NYESTE IAGTTAGELSER 2017

Samsøs Fugle kan kontaktes på mowh@post.tele.dk

Observationer Rød tekst: Sjælden - Blå tekst: Ikke almindelig - Grøn tekst: Årets/efterårets førsteDecember 201731.12.2017
Bisgård Mark: Silkehale 42 (JH)

Tranebjerg: Bomlærke 1 (MWH)


30.12.2017
Ballen Havn: Rødhals 1, Gærdesmutte 1 (MWH)

Permelille: Musvåge 3 (MWH)


29.12.2017
Skovfogedhuset/Fårefolden: Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 9, Vindrossel 35, Solsort 8, Sjagger 5, Musvit 10, Blåmejse 2, Gærdesmutte 4, Ravn 3, Dompap 1, Stor Korsnæb 5, Lille Korsnæb 10 (PW, MWH) 

Østerløkken: Grågås 150, Bramgås 150 (PW, MWH)

Langør: Mørkbuget Knortegås 75, Gråand 175, Pibeand 150 (PW, MWH)

Østenlands, Brattingsborg Skov: Havørn 2 AD (IS)

Pillemark (have): Sølvmåge 2, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Skovspurv 11, Dompap 2 hunner (BS)

Sildeballe:  Sangsvane 66, Grågås 2, Bramgås 8, Sjagger 75 (PW)

Sælvig: Skovsneppe 1, Sjagger 200 (CBr)

28.12.2017
Barnekold: Knopsvane 7, Sangsvane 42, Grågås 165, Blisgås 15 OF, Bramgås 70 OF, Mørkbuget Knortegås 2, Gravand 37, Gråand 408, Pibeand 80, Krikand 8, Hvinand 35, Stor Skallesluger 5, Fiskehejre 2, Musvåge 3, Vandrefalk 1, Strandskade 3, Islandsk Rødben 4, Storspove 78, Svartbag 1, Sølvmåge 30, Hættemåge 25, Vindrossel 1, Sjagger 30, Solsort 2, Blåmejse 2, Ravn 1, Gråkrage 10, Kvækerfinke 1, Bjergirisk 25 (CBr, PW, MWH)

Vesborg: Vibe 34, Sjagger 72 (IS)


27.12.2017
Toftebjerg: Sangsvane 27, Bramgås 40 OF (MWH)

Alstrup: Vindrossel 15, Sjagger 150, Solsort 4 (MWH)

Østerløkken: Grågås 200 OF, Bramgås 50 OF (MWH)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 2, Musvit 27, Dompap 2 (IS)

Lushage: Ederfugl 31, Fiskehejre 1, Musvåge 2 (IS)

26.12.2017
Sælvig: Fjeldvåge 1 (CBr)

25.12.2017
Østerløkken: Ringdue 75, Stor flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 5, Blåmejse 1, Skovskade 1, Skovspurv 7, Bogfinke 3, Grønirisk 8 (MWH)

Brattingsborg Skov: Ravn 3 (IS)


22.12.2017
Strandskoven: Grågås 6, Bramgås 220 OF, Dompap 4 (DMA)

Toftebjerg: Sangsvane 75, Grågås 150, Bramgås 550 (DMA, MWH)

Barnekold: Sangsvane 10, Grågås 950, Bramgås 15, Gravand 35, Gråand 257, Pibeand 65, Hvinand 73, Stor Skallesluger 5, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Islandsk rødben 18, Storspove 16, Engpiber 5, Sjagger 1000, Bogfinke 250, Gråsisken 8 (DMA, MWH)

Pillemark (have): Ringdue 1, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 1, Gråkrage 1, Skovspurv 1, Dådyr 1 (BS) 

Lushavn: Musvåge 1 (IS)21.12.2017
Yderste Holm: Mørkbuget Knortegås 75, Gråand 50, Spidsand 8, Pibeand 46, Hvinand 400, Toppet Skallesluger 15, Havørn 1, Strandskade 26, Hjejle 142, Alm. Ryle 90, Islandsk Rødben 3, Storspove 130, Bjergirisk 25 (DMA, MWH)

Lilleøre: Hvinand 35, Toppet Skallesluger 15, Toppet Lappedykker 1, Strandhjejle 8, Alm. Ryle 25 (DMA, MWH)

Langør: Isfugl 1 (DMA, MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Musvåge 2, Spurvehøg 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Sjagger 150, Solsort 3, Fuglekonge 3, Musvit 5, Blåmejse 1, Gærdesmutte 4, Grønsisken 1, Stor Korsnæb 2, Lille Korsnæb 18 (DMA, MWH)

Østerløkken: Skovskade 1 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Ringdue 1, Rødhals 1, Solsort 1, Gråkrage 2, Skovspurv 1 (BS)


20.12.2017
Toftebjerg: Sangsvane 185, Grågås 400, Canadagås 1 (MWH)

Langør: Hvinand 2, Strandskade 1, Alm. Ryle 3, Storspove 9, Skærpiber 1 (MWH)

Skovfogedhuset: Sortmejse 2, Blåmejse 7, Stor Korsnæb 8, Lille Korsnæb 12 (MWH)   

Pillemark (have): Fasan 1, Ringdue 1, Rødhals 1, Solsort 4, Gærdesmutte 1, Gråkrage 4, Skovspurv 8 (BS)

Brattingsborg: Havørn 2, Sjagger 100+, Bogfinke 13, Gulspurv 2 (IS)

Lushavn: Hvinand 8, Skovskade 1 (IS)


19.12.2017
Vesborg: Knopsvane 9, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Ringdue 25, Rødhals 1, Solsort 1, Blåmejse 1, Skovskade 2, Husskade 1, Ravn 2, Gråkrage 4 (MWH)

Vesborg: Sangsvane 21 (IS)

Brattingsborg: Musvåge 2 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 2 (IS)

Permelille: Musvåge 3, Sjagger 40, Vindrossel 2, Solsort 2, Blåmejse 1 (MWH)

Ørby: Fasan 1, Ringdue 5, Tyrkerdue 11, Rødhals 1, Musvit 1, Blåmejse 2, Gråspurv 2, Skovspurv 26, Bogfinke 3 (EK)18.12.2017
Draget, Besser Rev: Gråand 12, Stenvender 7, Storspove 4, Skærpiber 1, Grønirisk 25 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Gærdesmutte 2 (IS)

Ørby: Sangsvane 11 (IS)

Lushavn: Toppet Skallesluger 2 (IS)

Pillemark (have): Grågås 37 OF, Ringdue 4, Rødhals 1, Solsort 3, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1 (BS)


17.12.2017
Østerfjord: Sangsvane 24, Hvinand 150 (MWH)

Besser Rev: Sangsvane 10, Ederfugl 20, Strandskade 10, Stenvender 4, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 1, Bjergirisk 20, Gråsæl 1, Hare 1 (AVW, KVS)

Barnekold:  Knopsvane 3, Sangsvane 13, Grågås 95, Mørkbuget Knortegås 95, Fiskehejre 4, Gravand 35, Gråand 265, Pibeand 80, Krikand 2, Hvinand 115, Stor Skallesluger 14, Strandskade 1, Islandsk Rødben 2, Storspove 12, Blishøne 1 (MWH)
16.12.2017
Kragemosen: Krikand 27, Gråand 2, Engpiber 2, Rødhals 2, Vindrossel 15, Sjagger 40, Solsort 1, Skægmejse 1, Husskade 2, Grønirisk 5, Tornirisk 1, Gulspurv 3 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Ringdue 2, Solsort 2, Musvit 1, Blåmejse 2, Gærdesmutte 2, Skovspurv 11 (BS)

Skovfogedhuset: Sjagger 22, Gærdesmutte 1 (IS)


15.12.2017
Lillehavet, Langør: Strandskade 2, Islandsk Rødben 2, Storspove 5, Rødhals 1 (MWH)

Brundby Mark: Stillits 2 (JØM)

Lushavn: Hvinand 6, Gærdesmutte 1, Skovskade 2 (IS)


14.12.2017
Yderste Holm: Pibeand 40, Strandskade 14, Strandhjejle 4, Hjejle 150, Alm. Ryle 75, Storspove 3 (MWH)

Langør: Hvinand 50, Toppet Skallesluger 42 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Vindrossel 15, Sjagger 40, Solsort 3, Musvit 3, Sortmejse 2, Blåmejse 4 (MWH)

Sælvigbugten: Musvåge 1, Tårnfalk 1 (MWH)

Alstrup: Musvåge 3 (MWH)

Brattingsborg Skov: Duehøg 1, Musvit 9, Gærdesmutte 2, Dompap 6 (IS)

Lushavn: Havørn 1 AD (IS)


13.12.2017
Østerløkken: Skovskade 2 (MWH)

Ørby: Tyrkerdue 21 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 3, Solsort 2, Sortmejse 2, Skovskade 3 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Svartbag 1, Rødhals 1, Solsort 3 (BS)12.12.2017
Ballen Havn: Gråand 24, Tamdue 13, Gærdesmutte 1 (MWH)

Ballen Færgehavn: Skarv 75, Skærpiber 1, Gærdesmutte 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvit 11, Blåmejse 21, Gærdesmutte 2 (IS)

Lushavn: Toppet Skallesluger 4 (IS)


11.12.2017
Langemark: Grågås 450, Bramgås 375 (MWH)

Alstrup: Vindrossel 17 (MWH)

Brattingsborg: Sangsvane 4, Duehøg 1, Sjagger 28, Gulspurv 15 (IS)


10.12.2017
Sælvig: Sangsvane 16 (CBr)

Barnekold: Sangsvane 8, Grågås 215, Mørkbuget Knortegås 14, Gravand 18, Gråand 185, Pibeand 130, Hvinand 14, Stor Skallesluger 1, Strandskade 2, Vibe 12, Islandsk Rødben 19, Storspove 42, Hættemåge 45, Gråkrage 27, Bjergirisk 18 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Grågås 10 OF, Rødhals 1, Solsort 1, Gråkrage 2 (BS)

Østerløkken: Rødhals 1, Dompap 1 hun (MWH)

Langemark: Sangsvane 22, Grågås 520, Bramgås 24 (MWH)


09.12.2017
Sælvig: Isfugl 1 (CBr)

Brattingsborg: Havørn 2, Musvåge 2 (IS)

Pillemark (have): Fasan 1, Rødhals 1, Solsort 4, Skovspurv 10 (BS)

Permelille: Sangsvane 6, Grågås 2, Havørn 1 AD, Tårnfalk 1, Allike 12, Gulspurv 6 (IS)

Ørby: Ringdue 60+ (IS)


08.12.2017
Brattingsborg: Havørn 2 AD, Musvåge 1, Grønirisk 1 (IS)

Pillemark (have): Fasan 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 1 (BS)07.12.2017
Barnekold: Knopsvane 7, Mørkbuget Knortegås 32, Gravand 28, Gråand 310, Pibeand 53, Hvinand 2, Stor Skallesluger 2, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Islandsk Rødben 1, Storspove 13, Hættemåge 32, Vindrossel 1, Solsort 2 (MWH) 

Østerløkken: Ringdue 2, Stor Flagspætte 1 hun, Solsort 3, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovspurv 15, Bogfinke 4, Dompap 1 hun (MWH)


06.12.2017
Yderste Holm: Vandrefalk 1 (PB)


05.12.2017
Yderste Holm: Mørkbuget Knortegås 185, Gråand 140, Pibeand 40, Ederfugl 4, Hvinand 40, Vandrefalk 1, Strandskade 140, Hjejle 500,  Alm. Ryle 110, Islandsk Rødben 42, Storspove 270 (MWH)

Langør: Hvinand 42, Toppet Skallesluger 37, Storspove 12 (MWH)

Pillemark (have): Rødhals 1 SY, Solsort 4, Musvit 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Bogfinke 1 SY (BS)

Brattingsborg: Pibesvane 14 OF (IS)


04.12.2017
Brattingsborg Skov: Fasan 20, Musvåge 1, Duehøg 1, Spurvehøg 1, Ringdue 8, Stor Flagspætte 3, Solsort 4, Musvit 50, Blåmejse 4, Gærdesmutte 1, Allike 5, Skovskade 1, Kvækerfinke 50, Grønsisken 3, Lille Korsnæb 12, Dompap 1 (CBr, MWH)

Brattingsborg Skov:  Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 2, Musvit 14, Skovskade 2, Kvækerfinke 5 (IS)

Lushavn - Vesborg: Havørn 1 AD, Musvåge 5, Ringdue 38, Sjagger 27 (IS)


03.12.2017
Østerby: Silkehale 23 (JH)

Lushavn: Musvåge 1, Ringdue 17, Stor Flagspætte 1, Musvit 11, Gærdesmutte 3, Skovskade 1 (IS)

Pillemark (have): Fasan 1, Rødhals 1, Solsort 3, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1 SY, Gråkrage 2 (BS)

Østerløkken: Sjagger 25, Bomlærke 1 (MWH)


02.12.2017
Nordby: Sangsvane 7, Grågås 1500, Bramgås 30, Musvåge 1 (LB, STE)

Langemark: Grågås 150 (MWH)

Alstrup: Pibesvane 1 OF, Bramgås 4 OF, Tyrkerdue 8, Isfugl 2, Rødhals 2, Vindrossel 15, Grønirisk 40, Grønsisken 4 (MWH)

Lillehavet, Langør: Gråand 150, Pibeand 15, Islandsk Rødben 15, Bjergirisk 20, Stillits 40 (MWH)

Skovfogedhuset: Fuglekonge 2, Musvit 3, Sortmejse 2 (MWH)

Pillemark (have): Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 1, Gærdesmutte 1 SY, Gråkrage 1, Skovspurv 5 (BS)

Vester Hedekrog: Lille Korsnæb 4 (BJ)


01.12.2017
Kragemosen: Knopsvane 2, Gråand 25, Krikand 55, Spurvehøg 1, Engpiber 2, Skægmejse 2, Husskade 4, Grønirisk 7, Gulspurv 7 (LB, STE, MWH)

Pillemark (have):
Rødhals 1, solsort 2, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Skovspurv 21 (BS)November 201730.11.2017
Barnekold: Grågås 850, Bramgås 450, Mørkbuget Knortegås 14, Gravand 19, Gråand 230, Pibeand 95, Hvinand 80, Vibe 32, Islandsk Rødben 2, Storspove 47, Vindrossel 15, Bogfinke 75 (MWH)

Brattingsborg Skov: Fasan 2, Stor Flagspætte 4, Musvit 21, Skovskade 5, Kvækerfinke 8 (IS)

Pillemark (have): Fasan 1, Rødhals 1 SY, Solsort 2, Gærdesmutte 1 SY, Gråkrage 1 (BS)

Sælvig: Fiskehejre 2, Grågås 3, Bramgås 94, Spurvehøg 1, Vandrikse 1, Fasan 2, Storspove 1, Ringdue 8, Isfugl 1, Gærdesmutte 1, Solsort 4, Sjagger 1, Musvit 4, Blåmejse 1, Gråkrage 4, Skovskade 2, Skovspurv 5, Bogfinke 4, Kvækerfinke 1, Grønsisken 16, Stillits 3, Dompap 2, Stor Gråsisken 48 (CBr)

  

29.11.2017
Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Ringdue 15, Stor Flagspætte 2, Sjagger 1, Solsort 3, Fuglekonge 4, Musvit 55, Blåmejse 10, Sydlig Halemejse 18, Gærdesmutte 7, Træløber 1, Ravn 2, Skovskade 2, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Grønsisken 12, Stor Gråsisken 30, Dompap 3, Gulspurv 4 (DMA, MWH)

Lushavn: Toppet Skallesluger 2, Skærpiber 1 (DMA, MWH)

Vesborg - Lushavn:  Havørn 1, Musvåge 1, Stor Flagspætte 3, Rødhals 2, Dompap 4, Gulspurv 5 (IS)

Ørby: Råge 5, Allike 5 (IS)

Kolby: Bramgås 300+ (IS) 28.11.2017
Issehoved: Ederfugl 1000, Fløjlsand 8, Sortand 75, Toppet Skallesluger 1, Sule 2, Engpiber 1, Rødhals 2, Sjagger 1, Solsort 1, Gærdesmutte 1, Skovskade 1, Grønirisk 1, Dompap 4, Gulspurv 2 (DMA, MWH)

Kragemosen: Musvåge 1, Husskade 2 (DMA, MWH)

Østerby: Silkehale 14 (JH)

Alstrup Made: Blå Kærhøg 1 han død (TH)


27.11.2017
Barnekold: Knopsvane 3, Grågås 8, Mørkbuget Knortegås 35, Gravand 19, Gråand 247, Pibeand 243, Hvinand 120, Stor Skallesluger 2, Fiskehejre 1, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Hjejle 250, Alm. Ryle 15, Islandsk Rødben 11, Storspove 30, Vindrossel 3, Gærdesmutte 1, Bogfinke/Kvækerfinke 75, Stillits 15, Bjergirisk 25 (DMA, MWH)

Brattingsborg Skov: Blåmejse 11, Gærdesmutte 1, Kvækerfinke 28 (IS)  26.11.2017
Barnekold: Knopsvane 1, Grågås 2, Gravand 31, Gråand 262, Pibeand 195, Musvåge 1, Islandsk Ryle 1, Islandsk Rødben 18, Storspove 17, Hættemåge 90 (MWH)

Brattingsborg:  Grågås 40, Bramgås 42 (IS)25.11.2017
Lillehavet, Langør: Strandskade 14, Islandsk Ryle 2, Islandsk rødben 1, Storspove 7 (MWH)

Øster Hedekrog: Ederfugl 75, Sortand 2, Fløjlsand 16, Havlit 1, Hvinand 14, Toppet Skallesluger 2, Sule 1, Gråstrubet Lappedykker 5, Blishøne 1, Sandløber 8 (MWH)

Sælvig:  Fiskehejre 6, Knopsvane 2, Gråand 59, Spurvehøg 1, Musvåge 2, Vandrikse 1, Svartbag 1, Isfugl 1, Stor Flagspætte 1, Gråsisken 8, Dompap 1 (CBr)


24.11.2017
Østerby: Silkehale 14 (JH)

Østerløkken: Jernspurv 1, Rødhals 1 (MWH)

Sælvig: Skovskade 3, Grønsisken 4 (CBr, MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1 SY, Gråkrage 2, Skovspurv 7, Bogfinke 1 SY (BS)

Kolby Kås: Stor Flagspætte 1 hun (KF)


23.11.2017
Østerløkken: Spurvehøg 1, Ringdue 2, Solsort 3, Sjagger 5, Musvit 4, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Skovspurv 9, Bogfinke 4, Kvækerfinke 3, Grønirisk 5 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Krikand 12 OF, Stormmåge 1 OF, Gærdesmutte 1 (BS)


Østenlands, Brattingsborg: Knopsvane 1, Fiskehejre 1 (IS)


22.11.2017
Barnekold: Knopsvane 8, Grågås 800, Gravand 7, Gråand 120, Pibeand 175, Krikand 40, Fiskehejre 1, Storspove 7, Bogfinke 200 (MWH)

Østerløkken: Sjagger 110 OF, Vindrossel 30 OF (MWH)


21.11.2017
Barnekold: Sangsvane 4, Grågås 150, Gråand 90, Pibeand 130, Krikand 34, Hvinand 90, Havørn 2 AD, Islandsk Rødben 5, Stær 30, Bjergirisk 15 (MWH)

Pillemark (have): Grågås 4 OF, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 3, Skovspurv 9, Bogfinke 1 SY (BS)

20.11.2017
Skovfogedhuset/Fårefolden: Spurvehøg 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Vindrossel 10, Sjagger 150, Solsort 2, Sortmejse 2, Blåmejse 1, Skovskade 1, Gråkrage 12, Stær 5, Bogfinke 2, Lille Korsnæb 27 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Musvåge 1, Rødhals 2 SY, Solsort 1, Gråkrage 2, Bogfinke 1 SY (BS)

Vesborg: Sangsvane 2, Grågås 27 (IS)

Lushavn: Blåmejse 9, Gærdesmutte 2, Skovskade 1 (IS)


19.11.2017
Østerløkken: Ringdue 2, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 4, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovspurv 14, Bogfinke 3, Grønirisk 4 (MWH)

Fogedmarken: Skovsneppe 1 (AVW)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Kvækerfinke 42, Dompap 1 (IS)


18.11.2017
Vesborg: Skarv 1, Musvåge 1, Solsort 1, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 1, Grønsisken 4, Dompap 4 (MWH)

Brattingsborg Skov: Fiskehejre 1, Spurvehøg 2, Sjagger 5, Vindrossel 1, Musvit 1, Skovskade 5, Kvækerfinke 7 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 15 OF, Rødhals 2 SY, Solsort 1 SY, Musvit 1, Gråkrage 1 OF (BS)


17.11.2017
Issehoved: Grågås 1, Ederfugl 700, Skarv 5, Sandløber 8, Alk 5, Tejst 1, Sjagger 7, Misteldrossel 2, Vindrossel 2, Blåmejse 1, Bogfinke 1, Grønsisken 40, Dompap 2, Gulspurv 3 (MWH)  

Pillemark (have): Rødhals 2 SY, Solsort 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 SY (BS)

Brattingsborg Skov: Kernebider 2, Dompap 7 (IS)


16.11.2017
Barnekold: Grågås 1500, Bramgås 350, Gravand 9, Gråand 80, Pibeand 24, Krikand 25, Hvinand 30, Vibe 2, Islandsk Rødben 2, Storspove 14 (MWH)

Bolbro Sand: Gråand 15, Pibeand  8, Hjejle 17, Storspove 4, rørspurv 1 (MWH)


15.11.2017
Langør: Gråand 150, Pibeand 200, Hvinand 50, Storspove 2, Engpiber 1, Rødhals 1, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Stillits 25 (MWH)

Lilleøre: Spidsand 1 OF, Ederfugl 15, Toppet Skallesluger 23 (MWH)

Skovfogedhuset: Sortmejse 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Spurvehøg 1, Skovsneppe 1, Kvækerfinke 6 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 2 OF, Rødhals 2 SY, Solsort 2, Musvit 1, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1 SY, Gråkrage 1, Bogfinke 1 SY (BS)


14.11.2017
Barnekold: Knopsvane 9, Grågås 75, Gravand 14, Gråand 47, Knarand 7, Pibeand 120, Krikand 4, Hvinand 40, Hjejle 80, Islandsk Rødben 16, Storspove 38, Dobbeltbekkasin 1, Hættemåge 80, Gråkrage 90, Bogfinke/Kvækerfinke: 150 (MWH)


13.11.2017
Issehoved: Musvåge 1, Sandløber 7, Engpiber 2, Rødhals 1, Sjagger 200, Blåmejse 1, Husskade 1, Gråkrage 3, Grønirisk 3 (MWH)

Pillemark (have): Ringdue 1, Rødhals 2 SY, Solsort 1 SY, Gråkrage 2, Bogfinke 1 SY (BS)

Brattingsborg: Musvåge 4, Musvit 12, Skovskade 2, Gråkrage 1, Kvækerfinke 9 (IS)12.11.2017
Skovfogedhuset/Fårefolden: Sangsvane 1 OF, Musvåge 1 OF, Storspove 2 OF, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1, Rødhals 3 SY, Vindrossel 4, Sjagger 30, Solsort 7, Musvit 1, Blåmejse 2, Bogfinke 2, Grønirisk 4, Dompap 2, Gulspurv 1 (MWH)

Sælvigbugten: Musvåge 1 (MWH)

Vesborg: Grågås 64 OF, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1 (IS)

Lushavn: Sangsvane 1 OF, Musvit 4 (IS)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 2 OF, Ringdue 3 OF, Rødhals 2 SY, Blåmejse 1, Gråkrage 5 OF (BS)

Østerløkken: Bramgås 120 SV (MWH)


11.11.2017
Barnekold: Knopsvane 12, Grågås 125, Gravand 4, Gråand 23, Pibeand 8, Hvinand 55, Toppet Skallesluger 1, Fiskehejre 2, Storspove 8, Tårnfalk 1 (MWH)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 11, Gravand 28 (MWH)

Eskeholm: Grågås 200, Bramgås 175 (MWH)

Besser Made: Tårnfalk 1 (MWH)

Sildeballe: Råge 40 (MWH)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1 (IS)


10.11.2017
Østerløkken: Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 5, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovspurv 9, Bogfinke 4, Grønirisk 2 (MWH)


09.11.2017
Østerløkken: Bramgås 18 V, Sjagger 80 OF (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 5 OF, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Bogfinke 1 SY (BS)

Sælvig: Bramgås 120, Vandrikse 1, Spurvehøg 1, Musvåge 1, Sjagger 210, Dompap 3 (CBr)


08.11.2017
Sælvig: Kernebider 1, Dompap 7 (CBr)

Barnekold: Knopsvane 1, Sangsvane 4, Grågås 115, Bramgås 28, Gravand 34, Gråand 140, Pibeand 55, Krikand 40, Hvinand 300, Fiskehejre 1, Musvåge 3, Vibe 31, Alm. Ryle 3, Islandsk Rødben 5, Storspove 35, Rødhals 1 SY, Solsort 2, Blåmejse 2, Gråkrage 45 (MWH)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 50 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Ringdue 2, Rødhals 1 SY, Solsort 2, Sjagger 12 OF, Gråkrage 3 OF, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)


07.11.2017
Langør: Toppet Skallesluger 4, Strandskade 17, Storspove 8 (MWH)

Grusgraven: Lille Korsnæb 9 (MWH)

Hesselholm Made: Fiskehejre 20+ (HOK)

Pillemark (have): Rødhals 3 SY, Solsort 1, Gråkrage 1, Skovspurv 1 (BS)


06.11.2017
Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Ringdue 150, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Musvit 1, Blåmejse 2, Skovskade 3, Bogfinke 25, Dompap 1 (MWH)

Brattingsborg: Sjagger 75 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Solsort 2, Musvit 1, Gråkrage 1, Skovspurv 2 (BS)

Lushavn: Musvåge 2, Blåmejse 3, Dompap 2 (IS)


05.11.2017
Kragemosen: Gråand 4, Krikand 80, Musvåge 1, Vandrikse 1, Husrødstjert 1, Skægmejse 4, Gråkrage 14, Grønirisk 25, Gulspurv 12 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Rødhals 1 SY, Sjagger 50 OF, Gærdesmutte 1 SY, Gråkrage 6 OF, Skovspurv 1 (BS)

Brattingsborg Skov: Spurvehøg 1, Skovskade 2 (IS)

Lushavn: Splitterne 1, Kvækerfinke 6, Dompap 2 (IS)

Østerløkken: Grågås 24 V, Bramgås 150 V (MWH)

Sælvigbugten: Snespurv 1 (Jørgen Sahl)


04.11.2017
Issehoved: Ederfugl 1500, Pibeand 4, Toppet Skallesluger 5, Sule 5, Splitterne 1, Engpiber 5, Rødhals 1, Vindrossel 4, Solsort 2, Fuglekonge 1, Blåmejse 3, Gærdesmutte 2, Stær 22, Bogfinke 30 S, Dompap 3 (PW, MWH) 

Pillemark (have): Bramgås 90 OF, Stormmåge 5 OF, Rødhals 1 SY, Sjagger 100 OF, Solsort 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Gråkrage 1, Skovspurv 1 (BS)


Østerby: Isfugl 1 (HK)

03.11.2017
Sælvig: Bramgås 95, Musvåge 1, Spurvehøg 2, Fasan 3, Stor Flagspætte 1, Solsort 10, Sjagger 1, Rødhals 2, Gråkrage 3, Ravn 2, Skovskade 1, Allike 2, Kvækerfinke 4, Lille Korsnæb 1 (CBr)
 
Toftebjerg: Bramgås 275 (PW, MWH)

Langør: Bramgås 40, Toppet Skallesluger 5, Spurvehøg 1, Rødhals 1 (PW, MWH)

Grusgraven: Grågås 4 OF, Ringdue 40, Rødhals 1, Sjagger 120 OF, Gærdesmutte 3, Allike 50 OF, Bogfinke 5, Grønsisken 15, Lille Korsnæb 23 (PW, MWH)

Fogedmarken: Skovsneppe 1 (AVW)

Pillemark (have): Grågås 9 OF, Fasan 1, Rødhals 2 SY, Solsort 2, Musvit 2, Gråkrage 6, Skovspurv 2 (BS)

Brattingsborg Skov: Fiskehejre 1, Bogfinke 100+, Kvækerfinke 31 (IS)

Barnekold: Knopsvane 18, Pibesvane 2, Grågås 150 OF, Bramgås 75 OF, Gravand 17, Gråand 63, Pibeand 100, Krikand 30, Vibe 19, Islandsk Rødben 9, Storspove 80 (PW, MWH)


02.11.2017
Barnekold: Knopsvane 31, Grågås 175, Bramgås 75, Gravand 32, Gråand 115, Pibeand 205, Krikand 20, Hvinand 25, Vibe 105, Storspove 1 (MWH)

Østerløkken: Bramgås 30 OF (MWH)

Pillemark (have): Grågås 1 OF, Stormmåge 1 OF, Rødhals 1 SY, Solsort 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Allike 100 OF, Stær 30 OF, Skovspurv 10 (BS) 

Fogedmarken: Skovhornugle 1 (AVW)


