Glente 6 T (GK)

Toftebjerg: Landsvale 1 (ET)

Alstrup: Landsvale 2 (PØ)

Grusgraven: Blishøne 3, Nordlig Halemejse 2, Musvit 5, Sortmejse 2, Blåmejse 1, Bogfinke 6, Kvækerfinke 1, Stillits 1, Gråsisken 1 (IP)

Fjordvejen: Munk 1 han (IP)

Pillemark (have): Grågås 3 OF, Fasan 1, Hættemåge 1 OF, Ringdue 3, Vindrossel 7, Solsort 2, Musvit 2, Gråkrage 1, Stær 2, Skovspurv 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Lushavn/Lushage: Grågås 17, Fiskehejre 1, Strandskade 1, Engpiber 2, Kvækerfinke 9, Rørspurv 2 (IS)

Issehoved: Grågås 2, Bramgås 95, Gravand 2, Sortand 35, Musvåge 1, Rørhøg 1 hun, Strandskade 1, Skovsneppe 1, Trane 1 SV, Ringdue 45, Sanglærke 3,  Engpiber 1, Hvid Vipstjert 3, Rødhals 19, Solsort 3, Gransanger 4, Blåmejse 1, Skovskade 1, Stær 6, Bogfinke 15, Tornirisk 2, Gulspurv 3 (EJH, MWH)  

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Skarv 12, Knopsvane 9, Grågås 6, Gravand 1, Gråand 7, Musvåge 1, Spurvehøg 3, Rørhøg 1, Fasan 3, Blishøne 8, Strandskade 1, Sølvmåge 4, Ringdue 27, Huldue 2, Stor Flagspætte 3, Sanglærke 2, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 5, Solsort 7, Ringdrossel 1, Rødhals 4, Musvit 6, Blåmejse 2, Gråkrage 4, Sortkrage 1, Ravn 2, Råge 2, Allike 5, Skovskade 1, Stær 18, Gransanger 5, Skovspurv 4, Bogfinke 4, Stillits 2, Gråsisken 1, Gulspurv 2 (CBr)
  

07.04.2018
Lushavn: Stor Præstekrave 3, Rødben 1, Gærdesmutte 2, Skovskade 1, Stær 17 (IS)

Sværm: Gravand 12, Strandskade 1, Vibe 1, Rødben 3, Storspove 18 (IP)

Hesselholm Made: Sølvhejre 1 (IP)

Fjordvejen: Bramgås 300, Rødhals 1, Gransanger 1, Gærdesmutte 1, Bogfinke 1 (IP)

Havvejen: Ravn 1 (IP)

Barnekold: Grågås 32, Mørkbuget Knortegås 4, Gravand 30, Pibeand 22, Skarv 39 T, Strandskade 9, Klyde 9, Vibe 6, Rødben 5, Storspove 32 (EJH, MWH)

Sælvig:  Svaleklire 1, Huldue 2, Hvid Vipstjert 5, Ringdrossel 1, Ravn 3, Stær 18, Gransanger 2 (CBr)

Hårdmark: Fuglekonge 1 (HOK)

Pillemark (have): Fasan 1, Gråand 1 OF, Stormmåge 3 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Skovspurv 1, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Gulspurv 1 (BS)


06.04.2018
Hesselholm Made: Sølvhejre 1 (PB, CBr, MWH)

Kragemosen: Rørhøg 2 han og hun, Spurvehøg 1, Hvid Vipstjert 3 (CBr, MWH)

St. Vorbjerg: Gråstrubet Lappedykker 2, Rørspurv 1 (GK)

Fjordvejen: Bramgås 150, Vibe 2, Hvid Vipstjert 4 (IP)

Sværm: Pibeand 6, Strandskade 1, Storspove 19 (IP)

Hønsepold: Havørn 1 (PB)

Issehoved: Bramgås 9 NV,  Gravand 2, Ederfugl 128 Ø, Hvinand 1, Skarv 54, Musvåge 3 V, Spurvehøg 2, Tårnfalk 1, Strandskade 1, Stor Præstekrave 3, Vibe 1, Svartbag 2, Ringdue 150 N, Huldue 4 N, Sanglærke 5, Hvid Vipstjert 5, Rødhals 8, Solsort 2, Musvit 1, Husskade 1, Sortkrage 1, Råge 2, Allike 9, Stær 4, Bogfinke 1, Tornirisk 2, Gulspurv 4 (EJH, CBr, MWH)


05.04.2018
Barnekold: Strandskade 4, Klyde 16, Vibe 15, Hjejle 47, Stor Præstekrave 3, Alm. Ryle 7, Rødben 12, Lille Kobbersneppe 32, Storspove 24 (EJH, MWH)

Kåsen: Gråsisken 2 (KF)

Brattingsborg Skov: Rød Glente 1, Skovsneppe 2, (IS)

Lushavn: Toppet Skallesluger 1, Fiskehejre 1, Strandskade 2, Sjagger 30+ (IS)

Sværm: Gravand 17, Gråand 14, Hvinand 1, Rørhøg 1, Strandskade 2, Storspove 43 (IP)


04.04.2018
Sælvig:
Gråstrubet Lappedykker 4, Fiskehejre 2, Grågås 6, Gråand 2, Musvåge 3, Rørhøg 2, Fasan 2, Grønbenet Rørhøne 2, Blishøne 8, Sangdrossel 2, Hvid Vipstjert 2 (CBr)

Langemark: Husskade 2 (CBr, MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Rørhøg 1 han, Ringdue 4, Rødhals 20+, Sangdrossel 2 SY, Vindrossel 1, Solsort 7, Gransanger 4, Musvit 4, Sortmejse 1, Halemejse 4, Gærdesmutte 2, Skovskade 3, Dompap 4 (MWH)

Sælvigbugten: Splitterne 1 (MWH)

Hellemosevej: Troldand 4, Gråstrubet Lappedykker 3 (MWH)

Pillemark (have): Grågås 2 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gulspurv 1 SY (BS)

Fjordvejen (have): Rødhals 1, Solsort 1, Gransanger 2, Gærdesmutte 1, Stær 1, Bogfinke 100 (IP)

Sværm: Vandrefalk 1 (IP)

Fårefolden: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 4, Solsort 3, Gærdesmutte 1 (IP)

Nordby: Sangsvane 67, Nilgås 1, Strandskade 2, Vibe 17, Hjejle 60, Stær 4 (JL)

Lushavn: Knopsvane 2, Rød Glente 1, Spurvehøg 1, Strandskade 2, Hvid Vipstjert 1, Sjagger 50+, Gransanger 5, Blåmejse 2, Bogfinke 30+ (IS)


03.04.2018
Barnekold: Knopsvane 1, Grågås 2, Gravand 93, Gråand 34, Pibeand 16, Krikand 4, Ederfugl 20, Hvinand 5, Strandskade 8, Klyde 16, Vibe 112, Rødben 47, Storspove 18 (MWH)

Brattingsborgvej: Bogfinke 50+ (IS)

Brattingsborg Skov: Ringdue 50+, Gærdesmutte 1 (IS)

Lushavn: Strandskade 2 (IS)

Ørby: Vindrossel 1 SY (IS)02.04.2018
Issehoved: Knopsvane 3, Sangsvane 16 N, Grågås 4, Bramgås 9, Ederfugl 115 NØ, Havørn 1, Rørhøg 1 hun N, Musvåge 1 T, Spurvehøg 1 N, Ringdue 450 N, Huldue 5 N, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 5 R + 2 T, Engpiber 5 T, Hvid Vipstjert 5 N, Jernspurv 2, Rødhals 2, Sangdrossel 1, Misteldrossel 1, Solsort 4, Musvit 4, Allike 12, Stær 124 N, Bogfinke 25, Tornirisk 4, Stillits 1, Gulspurv 3 (CBr, PW, MWH)

Lilleøre: Stor Præstekrave 2, Hvid Vipstjert 2 (HHA)

Lushavn: Knopsvane 2, Ederfugl 50+, Hvinand 5, Musvåge 1, Stor Præstekrave 4, Sanglærke 5, Gulspurv 7 (IS)

Ørby: Tyrkerdue 2, Husskade 1 (IS)

Hesselholm: Ringdrossel 2 hanner, Gransanger 1 FU (OD)

Pillemark (have): Fiskehejre 2 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 2, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 1, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1, Gulspurv 1 (BS)


01.04.2018
Brundby: Rørhøg 1 han N kl. 12:15 (HHA)

Kragemosen: Havørn 1 3-4 K (LB, STE)

