Oversigt over ynglearter på Samsø

Sjældne ynglearter/ikke ynglende hvert år: (s)


LAPPEDYKKERE.
Lille lappedykker, Gråstrubet lappedykker

SKARVER.
Mellemskarv

HEJRE.
Fiskehejre

ANDEFUGLE.
Knopsvane, Grågås, Gravand, Gråand, Skeand, Atlingand (s),  Ederfugl, Toppet skallesluger

HØGEFUGLE.
Havørn, Rørhøg, Duehøg (s), Spurvehøg, Musvåge

FALKE.
Tårnfalk

FASANFUGLE.
Agerhøne, Fasan, Vagtel (s)

VANDHØNS.
Vandrikse, Grønbenet Rørhøne, Blishøne

STRANDSKADER.
Strandskade

KLYDER.
Klyde

BROKFUGLE.
Stor Præstekrave, Vibe

SNEPPEFUGLE.
Rødben, Skovsneppe

MÅGER.
Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Sildemåge

TERNER.
Havterne, Splitterne (s), Dværgterne (s)

ALKEFUGLE.
Tejst

DUER.
Ringdue, Huldue, Tyrkerdue

GØGE.
Gøg

UGLER.
Skovhornugle (s)

NATRAVNE.
Natravn (s)

SEJLERE.
Mursejler (s)

SPÆTTER.
Stor flagspætte

LÆRKER.
Sanglærke, Hedelærke (s)

SVALER.
Digesvale, Bysvale, Landsvale

PIBERE OG VIPSTJERTER.
Skærpiber (s), Engpiber, Skovpiber (s) Hvid vipstjert

GÆRDESMUTTER.
Gærdesmutte

JERNSPURVE.
Jernspurv

DROSLER. Solsort, Sangdrossel, Misteldrossel

SANGERE.
Kærsanger, Rørsanger, Gulbug, Havesanger, Gærdesanger, Tornsanger, Munk, Skovsanger (s) Løvsanger, Gransanger, Fuglekonge

FLUESNAPPERE.
Grå fluesnapper, Broget Fluesnapper (s), Rødhals, Nattergal (s), Rødstjert, Husrødstjert (s)

SKÆGMEJSER.
Skægmejse

HALEMEJSER.
Nordlig halemejse, Sydlig halemejse

MEJSER.
Blåmejse, Musvit, Sortmejse

TRÆLØBERE.
Træløber, Korttået træløber

TORNSKADER.
Rødrygget Tornskade

STÆRE.
Stær

KRAGEFUGLE.
Skovskade, Husskade, Allike, Råge, Ravn, Gråkrage

SPURVE.
Skovspurv, Gråspurv

FINKER.
Bogfinke, Kernebider, Grønirisk, Stillits, Dompap, Lille gråsisken, Tornirisk, Karmindompap (s)

VÆRLINGE.
Gulspurv, Rørspurv, Bomlærke