01.11.2017
Barnekold: Knopsvane 23, Grågås 300, Gravand 13, Gråand 60, Pibeand 70, Krikand 300, Hvinand 10, Tårnfalk 1, Storspove 15, Gråkrage 55, Råge 200, Allike 800, Bjergirisk 25 (MWH)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 61 (MWH)

Eskeholm: Mørkbuget Knortegås 27 (MWH)

Østerløkken: Sangsvane 1 OF, Bramgås 85 OF (MWH) 

Pillemark (have): Stormmåge 2 OF, Ringdue 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1, Gærdesmutte 1 SY, Gråkrage 3 OF, Stær 40 OF, Skovspurv 3, Bogfinke 1 (BS)

Vesborg: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Dompap 5 (IS)

Oktober 2017
31.10.2017
Issehoved: Sortand 90, Sule 2, Musvåge 1, Alk 1, Engpiber 4, Skærpiber 2, Rødhals 2, Vindrossel 1, Sjagger 24 S, Solsort 2 (MWH)

Pillemark (have): Grågås 12 OF, Solsort 2, Gærdesmutte 1, Gråkrage 4 OF, Skovspurv 2, Bogfinke 1 SY (BS)


30.10.2017
Hesselholm Made: Knopsvane 18, Sangsvane 16, Grågås 500, Gråand 200, Pibeand 150 (MWH)

Grusgraven: Grågås 34 OF, Spurvehøg 1, Rødhals 1, Solsort 1, Sortmejse 1, Gærdesmutte 1, Allike 40 OF, Stor Korsnæb 1, Lille Korsnæb 8 (MWH) 


29.10.2017
Barnekold: Knopsvane 12, Sangsvane 2, Grågås 230, Mørkbuget Knortegås 5, Gravand 3, Gråand 45, Pibeand 11, Musvåge 2, Islandsk Rødben 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1, Vindrossel 1, Fuglekonge 1 (IS)


28.10.2017
Barnekold: Knopsvane 1, Grågås 150, Gravand 12, Gråand 50, Pibeand 8 (KDC)

Filipsdal: Allike 200 (KDC)


27.10.2017
Brattingsborg Skov: Fasan 40, Musvåge 3, Tårnfalk 1, Hjejle 75 OF, Ringdue 200, Stor Flagspætte 3, Vindrossel 3, Solsort 12, Musvit 8, Blåmejse 2, Gærdesmutte 4, Skovskade 2, Ravn 2, Gråkrage 5, Sortkrage 1, Stær 100, Bogfinke 30, Kvækerfinke 7, Grønsisken 250, Dompap 3, Lille Korsnæb 4 (CBr, MWH)

Langør: Isfugl 1 (HOK)

Lushavn: Toppet Skallesluger 4, Havørn 1, Spurvehøg 1, Dompap 9 (IS) 

Permelille: Stær 50 (AWV) 26.10.2017
Vesborg: Bramgås 15 V, Havørn 2, Musvåge 7, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 9 V, Rødhals 2 SY, Solsort 2, Gransanger 1, Blåmejse 3, Skovskade 1, Allike 8 V, Bogfinke 15 V, Dompap 2 (MWH)

Østerløkken: Gransanger 2, Blåmejse 5 (MWH)

Ørby: Hjejle 1000+ OF, Sjagger 50 (IS) 


  

25.10.2017
Gammelholm: Sølvhejre 1 (PB)

Yderste Holm: Vandrefalk 1 (PB)

Barnekold: Knopsvane 4, Grågås 500, Bramgås 750, Gravand 12, Gråand 120, Pibeand 400, Krikand 200, Vandrefalk 1, Vibe 54 (MWH)

Lushavn: Musvåge 1, Rødhals 1, Dompap 1 hun (IS)

Agerup: Hjejle 200+, Vibe 50 (JH)


24.10.2017
Østerløkken: Bramgås 250 V, Rødhals 2, Solsort 4, Gransanger 2, Musvit 5, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Husskade 1, Skovspurv 10, Bogfinke 4 (MWH)

Lilleøre: Mørkbuget Knortegås 71 (MWH)


23.10.2017

Barnekold: Knopsvane 19, Grågås 43, Bramgås 28 OF, Gravand 5, Gråand 134, Pibeand 330, Krikand 350, Hvinand 150, Toppet Skallesluger 8, Islandsk Rødben 12, Storspove 115 (MWH)

Eskeholm: Grågås 700+, Bramgås 70+ (MWH) 

Langør: Mørkbuget Knortegås 27, Gråand 52, Fiskehejre 2 (IS)

Sælvig: Lille Lappedykker 2, Fiskehejre 3, Musvåge 10, Ringdue 12, Solsort 6, Stær 5, Rødhals 2, Grønirisk 1, Grønsisken 1, Dompap 1, Lille Korsnæb 1, Kernebider 1 (CBr)


22.10.2017
Brattingsborg Skov: Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Rødhals 2, Musvit 1, skovskade 1, Bogfinke 30 (MWH)

Lushavn: Bramgås 40 (MWH)

Brattingsborg: Sjagger 50, Stær 40 (MWH)

Brattingsborg Skov: Rødhals 5, Skovskade 2, Bogfinke 28 (IS)

Lushavn: Bramgås 36 (IS)

Pillemark (have): Grågås 1 OF, Bramgås 25 OF, Fasan 1, Stormmåge 13 OF, Ringdue 6 OF, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1, Blåmejse 2, Gråkrage 2, Skovspurv 6 (BS)

Sælvig: Musvåge 165 (CBr)

21.10.2017
Kragemosen: Grågås 2, Gråand 140, Krikand 75, Musvåge 2 S + 1 R, Spurvehøg 1, Engpiber 9 T, Rødhals 1 S, Skægmejse 17, Blåmejse 2, Gråkrage 2, Bogfinke 4 T, Skovspurv 4 (MWH)

Vesborg: Musvåge 181 SV, Rødhals 2, Træløber 1, Gærdesmutte 2, Gulspurv 21 (IS)

Lushavn: Spurvehøg 1, Stenpikker 1 (IS)


20.10.2017
Brattingsborg: Sjagger 80, Ravn 1, Bogfinke 40 (MWH)

Østerløkken: Ringdue 2, Rødhals 1, Solsort 4, Gransanger 2, Musvit 5, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovspurv 12, Bogfinke 5, Kvækerfinke 2, Grønirisk 2 (MWH)

Ørby: Husskade 5 (MWH)


19.10.2017
Sælvig: Bramgås 450 V (CBr, MWH)

Østerløkken: Grågås 70 V, Bramgås 75 V, Rødhals 1, Solsort 4, Gransanger 2, Musvit 3, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovspurv 10, Bogfinke 4, Kvækerfinke 1 (MWH)


18.10.2017
Barnekold: Knopsvane 25, Grågås 112, Mørkbuget Knortegås 18, Gravand 2, Gråand 105, Pibeand 300, Krikand 90, Hvinand 135, Toppet Skallesluger 17, Skarv 24, Fiskehejre 1, Musvåge 1, Vibe 18, Islandsk Rødben 2, Storspove 163, Solsort 4, Ravn 1, Gråkrage 17 (MWH)

Østerløkken: Bramgås 350 V, Munk 1 (MWH)

Brattingsborg, Østenlands: Havørn 1 JUV, Fiskehejre 3, Rødhals 1, Skovskade 2, Dompap 2 (IS)  17.10.2017
Sælvigbugten: Sule 3 (ML)

Vesborg: Musvåge 94 V, Spurvehøg 2, Ringdue 35, Landsvale 10 S, Hvid Vipstjert 2, Engpiber 2, Skovskade 1, Allike 13, Bogfinke 30 V, Grønsisken 8 V, Lille Korsnæb 18 R/T (MWH)

Lushavn: Musvåge 3 T, Spurvehøg 2, Skovskade 1 (IS)


16.10.2017
Østerløkken: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Ringdue 4, Stor Flagspætte 1, Sangdrossel 4, Solsort 3, Munk 1, Gransanger 2, Musvit 3, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Skovskade 2, Gråkrage 3, Stær 75, Skovspurv 10, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Dompap 1 (MWH) 

Lushavn: Musvåge 21 T (IS)

Brattingsborg Skov:  Skovskade 1, Bogfinke 35, Kvækerfinke 15 (IS)15.10.2017
Issehoved: Grågås 35 N, Ederfugl 200, Sortand 150, Sule 15 FU, Musvåge 2 R, Sanglærke 4 S, Landsvale 34 S, Engpiber 2 T, Rødhals 2, Sangdrossel 2, Solsort 3, Gransanger 4, Musvit 1, Blåmejse 3, Husskade 1, Bogfinke 75+ S, Kvækerfinke 8 S, Grønsisken 45 T, Gråsisken 3 T, Lille Korsnæb 3 T, Gulspurv 3 T (LB, STE, MWH)

Onsbjerg: Skovskade 2, Kvækerfinke 5 (HOK)


14.10.2017
Lilleøre: Mørkbuget Knortegås 5, Ederfugl 360, Musvåge 2 R, Hvidklire 1, Storspove 4 (LB, MWH)

Østerhede: Fiskehejre 7 R, Spurvehøg 1 hun (LB, STE)

Lushavn: Musvit 3, Stor Tornskade 1 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 6 OF, Solsort 1, Gærdesmutte 2 SY, Gråkrage 1, Skovspurv 1 (BS)


13.10.2017
Kragemosen: Ederfugl 500+, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 han, Vandrikse 1, Sanglærke 10, Skægmejse 7, Bogfinke 3, Kvækerfinke 3 OF, Grønirisk 8, Grønsisken 2, Gråsisken 10, Tornirisk 5, Stillits 6, Bjergirisk 10, Rørspurv 2 (LB, STE)

Mårup Havn: Tejst 1 JUV R (LB, STE)

Østermarken, Nordby: Hjejle 350 OF (LB, STE)

Pillemark (have): Ringdue 1, Solsort 4, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 2 (BS)


12.10.2017
Barnekold: Knopsvane 15, Grågås 55, Gravand 2, Pibeand 65, Gråand 25, Toppet Skallesluger 8, Vandrefalk 1 FU, Hjejle 2, Alm. Ryle 85, Hvidklire 1, Storspove 41 (LB, STE) 

Lillehavet, Langør: Strandskade 6, Rødben 25, Hvidklire 2, Storspove 4 (LB, STE)

Nordby Bugt v. Campingplads: Gråand 41 OF, Strandskade 4, Lille Kobbersneppe 2, Storspove 7, Alm. Kjove N, Splitterne 5 (LB, STE)


11.10.2017
Pillemark (have): Grågås 3 OF, Stormmåge 5 OF, Solsort 1, Gransanger 1 SY, Gråkrage 2, Skovspurv 4 (BS)

Mårup Skov: Musvåge 5 NØ, Stor Flagspætte 1, Halemejse 5, Skovskade 1, Kvækerfinke 2, Lille Korsnæb 40 (LB, STE)

Mårup Havn (syd for): Marsvin 5 (LB, STE)

Vester Kanal: Gulspurv 5 (IS)

Rosenvej, Fogedmarken: Musvåge 20 V (AVW)


10.10.2017
Barnekold: Knopsvane 24, Grågås 1100, Gravand 3, Gråand 14, Spidsand 7, Pibeand 130, Hvinand 49, Toppet Skallesluger 12, Fiskehejre 1, Vibe 48, Alm. Ryle 2, Rødben 2, Storspove 82, Gransanger 2, Ravn 1, Stær 150 (MWH)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 72 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Tårnfalk 2, Sortmejse 4, Gærdesmutte 5, Skovskade 3, Lille Korsnæb 5 (IS)

Bisgård Mark: Musvåge 30 SV (LR)

Sælvig: Lille Lappedykker 2, Grågås 55, Knopsvane 1,Fiskehejre 5, Spurvehøg 1, Bjergvipstjert 1, Husskade 2, Stær 18, Grønsisken 18, Lille Korsnæb 5 (CBr)
  

09.10.2017
Sælvig: Musvåge 11, Spurvehøg 2, Skovskade 3, Sjagger 1, Bjergvipstjert 2 (CBr) 

Langør: Havørn 2 (CBr)

Ørby - Brattingsborg- Lushavn: Musvåge 428 SV (IS)

Vester Kanal, Brattingsborg: Hjejle 250+, Rødhals 1, Bogfinke 1, Gulspurv 1 (IS)

Lushage: Musvåge 19 V (IP)

Østerløkken: Agerhøne 2 AD + 7 kyllinger (SH)

Vesborg: Havørn 1, Musvåge 5 V, Vibe 250, Hjejle 75, Ringdue 350, Landsvale 130, Engpiber 25, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 2, Solsort 2, Gransanger 1, Gærdesmutte 1, Husskade 3, Bogfinke 45 V, Dompap 1, Gulspurv 2 (KH, TVH, MWH) 


08.10.2017
Lushage: Ederfugl 75, Pibeand 10, Skarv 28 S, Sule 5 FU, Musvåge 53 V, Dværgfalk 1 T, Landsvale 230 V, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2 V, Gransanger 1, Fuglekonge 3, Musvit 1, Blåmejse 5, Stær 17 V, Grønsisken 30 (KH, TVH, ISt, EJH, MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 7, Blå Kærhøg 1 hun, Gærdesmutte 5, Skovskade 3, Stillits 3 (IS)

Nordby: Musvåge 23 N kl. 16:30 - 17:15 (JL)


07.10.2017
Barnekold: Knopsvane 17, Grågås 300, Gravand 8, Gråand 12, Pibeand 150, Krikand 4, Vibe 340, Alm. Ryle 8, Rødben 12, Storspove 2, Dobbeltbekkasin 2, Engpiber 9, Stær 400, Gransanger 1 (KH, TVH, MWH)

Kolby Kås: Havørn 1 JUV (SH)

Østerløkken: Solsort 3, Sangdrossel 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovspurv 12, Bogfinke 2 (MWH)


06.10.2017
Vesborg: Knopsvane 4, Grågås 27 SV, Havørn 4 - 2 AD + 2 JUV, Blå Kærhøg 2, Musvåge 18, Spurvehøg 7, Vibe 350, Hjejle 15, Ringdue 2000 R/T, Huldue 1, Sanglærke 22 V, Landsvale 58 SV, Engpiber 80 R/T, Hvid Vipstjert 5 V, Sangdrossel 2, Løvsanger 1, Gransanger 4, Ravn 1, Allike 14, Stær 200,  Bogfinke 250 V, Kvækerfinke 4 V, Grønirisk 1, Grønsisken 65 T, Lille Korsnæb 12 V, Gulspurv 2 (KH, TVH, CBr, EJH, MWH) 

Lushage: Musvåge 3 T (IP)

Vesborg Fyr: Rødstrubet Lom 1 (IS) 05.10.2017
Issehoved: Grågås 14 S, Canadagås 1 R, Ederfugl 150 R + 30 Ø, Sortand 125 R, Skarv 48 S, Sule 32 R/FU, Dværgfalk 1 S, Tårnfalk 1 R, Alm. Kjove 1, Splitterne 1, Sanglærke 2 S, Landsvale 130 S, Engpiber 75 S, Rødhals 1, Solsort 3, Gransanger 1, Musvit 8, Blåmejse 12, Husskade 1, Stær 4 S, Bogfinke 400 S, Grønsisken 50 T, Gulspurv 2 R (KH, TVH, ISt, EJH, MWH)

Brattingsborg/Vester Kanal: Skovskade 1, Dompap 4, Gulspurv 2 (IS)

Sværm/Egholm: Toppet Lappedykker 12 (IP)

Langør: Hvid Vipstjert 2 (IP)


04.10.2017
Østerløkken: Gransanger 2 (MWH)


03.10.2017
Barnekold: Knopsvane 8, Grågås 500, Canadagås 12, Gråand 32, Pibeand 1100, Spidsand 10, Vibe 88, Alm. Ryle 17, Storspove 4, Hættemåge 130 (MWH)

Østerløkken: Rødhals 1, Munk 1, Gransanger 3 (MWH)

Lushavn: Bogfinke 50+, Gulspurv 1 (IS)

Sælvig: Lille Korsnæb 9 (CBr)

02.10.2017
Langør: Mørkbuget Knortegås 48, Landsvale 5 S, Hvid Vipstjert 1 (MWH)

Lushage: Rødhals 9, Gærdesmutte 5 (IS)

Østerløkken: Munk 2, Gransanger 2 (MWH)


01.10.2017
Barnekold: Knopsvane 8, Grågås 1400, Canadagås 2, Bramgås 115, Gravand 2, Gråand 24, Pibeand 45, Krikand 300, Skarv 40, Fiskehejre 4, Vibe 23, Alm. Ryle 35, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 217 (MWH)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 45 (MWH)

Besser: Gråspurv 14 (MWH)

Lushavn: Tårnfalk 1 (IS)

September 201730.09.2017
Barnekold: Knopsvane 4, Grågås 52, Gråand 84, Pibeand 210, Krikand 175, Musvåge 1, Vibe 13, Alm. Ryle 40, Storspove 22, Ravn 1 (MWH)


29.09.2017
Sælvig: Lille Lappedykker 2, Fiskehejre 3, Grågås 23, Gråand 27, Musvåge 3, Spurvehøg 1, Vandrefalk 1, Havørn 1 AD, Vandrikse 1, Hjejle 8, Stor Flagspætte 1, Bysvale 2, Landsvale 1, Lille Korsnæb 2 (CBr)
 
Østerløkken: Ringdue 4, Solsort 3, Munk 1, Gransanger 1, Musvit 5, Blåmejse 2, Gråkrage 4, Skovspurv 12, Kvækerfinke 1 (MWH)

Grusgraven: Landsvale 9, Rødhals 1, Solsort 2, Gransanger 2, Musvit 3, Sortmejse 2, Bogfinke 30+ T (MWH)

Sælvigbugten: Splitterne 15 (MWH)


28.09.2017
Brokold: Havørn 1 AD, Hjejle 2700, Storspove 130 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 4, Grågås 45, Canadagås 7, Gråand 8, Pibeand 500, Krikand 150, Vibe 8, Hjejle 300, Alm. Ryle 375, Storspove 9, Hættemåge 330, Engpiber 3, Gråkrage 23, Stær 75, Gransanger 1 (MWH)

Østerløkken: Ringdue 4, Solsort 2, Gransanger 3, Musvit 4, Blåmejse 2, Bogfinke 2 (MWH)

Permelille: Musvåge 2, Spurvehøg 1 (IS)

Vesborg: Tårnfalk 1 (IS)

Lushavn: Tårnfalk 2, Stor Flagspætte 1 (IS)

Sælvig: Grågås 27, Lille Lappedykker 1, Fiskehejre 3, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Isfugl 1, Landsvale 2, Bysvale 1, Lille Korsnæb 2 (CBr)
 

27.09.2017
Lushavn: Musvåge 1, Bynkefugl 1 (IS)


26.09.2017
Vesborg Fyr: Landsvale 4, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 1, Gransanger 3, Musvit 4, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Bogfinke 30 SV (MWH)

Østerløkken: Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Munk 1, Gransanger 1, Musvit 5, Blåmejse 2, Skovskade 2, Skovspurv 4 (MWH)


25.09.2017
Issehoved: Canadagås 1, Ederfugl 150 R + 5 S, Sortand 14 R, Sule 2, Skarv 24 Ø, Stor Præstekrave 7, Sandløber 23, Stenvender 1, Alm. Ryle 1, Alm. Kjove 1, Svartbag 1, Splitterne 8, Landsvale 7 N + 2 S, Engpiber 1 (MWH)  

Yderste Holm: Vandrefalk 1 (PB)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 70 (PB)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Rød Glente 1 (IP)


24.09.2017
Østerløkken: Bramgås 52 V, Solsort 2, Gransanger 1, Musvit 3, Blåmejse 1, Skovspurv 4 (MWH)

Pillemark (have): Grågås 21 OF, Fasan 1, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Musvit 1, Blåmejse 1 SY, Gråkrage 1, Skovspurv 3, Bogfinke 1 SY (BS)

Lushavn: Gærdesmutte 1, Gulspurv 12 (IS)


23.09.2017
Barnekold: Knopsvane 9, Grågås 780, Canadagås 15, Gravand 4, Gråand 14, Pibeand 225, Krikand 640, Havørn 1 AD, Vibe 133, Hjejle 350, Alm. Ryle 27, Tinksmed 1, Rødben 2, Hvidklire 1, Storspove 4, Brushane 2 (ET, MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Solsort 2, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 4 (BS)

Tranebjerg: Tyrkerdue 4 (MWH)

Sælvig: Kvækerfinke 1 (CBr)

22.09.2017
Draget, Besser Rev: Strandskade 2, Hjejle 148, Stenvender 1, Storspove 1, Engpiber 1, Rørspurv 8 (MWH)

Østerfjord: Grågås 250, Pibeand 575, Krikand 125, Ederfugl 50+, Hvinand 12, Toppet Lappedykker 5, Havørn 1 AD, Hættemåge 300+ (MWH)


21.09.2017
Kragemosen: Grågås 2, Krikand 1, Ringdue 2, Sanglærke 2, Gransanger 1, Skægmejse 1, Stær 250, Rørspurv 2, Gulspurv 7 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Solsort 5, Gråkrage 1, Stær 60 OF, Skovspurv 4 (BS)

Østerløkken: Ringdue 4, Solsort 2, Havesanger 1, Munk 2, Gærdesmutte 1, Musvit 2, Blåmejse 1 (MWH)


20.09.2017
Brattingsborg Skov: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Ringdue 4, Huldue 20+, Stor Flagspætte 2, Jernspurv 1, Rødhals 3, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Gulspurv 1 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Ringdue 2 SY, Solsort 1, Gråkrage 1, skovspurv 9 (BS)

Skovfogedhuset: Stor Flagspætte 1, Gransanger 5, Fuglekonge 3 (IS)

Langør: Grågås 62, Fiskehejre 2 (IS)


19.09.2017
Barnekold: Knopsvane 19, Grågås 2300, Bramgås 12, Gravand 8, Gråand 38, Knarand 2, Spidsand 1, Pibeand 550, Krikand 275, Fiskehejre 2, Vandrefalk 1, Vibe 58, Alm. Ryle 2, Rødben 1, Hvidklire 1, Sortklire 1, Storspove 2Landsvale 4 S (MWH)

Brattingsborg, Østerlands: Rødhals 2, Rødstjert 4, Munk 3, Musvit 2, Gærdesmutte 3 (IS)  

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 50 OF, Ringdue 3 SY, Misteldrossel 2, Solsort 3, Musvit 1, Gråkrage 2, Stær 10 OF, Skovspurv 5, Bogfinke 2 (BS)

Sælvig: Musvåge 1, Bjergvipstjert 2, Ravn 2, Dompap 2, Stillits 4 (CBr)
 

18.09.2017
Sælvig: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Musvåge  38, Tyrkerdue 1, Hvid Vipstjert 5, Jernspurv 1, Sangdrossel 3, Misteldrossel 1, Dompap 3, Lille Korsnæb 9 (CBr)

Vesborg:
Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Vibe  45 R, Strandskade 1, Mudderklire 2, Splitterne 4, Landsvale 4, Engpiber 1, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 4, Havesanger 1, Gransanger 2, Grå Fluesnapper 2, Skovskade 1, Allike 15, Stær 10, Marsvin 3 (HHA, MWH)

Vesborg: Mudderklire 1, Tårnfalk 1, Hvid Vipstjert 4. Grå Fluesnapper 2, Skovskade 1, Dompap 2 (IS)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Rødstjert 2 (IP)


17.09.2017
Sælvig: Lille Lappedykker 2, Fiskehejre 5, Skarv 3, Grågås 8, Gråand 4, Blishøne 3, Vandrikse 1, Sølvmåge 7, Ringdue 6, Tyrkerdue 1, Mursejler 2, Stor Flagspætte 3, Landsvale 205, Bysvale 32, Hvid Vipstjert 41, Bjergvipstjert 1, Gærdesmutte 2, Jernspurv 3, Sangdrossel 14, Solsort 34, Rødhals 1, Gransanger 4, Munk 1, Musvit 10, Blåmejse 5, Gråkrage 4, Råge 5, Skovskade 6, Stær 250, Skovspurv 7, Bogfinke 2, Gulspurv 1, Grønsisken 3, Stillits 21, Lille Korsnæb 8 (CBr)

Brundby: Havørn 1 (IS)

Barnekold: Havørn 1 AD FU (ET)  

Østerløkken: Havesanger 1, Munk 2, Tornsanger 1, Gransanger 2, Skovspurv 2 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødstjert 2, Rødhals 1, Musvit 2, Skovskade 3 (MWH)

Lushavn: Stenpikker 2 (IS)

Vesborg: Musvåge 3, Rødhals 1 (IS)

Fjordvejen: Råge 80, Gråkrage 15, Stær 200 (IP)

Egholm: Grågås 320 (MWH)

Langør: Gråand 55, Hvid Vipstjert 3, Tornirisk 5 (MWH)

Stavns Made: Krikand 250 (MWH)


16.09.2017
Tælling af grågås, knopsvane, svømmeænder og blishøns 16. - 24. september 2017.
DCE - National Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Barnekold kl. 11:15 - kl. 13:15: Knopsvane 25, Grågås 1150, Gravand 4, Gråand 24, Pibeand 950, Krikand 1140, Fiskehejre 4, Vibe 322, Alm. Ryle 85, Krumnæbbet Ryle 1, Rødben 4, Hvidklire 3, Brushane 1, Storspove 3, Landsvale 45+ FU/T, Tornirisk 9 (EJH, ISt, MWH)

Sværm kl. 12:20: Grågås 800 (TR)

Østerløkken: Hvepsevåge 7 S, Rørhøg 1 han R, Rødhals 1, Solsort 2, Havesanger 1, Munk 1, Musvit 3, Skovspurv 5 (MWH)

Sælvig: Lille Lappedykker 2, Fiskehejre 2, Grågås 2, Gråand 4, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Blishøne 2, Isfugl 1, Ravn 2, Stær 1000, Tyrkerdue 1, Lille Korsnæb 16 (CBr, MWH)

15.09.2017
Lushavn: Rødstjert 1, Bynkefugl 1, Gærdesmutte 1, Grå Fluesnapper 1 (IS)

Østerløkken: Rødstjert 3, Rødhals 2, Havesanger 1, Munk 2, Broget Fluesnapper 1, Grå fluesnapper 1 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Landsvale 8 OF, Rødhals 2, Solsort 8, Gransanger 2, Musvit 8, Blåmejse 4, Gærdesmutte 1, Grå Fluesnapper 1, Skovskade 1, Bogfinke 5 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Landsvale 10,
Gråkrage 1, Stær 40 (BS)14.09.2017
Sælvig: Stenpikker 1 (CBr)

Vesborg: Vibe 250, Hjejle 75, Splitterne 3, Ringdue 4, Landsvale 85+ S, Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 4, Solsort 1, Havesanger 3, Munk 1, Tornsanger 1, Gransanger 2, Blåmejse 3, Stær 200, Bogfinke 2, Dompap 2 (MWH)

Østerløkken: Solsort 2, Havesanger 1, Munk 3, Gærdesanger 1, Gransanger 2, Blåmejse 2, Broget Fluesnapper 2, Grå Fluesnapper 1 (MWH)


13.09.2017
Østerløkken: Ringdue 4, Landsvale 20 S, Solsort 3, Havesanger 1, Munk 1 han, Gulbug 1, Løvsanger 1, Gransanger 2, Musvit 4, Grønirisk 1 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Ringdue 1 SY, Landsvale 8, Solsort 1, Gråkrage 1, Skovspurv 10 (BS)


12.09.2017
Issehoved: Sortand 18, Toppet Skallesluger 5, Landsvale 75 S + 25 R, Digesvale 4 S, Rødstjert 1, Havesanger 1, Munk 1 hun, Stær 500+ (EJH, ISt, MWH)

Yderste Holm: Havørn 2 AD (PB)

Egholm: Vibe 32 (IP)


11.09.2017
Barnekold: Knopsvane 2 AD + 5 JUV, Grågås 1000+, Canadagås 32, Gråand 30, Spidsand 24, Pibeand 85, Krikand 450, Skarv 8, Fiskehejre 2, Havørn 1, Spurvehøg 2, Klyde 1, Vibe 32, Islandsk Ryle 1, Alm. Ryle 145, Rødben 3, Hvidklire 2, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 54, Hættemåge 350, Ringdue 5, Landsvale 25, Bysvale 3, Digesvale 2, Rødstjert 1, Munk 1, Gærdesanger 1, Gransanger 2, Musvit 7, Blåmejse 3, Ravn 1, Gråkrage 15, Råge 32, Stær 125, Dompap 1 han (PW, MWH) 

Lushavn: Tårnfalk 3 (IS)

Sælvig: Vandrikse 1, Rørhøg 1(hun), Mursejler 1, Solsort 27 (CBr)

10.09.2017
Sælvig: Lille Korsnæb 9 (CBr)

Tranemosen: Vibe 50 (AVW)

Brattingsborg: Tårnfalk 1, Skovpiber 1, Grå Fluesnapper 1 (IS)