Lillehavet: Grågås 33, Gravand 12, Storspove 3 (PW, MWH)

Grusgraven: Musvåge 1, Gråand 4, Blishøne 4, Stor Flagspætte 2. Rødhals 1, Fuglekonge 12, Bogfinke 3, Gråsisken 35, Stillits 18 (PW, MWH)Marts 201831.03.2018
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Hvid Vipstjert 1, Sortrygget Hvid Vipstjert 1, Gransanger 3 (CBr)

Sværm: Gravand 24, Gråand 16, Pibeand 4, Ederfugl 17, Rørhøg 1 han, Strandskade 2, Storspove 27 (IP)


30.03.2018
Issehoved: Stor Skallesluger  4 T, Musvåge 9 N, Spurvehøg 1, Rød Glente  1 N, Rørhøg  2 1 han R + 1 hun N, Vibe 18 T, Trane 43 N,  Ringdue 213 N, Tamdue 3 N, Sanglærke 2 T + 7 R, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 2, Misteldrossel 79,  Sjagger 15, Solsort 2 R, Gærdesmutte 1, Allike 21, Ravn 1, Stær 64 N, Bogfinke 10, Kvækerfinke 5, Tornirisk 11, Gulspurv 3 (LB, STE, PAN, PW, HHA, CBr, MWH)

Vester Hedekrog: Stor Tornskade 1 (HHA)
 

Sælvig: Musvåge 3, Spurvehøg 1,Trane 145 N 15.00, Ravn 2, Vindrossel 1, Stær 18 (CBr)

Bisgård Mark: Trane 48 N (LR) + 41 N Kl. 13:55 (SJ),

Sælvigbugten:
Trane ca. 100 (AVW)
 
Besser: Trane 60 OF (BS) Trane 15 kl. 14:30 (LKM)

Vesterløkker: Trane 95 N kl. 15:15 (HHA)

Brattingsborg: Rød Glente 2, Vibe 9, Havørn 1, Musvåge 1, Sanglærke 2, Sjagger 9, Stær 15 (IS)

Lushavn: Ederfugl 23, Toppet Skallesluger 9, Strandskade 2,Hvid Vipstjert 1, Fuglekonge 1, Blåmejse 1, Dompap 2 (IS)

Øster Hedekrog: Splitterne 1 FU, Trane 14:30 122 N + 15:10 22 N ud over vandet kurs direkte mod Ebeltoft langt øst om Issehoved, Rørhøg ad hun NV, Stor præstekrave 2, Fløjlsand 60, Sortand 10, Hvid Vipstjert 5, Tornirisk 5 (DPK, SDy + 4)


Hesselholm Made: Sølvhejre 1 FU, Havørn OF 17:20, Vandrefalk 1 ad (hun?) rst 17:00-17:40, Rød Glente 2 træk N, Blå Kærhøg 1, Fiskeørn 1 FU over grusgraven 08:00-15:00, Trane 1 N 12:30, Sangsvane 40 N + 70 rst, bramgås 1500 OF, Hvid Vipstjert 10 træk, Tornirisk 5, Misteldrossel 11 rst, Spurvehøg 1 par over Trekanten, Musvåge 15 set trk (DPK, SDy, ODy+5)


29.03.2018
Mårup: Rørhøg ad han FU 12:20 (DPK, SDy)

Hesselholm Made: Sølvhejre 1 FU, Havørn 2K OF 11:50, Vandrefalk 1 ad rst 14:55-19:00, Fiskeørn FU over grusgraven 11:45, Sangsvane 5 N (DPK, SDy, ODy+3)

Hesselholm Made: Sølvhejre 1, Misteldrossel 8 (PAN)

Nordby: Sangsvane 357 (HHA)

Ballen Færgehavn: Skærpiber 6 (LB, STE)

Fjordvejen: Trane 1 VNV (IP)


28.03.2018
Vesterløkker: Trane 2 N, Kvækerfinke 2 (HHA)

Bisgård Mark/Østerby: Sjagger 35 (KDC)

Mårup Østerstrand: Jernspurv 3, Solsort 12-14, Sangdrossel 1-2, Musvit 10-14, Blåmejse 6-8, Sortmejse 2, Gærdesmutte 1, Bogfinke 30+, Kvækerfinke 2, Grønsisken 6, Stor Gråsisken 4, Lille Gråsisken 1, Stillits 4, Dompap han 3 og hun 3 (ALE)


27.03.2018
Barnekold: Grågås 8, Bramgås 500+, Gravand 24, Gråand 30, Pibeand 8, Krikand 4, Sølvhejre 1, Strandskade 4, Klyde 7, Vibe 10, Rødben 4, Storspove 54, Engpiber 1 SY, Stær 5 (MWH)

Hjortholm: Sølvhejre 1 (ET) 

Nordby: Gransanger 1, Gærdesmutte 1 (JL)

Kanhave: Vandrikse 1 (CF)

Fjordvejen: Sangsvane 27, Bramgås 120, Gravand 15, Gråand 8, Ederfugl 6, Storspove 7 (IP)

Fårefolden: Solsort 22 (IP)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 4, Stor Flagspætte 1, Solsort 1, Musvit 1, Gråkrage 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Gulspurv 1 (BS)

Østenlands: Grågås 2, Gråand 2, Fiskehejre 2 (IS)

Lushage: Sangsvane 35, Ederfugl 14, Toppet Skallesluger 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 2, Gærdesmutte 2 (IS)

Sannholm: Musvåge 7 (PJ)

Draget, Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 2, Sortand 3, Fløjlsand 4, Hvinand 5, Musvåge 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 4, Storspove 1, Skærpiber 4 (SJ)

Langør: Ederfugl hanner og hunner, Hvinand 2, Toppet Skallesluger 1 han, Strandskade 2, Gulspurv 10-14 (ALE)26.03.2018
Issehoved: Knopsvane 2, Sangsvane 47 NØ, Bramgås 115 T, Ederfugl 50+ NØ, Sortand 75 R, Toppet Skallesluger 2, Skarv 41, Musvåge 9 T, Spurvehøg 3, Vibe 1, Stor Præstekrave 2, Ringdue 360, Huldue 2, Sanglærke 12 T, Hedelærke 1, Hvid Vipstjert 1, Engpiber 2, Jernspurv 1, Rødhals 1, Sjagger 24, Solsort 2, Musvit 5, Blåmejse 8, Husskade 1, Stær 9, Bogfinke 25, Kvækerfinke 13, Grønirisk 2, Grønsisken 31, Tornirisk 4, Dompap 5, Gulspurv 4 (LB, STE, CBr, MWH)

Lushavn: Knopsvane 2, Sangsvane 14, Stor Præstekrave 3, Sanglærke 3, Rødhals 1, Skovskade 1, Dompap 2, Gulspurv 3 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 3, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Stær 4, Skovspurv 2, Bogfinke 1, Gulspurv 1 SY (BS) 

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 2, Grågås 19, Gråand 2, Blishøne 4, Sangdrossel 1, Stær 18 (CBr)

Langør: Klyde 1 (CBr)

Nordby: Hvid Vipstjert 3, Bogfinke 250, Kvækerfinke 50, Tornirisk 10 (MWH)

Bisgård Mark: Bramgås 1000+ (LR)


25.03.2018
Kragemosen: Grågås 300, Gråand 6, Krikand 12, Gråstrubet Lappedykker 5, Musvåge 1, Vibe 2 R, Huldue 2 SV Hvid Vipstjert 1, Rørspurv 2 (LB, STE)

Pillemark (have): Ringdue 3, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 1, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY (BS)

Lushavn: Grågås 19, Gråand 2, Fiskehejre 1, Strandskade 2 (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Stor Flagspætte 5, Blåmejse 5, Gærdesmutte 3 (IS)

Besser: Ringdue 20, Huldue 3 (MWH)

Hellemosevej: Gråand 4, Troldand 3, Gråstrubet Lappedykker 3 (MWH)

Skovfogedhuset: Ringdue 9, Stor Flagspætte 1, Misteldrossel 1, Solsort 5, Musvit 2, Sortmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovskade 1 (MWH)


24.03.2018
Barnekold: Grågås 24, Gravand 49, Gråand 34, Pibeand 4, Krikand 12, Hvinand 40, Strandskade 7, Klyde 4, Vibe 9, Storspove 47 (MWH)

Alstrup: Sangdrossel 2 SY (MWH)

Østerhede: Bramgås 115 NØ, Musvåge 1, Sanglærke 2, Misteldrossel 2 (MWH)