Vesborg: Havørn 2, Musvåge 1, Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Lærkefalk 2, Tårnfalk 1, Vibe 375, Hjejle 300, Ringdue 3, Landsvale 70+ T, Digesvale 4 T,  Hvid Vipstjert 11 S,  Gransanger 4, Broget Fluesnapper 2, Blåmejse 1, Skovskade 2, Gråkrage 4, Stær 400+, Grønsisken 7, Lille Korsnæb 5 (CBr, PW, MWH)

Barnekold: Knopsvane 8, Grågås 900+, Canadagås 10, Gråand 44, Pibeand 34, Spidsand 8, Krikand 350+, Vibe 18, Alm. Ryle 4, Hvidklire 5, Storspove 8, Hættemåge 250 (PW, MWH)


09.09.2017
Østerløkken: Gransanger 2, Grå Fluesnapper 1 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Landsvale 8, Rødhals 1, Solsort 4, Gransanger 7, Musvit 12, Sortmejse 1, Blåmejse 5, Gærdesmutte 1, Bogfinke 3 (MWH)


08.09.2017
Brattingsborg Skov: Ringdue 4, Stor Flagspætte 2, Landsvale 4, Solsort 12, Musvit 1, Sortmejse 1, Grå Fluesnapper 1, Ravn 2, Skovskade 2 (CBr, MWH)

Barnekold: Knopsvane 14, Grågås 1250 - 1 grågås med grøn halsring T JE, Gråand 9, Krikand 125, Pibeand 52, Spidsand 1, Vibe 28, Alm. Ryle 63, Krumnæbbet Ryle 2, Rødben 4, Hvidklire 7, Storspove 32, Tornsanger 3, Gransanger 2, Musvit 1, Blåmejse 2 (MWH) 07.09.2017
Vesborg: Musvåge 2, Hvidklire 1, Landsvale 8 S, Solsort 1, Gransanger 1, Blåmejse 3, Dompap 1 (MWH)

Brattingsborg: Vibe 60, Broget Fluesnapper 3 (IS)

Tranebjerg: Havørn 1 kl. 14:30 (AVW)

Østerløkken: Havesanger 1, Løvsanger 1, Gærdesmutte 1 (MWH)


06.09.2017
Barnekold: Knopsvane 2 AD m. 5 JUV, Grågås 130, Gråand 42, Pibeand 35, Spidsand 1, Krikand 550+, Skarv 7, Fiskehejre 1, Vibe 105, Hjejle 100, Alm. Ryle 72, Rødben 1, Hvidklire 3, Storspove 9 (MWH)

Pillemark (have): Ringdue 2 SY, Skovspurv 4 (BS)


05.09.2017
Lindholm: Fiskehejre 1 (BS)

Vejrø: Marsvin 1, Kanin 3 (BS)

Bosserne: Gråsæl 8 (BS)

Langør: Småspove 1 (BS)

Issehoved: Skarv 27 Ø, Stor Præstekrave 1 JUV, Stenvender 3, Alm. Ryle 4, Splitterne 7 Ø, Landsvale 8 SØ (MWH)

Lushage: Stenvender 2 (IS)

Sælvig: Rørhøg 1, Ravn 1, Mursejler 1, Bysvale 32, Landsvale 27 (CBr)
 

04.09.2017
Stavns Fjord: Knopsvane 3, Grågås 150, Ederfugl 3, Fiskehejre 4, Skarv 85, Hvidklire 1, Storspove 1 (MWH)

Pillemark (have): Stor Flagspætte 1, Ringdue 3 SY, Landsvale 10, Musvit 1, Blåmejse 1, Stær 4 JUV, Skovspurv 5 (BS) 

Sælvig: Canadagås 8, Storspove 1, Isfugl 1, Dompap 1 (CBr)


03.09.2017
Østerhede: Natravn 1 (CBr)

Sælvig: Fiskehejre 3, Vandrikse 1, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Skovskade 4, Landsvale 575, Bysvale 16, Digesvale 5 (CBr)

Vesborg: Canadagås 32, Skarv 8, Vibe 15, Stenvender 14, Landsvale 7 S + 8 R, Digesvale 4 R, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 3, Bynkefugl 1, Tornsanger 3, Gulspurv 2 (MWH) 

Besser Rev: Hjejle 50+, Rødben 1 (IS

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 2 SY, Landsvale 4, Solsort 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Skovspurv 5 (BS)


02.09.2017
Vesborg: Stenpikker 1, Marsvin 4 (IS)


August 201731.08.2017
Lushavn: Bynkefugl 1 (IS)

30.08.2017
Kongehøjen: Canadagås 192, Grågås 950 (CBr)

Sælvig: Lille Korsnæb 9 (CBr)

29.08.2017
Sælvig: Tårnfalk 1, Musvåge 1, Tyrkerdue 2, Stær 45, Landsvale 108, Bysvale 6 (CBr)
 

28.08.2017
Sælvig: Lille Lappedykker 2, Fiskehejre 3, Gråand 3, Spurvehøg 3, Fasan 1, Blishøne 3, Vandrikse 2, Hvidklire 1, Svaleklire 1, Sølvmåge 4, Hættemåge 1, Ringdue 5, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Landsvale 78, Bysvale 1, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Solsort 8, Gransanger 2, Musvit 6, Blåmejse 2, Rødrygget Tornskade 1, Gråkrage 4, Råge 1, Skovskade 4, Stær 95, Skovspurv 9, Bogfinke 2, Stillits 6, Dompap 2, Lille Korsnæb 1, Gærdesmutte 1 (CBr)
  
27.08.2017
Lushavn: Lille Kobbersneppe 1 (IS)

Sælvig: Musvåge 1,  Skovskade 3, Bysvale 28, Lille Korsnæb 3 (CBr)

26.08.2017
Vester Kanal: Vibe 33, Løvsanger 3, Gærdesanger 1, Musvit 2, Blåmejse 3 (IS)

Sælvig: Tyrkerdue 2, Ringdue 3, Skovskade 2, Landsvale 15, Bogfinke 1, Dompap 1, Skovpiber 1 (CBr)

25.08.2017
Sælvig: Lille Lappedykker 2, Fiskehejre 5, Canadagås 115, Gråand 5, Spurvehøg 2, Ringdue 7, Isfugl 1, Stor Flagspætte 1, Bysvale 5, Ravn 2, Stær 12, Grå Fluesnapper 1, Stillits 3, Gærdesmutte 1 (CBr)

24.08.2017
Bjørnedam: Grågås 100, Canadagås 200 (KDC)

Barnekold: Grågås 175, Gråand 30, Vibe 42, Rødben 2 (MWH)


23.08.2017
Oldbjerg, Onsbjerg: Grå Fluesnapper 3, Broget Fluesnapper 1, Gulspurv 2 (MWH)

Stavns Made - Gammelholm: Pibeand 79 OF, Tornirisk 3, Stillits 4, Bomlærke 3 (IS)

Stavns: Gråand 1 AD m. ællinger (IS)

Østerløkken: Rødstjert 1, Løvsanger 1, Gransanger 2, Grå Fluesnapper 1 (MWH)


22.08.2017
Lushavn: Spurvehøg 1, Splitterne 2, Vibe 150, Hjejle 300, Skovsneppe 1, Ringdue 4, Tornsanger 2, Løvsanger 3, Gransanger 1, Blåmejse 2, Ravn 1, Allike 40, Stær 150, Tornirisk 10, Dompap 1 (MWH) 

Brattingsborg Skov, Østenlands: Grågås 2, Canadagås 22, Krikand 4, Fiskehejre 1, Lille Lappedykker 1, Stenpikker 3, Gransanger 5, Gærdesmutte 1, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Gulspurv 2 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Landsvale 7, Solsort 1, Blåmejse 1, Gråkrage 1 (BS) 

Møgelskår: Grågås 100 OF, Landsvale og Bysvale 70 (IP)

Sælvig: Fiskehejre 4, Havørn 1 AD, Blå Kærhøg 1, Rørhøg 1 (CBr)

21.08.2017
Brattingsborg: Vibe 140, Hjejle 350, Rødstjert 1, Bynkefugl 1, Tornirisk 1 (IS)

Issehoved: Stor Præstekrave 2 YF, Splitterne 2 (MWH)


20.08.2017
Barnekold: Grågås 1300, Canadagås 4, Gråand 32, Fiskehejre 2, Skarv 3, Spurvehøg 1, Rødben 7, Hvidklire 8, Sortklire 2, Storspove 55, Hættemåge 375, Gråkrage 4, Stær 150 (MWH)

Lushage - Lushavn:  Stor Præstekrave 3, Stenvender 1, Mudderklire 17 (IS)

Brattingsborg Skov: Skovsneppe 1, Skovskade 1 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 8 OF, Ringdue 1, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 4 (BS)


19.08.2017
Brattingsborg Skov: Ringdue 2, Rødstjert 1, Tornsanger 2, Løvsanger 5, Gransanger 4, Musvit 1, Gærdesmutte 2, Broget Fluesnapper 2, Grå Fluesnapper 1, Bogfinke 10, Dompap 1 (MWH)

Lushage: Rødrygget Tornskade 1 JUV (MWH)

Nordsamsø: Hærfugl 1 (meddelt af Claus Hemmingsen, Klitgårdsvej 3)


18.08.2017
Vesborg: Rørhøg 2 han og JUV, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Vibe 275, Hvidklire 1, Splitterne 2, Ringdue 4, Landsvale 10, Engpiber 1, Tornsanger 1, Musvit 1, Stær 300, Rørspurv 1, Gulspurv 1 (MWH)

Brattingsborg: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Rødrygget Tornskade 1 JUV, Tornirisk 2 (IS)

Mejlesholm: Havørn 1 AD (PB)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 3,  Landsvale 6 + 4 JUV, Solsort 2, Skovspurv 2 (BS) 


17.08.2017
Sælvig: Lille Lappedykker 2, Fiskehejre 2, Grågås 12, Gråand 5, Tårnfalk 1, Spurvehøg 1, Blishøne 3, Vandrikse 1, Skarv  4, Svaleklire 1, Hvidklire 1, Ringdue 3, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Landsvale 7, Gærdesmutte 2, Skovskade 2, Ravn 2, Solsort 2, Stær 200, Lille Korsnæb 23, Musvit 2, Dompap 1 (CBr)

Bolbro Sand: Hjejle 5, Splitterne 20 (EJH, ISt, MWH)

Brokold: Hjejle 14, Vibe 120, Storspove 84 (EJH, ISt, MWH)

Eskeholm: Grågås 800, Storspove 32 (EJH, ISt, MWH)

Østerløkken: Rørhøg 1 han, Mursejler 18 S (MWH)

Pillemark (have): Grågås 5 OF, Stormmåge 1, Landsvale 8 + 4 unger, Solsort 5, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2, Stær 40 OF, Skovspurv 2 (BS) 


16.08.2017
Sælvigbugten: Lille Kobbersneppe 2, Splitterne 8 (MWH)

Østerløkken: Huldue 2 R (MWH)

Brattingsborg Skov: Gærdesanger 4, Løvsanger 8, Gærdesmutte 2, Broget Fluesnapper 5 (IS)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Gransanger 3 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 6 OF, Ringdue 3 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 7 AD + 2 JUV, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 1 (BS)


15.08.2017
Østerløkken: Mursejler 18 S (MWH)

Grusgraven: Mursejler 8 S, Gransanger 2 (EJH, ISt, MWH)

Sælvigbugten: Splitterne 13 (MWH)

Alstrup: Mursejler 6 (PØ)

Vesborg: Musvåge 1, Landsvale 8, Bysvale 10, Løvsanger 5, Gransanger 1, Rødrygget Tornskade 2 JUV, Stillits 2 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 100 OF, Ringdue 1, Landsvale 9, Solsort 2, Skovspurv 1 (BS)


14.08.2017
Barnekold: Grågås 250, Gråand 3, Krikand 28, Fiskehejre 1, Vibe 64, Rødben 2, Hvidklire 2, Storspove 8, Brushane 1 (EJH, MWH)

Lushavn: Grå Fluesnapper 5 (IS)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 2 OF, Ringdue 3, Landsvale 6 JUV, Solsort 1, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1, Skovspurv 30, Bogfinke 1 SY (BS) 

Sælvig: Lille Lappedykker 2, Fiskehejre 3, Grågås 8, Gråand 7, Blishøne 3, Svaleklire 1, Ringdue 4, Stor Flagspætte 1, Landsvale 7, Grå Fluesnapper 1, Skovspurv 2, Stillits 1, Gulbug 1, Dompap 1, Gærdesmutte 1, Bogfinke 2, Tornirisk 4 (CBr)

13.08.2017
Brattingsborg Skov: Ringdue 2, Huldue 1, Solsort 2, Munk 1, Løvsanger 3, Gransanger 4, Fuglekonge 1, Gærdesmutte 1, Musvit 8, Ravn 2, Bogfinke 2, Gulspurv 1 (HHA, MWH)

Lushavn: Strandskade 4, Stor Præstekrave 2, Splitterne 2, Landsvale 2, Tornirisk 2 (HHA, MWH), Stillits 16, Gulspurv 5 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 3 OF, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1, Landsvale , Solsort 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 (BS)

Sælvig: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Rørhøg 1, Ravn 1, Tornirisk 3 (CBr)

12.08.2017
Barnekold: Knopsvane 9, Grågås 1400, Krikand 22, Alm. Ryle 2, Rødben 5, Hvidklire 5, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 12, Tornirisk 25 (MWH)

Lushage - Lushavn: Fiskehejre 1, Rørhøg 1 1K, Tårnfalk 1 1K, Strandskade 5, Stor Præstekrave 7, Småspove 1, Rørspurv 1 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 4 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 4, Musvit 1, Gærdesmutte 2 (BS)


11.08.2017
Sælvigbugten: Toppet Skallesluger 1, Alm. Ryle 1. Lille Kobbersneppe 3, Splitterne 5 (EJH, MWH)

Lillehavet, Langør: Alm. Ryle 8, Rødben 3, Hvidklire 9, Lille Kobbersneppe 4, Storspove 3 (EJH, MWH)

Sælvig: Lille Lappedykker 2 (med 1 unge), Splitterne 1, Mudderklire 7, Stenpikker 2, Rødstjert 1 (CBr)


10.08.2017
Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Ringdue 2, Huldue 2, Solsort 1, Grå Fluesnapper 1, Skovskade 1, Bogfinke 1  (HHA, MWH)

Lushavn: Strandskade 2 AD + 2 JUV, Stor Præstekrave 1 AD + 1 JUV, Alm. Ryle 1, Småspove 1 (IS, HHA, MWH) 

Pillemark (have): Stormmåge 7 OF, Ringdue 1, Landsvale 14, Gråkrage 1, Skovspurv 1 (BS)


09.08.2017
Barnekold: Knopsvane 2 AD + 5 JUV, Grågås 900, Gråand 4, Skeand 5, Pibeand 3, Krikand 34, Fiskehejre 3, Rørhøg 1 hun, Musvåge 1, Strandhjejle 3, Vibe 34, Stor Præstekrave 3, Islandsk Ryle 1, Alm. Ryle 83, Hvidklire 2, Lille Kobbersneppe 5, Storspove 33, Hættemåge 130, Fjordterne 2, Dværgterne 1 Landsvale 8, Engpiber 1 (EJH, MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 3, Landsvale 5 + 2 unger i rede, Rødstjert 1, Solsort 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 3 (BS)

Brattingsborg: Rørhøg 1 han, Hjejle 45, Landsvale 5, Tornirisk 2 (IS)

Østerløkken: Rørhøg 1 han, Gærdesanger 1, Gærdesmutte 2, Musvit 1, Blåmejse 2 (MWH)


08.08.2017
Sælvig: Fiskehejre 4, Vandrikse 1, Rørhøg 1, Hvidklire 2, Stor Flagspætte 1, Dompap 1, Gransanger 1, Gærdesmutte 1 (CBr)
 
Issehoved: Tårnfalk 1, Stor Præstekrave 12 R, Mudderklire 1 Ø, Lille Kobbersneppe 4 Ø, Splitterne 3, Sanglærke 4, Landsvale 15, Engpiber 7, Hvid Vipstjert 7, Stær 40, Grønirisk 8, Tornirisk 8, Stillits 7, Rørspurv 2, Gulspurv 2 (HHA, MWH)

Kragemosen: Landsvale 15, Bysvale 2, Digesvale 3, Engpiber 3, Munk 1, Skægmejse 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Rødrygget Tornskade 1 JUV, Ravn 1, Skovspurv 20, Gulspurv 1 AD + 1 JUV (HHA, MWH)


07.08.2017
Sælvig: Lille Lappedykker 1, Fiskehejre 1, Gråand 2 + 6 ællinger, Tårnfalk 1, Spurvehøg 2, Blishøne 3, Mudderklire 1, Svaleklire 1, Ringdue 5, Mursejler 1, Landsvale 5, Bysvale 1, Ravn 2, Gråkrage 3, Stær 25, Bogfinke 1, Gulspurv 1 (MWH, CBr)

Barnekold: Grågås 230, Gråand 18, Krikand 5, Strandskade 1, Strandhjejle 4, Hjejle 105, Vibe 25, Islandsk Ryle 10, Alm. Ryle 15, Rødben 4, Hvidklire 2, Lille Kobbersneppe 4, Storspove 5, Stær 150 (MWH)

Langør: Hvidklire 1, Stær 250 (IS) 06.08.2017
Grusgraven: Blishøne 10, Løvsanger 1, Gransanger 1, Skovskade 1, Dompap 1 (MWH)

Langør: Fiskehejre 1, Hættemåge 1, Hvid Vipstjert 1, Stær 15 (MWH)

Brattingsborg: Rørhøg 1 han, Hjejle 100+, Bysvale 1 (IS)


05.08.2017
Østerløkken: Mursejler 42 S, Bysvale 130 S (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Ringdue 2, Tornsanger 1, Gransanger 2, Løvsanger 1, Rødrygget Tornskade 1 JUV, Bogfinke 1 (MWH)

Lushage: Tårnfalk 1 JUV, Stor Præstekrave 2, Mudderklire 2, Hvid Vipstjert 2 (MWH) 

Lushavn: Gærdesanger 2 (IS)

Labyrinten: Nattergal 1 (CF)


04.08.2017
Vesborg: Rørhøg 1 han, Tamdue/Brevdue 2, Stor Flagspætte 1, Mursejler 2, Landsvale 15, Bysvale 3, Digesvale 5, Sangdrossel 3, Tornsanger 4, Gærdesanger 1, Kærsanger 2, Løvsanger 3, Gransanger 5, Musvit 8 (MWH)

Vesborg - Lushavn: Mudderklire 3, Mursejler 1, Landsvale 10, Grå Fluesnapper 1 JUV, Blåmejse 1 (IS)

Onsbjerg: Lærkefalk 1 (CF)


03.08.2017
Barnekold: Krikand 3, Strandskade 1, Strandhjejle 3, Alm. Ryle 4, Rødben 8, Hvidklire 22, Lille Kobbersneppe 4, Storspove 18 (MWH)

Lushage: Tårnfalk 1 JUV, Engpiber 1, Munk 2, Musvit 3, Bogfinke 4, Gulspurv 2 (IS)


02.08.2017
Kragemosen: Gråstrubet Lappedykker 1 JUV, Lille Lappedykker 1 AD + 1 JUV, Svaleklire 2, Landsvale 7, Digesvale 4, Hvid Vipstjert 1, Rørsanger 2, Stær 50+, Skovspurv 15, Gulspurv 2 (MWH) 


01.08.2017
Skovfogedhuset/Fårefolden: Fasan 1 AD + 3 JUV, Småspove 2 OF, Solsort 3, Munk 1, Løvsanger 1, Gransanger 2, Musvit 4, Grå Fluesnapper 2, Stær 300 OF, Gulspurv 2 (MWH)

Kragemosen: Vandrikse 1, Skægmejse 5 JUV, Rødrygget Tornskade 1 (JL)

Sælvigbugten: Lille Kobbersneppe 13, Splitterne 4 (MWH)Juli 201731.07.2017
Barnekold: Knopsvane 2 AD + 5 JUV, Grågås 900, Gråand 2, Krikand 2, Fiskehejre 2, Strandskade 4, Alm. Ryle 1, Hvidklire 4, Storspove 8, Tornsanger 2, Gærdesanger 3, Musvit 1, Stær 150 (MWH)

Hellemosevej, Toftebjerg: Gråand 1 AD + 2 JUV, Blishøne 34, Hvid Vipstjert 1, Stær 75 (MWH)

Lushage: Tårnfalk 1, Mudderklire 5, Småspove 2, Gransanger 2 (IS)

Pillemark (have): Bramgås 2 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 3 SY, Landsvale 2 YF, Solsort 2, Gulbug 1 SY, Musvit 2, Gråkrage 2 (BS) 


30.07.2017
Brattingsborg Skov: Sangdrossel 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 2, Gærdesmutte 1, Gulspurv 1 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 3 SY, Landsvale 2, Solsort 1, Munk 1, Gransanger 2, Skovspurv 6, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY (BS)

Østerløkken: Rørhøg 1 han (MWH)


29.07.2017
Tranebjerg: Mursejler 3 (MWH)

Pillemark (have): Ringdue 1 SY, Landsvale 4, Solsort 1, Blåmejse 3, Skovspurv 3 (BS)

Brattingsborg: Hvidklire 1, Mursejler 1landsvale 20, Gransanger 1 (IS)


28.07.2017
Vester Kanal - Lushavn: Strandskade 2 AD + 2 JUV, Stor Præstekrave 1, Mudderklire 4, Hvid Vipstjert 1, Tornsanger 3, Kærsanger 1, Gulspurv 2 (MWH)

Øster Kanal - Østenlands: Fiskehejre 2, Blishøne 2 AD + 5 JUV, Lille Lappedykker 1 JUV, Dompap 2 (IS)

Pillemark (have): Ringdue 3 SY, Landsvale 7, Solsort 4, Gråkrage 1 (BS)27.07.2017
Barnekold: Knopsvane 2 AD + 5 JUV, Grågås 1300, Gråand 4, Pibeand 10, Krikand 4, Strandskade 4, Hjejle 13, Rødben 1, Hvidklire 2, Storspove 9, Hættemåge 320, Stær 200, Gransanger 2 (MWH) 

Besser Made: Bomlærke 1 (MWH)


26.07.2017
Barnekold: Knopsvane 2 AD + 5 JUV, Grågås 1200, Canadagås 1, Gråand 4, Krikand 4, Fiskehejre 3, Rørhøg 1 JUV, Strandskade 14, Vibe 30, Hjejle 41, Alm. Ryle 8, Hvidklire 2, Storspove 1, Småspove 2, Hættemåge 70, Landsvale 3, Engpiber 2, Munk 1, Tornsanger 4, Rørsanger 1, Gransanger 1, Gulspurv 1 (MWH)

Besser Made: Bomlærke 1 (MWH) 

Nordby Bugt: Fløjlsand 68, Gråstrubet Lappedykker 3, Tejst 2 (Michael Johansen, Hjerting)

Mårup: Vibe 90 (Michael Johansen, Hjerting)

Bisgård mark: Skovhornugle 1 (FR)25.07.2017
Lushavn: Tårnfalk 1, Strandskade 4, Stor Præstekrave 4, Alm. Ryle 2, Småspove 2, Tornirisk 2, Gulspurv 2 (IS)

Ørby: Grågås 160 OF (IS)


24.07.2017
Vesborg: Blishøne 2 AD + 3 JUV, Svaleklire 2, Mudderklire 1, Tamdue/Brevdue 1, Mursejler 1, Landsvale 4, Digesvale 30+, Hvid Vipstjert 3, Solsort 2, Løvsanger 1, Gransanger 2, Rørspurv 5, Gulspurv 2 (MWH)

Lushavn: Strandskade 4, Stor Præstekrave 4, Alm. Ryle 2, Småspove 2, Tornirisk 2 (IS)

Brattingsborg Skov: Dompap 2 (IS)

Ballen Færgehavn: Digesvale 30  (MWH)  23.07.2017
Barnekold: Grågås 140, Gråand 4, Strandskade 4, Vibe 21, Hjejle 40, Stor Præstekrave 1, Alm. Ryle 36, Hættemåge 330, Tornsanger 1 (MWH)

Besser Made: Hvid Vipstjert 7, Gråspurv 4, Tornirisk 4, Bomlærke 1 (MWH)


22.07.2017
Stavns Made: Fiskehejre 12, Rørhøg 2, Svaleklire 1, Rørsanger 1, Gulspurv 1 (MWH)

Lushavn: Mudderklire 22, Småspove 2 (IS)


21.07.2017
Østerløkken: Rørhøg 1 han, Spurvehøg 1, Hvid Vipstjert 2 AD + 2 JUV, Rødstjert 1, Solsort 3, Munk 1, Gransanger 3, Blåmejse 9, Musvit 4, Grønirisk 2 (MWH)

Langemark: Tornirisk 1 (WH)

Brattingsborg: Vibe 79 (IS)


20.07.2017
Langør: Fiskehejre 1, Lille Kobbersneppe 1 (MWH)

Grusgraven: Stor Flagspætte 2, Solsort 1, Gransanger 1, Løvsanger 7 - AD + JUV, Bogfinke 7 - AD + JUV (MWH)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2 AD + 1 JUV, Rødstjert 1 JUV, Munk 1, Gransanger 1, Blåmejse 8 - AD + JUV (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 2, Solsort 2, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 1, Stær 7 OF, Skovspurv 1, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY (BS)  


19.07.2017
Barnekold: Grågås 1300 - 1 grågås med mørkgrøn halsring T KA (fra Holland), Gravand 2, Gråand 4, Musvåge 1, Strandskade 43, Hjejle 3, Vibe 102, Islandsk Ryle 2, Alm. Ryle 7, Krumnæbbet Ryle 1, Rødben 13, Hvidklire 4, Mudderklire 1, Lille Kobbersneppe 3, Storspove 38, Munk 1, Tornsanger 2, Tornirisk 2 (MWH)

Besser Made: Bomlærke 2 (MWH)

Møgelskår: Rødrygget Tornskade 2 AD + 2 JUV (IP)

Lushavn: Strandskade 2 AD + 2 JUV, Dompap 2 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 2 OF, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Landsvale 2, Solsort 1, Gransanger 2, Blåmejse 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Sælvig: Vandrikse 1 (med 2 unger) (CBr)

Østerhede: Småspove 9 (CBr)

18.07.2017
Brattingsborg Skov: Ringdue 3, Stor Flagspætte 3, Rødhals 1 SY, Solsort 2, Havesanger 2, Munk 3, Gransanger 2 (MWH), Blåmejse 8, Grå Fluesnapper 2 (IS)

Pillemark (have): Grågås 7 OF, Ringdue 2, Landsvale 1, Gråkrage 1, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY (BS)


17.07.2017
Kragemosen: Grågås 7, Gråstrubet Lappedykker 3, Rørhøg 1 han, Ringdue 4, Gøg 1, Sanglærke 2, Landsvale 5, Digesvale 20+, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 1, Tornsanger 2, Stær 20, Grønirisk 1, Gulspurv 2, Rørspurv 2 (MWH)

Pillemark (have): Grågås 2 OF, Ringdue 2 S, Landsvale 5, Solsort 1, Gråkrage 1 OF, Stær 40 OF (BS)


16.07.2017
Bolbro Sand: Ederfugl 3, Skarv 2, Toppet Skallesluger 2, Stor Præstekrave 1, Alm. Ryle 8, Stenvender 2, Storspove 3, Splitterne 5, Mursejler 45 S, Digesvale 4, Engpiber 4 par, Stær 15, Tornirisk 4 (MWH)

Brattingsborg: Rørhøg 1 han, Hjejle 4, Stær 5 (IS) 15.07.2017
Barnekold: Knopsvane 2 AD + 5 JUV, Grågås 1400, Gråand 12, Fiskehejre 2, Strandskade 9, Vibe 43, Rødben 1, Hvidklire 12, Sortklire 1, Storspove 4, Tornsanger 2, Stær 50 (MWH)

Kyholm: Tejst 1 (BJ)

Østerløkken: Ringdue 4, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 2, Solsort 4, Munk 1, Tornsanger 1, Gransanger 1, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 2 AD + 3 JUV, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Stillits 2, Dompap 1 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 3, Solsort 3, Gråkrage, Stær 60, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)


Sælvig: Lille Lappedykker 1, Skarv 1, Gråand 3 (med 9 ællinger), Tårnfalk 1, Blishøne 6, Vandrikse 1, Ringdue 4, Sanglærke 2, Landsvale 7, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1, Solsort 4, Gransanger 2, Munk 2, Gråkrage 4, Stær 66, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Stillits 2, Gråsisken 2 (CBr)
  

14.07.2017
Tranebjerg: Mursejler 4 YF, Gråspurv 8 YF (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Gransanger 3 (MWH)

Vester Hedekrog: Rødrygget Tornskade 1 han, Bogfinke 2, Tornirisk 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Tornsanger 2 (IS)


13.07.2017
Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Havesanger 1, Munk 3, Tornsanger 1, Gærdesmutte 1, Dompap 1 (IP, MWH)

Tranebjerg: Mursejler 3 YF (MWH)

Vester Hedekrog: Rødrygget Tornskade 1 han (CF)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Tårnfalk 1, Gransanger 2 (IS)


12.07.2017
Møgelskår: Rørhøg 1 han, Sanglærke 2, Rødrygget Tornskade 2 YF, Tornirisk 5, Gulspurv 1, Bomlærke 3 (MWH)


11.07.2017
Lushavn: Ederfugl 110 AD + JUV, Rørhøg 1 han, Stor Præstekrave 4 YF + 1 JUV, + 3 R, Mudderklire 9, Landsvale 4, Skovpiber 1, Munk 1, Gulspurv 1 (MWH) 

Onsbjerg: Sjagger 1 (CF)


10.07.2017
Barnekold: Knopsvane 2 AD + 5 JUV, Grågås 900, Gravand 1, Gråand 11, Krikand 2, Fiskehejre 1, Skarv 7, Rørhøg 1 han, Musvåge 1, Strandskade 28, Vibe 110, Hjejle 4, Rødben 2, Hvidklire 2, Sortklire 1, Brushane 1, Storspove 12, Svartbag 1, Sølvmåge 8, Stormmåge 4, Hættemåge 140, Splitterne 14, Havterne 5, Ringdue 3, Landsvale 4, Engpiber 2, Solsort 1, Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger 1, Stær 120, Kanariefugl 1, Gulspurv 1 (MWH)

Vesborg - Lushavn: Stor Flagspætte 1, Rødrygget Tornskade 1, Tornirisk 2 (IS)  09.07.2017
Brattingsborg Skov: Ringdue 2, Huldue 1, Solsort 4, Sangdrossel 1, Havesanger 1, Munk 8, Tornsanger 1, Gransanger 1, Gærdesmutte 1, Bogfinke 2 (MWH)

Møgelskår: Rødrygget Tornskade 2, Ravn 1 (IP)


08.07.2017
Stavns Made: Fiskehejre 1, Rød Glente 1, Sanglærke 2, Tornsanger 2 (MWH)

Østerhede: Rørhøg 1 han FU (MWH), Slørugle 1 kl. 05:45 (RJ)

Hesselholm Made: Småspove 5 (MWH)

Grusgraven: Grågås 3 OF, Blishøne 2, Landsvale 3, Solsort 2, Tornsanger 1, Gransanger 1, Musvit 5, Bogfinke 4, Grønirisk 2, Lille Korsnæb 5 (MWH)

Lushavn - Vesborg: Tårnfalk 1, Småspove 1, Gulspurv (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 2 SY, Gøg 1 SY, Landsvale 3, Solsort 3, Munk 1, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Gulspurv 1 SY (BS)


07.07.2017
Issehoved: Sule 1 R (BK)

Østerløkken: Rørhøg 1 han, Hvid Vipstjert 2 YF, Nattergal 3 (MWH)

Strandbakkerne, Ballen: Tornsanger 1 (MWH)

Ballen Færgehavn: Ederfugl 28 AD + 7 JUV, Strandskade 2, Vibe 2, Sanglærke 2, Landsvale 4, Digesvale 12 YF, Hvid Vipstjert 2, Bomlærke 1 (MWH)  


06.07.2017
Møgelskår: Bomlærke 4 (MWH)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2 YF, Nattergal 1 AD + 1 JUV, Solsort 3, Havesanger 1, Munk 1, Gærdesanger 1, Gransanger 2, Gærdesmutte 1, Bogfinke 2 (MWH)

Lushavn - Lushage: Ederfugl 40, Fiskehejre 1, Rørhøg 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 5, Småspove 3 (IS)

Brattingsborg Skov: Grå Fluesnapper 1 (IS)


05.07.2017
Kragemosen: Gråstrubet Lappedykker 2, Svaleklire 2, Sanglærke 1, Digesvale 15, Hvid Vipstjert 1, Tornsanger 2, Rørsanger 3, Stær 14, Gulspurv 1, Rørspurv 2 (HHA, MWH) 

Lushavn: Småspove 5 (IS)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 1, Grågås 1, Gråand 2, Blishøne 9, Ringdue 3, Isfugl 1, Stær 24, Solsort 3, Sangdrossel 1, Munk 1, Gærdesmutte 1 (CBr)

04.07.2017
Brattingsborg Skov: Ringdue 3, Huldue 2, Skovpiber 1, Sangdrossel 1, Solsort 4, Havesanger 1, Munk 5, Tornsanger 3, Gærdesanger 1, Gransanger 3, Gærdesmutte 3, Bogfinke 5, Stillits 3, Gulspurv 1 (HHA, MWH) 

Lushavn: Ederfugl 1 AD + 1 JUV, Splitterne 3, Stor Præstekrave 2 YF, Hvid Vipstjert 1 (HHA, MWH)


03.07.2017
Barnekold: Knopsvane 2 AD + 3 JUV, Grågås 670, Gravand 7, Gråand 4, Krikand 4, Fiskehejre 7, Strandskade 8, Klyde 1, Vibe 3, Rødben 8, Hvidklire 5, Storspove 8 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Landsvale 2, solsort 3, Gransanger 1, Musvit 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 SY (BS)

Filipsdal: Tårnfalk 1 JUV, Bomlærke 1 (MWH)

Østerløkken: Nattergal 1 AD + 2 JUV, Solsort 3, Havesanger 1, Munk 1, Gransanger 2, Musvit 1 (MWH)


02.07.2017
Pillemark (have): Ringdue 2, Gøg 1 SY, Landsvale 4, Solsort 2, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 JUV, Gråkrage 1, Skovspurv 4, Bogfinke 1 (BS)

Tranebjerg: Broget Fluesnapper 1 - 2 JUV (LE)

Filipsdal: Tårnfalk 2 AD + 2 JUV (KM)

01.07.2017
Brattingsborg Skov, Østenlands: Hvinand 1 hun, Fiskehejre 3, Stor Flagspætte 1 JUV, Tornsanger 1, Dompap 1 han + JUV, Gulspurv 1 (IS)
Juni 201730.06.2017
Vesborg: Fiskehejre 1, Strandskade 2, Hvidklire 1, Splitterne 2, Gøg 1, Mursejler 24, Landsvale 2 YF + 5, Bysvale 4, Digesvale 2, Sangdrossel 3, Solsort 4, Tornsanger 2, Gransanger 1, Gærdesmutte 1, Husskade 1, Bogfinke 3, Grønirisk 2, Tornirisk 4, Gulspurv 2 (MWH)

Østerløkken: Stor Flagspætte  1 JUV, Nattergal 1, Solsort 4, Munk 2, Tornsanger 2, Gransanger 3, Bogfinke 2 (MWH)


29.06.2017
Barnekold: Knopsvane 2 AD + 5 JUV, Grågås 12, Gravand 8, Gråand 14, Krikand 20, Strandskade 18, Klyde 2, Vibe 2 YF + 4 R, Hjejle 1, Rødben 2 YF + 4 R, Sortklire 1, Storspove 9 (MWH)

Besser Made: Bomlærke 1 SY (MWH)

Tranebjerg: Broget Fluesnapper 2 YF (LE, MWH)  28.06.2017
Sælvig: Grågås 6, Gråand 2, Gråstrubet Lappedykker 2, Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Svaleklire 1, Sanglærke 2, Hvid Vipstjert 2 (med 2 unger), Bysvale 4, Landsvale 6, Grønirisk 1 (CBr)

Alstrup: Broget Fluesnapper 2 YF (PØ)

Langemark Strand: Småspove 1 (WH)

Brattingsborg: Rørhøg 1 han, Musvåge 1, Lille Korsnæb 15 (IS)

Vester Hedekrog: Strandskade 16 R, Stor Præstekrave 1 YF (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Sangdrossel 3, Solsort 2, Havesanger 1, Munk 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 1 han, Stær 200+, Bogfinke 2, Dompap 2 (MWH)


27.06.2017
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 4, Huldue 2, Stor Flagspætte 1, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 2, Rødhals 2, Sangdrossel 4, Solsort 8, Munk 5, Tornsanger 1, Kærsanger 1, Gransanger 3, Blåmejse 2, Gærdesmutte 2, Bogfinke 10, Dompap 1, Gulspurv 1 (MWH)

Østerløkken: Nattergal 1 (MWH)


26.06.2017
Barnekold: Knopsvane 2 Ad + 5 JUV, Grågås 250, Gravand 4, Gråand 10, Fiskehejre 3, Strandskade 33, Vibe 29, Alm. Ryle 1, Rødben 2 AD + 2 JUV, Hvidklire 2, Storspove 2, Engpiber 1, Stær 150+, Stillits 4 (EJH, MWH)

Østerløkken:  Stor Flagspætte 1, Nattergal 2, Sangdrossel 1, Solsort 5, Munk 1, Tornsanger 3, Gransanger 2, Musvit 2, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Skovskade 1, Bogfinke 2 (MWH)25.06.2017
Barnekold: Grågås 276, Gravand 12, Gråand 12, Fiskehejre 1, Strandskade 44, Klyde 2, Vibe 105, Rødben 2 YF + 3, Storspove 2, Hættemåge 85, Stormmåge 9, Fjordterne 1, Munk 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Stær 200+ (MWH)  


24.06.2017
Barnekold: Knpsvane 2 AD + 5 unger, Grågås 270, Gravand 8, Gråand 30, Ederfugl 80, Strandskade 28 R, Vibe 2 YF + 17 R, Rødben 2 AD + 3 JUV + 4 R, Hvidklire 1, Sortklire 1, Storspove 3, Havterne 5, Engpiber 1, Tornsanger 1 (MWH)

Besser Made: Råge 75 FU (MWH) 

Østerløkken: Nattergal 1 FU, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1, Gransanger 1 SY (MWH)


23.06.2017
Mårup Bakker: Rørhøg 1 han, Vibe 10, Sanglærke 3, Munk 1, Tornsanger 2, Bogfinke 1 JUV, Gulspurv 2, Bomlærke 1 (EJH, MWH)

Vandstedet: Ederfugl 175, Tejst 14, Mursejler 1, Digesvale 100+, Tornsanger 1 (EJH, MWH)22.06.2017
Kyholm: Havterne 4 YF, Tejst 75 (HHA, JKJ, MWH)

Vejrø: Gravand 8, Gråand 1 AD + ællinger, Toppet Skallesluger 5, Musvåge 2, Strandskade 6, Vibe 2, Stor Præstekrave 1, Svaleklire 1, Svartbag 2 YF, Sølvmåge 50+ YF, Stormmåge 40 YP, Tejst 124, Ringdue 4, Landsvale 2, Digesvale 120+, Hvid Vipstjert 3, Solsort 2, Munk 1, Tornsanger 4, Gulbug 2, Gråkrage 4, Stær 15, Tornirisk 1, Mufflon 1, Kanin 4 (HHA, JKJ, MWH)

Langør: Havterne 2 YF (MWH)

Lushavn: Rørhøg 2, Strandskade 2, Stor Præstekrave 1, Bomlærke 1 (IS)

Tranebjerg Mose: Nattergal 1 SY (BjM)21.06.2017
Brattingsborg Skov: Huldue 1, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Sangdrossel 2, Solsort 3, Havesanger 3, Munk 3, Tornsanger 4, Gransanger 4, Gærdesmutte 4, Musvit 1 AD + 5 JUV, Grå Fluesnapper 1, Bogfinke 5 (HHA, MWH)

Lushage: Ederfugl 15, Splitterne 1, Engpiber 1, Tornsanger 4, Gulspurv 1 (HHA, MWH) 

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 1, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Gærdesmutte 1 SY, Gråkrage 1, Skovspurv 4, Bogfinke 1 SY (BS)


20.06.2017
Østerhede: Sanglærke 3, Engpiber 3, Munk 1, Tornsanger 4, Gransanger 1, Gærdesmutte 2, Bogfinke 2 (MWH)


19.06.2017
Vester Hedekrog: Rødrygget Tornskade 1 (CBr)
,
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Lille Lappedykker 1, Rørhøg 1, Digesvale 5, Bysvale 2, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 2, Gøg 1, Sangdrossel 1, Solsort 2, Kærsanger 2, Løvsanger 1, Tornsanger 1 (CBr)
 
Busdal: Digesvale 15, Sanglærke 1, Hvid vipstjert 3, Sangdrossel 1, Solsort 3, Tornsanger 4, Gransanger 1, Gærdesmutte 1, Rødrygget Tornskade 2 - han og hun, Bogfinke 2, Tornirisk 2, Gulspurv 1, Bomlærke 1 (MWH)

Mårup Havn og Højklit: Rørhøg 1 han, Bysvale 12, Hvid Vipstjert 1, Bogfinke 2, Bomlærke 2 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Solsort 1, Gulbug 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Skovspurv 4, Bogfinke 1 (BS) 
18.06.2017
Permelille: Rørhøg 1 han (MWH)

Pillemark: Ringdue 2, Rødstjert 2 - 1 AD + 1 JUV, Solsort 2, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Gråkrage 1, Skovspurv 10, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY (BS)

Tranebjerg: Broget Fluesnapper 1 hun fodrer unger i redekasse (LE, MWH)

Østerløkken: Nattergal 1 FU, Bomlærke 1 (MWH)


17.06.2017
Brattingsborg: Bysvale 14, Hvid Vipstjert 3, Munk 1, Tornsanger 4, Skovskade 1, Stær JUV 15, Bogfinke 4, Tornirisk 2, Gulspurv 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Ringdue 3, Huldue 2, Stor Flagspætte 1 AD + 1 JUV, Rødhals 2, Sangdrossel 2 SY + 2 JUV, Solsort 5, Munk 2, Bogfinke 9 (MWH)

Pillemark (have): Rørhøg 1 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 2, Rødstjert 1 han, Solsort 2, Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 AD + 4 JUV, Gærdesmutte 1 SY, Skovspurv 2, Bogfinke 1 SY (BS)

Hårdmark Mark: Havørn 1 OF kl. 12:10 (AM)

Tranebjerg: Broget Fluesnapper 1 hun m. unger i redekasse (MWH)


Golfbanen: Grågås 2 AD + 7 JUV, Gråand 1 AD + 5 JUV, Stær 20 JUV (MWH)

Østerløkken (have): Ringdue 2 par, Stor Flagspætte 1, Landsvale 4 OF, Hvid Vipstjert 2, Rødstjert 2, Nattergal 1, Solsort 4, Munk 1, Tornsanger 2, Gulbug 1, Gransanger 1, Gærdesmutte 1, Musvit 1, Blåmejse 2, Gråkrage 2, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Gulspurv 1 (MWH)

 16.06.2017
Ballen: Rørhøg 1 han, Landsvale 2, Bysvale 4, Solsort 3 AD + 2 JUV, Musvit 1 AD + 2 JUV, Grå Fluesnapper 1, Skovspurv 1 AD + 3 JUV (EJH, MWH)

Pillemark (have): Gråand 2 OF, Stormmåge 12 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 2, Solsort 3, Gulbug 1 SY, Blåmejse 2 AD + 4 JUV, Gråkrage 1, Skovspurv 3, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY (BS)


15.06.2017
Golfbanen: Grågås 5, Gråand 1 AD hun m. 9 ællinger, Gråstrubet Lappedykker 4 par m. unger, Rørhøg 1 han, Blishøne 12 m. unger, Hættemåge 2, Stormmåge 5, Sølvmåge 2, Sildemåge 1, Ringdue 5, Tyrkerdue 1, Gøg 1, Bysvaler 10 par, Digesvale 3, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 3, Sangdrossel 1, Solsort 2, Havesanger 1, Munk 3, Tornsanger 11, Gærdesanger 1, Kærsanger 1, Rørsanger 3, Gulbug 1, Gærdesmutte 1, Skovskade 1, Bogfinke 8, Stillits 2, Gulspurv 1, Bomlærke 1 (MWH)

Vesborg: Landsvale 2, Grå Fluesnapper 1 (IS)


14.06.2017
Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 2 SY, Landsvale 2 Rødstjert 1, Solsort 2 YF, Gulbug 1, Gransanger 1  SY, Blåmejse 1 JUV i kasse, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 3, Bogfinke 1, Gulspurv 1 SY (BS)

Østerløkken: Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 2 YF, Rødstjert 2, Solsort 4, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 1, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Blåmejse 2 YF, Gråkrage 2, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 SY (MWH)


13.06.2017
Yderste Holm/obs. fra Langør: Grågås 3, Bramgås 4, Strandskade 2, Vibe 1, Havterne 20 par+ (EJH, MWH)

Langør: Fiskehejre 1, Havterne 2 YF, Tornirisk 2 AD + 2 JUV (EJH, MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden : Solsort 2, Sangdrossel 1, Munk 2, Gransanger 2, Musvit 1, Dompap 1 (EJH, MWH)

Østernlands, Brattingsborg: Knopsvane 1, Gråand 12, Fiskehejre 6, Blishøne 1, Grønbenet Rørhøne 1 (IS)

Lushage: Strandskade 5, Stor Præstekrave 1, Splitterne 5, Hvid Vipstjert 1 JUV (IS)

Brattingsborg Skov/Ørnslund: Sangdrossel 1 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Landsvale 2 YF, Solsort 1, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY (BS)


12.06.2017
Grusgraven: Toppet Skallesluger 2, Blishøne 3, Tårnfalk 1, Gøg 1, Mursejler 1, Digesvale 40+, Solsort 2, Havesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Løvsanger 4 SY, Musvit 1, Bogfinke 2 SY (EJH, MWH)

Ballen: Hvid Vipstjert 1, Musvit 1, Grå Fluesnapper 2 (EJH, MWH)

Østerløkken: Rødstjert 2, Nattergal 1 SY, Tornsanger 2, Gulbug 1 SY, Bogfinke 2 SY (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 2 SY, Landsvale 1, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 YF, Gærdesmutte 1, SY, Gråkrage 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY (BS)


11.06.2017
Kragemosen: Gråand 2, Rørhøg 3 - 1 han + 2 hun, Sanglærke 2, Digesvale 30+, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 4, Solsort 1, Havesanger 1, Tornsanger, Rørsanger 7, Kærsanger 1, Skovskade 1, Rørspurv 2 (EJH, MWH)

Brattingsborg Skov: Rødhals 1, Gærdesmutte 2 (IS)

Lushavn: Musvåge 2 (IS)

Ørby: Husskade 1 (IS)

Pillemark (have): Rørhøg 1 OF, Fasan 1, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue SY, Landsvale 2 YF, Rødstjert 2 YF, Musvit 1, Blåmejse 2 YF, Gærdesmutte 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)

Vesborg: Ederfugl 6 AD hunner + 20 ællinger, Bysvale 8, Landsvale 2 (BS)


10.06.2017
Mårup Skov: Havørn 1 2-3K, Rød Glente 1, Rørhøg 1 hun, Hvepsevåge 1, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Solsort 2, Munk 2, Tornsanger 1, Løvsanger 2, Gransanger 2, Musvit 1, Bogfinke 5, Lille Gråsisken 1, Dompap 2 (EJH, MWH)

Vester Hedekrog: Rødrygget Tornskade 1 han (EJH, MWH)

Tranebjerg: Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 1, Munk 1 (MWH)

Besser: Stor Flagspætte 2 AD + JUV (MWH)09.06.2017
Langør: Knopsvane 2, Gravand 2, Gråand 4, Fiskehejre 1, Havterne 1, Stær 2 (EJH, MWH)

Vesborg: Knopsvane 2 AD m. 2 JUV, Gråand 2, Fiskehejre 3 - 4 par, Gøg 1, Hvid Vipstjert 2, Sangdrossel 2, Solsort 2, Munk 1, Tornsanger 2, Rørsanger 2, Kærsanger 2, Gærdesmutte 1, Stær 2 (MWH)

Pillemark (have): Ringdue 2, Landsvale 3, Solsort 1, Gulbug 1 SY, Skovspurv 2, Bogfinke 1 (BS)


08.06.2017
Ballen: Grønbenet Rørhøne 1, Solsort 2 AD + 3 JUV, Gærdesanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Grå Fluesnapper 2 YF, Skovspurv 5, Stillits 1 SY (EJH, MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 2 YF, Rødstjert 2 YF, Solsort 2, Gulbug 2 SY, Blåmejse 2 YF, Skovspurv 5 (BS)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 1 AD + 1 JUV, Nattergal 1 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gulbug 1 SY (MWH)


07.06.2017
Sælvig: Huldue 2, Tyrkerdue 2, Rørsanger 1(CBr)

06.06.2017
Stavns Made: Gravand 2, Vibe 2 YF, Rødben 1, Sanglærke 1 SY, Engpiber 1 SY, Sjagger 1, Gulspurv 2 (MWH)

Vester Hedekrog: Rødrygget Tornskade 1 han (MWH)

Pillemark (have): Rørhøg 1 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Landsvale 2 YF, Rødstjert 1 hun, Solsort 1, Gulbug 2 SY, Musvit 2 YF, Skovspurv 4, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 (BS)

Østerløkken: Rørhøg 1 han, Ringdue 2, Rødstjert 2, Nattergal 1 SY, Solsort 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Gransanger 2, Musvit 2, Blåmejse 2, Gråkrage 2, Bogfinke 4, Grønirisk 1, Gulspurv 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 2 YF, Grå Fluesnapper 3, Bogfinke 1 (IS)

Lushage: Sanglærke 5, Engpiber 2, Tornsanger 1 (IS)


05.06.2017
Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Ringdue 3, Huldue 1, Tyrkerdue 1, Gøg 1, Rødhals 1, Rødstjert 1, Sangdrossel 7, Solsort 3, Havesanger 3, Munk 8, Tornsanger 8, Gransanger 7, Musvit 3, Gærdesmutte 5, Ravn 5, Skovskade 1, Stær 4, Bogfinke 15, Gulspurv 4 (PW, MWH)

Lushage: Canadagås 25 NØ, Ederfugl 24, Musvåge 1, Stor Præstekrave 1, Stor Flagspætte 2 YF, Sanglærke 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Bogfinke 1, Tornirisk 4, Gulspurv 2 (PW, MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Gøg 1 SY, Landsvale 2 YF, Rødstjert 1 hun, Solsort 2 OF, Gulbug 1, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Blåmejse 1 YF, Gråkrage 1, Skovspurv 3, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 (BS)

Brundby: Bomlærke 1 SY (PW, MWH)


04.06.2017
Besser: Blishøne 2 AD m. unger, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 2, Landsvale 8, Rødstjert 1 han, Solsort 2, Gulbug 1, Gransanger 2, Grå Fluesnapper 1, Stær 4, Bogfinke 2, Stillits 2 (PW, MWH)

Mårup Skov: Ringdue 3, Gøg 1, Sangdrossel 1, Solsort 2, Munk 2, Tornsanger 1, Skovsanger 1, Løvsanger 3, Gransanger 1, Musvit 2, Gærdesmutte 1, Tornirisk 5, Lille Gråsisken 8, Gulspurv 2 (PW, MWH)

Vester Hedekrog: Tamdue 1,Tornsanger 2, Rødrygget Tornskade 2, Grønirisk 1, Gulspurv 2 (PW, MWH)

Kanhave Kanalen: Stor Flagspætte 1, Gransanger 2, Stillits 2 (PW, MWH)

Lushavn: Gråand 2, Strandskade 1, Hættemåge 5, Splitterne 1, Sanglærke 9, Gulspurv 2 (IS)

Fogedmarken: Tårnfalk 1 (AVW)03.06.2017
Kolby Kås Havn: Tejst 4 YF (MWH)

Tranebjerg: Broget Fluesnapper 2 YF (LE)

Pilemosen: Gråand 1, Fiskehejre 1, Gråstrubet Lappedykker 1, Blishøne 4, Rørhøg 1 han, Tårnfalk 1, Gøg 1, Sanglærke 3, Landsvale 8, Rørsanger 2, Ravn 2, Bogfinke 1, Rørspurv 5 (MWH)

Østerløkken: Rørhøg 1 han, Spurvehøg 1, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 2 AD + 2 JUV, Solsort 3, Havesanger 1, Munk 2, Tornsanger 2, Gulbug 1, Gransanger 2, Musvit 2, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Grå Fluesnapper 1, Husskade 2, Gråkrage 2, Bogfinke 4, Grønirisk 2, Stillits 1 (MWH)     


02.06.2017
Sælvigbugten: Havterne 2 (MWH)

Mårup Skov: Ringdue 3, Sangdrossel 1, Solsort 3, Munk 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 3, Gransanger 1, Gærdesmutte 2, Bogfinke 2, Tornirisk 1, Dompap 1 (MWH)

Kragemosen: Gråstrubet Lappedykker 2, Rørhøg 2 YF, Sanglærke 1, Digesvale 50+, Hvid Vipstjert 2, Kærsanger 3, Rørsanger 5, Gulbug 1, Blåmejse 2, Rørspurv 4 (MWH)

Lushavn: Knopsvane 1, Canadagås 20, Toppet Skallesluger 1, Stor Præstekrave 1, Gøg 1, Rødrygget Tornskade 1 han, Bomlærke 1 (IS)


01.06.2017
Brattingsborg Skov: Blishøne 1, Rørhøne 1, Ringdue 3, Huldue 1, Gøg 1, Stor Flagspætte 2, Landsvale 4,  Hvid Vipstjert 2, Rødhals 2, Rødstjert 1, Sangdrossel 2, Solsort 5, Havesanger 2, Munk 4, Tornsanger 2, Skovsanger 2, Gransanger 2, Musvit 2, Blåmejse 2, Ravn 1, Stær 4, Bogfinke 8, Dompap 2 (MWH)

Mårup Skov: Fasan 2, Ringdue 1, Gærdesmutte 1, Solsort 3, Tornsanger 1, Skovsanger 2, Gransanger 5, Løvsanger 4, Musvit 1, Gråkrage 3, Bogfinke 5, Tornirisk 1, Karmindompap 1 SY, Gulspurv 1 (SJ)

Pillemark (have): Stormmåge 2 OF, Ringdue 1, Landsvale 2 YF, Rødstjert 1 han, Gransanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Solsort 1, Blåmejse 1 YF, Skovspurv 4, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY (BS) 

Maj  2017
31.05.2017
Barnekold: Knopsvane 2 AD + 3 unger, Grågås 5, Mørkbuget Knortegås 2, Gravand 7, Gråand 8, Havørn 1 2-3 K, Strandskade 2 YP, Klyde 2, Storspove 5, Havterne 1, Sanglærke 1 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Landsvale 1, Rødstjert 1 hun, Solsort 2, Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Bogfinke 1 SY (BS)

Østerløkken: Nattergal 1 SY (MWH)


30.05.2017
Brattingsborg: Sanglærke 1, Landsvale 20+, Bysvale 30+, Hvid Vipstjert 2, Solsort 3, Tornsanger 4, Stær 2, Allike 4 (MWH)

Lushavn: Ederfugl 11 AD hunner + 40 ællinger, Toppet Skallesluger 1, Rørhøg 1 hun, Stor Præstekrave 2, Gøg 1, Landsvale 4, Tornsanger 4, Gulbug 1, Tornirisk 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Sangdrossel 2, Munk 3, Tornsanger 2, Musvit 1, Gærdesmutte 2, Bogfinke 2 (MWH)

Ballen: Canadagås 45 N (MWH)

Golfbanen: Grågås 5, Gråand 4, Gråstrubet Lappedykker 2 YP, Blishøne 4, Spurvehøg 1, Bysvale 14, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 2 YP, Tornsanger 3, Stær 16, Bogfinke 2, Rørspurv 1 (MWH)

Pillemark (have): Rørhøg 1, Ringdue 1, Landsvale 2, Rødstjert 1 YF, Solsort 2, Gulbug 1, Gransanger 1 SY, Musvit 1 YF, Blåmejse 2 YF, Skovspurv 2, Bogfinke 1, Stillits 1 (BS)

Rosenvej, Fogedmarken: Nattergal 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Solsort 2 SY (AVW)29.05.2017
Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Gøg 1 SY, rødstjert 2, Solsort 2, Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY, Skovspurv 1, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY (BS)

Fogedmarken: Ederfugl 5 AD + 11 ællinger, Nattergal 2 SY (AVW)

Onsbjerg: Rødstjert 2, Stillits 2 (HOK)

Tranemosen: Gravand 1, Blishøne 2, Landsvale 4, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 YF (MWH)

Brattingsborg Skov, Østenlands: Musvåge 1, Blishøne 1 AD + 5 unger (IS)

Lindholm: Ederfugl ca. 100 hunner og 20 hanner, Svartbag ca. 20, Stormmåge ca. 50 + 2 unger, Havterne 20, Marsvin 2 (BS)

Kyholm: Ederfugl 20, Tejst 10, Digesvale 70 (BS)


28.05.2017
Kolby Kås: Tejst 4 - yngler tilsyneladende mellem stenene i én af havnens moler (SH, MWH)

Vesborg: Rørhøg 1 han, Gøg 1, Sangdrossel 2 SY, Solsort 1, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Stær 2, Bogfinke 2 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 3 SY, Tyrkerdue 1 SY, Gøg 1 SY, Landsvale 2 YF, Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 2, Solsort 2, Gulbug 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2, Blåmejse 2 YF, Grå Fluesnapper 1, Skovspurv 4, Bogfinke 1, Grønirisk 2 (BS) 

Kanhave Kanalen: Stor Præstekrave 2 AD m. unger (CB)

Østerløkken: Gøg 1, Hvid Vipstjert 2 YF, Nattergal 1 SY, Rødstjert 1 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Musvit 2 YF, Blåmejse 2 YF (MWH)