Øster Hedekrog: Sangsvane 6 NV, Fløjlsand 17, Stor Præstekrave 2, Sandløber 1 (MWH)

Høtofte, Ørby: Musvåge 2, Bogfinke 35+, Gulspurv 3 (IS)

Ørby: Husskade 1 (IS)

Vester Kanal, Brattingsborg: Vibe 11, Sjagger 17, Stær 28 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 2 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1, Gråkrage 4, Bogfinke 1 (BS)


23.03.2018
Nordby: Sangsvane 330, Rød Glente 1 (MWH)

Kragemosen: Grågås 48, Musvåge 1, Misteldrossel 1, Rødhals 1, Sjagger 75, Stær 250 (MWH)

Hellemosevej: Gråand 7, Troldand 9, Gråstrubet Lappedykker 1 (MWH)

Alstrup: Tårnfalk 2 ved redekasse (MWH)

Sælvig: Fiskehejre 2, Grågås 6, Gråand 4, Musvåge 1, Trane 5 N, Vandrikse 1, Skovsneppe 5, Dobbeltbekkasin 2, Svartbag 1, Ravn 2, Stær 17, Sjagger 1 (CBr)

Brattingsborg Skov: Grågås 5 (Skovdammen), Musvåge 2 (IS)

Lushavn: Hvinand 9, Strandskade 3 (IS)

Vesborg - Lushavn: Skovsneppe 1, Stor Flagspætte 1, Træløber 1, Skovskade 2, Gulspurv 2 (IS) 

Pillemark (have): Fiskehejre 1 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Solsort 3, Musvit 1, Blåmejse 2, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1. Gulspurv 1 (BS)

 
22.03.2018
Østerløkken: Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Husskade 1 (MWH) 


21.03.2018
Østerløkken: Jernspurv 1, Sjagger 15, Ravn 2, Stær 24 (MWH)

Besser: Trane 3 SV (Preben Mogensen, Besser)

Besser Made: Blisgås 140 N, Bomlærke 1 (MWH)

Østerby: Jernspurv 1, Solsort 3, Blåmejse 3, Skovspurv 8, Bogfinke 6, Grønirisk 5, Stillits 4, Gulspurv 2 (JH)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 4, Stor Flagspætte 1, Solsort 4, Musvit 1, Blåmejse 2, Skovspurv 4, Grønirisk 1 (BS)

Lushage: Rød Glente 1, Musvåge 1, Stor Præstekrave 3, Skovskade 1, Dompap 5 (IS)

Brattingsborg Skov: Skovsneppe 1, Stor Flagspætte 2 (IS)

Barnekold: Knopsvane 1, Sangsvane 7, Grågås 55, Mørkbuget Knortegås 4, Gravand 102, Gråand 148, Pibeand 12, Krikand 8, Ederfugl 34, Hvinand 60, Stor Skallesluger 2, Fiskehejre 1, Strandskade 8, Alm. Ryle 150, Storspove 26, Hættemåge 375, Rødhals 1, Misteldrossel 2, Gråkrage 24, Råge 40 (MWH) 


20.03.2018
Issehoved: Havørn 1 S kl. 09:50, Havørn 1 AD N kl. 10:35, Huldue 5 T, Lille Korsnæb 19 T (APN)

Kragemosen: Dobbeltbekkasin 1, Huldue 3 R, Misteldrossel 5 R (APN)

Østenlands: Sangsvane 138, Pibesvane 4, Knopsvane 9, Grågås 3, Gråand 21, Blishøne 3, Musvit 9, Blåmejse 4 (IS)

Lushage: Ederfugl 30+, Fløjlsand 9, Musvåge 1, Sjagger 1, Gærdesmutte 1, Skovskade 1 (IS)

Pillemark: Vibe 1, Sanglærke 2, Gærdesmutte 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 3, Huldue 3, Stor Flagspætte 3, Solsort 65 (de fleste fouragerede på korn på asfaltvejen mellem Brattingsborg og Ørnslund), Musvit 7, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Ravn 1, Bogfinke 30, Gulspurv 2 (MWH)

Onsbjerg: Dompap han (GK)


19.03.2018
Issehoved: Sangsvane 17 Ø, Grågås 9, Bramgås 46 T,  Ederfugl 11 Ø, Sortand 28, Hvinand 5, Skarv 14, Rød Glente 1 N, Musvåge 8 N, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1 N, Stor Præstekrave 2, Vibe 3, Svartbag 1, Sølvmåge 11, Stormmåge 8, Tejst 2, Ringdue 34 T, Huldue 57 T, Sanglærke 14, Hedelærke 5, Hvid Vipstjert 1, Engpiber 15, Rødhals 5, Sjagger 5, Misteldrossel 8, Solsort 3, Musvit 1, Sortmejse 1, Gærdesmutte 1, Sortkrage 1, Allike 61, Råge 1, Stær 42, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Stillits 2, Tornirisk 3, Gråsisken 2, Dompap 2, Lille Korsnæb 5, Gulspurv 12 (APN, CBr, MWH)  

Fogedmarken, Rosenvej (have): Skovsneppe 2 (AVW)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 2 OF, Ringdue 4, Stor Flagspætte 1, Solsort 3, Musvit 2, Blåmejse 2, Gråkrage 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Lushage - Lushavn: Grågås 31, Fiskehejre 1, Vibe 3, Skærpiber 1, Stær 28 (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Stor Flagspætte 3, Gærdesmutte 2 (IS)

Langemark: Havørn 1 AD S kl. 18:10 (BN)

Sælvig: Krikand 4, Musvåge 2, Ravn 5, Stær 14 (CBr)

 

18.03.2018
Toftebjerg: Grågås 175, Blisgås 9 (MWH)

Toftebjerg, Hellemosevej: Taffeland 1 han R (APN)

Langør: Grågås 125, Gråand 18, Ederfugl 100+, Hvinand 8, Toppet Skallesluger 2 (MWH)

Langør: Bramgås 85 OF, Stor Præstekrave 8 FU (APN)

Stavns: Bramgås 700 R (MWH)

Sælvigbugten: Sangsvane 8, Knopsvane 4, Stor Præstekrave 1 (MWH)

Ballen Færgehavn: Stor Præstekrave 2 (APN)

Hårdmark: Grågås 51, Hvid Vipstjert 5 FU (APN)

Vesborg: Knopsvane 2, Sangsvane 8, Gråand 2, Ederfugl 9, Musvåge 3, Strandskade 2, Vibe 1, Stær 3 (IS)

Tranebjerg (have): Bogfinke 4, Grønirisk 2 (TPJ)

Skovfogedhuset: Fuglekonge 1, Musvit 2, Blåmejse 2 (MWH)

Østerløkken: Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 2, Sjagger 4, Solsort 9, Gærdesmutte 1 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 3, Gråkrage 1, Skovspurv 2 (BS)


17.03.2018
Sælvig: Fiskehejre 3, Krikand 4, Gråand 2, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Skovsneppe 1, Stær 12, Sjagger 2 (CBr)

Langemark: Musvåge 1, Vibe 2, Sjagger 9, Bogfinke 2 (MWH)

Toftebjerg: Bramgås 200 (MWH)

Besser: Huldue 50 R (MWH)

Langør Havn: Toppet Lappedykker 1 (MWH)

Rosenvej, Fogedmarken: Ravn 3 (AVW)

Nordby Bakker: Tornirisk 1 SY (APN)

Lillehavet: Mørkbuget Knortegås 11 R (APN)

Ballen Havn: Sortand 34, Havlit 1 han, Toppet Lappedykker 1, Lille Lappedykker 1 (APN)

Sælvigbugten: Stor Præstekrave 2, Islandsk Rødben 1 (APN)16.03.2018
Langør: Havørn 1 IMM kl. 13:10 (APN)

Nordby: Bog/Kvækerfinke 1500, Tornirisk 2 (APN)

Kolby: Vibe 50, Stær 60 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Solsort 2, Musvit 1, Gråkrage 1 (BS)

Fogedmarken, Rosenvej (have): Skovsneppe 1 (AVW)

Tranebjerg: Vindrossel 1, Dompap 2 (TPJ)

Sælvig: Musvåge 3, Tårnfalk 2 (CBr)


15.03.2018
Vandstedet: Tejst 8 (MWH)

Issehoved: Misteldrossel 3, Sjagger 75 (MWH)

Hverremosen: Fjeldvåge 1 FU/S, Vandrefalk 1 han FU kl. 12:15 derefter S, Vibe 14, Stær 23 (APN)

Hjortholm: Havørn 2 AD (PB)