27.05.2017
Kanhave: Havesanger 1, Munk 1, Gransanger 1 (MWH)

Grusgraven: Gråand 8, Blishøne 5, Fiskeørn 1 OF, Stormmåge 7, Gøg 1, Solsort 2, Løvsanger 7, Gransanger 1, Blåmejse 1, Skovskade 1, Bogfinke 2 (MWH)

Vester Hedekrog: Gærdesanger 1, Rødrygget Tornskade 2 han, Grønirisk 1, Gulspurv 2 (MWH)

Nordsamsø: Karmindompap 1 SY (IEE)

Pillemark (have): Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Gøg 1 SY, Landsvale 3 - 2 YF, Solsort 2, Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 YF, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY (BS)

Østerløkken: Nattergal 1 SY (MWH) 26.05.2017
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 8, Huldue 3, Gøg 1, Stor Flagspætte 3, Rødstjert 1, Sangdrossel 3, Solsort 4, Havesanger 2, Munk 9, Tornsanger 8, Gærdesanger 1, Kærsanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 2, Musvit 1, Blåmejse 1, Gærdesmutte 3, Ravn 3, Stær 2, Bogfinke 12, Grønirisk 4, Gulspurv 3 (MWH)

Lushage: Tornsanger 4, Gærdesanger 1, Gulspurv 2 (MWH)

Tranemosen: Gråand 2, Blishøne 3, Gøg 1, Nattergal 2 SY (BS)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2 SY, Gøg 1 SY, Landsvale 5, Solsort 2, Rødstjert 1, Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 YF, Gærdesmutte 1 SY, Skovspurv 3, Bogfinke 1, Grønirisk 1 SY (BS)

Østerløkken (have): Ringdue 2 YP, Hvid Vipstjert 2 YF, Rødstjert 1 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 2 YF, Munk 2 YF, Tornsanger 1 SY, Gærdesanger 2 YF, Løvsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 2 YF, Blåmejse 2 YF, Gærdesmutte 1, Husskade 1 R, Gråkrage 2 YF, Gulspurv 1 SY (MWH)

Langemark: Ravn 4 (LK)

Kyholm: Tejst 4 (BJ)  
 
  


25.05.2017
Kragemosen: Grågås 7, Gråand 8, Toppet Skallesluger 5 OF, Rørhøg 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 2, Vandrikse 1, Digesvale 30+, Sanglærke 2, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 4, Munk 1, Tornsanger 4, Rørsanger 5, Tornirisk 2, Gulspurv 2 (MWH)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2 YF, Nattergal 1 SY, Munk 1 SY, Gulbug 1 SY, Musvit 2 YF, Blåmejse 2 YF, Bogfinke 2 SY (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Landsvale 2 YF, Solsort 3, Gulbug 1 SY, Gærdesmutte 1, Skovspurv 3, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 (BS)

Nordby: Stillits 2 (Conni Waldstrøm)

Kanhave: Skovsneppe 1 OF (CB)

Stavns Fjord: Ederfugl 25 hunner + 2 hanner, Ederfugl 1 AD hun m. 12 ællinger, Ederfugl 1 AD hun m. 9 ællinger (BS)


24.05.2017
Golfbanen: Grågås 7, Gråand 2, Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Blishøne 10, Fasan 1, Ringdue 3, Gøg 1, Landsvale 1, Bysvale 2, Digesvale 4, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 1, Solsort 3, Havesanger 2, Munk 2, Tornsanger 8, Gærdesanger 1, Rørsanger 1, Gransanger 1, Gråkrage 4, Stær 3 YF, Bogfinke 3, Grøn Frø 3 (MWH)

Lupinvej, Fogedmarken: Nattergal 1 SY (AVW)

Østerløkkevej: Nattergal 1 SY (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Solsort 1, Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 YF, Skovspurv 5 (BS)

Brattingsborg: Rørhøg 1 han, Sanglærke 5, Gulspurv 2 (IS) 23.05.2017
Besser Made: Troldand 2, Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Gærdesmutte 1 (MWH)

Stavns Made: Gravand 2 m. 4 ællinger, Vibe 1, Gøg 1, Tornsanger 4 (MWH)

Pillemark (have): Gråand 1 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 3, Solsort 1, Gulbug 1, Løvsanger 1, Gransanger 1 SY, Musvit 1 YF, Blåmejse 1 YF, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1, Gulspurv 1 SY (BS) 

Brattingsborg Skov: Ravn 2 (AVW)


22.05.2017
Brattingsborg: Rørhøg 1 hun, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 5, Munk 1, Tornsanger 5, Gransanger 2 (MWH)

Lushavn: Fiskehejre 1, Rørhøg 2 hun og han, Musvåge 3, Strandskade 2, Mudderklire 2, Gøg 1, Stor Flagspætte 1, Skovpiber 1, Hvid vipstjert 2, Tornsanger 2, Stær 8 (MWH)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Sangdrossel 1, solsort 2, Havesanger 1, Munk 4, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Ravn 1, Gulspurv 2 (MWH)

Vesborg: Ederfugl 8 - 10 hunner m. 80 ællinger (AVW)

Møgelskår: Vibe 2, Tornirisk 2, Stillits 2 (IP)

Fjordvejen: Stillits 2, Dompap 1 (IP)

Pillemark (have): Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Landsvale 2 YF, Solsort 2, Gulbug 1 SY, Musvit 1, Blåmejse 2 YF, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY (BS)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2 YF, Nattergal 1 SY, Rødstjert 1 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY Musvit 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Husskade 1, Gråkrage 2, Bogfinke 4 (MWH)


21.05.2017
Møgelskår: Tornsanger 5, Gærdesanger 1, Gulbug 1, Tornirisk 4, Gulspurv 3 (MWH)

Vandstedet: Tejst 10, Digesvale 200+, Hvid Vipstjert 1 (MWH)

Langdalen: Musvåge 2, Tornsanger 1, Rødrygget Tornskade 1 han (MWH)

Lushavn: Ederfugl 14 AD + 37 ællinger, Tårnfalk 1, Tornsanger 1, Rødrygget Tornskade 1 han (IS)

Brattingsborg Skov: Ravn 2 AD + 1 JUV, Grå Fluesnapper 1 (IS)


20.05.2017
Tranemosen: Gravand 1, Troldand 1, Fiskehejre 1, Gråstrubet Lappedykker 2, Blishøne 2, Landsvale 20, Bysvale 30, Digesvale 5, Nattergal 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY (MWH)

Østerløkken: Tårnfalk 1 FU, Ringdue 4 YF, Mursejler 1 OF, Bysvale 10 OF, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 2 YF, Rødstjert 1 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 3, Havesanger 1 SY, Munk 2 YF, Tornsanger 1 SY, Gærdesanger 2 YF, Gransanger 2 YF, Musvit 2 YF, Gærdesmutte 1 SY, Bogfinke 4 YF, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY (MWH)

Hellemosevej: Gråstrubet Lappedykker 2 AD m. 1 unge (MWH)

Lushavn: Rød Glente 1, Rørhøg 1 han (IS) 19.05.2017
Stavns: Trane 15 N kl. 11:15 (WK, IP)

Vesborg: Gravand 2, Gråand 2, Ederfugl 5 AD m. ællinger, Gråstrubet Lappedykker 2, Fiskehejre 2, Rørhøg 2 - han og hun, Musvåge 2 R, Hvepsevåge 3 N, Strandskade 1, Vibe 1, Gøg 1, Sanglærke 1, Engpiber 3, Sangdrossel 1, Solsort 2, Munk 3, Tornsanger 2, Gærdesanger 2, Gulbug 1, Løvsanger 1, Gransanger 2, Gærdesmutte 1, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Tornirisk 4, Gulspurv 2 (MWH) 

Permelille: Musvåge 3, Bomlærke 1 SY (MWH)

Tranebjerg: Tyrkerdue 2 (MWH)


18.05.2017
Mårup: Trane 1 OF kl. 14:00 (IP)

Østerløkken: Bramgås 175 NØ (MWH)

Sælvig: Bramgås 475, Hvepsevåge 3, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Skovskade 2, Bjergvipstjert 1, Grå Fluesnapper 1, Rødstjert 1 (CBr)
 
Issehoved: Hvepsevåge 1 N, Gøg 2, Mursejler 2, Landsvale 3, Hvid Vipstjert 1, Nordlig Gul Vipstjert 3 N, Havesanger 1, Tornsanger 1, Gulbug 4, Kærsanger 2, Løvsanger 1, Gransanger 2, Grå Fluesnapper 1, Gulspurv 2 (MWH)

Kragemosen: Grågås 8, Gråand 4, Gråstrubet Lappedykker 1, Rørhøg 2 YF, Hvepsevåge 1 N, Stor Præstekrave 1 OF, Gøg 1, Sanglærke 1, Landsvale 5, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 3, Tornsanger 1, Rørsanger 4, Gransanger 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1, Rørspurv 2, Gulspurv 1 (MWH)

Sværm: Trane 2 N (Villy Kjærulff) 17.05.2017
Sælvig: Knopsvane 2, Grågås 35, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Havørn 1(2-3 k), Huldue 2, Gøg 1, Stor Flagspætte 2, Gul Vipstjert 3, Ravn 1, Husskade 1, Skovskade 2, Gulbug 1, Grå Fluesnapper 3 (CBr)

Skovfogedhuset/Fårefolden til Lilleøre: Tårnfalk 2, Gøg 2, Solsort 2, Munk 1, Tornsanger 3, Gærdesanger 2, Gulbug 2, Kærsanger 1, Løvsanger 2, Gransanger 3, Musvit 2, Gærdesmutte 3, Grå Fluesnapper 3, Bogfinke 1 (MWH) 

Sælvigbugten: Lille Kobbersneppe 14 (MWH)

Østerløkken: Ringdue 4, Solsort 2 YF m. unger, Havesanger 1 SY, Munk 2 YF, Tornsanger 1, Gærdesanger 2 YF, Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Musvit 1 SY, Bogfinke 2 (MWH) 


16.05.2017
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 68, Mørkbuget Knortegås 332, Gravand 4, Gråand 2, Ederfugl 4, Toppet Skallesluger 1, Fiskehejre 1, Strandskade 2, Vibe 2, Rødben 2, Lille Kobbersneppe 7, Storspove 9, Havterne 8, Sanglærke 1, Stenpikker 1, Solsort 2, Gulspurv 1 (EJH, MWH)

Pillemark (have): Ringdue 2, Landsvale 2 YF, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Blåmejse 1, Skovspurv 3, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)


15.05.2017
Pillemark (have): Fasan 1, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Gøg 1 SY, Landsvale 2 YF, Solsort 2, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Blåmejse 2 YF, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 3, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Vesterløkken: Gulbug 1 SY (HHA)

Lushavn: Knopsvane 1, Rød Glente 1, Rørhøg 1 han, Sanglærke 1 (IS)

Skovfogedhuset: Nordlig Gul Vipstjert 1, Dompap 2 (WH)

Langør: Gravand 2, Rødben 1 (WH)

Issehoved: Musvåge 1 N, Hvepsevåge 37 N, Rørhøg 2, Spurvehøg 1, Lærkefalk 1 N, Tårnfalk 2, Stor Præstekrave 1, Lille Kobbersneppe 9, Ringdue 12, Gøg 1, Mursejler 8 N, Landsvale 5, Digesvale 8, Nordlig Gul Vipstjert 15, Solsort 3, Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger 4, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Gærdesmutte 1, Råge 4, Bogfinke 1, Gulspurv 2 (EJH, CBr, MWH)

Østerløkken: Trane 3 Ø kl. 18:30 (MWH)


14.05.2017
Brattingsborg Skov og Lushavn (Offentlig tur kl. 04:00 - 08:45): Grågås 2 OF, Gråand 2 OF, Fasan 5, Musvåge 2, Blishøne 2, Ringdue 14, Huldue 3 SY, Stor Flagspætte 7, Gøg 1, Landsvale 8, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 5, Rødstjert 1, Sangdrossel 13, Solsort 8, Havesanger 2, Munk 18, Tornsanger 12, Løvsanger 1, Skovsanger 2, Gransanger 9, Musvit 2, Gærdesmutte 5, Ravn 5, Gråkrage 4, Bogfinke 20, Grønirisk 5, Dompap 1, Gulspurv 7, Dværgflagermus 15 (HHA, MWH)

Lushavn: Knopsvane 1, Ederfugl 3 AD m. ællinger,  Toppet Skallesluger 3, Fiskehejre 1, Skarv 2, Rørhøg 1 hun, Strandskade 1, Splitterne 5, Sølvmåge 2, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 1, Landsvale 4, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Stenpikker 2, Bynkefugl 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Tornirisk 4 (HHA, MWH) 

Filipsdal: Rørhøg 1, Tårnfalk 2, Agerhøne 1, Hjejle 27, Ringdue 2, Gul Vipstjert 5, Havesanger 1, Gærdesmutte 1, Stær 4, Bogfinke 3, Grønirisk 6, Harekilling 1 (KM)     

Golfbanen: Gråstrubet Lappedykker 2 med unger (WH)


13.05.2017
Bisgård Mark: Hvepsevåge 50+, Rødstjert 2, Stillits 2 (LR)

Besser Made: Hvepsevåge 1, Bomlærke 1 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 1, Grågås 180, Bramgås 1, Gravand 12, Gråand 14, Spidsand 1 han, Strandskade 4, Klyde 8, Vibe 2, Alm. Ryle 42, Rødben 4, Lille Kobbersneppe 3, Storspove 9, Havterne 48, Gøg 1, Stenpikker 1 (MWH)

Brattingsborg, Østenlands: Knopsvane 2 YF, Lille Lappedykker 1, Blishøne 2 m. unger, Munk 3 (IS)

Sælvig: Hvepsevåge 24, Nattergal 1 (CBr)


12.05.2017
Brede Blok: Hvid Stork 1 OF (Anette Thomsen, Pillemark)

Vandstedet: Digesvale 50, Bynkefugl 1, Ravn 1 (IP)

Ørby: Solsort 1, Blåmejse 1, Husskade 1 (IS)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Landsvale 2, Solsort 1, Rødstjert 1, Munk 1, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 YF, Gråkrage 2, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS) 

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 2 (med 2 unger), Lille Lappedykker 1, Fiskehejre 1, Knopsvane 2, Grågås 4 (med 2 og 4 gæslinger), Gråand 4, Musvåge 1, Rørhøg 1, Blishøne 2 (med 7 kyllinger), Fasan 1, Strandskade 1, Ringdue 6, Stor Flagspætte 1, Landsvale 6, Bysvale 4, Hvid vipstjert 1, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 2, Solsort 3, Tornsanger 1, Gransanger 2, Munk 2, Musvit 1, Gråkrage 4, Stær 15, Skovspurv 5, Bogfinke 2, Grå Fluesnapper 5, Rødstjert 1, Bynkefugl 1 (CBr)
  
11.05.2017
Sælvig: Mursejler 5 (CBr)

Tranebjerg: Broget Fluesnapper 1 SY (LE, MWH)

Barnekold: Grågås 4, Mørkbuget Knortegås 6, Gravand 8, Gråand 8, Krikand 4, Strandskade 3, Strandhjejle 3, Hjejle 58, Alm. Ryle 130, Rødben 2, Hvidklire 3, Tinksmed 3, Storspove 8, Havterne 37 (MWH) 

Hjortholm: Bramgås 1700 OF (MWH)

Besser Made: Bomlærke 2 SY (MWH)


10.05.2017
Ballen: Landsvale 5, Rødstjert 1 han, Sortstrubet Bynkefugl 1 han, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 1 han, Stær 8, Tornirisk 2 (EJH, ISt, MWH)

Pillemark (have): Gråand 3 OF, Fasan 1, Ringdue 2, Landsvale 2 YF, Solsort 2, Løvsanger 1, Gransanger 2, Musvit 1, Blåmejse 2 YF, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Tranebjerg: Broget Fluesnapper 1 SY (LE)

Hesselholm Made: Sanglærke 1 SY, Rødstjert 1 han, Gransanger 1 (MWH)

Alstrup: Grønbenet Rørhøne 2 YF, Blishøne 2 YF (MWH)

Lushavn: Toppet Skallesluger 2, Sangdrossel 1 (IS)


09.05.2017
Pillemark (have): Fasan 1, Gråand 2 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Gøg 1 SY, Landsvale 2, Solsort 3, Munk 1, Gærdesanger 2, Løvsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Blåmejse 2 YF, Gråkrage 2, Skovspurv 2, Bogfinke 2, Grønirisk 1 (BS)

Onsbjerg: Rødstjert 2 (HOK)

Brattingsborg Gods: Rørhøg 1 han, Gøg 1, Rødstjert 2, Stenpikker 5 hun + 1 han, Bynkefugl 2 hun, Tornsanger 1 (IS)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Gøg 1, Sangdrossel 2 SY, Solsort 2, Munk 3, Gærdesanger 1, Løvsanger 4, Gransanger 4, Musvit 2, Sortmejse 2, Blåmejse 2, Broget Fluesnapper 1 han,  Gærdesmutte 2, Bogfinke 4, Lille Gråsisken 1 (MWH)

Grønhoved, Langør: Mørkbuget Knortegås 75 (MWH)

Kirkebugten, Langør: Ederfugl 5 AD hunner + 10 ællinger (MWH)

Ballen: Ringdrossel 2 (EJH, ISt)


08.05.2017
Mårup Skov: Skovsneppe 1 AD m. 4 små unger i vejkanten (Leif og Grethe Rasmussen, Bisgård Mark)

Østerby: Vendehals 1 (Lene og Arne Nyholm, Østerby)

Lushage: Rødrygget Tornskade 1 han (EJH, ISt)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Landsvale 2, Rødstjert 1, Solsort 1, Gærdesanger 1 SY, Blåmejse 1 YF, Gråkrage 1, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY (BS)

Vesborg: Rørhøg 3, Munk 2, Tornirisk 1 (IS)

Lushavn: Gravand 2, Hvidklire 2, Splitterne 1, Huldue 1, Hvid Vipstjert 3, Stenpikker 5, Bynkefugl 7, Munk 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 3, Tornirisk 4, Gulspurv 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Vendehals 1, Rødstjert 4, Sangdrossel 1 SY + 4 R, Solsort 3, Munk 1, SY, Grå Fluesnapper 1 (MWH)


07.05.2017
Langemark: Trane 2 N kl. 15:15 (BN)

Østermarken, Nordby: Trane 1 N (RJ)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4+ unger, Lille Lappedykker 2, Grågås 65, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Spurvehøg 1, Rød Glente 1, Blå Kærhøg 1, Sortrygget Hvid Vipstjert 1, Munk 2, Rødstjert 1, Ravn 3, Stær 16 (CBr)
 
Issehoved: Knopsvane 3, Grågås 2, Musvåge 1 N, Strandskade 1, Ringdue 2, Gøg 1, Sanglærke 1, Landsvale 2, Engpiber 30+, Hvid Vipstjert 2, Nordlig Gul Vipstjert 20+
, Rødhals 1, Rødstjert 4, Stenpikker 4, Bynkefugl 1, Solsort 3, Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 2, Løvsanger 3, Gransanger 4, Stær 2, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Tornirisk 2, Gulspurv 4 (EJH, MWH)

Kragemosen: Rørhøg 1 han, Nordlig Gul Vipstjert 3 (EJH)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 2 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Gøg 1, Landsvale 2, Rødstjert 1, Solsort 2, Munk 1 SY, Løvsanger 2, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Blåmejse 1 YF, Broget Fluesnapper 1,  Skovspurv 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Rådyr 3 (BS)

Skodshøj, Langør: Engpiber 1, Gærdesanger 2, Tornirisk 1 (IP) 06.05.2017
Bosserne: (Observationer og tællinger fra båd i forbindelse med udlægning af bøjer rundt om sælreservatet)

Sandløber 24, Sortgrå Ryle 32, Stenvender 8, Sildemåge 3, Svartbag 15+,
Gråsæl 18 (JKJ, PB, MWH)

Vejrø: Gravand 12, Havørn 1 2-3K, Rørhøg 2, Vibe 2, Tejst 3, Digesvale 20+, Stær 4 (JKJ, PB, MWH)

Yderste Holm: Bramgås 1200 R (JKJ, PB, MWH)

Toftebjerg: Gøg 1 (ML)

Grusgraven: Gråstrubet Lappedykker 2, Blishøne 3 (IS)

Langør: Fiskehejre 1, Engpiber 2, Tornirisk 2 (IS)

Møgelskår: Gærdesanger 1, Gulspurv 1, Bomlærke 1 (IP)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Gærdesanger 2, Løvsanger 2, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 1 hun (IP)

Ballen: Gul Vipstjert 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Stær 4 (EJH, ISt)

Østerløkken: Ringdue 4, Munk 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Bogfinke 4, Gulspurv 1 (MWH)


05.05.2017
Skovfogedhuset/Fårefolden: Rødhals 1, Sangdrossel 1 SY, Solsort 2, Munk 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Musvit 1, Gærdesmutte 2, Bogfinke 2 (MWH)

Østerhede: Rørhøg 1 hun, Tårnfalk 1, Sanglærke 2, Engpiber 3 (MWH)

Lushavn: Gravand 2, Ederfugl 2 m. ællinger, Tornirisk 1 (IS)

Langør: Grågås 33, Havterne 1, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Stær 2 (MWH)

Sælvigbugten: Lille Kobbersneppe 2, Splitterne 11 (MWH)

Alstrup: Rørhøg 2 - han og hun, Stær 4 (MWH)


04.05.2017
Besser Rev: Rødben 2, Hvidklire 10, Rørspurv 2 (EJH, JP, TVH)

Barnekold: Grågås 13, Mørkbuget Knortegås 404, Gravand 7, Gråand 4, Spidsand 2, Rørhøg 1 han, Tårnfalk 1 han, Strandskade 4, Hjejle 240, Rødben 1, Havterne 4, Hvid Vipstjert 1, Stær 1 (MWH)

Besser Made: Hvidklire 1, Landsvale 3, Gransanger 1, Bomlærke 1 (MWH)

Pillemark (have): Gråand 4 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Rødstjert 2, Solsort 2, Gransanger 1, Musvit 1, Blåmejse 1 YF, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY (BS)

Østerløkken (have): Ringdue 2, Hvid Vipstjert 2, Solsort 2 m. udfløjne unger, Rødhals 1, Munk 2, Gærdesanger 2, Gransanger 2, Musvit 2, Gråkrage 2, Bogfinke 2, Gulspurv 1 SY (MWH)03.05.2017
Sælvig: Gøg 1, Broget Fluesnapper 1 (CBr)

Brattingsborg Skov: Ringdue 3, Gøg 1, Hvid Vipstjert 2, Rødstjert 1, Sangdrossel 2, Solsort 3, Munk 2, Gransanger 2, Musvit 2, Ravn 1, Stær 1, Gråspurv 1, Bogfinke 7 (MWH)

Lushage: Gravand 3, Ederfugl 15, Stor Præstekrave 2, Trane 3 N, Landsvale 3, Munk  1, Gærdesanger 3, Gransanger 3, Grønirisk 1, Dompap 2, Marsvin 1 (EJH, JP, TVH, MWH)

Pillemark (have): Grågås 4 OF, Gråand 1 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Landsvale 3, Rødstjert 1, Solsort 4, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Gulspurv 1 (BS)


02.05.2017
Barnekold: Knopsvane 1, Grågås 75, Gravand 24, Gråand 8, Spidsand 2, Havørn 1 AD N, Dværgfalk 1 R/N, Strandskade 5, Hjejle 78, Vibe 2, Alm. Ryle 175, Rødben 2, Hvidklire 3, Lille Kobbersneppe 47, Storspove 1, Havterne 174, Landsvale 4, Bysvale 7, Munk 1, Løvsanger 2, Gransanger 2 (EJH, JP, TVH, MWH)

Kåsen: Skeand 2 (SH, MWH)

Pillemark (have): Grågås 1 OF, Gråand 2 OF, Stormmåge 1OF, Ringdue 2, Landsvale 2, Rødstjert 2, Solsort 2, Munk 1, Gærdesanger 1, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 3, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2, Rødhals 1, Rødstjert 2, Munk 2, Gærdesanger 1, Gransanger 2 (MWH)

Ballen: Rørhøg 1 han, Spurvehøg 1, Landsvale 2, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 1, Stillits 3  (EJH, JP, TVH)

Grusgraven: Gråand 4, Troldand 7, Blishøne 3, Landsvale 3, Løvsanger 2, Gråsisken 4 (IP)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Løvsanger 2, Gransanger 1 (IP)

Langørevejen: Gærdesanger 2 (IP)

Sværm: Gravand 6, Lille Kobbersneppe 4, Storspove 2 (IP)

Nordby, Østermarken: Rødstjert 2 - han og hun, Munk 3 - 1 han og 2 hunner (RJ)

Brattingsborg: Bomlærke 1 SY (IS) 01.05.2017
Sælvigbugten: Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Lille Kobbersneppe 18, Splitterne 15 (MWH)

Toftebjerg: Havørn 2 AD (PB)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Havørn 1 2-3K, Ringdue 2, Jernspurv 1, Rødhals 1, Sangdrossel 2, Solsort 3, Munk 5, Løvsanger 2, Gransanger 3, Musvit 2, Sortmejse 1, Bogfinke 2, Dompap 1 (MWH)

Pillemark (have): Gråand 1 OF, Ringdue 2, Landsvale 2, Rødstjert 1, Solsort 3, Løvsanger 1, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gulspurv 1 (BS)

Issehoved: Ringdue 2, Landsvale 4, Rødstjert 1, Bynkefugl 1 (EJH, TVH, JP)

Fjordvejen: Trane 1 N kl. 12:30 (EG)


April 2017
30.04.2017
Nordsamsø: Rødstjert 1, Sangdrossel 5, Gærdesanger 1, Løvsanger 3, Gransanger 1, Dompap 2, Gulspurv 3, Bomlærke 1 (CBr, MWH)

Issehoved: Grågås 4 OF, Gravand 2, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Strandskade 1, Stor Præstekrave 2, Ringdue 2 R + 11 N, Huldue 1, Landsvale 12, Engpiber 15 R, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1, Rødhals 8, Rødstjert 3, Stenpikker 3, Sangdrossel 2, Solsort 4, Munk 1, Gærdesanger 2, Løvsanger 5, Gransanger 3, Gærdesmutte 1, Allike 1, Ravn 2, Sortkrage 2, Bogfinke 24 T, Kvækerfinke 4 R/T, Tornirisk 4, Gulspurv 4 (CBr, MWH)

Vandstedet: Tejst 10, Digesvale 12 (CBr, MWH)

Langør: Havørn 1 (KP)

Bisgård Mark: Vendehals 1 (FR)

Alstrup: Hvid Stork 4 OF (ML)

Pillemark (have): Grågås 2 OF, Gråand 1 OF, Fasan 1, Ringdue 3, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Rødstjert 2, Solsort 2, Munk 2, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1 SY, Skovspurv 3, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Landsvale 4, Rødstjert 2, Rødhals 1, Løvsanger 1, Gransanger 2 (IP)

Fjordvejen: Stær 2 YF, Broget Fluesnapper 1 han (IP)

Sværm: Mudderklire 3 (IP)

Østerløkken: Hvid vipstjert 2, Rødhals 1, Solsort 4, Munk 2, Løvsanger 1, Gransanger 2, Musvit 2, Broget Fluesnapper 1 han, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Gulspurv 1 (MWH)  
29.04.2017
Sælvig: Landsvale 4, Gærdesanger 1, Bynkefugl 1, Broget Fluesnapper 3, Munk 3, Løvsanger 3, Gransanger 4 (CBr)

Barnekold: Grågås 4, Bramgås 23, Mørkbuget Knortegås 110, Gravand 7, Gråand 8, Pibeand 2, Spidsand 2, Krikand 4, Fiskehejre 2, Skestork 2, Rørhøg 1 han, Spurvehøg 1, Strandskade 4, Klyde 2, Vibe 2, Hjejle 214, Rødben 7, Hvidklire 8, Lille Kobbersneppe 5, Storspove 2, Havterne 40, Sanglærke 1, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 2, Engpiber 1, Rødstjert 1 (CBr, MWH)

Besser Made:  Rørhøg 1 han, Landsvale 8, Gransanger 2, Gærdesmutte 1, Bomlærke 2 (MWH)

Hjortholm: Bramgås 1500+ N (MWH)

Brattingsborg: Havørn 1, Rødstjert 1, Løvsanger 3, Broget Fluesnapper 2, Stillits 5 (IS)

Pillemark (have): Fasan 1, Grågås 2 OF, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Munk 1 SY, Gransanger 1, SY, Musvit 1, Blåmejse 2, Gråkrage 2, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)

Østerløkken: Rødhals 1, Rødstjert 1, Sangdrossel 1, Solsort 2 YF, Munk 1, Gransanger 2 (MWH)


28.04.2017
Skovfogedhus/Fårefolden: Ringdue 2, Stor Flagspætte 2, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 2, Sangdrossel 3, Solsort 2, Munk 2, Løvsanger 3, Gransanger 4, Musvit 2, Gærdesmutte 3, Broget Fluesnapper 4, Skovskade 1, Bogfinke 4, Stilluts 3 (MWH)

Pillemark (have): Gråand 1 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Blåmejse 1, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Solsort 4 YF, Munk 2, Gransanger 2, Gulspurv 1 SY (MWH)


27.04.2017
Issehoved: Musvåge 1 N, Spurvehøg 1 N, Tårnfalk 1 N, Strandskade 1, Stor Præstekrave 2, Sanglærke 1, Hvid Vipstjert 2, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Solsort 1, Munk 2, Gransanger 3, Gærdesmutte 1, Bogfinke 8 N, Tornirisk 4, Grønirisk 1 (MWH)

Kragemosen: Knopsvane 2, Grågås 50 + 8-10 par YF, Gråand 4, Krikand 2, Gråstrubet Lappedykker 3, Lille Lappedykker 2, Rørhøg 2 han og hun, Ringdue 4,  Sanglærke 2, Landsvale 20+, Bysvale 2, Digesvale 1, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 2, Skægmejse 7, Rørspurv 4 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 2, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 2, Rødstjert 2, Solsort 2, Munk 1, Gransanger 1 SY, Musvit 2, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Langemark: Ringdrossel 1 (AG)

Alstrup: Landsvale 2, Rødstjert 1 (FC, MWH)

Brattingsborg: Havørn 1, Landsvale 2, Rødstjert 1, Stillits 2, Gulspurv 1 (IS)  

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2, Rødhals 1, Munk 1, Gransanger 2, Broget Fluesnapper 1 (MWH)

Besser: Stor Flagspætte 2 v/redetræ (KH)

Sælvig: Svaleklire 1, Rørhøg 1, Blå Kærhøg 1, Landsvale 1, Munk 2 (CBr)


26.04.2017
Sælvig: Svaleklire 3, Sangdrossel 5, Ringdrossel 1, Ravn 1 (CBr)

Ballen: Ringdrossel 1 (HN, MWH)

Lushavn: Skovpiber 1, Rødhals 2, Rødstjert 1, Bogfinke 4, Gulspurv 12 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2 OF, Ringdue 35 R + 4 SY, Huldue 5 SY + 2 (4 - 5 par), Stor Flagspætte 8, Sangdrossel 7 R + 2 SY, Solsort 13, Munk 1, Løvsanger 1, Gransanger 4, Musvit 4, Blåmejse 2, Gærdesmutte 4, Ravn 2 - 1 på reden, Bogfinke 13, Grønirisk 1 (MWH)

Brattingsborg/Østenlands: Knopsvane 2, Grågås 22, Gravand 2, Blishøne 2, Blå Kærhøg 1, Skovpiber 1, Munk 1, Skovskade 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Hvid Vipstjert 2, Sangdrossel 1 (IS)

Pillemark (have): Grågås 2 OF, Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 1, Solsort 1, Munk 1, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Gråkrage 2 OF, Grønirisk 1 (BS)


25.04.2017
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 2, Lille Lappedykker 1, Knopsvane 1, Grågås 8,  Blishøne 6, Strandskade 1, Rørhøg 1, Sanglærke 1, Hvid Vipstjert 2, Sjagger 1, Ringdrossel 2, Sangdrossel 1, Munk 1, Løvsanger 1, Gransanger 2, Stær 12, Skovspurv 4,  Bogfinke 2, Grønirisk 2, Gulspurv 2 (CBr) 

Hjortholm: Grågås 45 OF, Bramgås 75, Gravand 17, Ederfugl 200+, Landsvale 1 (PB, MWH)

Karlskold: Fiskehejre 4 par, Råge 25 - 30 par (PB, MWH)

Yderste Holm: Grågås 4 par med gæslinger, Bramgås 1300+, Spidsand 6, Pibeand 4, Rørhøg 1 han, Strandskade 16, Vibe 2, Klyde 30, Splitterne 4 (PB, MWH)

Østerby: Ringdrossel 2 (M. Garde)

Ballen: Ringdrossel 1 (H. Navntoft)


24.04.2017
Barnekold: Mørkbuget Knortegås 15, Krikand 2, Strandskade 2, Klyde 8, Hjejle 3, Alm. Ryle 13, Rødben 2, Lille Kobbersneppe 95, Storspove 4, Splitterne 2, Havterne 35 (MWH)

Eskeholm: Bramgås 87, Lille Kobbersneppe 38, Havterne 56 (MWH)

Besser Made: Troldand 5, Bomlærke 2, Gransanger 1 (MWH)

Tranemosen: Grågås 8, Gråand 4, Krikand 15, Troldand 16, Skarv 1, Gråstrubet Lappedykker 2, Blishøne 4, Rørhøg 2, Strandskade 4, Landsvale 40+, Bysvale 1 (MWH) 

Nordby: Havørn 1 kl. 17:30 (CW)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Solsort 1, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Blåmejse 1, Skovspurv 2, Grønirisk 1 (BS)

Sælvig: Svaleklire 2, Rørhøg 2, Spurvehøg 2 (CBr)


23.04.2017
Golfbanen: Grågås 4 - 5 par + 14, Gråand 4, Gråstrubet Lappedykker 2 par, Rørhøg 2 - han og hun i territorialflugt over mosen lige syd for golfbanen, Blishøne 8, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 1, Gransanger 1 (MWH)

Pillemark (have): Grågås 2 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 1, Solsort 2, Munk 1, Løvsanger 1, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 2, Skovspurv 2, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Gulspurv 1 (BS)

Langør: Gravand 1, Fiskehejre 2, Tårnfalk 1, Stor Præstekrave 1, Lille Kobbersneppe 3 (IS)

Tranemosen: Knopsvane 2, Grågås 20, Gravand 2, Gråand 2, Troldand 2, Taffeland 2, Skarv 2, Rørhøg 2, Musvåge 2, Blishøne 8, Ringdue 3, Sanglærke 1, Musvit 2, Blåmejse 2 (AWV)

Ørby: Havørn 1 AD OF (IS)22.04.2017
Skovfogedhuset/Fårefolden: Musvåge 1 N, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 2, Stor Flagspætte1, Engpiber 15 R, Rødhals 3, Rødstjert 1 han, Sangdrossel 1 SY, Solsort 2, Gransanger 4, Løvsanger 2, Musvit 4, Sortmejse 2, Blåmejse 4, Gærdesmutte 2, Bogfinke 4, Stillits 2 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Gråand 2 OF,  Stormmåge 2 OF, Ringdue 1, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 2, Solsort 3, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Stær 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)

Fogedmarken: Rødstjert 1 han (BJ)

Lushavn: Havørn 1 (IS) 

Langør: Vibe 1, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 1 (MWH)


21.04.2017
Barnekold: Grågås 13, Mørkbuget Knortegås 258, Gravand 25, Gråand 10, Spidsand 2, Pibeand 14, Krikand 4, Fiskehejre 1, Strandskade 4, Klyde 4, Hjejle 90, Vibe 2, Rødben 8, Hvidklire 1, Stor Kobbersneppe 1, Lille Kobbersneppe 14, Storspove 15, Havterne 49,  Engpiber 2, Hvid Vipstjert 3, Gransanger 1 (EJH, MWH)

Besser Made: Bomlærke 2 (MWH)

Pillemark (have): Gråand 1 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Gransanger 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Skovspurv 2, Grønirisk 1 (BS)

Ørby: Husskade 2 (IS)


20.04.2017
Østerløkken: Trane 2 N kl. 13:45 (MWH)

Nordby: Hærfugl 1 (Conni Waldstrøm, Nordby)

Issehoved: Ederfugl 13 N, Sortand 28, Fløjlsand 5, Toppet Skallesluger 2, Skarv 35, Musvåge 1, Rørhøg 1 hun, Tårnfalk 1 N, Stor Præstekrave 3, Sandløber 11, Sølvmåge 12, Svartbag 3, Splitterne 2, Ringdue 13 TF, Sanglærke 1, Engpiber 12 TF, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 1, Vindrossel 3, Gransanger 3, Musvit 2, Råge 4, Gråkrage 3, Bogfinke 26 T, Grønirisk 35 N, Grønsisken 15 N, Gulspurv 1 (EJH, ISt, MWH)

Brattingsborg Skov: Rødhals 1, Sangdrossel 1, Træløber 1 (IS)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 2 OF, Ringdue 4, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 1, Musvit 1 SY, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 4 OF, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS) 19.04.2017
Brattingsborg Skov: Ringdue 5 SY, Huldue 3 SY, Stor Flagspætte 4, Sangdrossel 5, Solsort 8, Gransanger 2, Musvit 3, Gærdesmutte 2, Ravn 1, Bogfinke 10, Gulspurv 2 (EJH, ISt, MWH)

Lushavn: Toppet Skallesluger 22, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Hvid Vipstjert 1 (EJH, ISt, MWH)

Pillemark (have): Gråand 2 OF, Stormmåge 2 OF, Tyrkerdue 1 SY, Ringdue 2, Stor Flagspætte 2,  Solsort 2, Gransanger 1, Musvit 1, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Gråkrage 2 OF, Stær 4, Skovspurv 1, Grønirisk 1 SY (BS)

Lushage - Lushavn: Gravand 3, Fiskehejre 3 (IS)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2, Munk 1, Gransanger 1, Gærdesmutte 1 (MWH) 18.04.2017
Sælvig: Grågås 4 (2 gæslinger), Gråstrubet Lappedykker 4, Knopsvane 2, Fiskehejre 1, Gråand 4, Dværgfalk 1, Svaleklire 1, Ringdue 10, Sanglærke 1, Hvid Vipstjert 1, Solsort 4, Munk 1, Gransanger 2, Musvit 2, Blåmejse 1, Ravn 1, Allike 10, Stær 11 (CBr)

Besser Made: Skeand 2, Lille Lappedykker 2, Rørhøg 2, Sildemåge 4, Gransanger 2, Bomlærke 1 (MWH)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 98, Ederfugl 200+ (MWH)

Mejlesholm: Bramgås 400+, Mørkbuget Knortegås 40, Vandrefalk 1 (PB)

Barnekold: Mørkbuget Knortegås 1, Gravand 21, Gråand 12, Skeand 2, Pibeand 4, Krikand 15, Rørhøg 1 han, Strandskade 4, Klyde 2, Hjejle 72, Rødben 10, Storspove 7, Splitterne 1, Havterne 18, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 7, Jernspurv 1, Blåmejse 2, Tornirisk 3 (DMA, EJH, MWH)

Besser: Stor Flagspætte 1 han - redebyggende (KH, LH, MWH)

Pillemark (have): Ringdue 1, Tyrkerdue 1 SY, Sangdrossel 3, Solsort 3, Munk 1 SY, Gransanger 1, Gærdesmutte 1, 2, Gråkrage 3 OF, Bogfinke 1, Grønirisk 1 SY (BS)

Brattingsborg: Havørn 1 2K OF (IS)


  
17.04.2017
Pilemosen: Gravand 2, Knarand 1, Krikand 3, Taffeland 2, Gråstrubet Lappedykker 5, Lille Lappedykker 1, Rørhøg 3, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Rødben 1, Dobbeltbekkasin 2, Landsvale 1, Gærdesmutte 3, Ravn 1, Rørspurv 3 (DMA, EJH, MWH)

Vadstrupgård:  Havørn 1 3K OF, Sjagger 250, Gransanger 3, Blåmejse 1, Gærdesmutte 2, Træløber 1, Stillits 2 (DMA, EJH, MWH)

Skovfogedhus/Fårefolden: Grågås 8 R, Gravand 2, Gråand 8 OF, Rørhøg 3 OF, Strandskade 2, Storspove 1, Svaleklire 1, Dobbeltbekkasin 1, Splitterne 2, Ringdue 4, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 1, Engpiber 90+ T, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 4, Rødhals 8, Solsort 9, Ringdrossel 3, Sangdrossel 1, Munk 2, Gransanger 8, Musvit 3, Sortmejse 1, Blåmejse 3, Gærdesmutte 2, Stær 2, Bogfinke 150+ T, Grønirisk 4, Grønsisken 3, Gråsisken 1, Stillits 2, Tornirisk 1, Gulspurv 1 (DMA, MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 3 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 4, Gransanger 1 SY,  Gærdesmutte 1, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 1 SY, Skovspurv 2, Grønirisk 2 (BS)   

Brattingsborg/Østenlands: Knopsvane 1, Grågås 3, Gråand 3, Krikand 1, Troldand 1, Lille Lappedykker 2, Strandskade 2, Jernspurv 1, Gransanger 2, Gærdesmutte 1 (IS)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2, Munk 1, Gransanger 1 (MWH)16.04.2017
Barnekold: Knopsvane 2, Mørkbuget Knortegås 54, Gravand 65, Gråand 12, Pibeand 4, Krikand 11, Toppet Skallesluger 8, Strandskade 4, Klyde 4, Hjejle 62, Vibe 2, Rødben 9, Lille Kobbersneppe 3, Storspove 24, Havterne 21 (DMA, MWH)

Permelille/Falkecenter: Rød Glente 2, Musvåge 1 (MWH)

Nørreskifte: Ringdrossel 1 (LD)

Hårmark Mark: Skovhornugle 2 (AM, HS, MWH)

Pilemosen: Knopsvane 2, Grågås 100+, Gråand 6, Krikand 9, Fiskehejre 1, Rørhøg 2, Musvåge 1, Gråstrubet Lappedykker 3, Blishøne 2, Grønbenet Rørhøne 1, Dobbeltbekkasin 1, Sanglærke 2, Husskade 1, Rørspurv 2 (GK)

Skovfogedhuset/Fårefolden:  Grågås 4, Svaleklire 1, Mosehornugle 1, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 2, Engpiber 25, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 3, Rødhals 6, Solsort 2, Sangdrossel 1, Munk 2 hun, Gransanger 14, Sortmejse 2, Musvit 3, Lille Korsnæb 5 (DMA)

Pillemark (have): Grågås 2 OF, Fasan 1, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 2 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 4, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 2 OF, Skovspurv 2, Grønirisk 2 (BS)

Østerløkken: Stor Flagspætte 2, Hvid Vipstjert 2 (redebyggende), Gransanger 1 SY, Bomlærke 1 SY (MWH)

Besser: Stor Flagspætte 1 (redebyggende) (KH)

Mårup Havn: Skarv 1, Sølvmåge 3, Splitterne 4 (KDC)15.04.2017
Ballen: Gråand 2, Fiskehejre 1, Strandskade 2, Blishøne 1, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1, Sangdrossel 1 SY, Solsort 1 SY, Stær 30, Bogfinke 10, Kvækerfinke 8, Grønirisk 8, Tornirisk 1, Gulspurv 1 (EJH)

Strandskoven: Fiskehejre 1, Stor Præstekrave 2, Gærdesmutte 1, Allike 1, Bogfinke 1 (DMA)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 SY, Solsort 1, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Stær 2, Bogfinke 1 SY (BS)

Lushavn: Knopsvane 1, Toppet Skallesluger 2, Ederfugl 3, Havørn 1 AD, Musvit 2 (IS) 

Østerløkken: Gransanger 1, Bomlærke 1 (MWH)

Hellemosevej: Gråstrubet Lappedykker 2 (ALE)


14.04.2017
Skovfogedhuset/Fårefolden: Fiskeørn 1 N, Spurvehøg 1, Dværgfalk 1 N, Tårnfalk 1, Ringdue 14, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 3, Engpiber 60 N, Jernspurv 1, Rødhals 8, Sangdrossel 2, Solsort 7, Gransanger 9, Musvit 20, Sortmejse 9, Blåmejse 10, Gærdesmutte 4, Allike 17 T, Bogfinke 7, Grønirisk 2, Grønsisken 5, Gråsisken 2, Tornirisk 1, Stillits 16, Dompap 2, Gulspurv 2 (DMA, PW, MWH)

Kragemosen: Grågås 25, Gråand 5, Atlingand 3, Gråstrubet Lappedykker 2, Lille Lappedykker 1, Rørhøg 2, Blishøne 7, Landsvale 1, Engpiber 2, Gråkrage 7, Bogfinke 1, Gulspurv 1. På havet:  Ederfugl 15, Fløjlsand 1, Toppet Skallesluger 2, Gråstrubet Lappedykker 1, Skarv 5, Sølvmåge 3 (KDC)

Pillemark (have): Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 SY, Solsort 3, Gransanger 1 SY, Musvit 2, Musvit 2, Gråkrage 2, Skovspurv 2, Bogfinke 1 SY (BS)   


Lushage - Lushavn: Grågås 7,  Fiskehejre 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 1, Engpiber 2, Rørspurv 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Blishøne 2, Træløber 2, Gulspurv 1 (IS)

Brattingsborg: Rørhøg 3 (IS)


13.04.2017
Issehoved: Grågås 2, Gravand 1, Ederfugl 21 NØ, Musvåge 1, Spurvehøg 4, Dværgfalk 1 T, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Storspove 7 R, Ringdue 45, Sanglærke 2 T,  Engpiber 7 T, Hvid Vipstjert 4, Sangdrossel 2, Ringdrossel 1, Gransanger 4, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Bogfinke 30, Kvækerfinke 2, Grønsisken 5, Tornirisk 12, Lille Korsnæb 12, Gulspurv 3 (DMA, CBr, PW, STE, MWH)

Barnekold: Grågås 12, Mørkbuget Knortegås 380, Gravand 18, Gråand 12, Havørn 1 2K kl. 11:30 + Havørn 1 AD kl. 16:40, Spurvehøg 1, Strandskade 4, Vibe 7, Hjejle 80, Rødben 8, Storspove 3, Hvid Vipstjert 2, Gransanger 1, Gærdesmutte 1, Gulspurv 1 (PW)

Kragemosen: Rørhøg 2 han + 1 hun, Gråstrubet Lappedykker 3, Lille Lappedykker 2, Grågås 40, Krikand 2, Ederfugl 50 (havet), Gråand 12, Blishøne 10, Vibe 2, Stor Præstekrave 2, Sanglærke 4, Engpiber 8, Hvid Vipstjert 10, Gransanger 5, Skægmejse 2, Husskade 2, Skovskade 2, Rørspurv 6 (LB, STE)

Skovfogedhuset: Stor Flagspætte 1, Rødhals 5, Sangdrossel 1, Misteldrossel 1 N, Gransanger 12, Musvit 4, Sortmejse 3, Sydlig Halemejse 1, Gærdesmutte 3, Bogfinke 5, Grønirisk 1, Gråsisken 5, Stillits 2 (DMA)  12.04.2017
Besser: Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Stær 8 (PW, MWH)

Langør/Lillehavet: Vibe 2, Rødben 4, Storspove 1, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 2, Stillits 1 (PW, MWH)

Kragemosen: Knopsvane 2, Grågås 10 - 12 par, Gråand 8, Krikand 4, Gråstrubet Lappedykker 3 - 4 par, Lille Lappedykker 2 par, Rørhøg 2, Blishøne 2, Vandrikse 1, Vibe 2, Dobbeltbekkasin 4, Ringdue 9, Sanglærke 3, Landsvale 3 N, Engpiber 8, Hvid Vipstjert 5, Gransanger 1, Tornirisk 2, Gulspurv 3, Rørspurv 1 (PW, MWH)

Nørreskifte: Ringdrossel 1 han (LD)

Brattingsborg: Fiskehejre 1, Havørn 1 AD, Rørhøg 1 hun, Spurvehøg 1, Gråkrage 13, Stillits 6 (IS)

Barnekold: Grågås 17, Mørkbuget Knortegås 282, Gravand 25, Gråand 4, Pibeand 8, Krikand 4, Strandskade 4, Vibe 6, Hjejle 120, Rødben 10, Storspove 60, Hvid Vipstjert 6, Gransanger 2, Gulspurv 2 (PW)


11.04.2017
Barnekold: Grågås 8, Mørkbuget Knortegås 575, Gravand 12, Gråand 8, Pibeand 22, Krikand 16, Fiskehejre 1, Strandskade 10, Vibe 8, Alm. Ryle 10, Rødben 7, Lille Kobbersneppe 12, Storspove 150, Tårnfalk 1, Splitterne 2 (STE, MWH)

Bolbro Sand: Spurvehøg 1, Splitterne 2, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 2 (STE, MWH) 

Lushage: Korttået Træløber 1 SY (PAN)

Brattingsborg Skov: Havørn 1 AD OF, Korttået Træløber 1 SY, Ravn 1 v/reden (PAN)

Brattingsborg Skov: Skovhornugle 1 (IS)

Lushavn: Havørn 2 AD - OF, videre mod SV mod Endelave? (IS)

Issehoved: Skarv 25, Rørhøg 2, Spurvehøg 2, Ringdue 14, Sanglærke 2, Rødhals 1, Gransanger 1, Musvit 1, Gråkrage 4, Bogfinke 1 (KDC)


10.04.2017
Issehoved: Grågås 3, Ederfugl 52 Ø, Sortand 8 R, Toppet Skallesluger 4, Rørhøg 1 han, Musvåge 2, Spurvehøg 8, Tårnfalk 1, Stor Præstekrave 3, Sandløber 2, Ringdue 13 TF, Sanglærke 2, Engpiber 34, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 1, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Sjagger 75 TF, Ringdrossel 3 R, Gransanger 2, Musvit 2, Gærdesmutte 1, Husskade 1, Råge 5 TF, Gråkrage 4, Sortkrage 2, Bogfinke 30 T, Kvækerfinke 1, Grønirisk 8, Grønsisken 2, Gråsisken 2, Stillits 2, Gulspurv 2 (PAN, MWH)

Lushavn: Havørn 1 AD, Strandskade 2, Ringdrossel 2 (IS)  

Brattingsborg Skov: Grågås 7, Troldand 9, Gærdesmutte 3 (IS)

Fogedmarken/Rosenvej: Kernebider 10 (AVW)

Issehoved: Ederfugl 15 R, Skarv 6 R, Rørhøg 1, Svartbag, Sølvmåge 2, Splitterne 1, Sanglærke 2, Rødhals 1, Gransanger 2, Musvit 1, Gråkrage 2 (KDC)

Kragemosen: Knopsvane 2, Grågås 40, Gråand 4, Rørhøg 1, Gråstrubet Lappedykker 3, Blishøne 5, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 1 (KDC)

Mårup Østerstrand: Havterne 2 N (LB, STE)  
 
09.04.2017
Issehoved: Knopsvane 3 R, Grågås 1, Gråand 2, Ederfugl 148 Ø, Fløjlsand 2, Toppet Skallesluger 1, Skarv 65 R, Fiskehejre 1, Havørn 1 AD N, Fiskeørn 3 N Rød Glente 3 N, Blå Kærhøg 1 han N, Rørhøg 5 N, Musvåge 19 N, Spurvehøg 2 N, Tårnfalk 1 N, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Storspove 3, Svartbag 1, Sølvmåge 3, Fasan 1, Ringdue 91 N, Sanglærke 3, Landsvale 1 N, Digesvale 1 N, Engpiber 15, Hvid Vipstjert 3, Jernspurv 2, Rødhals 3, Stenpikker 1, Misteldrossel 7, Sjagger 11, Sangdrossel 5, Vindrossel 1, Solsort 2, Gransanger 5, Musvit 3, Gærdesmutte 1, Husskade 2, Gråkrage 8, Sortkrage 3, Allike 14, Stær 9, Bogfinke 45 N, Kvækerfinke 2, Grønirisk 8 T, Grønsisken 5 T, Gråsisken 3 T, Tornirisk 14, Stillits 2, Dompap 1, Gulspurv 4 (LB, STE, CBr, PAN, HHA, MWH) 

Østerhede: Havørn 1 JUV (LB, STE), Musvåge 2 N, Stor Præstekrave 2, Sanglærke 8, Engpiber 12, Tornirisk 12, Stillits (PAN)

Pillemark (have): Grågås 3 OF, Stormmåge 1 OF,  Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Musvit 1, Stær 4, Bogfinke 1, Grønirisk 2 (BS)


08.04.2017
Kragemosen: Knopsvane 2, Grågås 10 - 12 YP + 40 R, Gråand 8, Skeand 2, Krikand 5, Atlingand 1, Havørn 1 AD S, Rørhøg 3, Gråstrubet Lappedykker 3, Blishøne 3, Strandskade 2 OF, Vibe 2, Dobbeltbekkasin 7, Sanglærke 2, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 4, Gransanger 2, Skægmejse 1, Stillits 2, Gulspurv 1, Rørspurv 1 (HHA, MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 3 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 2 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 1, Gransanger 1 SY, Musvit 2, Grønirisk 1 (BS)


07.04.2017
Lilleholm: Gravand 2, Krikand 8 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Rødhals 1, Solsort 2, Gransanger 3, Musvit 3, Blåmejse 1, Gærdesmutte 3, Dompap 1 (MWH)

Lushavn: Havørn 1 (IS)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 10 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Stær 2Stær 2, Bogfinke 1 (BS)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 SY,  Gransanger 1 SY, Musvit 2 SY, Bogfinke 1 SY (MWH)06.04.2017
Brattingsborg Skov: Grågås 4 OF, Havørn 1, Musvåge 1, Fasan 4, Ringdue 22, Huldue 3, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 8, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 2, Rødhals 4, Vindrossel 3, Sangdrossel 12, Sjagger 120, Solsort 5, Gransanger 5, Musvit 2, Blåmejse 1, Gærdesmutte 4, Skovskade 1, Ravn 1, Allike 3, Stær 16, Bogfinke 10, Grønirisk 3, Dompap 2, Gulspurv 1 (HHA, MWH)

Fogedmarken: Skovsneppe 1 (AVW)

Havvejen: Løvsanger 1, Fuglekonge 2, Gærdesmutte 2, Dompap 2 (KS)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 3 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Solsort 3, Gransanger 1 SY, Musvit 2, Stær 1, Skovspurv 3, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gulspurv 1 SY (BS) 


05.04.2017
Barnekold: Grågås 4, Bramgås 24 OF, Gravand 25, Gråand 4, Pibeand 3, Krikand 8, Strandskade 8, Klyde 6, Vibe 2, Alm. Ryle 175, Rødben 7, Lille Kobbersneppe 115, Storspove 7, Splitterne 2, Hvid Vipstjert 24, Stær 40, Tornirisk 4 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 2 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1 SY, Solsort 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 2 SY, Stær 1, Skovspurv 2, Gulspurv 2 (BS)

Lushage: Grågås 26 (IS)

Lushavn: Stær 52 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 2, Skovskade 2 (IS) 
  04.04.2017
Brattingsborg Skov: Havørn 1 AD OF, Musvåge 2, Ringdue 4 SY, Huldue 2 SY, Stor Flagspætte 7, Hvid Vipstjert 4, Rødhals 7, Sangdrossel 6, Solsort 7, Gransanger 4, Musvit 3, Sortmejse 2, Blåmejse 2, Gærdesmutte 2, Træløber 1, Skovskade 2 (IS), Ravn 3, Gråkrage 3, Bogfinke 11, Grønirisk 3, Dompap 2, Gulspurv 1 (MWH)


Pillemark (have): Stormmåge 1, OF Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 SY, Hvid Vipstjert 1, Sangdrossel 1, Solsort 1, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1 SY, Skovspurv 2, Bogfinke 2 (BS)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2, Gransanger 1 (MWH) 03.04.2017
Sælvig: Stormmåge 40, Hættemåge 6, Splitterne 13, Vibe 1 (CBr)

Kragemosen: Knopsvane 2, Grågås 75 R + 8 - 10 YP, Bramgås 5 SØ, Gråand 4, Skeand 4, Atlingand 2, Rød Glente 1, Rørhøg 3, Gråstrubet Lappedykker 4, Vibe 2, Sanglærke 1, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 1, Gransanger 1, Bogfinke 2 (MWH)

Pillemark (have):   Stormmåge 1 OF, Hættemåge 4 OF, Vibe 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 S, Solsort 2, Musvit 1 SY, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 1 (BS)

Brattingsborg/Vester Kanal: Havørn 1 AD (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 2, Træløber 1, Skovskade 3 (IS)


02.04.2017
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 6, Lille Lappedykker 2, Skarv 2, Knopsvane 4, Grågås 26, Gråand 2, Musvåge 3, Spurvehøg 1, Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Blishøne 8, Strandskade 4, Vibe 5, Sølvmåge 12, Svartbag 2, Ringdue 6, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 2, Hvid Vipstjert 4, Bjergvipstjert 1, Gærdesmutte 2, Solsort 7, Vindrossel 3, Sangdrossel 1, Sjagger 5, Rødhals 1, Halemejse 1, Musvit 5, Blåmejse 3, Ravn 2, Gråkrage 7, Råge 2, Allike 3, Skovskade 3, Stær 28, Gransanger 5, Skovspurv 3, Bogfinke 8, Kvækerfinke 1, Grønsisken 5, Grønirisk 2, Stillits 2, Dompap 1, Gulspurv 2
(CBr, MWH)

Barnekold: Gravand 34, Gråand 14, Pibeand 16, Skeand 1, Krikand 14, Strandskade 8, Klyde 28, Rødben 2, Storspove 3, Sangdrossel 2, Gransanger 1 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Vibe 1 OF, Stormmåge 1 OF, Hættemåge 5 OF, Ringdue 3, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 2 SY, Solsort 3, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Gråkrage 1, Stær 3, Skovspurv 2, Bogfinke 2, Gulspurv 2 (BS)

Selsinggaarde: Stor Flagspætte 1 (BS)

Onsbjerg Vestermark: Hættemåge 35, Gulspurv 1 (BS)