Toftebjerg: Grågås 150, Blisgås 15, Snegås X Grågås 1, Hjejle 65 (APN, MWH)

Permelille: Blisgås 22 (APN)

Kolby Kås: Tejst 5 R (APN)

Alstrup: Vibe 82 (MWH)

Østenlands: Sangsvane 68, Gråand 13, Musvåge 1, Blishøne 4, Vibe 38 (IS)


14.03.2018
Rosenvej, Fogedmarken: Kernebider 1 SY (AVW)

Pillemark: Skovsneppe 1 (AVW)

Sælvig: Havørn 1 2K+(CBr)

Lushage: Hvid Vipstjert 4 (MWH)

Gammelholm: Havørn 1 2K+ (PB)

Kragemosen: Vibe 30 N (CF)

Sælvigbugten: Rød Glente 1 N (CF)

Issehoved: Sortstrubet Bynkefugl 1 han R, Misteldrossel 2 N, Ravn 4 TF (APN)
 
Vandstedet: Tejst 2, Misteldrossel 4 R (APN)

Nordby: Sangsvane 220, Grågås 340, Bramgås 6 (APN)

Tranebjerg: Vindrossel 1 (PJ)

Pillemark (have): Grågås 2 OF, Fasan 1, Stormmåge 2 OF, Ringdue 1 SY, Rødhals 1, Solsort 2, Gråkrage 1, Bogfinke 2, Gulspurv 1 SY (BS)

Østerløkken: Jernspurv  1 (MWH)

Lushavn: Hvinand 9, Havørn 1 AD, Musvåge 2, Vibe 23, Skovskade 1 (IS)

Sælvig: Fiskehejre 1, Sangsvane 3, Grågås 4, Gråand 7, Musvåge 2, Vandrikse 1, Blishøne 6, Skovsneppe 8, Dobbeltbekkasin 3, Rødhals 1, Ravn 4, Stær 8, Gråsisken 55 (CBr)


13.03.2018
Issehoved: Ederfugl 15 NØ, Skarv 70 R, Stor Præstekrave 14, Sanglærke 5, Rørspurv 5 (MWH)

Østerløkken: Grågås 50, Sanglærke 30 R (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Tyrkerdue 1 SY, Ringdue 4, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Musvit 1, Blåmejse 2, Gråkrage 1, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 (BS)

Ørby: Musvåge 1, Tårnfalk 1 (IS)

Lushage: Sangsvane 17, Ederfugl 24, Musvåge 2, Hvid Vipstjert 2, Skovskade 1 (IS)


12.03.2018
Østerløkken: Grågås 27 (MWH)


11.03.2018
Ballen Havn: Gråand 12, Troldand 5, Lille Lappedykker 3, Strandskade 2, Blishøne 8 (MWH)

Vester Kanal: Vibe 28, Sanglærke 3, Sjagger 30+, Allike 1, Stær 25+, Gulspurv 3 (IS)


10.03.2018
Barnekold: Grågås 4, Gravand 98, Gråand 150, Pibeand 28, Stor Skallesluger 1, Havørn 1, Strandskade 1, Storspove 27, Stær 32 (CEN, MWH)

Besser Made: Vibe 7 (MWH)

Lushage: Fiskehejre 1, Havørn 1, Dompap 1 (IS)


Sælvig: Fiskehejre 1, Knopsvane 1, Sangsvane 2, Grågås 260, Gravand 2,
Pibeand 1, Krikand 1, Gråand 26, Musvåge 1, Havørn 1, Fasan 2,
Grønbenet Rørhøne 1, Blishøne 2, Dobbeltbekkasin 1, Skovsneppe 3, Rødben 2, Hættemåge 2, Sølvmåge 1, Ringdue 8, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 2, Gærdesmutte 2, Solsort 8, Rødhals 2, Blåmejse 5, Musvit 7, Skovskade 4, Gråkrage 5, Ravn 2, Stær 3, Kvækerfinke 1, Skovspurv 7, Bogfinke 16, Grønsisken 1, Grønirisk 2, Stillits 2, Dompap 4, Gulspurv 2 (CBr)

Dyret, Onsbjerg: Havørn 1 (AØK)

Mårup: Rød Glente 2 kl.16:00 (GK)

       
09.03.2018
Sælvig: Grågås 21, Gråand 4, Dobbeltbekkasin 2, Skovsneppe 2, Stor Flagspætte 1 (CBr)

Østerløkken: Grågås 100+, Fasan 3, Ringdue 20, Stor Flagspætte 1, Rødhals 2, Sjagger 3, Solsort 7, Musvit 5, Blåmejse 2, Skovspurv 4, Bogfinke 8, Kvækerfinke 1, Grønirisk 4, Kernebider 2, Gulspurv 1 (MWH)

Tranebjerg: Tårnfalk 1 (PJ, MWH)

Brattingsborg Skov: Skovsneppe 3 (IS)

Lushavn: Grågås 4, Gråand 11, Hvinand 15, Toppet Skallesluger 3, Vibe 1, Stor Præstekrave 1 (IS) 


 

08.03.2018
Sælvigbugten: Knopsvane 4, Sangsvane 9, Gråand 24, Pibeand 30. Strandskade 2, Stor Præstekrave 9, Rødben 2, Storspove 3 (MWH)

Kongehøjen: Bomlærke 7 (MWH)

Østerløkken: Grågås 170, Rødhals 2, Sjagger 25, Solsort 8 (MWH) 

Sælvig: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Grønbenet Rørhøne 1, Vandrikse 1, Dobbeltbekkasin 1, Grønirisk 3, Gråsisken 14 (CBr) 

Ørby: Sjagger 31, Solsort 23, Allike 7 (IS)

Østenlands: Knopsvane 5, Sangsvane 170+, Grågås 2, Gråand 11, Ringdue 150+ (IS)


07.03.2018
Egholm: Bramgås 700 (MWH)

Langør: Ederfugl 50, Hvinand 320 (MWH)

Yderste Holm: Havørn 1, Gravand 4, Gråand 40, Ederfugl 220, Strandskade 124, Islandsk Ryle 5, Storspove 265 (MWH)

Skovfogedhuset: Musvit 2, Sortmejse 3, Blåmejse 1, Skovskade 2, Grønsisken 3, Dompap 2 (MWH)

Sælvigbugten: Strandskade 2, Alm. Ryle 5, Rødben 2, Storspove 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 3, Skovsneppe 2, Stor Flagspætte 5, Vindrossel 1, Blåmejse 2 (IS)

Lushavn: Strandskade 1 (IS)

Sælvig: Skovsneppe 1, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 3, Stær 2, Dompap 3 (CBr)


06.03.2018
Lushavn: Havørn 1, Silkehale 23, Sanglærke 5, Gråkrage 32, Dompap 2 (IS)

Tranebjerg: Gråspurv 3 (MWH)

Sælvig: Fiskehejre 2, Grågås 200, Gråand 2, Musvåge 1, Vandrikse 1, Dobbeltbekkasin 5, Skovsneppe 12 (CBr)


05.03.2018
Sælvig: Fiskehejre 2, Grågås 9, Gråand 3, Blishøne 2, Musvåge 1, Dobbeltbekkasin 5, Skovsneppe 8, Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Sjagger 15, Musvit 2, Blåmejse 3 (CBr)

Ballebjerg: Skovsneppe 1 (JØM)

Nordby: Skovsneppe 1 (JG)

Tranebjerg: Munk 1 (PJ)

Lushavn: Hvinand 4, Toppet Skallesluger 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Skovsneppe 1, Rødhals 2, Gærdesmutte 5 (IS)

Skovfogedhuset: Solsort 4, Musvit 1, Sortmejse 3, Gærdesmutte 1 (MWH)

Langør: Gråand 130, Hvinand 238, Stor Skallesluger 2, Toppet Skallesluger 5  (MWH)

Østerløkken: Rødhals 2, Solsort 9, Sjagger 3, Musvit 5, Blåmejse 2, Skovspurv 8, Bogfinke 12, Kvækerfinke 1 (MWH)

 
04.03.2018
Østerløkken: Grågås 170, Grågås X Snegås 1, Spurvehøg 1, Rødhals 3, Solsort 9, Sjagger 3, Kernebider 1 (MWH)

Bjørnedam: Sangsvane 75, Grågås 350, Bramgås 300 (MWH)

Kongehøjen: Sangsvane 85 (MWH)

Sælvigbugten: Sangsvane 5, Knopsvane 2, Bramgås 300 OF, Pibeand 115 (MWH)

Kanhave: Grågås 43, Blisgås 3, Musvåge 1, Ravn 2, Sjagger 4 (MWH)

Langør: Ederfugl 250+, Hvinand 17 (MWH)

Yderste Holm: Strandskade 3, Storspove 225 (MWH)

Besser Rev: Havørn 1 JUV OF, Tårnfalk 2 (HOK)

Tranebjerg: Munk 1 (PJ)

Nordby: Skovsneppe 1 (JG)

Sælvig: Musvåge 3, Dobbeltbekkasin 1 (CBr)

03.03.2018
Brattingsborg Skov: Fasan 12, Huldue 2, Stor Flagspætte 4, Rødhals 1, Solsort 14, Fuglekonge 7, Musvit 12, Sortmejse 3, Blåmejse 2, Gærdesmutte 2, Ravn 2 (CBr, HHA, MWH)

Østenlands: Sangsvane 200, Pibesvane 4, Knopsvane 4, Fiskehejre 1, Stor Flagspætte 2, Skovskade 2 (IS)

Kongehøjen: Sangsvane 75 (KDC)

Tranebjerg: Munk 1 (PJ)


02.03.2018
Sælvig: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Rødhals 1, Musvit 3, Blåmejse 2, Skovspurv 9, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Gulspurv 15 (CBr)

Vesborg: Sangsvane 4, Skarv 3, Ederfugl 16, Spurvehøg 1, Vindrossel 8, Solsort 4, Musvit 2, Dompap 1 (MWH)

Kolby Kås: Grågås 4 OF, Skarv 8, Gråand 2, Troldand 2, Blishøne 13 (MWH)

Tranebjerg: Munk 1 (PJ) Dompap 2 (JB)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Skovsneppe 1, Gærdesmutte 2, Skovskade 1 (IS)

Lushavn: Toppet Skallesluger 2 (IS)


01.03.2018
Bjørnedam: Sangsvane 72, Grågås 42 (MWH)

Tranebjerg: Munk 1 (PJ), Bomlærke 18 (MWH)

Sælvigbugten: Sangsvane 22, Grågås 135 (MWH)

Langør: Sangsvane 12, Gråand 18, Pibeand 9, Ederfugl 350, Hvinand 30, Lille Lappedykker 3 (MWH), Skovsneppe 1 (HOK)

Brattingsborg Skov: Skovsneppe 1 (HHA)Februar 2018
28.02.2018
Tranebjerg: Musvåge 2, Sjagger 2, Munk 1 (MWH)

Østerløkken: Rødhals 3, Sjagger 4, Solsort 3 (MWH)


27.02.2018
Langør: Gravand 5, Gråand 115, Pibeand 8, Strandskade 2, Islandsk Rødben 3, Storspove 3, Rødhals 2, Solsort 3 (MWH)

Kongehøjen: Grågås 210 (MWH)


26.02.2018
Østenlands: Sangsvane 170, Knopsvane 5, Gråand 2, Troldand 2 (IS)

Torup: Tårnfalk 1 (ES)

Barnekold: Grågås 2, Gravand 39, Gråand 170, Pibeand 40, Hvinand 4, stor Skallesluger 2, Strandskade 2, Storspove 5 (MWH)

Besser Made: Kvækerfinke/Bogfinke: 200+ (MWH)


25.02.2018
Bjørnedam: Sangsvane 9, Grågås 34, Troldand 2 (MWH)

Ballen Havn: Lille Lappedykker 4, Grønbenet Rørhøne 1 (MWH)

Østerløkken: Grågås 15, Ringdue 2, Stor Flagspætte 2, Rødhals 1, sjagger 14, Solsort 8, Musvit 5, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovspurv 11, Bogfinke 8, Grønirisk 9 (MWH)

Stavns Fjord: Sangsvane 84, Mørkbuget Knortegås 100 IP)


24.02.2018
Ballen Havn: Gråand 17, Lille Lappedykker 4, Blishøne 7 (MWH)

Ballen Færgehavn: Gråand 24, Fiskehejre 1, Skarv 170, Skærpiber 1 (MWH)

Brattingsborg: Havørn 1 AD, Sjagger 7, Dompap 2 (IS)

Sværm: Gravand 6, Gråand 19, Pibeand 2, Islandsk rødben 1, Storspove 3 (IP)

Fjordvejen: Sanglærke 20, Rødhals 1, Sjagger 40, Musvit 2, Gulspurv 12 (IP)


23.02.2018
Besser Made: Grågås 24, Blisgås 2, Bramgås 115 OF, Blishøne 1, Rødhals 2, Musvit 3, Blåmejse 2, Gærdesmutte 3 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Stor Flagspætte 5, Blåmejse 2, Skovskade 4 (IS)

Lushavn: Gråand 4, Ederfugl 11, Hvinand 4 (IS)


22.02.2018
Barnekold: Gravand 38, Gråand 250, Pibeand 24, Hvinand 32, Sølvhejre 1, Strandskade 5, Vibe 31, Storspove 34 (MWH)


21.02.2018
Østerløkken: Grågås 175, hybrid Grågås X Snegås 1, Sanglærke 1 (CBr, MWH)

Østenlands: Musvåge 2, Blishøne 4, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Gærdesmutte 3 (IS)


20.02.2018
Tranebjerg: Grågås 225, Blisgås 1, Musvåge 1 (MWH)

Brattingsborg: Musvåge 3, Vibe 23, Sanglærke 2, Skovskade 1, Allike 31, Gulspurv 30, Bomlærke 40 (IS)


19.02.2018
Yderste Holm: Knopsvane 2, Mørkbuget Knortegås 15, Gravand 18, Gråand 30, Ederfugl 80, Hvinand 70, Toppet Skallesluger 24, Strandskade 158, Islandsk Ryle 5, Sortgrå Ryle 1, Alm. Ryle 120, Stenvender 1, Islandsk Rødben 2, Storspove 212 (EJH, MWH)

Kolderne: Skarv 350 (EJH, MWH)

Ballen: Ringdue 3, Rødhals 1, Solsort 2, Bogfinke 7, Råge 200+, Grønirisk 12, Stillits 25 (EJH, MWH)

Østermarken, Nordby: Sangsvane 150, Grågås 500, Mørkbuget Knortegås 50, Nilgås 2 (RJ)


18.02.2018
Barnekold: Knopsvane 5, Grågås 4, Gravand 43, Gråand 213, Pibeand 8, Hvinand 5, Stor Skallesluger 2, Musvåge 1, Fiskehejre 1, Sølvhejre 1, Strandskade 12, Vibe 15, Islandsk Rødben 3, Storspove 48 (CBr, EJH, MWH)

Besser Made: Sangsvane 2, Grågås 49, Blisgås 4 (CBr, EJH, MWH)

Alstrup: Bramgås 500 (MWH)

Vesborg: Knopsvane 2, Hvinand 7, Musvåge 2, Rødhals 1 (IS)

Kolby: Grågås 45, Musvåge 1 (IS)


17.02.2018
Brattingsborg Skov: Sangsvane 2 OF, Ringdue 2, Huldue 4 SY, Stor Flagspætte 12, Sanglærke 9 OF, Solsort 3, Musvit 29, Sortmejse 4, Blåmejse 2, Skovskade 1, Ravn 1, Gråkrage 3, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 1, Dompap 2, Lille Korsnæb 7 OF (CBr, MWH)

Lushavn: Strandskade 1 (CBr, MWH)

Ørby: Sanglærke 1 R (CBr, MWH)

Ballen: Ringdue 2, Bogfinke 4, Grønirisk 8, Stillits 15 (EJH, ISt, MWH)


16.02.2018
Issehoved: Ederfugl 700, Sortand 15, Fløjlsand 5 (PW, MWH)

Kragemosen: Rød Glente 1, Musvåge 1, Sangdrossel 1, Solsort 2, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Gulspurv 45 (PW, MWH)

Østerhede: Musvåge 1, Spurvehøg 2 (PW, MWH)

Hjortholm: Havørn 1 AD (PB)

Bjørnedam: Bramgås 250 (PW, MWH)

Kongehøjen: Bomlærke 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Havørn 1 AD, Stor Flagspætte 1, Træløber 1, Skovskade 1, Dompap 2 (IS)

Østerløkken: Blisgås 1 OF (MWH)15.02.2018
Langør: Mørkbuget Knortegås 15, Toppet Skallesluger 24, Musvåge 1 (PW, MWH)