Langemark: Havørn 1 2-3K kl. 13:15, Musvåge 2, Spurvehøg 2 (BN)  01.04.2017
Hårdmark Mark: Skovhornugle 1 SY (AM, HS, MWH)

Sælvig: Vandrefalk 1, Svaleklire 5, Stor Flagspætte 3, Ravn 1, Vindrossel 1, Dompap 1 (CBr)
 
Skovfogedhuset/Fårefolden: Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 1, Rødhals 2 SY + 1 R, Sangdrossel 1 SY + 2 R, Solsort 4, Gransanger 3,  Musvit 3, sortmejse 2, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Lille Gråsisken 1 FU (MWH)

Østerhede: Rød Glente 2, Musvåge 1, Sanglærke 9, Engpiber 5, Stor Tornskade 1 (MWH)

Brattingsborg: Havørn 1 2-3K, Rørhøg 1 han, Musvåge 1, Spurvehøg 1 (IS)

Pillemark (have): Hættemåge 40 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 2 SY, Solsort 1, Gråkrage 1 SY, Bogfinke 1 (BS)

Kongehøjen: Rørhøg 1 han (MWH)

Marts 2017


31.03.2017
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Lille Lappedykker 2, Skarv 2, Knopsvane 4, Grågås 11, Gråand 4, Gravand 2, Musvåge 3, Rørhøg 1, Spurvehøg 1,
Fasan 2, Grønbenet Rørhøne 1, Blishøne 4, Strandskade 2, Vibe 2, Dobbeltbekkasin 1, Hjejle 4, Sølvmåge 12, Hættemåge 6, Ringdue 6, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 2, Engpiber 7, Hvid Vipstjert 4, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Solsort 4, Gransanger 6, Musvit 6, Blåmejse 3, Gråkrage 5, Ravn 1, Stær 20, Skovspurv 4, Bogfinke 24, Grønsisken 1, Grønirisk 5, Gulspurv 3 (CBr)

Issehoved: Grågås 1, Bramgås 17 Ø, Rød Glente 1 N, Musvåge 20 N, Spurvehøg 5, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Sølvmåge 8, Svartbag 2, Ringdue 98 N, Huldue 2 N, Sanglærke 4, Engpiber 15, Hvid Vipstjert 5,  Rødhals 17, Solsort 5, Gransanger 4, Musvit 1, Gærdesmutte 2,  Ravn 1, Skovskade 1, Gråkrage 10, Allike 17, Stær 9 N, Bogfinke 9, Tornirisk 2, Gulspurv 3 (MWH)

Kragemosen: Rørhøg 3 - 2 hun + 1 han (MWH)

Sælvigbugten: Rørhøg 1 han, Strandskade 4, Splitterne 2, Engpiber 2, Gulspurv 3 (MWH)

Pillemark: Hættemåge 100 (BS)

Pillemark (have): Stormmåge 5 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 3, Musvit 3, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Stær 1 SY, Skovspurv 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gulspurv 1 (BS)

Brattingsborg: Sanglærke 3, Hvid Vipstjert 4, Sjagger 26, Gransanger 4, Blåmejse 2, Gulspurv 1 (IS) 


30.03.2017
Sælvig: Rørhøg 2(han), Vindrossel 7, Stær 14 (CBr)
 
Brokold: Mørkbuget Knortegås 154, Gravand 38, Gråand 18, Pibeand 8, Strandskade 8, Hjejle 300, Stor Præstekrave 3, Alm. Ryle 400, Rødben 7, Lille Kobbersneppe 121, Storspove 53 (MWH)

Eskeholm: Bramgås 700 (MWH)

Pillemark (have): Ringdue 1, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 SY, Vindrossel 40 R, Solsort 2, Musvit 1 SY, Gråkrage 2, Stær 4, Skovspurv 2 (BS)

Pillemarkvej: Sanglærke 1 SY (BS)

Selsinggårde: Gulspurv 1 SY (BS)


29.03.2017
Barnekold: Grågås 4, Gravand 14, Gråand 48, Skeand 2, Pibeand 64, Krikand 4, Hvinand 42, Havørn 1, Strandskade 5, Klyde 26, Vibe 2, Rødben 4, Storspove 43,  Hættemåge 1350, Stormmåge 185, Sølvmåge 20, Sildemåge 1, Sanglærke 1 SY (MWH)

Lushavn: Havørn 1 AD, Strandskade 2, Hættemåge 23 T, Rødhals 2 (IS)

Brattingsborg Skov: Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 2, Sangdrossel 25 (IS)

Pillemark (have): Grågås 8 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 1, Blåmejse 1, Skovspurv 4, Bogfinke 1 (BS)

Østerløkken: Bomlærke 2 SY (MWH)28.03.2017
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Hvid Vipstjert 1, Bjergvipstjert 1, Husrødstjert 1, Sangdrossel 2, Gransanger 2, Ravn 1, Stær 2, Rørspurv 1 (CBr, MWH)

Filipsdal: Tårnfalk 1, Sangdrossel 1, Stær 2 (MWH)

Østerløkken: Ringdue 2, Stor Flagspætte 2, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 2, Rødhals 1, Sangdrossel 2, Solsort 2, Gransanger 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovspurv 3, Bogfinke 2 SY (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Stormmåge 15 OF, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1 SY, Stær 1 SY, Skovspurv 1, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY (BS)

Nordby/Østermarken: Trane 5 N (RJ)


27.03.2017
Skovfogedhuset/Fårefolden: Musvåge 3 T, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1 SY, Solsort 3, Gransanger 8, Fuglekonge 7, Musvit 5, Sortmejse 2, Blåmejse 4, Gærdesmutte 2, Bogfinke 7, Dompap 2 (MWH)

Østerby: Knopsvane 2, Gråstrubet Lappedykker 1, Blishøne 3, Sangdrossel 1 SY, Sjagger 75 R, Stær 2 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 4, Musvit 2 SY, Bogfinke 1 SY (BS)

Brattingsborg/Østenlands: Lille Lappedykker 2, Blishøne 2, Rødhals 2, Gransanger 6 (IS)


26.03.2017
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 2, Lille Lappedykker 1, Grågås 4, Gravand 4, Gråand 4, Blishøne 4, Musvåge 1, Fasan 1, Ringdue 6, Sanglærke 1, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Sangdrossel 2, Solsort 5, Musvit 2, Sortmejse 1, Gråkrage 2, Skovskade 2, Sjagger 8, Stær 10, Bogfinke 3, Grønsisken 3, Grønirisk 2, Gulspurv 1, Gråsisken 1, Gransanger 2, Dompap 1 (CBr)
 
Issehoved: Grågås 4 R, Ederfugl 150, Fløjlsand 14, Sortand 24, Ringdue 1, Stor Præstekrave 3, Sanglærke 2, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Rødhals 3, Solsort 2, Gransanger 1, Fuglekonge 3, Gærdesmutte 1, Stær 2 N, Bogfinke 2 SY + 4 N, Grønirisk 2, Tornirisk 2, Gulspurv 2 (MWH)

Golfbanen: Gråand 7, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Gråstrubet Lappedykker 7, Blishøne 8, Ringdue 2 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 3 SY, Tyrkerdue 1 SY, Solsort 3, Musvit 1 SY, Blåmejse 1, Gråkrage 2, Stær 1, Skovspurv 2, Grønirisk 1 (BS)

Lushavn: Grågås 10, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Engpiber 1, Gærdesmutte 1, Halemejse 1 m. redemateriale (IS)


25.03.2017
Yderste Holm: Mørkbuget Knortegås 24, Gravand 18, Ederfugl 250, Strandskade 12, Hjejle  300, Rødben 2, Alm. Ryle 30, Storspove 75  (MWH)

Fogedmarken: Ravn 2 (AVW)

Lushavn: Havørn 1, Musvåge 1, Hvinand 2, Stor Præstekrave 3 (IS)

Vester Kanal: Gråand 2, Sjagger 35, Blåmejse 2 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 5 OF, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 5, Musvit 1, Gråkrage 1, Stær 1, Bogfinke 1 SY (BS)

Skovfogedhuset: Stor Flagspætte 1, Gærdesmutte 1, Bogfinke 5 (MWH)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 5, Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 3 SY, Husskade 1 (MWH)

 24.03.2017
Kyholm: Mørkbuget Knortegås 300, Ederfugl 30, Skarv 6, Strandskade 3, Stormmåge 40, Hættemåge 15, Tejst 22, Sanglærke 1 SY (BS, BJ)

Langemark: Rødtoppet Fuglekonge 1 (LK, BN)

Pillemark (have): Fasan 1, Grågås 7 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Solsort 2, Musvit 1, Gråkrage 1, Stær 2, Skovspurv 4, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 (BS)

Lushage: Grågås 3 OF, Ederfugl 50+, Skarv 8, Huldue 5 OF/S, Engpiber 1, Rødhals 1, Sortstrubet Bynkefugl 1, Bogfinke 1, Gulspurv 4 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 4 SY, Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 2, Jernspurv 1, Rødhals 1, Sangdrossel 4 SY, Solsort 4, Musvit 3, Blåmejse 1, Gærdesmutte 3, Ravn 1, Stær 1Bogfinke 4 SY, Grønirisk 2 SY (MWH)


23.03.2017
Sælvig: Grågås 5, Gråand 5, Lille Lappedykker 2, Gråstrubet Lappedykker 2, Blishøne 2, Musvåge 1, Strandskade 2, Ringdue 4, Sanglærke 1, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 1, Ravn 3, Gråkrage 2, Allike 2, Vindrossel 18, Sangdrossel 2, Solsort 2, Stær 12, Bogfinke 2, Gransanger 3, Grønsisken 1, Stillits 3 (CBr)
  
Østerløkken: Musvåge 1, Hvid Vipstjert 3, Jernspurv 2, Rødhals 1, Gransanger 1 (MWH)

Barnekold: Grågås 8, Gravand 26, Gråand 24, Krikand 2, Pibeand 24, Strandskade 7, Klyde 27, Hjejle 1, Rødben 2, Lille Kobbersneppe 3, Storspove 9, Rødhals 1, Solsort 1, Gransanger 4, Musvit 3, Bogfinke/Kvækerfinke 200+ (MWH)

Eskeholm: Grågås 40+, Mørkbuget Knortegås 47 (MWH)

Østerby: Sanglærke 1 SY, Jernspurv 2, Solsort 2, Musvit 3, Blåmejse 4, Bogfinke 8, Grønirisk 5, Stillits 2 (JH)

Pillemark (have): Vibe 1 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Rødhals 2, Solsort 3, Musvit 2 SY, Stær 2, Skovspurv 5, Bogfinke 2, Gulspurv 1 (BS)

Lushavn: Knopsvane 2, Havørn 1, Musvåge 6 (IS) 22.03.2017
Kragemosen: Grågås 15 - 20 par, Gråand 4, Krikand 2, Musvåge 8 N, Rørhøg 1 han R/T, Gråstrubet Lappedykker 4, Lille Lappedykker 2, Blishøne 3, Vibe 2, Enkeltbekkasin 1, Ringdue 20, Sanglærke 4, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 2, Solsort 1, Skægmejse 1, Gærdesmutte 2, Stær 17 T, Gulspurv 3, Rørspurv 4 (MWH)

Hårdmark Mark: Skovhornugle 1 hørt (AM, HS)

Brattingsborg Skov: Havørn 1 2-3K (IS)

Lushage: Grågås 6, Rød Glente 1, Stor Præstekrave 3, Stær 16 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 3 OF, Ringdue 1 SY, Stor flagspætte 1, Solsort 3, Musvit 3, Stær 1, Skovspurv 1, Bogfinke 2, Grønirisk 2 (BS)


21.03.2017
Langør: Musvåge 1 T, Fiskehejre 2, Hvid Vipstjert 2 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Musvåge 2 T, Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 2, Jernspurv 3, Rødhals 2, Sangdrossel 2, Solsort 5, Musvit 3, Sortmejse 1, Blåmejse 4, Halemejse 4, Gærdesmutte 2, Bogfinke 5, dompap 2 (MWH)

Pillemark (have): Grågås 2 OF, Stormmåge 1 OF, Vibe 1 SY, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 1, Musvit 1 SY, Gråkrage 2, Bogfinke 2, Grønirisk 2 (BS)

Brattingsborg Skov/Skovdammen: Grågås 2, Gråand 2 (IS)

Lushavn: Jernspurv 1 (IS)


20.03.2017
Alstrup: Jernspurv 2, Gransanger 1 (PØ)

Barnekold: Grågås 8, Bramgås 122, Gravand 34, Gråand 98, Pibeand 44, Ederfugl 420, Hvinand 14, Fiskehejre 1, Skarv 1, Musvåge 1, Strandskade 13, Klyde 26, Vibe 5, Hjejle 24, Alm. Ryle 190, Rødben 7, Storspove 32, Svartbag 2, Stormmåge 24, Hættemåge 65, Sølvmåge 75, Ringdue 80, Sanglærke 3, Engpiber 2, Solsort 1, Ravn 2, Bogfinke 30 (MWH)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 138 (MWH)

Ørby: Fasan 3, Sølvmåge 1, Tyrkerdue 5, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 3, Gråspurv 2, Skovspurv 12, Bogfinke 5, Grønirisk 4 (EK)

Lushage: Grågås 4, Fiskehejre 1 (IS)

Lushavn: Musvåge 1, Strandskade 2, Fuglekonge 3, Blåmejse 5 (IS)

Østerløkken: Stor Flagspætte 2 - han og hun, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovspurv 7, Bogfinke 3, Grønirisk 2 (MWH)


19.03.2017
Sælvig: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Sangdrossel 1 SY, Hvid Vipstjert 2 (CBr)

Filipsdal:
Fasan 1, Tårnfalk 2 (par), Rødhals 1, Solsort 7, Musvit 4, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Stær 2, Skovspurv 8, Bogfinke 18, Grønirisk 9, Stillits 3 (KM)

Brattingsborg: Havørn 1 (HOK)

Langør: Storspove 21 (AMJ)

Mårup Skov: Sangdrossel 1 SY (AMJ)

Brattingsborg: Knopsvane 9 OF, Sjagger 13, Gærdesmutte 2, Stær 24 (IS)

Lushavn: Knopsvane 1, Musvåge 1 (IS)


18.03.2017
Sælvigbugten: Havørn 1 (AMJ)

Permelille: Havørn 1 (HOK)


17.03.2017
Pillemark (have): Stormmåge 4 OF, Ringdue 2 SY, Solsort 1, Musvit 2, Blåmejse 2, Gråkrage 1, Skovspurv 1, Bogfinke 2, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 2 (BS)


16.03.2017
Barnekold: Grågås 55, Gravand 73, Gråand 86, Pibeand 2, Hvinand 12, Strandskade 7, Klyde 21, Vibe 58, Storspove 17, Ravn 1 (MWH)

Brokold: Mørkbuget Knortegås 152, Gravand 43, Gråand 24, Pibeand 22, Hjejle 15, Storspove 149 (MWH)

Lushavn - Lushage: Havørn 1 2-3K, Strandskade 1, Stor Flagspætte 2, Gærdesmutte 3 (IS)

Pillemark (have): Fasan 1, Hættemåge 2 OF, Stormmåge 4 OF, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Musvit 1, Gråkrage 1, Stær 1 SY, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 SY (BS)

Østerløkken: Jernspurv 2, Rødhals 1 (MWH)


15.03.2017
Alstrup: Tyrkerdue 4, Stær 12 (MWH)

Nordby: Hvid Vipstjert 8 (MWH)

Issehoved: Ederfugl 150 + 8 NØ, Sortand 28, Fløjlsand 3, Hvinand 3, Toppet skallesluger 1, Skarv 112, Sule 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 4, Sanglærke 5 SY + 1 N, Engpiber 2, Skærpiber 2, Bogfinke 5 N (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 2 OF, Ringdue 2, Solsort 2, Musvit 1, Blåmejse 2, Gråkrage 1, Skovspurv 4, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 SY (BS)14.03.2017
Brattingsborg Skov: Ravn 2 v/reden (AVW)

Brattingsborg Skov, Østenlands: Knopsvane 3, Grågås 3, Krikand 4 - 2 par, Blåmejse 3, Nordlig Halemejse 9 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 2 OF, Ringdue 3 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 4. Musvit 1 SY, Blåmejse 1, Gråkrage 2, Allike 1, Stær 1 SY, Skovspurv 5, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY (BS)

Østerløkken: Jernspurv 1, Rødhals 1, Husskade 1, Gulspurv 1 (MWH)

Østerhede: Huldue 1 N, Sanglærke 5, Engpiber 1 SY + 3 R (MWH)

Øster Hedekrog: Fløjlsand 31, Sortand 13 (MWH)

Naturskolen, Langør: Stær 5 (MWH)

Besser: Vibe 5 OF (MWH)

Issehoved, Landlyst: Havørn 1 AD (LJ)


13.03.2017
Issehoved, Landlyst: Rød Glente 1 (LJ)

Yderste Holm: Grågås 5, Mørkbuget Knortegås 33, Gravand 5, Gråand 44, Pibeand 4, Ederfugl 80, Hvinand 2, Skarv 200, Strandskade 39, Hjejle 400, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 95 (MWH)

Brattingsborg Gods: Havørn 1 AD (IS)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Stor Flagspætte 2, Engpiber 8, Rødhals 3, Sangdrossel 2, Solsort 7, Musvit 4, Blåmejse 4, Halemejse 8, Gærdesmutte 2, Bogfinke 5, Grønsisken 10, Dompap 2 (MWH)

Østerby: Sanglærke 1 SY, Jernspurv 1, Rødhals 1, Gærdesmutte 1, Skovspurv 8, Bogfinke 6, Stillits 4 (JH)

Pillemark (have): Stormmåge 4 OF, Ringdue 1 SY, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1 SY, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Stær 2, Skovspurv 2, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY (BS) 

Østerløkken: Stillits 2 (MWH)


12.03.2017
Barnekold: Sangsvane 17, Grågås 35, Blisgås 3, Bramgås 35, Mørkbuget Knortegås 34, Gravand 43, Gråand 46, Pibeand 16, Ederfugl 250, Hvinand 12, Stor Skallesluger 5, Fiskehejre 1, Musvåge 2, Strandskade 12, Klyde 15, Vibe 200, Storspove 122, Svartbag 1, Hættemåge 45, Sanglærke 7, Skovskade 2, Råge 12, Gråkrage 4 (CBr, MWH)

Sælvig: Musvåge 1, Troldand 1, Gråstrubet Lappedykker 2, Lille Lappedykker 1, Blishøne 4 (CBr, MWH)

Brattingsborg Skov: Grønsisken 45 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 5 OF, Ringdue 2 SY, Rødhals 1, Solsort 4, Blåmejse 2, Gråkrage 7 OF, Stær 1, Skovspurv 3, Bogfinke 1 SY, Dompap 1, Gulspurv 1 SY (BS)

Rosenvej, Fogedmarken: Sangdrossel 1 SY (AVW)

Lundgærde: Grågås 27 - deraf 1 hvid + 1 leucistisk, Gråand 25, Hvid Vipstjert 2 (CBr, MWH)

Rosendal, Kragemosen: Husrødstjert 1 han (CF)11.03.2017
Sælvig: Grågås 17, Gråand 6, Gråstrubet Lappedykker 3, Lille Lappedykker 1, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Ravn 1, Stær 10, Gråsisken 4, Grønsisken 7, Sortmejse 1 (CBr)

Alstrup: Trane 1 kl. 09:15 (LHT)

Toftebjerg: Trane 1 kl. 10:00 (GK)

Brattingsborg Gods/Vester Kanal: Sangsvane 9 OF, Havørn 2, Blåmejse 1, Skovskade 2, Dompap 5, Gulspurv 5 (IS)

Lushavn: Gravand 2, Toppet Skallesluger 5 (IS)

Pillemark (have): Musvåge 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2 SY, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 2, Blåmejse 2, Gråkrage 1, Stær 1, Skovspurv 4, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY (BS)

Issehoved: Grågås 14, Ederfugl 300, Sortand 100, Fløjlsand 2, Toppet Skallesluger 7, Skarv 72, Fiskehejre 1, Toppet Lappedykker 1, Musvåge 2, Strandskade 2, Stor Præstekrave 8, Hjejle 1 OF, Tamdue 1, Sanglærke 13 N + 2 SY, Engpiber 2, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Solsort 1, Blåmejse 1, Stær 20 N,  Bogfinke 27 R/T, Stillits 1, Gulspurv 5, Rørspurv 1 (CBr, MWH)

Nordby: Hvid Vipstjert 1 (CBr, MWH)
10.03.2017
Nordsamsø: Sanglærke 3, Hvid Vipstjert 5 (MWH)

Issehoved: Ederfugl 300, Sortand 13, Fløjlsand 5, Toppet Skallesluger 1 SV, Skarv 5 SV, Sule 1 R, Rødstrubet Lom 6 Ø, Alk 3 V, Musvåge 1 R, spurvehøg 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 4, Sanglærke 5 R + 13 N, Hedelærke 1 N, Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 R, Solsort 1 R, Stær 13 N (MWH)

Kragemosen: Stær 35 R (MWH)

Alstrup: Stær 4 (MWH)

Vesborg: Fiskehejre 3, Musvåge 1, Vibe 200 (IS)

Pillemark (have):  Stormmåge 5 OF, Ringdue 2, Rødhals 1, solsort 3, Musvit 1, Stær 1, Bogfinke 1 SY (BS)

Langemark Strand: Bramgås 90 (WH)


09.03.2017
Sælvig: Grågås 2, Gråand 6, Troldand 4, Gråstrubet Lappedykker 1, Blishøne 6, Grønbenet Rørhøne 1, Fiskehejre 1, Musvåge 1, Stær 14, Husskade 1 (CBr)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Rødhals 1, Solsort 2,  Musvit 1 SY, Gråkrage 1 OF, Stær 1 SY, Skovspurv 2, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2, Gulspurv 2 (BS)

Tranebjerg Mose: Vibe 1 (MWH)

Lushavn: Stor Præstekrave 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Fasan 10, Vandrikse 1, Ringdue 2 SY, Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 3 SY, Solsort 7, Musvit 4, Gærdesmutte 3, Skovskade 1, Bogfinke 1 SY, Dompap 1, Gulspurv 2 (MWH)

Langemark: Blisgås 135 (MWH)08.03.2017
Vester Kanal: Vibe 23 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Solsort 2, Musvit 1 SY, Blåmejse 1, Gråkrage 2, Stær 1, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 SY (BS)

Langemark: Sangsvane 70, Blisgås 180, Grågås 125 (MWH)

Besser Made: Råge 50, Allike 250 (MWH)

Barnekold: Sangsvane 9 OF, Grågås 87, Bramgås 300, Gravand 56, Gråand 170, Pibeand 54, Krikand 12, Hvinand 24, Stor Skallesluger 2, Strandskade 13, Klyde 4, Stor Præstekrave 9, Alm. Ryle 375, Storspove 72 (MWH)


07.03.2017
Langemark: Sangsvane 84, Blisgås 145, Grågås 82, Bramgås 150, Sanglærke 17 T (MWH)

Pillemark (have): Grågås 14 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2 SY, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 1, Bogfinke 1 SY (BS)

Brattingsborg Skov Ravn 1 (AVW) 06.03.2017
Fogedmarken: Skovsneppe 2 (AVW)

Brattingsborg Skov: Trane 1 SØ kl. 12:45, Fuglekonge 3, Nordlig Halemejse 7, Træløber 2, Ravn 1 (IS)

Barnekold: Knopsvane 1, Sangsvane 7, Blisgås 26 OF, Bramgås 3 OF, Mørkbuget Knortegås 37, Gravand 56, Gråand 112, Pibeand 21, Ederfugl 220, Hvinand 144, Stor Skallesluger 2, Strandskade 9, Klyde 3, Vibe 24, Hjejle 13, Rødben 1, Storspove 16 (MWH)

Besser Made: Blisgås 29 OF, Gråand 4, Troldand 2, Blishøne 2 (MWH)


05.03.2017
Brokold: Grågås 2, Mørkbuget Knortegås 27, Gravand 31, Gråand 91, Pibeand 52, Strandskade 13, Stor Præstekrave 7, Alm. Ryle 450, Storspove 89 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 2 OF, Musvit 1 SY, Gråkrage 5 OF, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY (BS) 


04.03.2017
Tranemosen: Knopsvane 2, Krikand 3, Taffeland 4, Troldand 34, Hvinand 1, Gråstrubet Lappedykker 2, Musvåge 1, Blishøne 4, Sanglærke 1 (MWH)

Vesborg: Blåmejse 1, Dompap 8 (MWH) 03.03.2017
Barnekold: Gravand 53, Gråand 215, Pibeand 5, Krikand 3, Hvinand 20, Toppet Skallesluger 1, Strandskade 13, Vibe 1, Alm. Ryle 135, Storspove 1 (MWH)

Golfbanen: Bramgås 210, Gråstrubet Lappedykker 2 (MWH)

Langemark: Sangsvane 116, Grågås 34 (MWH)


02.03.2017
Issehoved: Ederfugl 180, Sortand 150, Fløjlsand 4, Toppet Skallesluger 4, Stor Præstekrave 12, Sanglærke 14, Snespurv 1 (MWH)

Kragemosen: Grågås 24, Gråand 8, Krikand 18, Sortand 1, Gråstrubet Lappedykker 2, Blishøne 2, Stor Præstekrave 2 OF, Ringdue 2, Sanglærke 1, Engpiber 1, Blåmejse 2 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 2 OF, Ringdue 2 SY, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 2 SY, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Stær 1, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1, Gulspurv 1 SY (BS) 


01.03.2017
Torup: Blisgås 276, Grågås 142 (MWH)

Østerby: Sanglærke 1, Stillits 18, Stær 4 (JH)

Østerløkken: Silkehale 23 (MWH)
Februar 2017


28.02.2017
Brokold: Vandrefalk 1 (MWH)

Stenskov: Sangsvane 168, Knopsvane 5 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 2, Mørkbuget Knortegås 4, Gravand 104, Gråand 132, Pibeand 197, Krikand 9, Ederfugl 135, Hvinand 16, Strandskade 24, Storspove 144, Stormmåge 4, Hættemåge 8 (MWH)

Pillemark (have): Sangsvane 29 OF, Grågås 2 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2 SY, Rødhals 1, Solsort 2, Blåmejse 1, Bogfinke 1 SY (BS)

Brattingsborg Gods: Sangsvane 70, Havørn 1 AD, Musvåge 3 (IS)


27.02.2017
Golfbanen: Sangsvane 4 OF, Grågås 3 OF, Gråand 2, Fiskehejre 1, Gråstrubet Lappedykker 1, Musvåge 3, Blishøne 8, Rødhals 1, Solsort 2, Sjagger 90, Gråkrage 3, Stær 1 (MWH)

Langør: Vibe 8 OF (CB)

Ballen: Bramgås 120 SV, Sortand 1, Strandskade 1 (MWH)


26.02.2017
Hellemosevej, Toftebjerg: Gråand 2, Troldand 2, Gråstrubet Lappedykker 2, Blishøne 4 (MWH)

Lilleøre: Sanglærke 2 SY (KT)

Langør: Grågås 500+, Gråand 175, Pibeand 85, Ederfugl 80, Hvinand 21, Lille Lappedykker 4, Strandskade 2 (MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget Knortegås 24, Gravand 15, Gråand 18, Pibeand 4, Ederfugl 75, Hvinand 20, Strandskade 17, Hjejle 180, Alm. Ryle 160, Islandsk Rødben 3, Storspove 154 (MWH)

Hårdmark Mark: Stær 2 v/kasse (AM)


25.02.2017
Sælvig: Knopsvane 2, Grågås 1, Toppet Skallesluger17, Gråand 2,Fløjlsand 1, Gravand 2, Storspove 3, Dobbeltbekkasin 2, Strandskade 1, Musvåge 1, Gråkrage 5, Sjagger 35, Solsort 2, Stær 3, Stor Flagspætte 1, Bogfinke 2, Dompap 1, Gulspurv 3, Grønirisk 1, Musvit 2 (CBr)

Barnekold: Knopsvane 2, Sangsvane 73, Kortnæbbet Gås 7 OF, Blisgås 27, Grågås 22, Gravand 84, Gråand 317, Pibeand 135, Krikand 3, Ederfugl 130, Hvinand 18, Stor skallesluger 1, Toppet Skallesluger 1, Musvåge 2, Strandskade 8, Islandsk Rødben 3, Storspove 127 (MWH)

Karlskold: Råge 45 (MWH)

Alstrup: Grågås 115, Blisgås 14 (MWH)

Brattingsborg Gods: Knopsvane 2, Gråand 4, Skovskade 1 (IS)


24.02.2017
Brattingsborg Skov: Grågås 2 OF, Fasan 4, Huldue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 6, Blåmejse 2, Gråkrage 2, Grønsisken 5, Dompap 1 (CBr, MWH)

Østerløkken: Havørn 1 AD kl. 13:10, Sanglærke 3, Tornirisk 4 (CBr, MWH)

Ballen Havn: Grønbenet Rørhøne 1 (CBr, MWH)

Bisgård Mark: Trane 1 OF kl. 17:25 (LR) 23.02.2017
Brattingsborg Skov: Grågås 2 OF, Fasan 8, Ringdue 2, Huldue 3, Stor Flagspætte 1, Solsort 16, Musvit 18, Blåmejse 3, Gærdesmutte 3, Skovskade 1, Ravn 2, Grønirisk 2, Dompap 4, Gulspurv 1 (MWH)