14.02.2018
Besser: Sanglærke 4 (PW, MWH)

Østerløkken: Bramgås 400 OF, Skovskade 2 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 4, Sangsvane 2, Grågås 335, Gravand 81, Gråand 371, Pibeand 42, Hvinand 17, Stor Skallesluger 5, Musvåge 1, strandskade 4, Islandsk Rødben 3, Storspove 129, Hættemåge 125, Stormmåge 5 (PW, MWH)

Pillemark (have): Sangsvane 4 OF, Stormmåge 3, Fasan 1,Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 4, Musvit 2, Blåmejse 1, (BS) 

Østerhede: Havørn 2 OF, Tårnfalk 1, Rødhals 1 (IS)

Langør: Grågås 9 (IS)


13.02.2018
Tranebjerg: Grågås 370, Blisgås 94 (MWH)

Østerløkken: Bramgås 150 OF (MWH)

Yderste Holm: Grågås 2, Mørkbuget Knortegås 4, Ederfugl 40, Strandskade 114, Alm. Ryle 170, Stenvender 1, Islandsk Rødben 3, Storspove 54 (MWH) 

Langør: Hvinand 32, Toppet Skallesluger 24, Sanglærke 4 OF (MWH)

Fårefolden: Stor Korsnæb 15, Lille Korsnæb 13 (MWH)

Øster Hedekrog: Ederfugl 60, Sortand 390, Fløjlsand 27, Toppet Skallesluger 2, Gråstrubet Lappedykker 2 (MWH)

Lushavn: Havørn 2, Toppet Skallesluger 2 (IS)


12.02.2018
Ballen: Sangsvane 120, Bramgås 500 (MWH)

Østerløkken: Bramgås 150 OF, Vandrefalk 1 OF (MWH)

Tranebjerg: Grågås 400 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 4, Grågås 2, Gravand 149, Gråand 320, Pibeand 52, Krikand 4, Ederfugl 275, Hvinand 30, Stor Skallesluger 1, Fiskehejre 1, Strandskade 2, Storspove 157, Hættemåge 37 (EJH, MWH)

Pillemark (have): Sangsvane 2 OF, Fasan 1, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Musvit 1, Blåmejse 2, Skovspurv 1 (BS)

Brattingsborg Skov: Grønsisken 110 (IS) 11.02.2018
Tranebjerg: Grågås 275, Blisgås 12, Gråspurv 4 (MWH)


10.02.2018
Bjørnedammen: Sangsvane 210 (MWH)

Yderste Holm: Ederfugl 75, Hvinand 120, Strandskade 54, Hjejle 70, Alm. Ryle 50, Storspove 84 (MWH)

Langør: Ederfugl 30, Hvinand 28, Toppet Skallesluger 12 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 17 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Solsort 3, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 2, Skovspurv 4 (BS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1, Grønsisken 50+ (IS)

Brattingsborg Gods: Knopsvane 6, Musvåge 2, Dompap 2 (IS)

Sælvig: Grågås 190, Fiskehejre 4, Musvåge 1, Havørn 1, Sjagger 24, Rødhals 2 (CBr)


09.02.2018
Kongehøjen: Grågås 700, Blisgås 24 (MWH) 

Tranebjerg: Musvåge 3 (MWH)

Sælvig: Dobbelt Bekkasin 1, Skovsneppe 5 (CBr)


08.02.2018
Issehoved: Knopsvane 1, Grågås 7 OF, Ederfugl 800, Sortand 100, Fløjlsand 17, Hvinand 4, Skarv 45, Svartbag 1, Sølvmåge 200, Rødhals 2, Sjagger 30, Vindrossel 2, Musvit 2, Blåmejse 2, Gråkrage 2, Dompap 1, Gulspurv 1 (KH, TVH, MWH)

Hjortholm: Havørn 2 AD (PB)

Nordby, Labyrinten: Fjeldvåge 1, Bogfinke 12, Kvækerfinke 15, Grønirisk 10 (KH, TVH, MWH)

Golfbanen: Grågås 50, Bramgås 700, Mørkbuget Knortegås 2 (WH)

Pillemark (have): Grågås 15 OF, Fasan 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 1, Gråkrage 1 (BS)


07.02.2018
Barnekold: Knopsvane 3, Sangsvane 14, Grågås 2, Gravand 93, Gråand 375, Pibeand 50, Hvinand 35, Stor Skallesluger 16, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 1, Storspove 65, Hættemåge 20, Rødhals 1, Sjagger 2, Solsort 3, Gærdesmutte 1, Gråkrage 25, Bjergirisk 12 (KH, TVH, MWH)

Pillemark (have): Fasan 2, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 4, Musvit 1, Gråkrage 1 (BS)

Østerløkken (have): Fasan 3, Ringdue 8, Stor Flagspætte 1, Rødhals 2, Solsort 9, Sjagger 4, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovskade 1, Skovspurv 5, Bogfinke 3, Kvækerfinke 1, Grønirisk 5, Kernebider 1 (MWH)

Ballen (have): Ringdue 2, Musvit 1, Grønirisk 10, Stillits 4 (KH, TVH, MWH)


06.02.2018
Yderste Holm: Sangsvane 108, Mørkbuget Knortegås 1, Gravand 2, Gråand 24, Pibeand 4, Ederfugl 325, Hvinand 105, Toppet Skallesluger 56, Havørn 1 (PB), Strandskade 40, Hjejle 4, Islandsk Ryle 4, Alm. Ryle 15, Islandsk Rødben 2, Storspove 8 (KH, TVH, MWH)

Langør: Mørkbuget Knortegås 2, Gråand 175, Pibeand 40, Toppet Skallesluger 10, Fiskehejre 1, Isfugl 1, Rødhals 1 (KH, TVH, MWH)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 75 (PB)

Brattingsborg, Østenlands: Knopsvane 6, Sangsvane 165, Pibesvane 5, Hvinand 6 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 5 (IS)

Ørby: Fasan 2, Tyrkerdue 12, Rødhals 3, Solsort 4, Musvit 4, Blåmejse 3, Skovspurv 14, Gråspurv 3, Bogfinke 8, Gulspurv 1 (EK)

Toftebjerg: Sangsvane 42, Tyrkerdue 1, Tamdue 24, Gråspurv 14, Gulspurv 12 (MWH)

Østerløkken: Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 3, Solsort 8, Musvit 5, Blåmejse 2, Skovskade 1, Bogfinke 4, Kvækerfinke 1, Bogfinke 7, Grønirisk 7 (MWH)

Langemark: Gråspurv 1 (VH)


05.02.2018
Issehoved: Ederfugl 500, Sortand 900, Fløjlsand 13, Hvinand 7, Engpiber 1, Rødhals 3, Gærdesmutte 1, Lille Korsnæb 15 (CBr, MWH)

Yderste Holm: Sangsvane 14, Mørkbuget Knortegås 1, Strandskade 15, Alm. Ryle 30, Islandsk Rødben 2 (CBr, MWH)

Lilleøre: Hvinand 32, Toppet Skallesluger 38 (CBr, MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Ringdue 1, Rødhals 1, Solsort 3, Hare 1 (BS)

Lushavn: Havørn 2, Musvåge 2, Rødhals 1 (IS)

Østerløkken: Rødhals 1, Sjagger 4, Solsort 8, Gråkrage 2 (MWH) 04.02.2018
Brattingsborg Skov: Ringdue 4, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 10, Musvit 4, Gærdesmutte 3, Skovskade 1, Bogfinke 2, Dompap 1 (KH, TVH, MWH)

Lushavn: Ederfugl 40, Toppet Skallesluger 9 (KH, TVH, MWH)

Ballen: Stor Flagspætte 1, Rødhals 2, Vindrossel 1, Sjagger 16, Stillits 23 (KH, TVH)

Torup: Ringdue 2, Stor Flagspætte 2 - hun og han, Rødhals 1, Solsort 8, Musvit 8, Blåmejse 6, Skovspurv 40+, Bogfinke 1, Dompap 1 hun (GEL)

Ørby: Sjagger 20 (MWH)03.02.2018
Yderste Holm: Bramgås 6, Mørkbuget Knortegås 28, Gravand 12, Gråand 40, Pibeand 22, Ederfugl 30, Hvinand 42, Toppet Skallesluger 24, Havørn 1 AD, Musvåge 1, Strandskade 421, Hjejle 15, Islandsk Ryle 4, Alm. Ryle 50, Islandsk Rødben 2, Storspove 415 (KH, TVH, MWH)

Østerløkken: Grågås 250, Blisgås 17 (KH, TVH, MWH)

Ballen: Ringdue 4, Tyrkerdue 4, Rødhals 2, Solsort 5, Musvit 1, Bogfinke 7, Grønirisk 8, Stillits 12 (KH, TVH, MWH)

Lushavn: Knopsvane 2, Ederfugl 15, Hvinand 9 (IS)

Vesborg - Lushavn: Fuglekonge 3, Træløber 3, Gærdesmutte 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1, Dompap 3 (IS)02.02.2018
Issehoved: Bjergand 40, Ederfugl 1300, Sortand 12.000, Fløjlsand 200, Hvinand 3 (KH, TVH, MWH)

Ballen Havn: Lille Lappedykker 1, Grønbenet Rørhøne 1 (TVH)

Tranebjerg: Grågås 350 (MWH)

Østerløkken: Blisgås 5, Bramgås 400 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 2 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Rødhals 1, Solsort 4, Musvit 1, Skovspurv 1 (BS)


01.02.2018
Besser Rev, Draget: Grågås 13 OF, Mørkbuget Knortegås 2 OF, Ederfugl 15, Sortand 150, Hvinand 45, Skarv 115, Musvåge 1, Strandskade 5, Svartbag 3, Skærpiber 1, Engpiber 2, Solsort 2, Gråkrage 2, Grønirisk 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1 (IS)

Østenlands: Hvinand 3, Blishøne 2 (IS)

Nørreskifte: Sangsvane 78 (IS)

Januar 201831.01.2018
Østerløkken: Grågås 175, Blisgås 14, Bramgås 1000+, Musvåge 1 (MWH)

Pillemark (have): Sangsvane 2 OF, Grågås 2 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 1, Solsort 2, Musvit 1 SY, Gråkrage 1 (BS)


30.01.2018
Issehoved: Knopsvane 1, Grågås 2, Bjergand 27, Ederfugl 1500, Sortand 10500, Fløjlsand 37, Skarv 119, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Svartbag 5, Sølvmåge 350, Stormmåge 12, Hættemåge 5, Solsort 2, Gærdesmutte 1 (MWH)

Vesborg - Lushavn:  Bramgås 13 OF, Musvåge 5, Stor Flagspætte 1, Skovskade 1 (IS)29.01.2018
Onsbjerg: Grågås 270, Blisgås 7, Spurvehøg 1, Bomlærke 14 (MWH)

Østerløkken: Grågås 220, Blisgås 3, Bramgås 350 (MWH)

Hellemosevej: Bomlærke 2 (MWH)

Langør: Gråand 250, Pibeand 50 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Solsort 3, Gærdesmutte 1, Lille Korsnæb 10 (MWH)


28.01.2018
Barnekold: Grågås 3, Gravand 97, Gråand 354, Pibeand 27, Hvinand 54, Stor Skallesluger 5, Toppet Skallesluger 2, Musvåge 1, Strandskade 5, Vibe 3, Storspove 3 (MWH)

Østerløkken: Grågås 40, Blisgås 17, Bramgås 375 (MWH)

Pillemark (have): Grågås 2 OF, Fasan 2, Ringdue 5, Stor Flagspætte 1, Solsort 4, Musvit 1, Blåmejse 1, Skovspurv 25 (BS) 

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Træløber 2, Dompap 1 (IS)


27.01.2018
Brattingsborg Skov: Sangsvane 2 OF, Grågås 2 OF, Fasan 40, Spurvehøg 1, Ringdue 45, Huldue 2 SY, Stor Flagspætte 3, Solsort 9, Sjagger 200, Musvit 23, Blåmejse 5, Sortmejse 1, Gærdesmutte 3, Træløber 1, Bogfinke 3, Dompap 2 (CBr, MWH)

Brundby: Bomlærke 1 (CBr, MWH)

Ørby: Sjagger 400+ (CBr, MWH)

Østerløkken: Sangsvane 24 OF, Grågås 225, Blisgås 20, Bomlærke 1 (CBr, MWH)

Brattingsborg Skov, Østenlands: Skovskade 5 (IS)

Sælvigbugten: Toppet Skallesluger 2 (WH)  26.01.2018
Golfbanen: Bramgås 125 (MWH)

Østerløkken: Grågås 180, Blisgås 15, Bramgås 400 OF, Sjagger 75 (MWH)

Vesborg: Knopsvane 2, Ederfugl 35, Hvinand 9, Toppet Skallesluger 3, Solsort 2, Blåmejse 8, Bogfinke 1 (MWH)

Permelille: Musvåge 3 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 3, Ringdue 45+, Sjagger 7, Skovskade 2, Dompap 5 (IS)


25.01.2018
Østerløkken: Bramgås 400+ OF (MWH)

Yderste Holm: Sangsvane 4, Mørkbuget Knortegås 15, Gravand 10, Strandskade 180, Hjejle 48, Alm. Ryle 15, Storspove 33 (MWH)

Langør: Hvinand 98, Toppet Skallesluger 18 (MWH)

Skovfogedhuset: Sortmejse 1 (MWH)


24.01.2018
Tranebjerg: Sjagger 150 (MWH)


23.01.2018
Eskeholm: Bramgås 1, Gravand 80, Gråand 145, Pibeand 22, Hjejle 125, Alm. Ryle 175, Storspove 260, Sølvmåge 12, Stormmåge 7, Hættemåge 15 (MWH)

Stenskov: Sjagger 12, Kvækerfinke 150, Gulspurv 5 (MWH)

Brattingsborg: Sangsvane 19 (IS)


22.01.2018
Tranebjerg: Grågås 235, Blisgås 21, Silkehale 9, Sjagger 25, Stillits 12 (MWH)

Besser Rev: Stenvender 9 (JH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Sortmejse 2, Blåmejse 2, Skovskade 1 (IS)

Østerløkken: Fasan 1, Rødhals 2, Sjagger 3, Solsort 7, Musvit 3, Blåmejse 2, Skovspurv 10, Bogfinke 2 (MWH)


21.01.2018
Kragemosen: Musvåge 1, Dobbeltbekkasin 1, Enkeltbekkasin 1, Ringdue 11, Huldue 4, Solsort 2, Fuglekonge 12, Musvit 1, Blåmejse 2, Skægmejse 2, Gærdesmutte 1, Gulspurv 3 (MWH) 

Sælvig: Grågås 125, Gråand 7, Fiskehejre 3, Spurvehøg 1, Fasan 2, Ringdue 14, Stor Flagspætte 1, Gærdesmutte 3, Solsort 8, Musvit 6, Blåmejse 2, Træløber 1, Gråsisken 48, Fuglekonge 2, Rådyr 15 (CBr)

Lushage: Ederfugl 70, Hvinand 15, Toppet Skallesluger 2 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 2, Rødhals 1 (IS)

Østenlands: Gråand 2, Skovskade 2 (IS)


20.01.2018
Barnekold: Grågås 24, Blisgås 10 OF, Canadagås 3 OF, Gravand 80, Gråand 270, Pibeand 63, Fiskehejre 2, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Strandskade 8, Islandsk Rødben 8, Storspove 174, Hvinand 12, Ederfugl 5, Stor Skallesluger 4, Hættemåge 85, Sjagger 170, Solsort 3 (MWH)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 80 (MWH)

Pillemark (have): Grågås 2 OF, Fasan 1, Ringdue 1 SY, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 3, Skovspurv 18, Rådyr 2 (BS)
 


19.01.2018
Tranebjerg: Grågås 140, Blisgås 3 (MWH)

Toftebjerg: Sangsvane 53, Grågås 275, Bramgås 5 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Rødhals 1, Musvit 1 SY, Gråkrage 1, Rådyr 2 (BS)


18.01.2018
Østerløkken: Bramgås 170 OF (MWH)

Langør: Gråand 200+, Pibeand 40, Storspove 14, Rødhals 1 (MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget Knortegås 60, Pibeand 150, Enkeltbekkasin 1 (PB)

Pillemark (have): Fasan 1, Rødhals 1, Solsort 4, Musvit 1 SY, Blåmejse 1, Gråkrage 2, Skovspurv 14 (BS)


17.02.2018
Alstrup: Sangsvane 150, Grågås 220, Bramgås 10 (MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget Knortegås 41, Gravand 4, Gråand 180, Pibeand 34, Hvinand 15, Havørn 1, Strandskade 107, Storspove 238 (MWH)

Lilleøre: Ederfugl 32, Hvinand 38, Toppet Skallesluger 12, Skarv 9, Islandsk Rødben 1 (MWH)

Skovfogedhuset: Rødhals 2, Solsort 4, Ravn 1 (MWH) 