Østerløkken: Bramgås 220 (MWH)


22.02.2017
Sælvig: Musvåge 1, Stær 2, Sanglærke 5, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Gråsisken 11 (CBr)

Hjortholm: Havørn 1 AD kl. 13:45 (PB)

Kragemosen: Snespurv 1 (MWH)

Issehoved: Fløjlsand 10, sortand 20, Skarv 124, Svartbag 3, Sanglærke 7 NV (MWH)


21.02.2017
Østerløkken: Grågås 250, Bramgås 45 SØ + 115 R, Musvåge 1 (MWH)

Øster Hedekrog: Fløjlsand 14 R, Sanglærke 7 N (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Stor Flagspætte 1, Solsort 4, Musvit 4, Blåmejse 3, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Gærdesmutte 1 (MWH)


20.02.2017
Langør: Gravand 2, Gråand 140, Pibeand 14, Ederfugl 70, Hvinand 83, Toppet Skallesluger3, Lille Lappedykker 2, Stor Præstekrave 1, Storspove 12, Sanglærke 1 (MWH)

Yderste Holm: Knopsvane 2, Mørkbuget Knortegås 2, Gravand 8, Gråand 14, Pibeand 48, Toppet Skallesluger 4, Strandskade 112, Alm. Ryle 30, Lille Kobbersneppe 2, Storspove 4 (MWH)

Kolderne: Skarv 320 (MWH)

Toftebjerg: Troldand 2, Tamdue 64 (MWH)


19.02.2017
Barnekold: Grågås 95, Gravand 63, Gråand 358, Krikand 4, Pibeand 16, Hvinand 55, Fiskehejre 2, Strandskade 10, Stor Præstekrave 4, Vibe 74, Alm. Ryle 57, Islandsk Rødben 5, Storspove 12, Bjergirisk 40 (MWH)

Sildeballe: Sangsvane 92, Grågås 67 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Musvit 4, Blåmejse 3 (IS)

Kolby: Silkehale 30 (MWH)

Kolby: Havørn 1 kl. 11.25 (Kristian Frølund, Hårdmark Mark)


18.02.2017
Østerløkken: Bramgås 500 R (MWH)

Sildeballe: Sangsvane 88, Grågås 130, Blisgås 2, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Sanglærke 4, Sjagger 40 (MWH)


17.02.2017
Østerløkken: Sangsvane 294, Grågås 900, Blisgås 28, Bramgås 350, Spurvehøg 1, Ringdue 48, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 3, Sjagger 40, Musvit 4, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovspurv 4, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Grønirisk 2, Gulspurv 3 (MWH)

Lushage: Toppet Skallesluger 1, Spurvehøg 1, Gærdesmutte 2 (IS)

Lushavn: Spurvehøg 1, Gærdesmutte 2 (IS)


16.02.2017
Langør: Ederfugl 40, Fiskehejre 1, Lille Lappedykker 1 (MWH)

Pillemark (have): Grågås 3 OF, Ringdue 2, Sjagger 24, Solsort 2, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Onsbjerg: Sjagger 30, Råge 50 (MWH) 15.02.2017
Kragemosen: Grågås 1, Skarv 12, Musvåge 1, Vibe 3 N, Ringdue 2, Sanglærke 10 N, Engpiber 2, Sjagger 25, Solsort 3, Fuglekonge 2, Skægmejse 14, Husskade 1, Bogfinke 1, Gulspurv 15 (LB, STE, MWH)

Brattingsborg Skov: Huldue 2, Gråsisken 20 (HHA), Skovskade 2, Dompap 4 (IS)

Sælvigbugten: Knopsvane 4, Sangsvane 59, Gråand 12, Strandskade 5 (MWH)

Langør: Ederfugl 150, Fløjlsand 1, Toppet Skallesluger 3, Strandskade 1 (BS)

Golfbanen: Bramgås 250 (TWH)

Brattingsborg Gods: Havørn 1 AD (IS)

Lushavn: Knopsvane 2, Hvinand 5 (IS)

Kongehøjen: Agerhøne 1 (GK)


14.02.2017
Kragemosen: Spurvehøg 1, Sanglærke 2, Sjagger 50, Skægmejse 11, Gærdesmutte 1 (LB, STE)

Permelille: Havørn 2, Musvåge 3 (MWH)

Østerløkken: Sangsvane 78, Grågås 750, Blisgås 12, Bramgås 1 (MWH)

Pillemark (have): Ringdue 4, Sjagger 1, Solsort 4, Musvit 1, Gråkrage 1 (BS)


13.02.2017
Brattingsborg Gods: Sangsvane 12, Grågås 2, Havørn 2 (IS)

Besser Rev: Sangsvane 46, Grågås 9, Mørkbuget Knortegås 13, Gravand 44, Gråand 110, Pibeand 5, Ederfugl 80, Hvinand 170, Fløjlsand 1, Stor Skallesluger 4, Toppet Skallesluger15, Skarv 40, Stenvender 7 (AVW, KVS), Bjergirisk 40 (LB, STE, MWH)

Pillemark (have): Ringdue 3 SY, Rødhals 1, Sjagger 40, Solsort 10, Musvit 1 SY, Allike 6, Gråkrage 1 (BS)

Sildeballe: Råge 150+ (MWH)


12.02.2017
Pillemark (have): Ringdue 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1 (BS)

Langør Kirke: Grågås 560 NØ (LB, STE)

Grønhoved: Mørkbuget Knortegås 65, Gråand 50, Pibeand 40, Hvinand 75,Storspove 3 (LB, STE)

Langør: Strandskade 110, Hjejle  5, Alm. Ryle 65, Islandsk Rødben 2, Alk 1 (LB, STE)


Toftebjerg: Sangsvane 133, Knopsvane 2, Allike 200+, Råge 500+ (MWH)

Nordby: Sjagger 200 (MWH)

Issehoved: Ederfugl 180, Sortand 150, Fløjlsand 8, Toppet Skallesluger 6, Skarv 80 (KH, TVH, MWH)


11.02.2017
Østerby: Havørn 2 AD (PB)

Lushavn: Rød Glente 1 (IS)

Issehoved: Ederfugl 170, Sortand 120, Toppet Skallesluger 4, Gråstrubet Lappedykker 2, Sjagger 75, Lille Korsnæb 5 (LB, STE)

Langør: Ederfugl 120, Hvinand 70, Toppet Skallesluger 4 (MWH)

Langør: Mørkbuget Knortegås 54 (WH)

Grusgraven: Fiskehejre 2 (MWH)

Langemark: Grågås 720, Bramgås 9 (MWH)


10.02.2017
Brattingsborg Skov: Havørn 2 AD, Musvåge 1, Ringdue 1, Huldue 1, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Musvit 1, Sortmejse 2, Gærdesmutte 2, Ravn 1 (KH, TVH, MWH)

Tranebjerg: Musvåge 2, Husskade 1 (MWH)

Pillemark (have): Solsort 3, Gråkrage 1 (BS)


09.02.2017
Besser: Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 2, Rødhals 1, Sjagger 100, Musvit 2, Blåmejse 4, Grønirisk 2, Grønsisken 2 (PW, MWH)

Sandholm: Grågås 450, Bramgås 120, Sjagger 200, Husskade 1 (MWH)

Issehoved: Ederfugl 300, Sortand 220, Fløjlsand 2, Hvinand 7, Toppet Skallesluger 3, Skarv 75, Rødhals 1, Gulspurv 2 (KH, TVH, PW, MWH)

Østerløkken: Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 2, Gulspurv 3 (MWH)

Ballen: Spurvehøg 1 m. solsort, Solsort 7, Musvit 1, Blåmejse 1, Bogfinke 10, Grønirisk 12, Stillits 10 (KH, TVH)

Barnekold: Gravand 42, Storspove 38 (PW)

Besser Made: Sangsvane 82, Musvåge 1, Sjagger 15, Gærdesmutte 1 (PW)

Pillemark (have): Sangsvane 3 OF, Ringdue 2, Rødhals 1, Solsort 7, Blåmejse 1 (BS)

Tranebjerg: Allike 150 (BS)

Lushavn: Havørn 1 AD, Pibesvane 4, Grågås 84 (IS)08.02.2017
Toftebjerg: Sangsvane 225 (PW, MWH)

Langør: Mørkbuget Knortegås 22, Gråand 45, Pibeand 2, Ederfugl  70, Lille Lappedykker 3 (CBr, PW, MWH)

Grusgraven: Gråand 10, Krikand 3, Lille Lappedykker 1, Blishøne 3, Rødhals 1, Gærdesmutte 1 (CBr, PW, MWH)

Sandholm: Sangsvane 95, Grågås 700, Blisgås 24, Bramgås 94, Sjagger 400, Husskade 2 (PW, MWH)

Ballen: Lille Lappedykker 3, Ræv 1 (KH, PVH, MWH)


07.02.2017
Sælvig: Knopsvane 3, Storspove 2, Dobbeltbekkasin 3, Tårnfalk 1, Sjagger 32, Gærdesmutte 1 (CBr)

Filipsdal: Fasan 1, Rødhals 1, Solsort 6, Sjagger 10, Vindrossel 1, Musvit 4, Sortmejse 1, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovspurv 4, Bogfinke 10, Kvækerfinke 1, Grønirisk 11, Dompap 1, Gulspurv 1 (KM)

Østerløkken: Sangsvane 80, Skovsædgås 1, Blisgås 45, Grågås 700, Bramgås 220, Tårnfalk 1, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 8, Sjagger 200, Bomlærke 15 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 7 OF, Rødhals 1, Musvit 2 SY, Allike 14 (BS)


06.02.2017
Østerby: Havørn 2 AD N kl. 14:35 (PB)

Østerløkken: Sangsvane 116, Grågås 590, Blisgås 86, Bramgås 158, Sanglærke 2, Rødhals 1, Sjagger 21, Solsort 2, Musvit 7, Blåmejse 2, Skovspurv 15, Bogfinke 7, Kvækerfinke 1, Gulspurv 4 (MWH)


05.02.2017
Sælvig: Silkehale 42, Gråsisken 7, Grønsisken 14 (CBr)

Sandholm: Sangsvane 58, Blisgås 53 (MWH)

Sildeballe: Sangsvane 215, Blisgås 3, Kortnæbbet Gås 2, Grågås 240 (EJH, MWH)

Barnekold: Gravand 34, Gråand 211, Pibeand 9, Lille Kobbersneppe 4, Storspove 53 (EJH, MWH)

Ballen: Knopsvane 2, Ringdue 2, Musvit 2, Blåmejse 1, Bogfinke 4, Grønirisk 50+, Grønsisken 4, Gråsisken 1, Stillits 18, Dompap 1 (ISt, EJH, MWH)

Tranebjerg - Pillemark: Stormmåge 60 (BS)

Pillemark (have): Solsort 4, Musvit 1, Gråkrage 1 (BS)

Besser Rev: Stenvender 5 (KLC)


04.02.2017
Ballen: Silkehale 2 (CBr)

Østerløkken: Sangsvane 12 OF, Ringdue 15 R, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 8, Blåmejse 3, Gærdesmutte 1, Skovspurv 12, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Gulspurv 5 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 4 OF, Musvit 1, Gråkrage 4 (BS)

Tanderup: Sangsvane 29 (BS)

Toftebjerg: Sangsvane 137 (MWH)

Grusgraven: Hvinand 1, Troldand 1, Blishøne 3 (MWH)


03.02.2017
Ballen: Bramgås 1, Gråand 28, Fløjlsand 1, Skarv 4, Lille Lappedykker 1, Grønbenet Rørhøne 1, Spurvehøg 1, Solsort 2, Musvit 5, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovspurv 2, Bogfinke 8, Grønirisk 18, Stillits 1 (ISt, EJH, MWH)


02.02.2017
Østerløkken: Silkehale 32 (ISt, EJH, MWH)

Sandholm: Sangsvane 177, Grågås 630, Skovsædgås 1, Bramgås 74, Vandrefalk 1, Silkehale 40 OF (MWH)


01.02.2017
Langør: Ederfugl 30, Hvinand 194, Toppet Skallesluger 3, Strandskade 1, Storspove 13, Gråkrage 24 (EJH, MWH)

Yderste Holm: Knopsvane 2, Ederfugl 120, Strandskade 134, Hjejle 150, Lille Kobbersneppe 9, Storspove 10 (EJH, MWH)

Sandholm: Grågås 750, Bramgås 130 (EJH, MWH)

Pillemark (have): Sangsvane 8 OF, Stormmåge 4 OF, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Allike 150 OF, Gråkrage 1, Bogfinke 1 (BS)

Toftebjerg: Tamdue 20 (EJH, MWH)Januar 2017
31.01.2017
Langemark: Sangsvane 95, Blisgås 2, Grågås 575 (EJH, MWH)

Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 150, Gravand 54, Gråand 263, Pibeand 72, Hvinand 57, Strandskade 1, Islandsk Rødben 2, Storspove 12 (EJH, MWH)


30.01.2017
Østerløkken: Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovspurv 15, Bogfinke 4, Grønirisk 10, Grønsisken 40, Gråsisken 10, Tornirisk 5 (MWH)

Ballen Havn: Bramgås 1, Gråand 14, Grønbenet Rørhøne 1, Blishøne 1 (MWH)

Kolby: Musvåge 1, Sjagger 40 (MWH)

Brattingsborg Skov: Spurvehøg 1, Dompap 10 (IS)


29.01.2017
Østerløkken: Bramgås 130 S (MWH)

Permelille: Musvåge 1 (MWH)

Barnekold: Grågås 7, Mørkbuget Knortegås 1, Gravand 77, Gråand 435, Pibeand 2, Krikand 4, Hvinand 70, Strandskade 3, Storspove 13, Sølvmåge 2, Stormmåge 8, Rødhals 1, Sjagger 24, Gråkrage 34, Grønirisk 25 (MWH) 

Sælvig: Grønbenet Rørhøne 1 (CBr)

28.01.2017
Sælvig: Grågås 47, Fiskehejre 2, Vandrikse 1, Dobbeltbekkasin 12, Spurvehøg 2, Musvåge 2, Engpiber 4 (CBR)

Grusgraven: Troldand 3, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Fuglekonge 2, Musvit 4, Sortmejse 2, Blåmejse 20, Nordlig Halemejse 17, Gærdesmutte 2, Træløber 1 (JSWH, MWH)

Ørby: Tyrkerdue 1, Kernebider 1 (IS)

Pillemark (have): Stormmåge 3 OF, Ringdue 1, Rødhals 1, Solsort 8, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 2, Bogfinke 1 (BS)


27.01.2017
Sandholm: Sangsvane 74, Blisgås 7, Grågås 322 (MWH)

Langør: Grågås 335, Fiskehejre 7 (MWH)

Pillemark (have): Stormmåge 2 OF, Stor Flagspætte 1, Solsort 13, Musvit 1, Blåmejse 2, Gråkrage 1, Skovspurv 5, Bogfinke 1 (BS)

Skovfogedhuset: Stor Flagspætte 1, Sortmejse 1, Blåmejse 2 (MWH)

Toftebjerg: Gråkrage 3, Gråspurv 10, Skovspurv 10 (MWH)

Alstrup: Dompap 12 - 2 hanner + 10 hunner (PØ)


26.01.2017
Besser Made: Sangsvane 27, Vandrefalk 1 (MWH)

Barnekold: Gravand 51, Gråand 356, Pibeand 39, Hvinand 48, Stor Skallesluger 3, Toppet Skallesluger 1, Vandrefalk 1, Islandsk Rødben 3, Storspove 28 (MWH)

Lushavn: Hvinand 5, Havørn 1 AD, Dompap 3 (IS)

Østerløkken: Sangsvane 35 OF, Grågås 175 OF (MWH)

Ballen Havn: Grønbenet Rørhøne 1 (MWH)


25.01.2017
Agerup: Sangsvane 34 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Solsort 4, Fuglekonge 2, Sortmejse 4, Blåmejse 2 (MWH)


24.01.2017
Langør: Grågås 170, Gråand 210, Ederfugl 325, Hvinand 117, Toppet Skallesluger 11, Fiskehejre 1 (MWH)

Yderste Holm: Strandskade 260, Hjejle 15, Alm. Ryle 300, Islandsk Rødben 12, Storspove 312 (MWH)

Kanhave Kanal: Fasan 3, Husskade 1 (MWH)

Alstrup: Råge 100, Allike 200 (MWH)

Toftebjerg: Gråspurv 20 (MWH)


23.01.2017
Sælvig: Dobbeltbekkasin 4, Skovsneppe 1, Havørn 1 (CBr)

Langør: Grågås 51, Engpiber 1 (MWH)

Østerløkken: Grågås 9 OF, Ringdue 75 R, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 4, Musvit 4, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Grønirisk 3 (MWH)

22.01.2017
Østerløkken: Sangsvane 9 N, Grågås 35 S, Blisgås 19 V, Bramgås 550 S (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Fasan 4, Ringdue 5, Huldue 3, Stor Flagspætte 4, Solsort 2, Fuglekonge 5, Musvit 9, Blåmejse 5, Gærdesmutte 4, Træløber 1, Skovskade 3, Gråkrage 4, Dompap 1 (CBr, MWH)

Lushavn: Ederfugl 75, Hvinand 25, Toppet Skallesluger 3 (CBr, MWH)

Barnekold: Grågås 410, Gravand 102, Gråand 220, Pibeand 24, Hvinand 60, Stor Skallesluger 9, Tårnfalk 1, Strandskade 1, Islandsk Rødben 3, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 91 (MWH)


21.01.2017
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Stor Flagspætte 2, Solsort 10, Musvit 8, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Ravn 2 (MWH)

Brattingsborg (Ingeborgs Høj): Dådyr 15 (MWH)

Ørby: Tyrkerdue 2, Sjagger 80 (MWH)


20.01.2017
Øster Hedekrog: Sangsvane 15, Ederfugl 34, Sortand 8, Fløjlsand 39, Hvinand 4, Toppet Skallesluger 4, Skarv 3, Gråstrubet Lappedykker 4 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Stor Flagspætte 1, Sjagger 35, solsort 8, Musvit 17, Sortmejse 1, Blåmejse 5, Sydlig Halemejse 3 (MWH)19.01.2017
Østerløkken: Grågås 42 OF, Bramgås 170 OF (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Bramgås 42 OF, Fjeldvåge 1, Sjagger 17, Solsort 9, Fuglekonge 2, Musvit 4, Sortmejse 2, Blåmejse 24, Sydlig Halemejse 15 (MWH)

Sælvigbugten: Knopsvane 7 (MWH)

Toftebjerg: Sangsvane 80 (MWH)


18.01.2017
Langør: Knopsvane 5, Gravand 8, Gråand 57, Pibeand 24, Ederfugl 28, Hvinand 230, Toppet Skallesluger 24, Storspove 21 (MWH)

Yderste Holm: Gråand 10, Ederfugl 90, Strandskade 49, Lille Kobbersneppe 2, Storspove 12 (MWH)


17.01.2017
Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 64, Havørn 2 (PB, MWH) 

Barnekold: Sangsvane 4, Grågås 157, Gravand 158, Gråand 490, Pibeand 4, Hvinand 135, Stor Skallesluger 14, Storspove 5 (MWH)

Østerløkken: Ringdue 50, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 5, Musvit 5, Blåmejse 2, Skovspurv 10, Bogfinke 4, Kvækerfinke 3, Grønirisk 5 (MWH)

Brattingsborg Skov: Fuglekonge 4 (IS)

Lushavn: Ederfugl 12, Hvinand 9 (IS)

Ballen Havn: Hvinand 1, Troldand 6 (MWH) 


Sælvig: Fiskehejre 2, Storspove 5, Musvåge 1, Silkehale 2, Kvækerfinke 5, Bogfinke 7, Grønirisk 2, Skovspurv 5, Grønsisken 8 (CBr)

16.01.2017
Brattingsborg Gods: Havørn 2 AD (IS, MWH)

Brattingsborg Skov: Fasan 9, Musvåge 2, Stor Flagspætte 1, Solsort 8, Musvit 12, Blåmejse 5, Halemejse 8, Gærdesmutte 2, Træløber 1, Ravn 1, Bogfinke 2 (MWH) 

Pillemark (have): Knopsvane 3 OF, Stormmåge 2, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 3 (BS)15.01.2017
Langemark: Sangsvane 19, Grågås 1200, Bramgås 4, Husskade 1 (MWH)

Issehoved: Sandløber 6, Alk 14, Blåmejse 1, Gulspurv 1, Bomlærke 3 (MWH)


14.01.2017
Ballen Havn: Bramgås 1, Gråand 8, Skarv 3, Sølvmåge 24, Blishøne 3, Grønbenet Rørhøne 1, Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Gærdesmutte 2 (MWH)

Ballen Færgehavn: Knopsvane 3, Gråand 74, Skarv 94 (MWH)


Brattingsborg Skov: Fuglekonge 3 (IS)


13.01.2017
Yderste Holm: Gråand 84, Pibeand 8, Krikand 4, Fiskehejre 2, Strandskade  54, Hjejle 5, Islandsk Ryle 9, Islandsk Rødben 34, Lille Kobbersneppe 2, Storspove 34, Bjergirisk 30 (PB, MWH)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 215, Gravand 1, Gråand 53, Pibeand 52, Hvinand 18, Stor Skallesluger 4, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Strandskade 8, Storspove 31 (PB, MWH)

Langør: Ederfugl 75, Hvinand 71, Toppet Skallesluger 9 (MWH)

Stavns Fjord: Mørkbuget Knortegås 40, Ederfugl 25, Skarv 5, Strandskade 2, Hjejle 13, Stormmåge 10 (BS)

Sælvigbugten: Ederfugl 12, Skarv 10, Stormmåge 7, Gråkrage 1 (BS)


Issehoved: Sandløber 4 (WH)

Brattingsborg Gods og Skov: Knopsvane 3, Fiskehejre 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Blåmejse 1 (IS) 

Pillemark (have): Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 5, Musvit 2, Blåmejse 1 (BS)

Langemark og strand: Hvinand 2, Spurvehøg 1, Silkehale 2 (BN)


Sælvig: Grågås 45, Skovsneppe 1, Musvåge 1, Spurvehøg 1 (CBr)12.01.2017
Grusgraven: Troldand 1, Lille Lappedykker 2, Blishøne 12, Stor Flagspætte 1, Solsort 1, Sortmejse 1 (MWH)

Alstrup: Sangsvane 153, Grågås 325 (MWH)

Sildeballe: Sangsvane 205, Grågås 59, Bramgås 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Havørn 1, Dompap 4 (IS)


11.01.2017
Kongehøjen: Havørn 1 AD (CBr)

Ballen havn: Gråand 14, Blishøne 3, Rødhals 1, Solsort 2, Gærdesmutte 1 (MWH)

Kolby Kås: Troldand 44, Gulspurv 4 (MWH)

Langemark: Dompap 2 (WH)

Langemark: Halemejse 10 (BN)


10.01.2017
Sildeballe: Sangsvane 315, Grågås 75, Canadagås 13, Bramgås 5 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 1200, Gravand 114, Gråand 375, Pibeand 20, Strandskade 1, Storspove 17, Sjagger 200 (MWH)

Brokold: Mørkbuget Knortegås 4, Gravand 2, Gråand 87, Pibeand 15, Vandrefalk 1, Tårnfalk 1, Strandskade 4, Storspove 48 (MWH)

Brattingsborg Skov: Dompap 2 (IS)


09.01.2017
Torup: Tårnfalk 1, Sjagger 200 (CBr, MWH)

Langemark: Husskade 2 (CBr, MWH)

Sildeballe: Sangsvane 370, Grågås 28, Canadagås 14 (CBr, MWH)

Agerup: Bramgås 275, Allike 125, Råge 25 (CBr, MWH)

Alstrup: Sangsvane 205, Grågås 525, Sjagger 450 (CBr, MWH)

Yderste Holm: Strandskade 95, Hjejle 3, Alm. Ryle 115, Islandsk Rødben 3, Lille Kobbersneppe  5, Storspove 12 (CBr, MWH)

Langør: Gråand 195, Ederfugl 250, Hvinand 132, Toppet Skallesluger 3, Fiskehejre 2, Skarv 7, Musvåge 1, Storspove 6, Svartbag 1 (CBr, MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Sjagger 15, Solsort 15, Fuglekonge 1, Gærdesmutte 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Træløber 1, Bogfinke 3 (CBr, MWH)  

Lushavn: Hvinand 7, Musvåge 1 (IS)


08.01.2017
Issehoved: Ederfugl 500, Sortand 800, Fløjlsand 13, Sule 2, Alk 2, Rødhals 1, Gråkrage 39, Allike 55 N (MWH)

Kragemosen: Gråand 5, Krikand 8, Dobbeltbekkasin 1, Husskade 1, Gulspurv 25 (MWH)

Nordby: Bomlærke 2 (MWH)

Toftebjerg: Sangsvane 78, Grågås 500, Tundrasædgås 4, Gråspurv 10 (MWH)


07.01.2017
Sælvig: Fiskehejre 5, Dobbeltbekkasin 5, Stillits 7 (CBr)
 
Ballen Havn: Troldand 15, Skærpiber 2 (MWH)06.01.2017
Yderste Holm: Sangsvane 115, Ederfugl 250, Pibeand 9, Strandskade 17 (MWH)

Langør: Knopsvane 3, Hvinand 110, Toppet Skallesluger 24, Fiskehejre 2, Islandsk Rødben 3, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 3 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Stor Flagspætte 1, Solsort 9, Sjagger 4, Musvit 3, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Ravn 1, Bogfinke 2 (MWH)

Alstrup: Grågås 900, Bramgås 2 (MWH)

Ballen Havn: Bramgås 1, Troldand 7, Blishøne 7 (MWH)

Pillemark (have): Ringdue 1, Rødhals 1, solsort 4, Musvit 2, Blåmejse 2 (BS)

Lushavn: Nordlig Halemejse 4 (IS)


05.01.2017
Barnekold: Knopsvane 1, Sangsvane 6, Grågås 70 OF, Gravand 40, Gråand 84, Pibeand 58, Hvinand 85, Stor Skallesluger 3, Storspove 2, Spurvehøg 2, Sjagger 25, Musvit 1, Grønirisk 2 (MWH)

Pillemark (have): Knopsvane 3 OF, Stormmåge 1 OF, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 2, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1 (BS)

Ørby (have): Sjagger 1, Husskade 2, Råge 3, Stillits 1 (IS)

Østerløkken (have): Ringdue 75, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 5, Musvit 5, Blåmejse 1, Skovspurv 20, Bogfinke 4, Kvækerfinke 2, Gulspurv 1 (MWH)


04.01.2017
Langør: Knopsvane 9, Gravand 5, Gråand 80, Ederfugl 15, Hvinand 24, Toppet Skallesluger 3, Skarv 10, Fiskehejre 1, Strandskade 24, Islandsk Ryle 1, Alm. Ryle 30, Islandsk Rødben 2, Storspove 1 (MWH)

Kanhave: Sangsvane 75, Grågås 70 (MWH)

Sildeballe: Sangsvane 215, Blisgås 3, Kortnæbbet Gås 2, Grågås 74 (MWH)

Pillemark (have): Fasan 1, Solsort 3, Musvit 1, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Bogfinke 1 (BS)


03.01.2017
Barnekold: Knopsvane 1, Sangsvane 5, Grågås 1700, Gravand 41, Gråand 135, Pibeand 31, Hvinand 24, Alm. Ryle 32, Islandsk Rødben 6, Storspove 14 (MWH)

Sildeballe: Sangsvane 152, Blisgås 2, Kortnæbbet Gås 2, Grågås 31, Stormmåge 14, Hættemåge 40 (MWH)

Onsbjerg: Bramgås 425 (MWH)

Ballen Færgehavn: Skarv 125, Svartbag 1 (MWH)

Ballen: Hættemåge 44, Tyrkerdue 7, Gråspurv 2, Skovspurv 15, Bogfinke 4 (MWH)

Østerløkken: Jernspurv 1 (MWH)


02.01.2017
Brattingsborg Skov: Fasan 8, Musvåge 1, Ringdue 14, Huldue 1, Stor Flagspætte 4, Rødhals 1, Solsort 10, Gærdesmutte 2, Musvit 8, Sortmejse 2, Blåmejse 7, Skovskade 2, Ravn 1, Gråkrage 3, Allike 5, Dompap 1 (CBr, MWH)

Brattingsborg Skov: Fuglekonge 1, Bogfinke 1, Dompap 2 (IS)

Lushavn: Ederfugl 32, Sølvmåge 15, Skærpiber 1 (CBr, MWH)

Brattingsborg Gods: Sangsvane 5 (CBr, MWH)

Brundby: Husskade 1, Råge 2 (CBr, MWH)

Østerløkken: Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 4, Blåmejse 1, Skovspurv 12, Bogfinke 4, Kvækerfinke 2, Gulspurv 1 (MWH)

 01.01.2017
Vesborg: Hjejle 550 (IS)

Pillemark: Stormmåge 7, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Sjagger 6, Solsort 2, Musvit 2 SY, Blåmejse 2, Bogfinke 10 (BS)