Sælvig: Bramgås 310 OF, Skovsneppe 1 (CBr)

16.01.2018
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Solsort 17, Musvit 14, Gærdesmutte 1 SY, Ravn 1, Skovskade 1, Bogfinke 20+, Kvækerfinke 4 (MWH)

Lushavn: Fiskehejre 1, Stenvender 2 (IS)

Brattingsborg: Sangsvane 12 (IS)

Pillemark: Sangsvane 19 OF, Grågås 6 OF, Stormmåge 1 OF, Solsort 4, Musvit 1 SY (BS)

Østerløkken: Rødhals 2, Solsort 8, Sjagger 15, Bomlærke 1 (MWH)


15.01.2018
Østerby: Vibe 3 (JH)

Langemark: Grågås 150, Bramgås 800 (MWH)

Ballen Havn: Lille Lappedykker 1 (MWH)


14.01.2018
International midvintertælling af gulnæbbede svaner og gæs.
13. - 14. januar 2018
v/DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Langemark: Grågås 450, Bramgås 700 (MWH)

Lushavn: Stor Gråsisken 200+ (IS)

Ballen Havn: Lille Lappedykker 1 (MWH)

Pillemark (have): Grågås 4 OF, Fasan 1, Rødhals 1, Solsort 4, Skovspurv 9 (BS)

Sælvig: Bramgås 550 of. (CBr)


13.01.2018
Brokold: Sangsvane 2, Gravand 54, Gråand 48, Pibeand 24, Strandskade 17, Storspove 132 (MWH)

Besser: Huldue 5 (MWH)

Langør: Gråand 70, Storspove 2 (MWH)

Nordby: Sangsvane 127, Bomlærke 5 (MWH)

Kongehøjen: Bogfinke 4, Gulspurv 4, Bomlærke 7 (MWH)


12.01.2018
Langemark: Sangsvane 38, Grågås 550, Bramgås 1200 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 2, Gravand 72, Gråand 44, Pibeand 12, Hvinand 45, Stor Skallesluger 11, Strandskade 2, Islandsk Rødben 5, Storspove 74, Sølvmåge 48, Hættemåge 70, Sjagger 110, Gråkrage 62, Bjergirisk 15 (MWH)


11.01.2018
Vesborg: Knopsvane 5, Sangsvane 8, Troldand 1, Ederfugl 42, Toppet Skallesluger 3, Fasan 18, Solsort 2, Gråkrage 12, Stillits 2 (MWH)

Kolby: Sjagger 30, Gråspurv 2 (MWH)

Ørby: Sjagger 8, Husskade 2 (IS)

Østenlands: Musvåge 1, Gråand 3, Troldand 8, Sjagger 15, Skovskade 3 (IS)


10.01.2018
Vesterløkker: Tårnfalk 1 (MWH)


09.01.2018
Ballen Havn: Knopsvane 2, Gråand 38, Lille Lappedykker 1, Blishøne 7 (MWH)

Østerløkken: Sjagger 45 (MWH)


08.01.2018
Alstrup: Sangsvane 7, Grågås 115, Tårnfalk 1, Tyrkerdue 9, Sjagger 50, Gråspurv 5, Skovspurv 50, Grønsisken 15 (CBr, MWH)

Kanhave: Grønsisken 5, Lille Korsnæb 27 (CBr, MWH)

Langør: Blisgås 18 OF, Ederfugl 75, Hvinand 40, Toppet Skallesluger 32, Lille Lappedykker 4, Ravn 1 OF (CBr, MWH)

Yderste Holm: Strandskade 17, Hjejle 150, Alm. Ryle 40, Storspove 3 (CBr, MWH)

Lilleøre: Havlit 8 (CBr, MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Solsort 3, Musvit 1, Sortmejse 1, Blåmejse 3 (CBr, MWH)

Øster Hedekrog: Ederfugl 70, Fløjlsand 190, Sortand 130, Havlit 2, Hvinand 24, Toppet Lappedykker 1, Gråstrubet Lappedykker 8 (CBR, MWH)

Lushavn: Hvinand 11, Musvåge 2, Blåmejse 1 (IS)


07.01.2018
Kongehøjen: Sjagger 1, Gulspurv 9, Bomlærke 1 (MWH)

Nordby: Sangsvane 58, Grågås 83 (MWH)

Kragemosen: Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 2, Sjagger 25, Solsort 4, Musvit 1, Blåmejse 2, Husskade 1, Gråkrage 4, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Gråsisken 4, Gulspurv 30+ (MWH)

Kolby Kås Havn: Lille Lappedykker 2, Blishøne 21

Vesborg: Grågås 178 (IS)

Ørby: Sangsvane 2 AD + 4 JUV, Gråkrage 2 (IS)

Sælvig: Sangsvane 13, Grågås 18, Stor Flagspætte 1, Sjagger 27, Gråsisken 7 (CBr)


06.01.2018
Langemark: Sangsvane 90, Grågås 14, Musvåge 1 (MWH)

Onsbjerg: Grågås 38, Bramgås 2 (MWH)

Sælvig: Skovsneppe 1, Grønsisken 15, Stor Gråsisken 10 (CBr, MWH)


05.01.2017
Besser Made: Grågås 358, Blisgås 9, Bramgås 178, Råge 150, Allike 75, Solsort 3, Musvit 1, Bogfinke 150+, Kvækerfinke 10, Grønirisk 2 (MWH)

Lushavn: Ederfugl 51, Toppet Skallesluger 4, Skovskade 1 (IS)

Permelille: Bramgås 60+ (IS)


04.01.2018
Brattingsborg Skov: Musvåge 3, Ringdue 14, Vindrossel 2, Sjagger 50, Solsort 12, Musvit 18, Blåmejse 2, Ravn 1, Skovskade 3, Bogfinke 3, Dompap 1 (MWH)

Vesborg: Knopsvane 13, Musvåge 1, Vibe 33, Blåmejse 2, Kvækerfinke 3 (IS)


03.01.2018
Sælvig: Musvåge 1, Silkehale 5 (CBr)

Ballen Færgehavn: Fiskehejre 2, Skarv 27 (MWH)

Nørreskifte: Fasan 1, Tårnfalk 1 (MWH)

Ballen Havn: Gråand 12, Skarv 4, Svartbag 1, Sølvmåge 12, Blishøne 2, Tyrkerdue 1, Gærdesmutte 3 (MWH)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 2, Solsort 1, Blåmejse 7, Skovskade 3, Bogfinke 1, Kvækerfinke 50+ (IS)


02.01.2018
Sælvig: Sangsvane 8, Gråand 26, Blishøne 1, Skarv 1, Fasan 4, Ringdue 3, Stor Flagspætte 2, Gærdesmutte 1, Solsort 3, Musvit 3, Blåmejse 4, Ravn 2, Gråkrage 3, Skovskade 2, Solsort 3, Skovspurv 3, Bogfinke 5, Grønsisken 4, Grønirisk 1, Dompap 1 (CBr)
   
Alstrup: Grågås 85, Bramgås 115, Råge 40, Allike 30 (MWH)

Østerløkken: Grågås 250 (MWH)

Øster Hedekrog: Grågås 75 V + 30 Ø, Blisgås 1 Ø, Bramgås 2 Ø, Ederfugl 250, Fløjlsand 37, Sortand 28, Hvinand 2, Toppet Skallesluger 2, Gråstrubet Lappedykker 7 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Stor Flagspætte 1, Vindrossel 2, Solsort 4, Fuglekonge 3, Musvit 10, Sortmejse 2, Blåmejse 8, Skovskade 1, Bogfinke 20 (MWH)

Permelille: Sangsvane 13, Kvækerfinke 30+ (IS)

Lushavn: Havørn 1, Skovskade 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1, Kvækerfinke 23, Dompap 2 (IS)


01.01.2018
Langemark: Knopsvane 1, Sangsvane 5, Grågås 5, Kortnæbbet Gås 2 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 1, Grågås 2, Gravand 65, Gråand 410, Pibeand 97, Krikand 27, Hvinand 28, Stor Skallesluger 4, Skarv 15, Musvåge 1, Strandskade 5, Alm. Ryle 5, Islandsk Rødben 2, Storspove 48, Svartbag 2, Hættemåge 70, Sjagger 4, Gråkrage 62 (MWH)

Østerløkken: Spurvehøg 1, Sølvmåge 25, Stormmåge 12, Ringdue 1, Rødhals 1, Sjagger 55, Solsort 4, Musvit 4, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 3, Skovspurv 15, Bogfinke 20, Grønirisk 7 (MWH)